Publications of the selected author
1

Title:
Key Performance Indicators of the HR Function = Podstawowe wskaźniki efektywności funkcji HR
Source:
Organizacja i Zarządzanie. - nr 4 (28) (2014) , s. 75-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315517
article
2

Title:
Selected Career Planning Tools Used in International Organizations = Wybrane narzędzia wykorzystywane do planowania karier w międzynarodowych organizacjach biznesowych
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2012) , s. 115-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168307475
article
1
Key Performance Indicators of the HR Function = Podstawowe wskaźniki efektywności funkcji HR / Anna Filipowicz-Florczyk // Organizacja i Zarządzanie. - nr 4 (28) (2014), s. 75-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN28.pdf. - ISSN 1899-6116
2
Selected Career Planning Tools Used in International Organizations = Wybrane narzędzia wykorzystywane do planowania karier w międzynarodowych organizacjach biznesowych / Anna Filipowicz-Florczyk // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2012), s. 115-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
1
Filipowicz-Florczyk A., (2014), Key Performance Indicators of the HR Function, "Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy", nr 4 (28), s. 75-87; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN28.pdf
2
Filipowicz-Florczyk A., (2012), Selected Career Planning Tools Used in International Organizations, "Human Resource Management", nr 6, s. 115-124.
1
@article{UEK:2168315517,
author = "Anna Filipowicz-Florczyk",
title = "Key Performance Indicators of the HR Function",
journal = "Organizacja i Zarządzanie",
number = "4 (28)",
pages = "75-87",
year = "2014",
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN28.pdf},
}
2
@article{UEK:2168307475,
author = "Anna Filipowicz-Florczyk",
title = "Selected Career Planning Tools Used in International Organizations",
journal = "Human Resource Management",
number = "6",
pages = "115-124",
year = "2012",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID