Publications of the selected author
1

Title:
Reasons for Doing Good : Behavioural Explanations of Prosociality in Economics
Source:
Economics & Sociology. - vol. 10, nr 1 (2017) , s. 122-134. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was financed by the National Scholarship Programme of the Slovak Republic (no. 14273).
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168315395
article
2

Title:
Ekonomia homo sapiens = Economics of Homo Sapiens
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 44, t. 1 (2016) , s. 11-20. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309459
article
3

Title:
Nierównowaga bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej w latach 2000-2012 jako zagrożenie dla pełnej europejskiej integracji gospodarczej
Source:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 203-229 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-789-0
Nr:
2168292821
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Ograniczenie dyskryminacji kobiet na rynku pracy jako potencjalne źródło wzrostu gospodarczego = Limiting Women Discrimination on the Labour Market as a Potential Source of Economic Growth
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 368-380. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295401
article
5

Title:
Nierównowaga bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej w latach 2000-2012 jako zagrożenie dla pełnej europejskiej integracji gospodarczej
Source:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK, s. 220-244 - Bibliogr.
Signature:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302463
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Title:
Scenario Analysis under Chaos = Scenarijų analizė chaoso sąlygomis
Source:
Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics. - vol. 7, nr 2(16) (2013) , s. 182-194. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168291539
article
7

Title:
The Free Rider Game as an Example of Learning Dynamics and Rule Development
Source:
Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers / red. Štefan Hittmár - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2013, s. 63-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0736-4
Nr:
2168293335
chapter in monograph
8

Title:
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168288751
report
1
Reasons for Doing Good : Behavioural Explanations of Prosociality in Economics / Magdalena Adamus // Economics & Sociology. - vol. 10, nr 1 (2017), s. 122-134. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.economics-sociology.eu/files/ES_10_1_Adamus.pdf. - ISSN 2071-789X
2
Ekonomia homo sapiens = Economics of Homo Sapiens / Magdalena Adamus // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 44, t. 1 (2016), s. 11-20. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/1976/4467.pdf. - ISSN 2450-7733
3
Nierównowaga bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej w latach 2000-2012 jako zagrożenie dla pełnej europejskiej integracji gospodarczej / Magdalena Adamus, Jakub JANUS, Jagoda Kaszowska // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 203-229. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-789-0
4
Ograniczenie dyskryminacji kobiet na rynku pracy jako potencjalne źródło wzrostu gospodarczego = Limiting Women Discrimination on the Labour Market as a Potential Source of Economic Growth / Magdalena ADAMUS // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015), s. 368-380. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/97b5bb6806ed97e6f0850bdc58f3417e/25%20Adamus%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
5
Nierównowaga bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej w latach 2000-2012 jako zagrożenie dla pełnej europejskiej integracji gospodarczej / Magdalena Adamus, Jakub JANUS, Jagoda Kaszowska // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2014), s. 220-244. - Bibliogr.
6
Scenario Analysis under Chaos = Scenarijų analizė chaoso sąlygomis / Magdalena Adamus, Piotr MARKIEWICZ // Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics. - vol. 7, nr 2(16) (2013), s. 182-194. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=355934. - ISSN 1822-8011
7
The Free Rider Game as an Example of Learning Dynamics and Rule Development / Magdalena Adamus // W: Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2013. - S. 63-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0736-4
8
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual / Magdalena Adamus, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków, 2013. - 202 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
1
Adamus M., (2017), Reasons for Doing Good : Behavioural Explanations of Prosociality in Economics, "Economics & Sociology", vol. 10, nr 1, s. 122-134; http://www.economics-sociology.eu/files/ES_10_1_Adamus.pdf
2
Adamus M., (2016), Ekonomia homo sapiens, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 44, t. 1, s. 11-20; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/1976/4467.pdf
3
Adamus M., Janus J., Kaszowska J., (2015), Nierównowaga bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej w latach 2000-2012 jako zagrożenie dla pełnej europejskiej integracji gospodarczej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy, Warszawa : Difin SA, s. 203-229.
4
Adamus M., (2015), Ograniczenie dyskryminacji kobiet na rynku pracy jako potencjalne źródło wzrostu gospodarczego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (41), s. 368-380; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/97b5bb6806ed97e6f0850bdc58f3417e/25%20Adamus%20M..pdf
5
Adamus M., Janus J., Kaszowska J., (2014), Nierównowaga bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej w latach 2000-2012 jako zagrożenie dla pełnej europejskiej integracji gospodarczej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej, s. 220-244.
6
Adamus M., Markiewicz P., (2013), Scenario Analysis under Chaos, "Intelektinė Ekonomika", vol. 7, nr 2(16), s. 182-194; http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=355934
7
Adamus M., (2013), The Free Rider Game as an Example of Learning Dynamics and Rule Development. [W:] Hittmár Š. (red.), Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers, Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina : Institute of Management by Univeristy of Zilina, s. 63-66.
8
Adamus M., Bielińska-Dusza E., Buła P., Fudaliński J., Markiewicz P., Pająk W., (2013), Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski: manual, Kraków : , 202 s.
1
@article{UEK:2168315395,
author = "Magdalena Adamus",
title = "Reasons for Doing Good : Behavioural Explanations of Prosociality in Economics",
journal = "Economics & Sociology",
number = "vol. 10, 1",
pages = "122-134",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2017/10-1/9},
url = {http://www.economics-sociology.eu/files/ES_10_1_Adamus.pdf},
}
2
@article{UEK:2168309459,
author = "Magdalena Adamus",
title = "Ekonomia homo sapiens",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "44, t. 1",
pages = "11-20",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.44/1-01},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/1976/4467.pdf},
}
3
@inbook{UEK:2168292821,
author = "Magdalena Adamus and Jakub Janus and Jagoda Kaszowska",
title = "Nierównowaga bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej w latach 2000-2012 jako zagrożenie dla pełnej europejskiej integracji gospodarczej",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy",
pages = "203-229",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-789-0",
}
4
@article{UEK:2168295401,
author = "Magdalena Adamus",
title = "Ograniczenie dyskryminacji kobiet na rynku pracy jako potencjalne źródło wzrostu gospodarczego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (41)",
pages = "368-380",
adress = "",
year = "2015",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/97b5bb6806ed97e6f0850bdc58f3417e/25%20Adamus%20M..pdf},
}
5
@unpublished{UEK:2168302463,
author = "Magdalena Adamus and Jakub Janus and Jagoda Kaszowska",
title = "Nierównowaga bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej w latach 2000-2012 jako zagrożenie dla pełnej europejskiej integracji gospodarczej",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej",
pages = "220-244",
year = "2014",
}
6
@article{UEK:2168291539,
author = "Magdalena Adamus and Piotr Markiewicz",
title = "Scenario Analysis under Chaos",
journal = "Intelektinė Ekonomika",
number = "vol. 7, 2(16)",
pages = "182-194",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.13165/IE-13-7-2-03},
url = {http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=355934},
}
7
@inbook{UEK:2168293335,
author = "Magdalena Adamus",
title = "The Free Rider Game as an Example of Learning Dynamics and Rule Development",
booktitle = "Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers",
pages = "63-66",
adress = "Zilina",
publisher = "Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina",
year = "2013",
isbn = "978-80-554-0736-4",
}
8
@misc{UEK:2168288751,
author = "Magdalena Adamus and Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Wojciech Pająk",
title = "Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID