Publications of the selected author

1

Title:
Grywalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Gamification in Human Resource Management
Source:
Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej / red. nauk. Piotr Walentynowicz, Wojciech Machel - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021, s. 119-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-8206-216-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356950
chapter in monograph
2

Title:
Multidimensional Inventory of Students Quality of Life-MIS-QOL
Source:
Sustainability. - vol. 13, iss. 1 (2021) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Academic Motivation, Performance and Student Well-Being - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within"Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Totalfinancing: 11 897 131.40 PLN.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168352116
article
3

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski , Robert Szydło
Title:
The Relationship between Organizational Learning at the Individual Level and Perceived Employability : a Model-Based Approach
Source:
Sustainability. - vol. 13, iss. 14 (2021) , s. 1-17. - Tytuł numeru: Psychology of Sustainability and Sustainable Development - Bibliogr.
Research program:
The research has been carried out as part of a research initiative financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project No.: 021/RID/2018/19. Total financing: PLN 11,897,131.40.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168356798
article
4

Conference:
6th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2020), Kragujevac, Serbia, od 2020-12-14 do 2020-12-14
Title:
Digital Competencies Before and During the Covid-19 Pandemic Crisis - Comparative Study
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management / eds. Violeta Domanović, Dejana Zlatanović - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2020, s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-116-4
Access mode:
Nr:
2168353644
chapter in conference materials
5

Conference:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-13 do 2019-05-16
Title:
Students' Quality of Life in the Context of Competencies
Source:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. by Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 26-34. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project was financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131.40 PLN
ISBN:
978-83-8158-734-1
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168336981
chapter in conference materials
See main document
6

Title:
Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia
Source:
International Journal for Quality Research. - vol. 13, iss. 1 (2019) , s. 145-156. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168333941
article
7

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski , Robert Szydło
Title:
Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET = Competency Ranking of Generation NEET Representatives
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 51, nr 1 (2019) , s. 181-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2022 (nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 PLN)
Nr:
2168336671
article
8

Title:
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 35-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342167
chapter in monograph
See main document
9

Conference:
International Analytics for Management and Economics Conference - AMEC, Petersburg, Rosja, od 2019-09-27 do 2019-09-28
Title:
Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample
Source:
Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2019, s. 54-56. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-5-90363-339-5
Access mode:
Nr:
2168342081
varia
10

Author:
Title:
Kształcenie pozaformalne i nieformalne na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Non-formal and Informal Education on the Example of the University of Economics in Cracow
Source:
Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy / red. nauk. Beata Mydłowska - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2019, s. 243-257. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Problemy nauk pedagogicznych ; T. 1)
ISBN:
978-83-8095-550-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168332781
chapter in monograph
11

Title:
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 351-397 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342193
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Małgorzata Tyrańska , Lilianna Tomaszewska-Kaczor , Katarzyna Wójcik , Robert Szydło
Conference:
International Analytics for Management and Economics Conference - AMEC, Petersburg, Rosja, od 2019-09-27 do 2019-09-28
Title:
Self-Assessment of Soft Digital Competencies of Students of Economic Universities in the Context of Empirical Results
Source:
Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2019, s. 86-88. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-5-90363-339-5
Access mode:
Nr:
2168342095
varia
13

Author:
Title:
Organizacje pozarządowe jako przygotowanie pracowników współczesnych przedsiębiorstw = Non-governmental Organizations as Preparation of Employees of Modern Enterprises
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2018) , s. 33-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168340603
article
14

Title:
Developing Competencies in the Context of Employability - Research Report
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 185-196 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Accountancy of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322383
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Business Approach Towards Employability
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 215-222 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168311513
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Implementation of Personnel Function Concept in Students Organizations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 313-321 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304121
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Udział przedsiębiorców w kreowaniu zatrudnialności absolwentów szkół wyższych = Corporate Impact on Employability Creating
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 35, nr 1 (2015) , s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168300031
article
18

Author:
Conference:
6th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics, Kraków, Polska, od 2014-06-04 do 2014-06-06
Title:
Participation of Companies in Developing Their Human Resources
Source:
Knowledge, Economy, Society : Problems of Management and Financing Economic Activity / ed. by Renata OCZKOWSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 61-67. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-02-7
Access mode:
Nr:
2168337833
chapter in conference materials
See main document
1
Grywalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Gamification in Human Resource Management / Małgorzata TYRAŃSKA, Robert SZYDŁO // W: Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej / red. nauk. Piotr Walentynowicz, Wojciech Machel. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021. - S. 119-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8206-216-8
2
Multidimensional Inventory of Students Quality of Life-MIS-QOL / Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Małgorzata ĆWIEK // Sustainability. - vol. 13, iss. 1 (2021), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Academic Motivation, Performance and Student Well-Being. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/1/60/htm. - ISSN 2071-1050
3
The Relationship between Organizational Learning at the Individual Level and Perceived Employability : a Model-Based Approach / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski, Robert SZYDŁO // Sustainability. - vol. 13, iss. 14 (2021), s. 1-17. - Summ.. - Tytuł numeru: Psychology of Sustainability and Sustainable Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/7561/htm. - ISSN 2071-1050
4
Digital Competencies Before and During the Covid-19 Pandemic Crisis - Comparative Study / Małgorzata TYRAŃSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Robert SZYDŁO, Marek KOCZYŃSKI // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management / eds. Violeta Domanović, Dejana Zlatanović. - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2020. - S. 81-94. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-116-4. - Pełny tekst: http://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM%202020.pdf
5
Students' Quality of Life in the Context of Competencies / Małgorzata ĆWIEK, Mariusz GRABOWSKI, Renata OCZKOWSKA, Robert SZYDŁO // W: The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. by Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 26-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-734-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r04.pdf
6
Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia / MARIUSZ GRABOWSKI, Anna Kovaleva, SYLWIA WIŚNIEWSKA, ROBERT SZYDŁO // International Journal for Quality Research. - vol. 13, iss. 1 (2019), s. 145-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/paper.php?id=723. - ISSN 1800-6450
7
Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET = Competency Ranking of Generation NEET Representatives / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski, Robert SZYDŁO // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 51, nr 1 (2019), s. 181-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1306. - ISSN 1734-087X
8
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi / Urszula BUKOWSKA, Anna DOLOT, Jacek KOPEĆ, Tomasz KUSIO, Renata OCZKOWSKA, Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 35-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
9
Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample / Robert SZYDŁO, Małgorzata ĆWIEK, Sylwia WIŚNIEWSKA, Marek Koczyński // W: Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina. - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2019. - S. 54-56. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-5-90363-339-5. - Pełny tekst: https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166
10
Kształcenie pozaformalne i nieformalne na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Non-formal and Informal Education on the Example of the University of Economics in Cracow / Robert SZYDŁO // W: Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy / red. nauk. Beata Mydłowska. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2019. - (Problemy nauk pedagogicznych ; T. 1). - S. 243-257. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8095-550-9
11
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Urszula BUKOWSKA, Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 351-397. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
12
Self-Assessment of Soft Digital Competencies of Students of Economic Universities in the Context of Empirical Results / Małgorzata TYRAŃSKA, Lilianna TOMASZEWSKA-KACZOR, Katarzyna WÓJCIK, Robert SZYDŁO // W: Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina. - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2019. - S. 86-88. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-5-90363-339-5. - Pełny tekst: https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166
13
Organizacje pozarządowe jako przygotowanie pracowników współczesnych przedsiębiorstw = Non-governmental Organizations as Preparation of Employees of Modern Enterprises / Robert SZYDŁO // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2018), s. 33-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
14
Developing Competencies in the Context of Employability - Research Report / Robert Szydło, Marek Koczyński // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 185-196. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
15
Business Approach Towards Employability / Robert Szydło // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 215-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
16
Implementation of Personnel Function Concept in Students Organizations / Robert Szydło // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 313-321. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
17
Udział przedsiębiorców w kreowaniu zatrudnialności absolwentów szkół wyższych = Corporate Impact on Employability Creating / Robert Szydło // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 35, nr 1 (2015), s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1717. - ISSN 1734-087X
18
Participation of Companies in Developing Their Human Resources / Robert SZYDŁO // W: Knowledge, Economy, Society : Problems of Management and Financing Economic Activity / ed. by Renata OCZKOWSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 61-67. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-02-7. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a6/05/CFM_2014_ksiazka_4.pdf
1
Tyrańska M., Szydło R., (2021), Grywalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Walentynowicz P., Machel W. (red.), Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 119-131.
2
Szydło R., Wiśniewska S., Ćwiek M., (2021), Multidimensional Inventory of Students Quality of Life-MIS-QOL, "Sustainability", vol. 13, iss. 1, s. 1-18; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/1/60/htm
3
Wiśniewska S., Wiśniewski K., Szydło R., (2021), The Relationship between Organizational Learning at the Individual Level and Perceived Employability : a Model-Based Approach, "Sustainability", vol. 13, iss. 14, s. 1-17; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/7561/htm
4
Tyrańska M., Wiśniewska S., Szydło R., Koczyński M., (2020), Digital Competencies Before and During the Covid-19 Pandemic Crisis - Comparative Study. [W:] Domanović V., Zlatanović D. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 81-94.
5
Ćwiek M., Grabowski M., Oczkowska R., Szydło R., (2019), Students' Quality of Life in the Context of Competencies. [W:] PAPIEŻ M., ŚMIECH S. (red.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 26-34.
6
Grabowski M., Kovaleva A., Wiśniewska S., Szydło R., (2019), Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia, "International Journal for Quality Research", vol. 13, iss. 1, s. 145-156; http://www.ijqr.net/paper.php?id=723
7
Wiśniewska S., Wiśniewski K., Szydło R., (2019), Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 51, nr 1, s. 181-192; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1306
8
Bukowska U., Dolot A., Kopeć J., Kusio T., Oczkowska R., Szydło R., Wiśniewska S., Zając P., (2019), Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] OCZKOWSKA R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-65.
9
Szydło R., Ćwiek M., Wiśniewska S., Koczyński M., (2019), Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample. [W:] Shakina E. (red.), Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference, Saint Petersburg : National Research University - HSE, s. 54-56.
10
Szydło R., (2019), Kształcenie pozaformalne i nieformalne na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Mydłowska B. (red.), Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy, Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 243-257.
11
Bukowska U., Szydło R., Wiśniewska S., Zając P., (2019), Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] OCZKOWSKA R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 351-397.
12
Tyrańska M., Tomaszewska-Kaczor L., Wójcik K., Szydło R., (2019), Self-Assessment of Soft Digital Competencies of Students of Economic Universities in the Context of Empirical Results. [W:] Shakina E. (red.), Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference, Saint Petersburg : National Research University - HSE, s. 86-88.
13
Szydło R., (2018), Organizacje pozarządowe jako przygotowanie pracowników współczesnych przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, s. 33-47.
14
Szydło R., Koczyński M., (2017), Developing Competencies in the Context of Employability - Research Report. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 185-196.
15
Szydło R., (2016), Business Approach Towards Employability. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 215-222.
16
Szydło R., (2015), Implementation of Personnel Function Concept in Students Organizations. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 313-321.
17
Szydło R., (2015), Udział przedsiębiorców w kreowaniu zatrudnialności absolwentów szkół wyższych, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 35, nr 1, s. 143-154; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1717
18
Szydło R., (2014), Participation of Companies in Developing Their Human Resources. [W:] Oczkowska R., Śmigielska G. (red.), Knowledge, Economy, Society : Problems of Management and Financing Economic Activity, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 61-67.
1
@inbook{fmUEK:2168356950,
author = "Małgorzata Tyrańska and Robert Szydło",
title = "Grywalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej",
pages = "119-131",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2021",
isbn = "978-83-8206-216-8",
}
2
@article{artUEK:2168352116,
author = "Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Małgorzata Ćwiek",
title = "Multidimensional Inventory of Students Quality of Life-MIS-QOL",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 1",
pages = "1-18",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su13010060},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/1/60/htm},
}
3
@article{artUEK:2168356798,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski and Robert Szydło",
title = "The Relationship between Organizational Learning at the Individual Level and Perceived Employability : a Model-Based Approach",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 14",
pages = "1-17",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su13147561},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/7561/htm},
}
4
@inbook{mkaUEK:2168353644,
author = "Małgorzata Tyrańska and Sylwia Wiśniewska and Robert Szydło and Marek Koczyński",
title = "Digital Competencies Before and During the Covid-19 Pandemic Crisis - Comparative Study",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management",
pages = "81-94",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2020",
url = {http://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM%202020.pdf},
isbn = "978-86-6091-116-4",
}
5
@inbook{mkaUEK:2168336981,
author = "Małgorzata Ćwiek and Mariusz Grabowski and Renata Oczkowska and Robert Szydło",
title = "Students' Quality of Life in the Context of Competencies",
booktitle = "The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "26-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r04.pdf},
isbn = "978-83-8158-734-1",
}
6
@article{artUEK:2168333941,
author = "Mariusz Grabowski and Anna Kovaleva and Sylwia Wiśniewska and Robert Szydło",
title = "Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 13, iss. 1",
pages = "145-156",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/IJQR13.01-09},
url = {http://www.ijqr.net/paper.php?id=723},
}
7
@article{artUEK:2168336671,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski and Robert Szydło",
title = "Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 51, 1",
pages = "181-192",
adress = "",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2367},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1306},
}
8
@inbook{fmUEK:2168342167,
author = "Urszula Bukowska and Anna Dolot and Jacek Kopeć and Tomasz Kusio and Renata Oczkowska and Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Piotr Zając",
title = "Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "35-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
9
@misc{varUEK:2168342081,
author = "Robert Szydło and Małgorzata Ćwiek and Sylwia Wiśniewska and Marek Koczyński",
title = "Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample",
booktitle = "Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference",
pages = "54-56",
adress = "Saint Petersburg",
publisher = "National Research University - HSE",
year = "2019",
url = {https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166},
isbn = "978-5-90363-339-5",
}
10
@inbook{fmUEK:2168332781,
author = "Robert Szydło",
title = "Kształcenie pozaformalne i nieformalne na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy",
pages = "243-257",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Impuls",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8095-550-9",
}
11
@inbook{fmUEK:2168342193,
author = "Urszula Bukowska and Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Piotr Zając",
title = "Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "351-397",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
12
@misc{varUEK:2168342095,
author = "Małgorzata Tyrańska and Lilianna Tomaszewska-Kaczor and Katarzyna Wójcik and Robert Szydło",
title = "Self-Assessment of Soft Digital Competencies of Students of Economic Universities in the Context of Empirical Results",
booktitle = "Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference",
pages = "86-88",
adress = "Saint Petersburg",
publisher = "National Research University - HSE",
year = "2019",
url = {https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166},
isbn = "978-5-90363-339-5",
}
13
@article{artUEK:2168340603,
author = "Robert Szydło",
title = "Organizacje pozarządowe jako przygotowanie pracowników współczesnych przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "8",
pages = "33-47",
year = "2018",
}
14
@inbook{fmUEK:2168322383,
author = "Robert Szydło and Marek Koczyński",
title = "Developing Competencies in the Context of Employability - Research Report",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "185-196",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
15
@inbook{fmUEK:2168311513,
author = "Robert Szydło",
title = "Business Approach Towards Employability",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "215-222",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
16
@inbook{fmUEK:2168304121,
author = "Robert Szydło",
title = "Implementation of Personnel Function Concept in Students Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "313-321",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
17
@article{artUEK:2168300031,
author = "Robert Szydło",
title = "Udział przedsiębiorców w kreowaniu zatrudnialności absolwentów szkół wyższych",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 35, 1",
pages = "143-154",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4578},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1717},
}
18
@inbook{mkaUEK:2168337833,
author = "Robert Szydło",
title = "Participation of Companies in Developing Their Human Resources",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Problems of Management and Financing Economic Activity",
pages = "61-67",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a6/05/CFM_2014_ksiazka_4.pdf},
isbn = "978-83-65173-02-7",
}