Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Analiza konstruktu i ocena polskiego modelu innowacyjności opartego o transfer technologii i wiedzy z jednostek naukowych do przedsiębiorstw
Source:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne / red. nauk.: Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 17-30. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329613
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Complexity of Analysis of Research Commercialization in the European Union
Source:
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 87-96. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7
Access mode:
Nr:
2168299535
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Methodics of Knowledge Transfer in Poland : Chosen Case Studies
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 547-555 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168296293
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Wpływ fluktuacji na rynku private equity i venture capital na innowacyjność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of Venture Capital and Private Equity Investments on Innovation in Chosen States in Central-Eastern Europe
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168300733
article
5

Author:
Title:
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego w Polsce jako wyzwanie XXI wieku - próba diagnozy = The Development of the Knowledge-based Economy and Information Society in Poland as a Challenge of the 21st Century - an Attempt at a Diagnosis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 900 (2012) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168307481
article
1
Analiza konstruktu i ocena polskiego modelu innowacyjności opartego o transfer technologii i wiedzy z jednostek naukowych do przedsiębiorstw / Rafał Bill // W: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne / red. nauk.: Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 17-30. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/wybraneproblemyzarzadzania_2018a.pdf
2
Complexity of Analysis of Research Commercialization in the European Union / Rafał Bill // W: Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC. - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 87-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM3.pdf
3
Methodics of Knowledge Transfer in Poland : Chosen Case Studies / Rafał BILL // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 547-555. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
4
Wpływ fluktuacji na rynku private equity i venture capital na innowacyjność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of Venture Capital and Private Equity Investments on Innovation in Chosen States in Central-Eastern Europe / Grzegorz Banaś, Rafał Bill // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/795/619. - ISSN 1898-6447
5
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego w Polsce jako wyzwanie XXI wieku - próba diagnozy = The Development of the Knowledge-based Economy and Information Society in Poland as a Challenge of the 21st Century - an Attempt at a Diagnosis / Rafał Bill // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 900 (2012), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
1
Bill R., (2018), Analiza konstruktu i ocena polskiego modelu innowacyjności opartego o transfer technologii i wiedzy z jednostek naukowych do przedsiębiorstw. [W:] Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 17-30.
2
Bill R., (2015), Complexity of Analysis of Research Commercialization in the European Union. [W:] Kusio T., Makowiec M. (red.), Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 87-96.
3
Bill R., (2013), Methodics of Knowledge Transfer in Poland : Chosen Case Studies. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 547-555.
4
Banaś G., Bill R., (2013), Wpływ fluktuacji na rynku private equity i venture capital na innowacyjność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 5-17; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/795/619
5
Bill R., (2012), Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego w Polsce jako wyzwanie XXI wieku - próba diagnozy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 900, s. 51-66.
1
@inbook{UEK:2168329613,
author = "Rafał Bill",
title = "Analiza konstruktu i ocena polskiego modelu innowacyjności opartego o transfer technologii i wiedzy z jednostek naukowych do przedsiębiorstw",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne",
pages = "17-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/wybraneproblemyzarzadzania_2018a.pdf},
isbn = "978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7",
}
2
@inbook{UEK:2168299535,
author = "Rafał Bill",
title = "Complexity of Analysis of Research Commercialization in the European Union",
booktitle = "Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization",
pages = "87-96",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM3.pdf},
isbn = "978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7",
}
3
@inbook{UEK:2168296293,
author = "Rafał Bill",
title = "Methodics of Knowledge Transfer in Poland : Chosen Case Studies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "547-555",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
4
@article{UEK:2168300733,
author = "Grzegorz Banaś and Rafał Bill",
title = "Wpływ fluktuacji na rynku private equity i venture capital na innowacyjność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "907",
pages = "5-17",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/795/619},
}
5
@article{UEK:2168307481,
author = "Rafał Bill",
title = "Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego w Polsce jako wyzwanie XXI wieku - próba diagnozy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "900",
pages = "51-66",
year = "2012",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID