Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Zawodność rynków finansowych
Source:
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 145-161 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334459
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich = Economic Cooperation Within the Organization of American States
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 14 (2018) , s. 305-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168332477
article
3

Author:
Waldemar Bauer , Anna Wieczór
Title:
Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour
Source:
Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. - vol. 6, nr 4 (2017) , s. 259-269. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168318619
article
4

Title:
Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów
Source:
Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak - Słupsk: Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015, s. 185-190 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-00-9
Access mode:
Nr:
2168301337
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r.
Source:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 253-272 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299657
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe = Historical Buildings in Małopolska Used by Universities
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 2 (92) (2015) , s. 55-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295511
article
7

Author:
Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów pt. "Współczesne problemy zarządzania i ekonomii", Warszawa, Polska, od 2015-12-11 do 2015-12-11
Title:
Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy = Neuroeconomics as a New Interdisciplinary Branch of Science
Source:
Współczesne problemy zarządzania i ekonomii / red. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015, s. 239-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-628-6
Nr:
2168301343
chapter in conference materials
8

Title:
Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013? = Phillips Curve in Polish Economy : Empirical Vefification of This Model in the Last Thirteen Years (2000-2013)
Source:
Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka - Kraków: AT Wydawnictw, 2014, s. 197-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63910-25-9
Nr:
2168301319
chapter in monograph
9

Conference:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Warszawa, Polska, od 2014-11-21 do 2014-11-21
Title:
Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych = Determinants of Immigration from CEE and Asian Countries to Poland in the Years 2000-2013 : Empirical Study Using Panel Data Approach
Source:
Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014, s. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-431-2
Nr:
2168300001
chapter in conference materials
10

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Title:
Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce = Analysis and Evaluation of the Consulting Market in Poland
Source:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 8-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Access mode:
Nr:
2168301311
chapter in conference materials
See main document
11

Author:
Title:
Współczesne systemy motywowania podwładnych - przegląd dobrych i złych praktyk menedżerskich = Modern Systems of Subordinates Motivation - the Review of Right and Wrong Practices Used by Managers
Source:
Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka - Kraków: AT Wydawnictwo, 2014, s. 145-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63910-13-6
Nr:
2168294709
chapter in monograph
12

Title:
Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw
Source:
25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy? / red. Maciej FRĄCZEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 73-83 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-53-2
Nr:
2168301323
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 91-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168301327
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Doświadczenia Grecji i Hiszpanii a argumenty za przystąpieniem i przeciw przystąpieniu Polski do strefy euro = The Experience of Greece and Spain, and the Arguments For and Against the Polish Accession to the Euro Zone
Source:
Współczesne Problemy Ekonomiczne : globalizacja, liberalizacja, etyka. - nr 9 (2014) , s. 99-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 819)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300679
article
15

Title:
Paradoks spekulacyjny na rynku kredytów gotówkowych w Polsce - jakie zmiany czekają nas w niedalekiej przyszłości? = The Speculation Paradox on Cash Loans Market in Poland - what Kind of Changes Can Ensue in the Near Future?
Source:
Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś w badaniach młodych naukowców : ujęcie interdyscyplinarne = Prospects for the Future Yesterday and Today in the Research of Young Scientists : Interdisciplinary Approach / red. Justyna Kinga Stępkowska, Katarzyna Małgorzata Stępkowska - Warszawa: True Colours, 2014, s. 117-126. - Prezentacja slajdów - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63924-07-2
Nr:
2168301315
varia
1
Zawodność rynków finansowych / Anna Katarzyna WIECZÓR // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. Krystyna PRZYBYLSKA . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 145-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
2
Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich = Economic Cooperation Within the Organization of American States / Anna Katarzyna WIECZÓR // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 14 (2018), s. 305-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf. - ISSN 1734-5391
3
Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour / Waldemar Bauer, Anna WIECZÓR // Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. - vol. 6, nr 4 (2017), s. 259-269. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/ISIM_6_4_2017.pdf. - ISSN 2084-5537
4
Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów / Anna Katarzyna Wieczór, Ewelina Pawłowska // W: Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak . - Słupsk: Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015. - S. 185-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-00-9. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjOj8mzzOrKAhWKCBoKHRwzCFk4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2F4intellect.com%2Fpobierz%2Fplik%3Fpath%3Dksiazki%2Fnauka-i-biznes-czyli-dwa-przenikajace-sie-swiaty.pdf&usg=AFQjCNEYMt73j_wPf_ERfD408YmYzAiqcw&bvm=bv.113943665,d.bGs&cad=rja
5
Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r. / Anna Katarzyna Wieczór // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. Krystyna PRZYBYLSKA . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 253-272. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
6
Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe = Historical Buildings in Małopolska Used by Universities / Anna Katarzyna Wieczór, Ewelina Pawłowska, Mirosław Henryk Filar // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 55-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
7
Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy = Neuroeconomics as a New Interdisciplinary Branch of Science / Anna Katarzyna Wieczór // W: Współczesne problemy zarządzania i ekonomii / red. Czesław Szmidt . - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015. - S. 239-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-628-6
8
Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013? = Phillips Curve in Polish Economy : Empirical Vefification of This Model in the Last Thirteen Years (2000-2013) / Anna Katarzyna Wieczór, Liwiusz Wojeciechowski // W: Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków: AT Wydawnictw, 2014. - S. 197-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-25-9
9
Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych = Determinants of Immigration from CEE and Asian Countries to Poland in the Years 2000-2013 : Empirical Study Using Panel Data Approach / Liwiusz Wojciechowski, Anna Katarzyna Wieczór // W: Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. Czesław Szmidt . - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014. - S. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-431-2
10
Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce = Analysis and Evaluation of the Consulting Market in Poland / Anna Wieczór, Ewelina Pawłowska // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 8-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=9=Fit
11
Współczesne systemy motywowania podwładnych - przegląd dobrych i złych praktyk menedżerskich = Modern Systems of Subordinates Motivation - the Review of Right and Wrong Practices Used by Managers / Anna Katarzyna Wieczór // W: Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków: AT Wydawnictwo, 2014. - S. 145-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-13-6
12
Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw / Anna Wieczór, Ewelina Pawłowska, Mirosław Filar // W: 25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy? / red. nauk. Maciej FRĄCZEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 73-83. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-53-2
13
Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry / Andrzej Brożek, Ewelina Pawłowska, Anna Wieczór // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 91-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
14
Doświadczenia Grecji i Hiszpanii a argumenty za przystąpieniem i przeciw przystąpieniu Polski do strefy euro = The Experience of Greece and Spain, and the Arguments For and Against the Polish Accession to the Euro Zone / Anna Katarzyna Wieczór // Współczesne Problemy Ekonomiczne : globalizacja, liberalizacja, etyka. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 819). - nr 9 (2014), s. 99-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/819/ZN_819.pdf. - ISSN 2081-9579
15
Paradoks spekulacyjny na rynku kredytów gotówkowych w Polsce - jakie zmiany czekają nas w niedalekiej przyszłości? = The Speculation Paradox on Cash Loans Market in Poland - what Kind of Changes Can Ensue in the Near Future? / Ewelina Pawłowska, Anna Wieczór // W: Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś w badaniach młodych naukowców : ujęcie interdyscyplinarne = Prospects for the Future Yesterday and Today in the Research of Young Scientists : Interdisciplinary Approach / red. Justyna Kinga Stępkowska, Katarzyna Małgorzata Stępkowska. - Warszawa: True Colours, 2014. - S. 117-126. - Streszcz., summ.. - Prezentacja slajdów. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63924-07-2
1
Wieczór A., (2018), Zawodność rynków finansowych. [W:] PRZYBYLSKA K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 145-161.
2
Wieczór A., (2018), Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 14, s. 305-314; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf
3
Bauer W., Wieczór A., (2017), Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour, "Information Systems in Management", vol. 6, nr 4, s. 259-269; http://ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/ISIM_6_4_2017.pdf
4
Wieczór A., Pawłowska E., (2015), Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów. [W:] Olkiewicz M., Drewniak M. (red.), Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, s. 185-190.
5
Wieczór A., (2015), Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r.. [W:] PRZYBYLSKA K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 253-272.
6
Wieczór A., Pawłowska E., Filar M., (2015), Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe, "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 55-59.
7
Wieczór A., (2015), Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy. [W:] Szmidt C. (red.), Współczesne problemy zarządzania i ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 239-250.
8
Wieczór A., Wojciechowski L., (2014), Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013?. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, Kraków : AT Wydawnictw, s. 197-204.
9
Wojciechowski L., Wieczór A., (2014), Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych. [W:] Szmidt C. (red.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 200-214.
10
Wieczór A., Pawłowska E., (2014), Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 8-16.
11
Wieczór A., (2014), Współczesne systemy motywowania podwładnych - przegląd dobrych i złych praktyk menedżerskich. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Zarządzanie i rynek pracy, Kraków : AT Wydawnictwo, s. 145-150.
12
Wieczór A., Pawłowska E., Filar M., (2014), Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw. [W:] FRĄCZEK M. (red.), 25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 73-83.
13
Brożek A., Pawłowska E., Wieczór A., (2014), Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 91-99.
14
Wieczór A., (2014), Doświadczenia Grecji i Hiszpanii a argumenty za przystąpieniem i przeciw przystąpieniu Polski do strefy euro, "Współczesne Problemy Ekonomiczne : globalizacja, liberalizacja, etyka", nr 9, s. 99-108; http://www.wzieu.pl/zn/819/ZN_819.pdf
15
Wieczór A., Pawłowska E., (2014), Paradoks spekulacyjny na rynku kredytów gotówkowych w Polsce - jakie zmiany czekają nas w niedalekiej przyszłości?. [W:] Stępkowska , Stępkowska (red.), Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś w badaniach młodych naukowców : ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa : True Colours, s. 117-126.
1
@inbook{UEK:2168334459,
author = "Anna Wieczór",
title = "Zawodność rynków finansowych",
booktitle = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
pages = "145-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
2
@article{UEK:2168332477,
author = "Anna Wieczór",
title = "Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 14",
pages = "305-314",
year = "2018",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf},
}
3
@article{UEK:2168318619,
author = "Waldemar Bauer and Anna Wieczór",
title = "Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour",
journal = "Information Systems in Management",
number = "vol. 6, 4",
pages = "259-269",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/ISIM.2017.6.4.1},
url = {http://ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/ISIM_6_4_2017.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168301337,
author = "Anna Wieczór and Ewelina Pawłowska",
title = "Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów",
booktitle = "Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy",
pages = "185-190",
adress = "Słupsk",
publisher = "Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland",
year = "2015",
url = {https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjOj8mzzOrKAhWKCBoKHRwzCFk4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2F4intellect.com%2Fpobierz%2Fplik%3Fpath%3Dksiazki%2Fnauka-i-biznes-czyli-dwa-przenikajace-sie-swiaty.pdf&usg=AFQjCNEYMt73j_wPf_ERfD408YmYzAiqcw&bvm=bv.113943665,d.bGs&cad=rja},
isbn = "978-83-63216-00-9",
}
5
@inbook{UEK:2168299657,
author = "Anna Wieczór",
title = "Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r.",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "253-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
6
@article{UEK:2168295511,
author = "Anna Wieczór and Ewelina Pawłowska and Mirosław Filar",
title = "Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2 (92)",
pages = "55-59",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.92.08},
url = {},
}
7
@inbook{UEK:2168301343,
author = "Anna Wieczór",
title = "Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania i ekonomii",
pages = "239-250",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2015",
isbn = "978-83-7561-628-6",
}
8
@inbook{UEK:2168301319,
author = "Anna Wieczór and Liwiusz Wojciechowski",
title = "Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013?",
booktitle = "Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym",
pages = "197-204",
adress = "Kraków",
publisher = "AT Wydawnictw",
year = "2014",
isbn = "978-83-63910-25-9",
}
9
@inbook{UEK:2168300001,
author = "Liwiusz Wojciechowski and Anna Wieczór",
title = "Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych",
booktitle = "Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii",
pages = "200-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2014",
isbn = "978-83-7561-431-2",
}
10
@inbook{UEK:2168301311,
author = "Anna Wieczór and Ewelina Pawłowska",
title = "Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "8-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=9=Fit},
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
11
@inbook{UEK:2168294709,
author = "Anna Wieczór",
title = "Współczesne systemy motywowania podwładnych - przegląd dobrych i złych praktyk menedżerskich",
booktitle = "Zarządzanie i rynek pracy",
pages = "145-150",
adress = "Kraków",
publisher = "AT Wydawnictwo",
year = "2014",
isbn = "978-83-63910-13-6",
}
12
@inbook{UEK:2168301323,
author = "Anna Wieczór and Ewelina Pawłowska and Mirosław Filar",
title = "Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw",
booktitle = "25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy?",
pages = "73-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-53-2",
}
13
@inbook{UEK:2168301327,
author = "Andrzej Brożek and Ewelina Pawłowska and Anna Wieczór",
title = "Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "91-99",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
14
@article{UEK:2168300679,
author = "Anna Wieczór",
title = "Doświadczenia Grecji i Hiszpanii a argumenty za przystąpieniem i przeciw przystąpieniu Polski do strefy euro",
journal = "Współczesne Problemy Ekonomiczne : globalizacja, liberalizacja, etyka",
number = "9",
pages = "99-108",
year = "2014",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/819/ZN_819.pdf},
issn = "1640-6818",
}
15
@misc{UEK:2168301315,
author = "Anna Wieczór and Ewelina Pawłowska",
title = "Paradoks spekulacyjny na rynku kredytów gotówkowych w Polsce - jakie zmiany czekają nas w niedalekiej przyszłości?",
booktitle = "Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś w badaniach młodych naukowców : ujęcie interdyscyplinarne",
pages = "117-126",
adress = "Warszawa",
publisher = "True Colours",
year = "2014",
isbn = "978-83-63924-07-2",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID