Publications of the selected author

1

Title:
Ocena stanu funkcjonowania klastrów w Polsce - ujęcie relacyjne = An Assessment of the Clusters Condition in Poland from the Relational Perspective
Source:
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - nr 24 (2017) , s. 271-283. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320087
article
2

Author:
Title:
Uwarunkowania kształtowania wartości dodanej uczestnictwa w klastrze = Conditions Shaping the Added Value of Participating in the Cluster
Source:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 43-61. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308689
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Wdrożenie zarządzania procesowego na przykładzie firmy JAS-FBG S.A.
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 25-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312191
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Innowacje w opakowaniach do mleka = Innovations in Milk Packaging
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015) , s. 177-181. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301221
article
5

Title:
Innowacje w opakowaniach do mleka
Source:
Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce - Gdynia: Akademia Morska, 2014, s. 50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284331
varia
6

Title:
Rosnące znaczenie rachunku kosztów jakości w rachunkowości zarządczej
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 60-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168296697
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Preferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka = Milk Packaging - Consumer Preferences and Awareness
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 5-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287359
article
1
Ocena stanu funkcjonowania klastrów w Polsce - ujęcie relacyjne = An Assessment of the Clusters Condition in Poland from the Relational Perspective / Marek ĆWIKLICKI, Barbara BizońOcena stanu funkcjonowania klastrów w Polsce - ujęcie relacyjne = An Assessment of the Clusters Condition in Poland from the Relational Perspective / Marek ĆWIKLICKI, Barbara Bizoń // Studia Ekonomiczne Regionu ŁódzkiegoStudia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - nr 24 (2017), s. 271-283nr 24 (2017), s. 271-283. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/SERL24.pdf. - ISSN 1897-74801897-7480
2
Uwarunkowania kształtowania wartości dodanej uczestnictwa w klastrze = Conditions Shaping the Added Value of Participating in the Cluster / Barbara Bizoń // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 43-61. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
3
Wdrożenie zarządzania procesowego na przykładzie firmy JAS-FBG S.A. / Barbara Bizoń // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 25-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
4
Innowacje w opakowaniach do mleka = Innovations in Milk Packaging / Barbara Bizoń, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZInnowacje w opakowaniach do mleka = Innovations in Milk Packaging / Barbara Bizoń, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w GdyniZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015), s. 177-181nr 88 (2015), s. 177-181. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Innowacje%20w%20opakowaniach%20do%20mleka_347.pdf. - ISSN 1644-18181644-1818
5
Innowacje w opakowaniach do mleka / Barbara Bizoń, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia. - Gdynia : Akademia Morska, 2014. - S. 50. - Dostępne tylko streszczenie
6
Rosnące znaczenie rachunku kosztów jakości w rachunkowości zarządczej / Barbara Maria Bizoń // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 60-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
7
Preferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka = Milk Packaging - Consumer Preferences and Awareness / Barbara Bizoń, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZPreferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka = Milk Packaging - Consumer Preferences and Awareness / Barbara Bizoń, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 5-14nr 918 (2013), s. 5-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/718/530. - ISSN 1898-64471898-6447
1
Ćwiklicki M., Bizoń B., (2017), Ocena stanu funkcjonowania klastrów w Polsce - ujęcie relacyjne, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 24, s. 271-283; http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/SERL24.pdf
2
Bizoń B., (2016), Uwarunkowania kształtowania wartości dodanej uczestnictwa w klastrze. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 43-61.
3
Bizoń B., (2015), Wdrożenie zarządzania procesowego na przykładzie firmy JAS-FBG S.A.. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 25-31.
4
Bizoń B., Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2015), Innowacje w opakowaniach do mleka, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 88, s. 177-181; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Innowacje%20w%20opakowaniach%20do%20mleka_347.pdf
5
Bizoń B., Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2014), Innowacje w opakowaniach do mleka. [W:] Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia, Gdynia : Akademia Morska, s. 50.
6
Bizoń B., (2013), Rosnące znaczenie rachunku kosztów jakości w rachunkowości zarządczej. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 60-63.
7
Bizoń B., Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2013), Preferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 5-14; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/718/530
1
@article{artUEK:2168320087,
author = "Marek Ćwiklicki and Barbara Bizoń",
title = "Ocena stanu funkcjonowania klastrów w Polsce - ujęcie relacyjne",
journal = "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego",
number = "24",
pages = "271-283",
year = "2017",
url = {http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/SERL24.pdf},
}
2
@inbook{fmUEK:2168308689,
author = "Barbara Bizoń",
title = "Uwarunkowania kształtowania wartości dodanej uczestnictwa w klastrze",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "43-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
3
@inbook{fmUEK:2168312191,
author = "Barbara Bizoń",
title = "Wdrożenie zarządzania procesowego na przykładzie firmy JAS-FBG S.A.",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "25-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
4
@article{artUEK:2168301221,
author = "Barbara Bizoń and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Innowacje w opakowaniach do mleka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "88",
pages = "177-181",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Innowacje%20w%20opakowaniach%20do%20mleka_347.pdf},
}
5
@misc{varUEK:2168284331,
author = "Barbara Bizoń and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Innowacje w opakowaniach do mleka",
booktitle = "Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce",
pages = "50",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2014",
}
6
@inbook{fmUEK:2168296697,
author = "Barbara Maria Bizoń",
title = "Rosnące znaczenie rachunku kosztów jakości w rachunkowości zarządczej",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "60-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
7
@article{artUEK:2168287359,
author = "Barbara Bizoń and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Preferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "5-14",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/718/530},
}