Publications of the selected author

1

Title:
Instytucjonalne formy wspierania rozwoju przemysłu Galicji w dobie autonomii = Institutional Forms to Promote Galicia's Industrial Development in the Era of Autonomy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 93-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298071
article
2

Conference:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Title:
Outsourcing a zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie
Source:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 59-66 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Access mode:
Nr:
2168300241
chapter in conference materials
See main document
3

Title:
Rola systemu motywacyjnego w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
Source:
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 51-58 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-7-4
Access mode:
Nr:
2168300019
chapter in monograph
See main document
1
Instytucjonalne formy wspierania rozwoju przemysłu Galicji w dobie autonomii = Institutional Forms to Promote Galicia's Industrial Development in the Era of Autonomy / Dariusz Piotr KRUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015), s. 93-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/518. - ISSN 1898-6447
2
Outsourcing a zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie / Dariusz Piotr Kruk // W: Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - S. 59-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-1-6. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu
3
Rola systemu motywacyjnego w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa / Dariusz Piotr Kruk // W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 51-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-7-4. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami
1
Kruk D., (2015), Instytucjonalne formy wspierania rozwoju przemysłu Galicji w dobie autonomii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (942), s. 93-105; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/518
2
Kruk D., (2015), Outsourcing a zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. [W:] Wawak S., Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków : Mfiles.pl, s. 59-66.
3
Kruk D., (2014), Rola systemu motywacyjnego w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. [W:] Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T. (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Kraków : Mfiles.pl, s. 51-58.
1
@article{artUEK:2168298071,
author = "Dariusz Piotr Kruk",
title = "Instytucjonalne formy wspierania rozwoju przemysłu Galicji w dobie autonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (942)",
pages = "93-105",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0606},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/518},
}
2
@inbook{mkaUEK:2168300241,
author = "Dariusz Piotr Kruk",
title = "Outsourcing a zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie",
booktitle = "Współczesne trendy w outsourcingu",
pages = "59-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu},
isbn = "978-83-941408-1-6",
}
3
@inbook{fmUEK:2168300019,
author = "Dariusz Piotr Kruk",
title = "Rola systemu motywacyjnego w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania organizacjami",
pages = "51-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-7-4",
}