Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Struktura wytwarzania a inwestycje w Polsce okresu transformacji = Structure of Manufacturing and Investments in Poland in Period of Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 465 (1996) , s. 13-29. - Summ.
Nr:
2168238186
article
See main document
2

Author:
Title:
Struktura działalności gospodarczej z perspektywy czterech lat = The Structure of Economic Activity - the Four Years' Prospects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 450 (1995) , s. 31-44. - Summ.
Nr:
2168263178
article
See main document
3

Author:
Title:
Struktura wytwarzania w Polsce w latach 1990-1993
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu / kierownik tematu: Zofia DACH1994, s. 1-34 [71]-[104]
Signature:
NP-199/[1]/Magazyn
Nr:
2168256166
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Author:
Title:
Inwestycyjne uwarunkowania przekształceń struktury wytwarzania w Polsce
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH1994, s. 1-26 [25]-[50]
Signature:
NP-199/[2]/Magazyn
Nr:
2168256542
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Author:
Title:
Problemy restrukturyzacji produkcji, w tym zwłaszcza produkcji przemysłowej w Polsce okresu transformacji
Source:
Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS1992, s. 1[22]-27[48]
Signature:
NP-86/Magazyn
Nr:
2168279043
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Author:
Title:
Przemiany strukturalne w sferze produkcji materialnej w Polsce w latach 1950-1985 = Structural Changes in Material Production in Poland in the Years 1950-1985
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 (1991) , s. 127-144. - Summ., rez.
Nr:
2168232020
article
See main document
7

Author:
Title:
Uwagi na temat tendencji petryfikacyjnej struktury gospodarczej Polski = Petrificative Trend of the Economic Structure of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 346 (1991) , s. 127-147. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168273334
article
See main document
8

Author:
Title:
Przekształcenia struktury pracujących w sektorze usług
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 36, nr 9 (364) (1991) , s. 9-11
Nr:
2168241458
article
9

Author:
Title:
Ewolucja sektorowej struktury czynnych zawodowo w wybranych krajach RWPG
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 8 (351) (1990) , s. 14-16
Nr:
2168241440
article
10

Author:
Title:
Ewolucja struktury przemysłu w Polsce = Evolution of Industry Structure in Poland
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 34, nr 6(337) (1989) , s. 16-19
Nr:
2168261168
article
11

Author:
Title:
Kierunki zmian działowej struktury pracujących w Polsce w sferze produkcji materialnej w latach 1950-1985 = Directions of Changes in Branch Structure of People Professionally Active in Poland in the Sphere of Material Production in the Years 1950-1985
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 312 (1989) , s. 61-74. - Rez., summ.
Nr:
2168235166
article
See main document
12

Author:
Title:
Tendencje zmian struktury produkcji krajów RWPG w latach 1960-1984 = Tendencies of Changes in the Structure of Production of the Comecon Countries between 1960-1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 306 (1989) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168282223
article
See main document
13

Author:
Title:
Gałęziowa struktura zatrudnienia w przemyśle uspołecznionym = Branch Structure of Employment in Socialized Industry
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 34, nr 2(333) (1989) , s. 6-9
Nr:
2168261160
article
14

Author:
Title:
Tendencje zmian sektorowej struktury czynnych zawodowo = Trends in the Sectorial Structure of Economically Actives
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 33, nr 4 (323) (1988) , s. 13-15
Nr:
2168272672
article
15

Author:
Title:
Kierunki zmian struktury produkcji w Polsce w latach 1961-1980 = Directions of Changes in the Production Structure in Poland in the Years 1961-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988) , s. 25-50. - Rez., summ.
Nr:
2168282217
article
See main document
16

Author:
Title:
Tendencje zmian struktury produkcji przemysłu krajów RWPG w latach 1960-1980 = Trends of Changes of the Industrial Production Structure in the CMEA Countries in 1960-1980
Source:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (124) (1986) , s. 59-70
Nr:
2168282521
article
17

Author:
Title:
Zmiany struktury produkcji przemysłu polskiego w latach 1971-1980 = The Changes of Output Structure of Polish Industry in Years 1971-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 188 (1984) , s. 107-123. - Rez., summ.
Nr:
2168253676
article
See main document
18

Author:
Title:
Badania i prace rozwojowe w Polsce na tle wybranych krajów w latach 1950-1970 = Development Researches and Projects in Poland and in Other Selected Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 150 (1982) , s. 195-206. - Summ., rez.
Nr:
2168280843
article
See main document
19

Author:
Title:
Przemiany działowej struktury produkcji materialnej w Polsce w latach 1950-1976 = Changes in the Sectional Structure of Production in the Years 1950 - 1976
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 140 (1981) , s. 41-53. - Summ., rez.
Nr:
2168229978
article
See main document
20

Author:
Title:
Pojęcie struktury gospodarczej = The Concept of Economic Category
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981) , s. 55-68. - Summ., rez.
Nr:
2168227766
article
See main document
21

Author:
Title:
Unowocześnienie struktury produkcji w Polsce w latach 1950-1975 = Modernization of Production Structure in Poland in the Years 1950-1975
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981) , s. 211-225. - Rez., summ.
Nr:
2168234490
article
See main document
22

Author:
Title:
Czynniki zmian struktury produkcji = Factors of Changes in Production Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979) , s. 57-71. - Rez., summ.
Nr:
2168243792
article
See main document
23

Author:
Title:
Przemiany struktury produkcji w Polsce Ludowej w latach 1950-1970
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
305 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/126
Nr:
2168304679
doctoral dissertation
24

Author:
Title:
Czynniki aktywizacji produkcji eksportowej w Polsce
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 10, nr 2/38 (1971) , s. 43-63
Nr:
2168224046
article
See main document
1
Struktura wytwarzania a inwestycje w Polsce okresu transformacji = Structure of Manufacturing and Investments in Poland in Period of Transformation / Maria STRIHAFKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 465 (1996), s. 13-29. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Struktura działalności gospodarczej z perspektywy czterech lat = The Structure of Economic Activity - the Four Years' Prospects / Maria STRIHAFKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 450 (1995), s. 31-44. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Struktura wytwarzania w Polsce w latach 1990-1993 / Maria STRIHAFKA // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu / kierownik tematu: Zofia DACH. - (1994), s. 1-34 [71]-[104]
4
Inwestycyjne uwarunkowania przekształceń struktury wytwarzania w Polsce / Maria STRIHAFKA // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH. - ([1994]), s. 1-26 [25]-[50]
5
Problemy restrukturyzacji produkcji, w tym zwłaszcza produkcji przemysłowej w Polsce okresu transformacji / Maria STRIHAFKA // W: Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS. - (1992), s. 1[22]-27[48]
6
Przemiany strukturalne w sferze produkcji materialnej w Polsce w latach 1950-1985 = Structural Changes in Material Production in Poland in the Years 1950-1985 / Maria STRIHAFKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 (1991), s. 127-144. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Uwagi na temat tendencji petryfikacyjnej struktury gospodarczej Polski = Petrificative Trend of the Economic Structure of Poland / Maria STRIHAFKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 346 (1991), s. 127-147. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Przekształcenia struktury pracujących w sektorze usług / Maria STRIHAFKA // Wiadomości Statystyczne. - R. 36, nr 9 (364) (1991), s. 9-11. - ISSN 0043-518X
9
Ewolucja sektorowej struktury czynnych zawodowo w wybranych krajach RWPG / Maria STRIHAFKA // Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 8 (351) (1990), s. 14-16. - ISSN 0043-518X
10
Ewolucja struktury przemysłu w Polsce = Evolution of Industry Structure in Poland / Maria STRIHAFKA // Wiadomości Statystyczne. - R. 34, nr 6(337) (1989), s. 16-19. - ISSN 0043-518X
11
Kierunki zmian działowej struktury pracujących w Polsce w sferze produkcji materialnej w latach 1950-1985 = Directions of Changes in Branch Structure of People Professionally Active in Poland in the Sphere of Material Production in the Years 1950-1985 / Maria STRIHAFKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 312 (1989), s. 61-74. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
12
Tendencje zmian struktury produkcji krajów RWPG w latach 1960-1984 = Tendencies of Changes in the Structure of Production of the Comecon Countries between 1960-1984 / Maria STRIHAFKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 306 (1989), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
13
Gałęziowa struktura zatrudnienia w przemyśle uspołecznionym = Branch Structure of Employment in Socialized Industry / Maria STRIHAFKA // Wiadomości Statystyczne. - R. 34, nr 2(333) (1989), s. 6-9. - ISSN 0043-518X
14
Tendencje zmian sektorowej struktury czynnych zawodowo = Trends in the Sectorial Structure of Economically Actives / Maria STRIHAFKA // Wiadomości Statystyczne. - R. 33, nr 4 (323) (1988), s. 13-15. - ISSN 0043-518X
15
Kierunki zmian struktury produkcji w Polsce w latach 1961-1980 = Directions of Changes in the Production Structure in Poland in the Years 1961-1980 / Maria STRIHAFKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988), s. 25-50. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Tendencje zmian struktury produkcji przemysłu krajów RWPG w latach 1960-1980 = Trends of Changes of the Industrial Production Structure in the CMEA Countries in 1960-1980 / Maria STRIHAFKA // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (124) (1986), s. 59-70. - ISSN 0137-3528
17
Zmiany struktury produkcji przemysłu polskiego w latach 1971-1980 = The Changes of Output Structure of Polish Industry in Years 1971-1980 / Maria STRIHAFKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 188 (1984), s. 107-123. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
18
Badania i prace rozwojowe w Polsce na tle wybranych krajów w latach 1950-1970 = Development Researches and Projects in Poland and in Other Selected Countries / Maria STRIHAFKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 150 (1982), s. 195-206. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
19
Przemiany działowej struktury produkcji materialnej w Polsce w latach 1950-1976 = Changes in the Sectional Structure of Production in the Years 1950 - 1976 / Maria STRIHAFKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 140 (1981), s. 41-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
20
Pojęcie struktury gospodarczej = The Concept of Economic Category / Maria STRIHAFKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981), s. 55-68. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
21
Unowocześnienie struktury produkcji w Polsce w latach 1950-1975 = Modernization of Production Structure in Poland in the Years 1950-1975 / Maria STRIHAFKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981), s. 211-225. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
22
Czynniki zmian struktury produkcji = Factors of Changes in Production Structure / Maria STRIHAFKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979), s. 57-71. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
23
Przemiany struktury produkcji w Polsce Ludowej w latach 1950-1970 / Maria STRIHAFKA ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1976. - 305 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Czynniki aktywizacji produkcji eksportowej w Polsce / Maria STRIHAFKA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 10, nr 2/38 (1971), s. 43-63. - ISSN 0079-578X
1
Strihafka M., (1996), Struktura wytwarzania a inwestycje w Polsce okresu transformacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 465, s. 13-29.
2
Strihafka M., (1995), Struktura działalności gospodarczej z perspektywy czterech lat, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 450, s. 31-44.
3
Strihafka M., (1994), Struktura wytwarzania w Polsce w latach 1990-1993. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu, s. 1-34 [71]-[104].
4
Strihafka M., ([1994]), Inwestycyjne uwarunkowania przekształceń struktury wytwarzania w Polsce. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu, s. 1-26 [25]-[50].
5
Strihafka M., (1992), Problemy restrukturyzacji produkcji, w tym zwłaszcza produkcji przemysłowej w Polsce okresu transformacji. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej, s. 1[22]-27[48].
6
Strihafka M., (1991), Przemiany strukturalne w sferze produkcji materialnej w Polsce w latach 1950-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 334, s. 127-144.
7
Strihafka M., (1991), Uwagi na temat tendencji petryfikacyjnej struktury gospodarczej Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 127-147.
8
Strihafka M., (1991), Przekształcenia struktury pracujących w sektorze usług, "Wiadomości Statystyczne", R. 36, nr 9 (364), s. 9-11.
9
Strihafka M., (1990), Ewolucja sektorowej struktury czynnych zawodowo w wybranych krajach RWPG, "Wiadomości Statystyczne", R. 35, nr 8 (351), s. 14-16.
10
Strihafka M., (1989), Ewolucja struktury przemysłu w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", R. 34, nr 6(337), s. 16-19.
11
Strihafka M., (1989), Kierunki zmian działowej struktury pracujących w Polsce w sferze produkcji materialnej w latach 1950-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 312, s. 61-74.
12
Strihafka M., (1989), Tendencje zmian struktury produkcji krajów RWPG w latach 1960-1984, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 306, s. 5-22.
13
Strihafka M., (1989), Gałęziowa struktura zatrudnienia w przemyśle uspołecznionym, "Wiadomości Statystyczne", R. 34, nr 2(333), s. 6-9.
14
Strihafka M., (1988), Tendencje zmian sektorowej struktury czynnych zawodowo, "Wiadomości Statystyczne", R. 33, nr 4 (323), s. 13-15.
15
Strihafka M., (1988), Kierunki zmian struktury produkcji w Polsce w latach 1961-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 253, s. 25-50.
16
Strihafka M., (1986), Tendencje zmian struktury produkcji przemysłu krajów RWPG w latach 1960-1980, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 6 (124), s. 59-70.
17
Strihafka M., (1984), Zmiany struktury produkcji przemysłu polskiego w latach 1971-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 188, s. 107-123.
18
Strihafka M., (1982), Badania i prace rozwojowe w Polsce na tle wybranych krajów w latach 1950-1970, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 150, s. 195-206.
19
Strihafka M., (1981), Przemiany działowej struktury produkcji materialnej w Polsce w latach 1950-1976, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 140, s. 41-53.
20
Strihafka M., (1981), Pojęcie struktury gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 134, s. 55-68.
21
Strihafka M., (1981), Unowocześnienie struktury produkcji w Polsce w latach 1950-1975, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 211-225.
22
Strihafka M., (1979), Czynniki zmian struktury produkcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 57-71.
23
Strihafka M., (1976), Przemiany struktury produkcji w Polsce Ludowej w latach 1950-1970, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 305 k.
24
Strihafka M., (1971), Czynniki aktywizacji produkcji eksportowej w Polsce, "Problemy Ekonomiczne", R. 10, nr 2/38, s. 43-63.
1
@article{UEK:2168238186,
author = "Maria Strihafka",
title = "Struktura wytwarzania a inwestycje w Polsce okresu transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "465",
pages = "13-29",
year = "1996",
}
2
@article{UEK:2168263178,
author = "Maria Strihafka",
title = "Struktura działalności gospodarczej z perspektywy czterech lat",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "450",
pages = "31-44",
year = "1995",
}
3
@unpublished{UEK:2168256166,
author = "Maria Strihafka",
title = "Struktura wytwarzania w Polsce w latach 1990-1993",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu",
pages = "1-34 [71]-[104]",
year = "1994",
}
4
@unpublished{UEK:2168256542,
author = "Maria Strihafka",
title = "Inwestycyjne uwarunkowania przekształceń struktury wytwarzania w Polsce",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu",
pages = "1-26 [25]-[50]",
year = "1994",
}
5
@unpublished{UEK:2168279043,
author = "Maria Strihafka",
title = "Problemy restrukturyzacji produkcji, w tym zwłaszcza produkcji przemysłowej w Polsce okresu transformacji",
booktitle = "Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej",
pages = "1[22]-27[48]",
year = "1992",
}
6
@article{UEK:2168232020,
author = "Maria Strihafka",
title = "Przemiany strukturalne w sferze produkcji materialnej w Polsce w latach 1950-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "334",
pages = "127-144",
year = "1991",
}
7
@article{UEK:2168273334,
author = "Maria Strihafka",
title = "Uwagi na temat tendencji petryfikacyjnej struktury gospodarczej Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "346",
pages = "127-147",
year = "1991",
url = {},
}
8
@article{UEK:2168241458,
author = "Maria Strihafka",
title = "Przekształcenia struktury pracujących w sektorze usług",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 36, 9 (364)",
pages = "9-11",
year = "1991",
}
9
@article{UEK:2168241440,
author = "Maria Strihafka",
title = "Ewolucja sektorowej struktury czynnych zawodowo w wybranych krajach RWPG",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 35, 8 (351)",
pages = "14-16",
year = "1990",
}
10
@article{UEK:2168261168,
author = "Maria Strihafka",
title = "Ewolucja struktury przemysłu w Polsce",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 34, 6(337)",
pages = "16-19",
year = "1989",
}
11
@article{UEK:2168235166,
author = "Maria Strihafka",
title = "Kierunki zmian działowej struktury pracujących w Polsce w sferze produkcji materialnej w latach 1950-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "312",
pages = "61-74",
year = "1989",
}
12
@article{UEK:2168282223,
author = "Maria Strihafka",
title = "Tendencje zmian struktury produkcji krajów RWPG w latach 1960-1984",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "306",
pages = "5-22",
year = "1989",
}
13
@article{UEK:2168261160,
author = "Maria Strihafka",
title = "Gałęziowa struktura zatrudnienia w przemyśle uspołecznionym",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 34, 2(333)",
pages = "6-9",
year = "1989",
}
14
@article{UEK:2168272672,
author = "Maria Strihafka",
title = "Tendencje zmian sektorowej struktury czynnych zawodowo",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 33, 4 (323)",
pages = "13-15",
year = "1988",
}
15
@article{UEK:2168282217,
author = "Maria Strihafka",
title = "Kierunki zmian struktury produkcji w Polsce w latach 1961-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "253",
pages = "25-50",
year = "1988",
}
16
@article{UEK:2168282521,
author = "Maria Strihafka",
title = "Tendencje zmian struktury produkcji przemysłu krajów RWPG w latach 1960-1980",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "6 (124)",
pages = "59-70",
year = "1986",
}
17
@article{UEK:2168253676,
author = "Maria Strihafka",
title = "Zmiany struktury produkcji przemysłu polskiego w latach 1971-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "188",
pages = "107-123",
year = "1984",
}
18
@article{UEK:2168280843,
author = "Maria Strihafka",
title = "Badania i prace rozwojowe w Polsce na tle wybranych krajów w latach 1950-1970",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej",
number = "150",
pages = "195-206",
year = "1982",
}
19
@article{UEK:2168229978,
author = "Maria Strihafka",
title = "Przemiany działowej struktury produkcji materialnej w Polsce w latach 1950-1976",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "140",
pages = "41-53",
year = "1981",
}
20
@article{UEK:2168227766,
author = "Maria Strihafka",
title = "Pojęcie struktury gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "134",
pages = "55-68",
year = "1981",
}
21
@article{UEK:2168234490,
author = "Maria Strihafka",
title = "Unowocześnienie struktury produkcji w Polsce w latach 1950-1975",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "211-225",
year = "1981",
}
22
@article{UEK:2168243792,
author = "Maria Strihafka",
title = "Czynniki zmian struktury produkcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "119",
pages = "57-71",
year = "1979",
}
23
@unpublished{UEK:2168304679,
author = "Maria Strihafka",
title = "Przemiany struktury produkcji w Polsce Ludowej w latach 1950-1970",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
24
@article{UEK:2168224046,
author = "Maria Strihafka",
title = "Czynniki aktywizacji produkcji eksportowej w Polsce",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 10, 2/38",
pages = "43-63",
year = "1971",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID