Publications of the selected author

1

Title:
Przesłanki i bariery innowacyjności w turystyce na obszarach przyrodniczo cennych (na przykładzie rejonu polskich Tatr)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
279 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-499
Nr:
2168355004
doctoral dissertation
2

Title:
Organizacja Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym Lahti 2017 w kontekście normy ISO 20121:2012 = The Organizing of FIS Nordic Ski World Championships Lahti 2017 in the Context of ISO 20121:2012 Standard
Source:
Quality in Sport. - vol. 3, nr 3 (2017) , s. 42-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168321915
article
3

Title:
Charakterystyka wybranych komponentów rynku turystycznego w województwie małopolskim w latach 2013-2015 = Characteristics of Selected Components of the Tourism Market in the Małopolska Region in the Years 2013-2015
Source:
Współczesne oblicza turystyki / red. nauk. Krzysztof BORODAKO - Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA, 2017, s. 293-302. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60789-65-0
Access mode:
Nr:
2168330973
chapter in monograph
See main document
4

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów pt. "Współczesne problemy zarządzania i ekonomii", Warszawa, Polska, od 2015-12-11 do 2015-12-11
Title:
Teoretyczne ujęcia innowacji i perspektywy ich wykorzystania w formułowaniu strategii = The Theoretical Interpretations of Innovation and Their Perspectives for a Strategy Creation
Source:
Współczesne problemy zarządzania i ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015, s. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-628-6
Nr:
2168301341
chapter in conference materials
5

Title:
Polityka środowiskowa Polskich Kolei Linowych i perspektywy jej wdrożenia na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego
Source:
Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2015, s. 78-85 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-93-8
Nr:
2168311969
chapter in monograph
See main document
1
Przesłanki i bariery innowacyjności w turystyce na obszarach przyrodniczo cennych (na przykładzie rejonu polskich Tatr) / Cezary Białkowski ; . - Kraków : , 2020. - 279 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Renata SEWERYN. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003501
2
Organizacja Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym Lahti 2017 w kontekście normy ISO 20121:2012 = The Organizing of FIS Nordic Ski World Championships Lahti 2017 in the Context of ISO 20121:2012 Standard / Cezary Białkowski // Quality in Sport. - vol. 3, nr 3 (2017), s. 42-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/QS/article/view/QS.2017.015. - ISSN 2450-3118
3
Charakterystyka wybranych komponentów rynku turystycznego w województwie małopolskim w latach 2013-2015 = Characteristics of Selected Components of the Tourism Market in the Małopolska Region in the Years 2013-2015 / Cezary Białkowski // W: Współczesne oblicza turystyki / red. nauk. Krzysztof BORODAKO. - Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA, 2017. - S. 293-302. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-65-0. - Pełny tekst: http://econftour.syskonf.pl/conf-data/ECONFTOUR/files/monografia_ECONFTOUR2017.pdf
4
Teoretyczne ujęcia innowacji i perspektywy ich wykorzystania w formułowaniu strategii = The Theoretical Interpretations of Innovation and Their Perspectives for a Strategy Creation / Cezary Białkowski // W: Współczesne problemy zarządzania i ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015. - S. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-628-6
5
Polityka środowiskowa Polskich Kolei Linowych i perspektywy jej wdrożenia na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego / Cezary Białkowski // W: Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 78-85. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-93-8
1
Białkowski C., (2020), Przesłanki i bariery innowacyjności w turystyce na obszarach przyrodniczo cennych (na przykładzie rejonu polskich Tatr), Prom. Seweryn R., Kraków : , 279 k.
2
Białkowski C., (2017), Organizacja Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym Lahti 2017 w kontekście normy ISO 20121:2012, "Quality in Sport", vol. 3, nr 3, s. 42-53; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/QS/article/view/QS.2017.015
3
Białkowski C., (2017), Charakterystyka wybranych komponentów rynku turystycznego w województwie małopolskim w latach 2013-2015. [W:] Borodako K. (red.), Współczesne oblicza turystyki, Kraków : Wydawnictwo PROKSENIA, s. 293-302.
4
Białkowski C., (2015), Teoretyczne ujęcia innowacji i perspektywy ich wykorzystania w formułowaniu strategii. [W:] Szmidt C. (red.), Współczesne problemy zarządzania i ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 15-32.
5
Białkowski C., (2015), Polityka środowiskowa Polskich Kolei Linowych i perspektywy jej wdrożenia na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. [W:] Adamczyk W. (red.), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 78-85.
1
@unpublished{drUEK:2168355004,
author = "Cezary Białkowski",
title = "Przesłanki i bariery innowacyjności w turystyce na obszarach przyrodniczo cennych (na przykładzie rejonu polskich Tatr)",
adress = "Kraków",
year = "2020",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003501},
}
2
@article{artUEK:2168321915,
author = "Cezary Białkowski",
title = "Organizacja Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym Lahti 2017 w kontekście normy ISO 20121:2012",
journal = "Quality in Sport",
number = "vol. 3, 3",
pages = "42-53",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.015},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/QS/article/view/QS.2017.015},
}
3
@inbook{fmUEK:2168330973,
author = "Cezary Białkowski",
title = "Charakterystyka wybranych komponentów rynku turystycznego w województwie małopolskim w latach 2013-2015",
booktitle = "Współczesne oblicza turystyki",
pages = "293-302",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2017",
url = {http://econftour.syskonf.pl/conf-data/ECONFTOUR/files/monografia_ECONFTOUR2017.pdf},
isbn = "978-83-60789-65-0",
}
4
@inbook{mkaUEK:2168301341,
author = "Cezary Białkowski",
title = "Teoretyczne ujęcia innowacji i perspektywy ich wykorzystania w formułowaniu strategii",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania i ekonomii",
pages = "15-32",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2015",
isbn = "978-83-7561-628-6",
}
5
@inbook{fmUEK:2168311969,
author = "Cezary Białkowski",
title = "Polityka środowiskowa Polskich Kolei Linowych i perspektywy jej wdrożenia na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego",
booktitle = "Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami",
pages = "78-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2015",
isbn = "978-83-60391-93-8",
}