Publications of the selected author

1

Title:
Promocja turystyki wiejskiej w Polsce - doświadczenia i wyzwania
Source:
Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania / red. Janusz Majewski - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2012, s. 169-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-78-3
Nr:
2168229540
chapter in monograph
2

Title:
Budowanie marki turystyki wiejskiej : podstawowe determinanty i kierunki działań
Source:
Marka wiejskiego produktu turystycznego : inicjatywy i inspiracje / red. Elżbieta Kmita-Dziasek - Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie, 2009, s. 9-14
ISBN:
978-83-924526-2-1
Nr:
2164953935
chapter in monograph
3

Title:
Uwarunkowania lojalności konsumentów usług turystycznych = The Loyalty of Consumer of Tourist Services and Its Conditions
Source:
Turystyka - innowacje - konsument / red. Dorota Chudy-Hyska, Michał Żemła - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008, s. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-23-5
Nr:
2165764764
chapter in monograph
4

Title:
Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym = Changing Consumer Behaviour on the Domestic Tourism Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51054
article
See main document
5

Title:
Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski = The Consumption Behaviours of Tourists Taking Holidays in Rural Areas of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 716 (2006) , s. 55-73. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52309
article
See main document
6

Title:
Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu
Source:
Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej / Stowarzyszenie "Klub Gorliczan" - Gorlice: Stowarzyszenie "Klub Gorliczan", 2006, s. 48-55
Nr:
2165766037
chapter in conference materials
7

Title:
Zachowania konsumpcyjne Polaków na krajowym rynku usług turystycznych = Consumer Behaviour of Poles on the Domestic Tourism Services Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 704 (2006) , s. 27-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52933
article
See main document
8

Title:
Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich : zróżnicowania regionalne = Holidays in Rural Households : Regional Differences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 697 (2005) , s. 51-70. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52304
article
See main document
9

Title:
Instytucjonalne aspekty zarządzania turystyką wiejską w Polsce : podstawowe problemy i tendencje = Institutional Aspects of Managing Rural Tourism in Poland : Basic Problems and Tendencies
Source:
Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii - Kraków: Wydawnictwo AR, 2003, s. 19-31. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 90)
Nr:
2168223246
chapter in conference materials
10

Title:
Aktywność Polaków w zakresie krajowego wypoczynku = How Active are Poles with Respect to Local Tourism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 621 (2003) , s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52278
article
See main document
11

Title:
Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej
Source:
Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych / red. nauk. Zofii Kędzior i Ewy Kieżel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 146-157. - summ.
Series:
(Konsumpcja, Rynek, Marketing)
ISBN:
83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
Nr:
2168226275
chapter in conference materials
12

Title:
Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej = Consumers` Behaviour in the Domestic Rural Tourism Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 612 (2002) , s. 77-94. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224416
article
See main document
13

Title:
Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce = Behaviour of Rural Tourism Services Purchasers in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999) , s. 223-235. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257674
article
See main document
14

Title:
Aspekty przestrzenne zmian w spożyciu żywności ludności rolniczej w Polsce = Aspect of Spatial Changes in Food Consumption of Rural Population in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 533 (1999) , s. 17-27. - Summ.
Nr:
2168248284
article
See main document
15

Title:
Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji rolniczych gospodarstw domowych w okresie przeobrażeń ustrojowych = Spatial Differentiation of Consumption in Farmers' Households in the Period of System Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 497 (1997) , s. 19-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237762
article
See main document
16

Title:
Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych
Source:
Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993, s. 93-101
Nr:
2168244532
chapter in conference materials
17

Title:
Źródłowe podstawy badań
Source:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 36-60 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230724
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce
Source:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 61-68
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255184
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Konsumpcja ludności rolniczej a poziom rozwoju rolnictwa = Consumption of the Population Dependent on Agriculture and the Level of Agricultural Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991) , s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259660
article
See main document
20

Title:
Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce = Spatial and Social-Professional Differentiation of Consumption in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991) , s. 15-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235604
article
See main document
21

Title:
Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant
Source:
Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki / [red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior] - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 121-146
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168315073
chapter in monograph
22

Title:
Regionalne zróżnicowania konsumpcji ludności dwuzawodowej w Polsce = Regional Differentiation of Consumption of Dual Occupation Population in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989) , s. 27-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246676
article
See main document
23

Title:
Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 34, nr 4-5 (193) (1988) , s. 47-53
Nr:
2168259822
article
24

Title:
Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim
Source:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji / red. nauk. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 78-86
ISBN:
83-7016-339-4
Nr:
2168271540
chapter in conference materials
25

Title:
Dysproporcje przestrzenne poziomu konsumpcji ludności rolniczej w makroregionie południowo-wschodnim
Source:
Konsumpcja w układach przestrzennych - [b.m.]: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988, s. 91-98
Nr:
2168259808
chapter in conference materials
26

Title:
Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce = The Territorial and Social Differentiation of the Consumption Level in Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 147-166. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249090
article
See main document
27

Title:
Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 3
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987
Physical description:
21 s.; 24 cm.
Nr:
2168285711
academic script
28

Title:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Research program:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
book
29

Title:
Warunki życia emerytów i rencistów = Pensiners' Living Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 233 (1987) , s. 19-37. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261164
article
See main document
30

Title:
Konsumpcja dóbr trwałego użytku we Francji = Consumption of Consumer Durables in France
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 212 (1985) , s. 67-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168275015
article
See main document
31

Title:
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
145 s.; 24 cm
Nr:
2168238820
academic script
32

Title:
Wydatki na żywność gospodarstw domowych we Francji = Food Expenses in French Households
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 (1984) , s. 55-75. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236590
article
See main document
33

Title:
Problemy wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Polsce = Problems of Holiday Rest of Children and Youth in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 170 (1983) , s. 97-114. - Rez., summ.
Nr:
2168229478
article
See main document
34

Title:
Warunki życia wielodzietnych rodzin pracowniczych w Polsce = Living Conditions of Numerous Working Families in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983) , s. 81-104. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229444
article
See main document
35

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności rolniczej = Spatial Variation in the Living Standard of Peasant Population in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983) , s. 73-94. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261482
article
See main document
36

Title:
Sprawy do wyjaśnienia
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 68 (10161) (1981) , s. 2
Nr:
2168242254
article
37

Title:
Zabezpieczenie społeczne
Source:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 96-109
Nr:
2168291741
chapter in academic script
38

Title:
Usługi
Source:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 44-55
Nr:
2168291731
chapter in academic script
39

Title:
Artykuły żywnościowe
Source:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 7-20
Nr:
2168291723
chapter in academic script
40

Title:
Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu?
Source:
Gazeta Krakowska1981. - nr 104 (10197), s. 1, 4
Nr:
2168243624
voice in discussion / interview
41

Title:
Zmiany w poziomie życia ludności rolniczej regionu krakowskiego po II wojnie światowej
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
[3] k., VI k. , 325 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Zbigniew MISIASZEK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/159
Nr:
2168304575
doctoral dissertation
42

Title:
Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
210 s., [3] s. tabl. złoż.; 24 cm
Nr:
2168261030
monograph
43

Title:
Rozwój wyposażenia gospodarstw wiejskich w konsumpcyjne dobra trwałe : (na przykładzie regionu krakowskiego) = On the Development in the Equipment of Rural Households with Durable Consumer Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978) , s. 123-138. - Summ., rez.
Nr:
2168250364
article
See main document
44

Title:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977
Physical description:
107 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168238822
academic script
45

Title:
Spożycie przetworów zbożowych w Krakowie = The Consumption of Cereal Products in Krakow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976) , s. 71-84. - Summ., rez.
Nr:
2168251112
article
See main document
46

Title:
Tendencje rozwoju produkcji zbóż w województwie krakowskim = The Developmental Tendencies in the Grain Production in the Province of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 64 (1974) , s. 115-127. - Summ., rez.
Nr:
2168249596
article
See main document
47

Title:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974
Physical description:
96 k.: il.; 29 cm
Nr:
2168241098
academic script
Unpublished documents:
1

Title:
Zachowania konsumentów usług turystyki wiejskiej w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
83 k.: il.; 30 cm.
Research program:
32/KBK/2/2002/S
Signature:
NP-840/Magazyn
Nr:
2168318439
unpublished scientific work
2

Title:
Rozwój turystyki wiejskiej w Małopolsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
87 k.: il.; 30 cm.
Research program:
78/KBK/2/2000/S
Signature:
NP-711/Magazyn
Nr:
2168281629
unpublished scientific work
3

Title:
Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w regionie Małopolski
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
80 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
34/KBK/1/2001/S
Signature:
NP-791/Magazyn
Nr:
2168289545
unpublished scientific work
4

Title:
Zachowania nabywców na krajowym rynku turystyki wiejskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
122 k.: il.; 30 cm
Research program:
68/KBK/2/99/S
Signature:
NP-657/Magazyn
Nr:
2168333837
unpublished scientific work
5

Title:
Zmiany w poziomie życia ludności wiejskiej w Polsce w latach 1987-1995
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
51 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-407/Magazyn
Nr:
2168329101
unpublished scientific work
6

Title:
Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji ludności rolniczej w Polsce w okresie przeobrażeń ustrojowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
46 k.: il.; 30 cm.
Research program:
60/KBK/2/95/S
Signature:
NP-360/Magazyn
Nr:
2168329227
unpublished scientific work
7

Title:
Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
62 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-296/Magazyn
Nr:
2168329775
unpublished scientific work
8

Title:
Podstawowe tendencje zmian przestrzennych struktur konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
196 ,VI, 48 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-191/Magazyn
Nr:
2168330291
unpublished scientific work
9

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej : (wstępna diagnoza, propozycje metodologiczne)
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
72 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji. Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji. Temat: 5,7 Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce
Nr:
2168315815
unpublished scientific work
1
Promocja turystyki wiejskiej w Polsce - doświadczenia i wyzwania / Leszek STRZEMBICKI // W: Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania / red. Janusz Majewski. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2012. - S. 169-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-78-3
2
Budowanie marki turystyki wiejskiej : podstawowe determinanty i kierunki działań / Leszek STRZEMBICKI // W: Marka wiejskiego produktu turystycznego : inicjatywy i inspiracje / red. Elżbieta Kmita-Dziasek. - Kraków : Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie, 2009. - S. 9-14. - ISBN 978-83-924526-2-1
3
Uwarunkowania lojalności konsumentów usług turystycznych = The Loyalty of Consumer of Tourist Services and Its Conditions / Leszek STRZEMBICKI // W: Turystyka - innowacje - konsument / red. Dorota Chudy-Hyska, Michał Żemła. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008. - S. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-23-5
4
Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym = Changing Consumer Behaviour on the Domestic Tourism Market / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007), s. 67-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153254972. - ISSN 0208-7944
5
Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski = The Consumption Behaviours of Tourists Taking Holidays in Rural Areas of Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 716 (2006), s. 55-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=121250296. - ISSN 0208-7944
6
Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu / Leszek STRZEMBICKI // W: Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej : IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan, Gorlice, wrzesień 2006 : materiały pokonferencyjne / Stowarzyszenie "Klub Gorliczan". - Gorlice : Stowarzyszenie "Klub Gorliczan", 2006. - 56 s. : il. ; 21 cm. - S. 48-55
7
Zachowania konsumpcyjne Polaków na krajowym rynku usług turystycznych = Consumer Behaviour of Poles on the Domestic Tourism Services Market / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 704 (2006), s. 27-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=110777607. - ISSN 0208-7944
8
Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich : zróżnicowania regionalne = Holidays in Rural Households : Regional Differences / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 697 (2005), s. 51-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=96459781. - ISSN 0208-7944
9
Instytucjonalne aspekty zarządzania turystyką wiejską w Polsce : podstawowe problemy i tendencje = Institutional Aspects of Managing Rural Tourism in Poland : Basic Problems and Tendencies / Leszek STRZEMBICKI // W: Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii : materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach X Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Kraków, 15-17 września 2003. - Kraków : Wydawnictwo AR, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 402. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 90). - S. 19-31. - Summ. - Bibliogr.
10
Aktywność Polaków w zakresie krajowego wypoczynku = How Active are Poles with Respect to Local Tourism / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 621 (2003), s. 57-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16234. - ISSN 0208-7944
11
Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej / Leszek STRZEMBICKI // W: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych / red. nauk. Zofii Kędzior i Ewy Kieżel. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - (Konsumpcja, Rynek, Marketing). - S. 146-157. - summ. - ISBN 83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
12
Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej = Consumers` Behaviour in the Domestic Rural Tourism Market / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 612 (2002), s. 77-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13719. - ISSN 0208-7944
13
Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce = Behaviour of Rural Tourism Services Purchasers in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999), s. 223-235. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
14
Aspekty przestrzenne zmian w spożyciu żywności ludności rolniczej w Polsce = Aspect of Spatial Changes in Food Consumption of Rural Population in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 533 (1999), s. 17-27. - Summ. - ISSN 0208-7944
15
Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji rolniczych gospodarstw domowych w okresie przeobrażeń ustrojowych = Spatial Differentiation of Consumption in Farmers' Households in the Period of System Transformation / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 497 (1997), s. 19-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych / Roman NIESTRÓJ, Leszek STRZEMBICKI, Jan SZUMILAK // W: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993. - S. 93-101
17
Źródłowe podstawy badań / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 36-60. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
18
Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce / Leszek STRZEMBICKI // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 61-68
19
Konsumpcja ludności rolniczej a poziom rozwoju rolnictwa = Consumption of the Population Dependent on Agriculture and the Level of Agricultural Development / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991), s. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce = Spatial and Social-Professional Differentiation of Consumption in Poland / Leszek STRZEMBICKI, Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991), s. 15-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant / Leszek STRZEMBICKI, Tadeusz GRABIŃSKI // W: Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki / [red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior]. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1990. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 121-146
22
Regionalne zróżnicowania konsumpcji ludności dwuzawodowej w Polsce = Regional Differentiation of Consumption of Dual Occupation Population in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 27-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce / Leszek STRZEMBICKI // Handel Wewnętrzny. - R. 34, nr 4-5 (193) (1988), s. 47-53. - ISSN 0438-5403
24
Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim / Leszek STRZEMBICKI // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 78-86. - ISBN 83-7016-339-4
25
Dysproporcje przestrzenne poziomu konsumpcji ludności rolniczej w makroregionie południowo-wschodnim / Leszek STRZEMBICKI // W: Konsumpcja w układach przestrzennych : Konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - [b.m.] : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988. - S. 91-98
26
Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce = The Territorial and Social Differentiation of the Consumption Level in Poland / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek STRZEMBICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 147-166. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
27
Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 3 / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - 21 s. ; 24 cm
28
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
29
Warunki życia emerytów i rencistów = Pensiners' Living Conditions / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 233 (1987), s. 19-37. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
30
Konsumpcja dóbr trwałego użytku we Francji = Consumption of Consumer Durables in France / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 212 (1985), s. 67-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 145 s. ; 24 cm
32
Wydatki na żywność gospodarstw domowych we Francji = Food Expenses in French Households / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 ([1984]), s. 55-75. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Problemy wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Polsce = Problems of Holiday Rest of Children and Youth in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 170 (1983), s. 97-114. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
34
Warunki życia wielodzietnych rodzin pracowniczych w Polsce = Living Conditions of Numerous Working Families in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983), s. 81-104. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
35
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności rolniczej = Spatial Variation in the Living Standard of Peasant Population in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983), s. 73-94. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
36
Sprawy do wyjaśnienia / Sławomir CIEŚLA, Leszek STRZEMBICKI // Gazeta Krakowska. - nr 68 (10161) (1981), s. 2. - ISSN 0208-7693
37
Zabezpieczenie społeczne / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 96-109
38
Usługi / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 44-55
39
Artykuły żywnościowe / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 7-20
40
Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu? / Jan SZUMILAK, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Zbigniew DRESLER, Leszek STRZEMBICKI // Gazeta Krakowska. - nr 104 (10197) (1981), s. 1, 4. - ISSN 0208-7693
41
Zmiany w poziomie życia ludności rolniczej regionu krakowskiego po II wojnie światowej / Leszek STRZEMBICKI ; Promotor: Zbigniew MISIASZEK. - Kraków, 1979. - [3] k., VI k. , 325 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej / Zbigniew MISIASZEK, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 210 s., [3] s. tabl. złoż. ; 24 cm
43
Rozwój wyposażenia gospodarstw wiejskich w konsumpcyjne dobra trwałe : (na przykładzie regionu krakowskiego) = On the Development in the Equipment of Rural Households with Durable Consumer Goods / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978), s. 123-138. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
44
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977. - 107 s. : il. ; 25 cm
45
Spożycie przetworów zbożowych w Krakowie = The Consumption of Cereal Products in Krakow / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976), s. 71-84. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
46
Tendencje rozwoju produkcji zbóż w województwie krakowskim = The Developmental Tendencies in the Grain Production in the Province of Cracow / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 64 (1974), s. 115-127. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
47
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - 96 k. : il. ; 29 cm
48
Zachowania konsumentów usług turystyki wiejskiej w Polsce / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 83 k. : il. ; 30 cm
49
Rozwój turystyki wiejskiej w Małopolsce / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 87 k. : il. ; 30 cm
50
Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w regionie Małopolski / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
51
Zachowania nabywców na krajowym rynku turystyki wiejskiej / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 122 k. : il. ; 30 cm
52
Zmiany w poziomie życia ludności wiejskiej w Polsce w latach 1987-1995 / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 51 k. : il. ; 30 cm
53
Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji ludności rolniczej w Polsce w okresie przeobrażeń ustrojowych / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 46 k. : il. ; 30 cm
54
Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 62 k. : il. ; 30 cm
55
Podstawowe tendencje zmian przestrzennych struktur konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 196 ,VI, 48 k. : il. ; 30 cm
56
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej : (wstępna diagnoza, propozycje metodologiczne) / Leszek STRZEMBICKI, Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 1987. - 72 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Strzembicki L., (2012), Promocja turystyki wiejskiej w Polsce - doświadczenia i wyzwania. [W:] Majewski J. (red.), Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 169-182.
2
Strzembicki L., (2009), Budowanie marki turystyki wiejskiej : podstawowe determinanty i kierunki działań. [W:] Kmita-Dziasek E. (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego : inicjatywy i inspiracje, Kraków : Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie, s. 9-14.
3
Strzembicki L., (2008), Uwarunkowania lojalności konsumentów usług turystycznych. [W:] Chudy-Hyska D., Żemła M. (red.), Turystyka - innowacje - konsument, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 101-109.
4
Strzembicki L., (2007), Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 742, s. 67-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/153254972
5
Strzembicki L., (2006), Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 716, s. 55-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/121250296
6
Strzembicki L., (2006), Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu. [W:] Gorliczan" (red.), Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej: IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan, Gorlice, wrzesień 2006 : materiały pokonferencyjne, Gorlice : Stowarzyszenie "Klub Gorliczan", s. 48-55.
7
Strzembicki L., (2006), Zachowania konsumpcyjne Polaków na krajowym rynku usług turystycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 704, s. 27-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/110777607
8
Strzembicki L., (2005), Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich : zróżnicowania regionalne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 697, s. 51-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/96459781
9
Strzembicki L., (2003), Instytucjonalne aspekty zarządzania turystyką wiejską w Polsce : podstawowe problemy i tendencje. [W:] Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii: materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach X Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Kraków, 15-17 września 2003 (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 90), Kraków : Wydawnictwo AR, s. 19-31.
10
Strzembicki L., (2003), Aktywność Polaków w zakresie krajowego wypoczynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 621, s. 57-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/16234
11
Strzembicki L., (2002), Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej. [W:] Kędzior Z., Kieżel E. (red.), Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 146-157.
12
Strzembicki L., (2002), Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 612, s. 77-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/13719
13
Strzembicki L., (1999), Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", z. 2, s. 223-235.
14
Strzembicki L., (1999), Aspekty przestrzenne zmian w spożyciu żywności ludności rolniczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 533, s. 17-27.
15
Strzembicki L., (1997), Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji rolniczych gospodarstw domowych w okresie przeobrażeń ustrojowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 497, s. 19-37.
16
Niestrój R., Strzembicki L., Szumilak J., (1993), Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych. [W:] Kramer J. (red.), Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji), Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 93-101.
17
Grabiński T., Rudnicki L., Strzembicki L., (1992), Źródłowe podstawy badań. [W:] Mynarski S., Szumilak J. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 36-60.
18
Strzembicki L., (1991), Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 61-68.
19
Strzembicki L., (1991), Konsumpcja ludności rolniczej a poziom rozwoju rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 349, s. 41-52.
20
Strzembicki L., Grabiński T., (1991), Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 359, s. 15-32.
21
Strzembicki L., Grabiński T., (1990), Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant. [W:] Kramer J., Kędzior Z. (red.), Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 121-146.
22
Strzembicki L., (1989), Regionalne zróżnicowania konsumpcji ludności dwuzawodowej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 27-44.
23
Strzembicki L., (1988), Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce, "Handel Wewnętrzny", R. 34, nr 4-5 (193), s. 47-53.
24
Strzembicki L., (1988), Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim. [W:] Banasiak A. (red.), Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 78-86.
25
Strzembicki L., (1988), Dysproporcje przestrzenne poziomu konsumpcji ludności rolniczej w makroregionie południowo-wschodnim. [W:] Konsumpcja w układach przestrzennych: Konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r, [b.m.] : Wydawnictwo Spółdzielcze, s. 91-98.
26
Grabiński T., Strzembicki L., (1988), Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 147-166.
27
Strzembicki L., (1987), Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 3, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 21 s.
28
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
29
Strzembicki L., (1987), Warunki życia emerytów i rencistów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 233, s. 19-37.
30
Strzembicki L., (1985), Konsumpcja dóbr trwałego użytku we Francji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 212, s. 67-85.
31
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1985), Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji: materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s.
32
Strzembicki L., (1984), Wydatki na żywność gospodarstw domowych we Francji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 193, s. 55-75.
33
Strzembicki L., (1983), Problemy wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 170, s. 97-114.
34
Strzembicki L., (1983), Warunki życia wielodzietnych rodzin pracowniczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 169, s. 81-104.
35
Strzembicki L., (1983), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności rolniczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 174, s. 73-94.
36
Cieśla S., Strzembicki L., (1981), Sprawy do wyjaśnienia, "Gazeta Krakowska", nr 68 (10161), s. 2.
37
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Zabezpieczenie społeczne. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 96-109.
38
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Usługi. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 44-55.
39
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Artykuły żywnościowe. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 7-20.
40
Szumilak J., Chomątowski S., Dresler Z., Strzembicki L., (1981), Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu?, "Gazeta Krakowska: dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej", nr 104 (10197), s. 1, 4.
41
Strzembicki L., (1979), Zmiany w poziomie życia ludności rolniczej regionu krakowskiego po II wojnie światowej, Prom. Misiaszek Z., Kraków : , [3] k., VI k. , 325 k.
42
Misiaszek Z., Rudnicki L., Strzembicki L., (1978), Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s., [3] s. tabl. złoż.
43
Strzembicki L., (1978), Rozwój wyposażenia gospodarstw wiejskich w konsumpcyjne dobra trwałe (na przykładzie regionu krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 108, s. 123-138.
44
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1977), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 107 s.
45
Strzembicki L., (1976), Spożycie przetworów zbożowych w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 80, s. 71-84.
46
Strzembicki L., (1974), Tendencje rozwoju produkcji zbóż w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 64, s. 115-127.
47
Bywalec C., Strzembicki L., (1974), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
48
Strzembicki L., (2002), Zachowania konsumentów usług turystyki wiejskiej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 k.
49
Strzembicki L., (2001), Rozwój turystyki wiejskiej w Małopolsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
50
Strzembicki L., (2001), Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w regionie Małopolski, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 k.
51
Strzembicki L., (2000), Zachowania nabywców na krajowym rynku turystyki wiejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 k.
52
Strzembicki L., (1997), Zmiany w poziomie życia ludności wiejskiej w Polsce w latach 1987-1995, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 k.
53
Strzembicki L., (1996), Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji ludności rolniczej w Polsce w okresie przeobrażeń ustrojowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
54
Strzembicki L., (1995), Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 62 k.
55
Strzembicki L., (1994), Podstawowe tendencje zmian przestrzennych struktur konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 196 ,VI, 48 k.
56
Strzembicki L., Grabiński T., (1987), Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej: (wstępna diagnoza, propozycje metodologiczne), Kraków : , 72 k.
1
@inbook{UEK:2168229540,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Promocja turystyki wiejskiej w Polsce - doświadczenia i wyzwania",
booktitle = "Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania",
pages = "169-182",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2012",
isbn = "978-83-60056-78-3",
}
2
@inbook{UEK:2164953935,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Budowanie marki turystyki wiejskiej : podstawowe determinanty i kierunki działań",
booktitle = "Marka wiejskiego produktu turystycznego : inicjatywy i inspiracje",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-924526-2-1",
}
3
@inbook{UEK:2165764764,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Uwarunkowania lojalności konsumentów usług turystycznych",
booktitle = "Turystyka - innowacje - konsument",
pages = "101-109",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2008",
isbn = "978-83-60953-23-5",
}
4
@article{UEK:51054,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "742",
pages = "67-80",
year = "2007",
}
5
@article{UEK:52309,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "716",
pages = "55-73",
year = "2006",
}
6
@inbook{UEK:2165766037,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu",
booktitle = "Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej",
pages = "48-55",
adress = "Gorlice",
publisher = "Stowarzyszenie Klub Gorliczan",
year = "2006",
}
7
@article{UEK:52933,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania konsumpcyjne Polaków na krajowym rynku usług turystycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "704",
pages = "27-36",
year = "2006",
}
8
@article{UEK:52304,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich : zróżnicowania regionalne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "697",
pages = "51-70",
year = "2005",
}
9
@inbook{UEK:2168223246,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Instytucjonalne aspekty zarządzania turystyką wiejską w Polsce : podstawowe problemy i tendencje",
booktitle = "Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii",
pages = "19-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AR",
year = "2003",
issn = "0239-9342",
}
10
@article{UEK:52278,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Aktywność Polaków w zakresie krajowego wypoczynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "621",
pages = "57-71",
year = "2003",
}
11
@inbook{UEK:2168226275,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej",
booktitle = "Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych",
pages = "146-157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7",
}
12
@article{UEK:2168224416,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "612",
pages = "77-94",
year = "2002",
}
13
@article{UEK:2168257674,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "z. 2",
pages = "223-235",
year = "1999",
}
14
@article{UEK:2168248284,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Aspekty przestrzenne zmian w spożyciu żywności ludności rolniczej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "533",
pages = "17-27",
year = "1999",
}
15
@article{UEK:2168237762,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji rolniczych gospodarstw domowych w okresie przeobrażeń ustrojowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "497",
pages = "19-37",
year = "1997",
}
16
@inbook{UEK:2168244532,
author = "Niestrój Roman and Strzembicki Leszek and Szumilak Jan",
title = "Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych",
booktitle = "Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji)",
pages = "93-101",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1993",
}
17
@inbook{UEK:2168230724,
author = "Grabiński Tadeusz and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Źródłowe podstawy badań",
booktitle = "Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny",
pages = "36-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1992",
isbn = "83-01-10465-1",
}
18
@inbook{UEK:2168255184,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "61-68",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
19
@article{UEK:2168259660,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Konsumpcja ludności rolniczej a poziom rozwoju rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "349",
pages = "41-52",
year = "1991",
}
20
@article{UEK:2168235604,
author = "Strzembicki Leszek and Grabiński Tadeusz",
title = "Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "359",
pages = "15-32",
year = "1991",
}
21
@inbook{UEK:2168315073,
author = "Strzembicki Leszek and Grabiński Tadeusz",
title = "Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant",
booktitle = "Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki",
pages = "121-146",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
issn = "",
}
22
@article{UEK:2168246676,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Regionalne zróżnicowania konsumpcji ludności dwuzawodowej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "27-44",
year = "1989",
}
23
@article{UEK:2168259822,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 34, 4-5 (193)",
pages = "47-53",
year = "1988",
}
24
@inbook{UEK:2168271540,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim",
booktitle = "Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji",
pages = "78-86",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1988",
isbn = "83-7016-339-4",
}
25
@inbook{UEK:2168259808,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Dysproporcje przestrzenne poziomu konsumpcji ludności rolniczej w makroregionie południowo-wschodnim",
booktitle = "Konsumpcja w układach przestrzennych",
pages = "91-98",
adress = "b.m.",
publisher = "Wydawnictwo Spółdzielcze",
year = "1988",
}
26
@article{UEK:2168249090,
author = "Grabiński Tadeusz and Strzembicki Leszek",
title = "Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "147-166",
year = "1988",
}
27
@book{UEK:2168285711,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1987",
}
28
@book{UEK:2168316005,
author = "Baścik Kazimierz and Bazarnik Jacek and Bywalec Czesław and Grabiński Tadeusz and Gwiżdż Halina and Jakubowska-Łazęcka Joanna and Karwowski Jan and Kramer Józefa and Marak Janusz and Mynarski Stefan and Rudnicki Leszek and Sala Józef and Strzembicki Leszek and Szromnik Andrzej and Szumilak Jan and Światowy Grażyna and Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
29
@article{UEK:2168261164,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Warunki życia emerytów i rencistów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "233",
pages = "19-37",
year = "1987",
}
30
@article{UEK:2168275015,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Konsumpcja dóbr trwałego użytku we Francji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "212",
pages = "67-85",
year = "1985",
}
31
@book{UEK:2168238820,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
32
@article{UEK:2168236590,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Wydatki na żywność gospodarstw domowych we Francji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "193",
pages = "55-75",
year = "1984",
}
33
@article{UEK:2168229478,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Problemy wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "170",
pages = "97-114",
year = "1983",
}
34
@article{UEK:2168229444,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Warunki życia wielodzietnych rodzin pracowniczych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "169",
pages = "81-104",
year = "1983",
}
35
@article{UEK:2168261482,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności rolniczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "174",
pages = "73-94",
year = "1983",
}
36
@article{UEK:2168242254,
author = "Cieśla Stanisław and Strzembicki Leszek",
title = "Sprawy do wyjaśnienia",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "68 (10161)",
pages = "2",
year = "1981",
}
37
@inbook{UEK:2168291741,
author = "Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Zabezpieczenie społeczne",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "96-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
38
@inbook{UEK:2168291731,
author = "Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Usługi",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "44-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
39
@inbook{UEK:2168291723,
author = "Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Artykuły żywnościowe",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
40
@misc{UEK:2168243624,
author = "Szumilak Jan and Chomątowski Stanisław and Dresler Zbigniew and Strzembicki Leszek",
title = "Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "104 (10197)",
pages = "1, 4",
year = "1981",
}
41
@unpublished{UEK:2168304575,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zmiany w poziomie życia ludności rolniczej regionu krakowskiego po II wojnie światowej",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
42
@book{UEK:2168261030,
author = "Misiaszek Zbigniew and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
43
@article{UEK:2168250364,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Rozwój wyposażenia gospodarstw wiejskich w konsumpcyjne dobra trwałe : (na przykładzie regionu krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "108",
pages = "123-138",
year = "1978",
}
44
@book{UEK:2168238822,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "PPN-D przy Akademii Ekonomicznej",
year = "1977",
}
45
@article{UEK:2168251112,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Spożycie przetworów zbożowych w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "80",
pages = "71-84",
year = "1976",
}
46
@article{UEK:2168249596,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Tendencje rozwoju produkcji zbóż w województwie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "64",
pages = "115-127",
year = "1974",
}
47
@book{UEK:2168241098,
author = "Bywalec Czesław and Strzembicki Leszek",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
48
@unpublished{UEK:2168318439,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów usług turystyki wiejskiej w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
49
@unpublished{UEK:2168281629,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Rozwój turystyki wiejskiej w Małopolsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
50
@unpublished{UEK:2168289545,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w regionie Małopolski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
51
@unpublished{UEK:2168333837,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania nabywców na krajowym rynku turystyki wiejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
52
@unpublished{UEK:2168329101,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zmiany w poziomie życia ludności wiejskiej w Polsce w latach 1987-1995",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
53
@unpublished{UEK:2168329227,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji ludności rolniczej w Polsce w okresie przeobrażeń ustrojowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
54
@unpublished{UEK:2168329775,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
55
@unpublished{UEK:2168330291,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Podstawowe tendencje zmian przestrzennych struktur konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
56
@unpublished{UEK:2168315815,
author = "Strzembicki Leszek and Grabiński Tadeusz",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej : (wstępna diagnoza, propozycje metodologiczne)",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}