Publications of the selected author

Pilch Kamila ORCID

College of Economy and Public Administration, Institute of Public Policies and Administration, Department of Public Organization Management

1

Title:
Hackathon jako przykład metody problemowej w edukacji pozaformalnej
Source:
Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Norbert LAURISZ, Stanisław MAZUR, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA - Wydanie rozszerzone. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2022, s. 202-232 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-53-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168363050
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Determinants of Consumer Behaviour - Towards Sustainable Consumption
Source:
Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society / ed. by Magdalena WOJNAROWSKA, Marek ĆWIKLICKI, Carlo Ingrao - London, New York: Routledge, 2022, s. 205-221 - Bibliogr.
Series:
(Routledge-SCORAI Studies in Sustainable Consumption)
ISBN:
978-1-032-01701-3 ; 978-1-003-17978-8
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168363884
chapter in monograph
See main document
3

Title:
The Role of Civil Society Organisations in Health 4.0 Service Delivery : Examples from Poland
Source:
The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH - London, New York: Routledge, 2022, s. 192-212 - Bibliogr.
Series:
(Routledge International Studies in Health Economics)
ISBN:
978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168360592
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research
Source:
Place Branding and Public Diplomacy. - vol. 17, iss. 1 (2021) , s. 50-62. - Tytuł numeru: Future of Place Branding - Bibliogr.
Research program:
Funding was provided by Cracow University of Economics
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168344554
article
5

Title:
Organisational Resource Capacity and ISO 9001 QMS Implementation in the Local Government : Evidence from Poland
Source:
Public Organization Review. - vol. 21, iss. 2 (2021) , s. 205-219. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication is co-financed from the funds allocated by the Ministry of Science andHigher Education of the Republic of Poland to the Cracow University of Economics
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168349656
article
6

Title:
Podstawy biznesu startupowego
Source:
Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców / red. Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 14-40 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-67140-06-5
Access mode:
Nr:
2168364290
chapter in textbook
See main document
7

Author:
Jasmin Mikl , David M. Herold , Kamila Pilch , Marek Ćwiklicki , Sebastian Kummer
Title:
Understanding Disruptive Technology Transitions in the Global Logistics Industry : the Role of Ecosystems
Source:
Review of International Business and Strategy. - vol. 31, iss. 1 (2021) , s. 62-79. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168351274
article
8

Title:
Popyt i potrzeby ludzkie dziś i jutro
Source:
Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców / red. Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 85-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-67140-06-5
Access mode:
Nr:
2168364296
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Cyfrowy marketing i sprzedaż
Source:
Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców / red. Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 108-126 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-67140-06-5
Access mode:
Nr:
2168364298
chapter in textbook
See main document
10

Author:
Title:
Powstały wskazówki do nauczania przedsiębiorczości cyfrowej
Source:
Kurier UEK2021. - nr 2 (88), s. 26
Access mode:
Nr:
2168356976
varia
11

Author:
David M. Herold , Marek Ćwiklicki , Kamila Pilch , Jasmin Mikl
Title:
The Emergence and Adoption of Digitalization in the Logistics and Supply Chain Industry : an Institutional Perspective
Source:
Journal of Enterprise Information Management. - vol. 34, iss. 6 (2021) , s. 1917-1938. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168354594
article
12

Author:
Marek Ćwiklicki , Francesco Schiavone , Jacek Klich , Kamila Pilch
Title:
Antecedents of Use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis
Source:
BMC Health Services Research. - vol. 20, art. no. 171 (2020) , s. 1-15. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding for this research was provided by the University of Naples Parthenope for the language editing and proofreading. Funding for the article-processing charge and proof reading of revised version of the paper is provided by the Cracow University of Economics.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168344306
article
13

Title:
ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future
Source:
International Review of Administrative Sciences. - vol. 84, iss. 4 (2020) , s. 799-815. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168332347
article
14

Author:
Title:
Wizerunek miasta jako kategoria badawcza = City's Image as a Research Category
Source:
Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Leszek Bohdanowicz, Patryk Dziurski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020, s. 343-356. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-8030-380-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351230
chapter in monograph
15

Author:
Title:
UEK koordynatorem międzynarodowego projektu
Source:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 65
Access mode:
Nr:
2168351472
varia
16

Title:
Understanding Public Value Through Its Methods
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 1 (51) (2020) , s. 44-58. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168355986
article
17

Title:
Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (78), s. 52-53
Access mode:
Nr:
2168342527
varia
18

Title:
Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc = Methodological Rigour of Multiple Case Study Research in Place Marketing
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 376 (2018) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168337489
article
19

Author:
Title:
Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych = Image Building for Non-governmental Organizations
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 2 (2018) , s. 90-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została przygotowana w projekcie "Doskonalenie usług w sektorze publicznym: wymiar europejski" nr: 057/ WGAP-KAP/02/2018/S/8057, dofinansowanym z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168333813
article
20

Author:
Title:
Asymetryczne skalowanie wielowymiarowe w wizerunkowych badaniach jednostek terytorialnych = Asymmetric Multidimensional Scaling in the Research of Territorial Units Image
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 336 (2014) , s. 79-88. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300065
article
21

Title:
Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku : pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city = Ageing as a Challenge for Cities in the 21st Century - Gauging the Image of Cracow as an Age-friendly City
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014) , s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290563
article
22

Title:
Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych = The Multiple Factor Analysis in Image Qualitative Research
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014) , s. 151-165. - Summ., streszcz., rez.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286679
article
1
Hackathon jako przykład metody problemowej w edukacji pozaformalnej / Anna MIRZYŃSKA, Kamila PILCH // W: Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Norbert LAURISZ, Stanisław MAZUR, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Wydanie rozszerzone. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2022. - S. 202-232. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-53-5. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/03/Uniwersytet-i-edukacja-wobec-wyzwan-wspolczesnosci_2022-1.pdf
2
Determinants of Consumer Behaviour - Towards Sustainable Consumption / Kamila PILCH, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ // W: Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society / ed. by Magdalena WOJNAROWSKA, Marek ĆWIKLICKI, Carlo Ingrao. - London, New York: Routledge, 2022. - (Routledge-SCORAI Studies in Sustainable Consumption). - S. 205-221. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-01701-3 ; 978-1-003-17978-8
3
The Role of Civil Society Organisations in Health 4.0 Service Delivery : Examples from Poland / Agnieszka PACUT, Kamila PILCH // W: The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH. - London, New York: Routledge, 2022. - (Routledge International Studies in Health Economics). - S. 192-212. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
4
Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research / Marek ĆWIKLICKI, Kamila PILCH // Place Branding and Public Diplomacy. - vol. 17, iss. 1 (2021), s. 50-62. - Summ.. - Tytuł numeru: Future of Place Branding. - Bibliogr. - ISSN 1751-8040
5
Organisational Resource Capacity and ISO 9001 QMS Implementation in the Local Government : Evidence from Poland / Marek ĆWIKLICKI, Barbara PAWEŁEK, Kamila PILCH // Public Organization Review. - vol. 21, iss. 2 (2021), s. 205-219. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-020-00485-2. - ISSN 1566-7170
6
Podstawy biznesu startupowego / Norbert LAURISZ, Anna MIRZYŃSKA, Kamila PILCH // W: Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców / red. Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 14-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67140-06-5. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uniwersytet-odpowiedzialny_podrecznik_6.04..pdf
7
Understanding Disruptive Technology Transitions in the Global Logistics Industry : the Role of Ecosystems / Jasmin Mikl, David M. Herold, Kamila PILCH, Marek ĆWIKLICKI, Sebastian Kummer // Review of International Business and Strategy. - vol. 31, iss. 1 (2021), s. 62-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RIBS-07-2020-0078/full/html. - ISSN 2059-6014
8
Popyt i potrzeby ludzkie dziś i jutro / Norbert LAURISZ, Anna MIRZYŃSKA, Kamila PILCH // W: Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców / red. Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 85-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67140-06-5. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uniwersytet-odpowiedzialny_podrecznik_6.04..pdf
9
Cyfrowy marketing i sprzedaż / Anna MIRZYŃSKA, Kamila PILCH, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców / red. Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 108-126. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67140-06-5. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uniwersytet-odpowiedzialny_podrecznik_6.04..pdf
10
Powstały wskazówki do nauczania przedsiębiorczości cyfrowej / Kamila PILCH // Kurier UEK. - nr 2 (88) (2021), s. 26. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021. - ISSN 1689-7757
11
The Emergence and Adoption of Digitalization in the Logistics and Supply Chain Industry : an Institutional Perspective / David M. Herold, Marek ĆWIKLICKI, Kamila PILCH, Jasmin Mikl // Journal of Enterprise Information Management. - vol. 34, iss. 6 (2021), s. 1917-1938. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEIM-09-2020-0382/full/html. - ISSN 1741-0398
12
Antecedents of Use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis / Marek ĆWIKLICKI, Francesco Schiavone, Jacek KLICH, Kamila PILCH // BMC Health Services Research. - vol. 20 (2020), s. 1-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-5034-9. - ISSN 1472-6963
13
ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future / Marek ĆWIKLICKI, Kamila PILCH, Michał ŻABIŃSKI // International Review of Administrative Sciences. - vol. 84, iss. 4 (2020), s. 799-815. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0020-8523
14
Wizerunek miasta jako kategoria badawcza = City's Image as a Research Category / Kamila PILCH // W: Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Leszek Bohdanowicz, Patryk Dziurski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020. - S. 343-356. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-380-5. - Pełny tekst: http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/4.1.pdf
15
UEK koordynatorem międzynarodowego projektu / Kamila PILCH // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 65. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/65. - ISSN 1689-7757
16
Understanding Public Value Through Its Methods / Mare ĆWIKLICKI, Kamila PILCH // Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 1 (51) (2020), s. 44-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/579/378. - ISSN 1898-3529
17
Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019 / Kamila PILCH, Marek ĆWIKLICKI // Kurier UEK. - nr 3 (78) (2018), s. 52-53. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/52. - ISSN 1689-7757
18
Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc = Methodological Rigour of Multiple Case Study Research in Place Marketing / Marek ĆWIKLICKI, Kamila PILCH // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 376 (2018), s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384455/edition/362311/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
19
Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych = Image Building for Non-governmental Organizations / Kamila PILCH // Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018), s. 90-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf. - ISSN 2081-321X
20
Asymetryczne skalowanie wielowymiarowe w wizerunkowych badaniach jednostek terytorialnych = Asymmetric Multidimensional Scaling in the Research of Territorial Units Image / Kamila Pilch // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 336 (2014), s. 79-88. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/26037/Plich_Asymetryczne_Skalowanie_Wielowymiarowe_w_Wizerunkowych_2014.pdf. - ISSN 1899-3192
21
Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku : pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city = Ageing as a Challenge for Cities in the 21st Century - Gauging the Image of Cracow as an Age-friendly City / Anna PAWLINA, Kamila Pilch // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014), s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/586. - ISSN 1898-6447
22
Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych = The Multiple Factor Analysis in Image Qualitative Research / Kamila Pilch, Adam SAGAN // Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014), s. 151-165. - Summ., streszcz., rez. - ISSN 0438-5403
1
Mirzyńska A., Pilch K., (2022), Hackathon jako przykład metody problemowej w edukacji pozaformalnej. [W:] LAURISZ N., MAZUR S., SANAK-KOSMOWSKA K. (red.), Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 202-232.
2
Pilch K., Miśniakiewicz M., (2022), Determinants of Consumer Behaviour - Towards Sustainable Consumption. [W:] WOJNAROWSKA M., ĆWIKLICKI M., Ingrao C. (red.), Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society, London, New York : Routledge, s. 205-221.
3
Pacut A., Pilch K., (2022), The Role of Civil Society Organisations in Health 4.0 Service Delivery : Examples from Poland. [W:] ĆWIKLICKI M., Duplaga M., KLICH J. (red.), The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0, London, New York : Routledge, s. 192-212.
4
Ćwiklicki M., Pilch K., (2021), Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research, "Place Branding and Public Diplomacy", vol. 17, iss. 1, s. 50-62.
5
Ćwiklicki M., Pawełek B., Pilch K., (2021), Organisational Resource Capacity and ISO 9001 QMS Implementation in the Local Government : Evidence from Poland, "Public Organization Review", vol. 21, iss. 2, s. 205-219; https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-020-00485-2
6
Laurisz N., Mirzyńska A., Pilch K., (2021), Podstawy biznesu startupowego. [W:] LAURISZ N., SANAK-KOSMOWSKA K. (red.), Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 14-40.
7
Mikl J., Herold D., Pilch K., Ćwiklicki M., Kummer S., (2021), Understanding Disruptive Technology Transitions in the Global Logistics Industry : the Role of Ecosystems, "Review of International Business and Strategy", vol. 31, iss. 1, s. 62-79; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RIBS-07-2020-0078/full/html
8
Laurisz N., Mirzyńska A., Pilch K., (2021), Popyt i potrzeby ludzkie dziś i jutro. [W:] LAURISZ N., SANAK-KOSMOWSKA K. (red.), Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 85-107.
9
Mirzyńska A., Pilch K., Sanak-Kosmowska K., (2021), Cyfrowy marketing i sprzedaż. [W:] LAURISZ N., SANAK-KOSMOWSKA K. (red.), Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 108-126.
10
Pilch K., (2021), Powstały wskazówki do nauczania przedsiębiorczości cyfrowej, "Kurier UEK", nr 2 (88), s. 26; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021
11
Herold D., Ćwiklicki M., Pilch K., Mikl J., (2021), The Emergence and Adoption of Digitalization in the Logistics and Supply Chain Industry : an Institutional Perspective, "Journal of Enterprise Information Management", vol. 34, iss. 6, s. 1917-1938; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEIM-09-2020-0382/full/html
12
Ćwiklicki M., Schiavone F., Klich J., Pilch K., (2020), Antecedents of Use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis, "BMC Health Services Research", vol. 20, s. 1-15; https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-5034-9
13
Ćwiklicki M., Pilch K., Żabiński M., (2020), ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future, "International Review of Administrative Sciences", vol. 84, iss. 4, s. 799-815.
14
Pilch K., (2020), Wizerunek miasta jako kategoria badawcza. [W:] Bohdanowicz L., Dziurski P. (red.), Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 343-356.
15
Pilch K., (2020), UEK koordynatorem międzynarodowego projektu, "Kurier UEK", nr 3 (85), s. 65; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/65
16
Ćwiklicki M., Pilch K., (2020), Understanding Public Value Through Its Methods, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (51), s. 44-58; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/579/378
17
Pilch K., Ćwiklicki M., (2018), Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019, "Kurier UEK", nr 3 (78), s. 52-53; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/52
18
Ćwiklicki M., Pilch K., (2018), Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 376, s. 23-35; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384455/edition/362311/content?ref=desc
19
Pilch K., (2018), Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 90-97; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf
20
Pilch K., (2014), Asymetryczne skalowanie wielowymiarowe w wizerunkowych badaniach jednostek terytorialnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 336, s. 79-88; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/26037/Plich_Asymetryczne_Skalowanie_Wielowymiarowe_w_Wizerunkowych_2014.pdf
21
Pawlina A., Pilch K., (2014), Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku : pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (931), s. 95-110; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/586
22
Pilch K., Sagan A., (2014), Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych, "Handel Wewnętrzny", nr 1, t. 2, s. 151-165.
1
@inbook{UEK:2168363050,
author = "Anna Mirzyńska and Kamila Pilch",
title = "Hackathon jako przykład metody problemowej w edukacji pozaformalnej",
booktitle = "Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności",
pages = "202-232",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2022",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/03/Uniwersytet-i-edukacja-wobec-wyzwan-wspolczesnosci_2022-1.pdf},
edition = "Wydanie rozszerzone",
isbn = "978-83-89410-53-5",
}
2
@inbook{UEK:2168363884,
author = "Kamila Pilch and Małgorzata Miśniakiewicz",
title = "Determinants of Consumer Behaviour - Towards Sustainable Consumption",
booktitle = "Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society",
pages = "205-221",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003179788-13},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-01701-3 ; 978-1-003-17978-8",
}
3
@inbook{UEK:2168360592,
author = "Agnieszka Pacut and Kamila Pilch",
title = "The Role of Civil Society Organisations in Health 4.0 Service Delivery : Examples from Poland",
booktitle = "The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0",
pages = "192-212",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003144403-14},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9",
}
4
@article{UEK:2168344554,
author = "Marek Ćwiklicki and Kamila Pilch",
title = "Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research",
journal = "Place Branding and Public Diplomacy",
number = "vol. 17, iss. 1",
pages = "50-62",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1057/s41254-020-00159-2},
url = {},
}
5
@article{UEK:2168349656,
author = "Marek Ćwiklicki and Barbara Pawełek and Kamila Pilch",
title = "Organisational Resource Capacity and ISO 9001 QMS Implementation in the Local Government : Evidence from Poland",
journal = "Public Organization Review",
number = "vol. 21, iss. 2",
pages = "205-219",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s11115-020-00485-2},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-020-00485-2},
}
6
@inbook{UEK:2168364290,
author = "Norbert Laurisz and Anna Mirzyńska and Kamila Pilch",
title = "Podstawy biznesu startupowego",
booktitle = "Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców",
pages = "14-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uniwersytet-odpowiedzialny_podrecznik_6.04..pdf},
isbn = "978-83-67140-06-5",
}
7
@article{UEK:2168351274,
author = "Jasmin Mikl and David M. Herold and Kamila Pilch and Marek Ćwiklicki and Sebastian Kummer",
title = "Understanding Disruptive Technology Transitions in the Global Logistics Industry : the Role of Ecosystems",
journal = "Review of International Business and Strategy",
number = "vol. 31, iss. 1",
pages = "62-79",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/RIBS-07-2020-0078},
url = {https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RIBS-07-2020-0078/full/html},
}
8
@inbook{UEK:2168364296,
author = "Norbert Laurisz and Anna Mirzyńska and Kamila Pilch",
title = "Popyt i potrzeby ludzkie dziś i jutro",
booktitle = "Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców",
pages = "85-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uniwersytet-odpowiedzialny_podrecznik_6.04..pdf},
isbn = "978-83-67140-06-5",
}
9
@inbook{UEK:2168364298,
author = "Anna Mirzyńska and Kamila Pilch and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Cyfrowy marketing i sprzedaż",
booktitle = "Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców",
pages = "108-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uniwersytet-odpowiedzialny_podrecznik_6.04..pdf},
isbn = "978-83-67140-06-5",
}
10
@misc{UEK:2168356976,
author = "Kamila Pilch",
title = "Powstały wskazówki do nauczania przedsiębiorczości cyfrowej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (88)",
pages = "26",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021},
}
11
@article{UEK:2168354594,
author = "David M. Herold and Marek Ćwiklicki and Kamila Pilch and Jasmin Mikl",
title = "The Emergence and Adoption of Digitalization in the Logistics and Supply Chain Industry : an Institutional Perspective",
journal = "Journal of Enterprise Information Management",
number = "vol. 34, iss. 6",
pages = "1917-1938",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/JEIM-09-2020-0382},
url = {https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEIM-09-2020-0382/full/html},
}
12
@article{UEK:2168344306,
author = "Marek Ćwiklicki and Francesco Schiavone and Jacek Klich and Kamila Pilch",
title = "Antecedents of Use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis",
journal = "BMC Health Services Research",
number = "vol. 20",
pages = "1-15",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1186/s12913-020-5034-9},
url = {https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-5034-9},
}
13
@article{UEK:2168332347,
author = "Marek Ćwiklicki and Kamila Pilch and Michał Żabiński",
title = "ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future",
journal = "International Review of Administrative Sciences",
number = "vol. 84, iss. 4",
pages = "799-815",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1177/0020852318815280},
url = {},
}
14
@inbook{UEK:2168351230,
author = "Kamila Pilch",
title = "Wizerunek miasta jako kategoria badawcza",
booktitle = "Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia",
pages = "343-356",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2020",
url = {http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/4.1.pdf},
isbn = "978-83-8030-380-5",
}
15
@misc{UEK:2168351472,
author = "Kamila Pilch",
title = "UEK koordynatorem międzynarodowego projektu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (85)",
pages = "65",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/65},
}
16
@article{UEK:2168355986,
author = "Marek Ćwiklicki and Kamila Pilch",
title = "Understanding Public Value Through Its Methods",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (51)",
pages = "44-58",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2020.51.1.04},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/579/378},
}
17
@misc{UEK:2168342527,
author = "Kamila Pilch and Marek Ćwiklicki",
title = "Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (78)",
pages = "52-53",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/52},
}
18
@article{UEK:2168337489,
author = "Marek Ćwiklicki and Kamila Pilch",
title = "Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "376",
pages = "23-35",
year = "2018",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384455/edition/362311/content?ref=desc},
}
19
@article{UEK:2168333813,
author = "Kamila Pilch",
title = "Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "90-97",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2018.2.11},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf},
}
20
@article{UEK:2168300065,
author = "Kamila Pilch",
title = "Asymetryczne skalowanie wielowymiarowe w wizerunkowych badaniach jednostek terytorialnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "79-88",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.336.08},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/26037/Plich_Asymetryczne_Skalowanie_Wielowymiarowe_w_Wizerunkowych_2014.pdf},
}
21
@article{UEK:2168290563,
author = "Anna Pawlina and Kamila Pilch",
title = "Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku : pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (931)",
pages = "95-110",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0931.0706},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/586},
}
22
@article{UEK:2168286679,
author = "Kamila Pilch and Adam Sagan",
title = "Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1, t. 2",
pages = "151-165",
year = "2014",
url = {},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID