Publications of the selected author
1

Author:
Title:
How Well Do Contemporary Theories Explain Floating Exchange Rate Changes in an Emerging Economy : the Case of EUR/PLN
Source:
Economies. - vol. 10, iss. 11, art. no. 282 (2022) , s. 1-20. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research had been financed by the grant 2014/13/N/HS4/03593 (grant name Preludium) funded by National Centre of Science in Poland.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168370254
article
2

Author:
Barbara Frączek , Aleksandra Pięta , Adrian Burda , Paulina Mazur-Kurach , Florentyna Tyrała
Title:
Paleolithic Diet - Effect on the Health Status and Performance of Athletes?
Source:
Nutrients. - vol. 13, iss. 3, art. no. 1019 (2021) , s. 1-56. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168354760
article
3

Title:
Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models = Weryfikacja hipotezy parytetu sił nabywczej dla kursu walutowego EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM)
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 17 (2017) , s. 97-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the National Science Center, Poland, based on decision number UMO-2014/13/N/HS4/03593, and by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168321577
article
4

Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, Polska, od 2017-09-05 do 2017-09-07
Title:
Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM)
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 10. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168336813
varia
5

Author:
Title:
Investigation of Forecasting Performance of Selected VECM Models, for EUR/PLN Exchange Rate = Weryfikacja własności prognostycznych wybranych, proponowanych w literaturze modeli VECM dla kursu walutowego EUR/PLN
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 58 (2017) , s. 59-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This is part of research, financing from the research project "Bayesian inference in STVECM models - applications to exchange rate analysis", financing by National Science Centre in Poland in funding scheme "PRELUDIUM 7" (Contract UMO-2014/13/N/HS4/03593)
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321907
article
6

Title:
Konsensus dotyczący polityki gospodarczej kraju na średnim poziomie rozwoju wśród ekonomistów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Consensus on Economic Policy in an Emerging Economy: Evidence from the Cracow University of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 5-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284145
article
7

Conference:
X Vseukraïns'ka naukovo-praktična konferencìâ aspìrantìv ta studentìv "Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem", Lwów, Ukraina, od 2010-03-25 do 2010-03-26
Title:
Problems of Economic Forecasting in Financial Crisis
Source:
Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku / red. O.O. Drugov - L'vìv: Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U, 2010, s. 420-422 - Bibliogr.
Nr:
2161927520
chapter in conference materials
1
How Well Do Contemporary Theories Explain Floating Exchange Rate Changes in an Emerging Economy : the Case of EUR/PLN / Adrian Marek Burda // Economies. - vol. 10, iss. 11 (2022), s. 1-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2227-7099/10/11/282/htm. - ISSN 2227-7099
2
Paleolithic Diet - Effect on the Health Status and Performance of Athletes? / Barbara Frączek, Aleksandra Pięta, Adrian Burda, Paulina Mazur-Kurach, Florentyna Tyrała // Nutrients. - vol. 13, iss. 3 (2021), s. 1-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/3/1019
3
Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models = Weryfikacja hipotezy parytetu sił nabywczej dla kursu walutowego EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM) / Adrian Marek Burda, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 17 (2017), s. 97-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875. - ISSN 1234-3862
4
Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM) / Adrian Burda, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 10. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf
5
Investigation of Forecasting Performance of Selected VECM Models, for EUR/PLN Exchange Rate = Weryfikacja własności prognostycznych wybranych, proponowanych w literaturze modeli VECM dla kursu walutowego EUR/PLN / Adrian Burda // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 58 (2017), s. 59-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117550/edition/102210/content. - ISSN 0071-674X
6
Konsensus dotyczący polityki gospodarczej kraju na średnim poziomie rozwoju wśród ekonomistów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Consensus on Economic Policy in an Emerging Economy: Evidence from the Cracow University of Economics / Jakub JANUS, Adrian Burda, Łukasz Pokrywka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014), s. 5-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/523. - ISSN 1898-6447
7
Problems of Economic Forecasting in Financial Crisis / Adrian Burda, Piotr KAPITAŃSKI, Tomasz KUBICA // W: Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku / red. O.O. Drugov. - L'vìv: Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U, 2010. - S. 420-422. - Bibliogr.
1
Burda A., (2022), How Well Do Contemporary Theories Explain Floating Exchange Rate Changes in an Emerging Economy : the Case of EUR/PLN, "Economies", vol. 10, iss. 11, s. 1-20; https://www.mdpi.com/2227-7099/10/11/282/htm
2
Frączek B., Pięta A., Burda A., Mazur-Kurach P., Tyrała F., (2021), Paleolithic Diet - Effect on the Health Status and Performance of Athletes?, "Nutrients", vol. 13, iss. 3, s. 1-56; https://www.mdpi.com/2072-6643/13/3/1019
3
Burda A., Mazur B., Pipień M., (2017), Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models, "Dynamic Econometric Models", vol. 17, s. 97-114; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875
4
Burda A., Mazur B., Pipień M., (2017), Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM). [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 10.
5
Burda A., (2017), Investigation of Forecasting Performance of Selected VECM Models, for EUR/PLN Exchange Rate, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 58, s. 59-84; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117550/edition/102210/content
6
Janus J., Burda A., Pokrywka Ł., (2014), Konsensus dotyczący polityki gospodarczej kraju na średnim poziomie rozwoju wśród ekonomistów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (925), s. 5-26; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/523
7
Burda A., Kapitański P., Kubica T., (2010), Problems of Economic Forecasting in Financial Crisis. [W:] Drugov O. (red.), Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku, L'vìv : Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U, s. 420-422.
1
@article{UEK:2168370254,
author = "Adrian Burda",
title = "How Well Do Contemporary Theories Explain Floating Exchange Rate Changes in an Emerging Economy : the Case of EUR/PLN",
journal = "Economies",
number = "vol. 10, iss. 11",
pages = "1-20",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/economies10110282},
url = {https://www.mdpi.com/2227-7099/10/11/282/htm},
}
2
@article{UEK:2168354760,
author = "Barbara Frączek and Aleksandra Pięta and Adrian Burda and Paulina Mazur-Kurach and Florentyna Tyrała",
title = "Paleolithic Diet - Effect on the Health Status and Performance of Athletes?",
journal = "Nutrients",
number = "vol. 13, iss. 3",
pages = "1-56",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/nu13031019},
url = {https://www.mdpi.com/2072-6643/13/3/1019},
}
3
@article{UEK:2168321577,
author = "Adrian Marek Burda and Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 17",
pages = "97-114",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2017.006},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875},
}
4
@misc{UEK:2168336813,
author = "Adrian Burda and Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM)",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień",
pages = "10",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2017",
url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf},
}
5
@article{UEK:2168321907,
author = "Adrian Burda",
title = "Investigation of Forecasting Performance of Selected VECM Models, for EUR/PLN Exchange Rate",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 58",
pages = "59-84",
year = "2017",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117550/edition/102210/content},
}
6
@article{UEK:2168284145,
author = "Jakub Janus and Adrian Burda and Łukasz Pokrywka",
title = "Konsensus dotyczący polityki gospodarczej kraju na średnim poziomie rozwoju wśród ekonomistów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (925)",
pages = "5-26",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0101},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/523},
}
7
@inbook{UEK:2161927520,
author = "Adrian Burda and Piotr Kapitański and Tomasz Kubica",
title = "Problems of Economic Forecasting in Financial Crisis",
booktitle = "Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku",
pages = "420-422",
adress = "L'vìv",
publisher = "Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U",
year = "2010",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID