Publications of the selected author

1

Title:
Struktura długu a wzrost majątku i przychodów ze sprzedaży = The Influence of Debt Structure for Assets and Sales Revenue
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 2 (2014) , s. 47-57. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300071
article
2

Title:
Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym = Determinants of Financial Liquidity in the Metallurgical Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 50 (2012) , s. 197-208. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 689)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168259384
article
1
Struktura długu a wzrost majątku i przychodów ze sprzedaży = The Influence of Debt Structure for Assets and Sales Revenue / Piotr Rzeszowski // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 2 (2014), s. 47-57. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=144538&from=publication. - ISSN 2083-8611
2
Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym = Determinants of Financial Liquidity in the Metallurgical Industry / Maria SIERPIŃSKA , Piotr RZESZOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 689). - nr 50 (2012), s. 197-208. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-197.pdf. - ISSN 1733-2842
1
Rzeszowski P., (2014), Struktura długu a wzrost majątku i przychodów ze sprzedaży, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 198, cz. 2, s. 47-57; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=144538&from=publication
2
Sierpińska M., Rzeszowski P., (2012), Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 50, s. 197-208; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-197.pdf
1
@article{UEK:2168300071,
author = "Rzeszowski Piotr",
title = "Struktura długu a wzrost majątku i przychodów ze sprzedaży",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "198, cz. 2",
pages = "47-57",
adress = "",
year = "2014",
}
2
@article{UEK:2168259384,
author = "Sierpińska Maria and Rzeszowski Piotr",
title = "Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "50",
pages = "197-208",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}