Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Instrumenty finansowe w ujęciu standardów rachunkowości w bilansach banków, ich kategoryzacja i wycena
Source:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 196-219
ISBN:
978-83-7252-758-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168326919
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Paweł Chmielnicki , Elżbieta Inglot-Brzęk , Igor Styn
Title:
Reduction of Enterpreneurial Risk as the Purpose of Legislative Initiatives : Research Results = Redukcja ryzyka przedsiębiorcy jako przedmiot inicjatyw legislacyjnych : wnioski z badań
Source:
Studia Prawa Publicznego = Studies in Public Law. - nr 1 (13) (2016) , s. 9-26. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168309553
article
3

Author:
Title:
Ewolucja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 2006-2014
Source:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 148-171
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300413
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Wpływ zmian regulacyjnych na warunki działalności gospodarczej wytwórców i dystrybutorów ciepła w Polsce = The Impact of the Regulatory Changes on the Business Terms and Conditions of the Heat Generators and Distributors in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 321 (2014) , s. 156-170. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294045
article
5

Author:
Title:
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w latach 2006-2014
Source:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2014, s. 134-154 - Bibliogr.
Signature:
NP-1452/Magazyn
Nr:
2168302295
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Author:
Hubert Kaczmarczyk , Igor Styn
Title:
Efektywność prawa w sensie ekonomicznym
Source:
Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa / red. Paweł Chmielnicki - Warszawa: LexisNexis, 2014, s. 387-422
ISBN:
978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9
Nr:
2168304381
chapter in monograph
7

Author:
Joanna Kozińska , Igor Styn , Aleksander Słysz
Title:
Zakres stosowania norm dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera
Source:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 59-106
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304199
chapter in monograph
8

Author:
Igor Styn , Daria Danecka
Title:
Przygotowanie harmonogramu przedsięwzięcia
Source:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 213-218
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304267
chapter in monograph
9

Author:
Igor Styn , Przemysław Sporek , Katarzyna Kurzępa-Dedo
Title:
Umowa rachunku powierniczego i kredytu dla dewelopera
Source:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 174-206
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304255
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na zmianę modelu biznesowego banku
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 116. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291519
varia
11

Author:
Joanna Kozińska , Mariusz Załucki , Igor Styn
Title:
Ocena wpływu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu na schemat działania mającego na celu nabycie lokalu lub domu od dewelopera
Source:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 368-376
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304297
chapter in monograph
12

Author:
Igor Styn , Elżbieta Inglot-Brzęk
Title:
Bilans inicjatywy normotwórczej
Source:
Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa / red. Paweł Chmielnicki - Warszawa: LexisNexis, 2014, s. 143-150
ISBN:
978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9
Nr:
2168304371
chapter in monograph
13

Author:
Igor Styn , Przemysław Sporek
Title:
Określenie sposobu finansowania przedsięwzięcia
Source:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 122-142
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304231
chapter in monograph
14

Author:
Igor Styn , Anna Chmielnicka , Aleksander Słysz
Title:
Wybór i nabycie nieruchomości
Source:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 107-121
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304215
chapter in monograph
15

Author:
Daria Danecka , Igor Styn , Paweł Bała
Title:
Przygotowanie prospektu informacyjnego i dokumentów do wglądu
Source:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 219-248
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304279
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync = The Impact of New Technologies and Selling Channels on Bank Business Models : the Case of Alior Sync
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014) , s. 159-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291669
article
17

Title:
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012
Source:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]2013. - nr 1 (23), s. 62-84 - Bibliogr.
Opracował:
Marody Mirosława
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168271276
voice in discussion / interview
See main document
18

Author:
Title:
Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową = How Changes in IFRS 9 Can Affect Net Earnings of two Biggest Banks Operating in Poland and Their Loan Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 306 (2013) , s. 397-408. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278437
article
19

Author:
Title:
Nowe trendy sprzedaży usług bankowych i ich wpływ na model biznesowy banku na przykładzie social media banking i banku wirtualnego
Source:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 37-52 - Bibliogr.
Signature:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287209
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Rachunkowość i obowiązkowa sprawozdawczość banków
Source:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 251-260
ISBN:
978-83-922099-2-8
Access mode:
Nr:
2168266036
chapter in monograph
21

Author:
Title:
Sposoby restrukturyzacji banków : analiza porównawcza i wnioski na przyszłość = Types of Bank Recovery. A Comparative Analysis and Implications for the Future
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012) , s. 129-139. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168239604
article
See main document
22

Author:
Title:
Ochrona konsumenta usług bankowych
Source:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 224-250
ISBN:
978-83-922099-2-8
Access mode:
Nr:
2168306585
chapter in monograph
23

Author:
Title:
Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w stosunku do potrzeb inwestycyjnych = The Scope of Aid Funds Use in Financing Investments in Renewable Energy in Poland in Comparison to Investment Needs
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 271 (2012) , s. 355-364. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269442
article
24

Author:
Title:
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce
Source:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 161-178
Signature:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271660
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych banków działających w Polsce = The Impact of Planed Changes Included in IFRS 9 on Net Earnings of the Biggest Banks Operating in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 469-477. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237858
article
26

Author:
Aleksander Łaszek , Piotr Karaś , Aleksander Werner , Stanisław Kasiewicz , Lech Kurkliński , Aleksandra Jurkowska , Ewa Miklaszewska , Tomasz Wolanin , Katarzyna Mikołajczyk , Mariusz Zygierewicz , Igor Styn , Jan Pyś , Katarzyna Kochaniak , Joanna Wiśniewska
Title:
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)
Source:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 20-76
ISBN:
978-83-922099-2-8
Access mode:
Nr:
2168306573
chapter in monograph
27

Title:
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
34 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168335555
book
28

Title:
Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego
Source:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 69-77
Signature:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168306707
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Author:
Title:
Instrumenty pochodne : problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi = Problems in Defining and Classifying Derivatives on the Basis of Community and Polish Legal Regulations Governing the Trading of Financial Instruments
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 155-166. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221946
article
See main document
30

Author:
Title:
Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego = Use of Repo Type Transactions on Greenhouse Gases Emission Allowances Market for Inter-Market Arbitrage
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011) , s. 862-872. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2167761991
article
31

Author:
Title:
Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS = Use of EUA/CER Swap to Gain Additional Money by Operators of Installations Subject to EU Emission Trade System
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 172 (2011) , s. 448-459. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221122
article
32

Title:
Banki, instytucje kredytowe oraz inne podmioty wykonujące czynności bankowe
Source:
Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC - Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 133-211 - Bibliogr.
Series:
(Podstawy Prawa - LexisNexis)
ISBN:
978-83-7620-325-6
Nr:
2162034957
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Banki na rynku pieniężnym
Source:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 175-206 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276574
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Managing CO2 Emission Risk by Electricity Producers in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010) , s. 369-379. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165712712
article
35

Author:
Title:
Polityka informacyjna banków wobec akcjonariuszy w Polsce = Information Policy towards Shareholders of Banks in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 229-238. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218628
article
See main document
36

Author:
Title:
Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
Source:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 207-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165290337
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Biomass as the Fuel for Power Generation in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010) , s. 380-391. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165712975
article
38

Author:
Title:
Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA2009, s. 99-118 - Bibliogr.
Signature:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221770
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Financial and Regulatory Limitations of Restructuring Processes in the Power Engineering Industry
Source:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 157-167. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-8-7
Nr:
2168222948
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Zewnętrzne bariery wzrostu wartości elektrowni zawodowych w Polsce = External Barriers of the Systemic Power Stations Value Growth in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009) , s. 769-777. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50770
article
41

Title:
Banki na rynku pieniężnym
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA2009, s. 69-98 - Bibliogr.
Signature:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221768
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania uprawnień do emisji CO2 przez sektor wytwarzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM I JI = Possibilities of the Utilization of the CO2 Emission Allowances by the Power Engineering Sector within the Framework of CDM and JI Projects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 39 (2009) , s. 115-121. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse przedsiębiorstw
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 549)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161796573
article
43

Author:
Title:
Finansowe ograniczenia procesów restrukturyzacyjnych w sektorze elektroenergetycznym = Financial Barriers of Companies' Restructuring in the Power Engineering Sector
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 601-609. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165764703
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE
Source:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 7-117 - Bibliogr.
Signature:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234316
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Author:
Title:
Bariery wzrostu wartości przedsiębiorstwa w elektroenergetyce w Polsce : zarys problematyki = Barriers of Growth of the Enterprise Value in Electric Power Sector in Poland : an Outline of the Issue
Source:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. nauk. Bożena Kołosowska - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 173-183. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2231-9
Nr:
2166401815
chapter in monograph
46

Title:
Transformation of the Polish Electric Power Sector in the Context of Globalization (in 2006-2008) : Organizational, Legal and Economic Aspects
Source:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 115-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166092386
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Prawne, podatkowe i ekonomiczne skutki braku implementacji dyrektywy 2003/96/WE do polskiego porządku prawnego
Source:
Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2008, s. 95-103. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-00-6
Nr:
2166033808
chapter in monograph
48

Author:
Title:
Zmiany wielkości i struktury podaży na rynku obligacji w Polsce w latach 1999-2005
Source:
Rynki finansowe / red. nauk. Henryk Mamcarz - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 171-179
ISBN:
83-227-2561-2
Nr:
2166190598
chapter in monograph
49

Author:
Title:
Cele i narzędzia zarządzania długiem a polskie rządowe strategie zarządzania długiem publicznym
Source:
Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 163-170 - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-177-3
Nr:
2166380922
chapter in monograph
50

Author:
Title:
Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 301-308
ISBN:
83-7252-228-6
Nr:
2165887272
chapter in conference materials
See main document
51

Author:
Title:
Wielkość i struktura podaży dłużnych instrumentów finansowych dostępnych na polskim rynku finansowym w latach 2000-2003
Source:
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce / kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK ; autorzy: Igor STYN, Grażyna SORDYL, Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Joanna KACZOR, Aleksandra KACZOR, Anna SZKARŁAT, Katarzyna KOCHANIAK2003, s. [2-20]
Signature:
NP-1272/Magazyn
Nr:
2163765081
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Author:
Title:
Analiza kosztu kredytu z zastosowaniem swapu stopy procentowej i kapitałowego swapu walutowego = Analysis of Capital Cost with Use of Interest Rate Swap and Currency Interest Rate Swap
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003) , s. 218-231. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168223054
article
53

Title:
Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa
Source:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 105-127
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226028
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania
Source:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 67-103
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226026
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Conference:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Szklarska Poręba, Polska, od 2001-10-18 do 2001-10-19
Title:
Strategie krzywej dochodowości w zarządzaniu portfelem obligacji w warunkach polskich a ryzyko stopy procentowej
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 952 (2002) , s. 162-169. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Nr:
2168263818
article
56

Author:
Title:
Możliwości arbitrażu na obligacjach Skarbu Państwa z wykorzystaniem swapów stóp procentowych
Source:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 453-463
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168236900
chapter in monograph
57

Author:
Title:
Co to jest sekurytyzacja aktywów?
Source:
Rynek Terminowy. - nr 4 (2001) , s. 9-11
Access mode:
Nr:
2168297321
article
58

Author:
Title:
Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej
Source:
Rynek Terminowy. - nr 4 (14) (2001) , s. 12-14. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168328797
article
59

Author:
Jolanta Zombirt , Igor Styn
Title:
Transakcje sekurytyzacyjne na świecie i w Polsce
Source:
Rynek Terminowy. - nr 4 (14) (2001) , s. 17-19. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168328799
article
60

Author:
Title:
Wykorzystanie transakcji cross-currency SWAP w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 894 (2001) , s. 212-222. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Nr:
2168251882
article
61

Author:
Title:
Sekurytyzacja aktywów = Asset Securitisation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 542 (2000) , s. 87-97. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168232364
article
See main document
62

Author:
Title:
Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
288 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/790
Nr:
2168312637
doctoral dissertation
63

Author:
Title:
Perspectives of Securitization of Banking Assets in Poland
Source:
Global Tendencies and Changes in East European Banking / ed. by Ewa Miklaszewska - Kraków: Jagiellonian University, 1998, s. 186-195 - Bibliogr.
ISBN:
83-907813-5-2
Nr:
2166078748
chapter in conference materials
See main document
64

Author:
Title:
Pozabilansowa sekurytyzacja aktywów
Source:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 11 (1997) , s. 21-24. - Streszcz.
Nr:
2168230452
article
65

Author:
Title:
Papiery komercyjne jako instrument rynku pieniężnego = Main Factors Determining Price of Options
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996) , s. 107-120. - Summ.
Nr:
2168251936
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
114 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
93/KB/1/2005/S/265
Signature:
NP-1008/Magazyn
Nr:
2168318429
unpublished scientific work
1
Instrumenty finansowe w ujęciu standardów rachunkowości w bilansach banków, ich kategoryzacja i wycena / Igor STYN // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 196-219. - ISBN 978-83-7252-758-5
2
Reduction of Enterpreneurial Risk as the Purpose of Legislative Initiatives : Research Results = Redukcja ryzyka przedsiębiorcy jako przedmiot inicjatyw legislacyjnych : wnioski z badań / Paweł Chmielnicki, Elżbieta Inglot-Brzęk, Igor STYN // Studia Prawa Publicznego = Studies in Public Law. - nr 1 (13) (2016), s. 9-26. - Streszcz. - ISSN 2300-3936
3
Ewolucja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 2006-2014 / Igor STYN // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 148-171. - ISBN 978-83-7252-714-2
4
Wpływ zmian regulacyjnych na warunki działalności gospodarczej wytwórców i dystrybutorów ciepła w Polsce = The Impact of the Regulatory Changes on the Business Terms and Conditions of the Heat Generators and Distributors in Poland / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 321 (2014), s. 156-170. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
5
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w latach 2006-2014 : analiza porównawcza / Igor STYN // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2014), s. 134-154. - Bibliogr.
6
Efektywność prawa w sensie ekonomicznym / Hubert Kaczmarczyk, Igor STYN // W: Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa / red. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: LexisNexis, 2014. - S. 387-422. - ISBN 978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9
7
Zakres stosowania norm dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera / Joanna Kozińska, Igor STYN, Aleksander Słysz // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 59-106. - ISBN 978-83-7930-497-4
8
Przygotowanie harmonogramu przedsięwzięcia / Igor STYN, Daria Danecka // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 213-218. - ISBN 978-83-7930-497-4
9
Umowa rachunku powierniczego i kredytu dla dewelopera / Igor STYN, Przemysław Sporek, Katarzyna Kurzępa-Dedo // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 174-206. - ISBN 978-83-7930-497-4
10
Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na zmianę modelu biznesowego banku / Igor STYN // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 116. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
11
Ocena wpływu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu na schemat działania mającego na celu nabycie lokalu lub domu od dewelopera / Joanna Kozińska, Mariusz Załucki, Igor STYN // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 368-376. - ISBN 978-83-7930-497-4
12
Bilans inicjatywy normotwórczej / Igor STYN, Elżbieta Inglot-Brzęk // W: Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa / red. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: LexisNexis, 2014. - S. 143-150. - ISBN 978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9
13
Określenie sposobu finansowania przedsięwzięcia / Igor STYN, Przemysław Sporek // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 122-142. - ISBN 978-83-7930-497-4
14
Wybór i nabycie nieruchomości / Igor STYN, Anna Chmielnicka, Aleksander Słysz // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 107-121. - ISBN 978-83-7930-497-4
15
Przygotowanie prospektu informacyjnego i dokumentów do wglądu / Daria Danecka, Igor STYN, Paweł Bała // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 219-248. - ISBN 978-83-7930-497-4
16
Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync = The Impact of New Technologies and Selling Channels on Bank Business Models : the Case of Alior Sync / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014), s. 159-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/650. - ISSN 1898-6447
17
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012 / Mirosława Marody, [Jerzy HAUSNER, Mirosława Marody, Piotr Sztompka, Anna Giza, Jerzy Mikułowski Pomorski, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Igor STYN, Czesław MESJASZ, Anna KARWIŃSKA, Stanisław MAZUR] // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013), s. 62-84. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf. - ISSN 1898-3529
18
Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową = How Changes in IFRS 9 Can Affect Net Earnings of two Biggest Banks Operating in Poland and Their Loan Policy / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 306 (2013), s. 397-408. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
19
Nowe trendy sprzedaży usług bankowych i ich wpływ na model biznesowy banku na przykładzie social media banking i banku wirtualnego / Igor STYN // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 37-52. - Bibliogr.
20
Rachunkowość i obowiązkowa sprawozdawczość banków / Igor STYN // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 251-260. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
21
Sposoby restrukturyzacji banków : analiza porównawcza i wnioski na przyszłość = Types of Bank Recovery. A Comparative Analysis and Implications for the Future / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012), s. 129-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12styn.pdf. - ISSN 1644-8979
22
Ochrona konsumenta usług bankowych / Katarzyna KOCHANIAK, Igor STYN, Jan Pyś // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 224-250. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
23
Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w stosunku do potrzeb inwestycyjnych = The Scope of Aid Funds Use in Financing Investments in Renewable Energy in Poland in Comparison to Investment Needs / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 271 (2012), s. 355-364. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
24
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce / I. STYN // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 161-178
25
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych banków działających w Polsce = The Impact of Planed Changes Included in IFRS 9 on Net Earnings of the Biggest Banks Operating in Poland / Igor STYN // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012), s. 469-477. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość. - ISSN 2083-8611
26
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania) / Aleksander Łaszek, Piotr KARAŚ, Aleksander Werner, Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Aleksandra JURKOWSKA, Ewa MIKLASZEWSKA, Tomasz Wolanin, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Mariusz Zygierewicz, Igor STYN, Jan Pyś, Katarzyna KOCHANIAK, Joanna Wiśniewska // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 20-76. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
27
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020 / oprac. Zbigniew DRESLER, Paweł CABAŁA, Mariusz GIEMZA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Marcin MOLO, Igor STYN, Paweł TUREK, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 34 s. : il. ; 23 cm
28
Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego / A. JURKOWSKA, E. MIKLASZEWSKA, I. STYN // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 69-77
29
Instrumenty pochodne : problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi = Problems in Defining and Classifying Derivatives on the Basis of Community and Polish Legal Regulations Governing the Trading of Financial Instruments / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011), s. 155-166. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171191895. - ISSN 1898-6447
30
Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego = Use of Repo Type Transactions on Greenhouse Gases Emission Allowances Market for Inter-Market Arbitrage / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011), s. 862-872. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
31
Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS = Use of EUA/CER Swap to Gain Additional Money by Operators of Installations Subject to EU Emission Trade System / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 172 (2011), s. 448-459. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
32
Banki, instytucje kredytowe oraz inne podmioty wykonujące czynności bankowe / Monika SZARANIEC, Igor STYN // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa: LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 133-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
33
Banki na rynku pieniężnym / Piotr KARAŚ, Igor STYN // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 175-206. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
34
Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Managing CO2 Emission Risk by Electricity Producers in Poland / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010), s. 369-379. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
Polityka informacyjna banków wobec akcjonariuszy w Polsce = Information Policy towards Shareholders of Banks in Poland / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 229-238. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170902295. - ISSN 1898-6447
36
Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych / Igor STYN // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 207-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
37
Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Biomass as the Fuel for Power Generation in Poland / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010), s. 380-391. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
38
Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych / I. STYN // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 99-118. - Bibliogr.
39
Financial and Regulatory Limitations of Restructuring Processes in the Power Engineering Industry / Filip GRZEGORCZYK, Igor STYN // W: Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 157-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-8-7
40
Zewnętrzne bariery wzrostu wartości elektrowni zawodowych w Polsce = External Barriers of the Systemic Power Stations Value Growth in Poland / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009), s. 769-777. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
41
Banki na rynku pieniężnym / P. KARAŚ, I. STYN // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 69-98. - Bibliogr.
42
Możliwości wykorzystania uprawnień do emisji CO2 przez sektor wytwarzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM I JI = Possibilities of the Utilization of the CO2 Emission Allowances by the Power Engineering Sector within the Framework of CDM and JI Projects / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 549). - nr 39 (2009), s. 115-121. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse przedsiębiorstw. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/549/ZN_549.pdf. - ISSN 1896-382X
43
Finansowe ograniczenia procesów restrukturyzacyjnych w sektorze elektroenergetycznym = Financial Barriers of Companies' Restructuring in the Power Engineering Sector / Igor STYN // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 601-609. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
44
Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE / Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI, Igor STYN, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Katarzyna KOCHANIAK, Aleksandra JURKOWSKA // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 7-117. - Bibliogr.
45
Bariery wzrostu wartości przedsiębiorstwa w elektroenergetyce w Polsce : zarys problematyki = Barriers of Growth of the Enterprise Value in Electric Power Sector in Poland : an Outline of the Issue / Igor STYN // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. nauk. Bożena Kołosowska. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 173-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2231-9
46
Transformation of the Polish Electric Power Sector in the Context of Globalization (in 2006-2008) : Organizational, Legal and Economic Aspects / Filip GRZEGORCZYK, Igor STYN // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 115-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
47
Prawne, podatkowe i ekonomiczne skutki braku implementacji dyrektywy 2003/96/WE do polskiego porządku prawnego / Filip GRZEGORCZYK, Igor STYN // W: Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2008. - S. 95-103. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-00-6
48
Zmiany wielkości i struktury podaży na rynku obligacji w Polsce w latach 1999-2005 / Igor STYN // W: Rynki finansowe : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006 / red. nauk. Henryk Mamcarz. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006. - S. 171-179. - ISBN 83-227-2561-2
49
Cele i narzędzia zarządzania długiem a polskie rządowe strategie zarządzania długiem publicznym / Igor STYN // W: Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 163-170. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-177-3
50
Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce / Igor STYN // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 301-308. - ISBN 83-7252-228-6
51
Wielkość i struktura podaży dłużnych instrumentów finansowych dostępnych na polskim rynku finansowym w latach 2000-2003 / Igor STYN // W: Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce / kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK ; autorzy: Igor STYN, Grażyna SORDYL, Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Joanna KACZOR, Aleksandra KACZOR, Anna SZKARŁAT, Katarzyna KOCHANIAK. - (2003), s. [2-20]
52
Analiza kosztu kredytu z zastosowaniem swapu stopy procentowej i kapitałowego swapu walutowego = Analysis of Capital Cost with Use of Interest Rate Swap and Currency Interest Rate Swap / Igor STYN // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003), s. 218-231. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
53
Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa / Piotr KARAŚ, Igor STYN // W: Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 105-127. - ISBN 83-88597-70-1
54
Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania / Ryszard SZEWCZYK, Igor STYN // W: Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 67-103. - ISBN 83-88597-70-1
55
Strategie krzywej dochodowości w zarządzaniu portfelem obligacji w warunkach polskich a ryzyko stopy procentowej / Igor STYN // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 952 (2002), s. 162-169. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
56
Możliwości arbitrażu na obligacjach Skarbu Państwa z wykorzystaniem swapów stóp procentowych / Igor STYN // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 453-463. - ISBN 83-7246-127-9
57
Co to jest sekurytyzacja aktywów? / Igor STYN // Rynek Terminowy. - nr 4 (2001), s. 9-11. - ISSN 1508-972X
58
Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej / Igor STYN // Rynek Terminowy. - nr 4 (14) (2001), s. 12-14. - Streszcz. - ISSN 1508-972X
59
Transakcje sekurytyzacyjne na świecie i w Polsce / Jolanta Zombirt, Igor STYN // Rynek Terminowy. - nr 4 (14) (2001), s. 17-19. - Streszcz. - ISSN 1508-972X
60
Wykorzystanie transakcji cross-currency SWAP w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej / Igor STYN // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 894 (2001), s. 212-222. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - ISSN 0324-8445
61
Sekurytyzacja aktywów = Asset Securitisation / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 542 (2000), s. 87-97. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10644. - ISSN 0208-7944
62
Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce / Igor STYN ; Promotor: Ryszard SZEWCZYK. - Kraków, 1998. - 288 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Perspectives of Securitization of Banking Assets in Poland / Igor STYN // W: Global Tendencies and Changes in East European Banking / ed. by Ewa Miklaszewska. - Kraków: Jagiellonian University, cop. 1998. - S. 186-195. - Bibliogr. - ISBN 83-907813-5-2
64
Pozabilansowa sekurytyzacja aktywów / Igor STYN // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 11 (1997), s. 21-24. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
65
Papiery komercyjne jako instrument rynku pieniężnego = Main Factors Determining Price of Options / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996), s. 107-120. - Summ. - ISSN 0208-7944
66
Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych / zespół: Ryszard SZEWCZYK (kierownik projektu), Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna KOCHANIAK, Igor STYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 114 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Styn I., (2018), Instrumenty finansowe w ujęciu standardów rachunkowości w bilansach banków, ich kategoryzacja i wycena. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 196-219.
2
Chmielnicki P., Inglot-Brzęk E., Styn I., (2016), Reduction of Enterpreneurial Risk as the Purpose of Legislative Initiatives : Research Results, "Studia Prawa Publicznego", nr 1 (13), s. 9-26.
3
Styn I., (2015), Ewolucja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 2006-2014. [W:] Miklaszewska E. (red.), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 148-171.
4
Styn I., (2014), Wpływ zmian regulacyjnych na warunki działalności gospodarczej wytwórców i dystrybutorów ciepła w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 321, s. 156-170.
5
Styn I., (2014), Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w latach 2006-2014: analiza porównawcza. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej, s. 134-154.
6
Kaczmarczyk H., Styn I., (2014), Efektywność prawa w sensie ekonomicznym. [W:] Chmielnicki P. (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa : LexisNexis, s. 387-422.
7
Kozińska J., Styn I., Słysz A., (2014), Zakres stosowania norm dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 59-106.
8
Styn I., Danecka D., (2014), Przygotowanie harmonogramu przedsięwzięcia. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 213-218.
9
Styn I., Sporek P., Kurzępa-Dedo K., (2014), Umowa rachunku powierniczego i kredytu dla dewelopera. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 174-206.
10
Styn I., (2014), Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na zmianę modelu biznesowego banku. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 116.
11
Kozińska J., Załucki M., Styn I., (2014), Ocena wpływu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu na schemat działania mającego na celu nabycie lokalu lub domu od dewelopera. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 368-376.
12
Styn I., Inglot-Brzęk E., (2014), Bilans inicjatywy normotwórczej. [W:] Chmielnicki P. (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa : LexisNexis, s. 143-150.
13
Styn I., Sporek P., (2014), Określenie sposobu finansowania przedsięwzięcia. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 122-142.
14
Styn I., Chmielnicka A., Słysz A., (2014), Wybór i nabycie nieruchomości. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 107-121.
15
Danecka D., Styn I., Bała P., (2014), Przygotowanie prospektu informacyjnego i dokumentów do wglądu. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 219-248.
16
Styn I., (2014), Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (934), s. 159-174; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/650
17
Hausner J., Marody M., Sztompka P., Giza A., Mikulowski Pomorski J., Białynicki-Birula P., Styn I., Mesjasz C., Karwińska A., Mazur S., (2013), Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"], "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (23), s. 62-84; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf
18
Styn I., (2013), Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 306, s. 397-408.
19
Styn I., (2013), Nowe trendy sprzedaży usług bankowych i ich wpływ na model biznesowy banku na przykładzie social media banking i banku wirtualnego. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym, s. 37-52.
20
Styn I., (2012), Rachunkowość i obowiązkowa sprawozdawczość banków. [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 251-260.
21
Styn I., (2012), Sposoby restrukturyzacji banków : analiza porównawcza i wnioski na przyszłość, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 12, s. 129-139; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12styn.pdf
22
Kochaniak K., Styn I., Pyś J., (2012), Ochrona konsumenta usług bankowych. [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 224-250.
23
Styn I., (2012), Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w stosunku do potrzeb inwestycyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 271, s. 355-364.
24
Styn I., (2012), Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 161-178.
25
Styn I., (2012), Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych banków działających w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 105, s. 469-477.
26
Łaszek A., Karaś P., Werner A., Kasiewicz S., Kurkliński L., Jurkowska A., Miklaszewska E., Wolanin T., Mikołajczyk K., Zygierewicz M., Styn I., Pyś J., Kochaniak K., Wiśniewska J., (2012), Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania). [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 20-76.
27
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020, (2011), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 34 s.
28
Jurkowska A., Miklaszewska E., Styn I., ([2011]), Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 69-77.
29
Styn I., (2011), Instrumenty pochodne : problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 862, s. 155-166; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191895
30
Styn I., (2011), Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 158, s. 862-872.
31
Styn I., (2011), Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 172, s. 448-459.
32
Szaraniec M., Styn I., (2010), Banki, instytucje kredytowe oraz inne podmioty wykonujące czynności bankowe. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 133-211.
33
Karaś P., Styn I., (2010), Banki na rynku pieniężnym. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 175-206.
34
Styn I., (2010), Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 99, s. 369-379.
35
Styn I., (2010), Polityka informacyjna banków wobec akcjonariuszy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 229-238; https://bazekon.uek.krakow.pl/170902295
36
Styn I., (2010), Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 207-226.
37
Styn I., (2010), Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 99, s. 380-391.
38
Styn I., (2009), Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 99-118.
39
Grzegorczyk F., Styn I., (2009), Financial and Regulatory Limitations of Restructuring Processes in the Power Engineering Industry. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 157-167.
40
Styn I., (2009), Zewnętrzne bariery wzrostu wartości elektrowni zawodowych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 48, s. 769-777.
41
Karaś P., Styn I., (2009), Banki na rynku pieniężnym. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 69-98.
42
Styn I., (2009), Możliwości wykorzystania uprawnień do emisji CO2 przez sektor wytwarzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM I JI, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 39, s. 115-121; http://www.wzieu.pl/zn/549/ZN_549.pdf
43
Styn I., (2008), Finansowe ograniczenia procesów restrukturyzacyjnych w sektorze elektroenergetycznym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 601-609.
44
Miklaszewska E., Folwarski M., Styn I., Mikołajczyk K., Kochaniak K., Jurkowska A., (2008), Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 7-117.
45
Styn I., (2008), Bariery wzrostu wartości przedsiębiorstwa w elektroenergetyce w Polsce : zarys problematyki. [W:] Kołosowska B. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 173-183.
46
Grzegorczyk F., Styn I., (2008), Transformation of the Polish Electric Power Sector in the Context of Globalization (in 2006-2008) : Organizational, Legal and Economic Aspects. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 115-122.
47
Grzegorczyk F., Styn I., (2008), Prawne, podatkowe i ekonomiczne skutki braku implementacji dyrektywy 2003/96/WE do polskiego porządku prawnego. [W:] Kuzińska H. (red.), Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 95-103.
48
Styn I., (2006), Zmiany wielkości i struktury podaży na rynku obligacji w Polsce w latach 1999-2005. [W:] Mamcarz H. (red.), Rynki finansowe: Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 171-179.
49
Styn I., (2005), Cele i narzędzia zarządzania długiem a polskie rządowe strategie zarządzania długiem publicznym. [W:] Pietrzak B. (red.), Finanse, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 163-170.
50
Styn I., (2004), Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce. [W:] Szewczyk R. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 3, Bankowość, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 301-308.
51
Styn I., (2003), Wielkość i struktura podaży dłużnych instrumentów finansowych dostępnych na polskim rynku finansowym w latach 2000-2003. [W:] Sordyl G., Czepielewska-Kałka K., Kaczor J., Kaczor A., Szewczyk R. (kierownik tematu), Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce, s. [2-20].
52
Styn I., (2003), Analiza kosztu kredytu z zastosowaniem swapu stopy procentowej i kapitałowego swapu walutowego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 974, s. 218-231.
53
Karaś P., Styn I., (2002), Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa. [W:] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 105-127.
54
Szewczyk R., Styn I., (2002), Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania. [W:] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 67-103.
55
Styn I., (2002), Strategie krzywej dochodowości w zarządzaniu portfelem obligacji w warunkach polskich a ryzyko stopy procentowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 952, s. 162-169.
56
Styn I., (2002), Możliwości arbitrażu na obligacjach Skarbu Państwa z wykorzystaniem swapów stóp procentowych. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 1, Bankowość, rynki, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 453-463.
57
Styn I., (2001), Co to jest sekurytyzacja aktywów?, "Rynek Terminowy", nr 4, s. 9-11.
58
Styn I., (2001), Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej, "Rynek Terminowy", nr 4 (14), s. 12-14.
59
Zombirt J., Styn I., (2001), Transakcje sekurytyzacyjne na świecie i w Polsce, "Rynek Terminowy", nr 4 (14), s. 17-19.
60
Styn I., (2001), Wykorzystanie transakcji cross-currency SWAP w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 894, s. 212-222.
61
Styn I., (2000), Sekurytyzacja aktywów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 542, s. 87-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/10644
62
Styn I., (1998), Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce, Prom. Szewczyk R., Kraków : , 288 k.
63
Styn I., (1998), Perspectives of Securitization of Banking Assets in Poland. [W:] Miklaszewska E. (red.), Global Tendencies and Changes in East European Banking, Kraków : Jagiellonian University, s. 186-195.
64
Styn I., (1997), Pozabilansowa sekurytyzacja aktywów, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 11, s. 21-24.
65
Styn I., (1996), Papiery komercyjne jako instrument rynku pieniężnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 107-120.
66
Szewczyk R., Jurkowska A., Kochaniak K., Styn I., (2005), Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych, Szewczyk R. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 114 k.
1
@inbook{UEK:2168326919,
author = "Igor Styn",
title = "Instrumenty finansowe w ujęciu standardów rachunkowości w bilansach banków, ich kategoryzacja i wycena",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "196-219",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
2
@article{UEK:2168309553,
author = "Paweł Chmielnicki and Elżbieta Inglot-Brzęk and Igor Styn",
title = "Reduction of Enterpreneurial Risk as the Purpose of Legislative Initiatives : Research Results",
journal = "Studia Prawa Publicznego",
number = "1 (13)",
pages = "9-26",
year = "2016",
}
3
@inbook{UEK:2168300413,
author = "Igor Styn",
title = "Ewolucja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 2006-2014",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji",
pages = "148-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-714-2",
}
4
@article{UEK:2168294045,
author = "Igor Styn",
title = "Wpływ zmian regulacyjnych na warunki działalności gospodarczej wytwórców i dystrybutorów ciepła w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "321",
pages = "156-170",
adress = "",
year = "2014",
}
5
@unpublished{UEK:2168302295,
author = "Igor Styn",
title = "Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w latach 2006-2014",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej",
pages = "134-154",
year = "2014",
}
6
@inbook{UEK:2168304381,
author = "Hubert Kaczmarczyk and Igor Styn",
title = "Efektywność prawa w sensie ekonomicznym",
booktitle = "Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa",
pages = "387-422",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2014",
isbn = "978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9",
}
7
@inbook{UEK:2168304199,
author = "Joanna Kozińska and Igor Styn and Aleksander Słysz",
title = "Zakres stosowania norm dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "59-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
8
@inbook{UEK:2168304267,
author = "Igor Styn and Daria Danecka",
title = "Przygotowanie harmonogramu przedsięwzięcia",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "213-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
9
@inbook{UEK:2168304255,
author = "Igor Styn and Przemysław Sporek and Katarzyna Kurzępa-Dedo",
title = "Umowa rachunku powierniczego i kredytu dla dewelopera",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "174-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
10
@misc{UEK:2168291519,
author = "Igor Styn",
title = "Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na zmianę modelu biznesowego banku",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "116",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
11
@inbook{UEK:2168304297,
author = "Joanna Kozińska and Mariusz Załucki and Igor Styn",
title = "Ocena wpływu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu na schemat działania mającego na celu nabycie lokalu lub domu od dewelopera",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "368-376",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
12
@inbook{UEK:2168304371,
author = "Igor Styn and Elżbieta Inglot-Brzęk",
title = "Bilans inicjatywy normotwórczej",
booktitle = "Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa",
pages = "143-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2014",
isbn = "978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9",
}
13
@inbook{UEK:2168304231,
author = "Igor Styn and Przemysław Sporek",
title = "Określenie sposobu finansowania przedsięwzięcia",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "122-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
14
@inbook{UEK:2168304215,
author = "Igor Styn and Anna Chmielnicka and Aleksander Słysz",
title = "Wybór i nabycie nieruchomości",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "107-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
15
@inbook{UEK:2168304279,
author = "Daria Danecka and Igor Styn and Paweł Bała",
title = "Przygotowanie prospektu informacyjnego i dokumentów do wglądu",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "219-248",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
16
@article{UEK:2168291669,
author = "Igor Styn",
title = "Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (934)",
pages = "159-174",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0934.1012},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/650},
}
17
@misc{UEK:2168271276,
author = "Jerzy Hausner and Mirosława Marody and Piotr Sztompka and Anna Giza and Jerzy Mikulowski Pomorski and Paweł Białynicki-Birula and Igor Styn and Czesław Mesjasz and Anna Karwińska and Stanisław Mazur",
title = "Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium Dobre Zarządzanie]",
booktitle = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (23)",
pages = "62-84",
year = "2013",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf},
}
18
@article{UEK:2168278437,
author = "Igor Styn",
title = "Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "306",
pages = "397-408",
adress = "",
year = "2013",
}
19
@unpublished{UEK:2168287209,
author = "Igor Styn",
title = "Nowe trendy sprzedaży usług bankowych i ich wpływ na model biznesowy banku na przykładzie social media banking i banku wirtualnego",
booktitle = "Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym",
pages = "37-52",
year = "2013",
}
20
@inbook{UEK:2168266036,
author = "Igor Styn",
title = "Rachunkowość i obowiązkowa sprawozdawczość banków",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "251-260",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
url = {https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html},
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
21
@article{UEK:2168239604,
author = "Igor Styn",
title = "Sposoby restrukturyzacji banków : analiza porównawcza i wnioski na przyszłość",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "12",
pages = "129-139",
year = "2012",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12styn.pdf},
}
22
@inbook{UEK:2168306585,
author = "Katarzyna Kochaniak and Igor Styn and Jan Pyś",
title = "Ochrona konsumenta usług bankowych",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "224-250",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
url = {https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html},
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
23
@article{UEK:2168269442,
author = "Igor Styn",
title = "Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w stosunku do potrzeb inwestycyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "271",
pages = "355-364",
adress = "",
year = "2012",
}
24
@unpublished{UEK:2168271660,
author = "I. Styn",
title = "Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce",
booktitle = "Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków",
pages = "161-178",
year = "2012",
}
25
@article{UEK:2168237858,
author = "Igor Styn",
title = "Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych banków działających w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "105",
pages = "469-477",
adress = "",
year = "2012",
}
26
@inbook{UEK:2168306573,
author = "Aleksander Łaszek and Piotr Karaś and Aleksander Werner and Stanisław Kasiewicz and Lech Kurkliński and Aleksandra Jurkowska and Ewa Miklaszewska and Tomasz Wolanin and Katarzyna Mikołajczyk and Mariusz Zygierewicz and Igor Styn and Jan Pyś and Katarzyna Kochaniak and Joanna Wiśniewska",
title = "Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "20-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
url = {https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html},
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
27
@book{UEK:2168335555,
title = "Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {},
}
28
@unpublished{UEK:2168306707,
author = "Aleksandra Jurkowska and Ewa Miklaszewska and Igor Styn",
title = "Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego",
booktitle = "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "69-77",
year = "2011",
}
29
@article{UEK:2168221946,
author = "Igor Styn",
title = "Instrumenty pochodne : problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "862",
pages = "155-166",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171191895},
}
30
@article{UEK:2167761991,
author = "Igor Styn",
title = "Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "158",
pages = "862-872",
adress = "",
year = "2011",
}
31
@article{UEK:2168221122,
author = "Igor Styn",
title = "Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "172",
pages = "448-459",
adress = "",
year = "2011",
}
32
@inbook{UEK:2162034957,
author = "Monika Szaraniec and Igor Styn",
title = "Banki, instytucje kredytowe oraz inne podmioty wykonujące czynności bankowe",
booktitle = "Instytucje i usługi finansowe",
pages = "133-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-325-6",
}
33
@inbook{UEK:2165276574,
author = "Piotr Karaś and Igor Styn",
title = "Banki na rynku pieniężnym",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "175-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
34
@article{UEK:2165712712,
author = "Igor Styn",
title = "Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "99",
pages = "369-379",
adress = "",
year = "2010",
}
35
@article{UEK:2168218628,
author = "Igor Styn",
title = "Polityka informacyjna banków wobec akcjonariuszy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "229-238",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170902295},
}
36
@inbook{UEK:2165290337,
author = "Igor Styn",
title = "Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "207-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
37
@article{UEK:2165712975,
author = "Igor Styn",
title = "Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "99",
pages = "380-391",
adress = "",
year = "2010",
}
38
@unpublished{UEK:2168221770,
author = "Igor Styn",
title = "Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "99-118",
year = "2009",
}
39
@inbook{UEK:2168222948,
author = "Filip Grzegorczyk and Igor Styn",
title = "Financial and Regulatory Limitations of Restructuring Processes in the Power Engineering Industry",
booktitle = "Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects",
pages = "157-167",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-8-7",
}
40
@article{UEK:50770,
author = "Igor Styn",
title = "Zewnętrzne bariery wzrostu wartości elektrowni zawodowych w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "48",
pages = "769-777",
adress = "",
year = "2009",
}
41
@unpublished{UEK:2168221768,
author = "Piotr Karaś and Igor Styn",
title = "Banki na rynku pieniężnym",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "69-98",
year = "2009",
}
42
@article{UEK:2161796573,
author = "Igor Styn",
title = "Możliwości wykorzystania uprawnień do emisji CO2 przez sektor wytwarzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM I JI",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "39",
pages = "115-121",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/549/ZN_549.pdf},
issn = "1640-6818",
}
43
@inbook{UEK:2165764703,
author = "Igor Styn",
title = "Finansowe ograniczenia procesów restrukturyzacyjnych w sektorze elektroenergetycznym",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "601-609",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
44
@unpublished{UEK:2168234316,
author = "Ewa Miklaszewska and Mateusz Folwarski and Igor Styn and Katarzyna Mikołajczyk and Katarzyna Kochaniak and Aleksandra Jurkowska",
title = "Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "7-117",
year = "2008",
}
45
@inbook{UEK:2166401815,
author = "Igor Styn",
title = "Bariery wzrostu wartości przedsiębiorstwa w elektroenergetyce w Polsce : zarys problematyki",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń",
pages = "173-183",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2231-9",
}
46
@inbook{UEK:2166092386,
author = "Filip Grzegorczyk and Igor Styn",
title = "Transformation of the Polish Electric Power Sector in the Context of Globalization (in 2006-2008) : Organizational, Legal and Economic Aspects",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "115-122",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
47
@inbook{UEK:2166033808,
author = "Filip Grzegorczyk and Igor Styn",
title = "Prawne, podatkowe i ekonomiczne skutki braku implementacji dyrektywy 2003/96/WE do polskiego porządku prawnego",
booktitle = "Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego",
pages = "95-103",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-00-6",
}
48
@inbook{UEK:2166190598,
author = "Igor Styn",
title = "Zmiany wielkości i struktury podaży na rynku obligacji w Polsce w latach 1999-2005",
booktitle = "Rynki finansowe",
pages = "171-179",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2006",
isbn = "83-227-2561-2",
}
49
@inbook{UEK:2166380922,
author = "Igor Styn",
title = "Cele i narzędzia zarządzania długiem a polskie rządowe strategie zarządzania długiem publicznym",
booktitle = "Finanse",
pages = "163-170",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-177-3",
}
50
@inbook{UEK:2165887272,
author = "Igor Styn",
title = "Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość",
pages = "301-308",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-228-6",
}
51
@unpublished{UEK:2163765081,
author = "Igor Styn",
title = "Wielkość i struktura podaży dłużnych instrumentów finansowych dostępnych na polskim rynku finansowym w latach 2000-2003",
booktitle = "Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce",
pages = "[2-20]",
year = "2003",
}
52
@article{UEK:2168223054,
author = "Igor Styn",
title = "Analiza kosztu kredytu z zastosowaniem swapu stopy procentowej i kapitałowego swapu walutowego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "974",
pages = "218-231",
adress = "",
year = "2003",
}
53
@inbook{UEK:2168226028,
author = "Piotr Karaś and Igor Styn",
title = "Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
pages = "105-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
54
@inbook{UEK:2168226026,
author = "Ryszard Szewczyk and Igor Styn",
title = "Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania",
booktitle = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
pages = "67-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
55
@article{UEK:2168263818,
author = "Igor Styn",
title = "Strategie krzywej dochodowości w zarządzaniu portfelem obligacji w warunkach polskich a ryzyko stopy procentowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "952",
pages = "162-169",
adress = "",
year = "2002",
}
56
@inbook{UEK:2168236900,
author = "Igor Styn",
title = "Możliwości arbitrażu na obligacjach Skarbu Państwa z wykorzystaniem swapów stóp procentowych",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki",
pages = "453-463",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
57
@article{UEK:2168297321,
author = "Igor Styn",
title = "Co to jest sekurytyzacja aktywów?",
journal = "Rynek Terminowy",
number = "4",
pages = "9-11",
year = "2001",
url = {},
}
58
@article{UEK:2168328797,
author = "Igor Styn and ",
title = "Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej",
journal = "Rynek Terminowy",
number = "4 (14)",
pages = "12-14",
year = "2001",
url = {},
}
59
@article{UEK:2168328799,
author = "Jolanta Zombirt and Igor Styn",
title = "Transakcje sekurytyzacyjne na świecie i w Polsce",
journal = "Rynek Terminowy",
number = "4 (14)",
pages = "17-19",
year = "2001",
url = {},
}
60
@article{UEK:2168251882,
author = "Igor Styn",
title = "Wykorzystanie transakcji cross-currency SWAP w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "894",
pages = "212-222",
adress = "",
year = "2001",
}
61
@article{UEK:2168232364,
author = "Igor Styn",
title = "Sekurytyzacja aktywów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "542",
pages = "87-97",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10644},
}
62
@unpublished{UEK:2168312637,
author = "Igor Styn",
title = "Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
63
@inbook{UEK:2166078748,
author = "Igor Styn",
title = "Perspectives of Securitization of Banking Assets in Poland",
booktitle = "Global Tendencies and Changes in East European Banking",
pages = "186-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Jagiellonian University",
year = "1998",
isbn = "83-907813-5-2",
}
64
@article{UEK:2168230452,
author = "Igor Styn",
title = "Pozabilansowa sekurytyzacja aktywów",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "11",
pages = "21-24",
year = "1997",
}
65
@article{UEK:2168251936,
author = "Igor Styn",
title = "Papiery komercyjne jako instrument rynku pieniężnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "107-120",
year = "1996",
}
66
@unpublished{UEK:2168318429,
author = "Ryszard Szewczyk and Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Kochaniak and Igor Styn",
title = "Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID