Publications of the selected author
1

Title:
Selected Problems of Consumer Acceptance of Innovative Food Products
Source:
Organization & Management : Scientific Quarterly = Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy. - nr 1 (53) (2021) , s. 125-136. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed from the subsidy granted to Cracow University of Economics.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168355742
article
2

Author:
Jadwiga Stobiecka , Sylwia Pangsy-Kania
Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Managing Stress as a Key Element of the Competition in the Workplace based on the Example of Generations Y and Z
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 5621-5630. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
Publication financed by the Minister of Science and Higher Education within the framework of the DIALOG Program of 2020- 2021, agreement No. 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360040
chapter in conference materials
3

Title:
Specyfika ról zespołowych preferowanych przez studentów marketingu i rachunkowości
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 105-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359876
chapter in monograph
See main document
4

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Students' Preferences regarding Conflict-Dealing Behaviors
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 5631-5639. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
Publication financed by the Minister of Science and Higher Education within the framework of the DIALOG Program of 2020-2021, agreement No. 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360054
chapter in conference materials
5

Title:
Impact of Odor Nuisance on Preferred Place of Residence
Source:
Sustainability. - vol. 12, iss. 8 (2020) , s. 1-19. - Tytuł numeru: Sustainable Urban and Rural Development - Bibliogr.
Research program:
Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Program for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168345946
article
6

Title:
Postawy polskich konsumentów wobec wybranych rodzajów nowej żywności = Attitudes of Polish Consumers Towards Selected Types of New Food
Source:
Zachowania konsumentów : wybrane problemy / red. nauk. Augustyna Burlita - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, s. 141-154. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2394-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354064
chapter in monograph
7

Title:
Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution
Source:
Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management / ed. by Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 143-151 - Bibliogr.
Research program:
The publication has been financed by the Ministry of Science and Higher Education of Poland within the "Regional Initiative of Excellence" Program for 2019-2022. Project No.: 021/RID/2018/19
ISBN:
978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351704
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Odour Nuisance and Urban Residents' Quality of Life : a Case Study in Kraków's in Plaszow District
Source:
Urban Climate. - vol. 34 (2020) , s. 1-15. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11897131,40 PLN
2019 list:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168350222
article
9

Author:
Jadwiga Stobiecka , Sylwia Pangsy-Kania
Title:
Job Satisfaction of Employees in Malopolskie and Pomorskie Voivodship as an Expression of the Quality of Work Life - a Comparative Study
Source:
Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 4 (98) (2019) , s. 56-68. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Article received support from the Ministry of Science and Higher Education grants to maintain research potential of the Faculty of Management at the Cracow University of Economics.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168343746
article
10

Author:
Sylwia Pangsy-Kania , Jadwiga Stobiecka
Title:
The Impact of the Selected Determinants of Creating Entrepreneurship and Innovation in EU Countries on Economic Growth = Wpływ wybranych determinant przedsiębiorczości i innowacji krajów UE na wzrost gospodarczy
Source:
Unia Europejska.pl. - nr 2 (249) (2018) , s. 30-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329153
article
11

Title:
Wybrane aspekty analizy społecznie odpowiedzialnych zachowań konsumentów = The Selected Aspects of an Analysis of Socially Responsible Consumer Behaviour
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (2017) , s. 347-358. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168322413
article
12

Conference:
5 International Conference "Marketing and Business Development" - MBD2017, Bukareszt, Rumunia, od 2017-06-15 do 2017-06-17
Title:
Typology of Polish Consumers in Regard to their Sustainable Behaviour
Source:
International Conference on Marketing and Business Development. - vol. 1, no. 1 (2017) , s. 121-130. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168323165
article
13

Title:
Współtworzenie wartości w usługach publicznych z perspektywy logiki dominacji usługowej = Value Co-creation in Public Services from the Perspective of Service Dominant Logic
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 43, t. 2 (2016) , s. 293-303. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Praca jest częścią projektu sfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant nr 02/WZ-KAR/02/2015/S/5002
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309525
article
14

Title:
Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej z wykorzystaniem regresji logistycznej
Source:
Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja / red. nauk. Alicja Grześkowiak, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Agnieszka Stanimir - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, s. 133-157 - Bibliogr.
Research program:
Praca jest częścią projektu sfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant nr 02/WZ-KAR/02/2015/S/5002
ISBN:
978-83-7695-612-1
Nr:
2168311639
chapter in monograph
15

Author:
Jadwiga Stobiecka , Paweł Stobiecki
Title:
Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji - próba klasyfikacji odbiorców komunikatu
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2015) , s. 261-271. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168294011
article
16

Title:
Value Co-creation in the Management of the Organization on the Example of an University
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 235-246 - Bibliogr.
Research program:
This work was carried out with the aid of a Polish Ministry of Science and Higher Education research grant No. 02/WZ-KAR/02/2015/S/5002
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304109
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie na poziomie indywidualnym - ujęcie regionalne = Consumption, Saving and Investing at the Individual Level - the Regional Approach
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (2015) , s. 187-199. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Research program:
Praca jest częścią projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/04758
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168300955
article
18

Title:
Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA2014, s. 100-123
Signature:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302293
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Goals of Consumption, Saving and Investing in the Light of Measurement of Stability of Respondents Option
Source:
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI] - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 91-119
ISBN:
978-83-62511-63-1
Nr:
2168289727
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Małgorzata Mika-Mętel
Title:
Determinanty wyboru produktów konsumpcyjnych w opakowaniach innowacyjnych
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
272 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-309
Nr:
2168292693
doctoral dissertation
21

Title:
Podejście mieszane w badaniach zachowań na rynku usług edukacyjnych = Mixed-Method Approach in the Study of Behaviour in the Market of Educational Services
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014) , s. 69-80. - Summ., streszcz., rez.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286673
article
22

Title:
Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii respondentów w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania = Interpretative Consequences of the Assessment of Respondents' Opinions Stability in the Studies of Consumption, Saving and Investing
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 118-128. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286493
article
23

Title:
Próba predykcji aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich Małopolski z wykorzystaniem regresji logistycznej
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA2014, s. 124-137
Signature:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302303
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Jadwiga Stobiecka , Paweł Stobiecki
Title:
Gamifikacja jako narzędzie kreowania zachowań celowych w działaniach marketingowych = Gamification as a Tool for Creating Purposive Behaviors in Marketing
Source:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 321-328. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280433
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Jadwiga Stobiecka , Małgorzata Kupczak
Title:
Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej = Modelling University Culture Using Confirmatory Factor Analysis
Source:
Marketing w szkole wyższej / red. nauk. Grażyna Nowaczyk i Dariusz Sobolewski - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2013, s. 189-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7205-329-9
Nr:
2168278113
chapter in monograph
26

Author:
Małgorzata Kupczak , Jadwiga Stobiecka
Title:
Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką = Organizational Culture of Higher Education Institution vs. Brand Management
Source:
Marketing w szkole wyższej / red. nauk. Grażyna Nowaczyk i Dariusz Sobolewski - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2013, s. 173-187. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7205-329-9
Nr:
2168278111
chapter in monograph
27

Title:
Kultura organizacyjna uczelni jako wyznacznik zachowań na rynku usług edukacyjnych - perspektywa czasowa = University's Organisational Culture as a Determinant of Behaviour in the Market for Educational Services - Temporal Perspective
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013) , s. 269-279. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293993
article
28

Title:
Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 58-77
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168298915
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Jadwiga Stobiecka , Elżbieta Kuchta
Title:
Wartości personalne jako element przestrzeni życiowej konsumenta : pomiar i analiza
Source:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA2013, s. 9-50
Signature:
NP-1446/Magazyn
Nr:
2168287373
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Skale złożone zastosowane do badań konsumpcji : ich struktura i wiarygodność
Source:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 65-92
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250940
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Jadwiga Stobiecka , Małgorzata Kupczak
Title:
Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej = Modelling University Culture Using Confirmatory Factor Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - 44 (2012) , s. 123-134. - Tytuł numeru: Zarządzanie marką w szkołach wyższych : wybrane problemy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168274177
article
32

Title:
Metodologiczne aspekty pomiaru wartości cenionych przez konsumentów = Methodological Aspects of Measurement of Values Appreciated by Customers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247690
article
See main document
33

Author:
Małgorzata Kupczak , Jadwiga Stobiecka
Title:
Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką = Organizational Culture of Higher Education Institution vs. Brand Management
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - 44 (2012) , s. 107-121. - Tytuł numeru: Zarządzanie marką w szkołach wyższych : wybrane problemy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168274172
article
34

Title:
Czynnik czasu w badaniach usług edukacyjnych - perspektywa studenta
Source:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA2012, s. 9-51
Signature:
NP-1385/Magazyn
Nr:
2168266592
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 31-54
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306513
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 84-127
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306531
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Metodologiczne problemy pomiaru wartości w układach hierarchicznych = Methodological Problems in Measuring Values in Hierarchical Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 19-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222674
article
See main document
38

Title:
Pomiar zachowań konsumentów na rynku usług. Jakość, wartość dla klienta, satysfakcja, zaufanie czy lojalność? = Measuring Customers Behaviour in the Service Market. Quality, Customer Value, Satisfaction, Trust or Loyalty?
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 204 (2011) , s. 82-95. - Tytuł numeru: Metody pomiaru i analizy rynku usług : pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238542
article
39

Title:
Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 11-30
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306493
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 55-83
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306515
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Diagnoza rzetelności modeli strukturalnych postrzeganej jakości usług
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 82-98
Signature:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260270
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Analiza struktury wartości klientów
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 54-67
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306773
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Modele pomiaru jakości marketingowej produktów = Models for Measuring the Quality of Product Marketing
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
258 s.: il.; 24 cm. + 1 dysk optyczny CD-ROM
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 194)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-470-6
Nr:
2164934899
monograph
44

Title:
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 120-134
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282275
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Modele pomiaru jakości usług w zastosowaniach = Models for Measuring the Quality of Services in Applications
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50428
article
See main document
46

Title:
Identyfikacja grup homogenicznych ze względu na podzielane przekonania co do ważności poszczególnych wartości
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 42-88
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168314705
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 122-136
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247870
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Wybrane problemy budowy i interpretacji skal złożonych bazujących na klasycznej teorii testu
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 167-183. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-078-6
Nr:
2162102221
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Analiza struktury wartości konsumentów
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 28-41
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168306759
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 87-95
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817766
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Rola badań marketingowych w zaawansowanym planowaniu jakości produktów = Role of Marketing Research in Advanced Product Quality Planning
Source:
Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008, s. 343-349. - Streszcz., summ - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1777-5
Nr:
2165306882
chapter in monograph
52

Title:
Rola zmiennych zewnętrznych w modelowaniu jakości marketingowej produktów
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 91-104. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-025-0
Nr:
2166288523
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 7-40
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817272
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 41-78
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817569
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Jakość postrzegania jako składnik kapitału marki : dylematy związane z pomiarem = Perceived Quality as a Component of Brand Capital : Measurement Dilemmas
Source:
Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 243-251. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-386-0
Nr:
2165623942
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Nieokreśloność oczekiwań w modelach jakości usług
Source:
Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN2007, s. 58-87 - Bibliogr.
Signature:
NP-1184/Magazyn
Nr:
2168281839
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Title:
Analiza publikacji dotyczących metody SERVQUAL : załącznik B
Source:
Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN2007, s. B1-B17 - Bibliogr.
Signature:
NP-1184/Magazyn
Nr:
2168281853
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Analiza publikacji dotyczących metody QFD : załącznik A
Source:
Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN2007, s. A1-A16 - Bibliogr.
Signature:
NP-1184/Magazyn
Nr:
2168281851
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Non omnis moriar
Source:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 4 (12), s. 26
Nr:
2168349018
varia
See main document
60

Title:
Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy importance-performance - studium empiryczne = The Diagnostic Usefulness of a Modified Importance-Performance Analysis - an Empirical Study
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 35-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50842
article
See main document
61

Title:
Normatywne i deskryptywne podejście do jakości produktów = The Normative and Descriptive Approaches to Product Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007) , s. 107-122. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51095
article
See main document
62

Title:
Analiza konkurencyjności marek na rynku RTV
Source:
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA2006, s. 145-171 - Bibliogr.
Research program:
57/KARiBM/1/2006/S
Signature:
NP-1125/Magazyn
Nr:
2168326599
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Title:
Metodologiczne problemy ustalania korzyści oferowanych klientowi = Methodological Problems of Determination of Benefits Offered to the Clients
Source:
Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. nauk. Józef Garczarczyk - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 99-107. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 71)
ISBN:
978-83-7417-169-4
Nr:
2168258502
chapter in monograph
64

Title:
Pomiar stabilności opinii i jego rola w realizacji startegii masowej indywidualizacji = Opinions Stability Measurement and its Importance in the Execution of Mass Customization Strategy
Source:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005, s. 472-477. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-1-9
Nr:
2166493087
chapter in conference materials
See main document
65

Title:
Szacowanie współczynników ważności w wielowymiarowej analizie porównawczej = Estimation of Significance Coefficients in Multi-dimensional Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53012
article
See main document
66

Title:
Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy Importance-Performance w postępowaniu konsumenta na rynku
Source:
Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2005, s. 63-89 - Bibliogr.
Signature:
NP-1056/Magazyn
Nr:
2168261366
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Stability of Consumers' Opinion in Marketing Research = Stabilność opinii konsumentów w badaniach marketingowych
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166373686
article
See main document
68

Title:
Współzależność cech produktów w modelach bazujących na opiniach konsumentów = Correlation of Product Traits in Consumer Opinion-Based Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005) , s. 117-133. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52617
article
See main document
69

Title:
Wartość dla klienta a stabilność jego opinii : (na przykładzie soków owocowych) = Value for the Client vs. Client's Opinion Stability : (Based on the Example of Fruit Juices)
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2166027569
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Wpływ obserwacji nietypowych na ocenę stabilności opinii respondentów : na przykładzie usług bankowych = Influence of the Outliers on the Assessment of the Consumers' Opinions Stability : on the Example of Bank Service
Source:
Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja / red. Małgorzata Rószkiewicz - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 179-200. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; nr 533)
Nr:
2168221132
chapter in conference materials
71

Title:
Jakość produktu a zachowanie konsumenta : na przykładzie telewizorów
Source:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 99-116. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166284245
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Pomiar stabilności opinii respondentów na skalach szacunkowych = The Measurement of Stability of Consumers' Opinions on the Noncomparative Rating Scales
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1010 (2004) , s. 72-84. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 13)
Nr:
2168244978
article
73

Title:
Normatywne i deskryptywne podejście do jakości i satysfakcji klienta
Source:
Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2004, s. 84-109 - Bibliogr.
Signature:
NP-934/Magazyn
Nr:
2168261800
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Title:
Postrzeganie ważności cech produktów jako podstawa segmentacji nabywców
Source:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 111-121 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221482
chapter in monograph
See main document
75

Title:
Współzależność cech w badaniach opartych o opinie respondentów
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2003, s. 71-90 - Bibliogr.
Signature:
NP-921/Magazyn
Nr:
2168270388
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Title:
Wiedza o produkcie a relacje respondentów na skale pomiarowe = Product Awareness and Respondents Reaction on Measurement Scales
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224024
article
See main document
77

Title:
Porządkowy czy interwałowy charakter skal szacunkowych stosowanych w naukach społecznych
Source:
Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym / red. Eugeniusz Gatnar - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 71-85 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-281-X
Nr:
2168223238
chapter in monograph
78

Title:
Ocena stabilności pomiaru opinii respondentów w badaniach marketingowych
Source:
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2002, s. 62-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-838/Magazyn
Nr:
2168280385
chapter in unpublished scientific work
See main document
79

Title:
Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych = The Importance of Conditional Relationships in the Modelling of Market Phenomena
Source:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.) / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Wydaw. AE, 2002, s. 187-198. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-125-5
Nr:
2168252628
chapter in conference materials
See main document
80

Title:
Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych = Quantitative Data Integration Models Exemplified in Selected Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002) , s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224676
article
See main document
81

Title:
Pomiar ważności cech produktów jako wyznacznik wiarygodności uzyskanych danych
Source:
Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych / red. nauk. Zofii Kędzior i Ewy Kieżel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 334-339. - summ.
Series:
(Konsumpcja, Rynek, Marketing)
ISBN:
83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
Nr:
2168226283
chapter in conference materials
82

Title:
Zastosowanie analizy regresji do oceny jakości produktów rynkowych na przykładzie herbaty ekspresowej = The Use of Regression Analysis to Assess the Quality of Market Products on the Example of Tea Bags
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002) , s. 45-59. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168226966
article
See main document
83

Title:
Zastosowanie skal mocnych w badaniach preferencji = The Application of Metric Scales in Researching Preferences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235846
article
See main document
84

Title:
Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych na przykładzie wybranych produktów rynkowych
Source:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2001, s. 31-43 - Bibliogr.
Signature:
NP-779/Magazyn
Nr:
2168281245
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Title:
Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych
Source:
Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2000, s. 99-122 - Bibliogr.
Signature:
NP-724/Magazyn
Nr:
2168283303
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Title:
Zastosowanie analizy głównych składowych do oceny jakości produktów rynkowych = The Application of Principal Components Analysis for the Estimation of the Quality of Market Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000) , s. 23-38. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168248492
article
See main document
87

Title:
Modele pomiaru i oceny jakości produktów rynkowych = The Models for Measuring and Assessing the Quality of Marketable Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000) , s. 17-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256932
article
See main document
88

Title:
Wykorzystanie podejścia wiele cech - wiele metod do oceny wiarygodności skal pomiarowych = Usage of a Multitrait-Multimethod Model to the Valuation of Reliability Measuring Scales
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 856 (2000) , s. 82-91. - Tytuł numeru: IV Warsztaty Metodologiczne nt. Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonometrii i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Bibliogr.
Nr:
2168224126
article
89

Title:
Zastosowanie wybranych modeli analizy wielowymiarowej do identyfikacji struktury przedmiotowej rynku
Source:
Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Wydawnictwo AE, 1999, s. 33-41
ISBN:
83-87239-90-9
Nr:
2168263248
chapter in conference materials
See main document
90

Title:
Badania preferencji młodzieży na przykładzie mydeł toaletowych tradycyjnych = Testing of the Preferences of Young People Exemplified by Traditional Toilet Soap
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 518 (1999) , s. 43-56. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256466
article
See main document
91

Title:
Kierunki badań nad rozwojem nowych produktów
Source:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 213-220
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252700
chapter in conference materials
92

Title:
Ustalanie współczynników ważności cech produktów rynkowych = Establishing Importance Coefficients of Market Product Features
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 43, nr 8 (447) (1998) , s. 22-30 - Bibliogr.
Nr:
2168269368
article
93

Title:
Zastosowanie metod wielowymiarowych do oceny jakości produktów rynkowych - możliwości i ograniczenia
Source:
Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI1998, s. 156-176. - Aneks do pracy na k. 245-292
Signature:
NP-533/Magazyn
Nr:
2168240378
chapter in unpublished scientific work
See main document
94

Title:
Kryteria oceny jakości wyrobów w świetle metody QFD = Criteria of Product Quality Assessment in the Light of the QFD Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Stefan MYNARSKI]. - nr 494 (1997) , s. 17-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260786
article
See main document
95

Title:
Modele pomiarowe i ocena jakości produktów rynkowych
Source:
Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI1996, s. 64-85
Signature:
NP-414/Magazyn
Nr:
2168283655
chapter in unpublished scientific work
See main document
96

Title:
Definiowanie i interpretacja pojęcia jakość = The Scope of Meaning of the Notion Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 452 (1995) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262548
article
See main document
97

Title:
Prezentacja możliwości zastosowania wybranych modeli kwalimetrycznych do oceny konkurencyjności wytworów na przykładzie producentów odtwarzaczy płyt kompaktowych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 142-143. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239302
varia
See main document
98

Title:
Rola badań marketingowych w kształtowaniu jakości produktu
Source:
Przedsiębiorstwo, marketing, strategie - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 583-592. - Referat z konferencji
ISBN:
83-904826-0-6
Nr:
2168253758
chapter in conference materials
99

Title:
Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów, Cz. 2
Publisher address:
Kraków: , 1994
Physical description:
195-277 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/772
Nr:
2168312681
doctoral dissertation
100

Title:
Zapewnianie jakości w fazie planowania produktu i jego opracowywania
Source:
Metody statystyczne w zarządzaniu jakością - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 13-19 - Bibliogr.
Nr:
2168259470
chapter in conference materials
101

Title:
Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów
Publisher address:
Kraków: , 1994
Physical description:
194 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/772
Nr:
2168288285
doctoral dissertation
102

Title:
Quality Assurance in the Product and Development Phase
Source:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. A-3. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347070
varia
103

Author:
Jadwiga Stobiecka , Krzysztof Mielnik
Title:
Migracja aluminium z sokowników do przetworów owocowych = Toxicity of Aluminium Kitchen Utensils - Juicers in Particular
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 398 (1993) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248192
article
See main document
104

Title:
Problem ważkości cech jakościowych w ustalaniu kompleksowych wskaźników jakości wyrobów = The Significance of Quality Characteristics for the Determination of Complex Product Quality Coefficients
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 381 (1992) , s. 21-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262848
article
See main document
105

Title:
Różnicowanie poziomów jakości artykułów nieżywnościowych w normach przedmiotowych szczebla PN i BN = Differentiation of Quality Levels of Non-foodstuffs in PN and BN Standard Specifications
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 328 (1990) , s. 19-31. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254466
article
See main document
106

Title:
Wpływ oddziaływania modelowego soku z czarnej porzeczki na zmiany połysku białej emalii tytanowej = The effect of model black currant juice on the gloss of white titanium enamels
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988) , s. 147-164. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249238
article
See main document
107

Title:
Kinetyka zmian wilgotności papierosów Carmen w czasie ich przechowywania w warunkach przyspieszonych
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 71. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263280
varia
See main document
108

Title:
Analiza niektórych wymagań normatywnych dla papieru offsetowego na opakowania wyrobów tytoniowych = An analysis of some normative requirements for offset paper for tobacco products wrapping
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988) , s. 69-81. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168249356
article
See main document
109

Author:
Ignacy Duda , Stanisław Kaczor , Stanisław Palka , Henryk Chwiałkowski , Antoni Berbeka , Krzesław Stokłosa , Maria Krełowska-Kułas , Franciszek Januszkiewicz , Czesław Banach , Danuta Hulak , Mieczysław Skrzypek , Jan Karczewski , Marian Cichoń , Wacław Adamczyk , Ewa Wrzosek , Grażyna Dudzińska , Jadwiga Stobiecka , Małgorzata Niepokulczycka , Zygmunt Mikołajuk , Jadwiga Szymczak , Irena Iwińska
Conference:
Seminarium: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki, Kraków, Polska, od 1988-06-22 do 1988-06-22
Title:
Dyskusja
Source:
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 29-94
Nr:
2168348944
voice in discussion / interview
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
038/WZ-KAR/02/2014/S/4234
Signature:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302253
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
158 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
074/WZ-KAR/02/2013/S/3074
Signature:
NP-1446/Magazyn
Nr:
2168287369
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
207 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
67/KARiBM/2/2012/S/067
Signature:
NP-1385/Magazyn
Nr:
2168266588
unpublished scientific work
See related chapters
1
Selected Problems of Consumer Acceptance of Innovative Food Products / Irena Śliwińska, Jadwiga STOBIECKA // Organization & Management : Scientific Quarterly = Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy. - nr 1 (53) (2021), s. 125-136. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2021/04/KN-_53_%C5%9Aliwi%C5%84ska-Stobiecka.pdf. - ISSN 1899-6116
2
Managing Stress as a Key Element of the Competition in the Workplace based on the Example of Generations Y and Z / Jadwiga STOBIECKA, Sylwia Pangsy-Kania // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 5621-5630. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/managing-stress-as-a-key-element-of-the-competition-in-the-workplace-based-on-the-example-of-generations-y-and-z/Wstęp:
3
Specyfika ról zespołowych preferowanych przez studentów marketingu i rachunkowości / Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata MARCHEWKA, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 105-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/11/KES_4_CMQ2021_Inter.pdf
4
Students' Preferences regarding Conflict-Dealing Behaviors / Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata MARCHEWKA, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 5631-5639. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/students-preferences-regarding-conflict-dealing-behaviors/Wstęp:
5
Impact of Odor Nuisance on Preferred Place of Residence / Magdalena WOJNAROWSKA, Mariusz SOŁTYSIK, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA // Sustainability. - vol. 12, iss. 8 (2020), s. 1-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainable Urban and Rural Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/8/3181. - ISSN 2071-1050
6
Postawy polskich konsumentów wobec wybranych rodzajów nowej żywności = Attitudes of Polish Consumers Towards Selected Types of New Food / Jadwiga STOBIECKA // W: Zachowania konsumentów : wybrane problemy / red. nauk. Augustyna Burlita. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - S. 141-154. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2394-3. - Spis treści: https://www.pwe.com.pl/files/1088408288/file/spis_tresci_zachowania1.pdfWstęp:
7
Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution / Małgorzata TYRAŃSKA, Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata MARCHEWKA, Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management / ed. by Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 143-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/bf/cb/2020_KES_External%20and%20Internal_final_15.12.2020.pdf
8
Odour Nuisance and Urban Residents' Quality of Life : a Case Study in Kraków's in Plaszow District / Magdalena WOJNAROWSKA, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jarosław PLICHTA, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz SOŁTYSIK // Urban Climate. - vol. 34 (2020), s. 1-15. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2212-0955
9
Job Satisfaction of Employees in Malopolskie and Pomorskie Voivodship as an Expression of the Quality of Work Life - a Comparative Study / Jadwiga STOBIECKA, Sylwia Pangsy-Kania // Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 4 (98) (2019), s. 56-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/341/222. - ISSN 1506-7637
10
The Impact of the Selected Determinants of Creating Entrepreneurship and Innovation in EU Countries on Economic Growth = Wpływ wybranych determinant przedsiębiorczości i innowacji krajów UE na wzrost gospodarczy / Sylwia Pangsy-Kania, Jadwiga STOBIECKA // Unia Europejska.pl. - nr 2 (249) (2018), s. 30-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Sylwia_Pangsy-Kania/publication/334231480_The_impact_of_the_selected_determinants_of_creating_entrepreneurship_and_innovation_in_EU_countries_on_economic_growth_in_Unia_Europejskapl_-_2018_nr_2_249_s_30-43/links/5d1f15a6458515c11c12c3cc/The-impact-of-the-selected-determinants-of-creating-entrepreneurship-and-innovation-in-EU-countries-on-economic-growth-in-Unia-Europejskapl-2018-nr-2-249-s-30-43.pdf. - ISSN 2084-2694
11
Wybrane aspekty analizy społecznie odpowiedzialnych zachowań konsumentów = The Selected Aspects of an Analysis of Socially Responsible Consumer Behaviour / Jadwiga STOBIECKA // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (2017), s. 347-358. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171498734. - ISSN 0438-5403
12
Typology of Polish Consumers in Regard to their Sustainable Behaviour / Jadwiga STOBIECKA // International Conference on Marketing and Business Development. - vol. 1, no. 1 (2017), s. 121-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mbd.ase.ro/journal/ICMBD_V1_2017.pdf. - ISSN 2344-5130
13
Współtworzenie wartości w usługach publicznych z perspektywy logiki dominacji usługowej = Value Co-creation in Public Services from the Perspective of Service Dominant Logic / Jadwiga STOBIECKA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 43, t. 2 (2016), s. 293-303. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip43-2016/SiP_43_t2.pdf. - ISSN 2450-7733
14
Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej z wykorzystaniem regresji logistycznej / Jadwiga STOBIECKA, Joanna Wardęga // W: Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja / red. nauk. Alicja Grześkowiak, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Agnieszka Stanimir. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016. - S. 133-157. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-612-1
15
Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji - próba klasyfikacji odbiorców komunikatu / Jadwiga STOBIECKA, Paweł Stobiecki // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2015), s. 261-271. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171388223. - ISSN 0438-5403
16
Value Co-creation in the Management of the Organization on the Example of an University / Jadwiga STOBIECKA // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 235-246. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
17
Konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie na poziomie indywidualnym - ujęcie regionalne = Consumption, Saving and Investing at the Individual Level - the Regional Approach / Jadwiga STOBIECKA // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (2015), s. 187-199. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171403877. - ISSN 0438-5403
18
Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej / Jadwiga STOBIECKA, Joanna Wardęga // W: Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2014), s. 100-123
19
Goals of Consumption, Saving and Investing in the Light of Measurement of Stability of Respondents Option / Jadwiga STOBIECKA // W: Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI]. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 91-119. - ISBN 978-83-62511-63-1
20
Determinanty wyboru produktów konsumpcyjnych w opakowaniach innowacyjnych / Małgorzata Mika-Mętel ; . - Kraków : , 2014. - 272 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jadwiga STOBIECKA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003095
21
Podejście mieszane w badaniach zachowań na rynku usług edukacyjnych = Mixed-Method Approach in the Study of Behaviour in the Market of Educational Services / Jadwiga STOBIECKA // Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014), s. 69-80. - Summ., streszcz., rez. - ISSN 0438-5403
22
Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii respondentów w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania = Interpretative Consequences of the Assessment of Respondents' Opinions Stability in the Studies of Consumption, Saving and Investing / Jadwiga STOBIECKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014), s. 118-128. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
23
Próba predykcji aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich Małopolski z wykorzystaniem regresji logistycznej / Elżbieta Kuchta, Jadwiga STOBIECKA // W: Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2014), s. 124-137
24
Gamifikacja jako narzędzie kreowania zachowań celowych w działaniach marketingowych = Gamification as a Tool for Creating Purposive Behaviors in Marketing / Jadwiga STOBIECKA, Paweł Stobiecki // W: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 321-328. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2163-5
25
Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej = Modelling University Culture Using Confirmatory Factor Analysis / Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata Kupczak // W: Marketing w szkole wyższej : istota i znaczenie marki / red. nauk. Grażyna Nowaczyk i Dariusz Sobolewski. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2013. - S. 189-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7205-329-9
26
Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką = Organizational Culture of Higher Education Institution vs. Brand Management / Małgorzata Kupczak, Jadwiga STOBIECKA // W: Marketing w szkole wyższej : istota i znaczenie marki / red. nauk. Grażyna Nowaczyk i Dariusz Sobolewski. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2013. - S. 173-187. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7205-329-9
27
Kultura organizacyjna uczelni jako wyznacznik zachowań na rynku usług edukacyjnych - perspektywa czasowa = University's Organisational Culture as a Determinant of Behaviour in the Market for Educational Services - Temporal Perspective / Jadwiga STOBIECKA // Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013), s. 269-279. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
28
Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru / Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 58-77. - ISBN 978-83-7252-647-2
29
Wartości personalne jako element przestrzeni życiowej konsumenta : pomiar i analiza / Jadwiga STOBIECKA, Elżbieta Kuchta // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2013), s. 9-50
30
Skale złożone zastosowane do badań konsumpcji : ich struktura i wiarygodność / Jadwiga STOBIECKA // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 65-92. - ISBN 978-83-7252-607-6
31
Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej = Modelling University Culture Using Confirmatory Factor Analysis / Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata Kupczak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - 44 (2012), s. 123-134. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie marką w szkołach wyższych : wybrane problemy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_44.pdf#page=123&view=Fit. - ISSN 1426-9724
32
Metodologiczne aspekty pomiaru wartości cenionych przez konsumentów = Methodological Aspects of Measurement of Values Appreciated by Customers / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
33
Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką = Organizational Culture of Higher Education Institution vs. Brand Management / Małgorzata Kupczak, Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - 44 (2012), s. 107-121. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie marką w szkołach wyższych : wybrane problemy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_44.pdf#page=107&view=Fit. - ISSN 1426-9724
34
Czynnik czasu w badaniach usług edukacyjnych - perspektywa studenta / Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA. - (2012), s. 9-51
35
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 31-54. - ISBN 978-83-7252-537-6
36
Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta / Jadwiga STOBIECKA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Adam SAGAN // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 84-127. - ISBN 978-83-7252-537-6
37
Metodologiczne problemy pomiaru wartości w układach hierarchicznych = Methodological Problems in Measuring Values in Hierarchical Systems / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011), s. 19-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192839. - ISSN 1898-6447
38
Pomiar zachowań konsumentów na rynku usług. Jakość, wartość dla klienta, satysfakcja, zaufanie czy lojalność? = Measuring Customers Behaviour in the Service Market. Quality, Customer Value, Satisfaction, Trust or Loyalty? / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 204 (2011), s. 82-95. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Metody pomiaru i analizy rynku usług : pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
39
Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Jadwiga STOBIECKA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 11-30. - ISBN 978-83-7252-537-6
40
Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta / Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Jolanta MIREK // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 55-83. - ISBN 978-83-7252-537-6
41
Diagnoza rzetelności modeli strukturalnych postrzeganej jakości usług / Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - (2011), s. 82-98
42
Analiza struktury wartości klientów / Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 54-67
43
Modele pomiaru jakości marketingowej produktów = Models for Measuring the Quality of Product Marketing / Jadwiga STOBIECKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 258 s. : il. ; 24 cm. + 1 dysk optyczny CD-ROM. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 194). - ISBN 978-83-7252-470-6
44
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 120-134
45
Modele pomiaru jakości usług w zastosowaniach = Models for Measuring the Quality of Services in Applications / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164938136. - ISSN 1898-6447
46
Identyfikacja grup homogenicznych ze względu na podzielane przekonania co do ważności poszczególnych wartości / Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 42-88
47
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 122-136
48
Wybrane problemy budowy i interpretacji skal złożonych bazujących na klasycznej teorii testu / Jadwiga STOBIECKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 167-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-078-6
49
Analiza struktury wartości konsumentów / Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 28-41
50
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW / Adam SAGAN, [Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 87-95
51
Rola badań marketingowych w zaawansowanym planowaniu jakości produktów = Role of Marketing Research in Advanced Product Quality Planning / Jadwiga STOBIECKA // W: Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008. - S. 343-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1777-5
52
Rola zmiennych zewnętrznych w modelowaniu jakości marketingowej produktów / Jadwiga STOBIECKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 91-104. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-025-0
53
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 7-40
54
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym / Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Jolanta MIREK, Dariusz FATUŁA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 41-78
55
Jakość postrzegania jako składnik kapitału marki : dylematy związane z pomiarem = Perceived Quality as a Component of Brand Capital : Measurement Dilemmas / Jadwiga STOBIECKA // W: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 243-251. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-386-0
56
Nieokreśloność oczekiwań w modelach jakości usług / Jadwiga STOBIECKA // W: Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN. - (2007), s. 58-87. - Bibliogr.
57
Analiza publikacji dotyczących metody SERVQUAL : załącznik B / Jadwiga STOBIECKA // W: Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN. - (2007), s. B1-B17. - Bibliogr.
58
Analiza publikacji dotyczących metody QFD : załącznik A / Jadwiga STOBIECKA // W: Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN. - (2007), s. A1-A16. - Bibliogr.
59
Non omnis moriar / Jadwiga STOBIECKA // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 4 (12) (2007), s. 26. - ISSN 1689-7749
60
Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy importance-performance - studium empiryczne = The Diagnostic Usefulness of a Modified Importance-Performance Analysis - an Empirical Study / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007), s. 35-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/156721108. - ISSN 1898-6447
61
Normatywne i deskryptywne podejście do jakości produktów = The Normative and Descriptive Approaches to Product Quality / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 107-122. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150198291. - ISSN 0208-7944
62
Analiza konkurencyjności marek na rynku RTV / Jadwiga STOBIECKA // W: Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA. - (2006), s. 145-171. - Bibliogr.
63
Metodologiczne problemy ustalania korzyści oferowanych klientowi = Methodological Problems of Determination of Benefits Offered to the Clients / Jadwiga STOBIECKA // W: Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. nauk. Józef Garczarczyk. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 71). - S. 99-107. - Summ. - ISBN 978-83-7417-169-4
64
Pomiar stabilności opinii i jego rola w realizacji startegii masowej indywidualizacji = Opinions Stability Measurement and its Importance in the Execution of Mass Customization Strategy / Jadwiga STOBIECKA // W: Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005. - S. 472-477. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-1-9
65
Szacowanie współczynników ważności w wielowymiarowej analizie porównawczej = Estimation of Significance Coefficients in Multi-dimensional Comparative Analysis / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005), s. 25-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/96678578. - ISSN 0208-7944
66
Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy Importance-Performance w postępowaniu konsumenta na rynku / Jadwiga STOBIECKA // W: Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2005), s. 63-89. - Bibliogr.
67
Stability of Consumers' Opinion in Marketing Research = Stabilność opinii konsumentów w badaniach marketingowych / Jadwiga STOBIECKA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
68
Współzależność cech produktów w modelach bazujących na opiniach konsumentów = Correlation of Product Traits in Consumer Opinion-Based Models / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005), s. 117-133. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105088615. - ISSN 0208-7944
69
Wartość dla klienta a stabilność jego opinii : (na przykładzie soków owocowych) = Value for the Client vs. Client's Opinion Stability : (Based on the Example of Fruit Juices) / Jadwiga STOBIECKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 69-82. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-26-8
70
Wpływ obserwacji nietypowych na ocenę stabilności opinii respondentów : na przykładzie usług bankowych = Influence of the Outliers on the Assessment of the Consumers' Opinions Stability : on the Example of Bank Service / Jadwiga STOBIECKA // W: Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja / red. Małgorzata Rószkiewicz. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004. - (Monografie i Opracowania / [Szkoła Główna Handlowa], ISSN 0867-7727 ; nr 533). - S. 179-200. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
71
Jakość produktu a zachowanie konsumenta : na przykładzie telewizorów / Jadwiga STOBIECKA // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 99-116. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
72
Pomiar stabilności opinii respondentów na skalach szacunkowych = The Measurement of Stability of Consumers' Opinions on the Noncomparative Rating Scales / Jadwiga STOBIECKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 13). - nr 1010 (2004), s. 72-84. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
73
Normatywne i deskryptywne podejście do jakości i satysfakcji klienta / Jadwiga STOBIECKA // W: Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2004), s. 84-109. - Bibliogr.
74
Postrzeganie ważności cech produktów jako podstawa segmentacji nabywców / Jadwiga STOBIECKA // W: Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 111-121. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-175-1
75
Współzależność cech w badaniach opartych o opinie respondentów / Jadwiga STOBIECKA // W: Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2003), s. 71-90. - Bibliogr.
76
Wiedza o produkcie a relacje respondentów na skale pomiarowe = Product Awareness and Respondents Reaction on Measurement Scales / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/45254611. - ISSN 0208-7944
77
Porządkowy czy interwałowy charakter skal szacunkowych stosowanych w naukach społecznych / Jadwiga STOBIECKA // W: Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym / red. Eugeniusz Gatnar. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 71-85. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-281-X
78
Ocena stabilności pomiaru opinii respondentów w badaniach marketingowych / Jadwiga STOBIECKA // W: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2002), s. 62-81. - Bibliogr.
79
Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych = The Importance of Conditional Relationships in the Modelling of Market Phenomena / Jadwiga STOBIECKA // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.) / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Wydaw. AE, 2002. - S. 187-198. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-125-5
80
Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych = Quantitative Data Integration Models Exemplified in Selected Products / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002), s. 57-71. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13593. - ISSN 0208-7944
81
Pomiar ważności cech produktów jako wyznacznik wiarygodności uzyskanych danych / Jadwiga STOBIECKA // W: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych / red. nauk. Zofii Kędzior i Ewy Kieżel. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - (Konsumpcja, Rynek, Marketing). - S. 334-339. - summ. - ISBN 83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
82
Zastosowanie analizy regresji do oceny jakości produktów rynkowych na przykładzie herbaty ekspresowej = The Use of Regression Analysis to Assess the Quality of Market Products on the Example of Tea Bags / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002), s. 45-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13086. - ISSN 0208-7944
83
Zastosowanie skal mocnych w badaniach preferencji = The Application of Metric Scales in Researching Preferences / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
84
Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych na przykładzie wybranych produktów rynkowych / Jadwiga STOBIECKA // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2001), s. 31-43. - Bibliogr.
85
Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych / Jadwiga STOBIECKA // W: Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2000), s. 99-122. - Bibliogr.
86
Zastosowanie analizy głównych składowych do oceny jakości produktów rynkowych = The Application of Principal Components Analysis for the Estimation of the Quality of Market Products / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000), s. 23-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9915. - ISSN 0208-7944
87
Modele pomiaru i oceny jakości produktów rynkowych = The Models for Measuring and Assessing the Quality of Marketable Products / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000), s. 17-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
88
Wykorzystanie podejścia wiele cech - wiele metod do oceny wiarygodności skal pomiarowych = Usage of a Multitrait-Multimethod Model to the Valuation of Reliability Measuring Scales / Jadwiga STOBIECKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 856 (2000), s. 82-91. - Summ.. - Tytuł numeru: IV Warsztaty Metodologiczne nt. Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonometrii i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
89
Zastosowanie wybranych modeli analizy wielowymiarowej do identyfikacji struktury przedmiotowej rynku / Jadwiga STOBIECKA // W: Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Wydawnictwo AE, 1999. - S. 33-41. - ISBN 83-87239-90-9
90
Badania preferencji młodzieży na przykładzie mydeł toaletowych tradycyjnych = Testing of the Preferences of Young People Exemplified by Traditional Toilet Soap / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 518 (1999), s. 43-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
91
Kierunki badań nad rozwojem nowych produktów / Jadwiga STOBIECKA // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 213-220. - ISBN 83-86230-31-2
92
Ustalanie współczynników ważności cech produktów rynkowych = Establishing Importance Coefficients of Market Product Features / Jadwiga STOBIECKA // Wiadomości Statystyczne. - R. 43, nr 8 (447) (1998), s. 22-30. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
93
Zastosowanie metod wielowymiarowych do oceny jakości produktów rynkowych - możliwości i ograniczenia / Jadwiga STOBIECKA // W: Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI. - (1998), s. 156-176. - Aneks do pracy na k. 245-292
94
Kryteria oceny jakości wyrobów w świetle metody QFD = Criteria of Product Quality Assessment in the Light of the QFD Method / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Stefan MYNARSKI]. - nr 494 (1997), s. 17-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
95
Modele pomiarowe i ocena jakości produktów rynkowych / Jadwiga STOBIECKA // W: Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (1996), s. 64-85
96
Definiowanie i interpretacja pojęcia jakość = The Scope of Meaning of the Notion Quality / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 452 (1995), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
97
Prezentacja możliwości zastosowania wybranych modeli kwalimetrycznych do oceny konkurencyjności wytworów na przykładzie producentów odtwarzaczy płyt kompaktowych / Jadwiga STOBIECKA // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 142-143. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
98
Rola badań marketingowych w kształtowaniu jakości produktu / Jadwiga STOBIECKA // W: Przedsiębiorstwo, marketing, strategie. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 583-592. - Referat z konferencji. - ISBN 83-904826-0-6
99
Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów, Cz. 2 / Jadwiga STOBIECKA ; Promotor: Andrzej IWASIEWICZ. - Kraków, 1994. - 195-277 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
100
Zapewnianie jakości w fazie planowania produktu i jego opracowywania / Jadwiga STOBIECKA // W: Metody statystyczne w zarządzaniu jakością. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 13-19. - Bibliogr.
101
Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów / Jadwiga STOBIECKA ; Promotor: Andrzej IWASIEWICZ. - Kraków, 1994. - 194 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
102
Quality Assurance in the Product and Development Phase / Jadwiga STOBIECKA, Anna WALCZOWSKA // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań: University of Economics, 1993. - S. A-3. - Dostępne tylko streszczenie
103
Migracja aluminium z sokowników do przetworów owocowych = Toxicity of Aluminium Kitchen Utensils - Juicers in Particular / Jadwiga STOBIECKA, Krzysztof Mielnik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 398 (1993), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
104
Problem ważkości cech jakościowych w ustalaniu kompleksowych wskaźników jakości wyrobów = The Significance of Quality Characteristics for the Determination of Complex Product Quality Coefficients / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 381 (1992), s. 21-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
Różnicowanie poziomów jakości artykułów nieżywnościowych w normach przedmiotowych szczebla PN i BN = Differentiation of Quality Levels of Non-foodstuffs in PN and BN Standard Specifications / Mieczysław SKRZYPEK, Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 328 (1990), s. 19-31. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
106
Wpływ oddziaływania modelowego soku z czarnej porzeczki na zmiany połysku białej emalii tytanowej = The effect of model black currant juice on the gloss of white titanium enamels / Krzesław STOKŁOSA, Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988), s. 147-164. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
107
Kinetyka zmian wilgotności papierosów Carmen w czasie ich przechowywania w warunkach przyspieszonych / Jadwiga STOBIECKA, Krzesław STOKŁOSA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 71. - Dostępne tylko streszczenie
108
Analiza niektórych wymagań normatywnych dla papieru offsetowego na opakowania wyrobów tytoniowych = An analysis of some normative requirements for offset paper for tobacco products wrapping / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988), s. 69-81. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
109
Dyskusja / Ignacy DUDA, Stanisław Kaczor, Stanisław Palka, Henryk CHWIAŁKOWSKI, Antoni BERBEKA, Krzesław STOKŁOSA, Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Franciszek Januszkiewicz, Czesław Banach, Danuta Hulak, Mieczysław SKRZYPEK, Jan Karczewski, Marian CICHOŃ, Wacław ADAMCZYK, Ewa WRZOSEK, Grażyna Dudzińska, Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata Niepokulczycka, Zygmunt Mikołajuk, Jadwiga Szymczak, Irena Iwińska // W: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 29-94
110
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
111
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
112
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 207 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Śliwińska I., Stobiecka J., (2021), Selected Problems of Consumer Acceptance of Innovative Food Products, "Organization & Management : Scientific Quarterly", nr 1 (53), s. 125-136; http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2021/04/KN-_53_%C5%9Aliwi%C5%84ska-Stobiecka.pdf
2
Stobiecka J., Pangsy-Kania S., (2021), Managing Stress as a Key Element of the Competition in the Workplace based on the Example of Generations Y and Z. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 5621-5630.
3
Stobiecka J., Marchewka M., Sanak-Kosmowska K., (2021), Specyfika ról zespołowych preferowanych przez studentów marketingu i rachunkowości. [W:] KUDEŁKO J., TYRAŃSKA M. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 105-115.
4
Stobiecka J., Marchewka M., Sanak-Kosmowska K., (2021), Students' Preferences regarding Conflict-Dealing Behaviors. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 5631-5639.
5
Wojnarowska M., Sołtysik M., Sagan A., Stobiecka J., Plichta J., Plichta G., (2020), Impact of Odor Nuisance on Preferred Place of Residence, "Sustainability", vol. 12, iss. 8, s. 1-19; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/8/3181
6
Stobiecka J., (2020), Postawy polskich konsumentów wobec wybranych rodzajów nowej żywności. [W:] Burlita A. (red.), Zachowania konsumentów : wybrane problemy, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 141-154.
7
Tyrańska M., Stobiecka J., Marchewka M., Dolot A., (2020), Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 143-151.
8
Wojnarowska M., Plichta G., Sagan A., Plichta J., Stobiecka J., Sołtysik M., (2020), Odour Nuisance and Urban Residents' Quality of Life : a Case Study in Kraków's in Plaszow District, "Urban Climate", vol. 34, s. 1-15.
9
Stobiecka J., Pangsy-Kania S., (2019), Job Satisfaction of Employees in Malopolskie and Pomorskie Voivodship as an Expression of the Quality of Work Life - a Comparative Study, "Optimum : Economic Studies", nr 4 (98), s. 56-68; http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/341/222
10
Pangsy-Kania S., Stobiecka J., (2018), The Impact of the Selected Determinants of Creating Entrepreneurship and Innovation in EU Countries on Economic Growth, "Unia Europejska.pl", nr 2 (249), s. 30-43; https://www.researchgate.net/profile/Sylwia_Pangsy-Kania/publication/334231480_The_impact_of_the_selected_determinants_of_creating_entrepreneurship_and_innovation_in_EU_countries_on_economic_growth_in_Unia_Europejskapl_-_2018_nr_2_249_s_30-43/links/5d1f15a6458515c11c12c3cc/The-impact-of-the-selected-determinants-of-creating-entrepreneurship-and-innovation-in-EU-countries-on-economic-growth-in-Unia-Europejskapl-2018-nr-2-249-s-30-43.pdf
11
Stobiecka J., (2017), Wybrane aspekty analizy społecznie odpowiedzialnych zachowań konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 5, s. 347-358; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171498734
12
Stobiecka J., (2017), Typology of Polish Consumers in Regard to their Sustainable Behaviour, "International Conference on Marketing and Business Development", vol. 1, no. 1, s. 121-130; http://www.mbd.ase.ro/journal/ICMBD_V1_2017.pdf
13
Stobiecka J., (2016), Współtworzenie wartości w usługach publicznych z perspektywy logiki dominacji usługowej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 43, t. 2, s. 293-303; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip43-2016/SiP_43_t2.pdf
14
Stobiecka J., Wardęga J., (2016), Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej z wykorzystaniem regresji logistycznej. [W:] Grześkowiak A., Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Stanimir A. (red.), Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 133-157.
15
Stobiecka J., Stobiecki P., (2015), Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji - próba klasyfikacji odbiorców komunikatu, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 261-271; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171388223
16
Stobiecka J., (2015), Value Co-creation in the Management of the Organization on the Example of an University. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 235-246.
17
Stobiecka J., (2015), Konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie na poziomie indywidualnym - ujęcie regionalne, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 187-199; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171403877
18
Stobiecka J., Wardęga J., (2014), Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów, s. 100-123.
19
Stobiecka J., (2014), Goals of Consumption, Saving and Investing in the Light of Measurement of Stability of Respondents Option. [W:] Sagan A., Górski W. (red.), Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 91-119.
20
Mika-Mętel M., (2014), Determinanty wyboru produktów konsumpcyjnych w opakowaniach innowacyjnych, Prom. Stobiecka J., Kraków : , 272 k.
21
Stobiecka J., (2014), Podejście mieszane w badaniach zachowań na rynku usług edukacyjnych, "Handel Wewnętrzny", nr 1, t. 2, s. 69-80.
22
Stobiecka J., (2014), Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii respondentów w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 336, s. 118-128.
23
Kuchta E., Stobiecka J., (2014), Próba predykcji aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich Małopolski z wykorzystaniem regresji logistycznej. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów, s. 124-137.
24
Stobiecka J., Stobiecki P., (2014), Gamifikacja jako narzędzie kreowania zachowań celowych w działaniach marketingowych. [W:] Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 321-328.
25
Stobiecka J., Kupczak M., (2013), Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej. [W:] Nowaczyk G., Sobolewski D. (red.), Marketing w szkole wyższej: istota i znaczenie marki, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 189-200.
26
Kupczak M., Stobiecka J., (2013), Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką. [W:] Nowaczyk G., Sobolewski D. (red.), Marketing w szkole wyższej: istota i znaczenie marki, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 173-187.
27
Stobiecka J., (2013), Kultura organizacyjna uczelni jako wyznacznik zachowań na rynku usług edukacyjnych - perspektywa czasowa, "Handel Wewnętrzny", nr 4A, t. 3, s. 269-279.
28
Mirek J., Stobiecka J., (2013), Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 58-77.
29
Stobiecka J., Kuchta E., (2013), Wartości personalne jako element przestrzeni życiowej konsumenta : pomiar i analiza. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym, s. 9-50.
30
Stobiecka J., (2012), Skale złożone zastosowane do badań konsumpcji : ich struktura i wiarygodność. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 65-92.
31
Stobiecka J., Kupczak M., (2012), Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 44, s. 123-134; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_44.pdf#page=123&view=Fit
32
Stobiecka J., (2012), Metodologiczne aspekty pomiaru wartości cenionych przez konsumentów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 884, s. 71-85.
33
Kupczak M., Stobiecka J., (2012), Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 44, s. 107-121; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_44.pdf#page=107&view=Fit
34
Stobiecka J., (2012), Czynnik czasu w badaniach usług edukacyjnych - perspektywa studenta. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym, s. 9-51.
35
Łapczyński M., Stobiecka J., Plichta G., (2011), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 31-54.
36
Stobiecka J., Białynicka-Birula J., Łapczyński M., Sagan A., (2011), Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 84-127.
37
Stobiecka J., (2011), Metodologiczne problemy pomiaru wartości w układach hierarchicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 864, s. 19-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192839
38
Stobiecka J., (2011), Pomiar zachowań konsumentów na rynku usług. Jakość, wartość dla klienta, satysfakcja, zaufanie czy lojalność?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 204, s. 82-95.
39
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Stobiecka J., Mirek J., Węgrzyn R., (2011), Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-30.
40
Sagan A., Stobiecka J., Mirek J., (2011), Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 55-83.
41
Stobiecka J., (2011), Diagnoza rzetelności modeli strukturalnych postrzeganej jakości usług. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe, s. 82-98.
42
Mirek J., Stobiecka J., (2010), Analiza struktury wartości klientów. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 54-67.
43
Stobiecka J., (2010), Modele pomiaru jakości marketingowej produktów, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 194), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 258 s.
44
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Mirek J., Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2010), Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 120-134.
45
Stobiecka J., (2009), Modele pomiaru jakości usług w zastosowaniach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 800, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/164938136
46
Stobiecka J., (2009), Identyfikacja grup homogenicznych ze względu na podzielane przekonania co do ważności poszczególnych wartości. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 42-88.
47
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Mirek J., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2009), Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 122-136.
48
Stobiecka J., (2009), Wybrane problemy budowy i interpretacji skal złożonych bazujących na klasycznej teorii testu. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 167-183.
49
Mirek J., Stobiecka J., (2009), Analiza struktury wartości konsumentów. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 28-41.
50
Sagan A., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Plichta G., (2008), Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 87-95.
51
Stobiecka J., (2008), Rola badań marketingowych w zaawansowanym planowaniu jakości produktów. [W:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 343-349.
52
Stobiecka J., (2008), Rola zmiennych zewnętrznych w modelowaniu jakości marketingowej produktów. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 91-104.
53
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., (2008), Wartość w różnych dyscyplinach naukowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 7-40.
54
Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., Mirek J., Fatuła D., Białynicka-Birula J., Węgrzyn R., (2008), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 41-78.
55
Stobiecka J., (2007), Jakość postrzegania jako składnik kapitału marki : dylematy związane z pomiarem. [W:] Mynarski S. (red.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 243-251.
56
Stobiecka J., (2007), Nieokreśloność oczekiwań w modelach jakości usług. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 58-87.
57
Stobiecka J., (2007), Analiza publikacji dotyczących metody SERVQUAL : załącznik B. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych, s. B1-B17.
58
Stobiecka J., (2007), Analiza publikacji dotyczących metody QFD : załącznik A. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych, s. A1-A16.
59
Stobiecka J., (2007), Non omnis moriar, "Kurier AE", nr 4 (12), s. 26.
60
Stobiecka J., (2007), Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy importance-performance - studium empiryczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 756, s. 35-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/156721108
61
Stobiecka J., (2007), Normatywne i deskryptywne podejście do jakości produktów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 107-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/150198291
62
Stobiecka J., (2006), Analiza konkurencyjności marek na rynku RTV. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, s. 145-171.
63
Stobiecka J., (2006), Metodologiczne problemy ustalania korzyści oferowanych klientowi. [W:] Garczarczyk J. (red.), Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 71), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 99-107.
64
Stobiecka J., (2005), Pomiar stabilności opinii i jego rola w realizacji startegii masowej indywidualizacji. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 472-477.
65
Stobiecka J., (2005), Szacowanie współczynników ważności w wielowymiarowej analizie porównawczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 659, s. 25-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/96678578
66
Stobiecka J., (2005), Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy Importance-Performance w postępowaniu konsumenta na rynku. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, s. 63-89.
67
Stobiecka J., (2005), Stability of Consumers' Opinion in Marketing Research, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 5-20.
68
Stobiecka J., (2005), Współzależność cech produktów w modelach bazujących na opiniach konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 117-133; https://bazekon.uek.krakow.pl/105088615
69
Stobiecka J., (2005), Wartość dla klienta a stabilność jego opinii : (na przykładzie soków owocowych). [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 69-82.
70
Stobiecka J., (2004), Wpływ obserwacji nietypowych na ocenę stabilności opinii respondentów : na przykładzie usług bankowych. [W:] Rószkiewicz M. (red.), Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja (Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa; nr 533), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 179-200.
71
Stobiecka J., (2004), Jakość produktu a zachowanie konsumenta : na przykładzie telewizorów. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 99-116.
72
Stobiecka J., (2004), Pomiar stabilności opinii respondentów na skalach szacunkowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1010, s. 72-84.
73
Stobiecka J., (2004), Normatywne i deskryptywne podejście do jakości i satysfakcji klienta. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, s. 84-109.
74
Stobiecka J., (2003), Postrzeganie ważności cech produktów jako podstawa segmentacji nabywców. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 111-121.
75
Stobiecka J., (2003), Współzależność cech w badaniach opartych o opinie respondentów. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 71-90.
76
Stobiecka J., (2003), Wiedza o produkcie a relacje respondentów na skale pomiarowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 640, s. 37-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/45254611
77
Stobiecka J., (2003), Porządkowy czy interwałowy charakter skal szacunkowych stosowanych w naukach społecznych. [W:] Gatnar E. (red.), Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 71-85.
78
Stobiecka J., (2002), Ocena stabilności pomiaru opinii respondentów w badaniach marketingowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 62-81.
79
Stobiecka J., (2002), Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych. [W:] Mynarski S. (red.), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 187-198.
80
Stobiecka J., (2002), Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 605, s. 57-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/13593
81
Stobiecka J., (2002), Pomiar ważności cech produktów jako wyznacznik wiarygodności uzyskanych danych. [W:] Kędzior Z., Kieżel E. (red.), Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 334-339.
82
Stobiecka J., (2002), Zastosowanie analizy regresji do oceny jakości produktów rynkowych na przykładzie herbaty ekspresowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 586, s. 45-59; https://bazekon.uek.krakow.pl/13086
83
Stobiecka J., (2001), Zastosowanie skal mocnych w badaniach preferencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 558, s. 37-48.
84
Stobiecka J., (2001), Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych na przykładzie wybranych produktów rynkowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 31-43.
85
Stobiecka J., (2000), Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania wielowymiarowe rynków branżowych, s. 99-122.
86
Stobiecka J., (2000), Zastosowanie analizy głównych składowych do oceny jakości produktów rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 543, s. 23-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/9915
87
Stobiecka J., (2000), Modele pomiaru i oceny jakości produktów rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 540, s. 17-32.
88
Stobiecka J., (2000), Wykorzystanie podejścia wiele cech - wiele metod do oceny wiarygodności skal pomiarowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 856, s. 82-91.
89
Stobiecka J., (1999), Zastosowanie wybranych modeli analizy wielowymiarowej do identyfikacji struktury przedmiotowej rynku. [W:] Mynarski S. (red.), Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.), Kraków : Wydawnictwo AE, s. 33-41.
90
Stobiecka J., (1999), Badania preferencji młodzieży na przykładzie mydeł toaletowych tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 518, s. 43-56.
91
Stobiecka J., (1998), Kierunki badań nad rozwojem nowych produktów. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 213-220.
92
Stobiecka J., (1998), Ustalanie współczynników ważności cech produktów rynkowych, "Wiadomości Statystyczne", R. 43, nr 8 (447), s. 22-30.
93
Stobiecka J., (1998), Zastosowanie metod wielowymiarowych do oceny jakości produktów rynkowych - możliwości i ograniczenia. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji, s. 156-176.
94
Stobiecka J., (1997), Kryteria oceny jakości wyrobów w świetle metody QFD, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 494, s. 17-29.
95
Stobiecka J., (1996), Modele pomiarowe i ocena jakości produktów rynkowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 64-85.
96
Stobiecka J., (1995), Definiowanie i interpretacja pojęcia jakość, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 452, s. 5-16.
97
Stobiecka J., (1995), Prezentacja możliwości zastosowania wybranych modeli kwalimetrycznych do oceny konkurencyjności wytworów na przykładzie producentów odtwarzaczy płyt kompaktowych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 142-143.
98
Stobiecka J., (1995), Rola badań marketingowych w kształtowaniu jakości produktu. [W:] Przedsiębiorstwo, marketing, strategie, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 583-592.
99
Stobiecka J., (1994), Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów, Prom. Iwasiewicz A., Kraków : , 195-277 k.
100
Stobiecka J., (1994), Zapewnianie jakości w fazie planowania produktu i jego opracowywania. [W:] Metody statystyczne w zarządzaniu jakością, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-19.
101
Stobiecka J., (1994), Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów, Prom. Iwasiewicz A., Kraków : , 194 k.
102
Stobiecka J., Walczowska A., (1993), Quality Assurance in the Product and Development Phase. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. A-3.
103
Stobiecka J., Mielnik K., (1993), Migracja aluminium z sokowników do przetworów owocowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 398, s. 37-48.
104
Stobiecka J., (1992), Problem ważkości cech jakościowych w ustalaniu kompleksowych wskaźników jakości wyrobów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 381, s. 21-29.
105
Skrzypek M., Stobiecka J., (1990), Różnicowanie poziomów jakości artykułów nieżywnościowych w normach przedmiotowych szczebla PN i BN, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 328, s. 19-31.
106
Stokłosa K., Stobiecka J., (1988), Wpływ oddziaływania modelowego soku z czarnej porzeczki na zmiany połysku białej emalii tytanowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 147-164.
107
Stobiecka J., Stokłosa K., (1988), Kinetyka zmian wilgotności papierosów Carmen w czasie ich przechowywania w warunkach przyspieszonych. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 71.
108
Stobiecka J., (1988), Analiza niektórych wymagań normatywnych dla papieru offsetowego na opakowania wyrobów tytoniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 69-81.
109
Duda I., Kaczor S., Palka S., Chwiałkowski H., Berbeka A., Stokłosa K., Krełowska-Kułas M., Januszkiewicz F., Banach C., Hulak D., Skrzypek M., Karczewski J., Cichoń M., Adamczyk W., Wrzosek E., Dudzińska G., Stobiecka J., Niepokulczycka M., Mikołajuk Z., Szymczak J., Iwińska I., (1988), Dyskusja, "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41", s. 29-94.
110
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów, (2014), Stobiecka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 157 k.
111
Stobiecka J. (red.), (2013), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 158 k.
112
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym, (2012), Stobiecka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 207 s.
1
@article{UEK:2168355742,
author = "Irena Śliwińska and Jadwiga Stobiecka",
title = "Selected Problems of Consumer Acceptance of Innovative Food Products",
journal = "Organization & Management : Scientific Quarterly",
number = "1 (53)",
pages = "125-136",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1899-6116.2021.53.9},
url = {http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2021/04/KN-_53_%C5%9Aliwi%C5%84ska-Stobiecka.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168360040,
author = "Jadwiga Stobiecka and Sylwia Pangsy-Kania",
title = "Managing Stress as a Key Element of the Competition in the Workplace based on the Example of Generations Y and Z",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "5621-5630",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
3
@inbook{UEK:2168359876,
author = "Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Marchewka and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Specyfika ról zespołowych preferowanych przez studentów marketingu i rachunkowości",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy",
pages = "105-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/11/KES_4_CMQ2021_Inter.pdf},
isbn = "978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7",
}
4
@inbook{UEK:2168360054,
author = "Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Marchewka and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Students' Preferences regarding Conflict-Dealing Behaviors",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "5631-5639",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
5
@article{UEK:2168345946,
author = "Magdalena Wojnarowska and Mariusz Sołtysik and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Jarosław Plichta and Grażyna Plichta",
title = "Impact of Odor Nuisance on Preferred Place of Residence",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 8",
pages = "1-19",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12083181},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/8/3181},
}
6
@inbook{UEK:2168354064,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Postawy polskich konsumentów wobec wybranych rodzajów nowej żywności",
booktitle = "Zachowania konsumentów : wybrane problemy",
pages = "141-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-83-208-2394-3",
}
7
@inbook{UEK:2168351704,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Marchewka and Anna Dolot",
title = "Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management",
pages = "143-151",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/bf/cb/2020_KES_External%20and%20Internal_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0",
}
8
@article{UEK:2168350222,
author = "Magdalena Wojnarowska and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jarosław Plichta and Jadwiga Stobiecka and Mariusz Sołtysik",
title = "Odour Nuisance and Urban Residents' Quality of Life : a Case Study in Kraków's in Plaszow District",
journal = "Urban Climate",
number = "vol. 34",
pages = "1-15",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100704},
url = {},
}
9
@article{UEK:2168343746,
author = "Jadwiga Stobiecka and Sylwia Pangsy-Kania",
title = "Job Satisfaction of Employees in Malopolskie and Pomorskie Voivodship as an Expression of the Quality of Work Life - a Comparative Study",
journal = "Optimum : Economic Studies",
number = "4 (98)",
pages = "56-68",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.04.98.05},
url = {http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/341/222},
}
10
@article{UEK:2168329153,
author = "Sylwia Pangsy-Kania and Jadwiga Stobiecka",
title = "The Impact of the Selected Determinants of Creating Entrepreneurship and Innovation in EU Countries on Economic Growth",
journal = "Unia Europejska.pl",
number = "2 (249)",
pages = "30-43",
year = "2018",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Sylwia_Pangsy-Kania/publication/334231480_The_impact_of_the_selected_determinants_of_creating_entrepreneurship_and_innovation_in_EU_countries_on_economic_growth_in_Unia_Europejskapl_-_2018_nr_2_249_s_30-43/links/5d1f15a6458515c11c12c3cc/The-impact-of-the-selected-determinants-of-creating-entrepreneurship-and-innovation-in-EU-countries-on-economic-growth-in-Unia-Europejskapl-2018-nr-2-249-s-30-43.pdf},
}
11
@article{UEK:2168322413,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Wybrane aspekty analizy społecznie odpowiedzialnych zachowań konsumentów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5",
pages = "347-358",
year = "2017",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171498734},
}
12
@article{UEK:2168323165,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Typology of Polish Consumers in Regard to their Sustainable Behaviour",
journal = "International Conference on Marketing and Business Development",
number = "vol. 1, no. 1",
pages = "121-130",
year = "2017",
url = {http://www.mbd.ase.ro/journal/ICMBD_V1_2017.pdf},
}
13
@article{UEK:2168309525,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Współtworzenie wartości w usługach publicznych z perspektywy logiki dominacji usługowej",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "43, t. 2",
pages = "293-303",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/2-28},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip43-2016/SiP_43_t2.pdf},
}
14
@inbook{UEK:2168311639,
author = "Jadwiga Stobiecka and Joanna Wardęga",
title = "Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej z wykorzystaniem regresji logistycznej",
booktitle = "Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja",
pages = "133-157",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7695-612-1",
}
15
@article{UEK:2168294011,
author = "Jadwiga Stobiecka and Paweł Stobiecki",
title = "Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji - próba klasyfikacji odbiorców komunikatu",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "261-271",
year = "2015",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171388223},
}
16
@inbook{UEK:2168304109,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Value Co-creation in the Management of the Organization on the Example of an University",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "235-246",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
17
@article{UEK:2168300955,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie na poziomie indywidualnym - ujęcie regionalne",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "187-199",
year = "2015",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171403877},
}
18
@unpublished{UEK:2168302293,
author = "Jadwiga Stobiecka and Joanna Wardęga",
title = "Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej",
booktitle = "Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów",
pages = "100-123",
year = "2014",
}
19
@inbook{UEK:2168289727,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Goals of Consumption, Saving and Investing in the Light of Measurement of Stability of Respondents Option",
booktitle = "Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households",
pages = "91-119",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-63-1",
}
20
@unpublished{UEK:2168292693,
author = "Małgorzata Mika-Mętel",
title = "Determinanty wyboru produktów konsumpcyjnych w opakowaniach innowacyjnych",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003095},
}
21
@article{UEK:2168286673,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Podejście mieszane w badaniach zachowań na rynku usług edukacyjnych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1, t. 2",
pages = "69-80",
year = "2014",
url = {},
}
22
@article{UEK:2168286493,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii respondentów w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "118-128",
adress = "",
year = "2014",
}
23
@unpublished{UEK:2168302303,
author = "Elżbieta Kuchta and Jadwiga Stobiecka",
title = "Próba predykcji aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich Małopolski z wykorzystaniem regresji logistycznej",
booktitle = "Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów",
pages = "124-137",
year = "2014",
}
24
@inbook{UEK:2168280433,
author = "Jadwiga Stobiecka and Paweł Stobiecki",
title = "Gamifikacja jako narzędzie kreowania zachowań celowych w działaniach marketingowych",
booktitle = "Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce",
pages = "321-328",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2163-5",
}
25
@inbook{UEK:2168278113,
author = "Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Kupczak",
title = "Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej",
booktitle = "Marketing w szkole wyższej",
pages = "189-200",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-7205-329-9",
}
26
@inbook{UEK:2168278111,
author = "Małgorzata Kupczak and Jadwiga Stobiecka",
title = "Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką",
booktitle = "Marketing w szkole wyższej",
pages = "173-187",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-7205-329-9",
}
27
@article{UEK:2168293993,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Kultura organizacyjna uczelni jako wyznacznik zachowań na rynku usług edukacyjnych - perspektywa czasowa",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4A, t. 3",
pages = "269-279",
year = "2013",
url = {},
}
28
@inbook{UEK:2168298915,
author = "Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka",
title = "Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "58-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
29
@unpublished{UEK:2168287373,
author = "Jadwiga Stobiecka and Elżbieta Kuchta",
title = "Wartości personalne jako element przestrzeni życiowej konsumenta : pomiar i analiza",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym",
pages = "9-50",
year = "2013",
}
30
@inbook{UEK:2168250940,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Skale złożone zastosowane do badań konsumpcji : ich struktura i wiarygodność",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "65-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
31
@article{UEK:2168274177,
author = "Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Kupczak",
title = "Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "44",
pages = "123-134",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_44.pdf#page=123&view=Fit},
}
32
@article{UEK:2168247690,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Metodologiczne aspekty pomiaru wartości cenionych przez konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "884",
pages = "71-85",
year = "2012",
}
33
@article{UEK:2168274172,
author = "Małgorzata Kupczak and Jadwiga Stobiecka",
title = "Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "44",
pages = "107-121",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_44.pdf#page=107&view=Fit},
}
34
@unpublished{UEK:2168266592,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Czynnik czasu w badaniach usług edukacyjnych - perspektywa studenta",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym",
pages = "9-51",
year = "2012",
}
35
@inbook{UEK:2168306513,
author = "Mariusz Łapczyński and Jadwiga Stobiecka and Grażyna Plichta",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "31-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
36
@inbook{UEK:2168306531,
author = "Jadwiga Stobiecka and Joanna Białynicka-Birula and Mariusz Łapczyński and Adam Sagan",
title = "Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "84-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
37
@article{UEK:2168222674,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Metodologiczne problemy pomiaru wartości w układach hierarchicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "864",
pages = "19-34",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192839},
}
38
@article{UEK:2168238542,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Pomiar zachowań konsumentów na rynku usług. Jakość, wartość dla klienta, satysfakcja, zaufanie czy lojalność?",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "204",
pages = "82-95",
adress = "",
year = "2011",
}
39
@inbook{UEK:2168306493,
author = "Joanna Białynicka-Birula and Adam Sagan and Dariusz Fatuła and Jadwiga Stobiecka and Jolanta Mirek and Ryszard Węgrzyn",
title = "Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "11-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
40
@inbook{UEK:2168306515,
author = "Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Jolanta Mirek",
title = "Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "55-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
41
@unpublished{UEK:2168260270,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Diagnoza rzetelności modeli strukturalnych postrzeganej jakości usług",
booktitle = "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
pages = "82-98",
year = "2011",
}
42
@unpublished{UEK:2168306773,
author = "Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka",
title = "Analiza struktury wartości klientów",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "54-67",
year = "2010",
}
43
@book{UEK:2164934899,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Modele pomiaru jakości marketingowej produktów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-470-6",
}
44
@unpublished{UEK:2168282275,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "120-134",
year = "2010",
}
45
@article{UEK:50428,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Modele pomiaru jakości usług w zastosowaniach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "800",
pages = "5-19",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164938136},
}
46
@unpublished{UEK:2168314705,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Identyfikacja grup homogenicznych ze względu na podzielane przekonania co do ważności poszczególnych wartości",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "42-88",
year = "2009",
}
47
@unpublished{UEK:2168247870,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Jolanta Mirek and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "122-136",
year = "2009",
}
48
@inbook{UEK:2162102221,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Wybrane problemy budowy i interpretacji skal złożonych bazujących na klasycznej teorii testu",
booktitle = "Marketing",
pages = "167-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-078-6",
}
49
@unpublished{UEK:2168306759,
author = "Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka",
title = "Analiza struktury wartości konsumentów",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "28-41",
year = "2009",
}
50
@unpublished{UEK:2163817766,
author = "Adam Sagan and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Grażyna Plichta",
title = "Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "87-95",
year = "2008",
}
51
@inbook{UEK:2165306882,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Rola badań marketingowych w zaawansowanym planowaniu jakości produktów",
booktitle = "Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji",
pages = "343-349",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1777-5",
}
52
@inbook{UEK:2166288523,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Rola zmiennych zewnętrznych w modelowaniu jakości marketingowej produktów",
booktitle = "Marketing",
pages = "91-104",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-025-0",
}
53
@unpublished{UEK:2163817272,
author = "Joanna Białynicka-Birula and Adam Sagan and Dariusz Fatuła and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta",
title = "Wartość w różnych dyscyplinach naukowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "7-40",
year = "2008",
}
54
@unpublished{UEK:2163817569,
author = "Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Jolanta Mirek and Dariusz Fatuła and Joanna Białynicka-Birula and Ryszard Węgrzyn",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "41-78",
year = "2008",
}
55
@inbook{UEK:2165623942,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Jakość postrzegania jako składnik kapitału marki : dylematy związane z pomiarem",
booktitle = "Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "243-251",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-386-0",
}
56
@unpublished{UEK:2168281839,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Nieokreśloność oczekiwań w modelach jakości usług",
booktitle = "Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "58-87",
year = "2007",
}
57
@unpublished{UEK:2168281853,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Analiza publikacji dotyczących metody SERVQUAL : załącznik B",
booktitle = "Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "B1-B17",
year = "2007",
}
58
@unpublished{UEK:2168281851,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Analiza publikacji dotyczących metody QFD : załącznik A",
booktitle = "Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "A1-A16",
year = "2007",
}
59
@misc{UEK:2168349018,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Non omnis moriar",
booktitle = "Kurier AE",
number = "4 (12)",
pages = "26",
year = "2007",
}
60
@article{UEK:50842,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy importance-performance - studium empiryczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "756",
pages = "35-52",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156721108},
}
61
@article{UEK:51095,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Normatywne i deskryptywne podejście do jakości produktów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "107-122",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150198291},
}
62
@unpublished{UEK:2168326599,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Analiza konkurencyjności marek na rynku RTV",
booktitle = "Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "145-171",
year = "2006",
}
63
@inbook{UEK:2168258502,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Metodologiczne problemy ustalania korzyści oferowanych klientowi",
booktitle = "Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność",
pages = "99-107",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "1641-2168",
isbn = "978-83-7417-169-4",
}
64
@inbook{UEK:2166493087,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Pomiar stabilności opinii i jego rola w realizacji startegii masowej indywidualizacji",
booktitle = "Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "472-477",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-911355-1-9",
}
65
@article{UEK:53012,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Szacowanie współczynników ważności w wielowymiarowej analizie porównawczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "659",
pages = "25-39",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/96678578},
}
66
@unpublished{UEK:2168261366,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy Importance-Performance w postępowaniu konsumenta na rynku",
booktitle = "Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym",
pages = "63-89",
year = "2005",
}
67
@article{UEK:2166373686,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Stability of Consumers' Opinion in Marketing Research",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 46-47",
pages = "5-20",
year = "2005",
}
68
@article{UEK:52617,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Współzależność cech produktów w modelach bazujących na opiniach konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "117-133",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105088615},
}
69
@inbook{UEK:2166027569,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Wartość dla klienta a stabilność jego opinii : (na przykładzie soków owocowych)",
booktitle = "Marketing",
pages = "69-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
70
@inbook{UEK:2168221132,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Wpływ obserwacji nietypowych na ocenę stabilności opinii respondentów : na przykładzie usług bankowych",
booktitle = "Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja",
pages = "179-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2004",
issn = "0867-7727",
}
71
@inbook{UEK:2166284245,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Jakość produktu a zachowanie konsumenta : na przykładzie telewizorów",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "99-116",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
72
@article{UEK:2168244978,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Pomiar stabilności opinii respondentów na skalach szacunkowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1010",
pages = "72-84",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1507-3866",
}
73
@unpublished{UEK:2168261800,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Normatywne i deskryptywne podejście do jakości i satysfakcji klienta",
booktitle = "Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej",
pages = "84-109",
year = "2004",
}
74
@inbook{UEK:2168221482,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Postrzeganie ważności cech produktów jako podstawa segmentacji nabywców",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "111-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-175-1",
}
75
@unpublished{UEK:2168270388,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Współzależność cech w badaniach opartych o opinie respondentów",
booktitle = "Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "71-90",
year = "2003",
}
76
@article{UEK:2168224024,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Wiedza o produkcie a relacje respondentów na skale pomiarowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "640",
pages = "37-48",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/45254611},
}
77
@inbook{UEK:2168223238,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Porządkowy czy interwałowy charakter skal szacunkowych stosowanych w naukach społecznych",
booktitle = "Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym",
pages = "71-85",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-281-X",
}
78
@unpublished{UEK:2168280385,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Ocena stabilności pomiaru opinii respondentów w badaniach marketingowych",
booktitle = "Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "62-81",
year = "2002",
}
79
@inbook{UEK:2168252628,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.)",
pages = "187-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "2002",
isbn = "83-7252-125-5",
}
80
@article{UEK:2168224676,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "605",
pages = "57-71",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13593},
}
81
@inbook{UEK:2168226283,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Pomiar ważności cech produktów jako wyznacznik wiarygodności uzyskanych danych",
booktitle = "Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych",
pages = "334-339",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7",
}
82
@article{UEK:2168226966,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Zastosowanie analizy regresji do oceny jakości produktów rynkowych na przykładzie herbaty ekspresowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "586",
pages = "45-59",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13086},
}
83
@article{UEK:2168235846,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Zastosowanie skal mocnych w badaniach preferencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "558",
pages = "37-48",
year = "2001",
}
84
@unpublished{UEK:2168281245,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych na przykładzie wybranych produktów rynkowych",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "31-43",
year = "2001",
}
85
@unpublished{UEK:2168283303,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych",
booktitle = "Badania wielowymiarowe rynków branżowych",
pages = "99-122",
year = "2000",
}
86
@article{UEK:2168248492,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Zastosowanie analizy głównych składowych do oceny jakości produktów rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "543",
pages = "23-38",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9915},
}
87
@article{UEK:2168256932,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Modele pomiaru i oceny jakości produktów rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "540",
pages = "17-32",
year = "2000",
}
88
@article{UEK:2168224126,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Wykorzystanie podejścia wiele cech - wiele metod do oceny wiarygodności skal pomiarowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "856",
pages = "82-91",
adress = "",
year = "2000",
}
89
@inbook{UEK:2168263248,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Zastosowanie wybranych modeli analizy wielowymiarowej do identyfikacji struktury przedmiotowej rynku",
booktitle = "Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.)",
pages = "33-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1999",
isbn = "83-87239-90-9",
}
90
@article{UEK:2168256466,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Badania preferencji młodzieży na przykładzie mydeł toaletowych tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "518",
pages = "43-56",
year = "1999",
}
91
@inbook{UEK:2168252700,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Kierunki badań nad rozwojem nowych produktów",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "213-220",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}
92
@article{UEK:2168269368,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Ustalanie współczynników ważności cech produktów rynkowych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 43, 8 (447)",
pages = "22-30",
year = "1998",
}
93
@unpublished{UEK:2168240378,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Zastosowanie metod wielowymiarowych do oceny jakości produktów rynkowych - możliwości i ograniczenia",
booktitle = "Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji",
pages = "156-176",
year = "1998",
}
94
@article{UEK:2168260786,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Kryteria oceny jakości wyrobów w świetle metody QFD",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "494",
pages = "17-29",
year = "1997",
}
95
@unpublished{UEK:2168283655,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Modele pomiarowe i ocena jakości produktów rynkowych",
booktitle = "Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "64-85",
year = "1996",
}
96
@article{UEK:2168262548,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Definiowanie i interpretacja pojęcia jakość",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "452",
pages = "5-16",
year = "1995",
}
97
@misc{UEK:2168239302,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Prezentacja możliwości zastosowania wybranych modeli kwalimetrycznych do oceny konkurencyjności wytworów na przykładzie producentów odtwarzaczy płyt kompaktowych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "142-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
98
@inbook{UEK:2168253758,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Rola badań marketingowych w kształtowaniu jakości produktu",
booktitle = "Przedsiębiorstwo, marketing, strategie",
pages = "583-592",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-904826-0-6",
}
99
@unpublished{UEK:2168312681,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów",
adress = "Kraków",
year = "1994",
}
100
@inbook{UEK:2168259470,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Zapewnianie jakości w fazie planowania produktu i jego opracowywania",
booktitle = "Metody statystyczne w zarządzaniu jakością",
pages = "13-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
101
@unpublished{UEK:2168288285,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów",
adress = "Kraków",
year = "1994",
}
102
@misc{UEK:2168347070,
author = "Jadwiga Stobiecka and Anna Walczowska",
title = "Quality Assurance in the Product and Development Phase",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "A-3",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
103
@article{UEK:2168248192,
author = "Jadwiga Stobiecka and Krzysztof Mielnik",
title = "Migracja aluminium z sokowników do przetworów owocowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "398",
pages = "37-48",
year = "1993",
}
104
@article{UEK:2168262848,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Problem ważkości cech jakościowych w ustalaniu kompleksowych wskaźników jakości wyrobów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "381",
pages = "21-29",
year = "1992",
}
105
@article{UEK:2168254466,
author = "Mieczysław Skrzypek and Jadwiga Stobiecka",
title = "Różnicowanie poziomów jakości artykułów nieżywnościowych w normach przedmiotowych szczebla PN i BN",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "328",
pages = "19-31",
year = "1990",
}
106
@article{UEK:2168249238,
author = "Krzesław Stokłosa and Jadwiga Stobiecka",
title = "Wpływ oddziaływania modelowego soku z czarnej porzeczki na zmiany połysku białej emalii tytanowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "276",
pages = "147-164",
year = "1988",
}
107
@misc{UEK:2168263280,
author = "Jadwiga Stobiecka and Krzesław Stokłosa",
title = "Kinetyka zmian wilgotności papierosów Carmen w czasie ich przechowywania w warunkach przyspieszonych",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "71",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
108
@article{UEK:2168249356,
author = "Jadwiga Stobiecka",
title = "Analiza niektórych wymagań normatywnych dla papieru offsetowego na opakowania wyrobów tytoniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "276",
pages = "69-81",
year = "1988",
url = {},
}
109
@misc{UEK:2168348944,
author = "Ignacy Duda and Stanisław Kaczor and Stanisław Palka and Henryk Chwiałkowski and Antoni Berbeka and Krzesław Stokłosa and Maria Krełowska-Kułas and Franciszek Januszkiewicz and Czesław Banach and Danuta Hulak and Mieczysław Skrzypek and Jan Karczewski and Marian Cichoń and Wacław Adamczyk and Ewa Wrzosek and Grażyna Dudzińska and Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Niepokulczycka and Zygmunt Mikołajuk and Jadwiga Szymczak and Irena Iwińska",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41",
pages = "29-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
110
@unpublished{UEK:2168302253,
title = "Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
111
@unpublished{UEK:2168287369,
title = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
112
@unpublished{UEK:2168266588,
title = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID