Publications of the selected author
1

Title:
Identyfikacja, kwantyfikacja i wycena wielkości ekonomicznych charakteryzujących kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-493
Nr:
2168354140
doctoral dissertation
2

Title:
Creativity - Identification and Measurement
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 163-173 - Bibliogr.
Research program:
The publication has been financed by funds of the Grant for Research of Young Scientists and PhD Students at the Krakow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322379
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Brand vs. Institutional Memory
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 61-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310743
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Czas - człowiek - wartości : marka jako kierunek rozbudowy definicji pamięci instytucjonalnej
Source:
Kultura i Polityka. - nr 18 (2015) , s. 114-128. - Tytuł numeru: Pamięć instytucjonalna - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168306847
article
5

Title:
Artist - Manager : Imagination-Driven Management = Artysta - menedżer : zarządzanie sterowane wyobraźnią
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2015) , s. 11-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168300033
article
6

Title:
Marka i jej twórcy - ujęcie globalne = Brands and Their Creators - a Global Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (946) (2015) , s. 141-156. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305763
article
7

Title:
Management and Tridimensionalism
Source:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 333-341 - Bibliogr.. - Dostępna także w wersji online
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Access mode:
Nr:
2168303721
chapter in monograph
See main document
1
Identyfikacja, kwantyfikacja i wycena wielkości ekonomicznych charakteryzujących kapitał intelektualny przedsiębiorstwa / Agnieszka Giszterowicz ; . - Kraków : , 2020. - k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Mieczysław DOBIJA. - Bibliogr.
2
Creativity - Identification and Measurement / Agnieszka Giszterowicz // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 163-173. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
3
Brand vs. Institutional Memory / Agnieszka Giszterowicz // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 61-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
4
Czas - człowiek - wartości : marka jako kierunek rozbudowy definicji pamięci instytucjonalnej / Agnieszka Giszterowicz // Kultura i Polityka. - nr 18 (2015), s. 114-128. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Pamięć instytucjonalna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/953_fc765bd387dda80c16cf644c7ef2abc3. - ISSN 1899-4466
5
Artist - Manager : Imagination-Driven Management = Artysta - menedżer : zarządzanie sterowane wyobraźnią / Agnieszka Giszterowicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2015), s. 11-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
6
Marka i jej twórcy - ujęcie globalne = Brands and Their Creators - a Global Perspective / Agnieszka Giszterowicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (946) (2015), s. 141-156. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/976/731. - ISSN 1898-6447
7
Management and Tridimensionalism / Agnieszka Giszterowicz // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 333-341. - Bibliogr. - Dostępna także w wersji online. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf
1
Giszterowicz A., (2020), Identyfikacja, kwantyfikacja i wycena wielkości ekonomicznych charakteryzujących kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Prom. Dobija M., Kraków : , k.
2
Giszterowicz A., (2017), Creativity - Identification and Measurement. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 163-173.
3
Giszterowicz A., (2016), Brand vs. Institutional Memory. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 61-72.
4
Giszterowicz A., (2015), Czas - człowiek - wartości : marka jako kierunek rozbudowy definicji pamięci instytucjonalnej, "Kultura i Polityka", nr 18, s. 114-128; http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/953_fc765bd387dda80c16cf644c7ef2abc3
5
Giszterowicz A., (2015), Artist - Manager : Imagination-Driven Management, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, s. 11-17.
6
Giszterowicz A., (2015), Marka i jej twórcy - ujęcie globalne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (946), s. 141-156; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/976/731
7
Giszterowicz A., (2014), Management and Tridimensionalism. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 333-341.
1
@unpublished{UEK:2168354140,
author = "Agnieszka Giszterowicz",
title = "Identyfikacja, kwantyfikacja i wycena wielkości ekonomicznych charakteryzujących kapitał intelektualny przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2020",
url = {},
}
2
@inbook{UEK:2168322379,
author = "Agnieszka Giszterowicz",
title = "Creativity - Identification and Measurement",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "163-173",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
3
@inbook{UEK:2168310743,
author = "Agnieszka Giszterowicz",
title = "Brand vs. Institutional Memory",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "61-72",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
4
@article{UEK:2168306847,
author = "Agnieszka Giszterowicz",
title = "Czas - człowiek - wartości : marka jako kierunek rozbudowy definicji pamięci instytucjonalnej",
journal = "Kultura i Polityka",
number = "18",
pages = "114-128",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/953_fc765bd387dda80c16cf644c7ef2abc3},
}
5
@article{UEK:2168300033,
author = "Agnieszka Giszterowicz",
title = "Artist - Manager : Imagination-Driven Management",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "1",
pages = "11-17",
year = "2015",
}
6
@article{UEK:2168305763,
author = "Agnieszka Giszterowicz",
title = "Marka i jej twórcy - ujęcie globalne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (946)",
pages = "141-156",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0946.1009},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/976/731},
}
7
@inbook{UEK:2168303721,
author = "Agnieszka Giszterowicz",
title = "Management and Tridimensionalism",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "333-341",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf},
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID