Publications of the selected author
1

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Bezzwrotne i zwrotne instrumenty pomocy publicznej Unii Europejskiej dla przedsiębiorców = Non-returnable and Returnable Instruments of the European Union's Public Aid for Entrepreneurs
Source:
Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 240-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65269-02-7
Access mode:
Nr:
2168299185
chapter in conference materials
See main document
2

Title:
Financial Instruments of European Cohesion Policy and Development of Innovativeness of Polish Economy in 2007-2013 = Instrumenty finansowe europejskiej polityki spójności a rozwój innowacyjności polskiej gospodarki w latach 2007-2013
Source:
Economic and Regional Studies = Studia Ekonomiczne i Regionalne. - vol. 7, nr 2 (2014) , s. 26-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168302613
article
1
Bezzwrotne i zwrotne instrumenty pomocy publicznej Unii Europejskiej dla przedsiębiorców = Non-returnable and Returnable Instruments of the European Union's Public Aid for Entrepreneurs / Ludmiła Frydrych // W: Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 240-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65269-02-7. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/kongres/referaty/Kryskova%20Ludmi%C5%82a/Kryskova%20Ludmi%C5%82a%20-%20BEZZWROTNE%20I%20ZWROTNE%20%20INSTRUMENTY%20POMOCY%20PUBLICZNEJ%20UNII%20EUROPEJSKIEJ%20DLA%20PRZEDSI%C4%98BIORC%C3%93W.pdf
2
Financial Instruments of European Cohesion Policy and Development of Innovativeness of Polish Economy in 2007-2013 = Instrumenty finansowe europejskiej polityki spójności a rozwój innowacyjności polskiej gospodarki w latach 2007-2013 / Ludmiła Frydrych // Economic and Regional Studies = Studia Ekonomiczne i Regionalne. - vol. 7, nr 2 (2014), s. 26-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-uczelni/pliki-do-pobrania/func-startdown/2220/. - ISSN 2083-3725
1
Frydrych L., (2015), Bezzwrotne i zwrotne instrumenty pomocy publicznej Unii Europejskiej dla przedsiębiorców. [W:] Owsiak S. (red.), Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 240-258.
2
Frydrych L., (2014), Financial Instruments of European Cohesion Policy and Development of Innovativeness of Polish Economy in 2007-2013, "Economic and Regional Studies", vol. 7, nr 2, s. 26-44; http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-uczelni/pliki-do-pobrania/func-startdown/2220/
1
@inbook{UEK:2168299185,
author = "Ludmiła Frydrych",
title = "Bezzwrotne i zwrotne instrumenty pomocy publicznej Unii Europejskiej dla przedsiębiorców",
booktitle = "Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne",
pages = "240-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
url = {http://www.pte.pl/kongres/referaty/Kryskova%20Ludmi%C5%82a/Kryskova%20Ludmi%C5%82a%20-%20BEZZWROTNE%20I%20ZWROTNE%20%20INSTRUMENTY%20POMOCY%20PUBLICZNEJ%20UNII%20EUROPEJSKIEJ%20DLA%20PRZEDSI%C4%98BIORC%C3%93W.pdf},
isbn = "978-83-65269-02-7",
}
2
@article{UEK:2168302613,
author = "Ludmiła Frydrych",
title = "Financial Instruments of European Cohesion Policy and Development of Innovativeness of Polish Economy in 2007-2013",
journal = "Economic and Regional Studies",
number = "vol. 7, 2",
pages = "26-44",
year = "2014",
url = {http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-uczelni/pliki-do-pobrania/func-startdown/2220/},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID