Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Instrumenty finansowe w ujęciu standardów rachunkowości w bilansach banków, ich kategoryzacja i wycena
Source:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 196-219
ISBN:
978-83-7252-758-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168326919
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Paweł Chmielnicki , Elżbieta Inglot-Brzęk , Igor Styn
Title:
Reduction of Enterpreneurial Risk as the Purpose of Legislative Initiatives : Research Results = Redukcja ryzyka przedsiębiorcy jako przedmiot inicjatyw legislacyjnych : wnioski z badań
Source:
Studia Prawa Publicznego = Studies in Public Law. - nr 1 (13) (2016) , s. 9-26. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168309553
article
3

Author:
Title:
Ewolucja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 2006-2014
Source:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 148-171
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300413
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Joanna Kozińska , Igor Styn , Aleksander Słysz
Title:
Zakres stosowania norm dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera
Source:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 59-106
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304199
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync = The Impact of New Technologies and Selling Channels on Bank Business Models : the Case of Alior Sync
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014) , s. 159-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291669
article
6

Author:
Igor Styn , Przemysław Sporek
Title:
Określenie sposobu finansowania przedsięwzięcia
Source:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 122-142
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304231
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w latach 2006-2014 : analiza porównawcza
Source:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 134-154 - Bibliogr.
Signature:
NP-1452/Magazyn
Nr:
2168302295
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Author:
Joanna Kozińska , Mariusz Załucki , Igor Styn
Title:
Ocena wpływu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu na schemat działania mającego na celu nabycie lokalu lub domu od dewelopera
Source:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 368-376
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304297
chapter in monograph
9

Author:
Igor Styn , Przemysław Sporek , Katarzyna Kurzępa-Dedo
Title:
Umowa rachunku powierniczego i kredytu dla dewelopera
Source:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 174-206
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304255
chapter in monograph
10

Author:
Igor Styn , Daria Danecka
Title:
Przygotowanie harmonogramu przedsięwzięcia
Source:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 213-218
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304267
chapter in monograph
11

Author:
Igor Styn , Elżbieta Inglot-Brzęk
Title:
Bilans inicjatywy normotwórczej
Source:
Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa / red. Paweł Chmielnicki - Warszawa: LexisNexis, 2014, s. 143-150
ISBN:
978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9
Nr:
2168304371
chapter in monograph
12

Author:
Hubert Kaczmarczyk , Igor Styn
Title:
Efektywność prawa w sensie ekonomicznym
Source:
Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa / red. Paweł Chmielnicki - Warszawa: LexisNexis, 2014, s. 387-422
ISBN:
978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9
Nr:
2168304381
chapter in monograph
13

Author:
Title:
Wpływ zmian regulacyjnych na warunki działalności gospodarczej wytwórców i dystrybutorów ciepła w Polsce = The Impact of the Regulatory Changes on the Business Terms and Conditions of the Heat Generators and Distributors in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 321 (2014) , s. 156-170. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294045
article
14

Author:
Title:
Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na zmianę modelu biznesowego banku
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 116. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291519
varia
15

Author:
Daria Danecka , Igor Styn , Paweł Bała
Title:
Przygotowanie prospektu informacyjnego i dokumentów do wglądu
Source:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 219-248
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304279
chapter in monograph
16

Author:
Igor Styn , Anna Chmielnicka , Aleksander Słysz
Title:
Wybór i nabycie nieruchomości
Source:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 107-121
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304215
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Nowe trendy sprzedaży usług bankowych i ich wpływ na model biznesowy banku na przykładzie social media banking i banku wirtualnego
Source:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 37-52 - Bibliogr.
Signature:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287209
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Title:
Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową = How Changes in IFRS 9 Can Affect Net Earnings of two Biggest Banks Operating in Poland and Their Loan Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 306 (2013) , s. 397-408. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278437
article
19

Title:
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012
Source:
Zarządzanie Publiczne. - nr 1 (23), s. 62-84 - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168271276
voice in discussion / interview
20

Author:
Aleksander Łaszek , Piotr Karaś , Aleksander Werner , Stanisław Kasiewicz , Lech Kurkliński , Aleksandra Jurkowska , Ewa Miklaszewska , Tomasz Wolanin , Katarzyna Mikołajczyk , Mariusz Zygierewicz , Igor Styn , Jan Pyś , Katarzyna Kochaniak , Joanna Wiśniewska
Title:
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)
Source:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 20-76
ISBN:
978-83-922099-2-8
Access mode:
Nr:
2168306573
chapter in monograph
21

Author:
Title:
Sposoby restrukturyzacji banków : analiza porównawcza i wnioski na przyszłość = Types of Bank Recovery. A Comparative Analysis and Implications for the Future
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 12 (2012) , s. 129-139. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168239604
article
22

Author:
Title:
Rachunkowość i obowiązkowa sprawozdawczość banków
Source:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 251-260
ISBN:
978-83-922099-2-8
Access mode:
Nr:
2168266036
chapter in monograph
23

Author:
Title:
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych banków działających w Polsce = The Impact of Planed Changes Included in IFRS 9 on Net Earnings of the Biggest Banks Operating in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 469-477. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237858
article
24

Author:
Title:
Ochrona konsumenta usług bankowych
Source:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 224-250
ISBN:
978-83-922099-2-8
Access mode:
Nr:
2168306585
chapter in monograph
25

Author:
Title:
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce
Source:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 161-178
Signature:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271660
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Title:
Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w stosunku do potrzeb inwestycyjnych = The Scope of Aid Funds Use in Financing Investments in Renewable Energy in Poland in Comparison to Investment Needs
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 271 (2012) , s. 355-364. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269442
article
27

Author:
Title:
Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego = Use of Repo Type Transactions on Greenhouse Gases Emission Allowances Market for Inter-Market Arbitrage
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011) , s. 862-872. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2167761991
article
28

Author:
Title:
Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS = Use of EUA/CER Swap to Gain Additional Money by Operators of Installations Subject to EU Emission Trade System
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 172 (2011) , s. 448-459. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221122
article
29

Title:
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
34 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168335555
30

Title:
Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego
Source:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 69-77
Signature:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168306707
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Instrumenty pochodne : problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi = Problems in Defining and Classifying Derivatives on the Basis of Community and Polish Legal Regulations Governing the Trading of Financial Instruments
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 862 (2011) , s. 155-166. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221946
article
32

Author:
Title:
Polityka informacyjna banków wobec akcjonariuszy w Polsce = Information Policy towards Shareholders of Banks in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 840 (2010) , s. 229-238. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218628
article
33

Title:
Banki na rynku pieniężnym
Source:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 175-206 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276574
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Biomass as the Fuel for Power Generation in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010) , s. 380-391. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165712975
article
35

Author:
Title:
Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Managing CO2 Emission Risk by Electricity Producers in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010) , s. 369-379. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165712712
article
36

Author:
Title:
Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
Source:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 207-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165290337
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Banki, instytucje kredytowe oraz inne podmioty wykonujące czynności bankowe
Source:
Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC - Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 133-211 - Bibliogr.
Series:
(Podstawy Prawa - LexisNexis)
ISBN:
978-83-7620-325-6
Nr:
2162034957
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania uprawnień do emisji CO2 przez sektor wytwarzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM I JI = Possibilities of the Utilization of the CO2 Emission Allowances by the Power Engineering Sector within the Framework of CDM and JI Projects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 39 (2009) , s. 115-121. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse przedsiębiorstw
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 549)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161796573
article
39

Title:
Financial and Regulatory Limitations of Restructuring Processes in the Power Engineering Industry
Source:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 157-167. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-8-7
Nr:
2168222948
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Banki na rynku pieniężnym
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA, s. 69-98 - Bibliogr.
Signature:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221768
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Author:
Title:
Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA, s. 99-118 - Bibliogr.
Signature:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221770
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Author:
Title:
Zewnętrzne bariery wzrostu wartości elektrowni zawodowych w Polsce = External Barriers of the Systemic Power Stations Value Growth in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009) , s. 769-777. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50770
article
43

Title:
Transformation of the Polish Electric Power Sector in the Context of Globalization (in 2006-2008) : Organizational, Legal and Economic Aspects
Source:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 115-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166092386
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Prawne, podatkowe i ekonomiczne skutki braku implementacji dyrektywy 2003/96/WE do polskiego porządku prawnego
Source:
Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2008, s. 95-103. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-00-6
Nr:
2166033808
chapter in monograph
45

Title:
Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE
Source:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 7-117 - Bibliogr.
Signature:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234316
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Author:
Title:
Finansowe ograniczenia procesów restrukturyzacyjnych w sektorze elektroenergetycznym = Financial Barriers of Companies' Restructuring in the Power Engineering Sector
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 601-609. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165764703
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Title:
Bariery wzrostu wartości przedsiębiorstwa w elektroenergetyce w Polsce : zarys problematyki = Barriers of Growth of the Enterprise Value in Electric Power Sector in Poland : an Outline of the Issue
Source:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. Bożena Kołosowska - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 173-183. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2231-9
Nr:
2166401815
chapter in monograph
48

Author:
Title:
Zmiany wielkości i struktury podaży na rynku obligacji w Polsce w latach 1999-2005
Source:
Rynki finansowe : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006 / red. Henryk Mamcarz - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 171-179
ISBN:
83-227-2561-2
Nr:
2166190598
chapter in monograph
49

Author:
Title:
Cele i narzędzia zarządzania długiem a polskie rządowe strategie zarządzania długiem publicznym
Source:
Finanse / red. Bogusław Pietrzak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 163-170 - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-177-3
Nr:
2166380922
chapter in monograph
50

Author:
Title:
Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 301-308
ISBN:
83-7252-228-6
Nr:
2165887272
chapter in conference materials
See main document
51

Author:
Title:
Analiza kosztu kredytu z zastosowaniem swapu stopy procentowej i kapitałowego swapu walutowego = Analysis of Capital Cost with Use of Interest Rate Swap and Currency Interest Rate Swap
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003) , s. 218-231. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168223054
article
52

Title:
Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa
Source:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 105-127
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226028
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania
Source:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 67-103
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226026
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Conference:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Szklarska Poręba, Polska, od 2001-10-18 do 2001-10-19
Title:
Strategie krzywej dochodowości w zarządzaniu portfelem obligacji w warunkach polskich a ryzyko stopy procentowej
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 952 (2002) , s. 162-169. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Nr:
2168263818
article
55

Author:
Title:
Możliwości arbitrażu na obligacjach Skarbu Państwa z wykorzystaniem swapów stóp procentowych
Source:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 453-463
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168236900
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej
Source:
Rynek Terminowy. - nr 4 (14) (2001) , s. 12-14. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168328797
article
57

Author:
Jolanta Zombirt , Igor Styn
Title:
Transakcje sekurytyzacyjne na świecie i w Polsce
Source:
Rynek Terminowy. - nr 4 (14) (2001) , s. 17-19. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168328799
article
58

Author:
Title:
Wykorzystanie transakcji cross-currency SWAP w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 894 (2001) , s. 212-222. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Nr:
2168251882
article
59

Author:
Title:
Co to jest sekurytyzacja aktywów?
Source:
Rynek Terminowy. - nr 4 (2001) , s. 9-11
Access mode:
Nr:
2168297321
article
60

Author:
Title:
Sekurytyzacja aktywów = Asset Securitisation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 542 (2000) , s. 87-97. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168232364
article
61

Author:
Title:
Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
288 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/790
Nr:
2168312637
doctoral dissertation
62

Author:
Title:
Perspectives of Securitization of Banking Assets in Poland
Source:
Global Tendencies and Changes in East European Banking / red. Ewa Miklaszewska - Kraków: Jagiellonian University, cop. 1998, s. 186-195 - Bibliogr.
ISBN:
83-907813-5-2
Nr:
2166078748
chapter in conference materials
See main document
63

Author:
Title:
Pozabilansowa sekurytyzacja aktywów
Source:
Penetrator. - nr 11 (1997) , s. 21-24. - Streszcz.
Nr:
2168230452
article
64

Author:
Title:
Papiery komercyjne zabezpieczone aktywami jako forma finansowania przedsiębiorstwa
Source:
Bankowe i pozabankowe źródła finansowania gospodarki / red. Jan Głuchowski, Izabela Ohl - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997, s. 201-209 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-0809-9
Nr:
2168364390
chapter in conference materials
65

Author:
Title:
Papiery komercyjne jako instrument rynku pieniężnego = Main Factors Determining Price of Options
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996) , s. 107-120. - Summ.
Nr:
2168251936
article
66

Author:
Title:
Papiery komercyjne w Polsce
Source:
Banki a przedsiębiorstwa / red. Jan Jerschina - Kraków: Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, 1995, s. 89-99. - Streszcz.
Series:
(Banki a Gospodarka Polska ; t.5)
ISBN:
83-900574-7-6
Nr:
2168366168
chapter in conference materials
67

Author:
Title:
Chłop rosyjski a komunizm wojenny : przyczyny powstań chłopskich w Rosji Radzieckiej w latach 1920-1921
Source:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Ekonomiczno-Społeczne. - z. 7 (1995) , s. 19-26
Series:
(Rocznik Naukowo-Dydaktyczny ; z. 164)
Access mode:
Nr:
2168368640
article
Unpublished documents:
1

Title:
Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
114 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
93/KB/1/2005/S/265
Signature:
NP-1008/Magazyn
Nr:
2168318429
unpublished scientific work
2

Title:
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
53 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr. przy art.
Research program:
112/KB/1/2003/S/100
Signature:
NP-1272/Magazyn
Nr:
2163761641
unpublished scientific work
1
Instrumenty finansowe w ujęciu standardów rachunkowości w bilansach banków, ich kategoryzacja i wycena / Igor STYN // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 196-219. - ISBN 978-83-7252-758-5
2
Reduction of Enterpreneurial Risk as the Purpose of Legislative Initiatives : Research Results = Redukcja ryzyka przedsiębiorcy jako przedmiot inicjatyw legislacyjnych : wnioski z badań / Paweł Chmielnicki, Elżbieta Inglot-Brzęk, Igor STYN // Studia Prawa Publicznego = Studies in Public Law. - nr 1 (13) (2016), s. 9-26. - Streszcz. - ISSN 2300-3936
3
Ewolucja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 2006-2014 / Igor STYN // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 148-171. - ISBN 978-83-7252-714-2
4
Zakres stosowania norm dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera / Joanna Kozińska, Igor STYN, Aleksander Słysz // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 59-106. - ISBN 978-83-7930-497-4
5
Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync = The Impact of New Technologies and Selling Channels on Bank Business Models : the Case of Alior Sync / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014), s. 159-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/650. - ISSN 1898-6447
6
Określenie sposobu finansowania przedsięwzięcia / Igor STYN, Przemysław Sporek // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 122-142. - ISBN 978-83-7930-497-4
7
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w latach 2006-2014 : analiza porównawcza / Igor STYN // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2014), s. 134-154. - Bibliogr.
8
Ocena wpływu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu na schemat działania mającego na celu nabycie lokalu lub domu od dewelopera / Joanna Kozińska, Mariusz Załucki, Igor STYN // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 368-376. - ISBN 978-83-7930-497-4
9
Umowa rachunku powierniczego i kredytu dla dewelopera / Igor STYN, Przemysław Sporek, Katarzyna Kurzępa-Dedo // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 174-206. - ISBN 978-83-7930-497-4
10
Przygotowanie harmonogramu przedsięwzięcia / Igor STYN, Daria Danecka // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 213-218. - ISBN 978-83-7930-497-4
11
Bilans inicjatywy normotwórczej / Igor STYN, Elżbieta Inglot-Brzęk // W: Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa / red. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: LexisNexis, 2014. - S. 143-150. - ISBN 978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9
12
Efektywność prawa w sensie ekonomicznym / Hubert Kaczmarczyk, Igor STYN // W: Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa / red. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: LexisNexis, 2014. - S. 387-422. - ISBN 978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9
13
Wpływ zmian regulacyjnych na warunki działalności gospodarczej wytwórców i dystrybutorów ciepła w Polsce = The Impact of the Regulatory Changes on the Business Terms and Conditions of the Heat Generators and Distributors in Poland / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 321 (2014), s. 156-170. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
14
Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na zmianę modelu biznesowego banku / Igor STYN // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 116. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
15
Przygotowanie prospektu informacyjnego i dokumentów do wglądu / Daria Danecka, Igor STYN, Paweł Bała // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 219-248. - ISBN 978-83-7930-497-4
16
Wybór i nabycie nieruchomości / Igor STYN, Anna Chmielnicka, Aleksander Słysz // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 107-121. - ISBN 978-83-7930-497-4
17
Nowe trendy sprzedaży usług bankowych i ich wpływ na model biznesowy banku na przykładzie social media banking i banku wirtualnego / Igor STYN // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 37-52. - Bibliogr.
18
Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową = How Changes in IFRS 9 Can Affect Net Earnings of two Biggest Banks Operating in Poland and Their Loan Policy / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 306 (2013), s. 397-408. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
19
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012 / Jerzy HAUSNER, Mirosława Marody, Piotr Sztompka, Anna Giza, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Igor STYN, Czesław MESJASZ, Anna KARWIŃSKA, Stanisław MAZUR // Zarządzanie Publiczne. - nr 1 (23) (2013), s. 62-84. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf. - ISSN 1898-3529
20
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania) / Aleksander Łaszek, Piotr KARAŚ, Aleksander Werner, Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Aleksandra JURKOWSKA, Ewa MIKLASZEWSKA, Tomasz Wolanin, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Mariusz Zygierewicz, Igor STYN, Jan Pyś, Katarzyna KOCHANIAK, Joanna Wiśniewska // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 20-76. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
21
Sposoby restrukturyzacji banków : analiza porównawcza i wnioski na przyszłość = Types of Bank Recovery. A Comparative Analysis and Implications for the Future / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - nr 12 (2012), s. 129-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12styn.pdf. - ISSN 1644-8979
22
Rachunkowość i obowiązkowa sprawozdawczość banków / Igor STYN // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 251-260. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
23
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych banków działających w Polsce = The Impact of Planed Changes Included in IFRS 9 on Net Earnings of the Biggest Banks Operating in Poland / Igor STYN // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012), s. 469-477. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość. - ISSN 2083-8611
24
Ochrona konsumenta usług bankowych / Katarzyna KOCHANIAK, Igor STYN, Jan Pyś // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 224-250. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
25
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce / I. STYN // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 161-178
26
Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w stosunku do potrzeb inwestycyjnych = The Scope of Aid Funds Use in Financing Investments in Renewable Energy in Poland in Comparison to Investment Needs / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 271 (2012), s. 355-364. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
27
Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego = Use of Repo Type Transactions on Greenhouse Gases Emission Allowances Market for Inter-Market Arbitrage / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011), s. 862-872. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
28
Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS = Use of EUA/CER Swap to Gain Additional Money by Operators of Installations Subject to EU Emission Trade System / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 172 (2011), s. 448-459. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
29
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020 / oprac. Zbigniew DRESLER, Paweł CABAŁA, Mariusz GIEMZA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Marcin MOLO, Igor STYN, Paweł TUREK, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 34 s. : il. ; 23 cm
30
Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego / A. JURKOWSKA, E. MIKLASZEWSKA, I. STYN // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 69-77
31
Instrumenty pochodne : problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi = Problems in Defining and Classifying Derivatives on the Basis of Community and Polish Legal Regulations Governing the Trading of Financial Instruments / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011), s. 155-166. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171191895. - ISSN 1898-6447
32
Polityka informacyjna banków wobec akcjonariuszy w Polsce = Information Policy towards Shareholders of Banks in Poland / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 229-238. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170902295. - ISSN 1898-6447
33
Banki na rynku pieniężnym / Piotr KARAŚ, Igor STYN // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 175-206. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
34
Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Biomass as the Fuel for Power Generation in Poland / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010), s. 380-391. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Managing CO2 Emission Risk by Electricity Producers in Poland / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010), s. 369-379. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
36
Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych / Igor STYN // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 207-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
37
Banki, instytucje kredytowe oraz inne podmioty wykonujące czynności bankowe / Monika SZARANIEC, Igor STYN // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa: LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 133-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
38
Możliwości wykorzystania uprawnień do emisji CO2 przez sektor wytwarzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM I JI = Possibilities of the Utilization of the CO2 Emission Allowances by the Power Engineering Sector within the Framework of CDM and JI Projects / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 549). - nr 39 (2009), s. 115-121. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse przedsiębiorstw. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/549/ZN_549.pdf. - ISSN 1896-382X
39
Financial and Regulatory Limitations of Restructuring Processes in the Power Engineering Industry / Filip GRZEGORCZYK, Igor STYN // W: Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 157-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-8-7
40
Banki na rynku pieniężnym / P. KARAŚ, I. STYN // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 69-98. - Bibliogr.
41
Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych / I. STYN // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 99-118. - Bibliogr.
42
Zewnętrzne bariery wzrostu wartości elektrowni zawodowych w Polsce = External Barriers of the Systemic Power Stations Value Growth in Poland / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009), s. 769-777. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
43
Transformation of the Polish Electric Power Sector in the Context of Globalization (in 2006-2008) : Organizational, Legal and Economic Aspects / Filip GRZEGORCZYK, Igor STYN // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 115-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
44
Prawne, podatkowe i ekonomiczne skutki braku implementacji dyrektywy 2003/96/WE do polskiego porządku prawnego / Filip GRZEGORCZYK, Igor STYN // W: Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2008. - S. 95-103. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-00-6
45
Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE / Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI, Igor STYN, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Katarzyna KOCHANIAK, Aleksandra JURKOWSKA // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 7-117. - Bibliogr.
46
Finansowe ograniczenia procesów restrukturyzacyjnych w sektorze elektroenergetycznym = Financial Barriers of Companies' Restructuring in the Power Engineering Sector / Igor STYN // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 601-609. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
47
Bariery wzrostu wartości przedsiębiorstwa w elektroenergetyce w Polsce : zarys problematyki = Barriers of Growth of the Enterprise Value in Electric Power Sector in Poland : an Outline of the Issue / Igor STYN // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. nauk. Bożena Kołosowska. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 173-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2231-9
48
Zmiany wielkości i struktury podaży na rynku obligacji w Polsce w latach 1999-2005 / Igor STYN // W: Rynki finansowe : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006 / red. nauk. Henryk Mamcarz. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006. - S. 171-179. - ISBN 83-227-2561-2
49
Cele i narzędzia zarządzania długiem a polskie rządowe strategie zarządzania długiem publicznym / Igor STYN // W: Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 163-170. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-177-3
50
Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce / Igor STYN // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 301-308. - ISBN 83-7252-228-6
51
Analiza kosztu kredytu z zastosowaniem swapu stopy procentowej i kapitałowego swapu walutowego = Analysis of Capital Cost with Use of Interest Rate Swap and Currency Interest Rate Swap / Igor STYN // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003), s. 218-231. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
52
Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa / Piotr KARAŚ, Igor STYN // W: Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 105-127. - ISBN 83-88597-70-1
53
Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania / Ryszard SZEWCZYK, Igor STYN // W: Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 67-103. - ISBN 83-88597-70-1
54
Strategie krzywej dochodowości w zarządzaniu portfelem obligacji w warunkach polskich a ryzyko stopy procentowej / Igor STYN // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 952 (2002), s. 162-169. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
55
Możliwości arbitrażu na obligacjach Skarbu Państwa z wykorzystaniem swapów stóp procentowych / Igor STYN // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 453-463. - ISBN 83-7246-127-9
56
Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej / Igor STYN // Rynek Terminowy. - nr 4 (14) (2001), s. 12-14. - Streszcz. - ISSN 1508-972X
57
Transakcje sekurytyzacyjne na świecie i w Polsce / Jolanta Zombirt, Igor STYN // Rynek Terminowy. - nr 4 (14) (2001), s. 17-19. - Streszcz. - ISSN 1508-972X
58
Wykorzystanie transakcji cross-currency SWAP w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej / Igor STYN // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 894 (2001), s. 212-222. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - ISSN 0324-8445
59
Co to jest sekurytyzacja aktywów? / Igor STYN // Rynek Terminowy. - nr 4 (2001), s. 9-11. - ISSN 1508-972X
60
Sekurytyzacja aktywów = Asset Securitisation / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 542 (2000), s. 87-97. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10644. - ISSN 0208-7944
61
Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce / Igor STYN ; Promotor: Ryszard SZEWCZYK. - Kraków, 1998. - 288 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Perspectives of Securitization of Banking Assets in Poland / Igor STYN // W: Global Tendencies and Changes in East European Banking / ed. by Ewa Miklaszewska. - Kraków: Jagiellonian University, cop. 1998. - S. 186-195. - Bibliogr. - ISBN 83-907813-5-2
63
Pozabilansowa sekurytyzacja aktywów / Igor STYN // Penetrator. - nr 11 (1997), s. 21-24. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
64
Papiery komercyjne zabezpieczone aktywami jako forma finansowania przedsiębiorstwa / Igor STYN // W: Bankowe i pozabankowe źródła finansowania gospodarki / red. Jan Głuchowski, Izabela Ohl. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997. - S. 201-209. - Bibliogr. - ISBN 83-231-0809-9
65
Papiery komercyjne jako instrument rynku pieniężnego = Main Factors Determining Price of Options / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996), s. 107-120. - Summ. - ISSN 0208-7944
66
Papiery komercyjne w Polsce / Igor STYN // W: Banki a przedsiębiorstwa / red. Jan Jerschina. - Kraków: Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, 1995. - (Banki a Gospodarka Polska ; t.5). - S. 89-99. - Streszcz. - ISBN 83-900574-7-6
67
Chłop rosyjski a komunizm wojenny : przyczyny powstań chłopskich w Rosji Radzieckiej w latach 1920-1921 / Igor STYN // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Ekonomiczno-Społeczne. - (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; z. 164). - z. 7 (1995), s. 19-26. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F2260%2Fprace_ekonom_spol.djvu&p=21. - ISSN 0239-7951
68
Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych / zespół: Ryszard SZEWCZYK (kierownik projektu), Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna KOCHANIAK, Igor STYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 114 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce / kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK ; autorzy: Igor STYN, Grażyna SORDYL, Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Joanna KACZOR, Aleksandra KACZOR, Anna SZKARŁAT, Katarzyna KOCHANIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 53 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr. przy art.
1
Styn I., (2018), Instrumenty finansowe w ujęciu standardów rachunkowości w bilansach banków, ich kategoryzacja i wycena. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 196-219.
2
Chmielnicki P., Inglot-Brzęk E., Styn I., (2016), Reduction of Enterpreneurial Risk as the Purpose of Legislative Initiatives : Research Results, "Studia Prawa Publicznego", nr 1 (13), s. 9-26.
3
Styn I., (2015), Ewolucja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 2006-2014. [W:] Miklaszewska E. (red.), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 148-171.
4
Kozińska J., Styn I., Słysz A., (2014), Zakres stosowania norm dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 59-106.
5
Styn I., (2014), Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (934), s. 159-174; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/650
6
Styn I., Sporek P., (2014), Określenie sposobu finansowania przedsięwzięcia. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 122-142.
7
Styn I., (2014), Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w latach 2006-2014 : analiza porównawcza. [W:] Ewa MIKLASZEWSKA (kierownik tematu), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej, s. 134-154.
8
Kozińska J., Załucki M., Styn I., (2014), Ocena wpływu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu na schemat działania mającego na celu nabycie lokalu lub domu od dewelopera. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 368-376.
9
Styn I., Sporek P., Kurzępa-Dedo K., (2014), Umowa rachunku powierniczego i kredytu dla dewelopera. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 174-206.
10
Styn I., Danecka D., (2014), Przygotowanie harmonogramu przedsięwzięcia. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 213-218.
11
Styn I., Inglot-Brzęk E., (2014), Bilans inicjatywy normotwórczej. [W:] Chmielnicki P. (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa : LexisNexis, s. 143-150.
12
Kaczmarczyk H., Styn I., (2014), Efektywność prawa w sensie ekonomicznym. [W:] Chmielnicki P. (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa : LexisNexis, s. 387-422.
13
Styn I., (2014), Wpływ zmian regulacyjnych na warunki działalności gospodarczej wytwórców i dystrybutorów ciepła w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 321, s. 156-170.
14
Styn I., (2014), Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na zmianę modelu biznesowego banku. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 116.
15
Danecka D., Styn I., Bała P., (2014), Przygotowanie prospektu informacyjnego i dokumentów do wglądu. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 219-248.
16
Styn I., Chmielnicka A., Słysz A., (2014), Wybór i nabycie nieruchomości. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 107-121.
17
Styn I., (2013), Nowe trendy sprzedaży usług bankowych i ich wpływ na model biznesowy banku na przykładzie social media banking i banku wirtualnego. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym, s. 37-52.
18
Styn I., (2013), Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 306, s. 397-408.
19
Hausner J., Marody M., Sztompka P., Giza A., Mikułowski Pomorski J., Białynicki-Birula P., Styn I., Mesjasz C., Karwińska A., Mazur S., (2013), Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"], "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (23), s. 62-84; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf
20
Łaszek A., Karaś P., Werner A., Kasiewicz S., Kurkliński L., Jurkowska A., Miklaszewska E., Wolanin T., Mikołajczyk K., Zygierewicz M., Styn I., Pyś J., Kochaniak K., Wiśniewska J., (2012), Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania). [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 20-76.
21
Styn I., (2012), Sposoby restrukturyzacji banków : analiza porównawcza i wnioski na przyszłość, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 12, s. 129-139; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12styn.pdf
22
Styn I., (2012), Rachunkowość i obowiązkowa sprawozdawczość banków. [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 251-260.
23
Styn I., (2012), Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych banków działających w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 105, s. 469-477.
24
Kochaniak K., Styn I., Pyś J., (2012), Ochrona konsumenta usług bankowych. [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 224-250.
25
Styn I., (2012), Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce. [W:] Ewa MIKLASZEWSKA (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 161-178.
26
Styn I., (2012), Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w stosunku do potrzeb inwestycyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 271, s. 355-364.
27
Styn I., (2011), Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 158, s. 862-872.
28
Styn I., (2011), Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 172, s. 448-459.
29
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020, (2011), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 34 s.
30
Jurkowska A., Miklaszewska E., Styn I., ([2011]), Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 69-77.
31
Styn I., (2011), Instrumenty pochodne : problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 862, s. 155-166; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191895
32
Styn I., (2010), Polityka informacyjna banków wobec akcjonariuszy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 229-238; https://bazekon.uek.krakow.pl/170902295
33
Karaś P., Styn I., (2010), Banki na rynku pieniężnym. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 175-206.
34
Styn I., (2010), Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 99, s. 380-391.
35
Styn I., (2010), Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 99, s. 369-379.
36
Styn I., (2010), Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 207-226.
37
Szaraniec M., Styn I., (2010), Banki, instytucje kredytowe oraz inne podmioty wykonujące czynności bankowe. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 133-211.
38
Styn I., (2009), Możliwości wykorzystania uprawnień do emisji CO2 przez sektor wytwarzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM I JI, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 39, s. 115-121; http://www.wzieu.pl/zn/549/ZN_549.pdf
39
Grzegorczyk F., Styn I., (2009), Financial and Regulatory Limitations of Restructuring Processes in the Power Engineering Industry. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 157-167.
40
Karaś P., Styn I., (2009), Banki na rynku pieniężnym. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 69-98.
41
Styn I., (2009), Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 99-118.
42
Styn I., (2009), Zewnętrzne bariery wzrostu wartości elektrowni zawodowych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 48, s. 769-777.
43
Grzegorczyk F., Styn I., (2008), Transformation of the Polish Electric Power Sector in the Context of Globalization (in 2006-2008) : Organizational, Legal and Economic Aspects. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 115-122.
44
Grzegorczyk F., Styn I., (2008), Prawne, podatkowe i ekonomiczne skutki braku implementacji dyrektywy 2003/96/WE do polskiego porządku prawnego. [W:] Kuzińska H. (red.), Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 95-103.
45
Miklaszewska E., Folwarski M., Styn I., Mikołajczyk K., Kochaniak K., Jurkowska A., (2008), Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 7-117.
46
Styn I., (2008), Finansowe ograniczenia procesów restrukturyzacyjnych w sektorze elektroenergetycznym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 601-609.
47
Styn I., (2008), Bariery wzrostu wartości przedsiębiorstwa w elektroenergetyce w Polsce : zarys problematyki. [W:] Kołosowska B. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 173-183.
48
Styn I., (2006), Zmiany wielkości i struktury podaży na rynku obligacji w Polsce w latach 1999-2005. [W:] Mamcarz H. (red.), Rynki finansowe: Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 171-179.
49
Styn I., (2005), Cele i narzędzia zarządzania długiem a polskie rządowe strategie zarządzania długiem publicznym. [W:] Pietrzak B. (red.), Finanse, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 163-170.
50
Styn I., (2004), Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce. [W:] Szewczyk R. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 3, Bankowość, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 301-308.
51
Styn I., (2003), Analiza kosztu kredytu z zastosowaniem swapu stopy procentowej i kapitałowego swapu walutowego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 974, s. 218-231.
52
Karaś P., Styn I., (2002), Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa. [W:] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 105-127.
53
Szewczyk R., Styn I., (2002), Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania. [W:] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 67-103.
54
Styn I., (2002), Strategie krzywej dochodowości w zarządzaniu portfelem obligacji w warunkach polskich a ryzyko stopy procentowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 952, s. 162-169.
55
Styn I., (2002), Możliwości arbitrażu na obligacjach Skarbu Państwa z wykorzystaniem swapów stóp procentowych. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 1, Bankowość, rynki, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 453-463.
56
Styn I., (2001), Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej, "Rynek Terminowy", nr 4 (14), s. 12-14.
57
Zombirt J., Styn I., (2001), Transakcje sekurytyzacyjne na świecie i w Polsce, "Rynek Terminowy", nr 4 (14), s. 17-19.
58
Styn I., (2001), Wykorzystanie transakcji cross-currency SWAP w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 894, s. 212-222.
59
Styn I., (2001), Co to jest sekurytyzacja aktywów?, "Rynek Terminowy", nr 4, s. 9-11.
60
Styn I., (2000), Sekurytyzacja aktywów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 542, s. 87-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/10644
61
Styn I., (1998), Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce, Prom. Szewczyk R., Kraków : , 288 k.
62
Styn I., (1998), Perspectives of Securitization of Banking Assets in Poland. [W:] Miklaszewska E. (red.), Global Tendencies and Changes in East European Banking, Kraków : Jagiellonian University, s. 186-195.
63
Styn I., (1997), Pozabilansowa sekurytyzacja aktywów, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 11, s. 21-24.
64
Styn I., (1997), Papiery komercyjne zabezpieczone aktywami jako forma finansowania przedsiębiorstwa. [W:] Głuchowski J., Ohl I. (red.), Bankowe i pozabankowe źródła finansowania gospodarki, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 201-209.
65
Styn I., (1996), Papiery komercyjne jako instrument rynku pieniężnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 107-120.
66
Styn I., (1995), Papiery komercyjne w Polsce. [W:] Jerschina J. (red.), Banki a przedsiębiorstwa, Kraków : Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, s. 89-99.
67
Styn I., (1995), Chłop rosyjski a komunizm wojenny : przyczyny powstań chłopskich w Rosji Radzieckiej w latach 1920-1921, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Ekonomiczno-Społeczne", z. 7, s. 19-26; http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F2260%2Fprace_ekonom_spol.djvu&p=21
68
Szewczyk R., Jurkowska A., Kochaniak K., Styn I., (2005), Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych, Szewczyk R. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 114 k.
69
Styn I., Sordyl G., Czepielewska-Kałka K., Kaczor J., Kaczor A., Szkarłat A., Kochaniak K., (2003), Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce, Szewczyk R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53 s.
1
@inbook{UEK:2168326919,
author = "Igor Styn",
title = "Instrumenty finansowe w ujęciu standardów rachunkowości w bilansach banków, ich kategoryzacja i wycena",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "196-219",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
2
@article{UEK:2168309553,
author = "Paweł Chmielnicki and Elżbieta Inglot-Brzęk and Igor Styn",
title = "Reduction of Enterpreneurial Risk as the Purpose of Legislative Initiatives : Research Results",
journal = "Studia Prawa Publicznego",
number = "1 (13)",
pages = "9-26",
year = "2016",
}
3
@inbook{UEK:2168300413,
author = "Igor Styn",
title = "Ewolucja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 2006-2014",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji",
pages = "148-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-714-2",
}
4
@inbook{UEK:2168304199,
author = "Joanna Kozińska and Igor Styn and Aleksander Słysz",
title = "Zakres stosowania norm dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "59-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
5
@article{UEK:2168291669,
author = "Igor Styn",
title = "Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (934)",
pages = "159-174",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0934.1012},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/650},
}
6
@inbook{UEK:2168304231,
author = "Igor Styn and Przemysław Sporek",
title = "Określenie sposobu finansowania przedsięwzięcia",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "122-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
7
@unpublished{UEK:2168302295,
author = "Igor Styn",
title = "Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w latach 2006-2014 : analiza porównawcza",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej",
pages = "134-154",
year = "2014",
}
8
@inbook{UEK:2168304297,
author = "Joanna Kozińska and Mariusz Załucki and Igor Styn",
title = "Ocena wpływu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu na schemat działania mającego na celu nabycie lokalu lub domu od dewelopera",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "368-376",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
9
@inbook{UEK:2168304255,
author = "Igor Styn and Przemysław Sporek and Katarzyna Kurzępa-Dedo",
title = "Umowa rachunku powierniczego i kredytu dla dewelopera",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "174-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
10
@inbook{UEK:2168304267,
author = "Igor Styn and Daria Danecka",
title = "Przygotowanie harmonogramu przedsięwzięcia",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "213-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
11
@inbook{UEK:2168304371,
author = "Igor Styn and Elżbieta Inglot-Brzęk",
title = "Bilans inicjatywy normotwórczej",
booktitle = "Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa",
pages = "143-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2014",
isbn = "978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9",
}
12
@inbook{UEK:2168304381,
author = "Hubert Kaczmarczyk and Igor Styn",
title = "Efektywność prawa w sensie ekonomicznym",
booktitle = "Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa",
pages = "387-422",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2014",
isbn = "978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9",
}
13
@article{UEK:2168294045,
author = "Igor Styn",
title = "Wpływ zmian regulacyjnych na warunki działalności gospodarczej wytwórców i dystrybutorów ciepła w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "321",
pages = "156-170",
adress = "",
year = "2014",
}
14
@misc{UEK:2168291519,
author = "Igor Styn",
title = "Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na zmianę modelu biznesowego banku",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "116",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
15
@inbook{UEK:2168304279,
author = "Daria Danecka and Igor Styn and Paweł Bała",
title = "Przygotowanie prospektu informacyjnego i dokumentów do wglądu",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "219-248",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
16
@inbook{UEK:2168304215,
author = "Igor Styn and Anna Chmielnicka and Aleksander Słysz",
title = "Wybór i nabycie nieruchomości",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "107-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
17
@unpublished{UEK:2168287209,
author = "Igor Styn",
title = "Nowe trendy sprzedaży usług bankowych i ich wpływ na model biznesowy banku na przykładzie social media banking i banku wirtualnego",
booktitle = "Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym",
pages = "37-52",
year = "2013",
}
18
@article{UEK:2168278437,
author = "Igor Styn",
title = "Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "306",
pages = "397-408",
adress = "",
year = "2013",
}
19
@misc{UEK:2168271276,
author = "Jerzy Hausner and Mirosława Marody and Piotr Sztompka and Anna Giza and Jerzy Mikułowski Pomorski and Paweł Białynicki-Birula and Igor Styn and Czesław Mesjasz and Anna Karwińska and Stanisław Mazur",
title = "Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium Dobre Zarządzanie]",
booktitle = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (23)",
pages = "62-84",
year = "2013",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf},
}
20
@inbook{UEK:2168306573,
author = "Aleksander Łaszek and Piotr Karaś and Aleksander Werner and Stanisław Kasiewicz and Lech Kurkliński and Aleksandra Jurkowska and Ewa Miklaszewska and Tomasz Wolanin and Katarzyna Mikołajczyk and Mariusz Zygierewicz and Igor Styn and Jan Pyś and Katarzyna Kochaniak and Joanna Wiśniewska",
title = "Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "20-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
url = {https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html},
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
21
@article{UEK:2168239604,
author = "Igor Styn",
title = "Sposoby restrukturyzacji banków : analiza porównawcza i wnioski na przyszłość",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "12",
pages = "129-139",
year = "2012",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12styn.pdf},
}
22
@inbook{UEK:2168266036,
author = "Igor Styn",
title = "Rachunkowość i obowiązkowa sprawozdawczość banków",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "251-260",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
url = {https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html},
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
23
@article{UEK:2168237858,
author = "Igor Styn",
title = "Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych banków działających w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "105",
pages = "469-477",
adress = "",
year = "2012",
}
24
@inbook{UEK:2168306585,
author = "Katarzyna Kochaniak and Igor Styn and Jan Pyś",
title = "Ochrona konsumenta usług bankowych",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "224-250",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
url = {https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html},
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
25
@unpublished{UEK:2168271660,
author = "Igor Styn",
title = "Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce",
booktitle = "Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków",
pages = "161-178",
year = "2012",
}
26
@article{UEK:2168269442,
author = "Igor Styn",
title = "Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w stosunku do potrzeb inwestycyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "271",
pages = "355-364",
adress = "",
year = "2012",
}
27
@article{UEK:2167761991,
author = "Igor Styn",
title = "Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "158",
pages = "862-872",
adress = "",
year = "2011",
}
28
@article{UEK:2168221122,
author = "Igor Styn",
title = "Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "172",
pages = "448-459",
adress = "",
year = "2011",
}
29
@book{UEK:2168335555,
title = "Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {},
}
30
@unpublished{UEK:2168306707,
author = "Aleksandra Jurkowska and Ewa Miklaszewska and Igor Styn",
title = "Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego",
booktitle = "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "69-77",
year = "2011",
}
31
@article{UEK:2168221946,
author = "Igor Styn",
title = "Instrumenty pochodne : problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "862",
pages = "155-166",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171191895},
}
32
@article{UEK:2168218628,
author = "Igor Styn",
title = "Polityka informacyjna banków wobec akcjonariuszy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "229-238",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170902295},
}
33
@inbook{UEK:2165276574,
author = "Piotr Karaś and Igor Styn",
title = "Banki na rynku pieniężnym",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "175-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
34
@article{UEK:2165712975,
author = "Igor Styn",
title = "Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "99",
pages = "380-391",
adress = "",
year = "2010",
}
35
@article{UEK:2165712712,
author = "Igor Styn",
title = "Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "99",
pages = "369-379",
adress = "",
year = "2010",
}
36
@inbook{UEK:2165290337,
author = "Igor Styn",
title = "Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "207-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
37
@inbook{UEK:2162034957,
author = "Monika Szaraniec and Igor Styn",
title = "Banki, instytucje kredytowe oraz inne podmioty wykonujące czynności bankowe",
booktitle = "Instytucje i usługi finansowe",
pages = "133-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-325-6",
}
38
@article{UEK:2161796573,
author = "Igor Styn",
title = "Możliwości wykorzystania uprawnień do emisji CO2 przez sektor wytwarzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM I JI",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "39",
pages = "115-121",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/549/ZN_549.pdf},
issn = "1640-6818",
}
39
@inbook{UEK:2168222948,
author = "Filip Grzegorczyk and Igor Styn",
title = "Financial and Regulatory Limitations of Restructuring Processes in the Power Engineering Industry",
booktitle = "Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects",
pages = "157-167",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-8-7",
}
40
@unpublished{UEK:2168221768,
author = "Piotr Karaś and Igor Styn",
title = "Banki na rynku pieniężnym",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "69-98",
year = "2009",
}
41
@unpublished{UEK:2168221770,
author = "Igor Styn",
title = "Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "99-118",
year = "2009",
}
42
@article{UEK:50770,
author = "Igor Styn",
title = "Zewnętrzne bariery wzrostu wartości elektrowni zawodowych w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "48",
pages = "769-777",
adress = "",
year = "2009",
}
43
@inbook{UEK:2166092386,
author = "Filip Grzegorczyk and Igor Styn",
title = "Transformation of the Polish Electric Power Sector in the Context of Globalization (in 2006-2008) : Organizational, Legal and Economic Aspects",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "115-122",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
44
@inbook{UEK:2166033808,
author = "Filip Grzegorczyk and Igor Styn",
title = "Prawne, podatkowe i ekonomiczne skutki braku implementacji dyrektywy 2003/96/WE do polskiego porządku prawnego",
booktitle = "Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego",
pages = "95-103",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-00-6",
}
45
@unpublished{UEK:2168234316,
author = "Ewa Miklaszewska and Mateusz Folwarski and Igor Styn and Katarzyna Mikołajczyk and Katarzyna Kochaniak and Aleksandra Jurkowska",
title = "Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "7-117",
year = "2008",
}
46
@inbook{UEK:2165764703,
author = "Igor Styn",
title = "Finansowe ograniczenia procesów restrukturyzacyjnych w sektorze elektroenergetycznym",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "601-609",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
47
@inbook{UEK:2166401815,
author = "Igor Styn",
title = "Bariery wzrostu wartości przedsiębiorstwa w elektroenergetyce w Polsce : zarys problematyki",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń",
pages = "173-183",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2231-9",
}
48
@inbook{UEK:2166190598,
author = "Igor Styn",
title = "Zmiany wielkości i struktury podaży na rynku obligacji w Polsce w latach 1999-2005",
booktitle = "Rynki finansowe : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006",
pages = "171-179",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2006",
isbn = "83-227-2561-2",
}
49
@inbook{UEK:2166380922,
author = "Igor Styn",
title = "Cele i narzędzia zarządzania długiem a polskie rządowe strategie zarządzania długiem publicznym",
booktitle = "Finanse",
pages = "163-170",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-177-3",
}
50
@inbook{UEK:2165887272,
author = "Igor Styn",
title = "Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość ",
pages = "301-308",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-228-6",
}
51
@article{UEK:2168223054,
author = "Igor Styn",
title = "Analiza kosztu kredytu z zastosowaniem swapu stopy procentowej i kapitałowego swapu walutowego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "974",
pages = "218-231",
adress = "",
year = "2003",
}
52
@inbook{UEK:2168226028,
author = "Piotr Karaś and Igor Styn",
title = "Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
pages = "105-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
53
@inbook{UEK:2168226026,
author = "Ryszard Szewczyk and Igor Styn",
title = "Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania",
booktitle = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
pages = "67-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
54
@article{UEK:2168263818,
author = "Igor Styn",
title = "Strategie krzywej dochodowości w zarządzaniu portfelem obligacji w warunkach polskich a ryzyko stopy procentowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "952",
pages = "162-169",
adress = "",
year = "2002",
}
55
@inbook{UEK:2168236900,
author = "Igor Styn",
title = "Możliwości arbitrażu na obligacjach Skarbu Państwa z wykorzystaniem swapów stóp procentowych",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki ",
pages = "453-463",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
56
@article{UEK:2168328797,
author = "Igor Styn and ",
title = "Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej",
journal = "Rynek Terminowy",
number = "4 (14)",
pages = "12-14",
year = "2001",
url = {},
}
57
@article{UEK:2168328799,
author = "Jolanta Zombirt and Igor Styn",
title = "Transakcje sekurytyzacyjne na świecie i w Polsce",
journal = "Rynek Terminowy",
number = "4 (14)",
pages = "17-19",
year = "2001",
url = {},
}
58
@article{UEK:2168251882,
author = "Igor Styn",
title = "Wykorzystanie transakcji cross-currency SWAP w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "894",
pages = "212-222",
adress = "",
year = "2001",
}
59
@article{UEK:2168297321,
author = "Igor Styn",
title = "Co to jest sekurytyzacja aktywów?",
journal = "Rynek Terminowy",
number = "4",
pages = "9-11",
year = "2001",
url = {},
}
60
@article{UEK:2168232364,
author = "Igor Styn",
title = "Sekurytyzacja aktywów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "542",
pages = "87-97",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10644},
}
61
@unpublished{UEK:2168312637,
author = "Igor Styn",
title = "Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
62
@inbook{UEK:2166078748,
author = "Igor Styn",
title = "Perspectives of Securitization of Banking Assets in Poland",
booktitle = "Global Tendencies and Changes in East European Banking",
pages = "186-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Jagiellonian University",
year = "1998",
isbn = "83-907813-5-2",
}
63
@article{UEK:2168230452,
author = "Igor Styn",
title = "Pozabilansowa sekurytyzacja aktywów",
journal = "Penetrator",
number = "11",
pages = "21-24",
year = "1997",
}
64
@inbook{UEK:2168364390,
author = "Igor Styn",
title = "Papiery komercyjne zabezpieczone aktywami jako forma finansowania przedsiębiorstwa",
booktitle = "Bankowe i pozabankowe źródła finansowania gospodarki",
pages = "201-209",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "1997",
isbn = "83-231-0809-9",
}
65
@article{UEK:2168251936,
author = "Igor Styn",
title = "Papiery komercyjne jako instrument rynku pieniężnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "107-120",
year = "1996",
}
66
@inbook{UEK:2168366168,
author = "Igor Styn",
title = "Papiery komercyjne w Polsce",
booktitle = "Banki a przedsiębiorstwa",
pages = "89-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-900574-7-6",
}
67
@article{UEK:2168368640,
author = "Igor Styn",
title = "Chłop rosyjski a komunizm wojenny : przyczyny powstań chłopskich w Rosji Radzieckiej w latach 1920-1921",
journal = "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Ekonomiczno-Społeczne",
number = "z. 7",
pages = "19-26",
year = "1995",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F2260%2Fprace_ekonom_spol.djvu&p=21},
issn = "",
}
68
@unpublished{UEK:2168318429,
author = "Ryszard Szewczyk and Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Kochaniak and Igor Styn",
title = "Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
69
@unpublished{UEK:2163761641,
author = "Igor Styn and Grażyna Sordyl and Krystyna Czepielewska-Kałka and Joanna Kaczor and Aleksandra Kaczor and Anna Szkarłat and Katarzyna Kochaniak",
title = "Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID