Publications of the selected author

1

Title:
Budowanie kapitału społecznego poprzez kształtowanie postaw na przykładzie małych miast i obszarów wiejskich Małopolski = Building Social Capital through the Development of Attitudes on the Example of Small Towns and Rural Areas in the Lesser Poland District
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 385-395. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307773
article
See main document
2

Title:
Aktywizacja mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich Małopolski poprzez lokalne organizacje społeczne = Activation of Small Towns and Rural Areas Residents in Lesser Poland Through Local Social Organizations
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 279 (2016) , s. 132-140. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312889
article
3

Title:
Kreacja potencjału przez lokalne społeczności wiejskie na przykładzie Małopolski = Creation Of Potential by Local Rural Communities : the Case of Malopolskie
Source:
Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 2, Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia / red. Anna Cudowska-Sojko - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015, s. 281-291. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-476-3
Nr:
2168318993
chapter in monograph
4

Title:
Social Capital as the Driving Force of Organisations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 83-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304093
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Kapitał społeczny mieszkańców małopolski na przykładzie lokalnych organizacji społecznych = Social Capital of Lesser Poland District Residents on the Example of Local Social Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. - nr 37, t.3 (2014) , s. 75-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300675
article
6

Title:
Próba predykcji aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich Małopolski z wykorzystaniem regresji logistycznej
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA2014, s. 124-137
Signature:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302303
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Budowanie kapitału społecznego poprzez kształtowanie postaw na przykładzie małych miast i obszarów wiejskich Małopolski = Building Social Capital through the Development of Attitudes on the Example of Small Towns and Rural Areas in the Lesser Poland District / Elżbieta Kuchta // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016), s. 385-395. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/105470/23 Kuchta E..pdf. - ISSN 1898-5084
2
Aktywizacja mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich Małopolski poprzez lokalne organizacje społeczne = Activation of Small Towns and Rural Areas Residents in Lesser Poland Through Local Social Organizations / Elżbieta Kuchta // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 279 (2016), s. 132-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=250495&from=publication. - ISSN 2083-8611
3
Kreacja potencjału przez lokalne społeczności wiejskie na przykładzie Małopolski = Creation Of Potential by Local Rural Communities : the Case of Malopolskie / Elżbieta KUCHTA // W: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 2, Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia / red. Anna Cudowska-Sojko. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. - S. 281-291. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-476-3
4
Social Capital as the Driving Force of Organisations / Elżbieta KUCHTA // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 83-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
5
Kapitał społeczny mieszkańców małopolski na przykładzie lokalnych organizacji społecznych = Social Capital of Lesser Poland District Residents on the Example of Local Social Organizations / Elżbieta Kuchta // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. - nr 37, t.3 (2014), s. 75-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip37-2014/SiP-37-t3-75.pdf. - ISSN 2080-4881
6
Próba predykcji aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich Małopolski z wykorzystaniem regresji logistycznej / Elżbieta Kuchta, Jadwiga STOBIECKA // W: Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2014), s. 124-137
1
Kuchta E., (2016), Budowanie kapitału społecznego poprzez kształtowanie postaw na przykładzie małych miast i obszarów wiejskich Małopolski, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 46 (2), s. 385-395; http://www.ur.edu.pl/file/105470/23 Kuchta E..pdf
2
Kuchta E., (2016), Aktywizacja mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich Małopolski poprzez lokalne organizacje społeczne, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 279, s. 132-140; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=250495&from=publication
3
Kuchta E., (2015), Kreacja potencjału przez lokalne społeczności wiejskie na przykładzie Małopolski. [W:] Cudowska-Sojko A. (red.), Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 2, Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 281-291.
4
Kuchta E., (2015), Social Capital as the Driving Force of Organisations. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 83-90.
5
Kuchta E., (2014), Kapitał społeczny mieszkańców małopolski na przykładzie lokalnych organizacji społecznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 37, t.3, s. 75-84; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip37-2014/SiP-37-t3-75.pdf
6
Kuchta E., Stobiecka J., (2014), Próba predykcji aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich Małopolski z wykorzystaniem regresji logistycznej. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów, s. 124-137.
1
@article{artUEK:2168307773,
author = "Elżbieta Kuchta",
title = "Budowanie kapitału społecznego poprzez kształtowanie postaw na przykładzie małych miast i obszarów wiejskich Małopolski",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 46 (2)",
pages = "385-395",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.2.23},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/105470/23 Kuchta E..pdf},
}
2
@article{artUEK:2168312889,
author = "Elżbieta Kuchta",
title = "Aktywizacja mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich Małopolski poprzez lokalne organizacje społeczne",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "279",
pages = "132-140",
year = "2016",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=250495&from=publication},
}
3
@inbook{fmUEK:2168318993,
author = "Elżbieta Kuchta",
title = "Kreacja potencjału przez lokalne społeczności wiejskie na przykładzie Małopolski",
booktitle = "Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 2, Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia",
pages = "281-291",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2015",
isbn = "978-83-7431-476-3",
}
4
@inbook{fmUEK:2168304093,
author = "Elżbieta Kuchta",
title = "Social Capital as the Driving Force of Organisations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "83-90",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
5
@article{artUEK:2168300675,
author = "Elżbieta Kuchta",
title = "Kapitał społeczny mieszkańców małopolski na przykładzie lokalnych organizacji społecznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania",
number = "37, t.3",
pages = "75-84",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip37-2014/SiP-37-t3-75.pdf},
}
6
@unpublished{fnpUEK:2168302303,
author = "Elżbieta Kuchta and Jadwiga Stobiecka",
title = "Próba predykcji aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich Małopolski z wykorzystaniem regresji logistycznej",
booktitle = "Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów",
pages = "124-137",
year = "2014",
}