Publications of the selected author
1

Title:
Growth of Productivity as a Measurable Effect of Synergy Between Labour and Tangible Assets
Source:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 77-86 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Access mode:
Nr:
2168322337
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Aktywa jako czynnik intensyfikacji produktywności kapitału ludzkiego = Assets as a Factor of Intensifying Human Capital Productivity
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (52) (2017) , s. 208-219. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321911
article
3

Title:
Wzrost wartości i produktywności rzeczowych aktywów trwałych jako czynnik równoważenia nierówności ekonomicznych = An Increase in the Value and Productivity of Tangible Fixed Assets as a Factor in Balancing Economic Inequalities
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 4 (48) (2016) , s. 140-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321923
article
4

Title:
Growth of Fixed Assets in the Economy vs. Labour Productivity = Wpływ wzrostu wartości rzeczowych aktywów na poprawę produktywności pracy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 276 (2016) , s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321925
article
5

Title:
Zgodność poziomu produktywności pracy jako warunek jednoczenia państw w unii walutowej = The Consistency of Labour Productivity as a Condition for Unifying Countries in the Currency Area
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (945) (2015) , s. 125-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168304673
article
6

Title:
In Quest of the Most Selected Depreciation Method
Source:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 363-373 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Access mode:
Nr:
2168303725
chapter in monograph
See main document
1
Growth of Productivity as a Measurable Effect of Synergy Between Labour and Tangible Assets / Anna Jonkisz-Zacny // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 77-86. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf
2
Aktywa jako czynnik intensyfikacji produktywności kapitału ludzkiego = Assets as a Factor of Intensifying Human Capital Productivity / Anna Jonkisz-Zacny // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (52) (2017), s. 208-219. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3332. - ISSN 1898-5084
3
Wzrost wartości i produktywności rzeczowych aktywów trwałych jako czynnik równoważenia nierówności ekonomicznych = An Increase in the Value and Productivity of Tangible Fixed Assets as a Factor in Balancing Economic Inequalities / Anna Jonkisz-Zacny // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (48) (2016), s. 140-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2217. - ISSN 1898-5084
4
Growth of Fixed Assets in the Economy vs. Labour Productivity = Wpływ wzrostu wartości rzeczowych aktywów na poprawę produktywności pracy / Anna Jonkisz-Zacny // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 276 (2016), s. 95-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=248144&from=publication. - ISSN 2083-8611
5
Zgodność poziomu produktywności pracy jako warunek jednoczenia państw w unii walutowej = The Consistency of Labour Productivity as a Condition for Unifying Countries in the Currency Area / Anna Jonkisz-Zacny // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (945) (2015), s. 125-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/942/705. - ISSN 1898-6447
6
In Quest of the Most Selected Depreciation Method / Anna Jonkisz-Zacny // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 363-373. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf
1
Jonkisz-Zacny A., (2017), Growth of Productivity as a Measurable Effect of Synergy Between Labour and Tangible Assets. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 77-86.
2
Jonkisz-Zacny A., (2017), Aktywa jako czynnik intensyfikacji produktywności kapitału ludzkiego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (52), s. 208-219; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3332
3
Jonkisz-Zacny A., (2016), Wzrost wartości i produktywności rzeczowych aktywów trwałych jako czynnik równoważenia nierówności ekonomicznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (48), s. 140-154; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2217
4
Jonkisz-Zacny A., (2016), Growth of Fixed Assets in the Economy vs. Labour Productivity, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 276, s. 95-106; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=248144&from=publication
5
Jonkisz-Zacny A., (2015), Zgodność poziomu produktywności pracy jako warunek jednoczenia państw w unii walutowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 9 (945), s. 125-136; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/942/705
6
Jonkisz-Zacny A., (2014), In Quest of the Most Selected Depreciation Method. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 363-373.
1
@inbook{UEK:2168322337,
author = "Anna Jonkisz-Zacny",
title = "Growth of Productivity as a Measurable Effect of Synergy Between Labour and Tangible Assets",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "77-86",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
2
@article{UEK:2168321911,
author = "Anna Jonkisz-Zacny",
title = "Aktywa jako czynnik intensyfikacji produktywności kapitału ludzkiego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (52)",
pages = "208-219",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.4.14},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3332},
}
3
@article{UEK:2168321923,
author = "Anna Jonkisz-Zacny",
title = "Wzrost wartości i produktywności rzeczowych aktywów trwałych jako czynnik równoważenia nierówności ekonomicznych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (48)",
pages = "140-154",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.4.11},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2217},
}
4
@article{UEK:2168321925,
author = "Anna Jonkisz-Zacny",
title = "Growth of Fixed Assets in the Economy vs. Labour Productivity",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "276",
pages = "95-106",
year = "2016",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=248144&from=publication},
}
5
@article{UEK:2168304673,
author = "Anna Jonkisz-Zacny",
title = "Zgodność poziomu produktywności pracy jako warunek jednoczenia państw w unii walutowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (945)",
pages = "125-136",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0945.0907},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/942/705},
}
6
@inbook{UEK:2168303725,
author = "Anna Jonkisz-Zacny",
title = "In Quest of the Most Selected Depreciation Method",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "363-373",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf},
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID