Publications of the selected author

1

Author:
Pangsy-Kania Sylwia , Stobiecka Jadwiga
Title:
The Impact of the Selected Determinants of Creating Entrepreneurship and Innovation in EU Countries on Economic Growth = Wpływ wybranych determinant przedsiębiorczości i innowacji krajów UE na wzrost gospodarczy
Source:
Unia Europejska.pl. - nr 2 (249) (2018) , s. 30-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329153
article
2

Conference:
5 International Conference "Marketing and Business Development" - MBD2017, Bukareszt, Rumunia, od 2017-06-15 do 2017-06-17
Title:
Typology of Polish Consumers in Regard to their Sustainable Behaviour
Source:
International Conference on Marketing and Business Development. - vol. 1, no. 1 (2017) , s. 121-130. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168323165
article
3

Title:
Wybrane aspekty analizy społecznie odpowiedzialnych zachowań konsumentów = The Selected Aspects of an Analysis of Socially Responsible Consumer Behaviour
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 5 (370) (2017) , s. 347-358. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168322413
article
4

Title:
Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej z wykorzystaniem regresji logistycznej
Source:
Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja / red. nauk. Alicja Grześkowiak, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Agnieszka Stanimir - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, s. 133-157 - Bibliogr.
Research program:
Praca jest częścią projektu sfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant nr 02/WZ-KAR/02/2015/S/5002
ISBN:
978-83-7695-612-1
Nr:
2168311639
chapter in monograph
5

Title:
Współtworzenie wartości w usługach publicznych z perspektywy logiki dominacji usługowej = Value Co-creation in Public Services from the Perspective of Service Dominant Logic
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 43, t. 2 (2016) , s. 293-303. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Praca jest częścią projektu sfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant nr 02/WZ-KAR/02/2015/S/5002
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309525
article
6

Author:
Stobiecka Jadwiga , Stobiecki Paweł
Title:
Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji - próba klasyfikacji odbiorców komunikatu
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 1 (354) (2015) , s. 261-271. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168294011
article
7

Title:
Value Co-creation in the Management of the Organization on the Example of an University
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 235-246 - Bibliogr.
Research program:
This work was carried out with the aid of a Polish Ministry of Science and Higher Education research grant No. 02/WZ-KAR/02/2015/S/5002
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304109
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie na poziomie indywidualnym - ujęcie regionalne = Consumption, Saving and Investing at the Individual Level - the Regional Approach
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 4 (357) (2015) , s. 187-199. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Research program:
Praca jest częścią projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/04758
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168300955
article
9

Title:
Podejście mieszane w badaniach zachowań na rynku usług edukacyjnych = Mixed-Method Approach in the Study of Behaviour in the Market of Educational Services
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014) , s. 69-80. - Summ., streszcz., rez.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286673
article
10

Author:
Stobiecka Jadwiga , Stobiecki Paweł
Title:
Gamifikacja jako narzędzie kreowania zachowań celowych w działaniach marketingowych = Gamification as a Tool for Creating Purposive Behaviors in Marketing
Source:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 321-328. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280433
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii respondentów w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania = Interpretative Consequences of the Assessment of Respondents' Opinions Stability in the Studies of Consumption, Saving and Investing
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 118-128. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286493
article
12

Title:
Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA2014, s. 100-123
Signature:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302293
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Author:
Mika-Mętel Małgorzata
Title:
Determinanty wyboru produktów konsumpcyjnych w opakowaniach innowacyjnych
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
272 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-309
Nr:
2168292693
doctoral dissertation
14

Title:
Próba predykcji aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich Małopolski z wykorzystaniem regresji logistycznej
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA2014, s. 124-137
Signature:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302303
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Goals of Consumption, Saving and Investing in the Light of Measurement of Stability of Respondents Option
Source:
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI] - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 91-119
ISBN:
978-83-62511-63-1
Nr:
2168289727
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 58-77
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168298915
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Stobiecka Jadwiga , Kupczak Małgorzata
Title:
Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej = Modelling University Culture Using Confirmatory Factor Analysis
Source:
Marketing w szkole wyższej / red. nauk. Grażyna Nowaczyk i Dariusz Sobolewski - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2013, s. 189-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7205-329-9
Nr:
2168278113
chapter in monograph
18

Author:
Stobiecka Jadwiga , Kuchta Elżbieta
Title:
Wartości personalne jako element przestrzeni życiowej konsumenta : pomiar i analiza
Source:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA2013, s. 9-50
Signature:
NP-1446/Magazyn
Nr:
2168287373
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Kupczak Małgorzata , Stobiecka Jadwiga
Title:
Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką = Organizational Culture of Higher Education Institution vs. Brand Management
Source:
Marketing w szkole wyższej / red. nauk. Grażyna Nowaczyk i Dariusz Sobolewski - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2013, s. 173-187. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7205-329-9
Nr:
2168278111
chapter in monograph
20

Title:
Kultura organizacyjna uczelni jako wyznacznik zachowań na rynku usług edukacyjnych - perspektywa czasowa = University's Organisational Culture as a Determinant of Behaviour in the Market for Educational Services - Temporal Perspective
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013) , s. 269-279. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293993
article
21

Title:
Metodologiczne aspekty pomiaru wartości cenionych przez konsumentów = Methodological Aspects of Measurement of Values Appreciated by Customers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247690
article
See main document
22

Author:
Kupczak Małgorzata , Stobiecka Jadwiga
Title:
Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką = Organizational Culture of Higher Education Institution vs. Brand Management
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - 44 (2012) , s. 107-121. - Tytuł numeru: Zarządzanie marką w szkołach wyższych : wybrane problemy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168274172
article
23

Title:
Czynnik czasu w badaniach usług edukacyjnych - perspektywa studenta
Source:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA2012, s. 9-51
Signature:
NP-1385/Magazyn
Nr:
2168266592
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Stobiecka Jadwiga , Kupczak Małgorzata
Title:
Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej = Modelling University Culture Using Confirmatory Factor Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - 44 (2012) , s. 123-134. - Tytuł numeru: Zarządzanie marką w szkołach wyższych : wybrane problemy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168274177
article
25

Title:
Skale złożone zastosowane do badań konsumpcji : ich struktura i wiarygodność
Source:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 65-92
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250940
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Metodologiczne problemy pomiaru wartości w układach hierarchicznych = Methodological Problems in Measuring Values in Hierarchical Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 19-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222674
article
See main document
27

Title:
Pomiar zachowań konsumentów na rynku usług. Jakość, wartość dla klienta, satysfakcja, zaufanie czy lojalność? = Measuring Customers Behaviour in the Service Market. Quality, Customer Value, Satisfaction, Trust or Loyalty?
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 204 (2011) , s. 82-95. - Tytuł numeru: Metody pomiaru i analizy rynku usług : pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238542
article
28

Title:
Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 55-83
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306515
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 84-127
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306531
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 31-54
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306513
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Diagnoza rzetelności modeli strukturalnych postrzeganej jakości usług
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 82-98
Signature:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260270
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 11-30
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306493
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Modele pomiaru jakości marketingowej produktów = Models for Measuring the Quality of Product Marketing
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
258 s.: il.; 24 cm. + 1 dysk optyczny CD-ROM
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 194)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-470-6
Nr:
2164934899
monograph
34

Title:
Analiza struktury wartości klientów
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 54-67
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306773
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 120-134
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282275
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Identyfikacja grup homogenicznych ze względu na podzielane przekonania co do ważności poszczególnych wartości
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 42-88
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168314705
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Modele pomiaru jakości usług w zastosowaniach = Models for Measuring the Quality of Services in Applications
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50428
article
See main document
38

Title:
Analiza struktury wartości konsumentów
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 28-41
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168306759
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 122-136
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247870
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Wybrane problemy budowy i interpretacji skal złożonych bazujących na klasycznej teorii testu
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 167-183. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-078-6
Nr:
2162102221
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 41-78
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817569
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 7-40
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817272
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Rola zmiennych zewnętrznych w modelowaniu jakości marketingowej produktów
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 91-104. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-025-0
Nr:
2166288523
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 87-95
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817766
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Rola badań marketingowych w zaawansowanym planowaniu jakości produktów = Role of Marketing Research in Advanced Product Quality Planning
Source:
Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008, s. 343-349. - Streszcz., summ - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1777-5
Nr:
2165306882
chapter in monograph
46

Title:
Nieokreśloność oczekiwań w modelach jakości usług
Source:
Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN2007, s. 58-87 - Bibliogr.
Signature:
NP-1184/Magazyn
Nr:
2168281839
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Analiza publikacji dotyczących metody QFD : załącznik A
Source:
Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN2007, s. A1-A16 - Bibliogr.
Signature:
NP-1184/Magazyn
Nr:
2168281851
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy importance-performance - studium empiryczne = The Diagnostic Usefulness of a Modified Importance-Performance Analysis - an Empirical Study
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 35-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50842
article
See main document
49

Title:
Jakość postrzegania jako składnik kapitału marki : dylematy związane z pomiarem = Perceived Quality as a Component of Brand Capital : Measurement Dilemmas
Source:
Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 243-251. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-386-0
Nr:
2165623942
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Analiza publikacji dotyczących metody SERVQUAL : załącznik B
Source:
Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN2007, s. B1-B17 - Bibliogr.
Signature:
NP-1184/Magazyn
Nr:
2168281853
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Normatywne i deskryptywne podejście do jakości produktów = The Normative and Descriptive Approaches to Product Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007) , s. 107-122. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51095
article
See main document
52

Title:
Metodologiczne problemy ustalania korzyści oferowanych klientowi = Methodological Problems of Determination of Benefits Offered to the Clients
Source:
Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. nauk. Józef Garczarczyk - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 99-107. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 71)
ISBN:
978-83-7417-169-4
Nr:
2168258502
chapter in monograph
53

Title:
Analiza konkurencyjności marek na rynku RTV
Source:
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA2006, s. 145-171 - Bibliogr.
Research program:
57/KARiBM/1/2006/S
Signature:
NP-1125/Magazyn
Nr:
2168326599
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy Importance-Performance w postępowaniu konsumenta na rynku
Source:
Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2005, s. 63-89 - Bibliogr.
Signature:
NP-1056/Magazyn
Nr:
2168261366
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Pomiar stabilności opinii i jego rola w realizacji startegii masowej indywidualizacji = Opinions Stability Measurement and its Importance in the Execution of Mass Customization Strategy
Source:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005, s. 472-477. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-1-9
Nr:
2166493087
chapter in conference materials
See main document
56

Title:
Stability of Consumers' Opinion in Marketing Research = Stabilność opinii konsumentów w badaniach marketingowych
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166373686
article
See main document
57

Title:
Wartość dla klienta a stabilność jego opinii : (na przykładzie soków owocowych) = Value for the Client vs. Client's Opinion Stability : (Based on the Example of Fruit Juices)
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2166027569
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Współzależność cech produktów w modelach bazujących na opiniach konsumentów = Correlation of Product Traits in Consumer Opinion-Based Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005) , s. 117-133. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52617
article
See main document
59

Title:
Szacowanie współczynników ważności w wielowymiarowej analizie porównawczej = Estimation of Significance Coefficients in Multi-dimensional Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53012
article
See main document
60

Title:
Pomiar stabilności opinii respondentów na skalach szacunkowych = The Measurement of Stability of Consumers' Opinions on the Noncomparative Rating Scales
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1010 (2004) , s. 72-84. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 13)
Nr:
2168244978
article
61

Title:
Jakość produktu a zachowanie konsumenta : na przykładzie telewizorów
Source:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 99-116. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166284245
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Wpływ obserwacji nietypowych na ocenę stabilności opinii respondentów : na przykładzie usług bankowych = Influence of the Outliers on the Assessment of the Consumers' Opinions Stability : on the Example of Bank Service
Source:
Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja / red. Małgorzata Rószkiewicz - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 179-200. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; nr 533)
Nr:
2168221132
chapter in conference materials
63

Title:
Normatywne i deskryptywne podejście do jakości i satysfakcji klienta
Source:
Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2004, s. 84-109 - Bibliogr.
Signature:
NP-934/Magazyn
Nr:
2168261800
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Title:
Wiedza o produkcie a relacje respondentów na skale pomiarowe = Product Awareness and Respondents Reaction on Measurement Scales
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224024
article
See main document
65

Title:
Porządkowy czy interwałowy charakter skal szacunkowych stosowanych w naukach społecznych
Source:
Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym / red. Eugeniusz Gatnar - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 71-85 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-281-X
Nr:
2168223238
chapter in monograph
66

Title:
Współzależność cech w badaniach opartych o opinie respondentów
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2003, s. 71-90 - Bibliogr.
Signature:
NP-921/Magazyn
Nr:
2168270388
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Postrzeganie ważności cech produktów jako podstawa segmentacji nabywców
Source:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 111-121 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221482
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Zastosowanie analizy regresji do oceny jakości produktów rynkowych na przykładzie herbaty ekspresowej = The Use of Regression Analysis to Assess the Quality of Market Products on the Example of Tea Bags
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002) , s. 45-59. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168226966
article
See main document
69

Title:
Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych = The Importance of Conditional Relationships in the Modelling of Market Phenomena
Source:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.) / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Wydaw. AE, 2002, s. 187-198. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-125-5
Nr:
2168252628
chapter in conference materials
See main document
70

Title:
Ocena stabilności pomiaru opinii respondentów w badaniach marketingowych
Source:
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2002, s. 62-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-838/Magazyn
Nr:
2168280385
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Title:
Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych = Quantitative Data Integration Models Exemplified in Selected Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002) , s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224676
article
See main document
72

Title:
Pomiar ważności cech produktów jako wyznacznik wiarygodności uzyskanych danych
Source:
Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych / red. nauk. Zofii Kędzior i Ewy Kieżel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 334-339. - summ.
Series:
(Konsumpcja, Rynek, Marketing)
ISBN:
83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
Nr:
2168226283
chapter in conference materials
73

Title:
Zastosowanie skal mocnych w badaniach preferencji = The Application of Metric Scales in Researching Preferences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235846
article
See main document
74

Title:
Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych na przykładzie wybranych produktów rynkowych
Source:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2001, s. 31-43 - Bibliogr.
Signature:
NP-779/Magazyn
Nr:
2168281245
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Title:
Modele pomiaru i oceny jakości produktów rynkowych = The Models for Measuring and Assessing the Quality of Marketable Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000) , s. 17-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256932
article
See main document
76

Title:
Wykorzystanie podejścia wiele cech - wiele metod do oceny wiarygodności skal pomiarowych = Usage of a Multitrait-Multimethod Model to the Valuation of Reliability Measuring Scales
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 856 (2000) , s. 82-91. - Tytuł numeru: IV Warsztaty Metodologiczne nt. Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonometrii i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Bibliogr.
Nr:
2168224126
article
77

Title:
Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych
Source:
Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2000, s. 99-122 - Bibliogr.
Signature:
NP-724/Magazyn
Nr:
2168283303
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Title:
Zastosowanie analizy głównych składowych do oceny jakości produktów rynkowych = The Application of Principal Components Analysis for the Estimation of the Quality of Market Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000) , s. 23-38. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168248492
article
See main document
79

Title:
Badania preferencji młodzieży na przykładzie mydeł toaletowych tradycyjnych = Testing of the Preferences of Young People Exemplified by Traditional Toilet Soap
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 518 (1999) , s. 43-56. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256466
article
See main document
80

Title:
Zastosowanie wybranych modeli analizy wielowymiarowej do identyfikacji struktury przedmiotowej rynku
Source:
Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Wydawnictwo AE, 1999, s. 33-41
ISBN:
83-87239-90-9
Nr:
2168263248
chapter in conference materials
See main document
81

Title:
Kierunki badań nad rozwojem nowych produktów
Source:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 213-220
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252700
chapter in conference materials
82

Title:
Zastosowanie metod wielowymiarowych do oceny jakości produktów rynkowych - możliwości i ograniczenia
Source:
Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI1998, s. 156-176. - Aneks do pracy na k. 245-292
Signature:
NP-533/Magazyn
Nr:
2168240378
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Title:
Ustalanie współczynników ważności cech produktów rynkowych = Establishing Importance Coefficients of Market Product Features
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 43, nr 8 (447) (1998) , s. 22-30 - Bibliogr.
Nr:
2168269368
article
84

Title:
Kryteria oceny jakości wyrobów w świetle metody QFD = Criteria of Product Quality Assessment in the Light of the QFD Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Stefan MYNARSKI]. - nr 494 (1997) , s. 17-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260786
article
See main document
85

Title:
Modele pomiarowe i ocena jakości produktów rynkowych
Source:
Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI1996, s. 64-85
Signature:
NP-414/Magazyn
Nr:
2168283655
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Title:
Prezentacja możliwości zastosowania wybranych modeli kwalimetrycznych do oceny konkurencyjności wytworów na przykładzie producentów odtwarzaczy płyt kompaktowych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 142-143. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239302
varia
See main document
87

Title:
Definiowanie i interpretacja pojęcia jakość = The Scope of Meaning of the Notion Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 452 (1995) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262548
article
See main document
88

Title:
Rola badań marketingowych w kształtowaniu jakości produktu
Source:
Przedsiębiorstwo, marketing, strategie - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 583-592. - Referat z konferencji
ISBN:
83-904826-0-6
Nr:
2168253758
chapter in conference materials
89

Title:
Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów
Publisher address:
Kraków: , 1994
Physical description:
194 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/772
Nr:
2168288285
doctoral dissertation
90

Title:
Zapewnianie jakości w fazie planowania produktu i jego opracowywania
Source:
Metody statystyczne w zarządzaniu jakością - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 13-19 - Bibliogr.
Nr:
2168259470
chapter in conference materials
91

Title:
Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów, Cz. 2
Publisher address:
Kraków: , 1994
Physical description:
195-277 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/772
Nr:
2168312681
doctoral dissertation
92

Author:
Stobiecka Jadwiga , Mielnik Krzysztof
Title:
Migracja aluminium z sokowników do przetworów owocowych = Toxicity of Aluminium Kitchen Utensils - Juicers in Particular
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 398 (1993) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248192
article
See main document
93

Title:
Problem ważkości cech jakościowych w ustalaniu kompleksowych wskaźników jakości wyrobów = The Significance of Quality Characteristics for the Determination of Complex Product Quality Coefficients
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 381 (1992) , s. 21-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262848
article
See main document
94

Title:
Różnicowanie poziomów jakości artykułów nieżywnościowych w normach przedmiotowych szczebla PN i BN = Differentiation of Quality Levels of Non-foodstuffs in PN and BN Standard Specifications
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 328 (1990) , s. 19-31. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254466
article
See main document
95

Title:
Kinetyka zmian wilgotności papierosów Carmen w czasie ich przechowywania w warunkach przyspieszonych
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 71. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263280
varia
See main document
96

Title:
Analiza niektórych wymagań normatywnych dla papieru offsetowego na opakowania wyrobów tytoniowych = An analysis of some normative requirements for offset paper for tobacco products wrapping
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988) , s. 69-81. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168249356
article
See main document
97

Title:
Wpływ oddziaływania modelowego soku z czarnej porzeczki na zmiany połysku białej emalii tytanowej = The effect of model black currant juice on the gloss of white titanium enamels
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988) , s. 147-164. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249238
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
038/WZ-KAR/02/2014/S/4234
Signature:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302253
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
158 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
074/WZ-KAR/02/2013/S/3074
Signature:
NP-1446/Magazyn
Nr:
2168287369
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
207 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
67/KARiBM/2/2012/S/067
Signature:
NP-1385/Magazyn
Nr:
2168266588
unpublished scientific work
See related chapters
1
The Impact of the Selected Determinants of Creating Entrepreneurship and Innovation in EU Countries on Economic Growth = Wpływ wybranych determinant przedsiębiorczości i innowacji krajów UE na wzrost gospodarczy / Sylwia Pangsy-Kania, Jadwiga STOBIECKA // Unia Europejska.pl. - nr 2 (249) (2018), s. 30-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2084-2694
2
Typology of Polish Consumers in Regard to their Sustainable Behaviour / Jadwiga STOBIECKA // International Conference on Marketing and Business Development. - vol. 1, no. 1 (2017), s. 121-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mbd.ase.ro/journal/ICMBD_V1_2017.pdf. - ISSN 2344-5130
3
Wybrane aspekty analizy społecznie odpowiedzialnych zachowań konsumentów = The Selected Aspects of an Analysis of Socially Responsible Consumer Behaviour / Jadwiga STOBIECKA // Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 5 (370) (2017), s. 347-358. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/pliki/hw/archiwum/handel_wew_5-2017.pdf. - ISSN 0438-5403
4
Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej z wykorzystaniem regresji logistycznej / Jadwiga STOBIECKA, Joanna Wardęga // W: Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja / red. nauk. Alicja Grześkowiak, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Agnieszka Stanimir. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016. - S. 133-157. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-612-1
5
Współtworzenie wartości w usługach publicznych z perspektywy logiki dominacji usługowej = Value Co-creation in Public Services from the Perspective of Service Dominant Logic / Jadwiga STOBIECKA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 43, t. 2 (2016), s. 293-303. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip43-2016/SiP_43_t2.pdf. - ISSN 2450-7733
6
Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji - próba klasyfikacji odbiorców komunikatu / Jadwiga STOBIECKA, Paweł Stobiecki // Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 1 (354) (2015), s. 261-271. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2015.pdf. - ISSN 0438-5403
7
Value Co-creation in the Management of the Organization on the Example of an University / Jadwiga STOBIECKA // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 235-246. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
8
Konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie na poziomie indywidualnym - ujęcie regionalne = Consumption, Saving and Investing at the Individual Level - the Regional Approach / Jadwiga STOBIECKA // Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 4 (357) (2015), s. 187-199. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_4-2015.pdf. - ISSN 0438-5403
9
Podejście mieszane w badaniach zachowań na rynku usług edukacyjnych = Mixed-Method Approach in the Study of Behaviour in the Market of Educational Services / Jadwiga STOBIECKA // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014), s. 69-80. - Summ., streszcz., rez. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf#page=69&view=Fit. - ISSN 0438-5403
10
Gamifikacja jako narzędzie kreowania zachowań celowych w działaniach marketingowych = Gamification as a Tool for Creating Purposive Behaviors in Marketing / Jadwiga STOBIECKA, Paweł Stobiecki // W: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 321-328. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2163-5
11
Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii respondentów w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania = Interpretative Consequences of the Assessment of Respondents' Opinions Stability in the Studies of Consumption, Saving and Investing / Jadwiga STOBIECKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014), s. 118-128. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
12
Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej / Jadwiga STOBIECKA, Joanna Wardęga // W: Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2014), s. 100-123
13
Determinanty wyboru produktów konsumpcyjnych w opakowaniach innowacyjnych / Małgorzata Mika-Mętel ; Promotor: Jadwiga STOBIECKA. - Kraków, 2014. - 272 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003095
14
Próba predykcji aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich Małopolski z wykorzystaniem regresji logistycznej / Elżbieta Kuchta, Jadwiga STOBIECKA // W: Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2014), s. 124-137
15
Goals of Consumption, Saving and Investing in the Light of Measurement of Stability of Respondents Option / Jadwiga STOBIECKA // W: Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI]. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 91-119. - ISBN 978-83-62511-63-1
16
Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru / Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 58-77. - ISBN 978-83-7252-647-2
17
Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej = Modelling University Culture Using Confirmatory Factor Analysis / Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata Kupczak // W: Marketing w szkole wyższej : istota i znaczenie marki / red. nauk. Grażyna Nowaczyk i Dariusz Sobolewski. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2013. - S. 189-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7205-329-9
18
Wartości personalne jako element przestrzeni życiowej konsumenta : pomiar i analiza / Jadwiga STOBIECKA, Elżbieta Kuchta // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2013), s. 9-50
19
Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką = Organizational Culture of Higher Education Institution vs. Brand Management / Małgorzata Kupczak, Jadwiga STOBIECKA // W: Marketing w szkole wyższej : istota i znaczenie marki / red. nauk. Grażyna Nowaczyk i Dariusz Sobolewski. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2013. - S. 173-187. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7205-329-9
20
Kultura organizacyjna uczelni jako wyznacznik zachowań na rynku usług edukacyjnych - perspektywa czasowa = University's Organisational Culture as a Determinant of Behaviour in the Market for Educational Services - Temporal Perspective / Jadwiga STOBIECKA // Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013), s. 269-279. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2013-t.3.pdf. - ISSN 0438-5403
21
Metodologiczne aspekty pomiaru wartości cenionych przez konsumentów = Methodological Aspects of Measurement of Values Appreciated by Customers / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
22
Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką = Organizational Culture of Higher Education Institution vs. Brand Management / Małgorzata Kupczak, Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - 44 (2012), s. 107-121. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie marką w szkołach wyższych : wybrane problemy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_44.pdf#page=107&view=Fit. - ISSN 1426-9724
23
Czynnik czasu w badaniach usług edukacyjnych - perspektywa studenta / Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA. - (2012), s. 9-51
24
Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej = Modelling University Culture Using Confirmatory Factor Analysis / Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata Kupczak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - 44 (2012), s. 123-134. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie marką w szkołach wyższych : wybrane problemy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_44.pdf#page=123&view=Fit. - ISSN 1426-9724
25
Skale złożone zastosowane do badań konsumpcji : ich struktura i wiarygodność / Jadwiga STOBIECKA // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 65-92. - ISBN 978-83-7252-607-6
26
Metodologiczne problemy pomiaru wartości w układach hierarchicznych = Methodological Problems in Measuring Values in Hierarchical Systems / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011), s. 19-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
27
Pomiar zachowań konsumentów na rynku usług. Jakość, wartość dla klienta, satysfakcja, zaufanie czy lojalność? = Measuring Customers Behaviour in the Service Market. Quality, Customer Value, Satisfaction, Trust or Loyalty? / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 204 (2011), s. 82-95. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Metody pomiaru i analizy rynku usług : pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
28
Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta / Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Jolanta MIREK // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 55-83. - ISBN 978-83-7252-537-6
29
Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta / Jadwiga STOBIECKA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Adam SAGAN // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 84-127. - ISBN 978-83-7252-537-6
30
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 31-54. - ISBN 978-83-7252-537-6
31
Diagnoza rzetelności modeli strukturalnych postrzeganej jakości usług / Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - (2011), s. 82-98
32
Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Jadwiga STOBIECKA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 11-30. - ISBN 978-83-7252-537-6
33
Modele pomiaru jakości marketingowej produktów = Models for Measuring the Quality of Product Marketing / Jadwiga STOBIECKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 258 s. : il. ; 24 cm. + 1 dysk optyczny CD-ROM. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 194). - ISBN 978-83-7252-470-6
34
Analiza struktury wartości klientów / Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 54-67
35
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 120-134
36
Identyfikacja grup homogenicznych ze względu na podzielane przekonania co do ważności poszczególnych wartości / Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 42-88
37
Modele pomiaru jakości usług w zastosowaniach = Models for Measuring the Quality of Services in Applications / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164938136. - ISSN 1898-6447
38
Analiza struktury wartości konsumentów / Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 28-41
39
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 122-136
40
Wybrane problemy budowy i interpretacji skal złożonych bazujących na klasycznej teorii testu / Jadwiga STOBIECKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 167-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-078-6
41
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym / Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Jolanta MIREK, Dariusz FATUŁA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 41-78
42
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 7-40
43
Rola zmiennych zewnętrznych w modelowaniu jakości marketingowej produktów / Jadwiga STOBIECKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 91-104. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-025-0
44
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW / Adam SAGAN, [Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 87-95
45
Rola badań marketingowych w zaawansowanym planowaniu jakości produktów = Role of Marketing Research in Advanced Product Quality Planning / Jadwiga STOBIECKA // W: Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008. - S. 343-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1777-5
46
Nieokreśloność oczekiwań w modelach jakości usług / Jadwiga STOBIECKA // W: Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN. - (2007), s. 58-87. - Bibliogr.
47
Analiza publikacji dotyczących metody QFD : załącznik A / Jadwiga STOBIECKA // W: Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN. - (2007), s. A1-A16. - Bibliogr.
48
Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy importance-performance - studium empiryczne = The Diagnostic Usefulness of a Modified Importance-Performance Analysis - an Empirical Study / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007), s. 35-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=156721108. - ISSN 1898-6447
49
Jakość postrzegania jako składnik kapitału marki : dylematy związane z pomiarem = Perceived Quality as a Component of Brand Capital : Measurement Dilemmas / Jadwiga STOBIECKA // W: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 243-251. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-386-0
50
Analiza publikacji dotyczących metody SERVQUAL : załącznik B / Jadwiga STOBIECKA // W: Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN. - (2007), s. B1-B17. - Bibliogr.
51
Normatywne i deskryptywne podejście do jakości produktów = The Normative and Descriptive Approaches to Product Quality / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 107-122. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150198291. - ISSN 0208-7944
52
Metodologiczne problemy ustalania korzyści oferowanych klientowi = Methodological Problems of Determination of Benefits Offered to the Clients / Jadwiga STOBIECKA // W: Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. nauk. Józef Garczarczyk. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 71). - S. 99-107. - Summ. - ISBN 978-83-7417-169-4
53
Analiza konkurencyjności marek na rynku RTV / Jadwiga STOBIECKA // W: Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA. - (2006), s. 145-171. - Bibliogr.
54
Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy Importance-Performance w postępowaniu konsumenta na rynku / Jadwiga STOBIECKA // W: Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2005), s. 63-89. - Bibliogr.
55
Pomiar stabilności opinii i jego rola w realizacji startegii masowej indywidualizacji = Opinions Stability Measurement and its Importance in the Execution of Mass Customization Strategy / Jadwiga STOBIECKA // W: Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005. - S. 472-477. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-1-9
56
Stability of Consumers' Opinion in Marketing Research = Stabilność opinii konsumentów w badaniach marketingowych / Jadwiga STOBIECKA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005/2006), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
57
Wartość dla klienta a stabilność jego opinii : (na przykładzie soków owocowych) = Value for the Client vs. Client's Opinion Stability : (Based on the Example of Fruit Juices) / Jadwiga STOBIECKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 69-82. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-26-8
58
Współzależność cech produktów w modelach bazujących na opiniach konsumentów = Correlation of Product Traits in Consumer Opinion-Based Models / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005), s. 117-133. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=105088615. - ISSN 0208-7944
59
Szacowanie współczynników ważności w wielowymiarowej analizie porównawczej = Estimation of Significance Coefficients in Multi-dimensional Comparative Analysis / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005), s. 25-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=96678578. - ISSN 0208-7944
60
Pomiar stabilności opinii respondentów na skalach szacunkowych = The Measurement of Stability of Consumers' Opinions on the Noncomparative Rating Scales / Jadwiga STOBIECKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 13). - nr 1010 (2004), s. 72-84. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
61
Jakość produktu a zachowanie konsumenta : na przykładzie telewizorów / Jadwiga STOBIECKA // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 99-116. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
62
Wpływ obserwacji nietypowych na ocenę stabilności opinii respondentów : na przykładzie usług bankowych = Influence of the Outliers on the Assessment of the Consumers' Opinions Stability : on the Example of Bank Service / Jadwiga STOBIECKA // W: Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja / red. Małgorzata Rószkiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004. - (Monografie i Opracowania / [Szkoła Główna Handlowa], ISSN 0867-7727 ; nr 533). - S. 179-200. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
63
Normatywne i deskryptywne podejście do jakości i satysfakcji klienta / Jadwiga STOBIECKA // W: Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2004), s. 84-109. - Bibliogr.
64
Wiedza o produkcie a relacje respondentów na skale pomiarowe = Product Awareness and Respondents Reaction on Measurement Scales / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=45254611. - ISSN 0208-7944
65
Porządkowy czy interwałowy charakter skal szacunkowych stosowanych w naukach społecznych / Jadwiga STOBIECKA // W: Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym / red. Eugeniusz Gatnar. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 71-85. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-281-X
66
Współzależność cech w badaniach opartych o opinie respondentów / Jadwiga STOBIECKA // W: Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2003), s. 71-90. - Bibliogr.
67
Postrzeganie ważności cech produktów jako podstawa segmentacji nabywców / Jadwiga STOBIECKA // W: Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 111-121. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-175-1
68
Zastosowanie analizy regresji do oceny jakości produktów rynkowych na przykładzie herbaty ekspresowej = The Use of Regression Analysis to Assess the Quality of Market Products on the Example of Tea Bags / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002), s. 45-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13086. - ISSN 0208-7944
69
Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych = The Importance of Conditional Relationships in the Modelling of Market Phenomena / Jadwiga STOBIECKA // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.) / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków : Wydaw. AE, 2002. - S. 187-198. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-125-5
70
Ocena stabilności pomiaru opinii respondentów w badaniach marketingowych / Jadwiga STOBIECKA // W: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2002), s. 62-81. - Bibliogr.
71
Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych = Quantitative Data Integration Models Exemplified in Selected Products / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002), s. 57-71. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13593. - ISSN 0208-7944
72
Pomiar ważności cech produktów jako wyznacznik wiarygodności uzyskanych danych / Jadwiga STOBIECKA // W: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych / red. nauk. Zofii Kędzior i Ewy Kieżel. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - (Konsumpcja, Rynek, Marketing). - S. 334-339. - summ. - ISBN 83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
73
Zastosowanie skal mocnych w badaniach preferencji = The Application of Metric Scales in Researching Preferences / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
74
Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych na przykładzie wybranych produktów rynkowych / Jadwiga STOBIECKA // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2001), s. 31-43. - Bibliogr.
75
Modele pomiaru i oceny jakości produktów rynkowych = The Models for Measuring and Assessing the Quality of Marketable Products / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000), s. 17-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
76
Wykorzystanie podejścia wiele cech - wiele metod do oceny wiarygodności skal pomiarowych = Usage of a Multitrait-Multimethod Model to the Valuation of Reliability Measuring Scales / Jadwiga STOBIECKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 856 (2000), s. 82-91. - Summ.. - Tytuł numeru: IV Warsztaty Metodologiczne nt. Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonometrii i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
77
Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych / Jadwiga STOBIECKA // W: Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2000), s. 99-122. - Bibliogr.
78
Zastosowanie analizy głównych składowych do oceny jakości produktów rynkowych = The Application of Principal Components Analysis for the Estimation of the Quality of Market Products / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000), s. 23-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9915. - ISSN 0208-7944
79
Badania preferencji młodzieży na przykładzie mydeł toaletowych tradycyjnych = Testing of the Preferences of Young People Exemplified by Traditional Toilet Soap / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 518 (1999), s. 43-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
80
Zastosowanie wybranych modeli analizy wielowymiarowej do identyfikacji struktury przedmiotowej rynku / Jadwiga STOBIECKA // W: Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków : Wydawnictwo AE, 1999. - S. 33-41. - ISBN 83-87239-90-9
81
Kierunki badań nad rozwojem nowych produktów / Jadwiga STOBIECKA // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 213-220. - ISBN 83-86230-31-2
82
Zastosowanie metod wielowymiarowych do oceny jakości produktów rynkowych - możliwości i ograniczenia / Jadwiga STOBIECKA // W: Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI. - (1998), s. 156-176. - Aneks do pracy na k. 245-292
83
Ustalanie współczynników ważności cech produktów rynkowych = Establishing Importance Coefficients of Market Product Features / Jadwiga STOBIECKA // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 43, nr 8 (447) (1998), s. 22-30. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
84
Kryteria oceny jakości wyrobów w świetle metody QFD = Criteria of Product Quality Assessment in the Light of the QFD Method / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Stefan MYNARSKI]. - nr 494 (1997), s. 17-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
85
Modele pomiarowe i ocena jakości produktów rynkowych / Jadwiga STOBIECKA // W: Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (1996), s. 64-85
86
Prezentacja możliwości zastosowania wybranych modeli kwalimetrycznych do oceny konkurencyjności wytworów na przykładzie producentów odtwarzaczy płyt kompaktowych / Jadwiga STOBIECKA // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 142-143. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
87
Definiowanie i interpretacja pojęcia jakość = The Scope of Meaning of the Notion Quality / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 452 (1995), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
88
Rola badań marketingowych w kształtowaniu jakości produktu / Jadwiga STOBIECKA // W: Przedsiębiorstwo, marketing, strategie. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 583-592. - Referat z konferencji. - ISBN 83-904826-0-6
89
Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów / Jadwiga STOBIECKA ; Promotor: Andrzej IWASIEWICZ. - Kraków, 1994. - 194 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
90
Zapewnianie jakości w fazie planowania produktu i jego opracowywania / Jadwiga STOBIECKA // W: Metody statystyczne w zarządzaniu jakością. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 13-19. - Bibliogr.
91
Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów, Cz. 2 / Jadwiga STOBIECKA ; Promotor: Andrzej IWASIEWICZ. - Kraków, 1994. - 195-277 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
92
Migracja aluminium z sokowników do przetworów owocowych = Toxicity of Aluminium Kitchen Utensils - Juicers in Particular / Jadwiga STOBIECKA, Krzysztof Mielnik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 398 (1993), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
93
Problem ważkości cech jakościowych w ustalaniu kompleksowych wskaźników jakości wyrobów = The Significance of Quality Characteristics for the Determination of Complex Product Quality Coefficients / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 381 (1992), s. 21-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
94
Różnicowanie poziomów jakości artykułów nieżywnościowych w normach przedmiotowych szczebla PN i BN = Differentiation of Quality Levels of Non-foodstuffs in PN and BN Standard Specifications / Mieczysław SKRZYPEK, Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 328 (1990), s. 19-31. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
95
Kinetyka zmian wilgotności papierosów Carmen w czasie ich przechowywania w warunkach przyspieszonych / Jadwiga STOBIECKA, Krzesław STOKŁOSA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 71. - Dostępne tylko streszczenie
96
Analiza niektórych wymagań normatywnych dla papieru offsetowego na opakowania wyrobów tytoniowych = An analysis of some normative requirements for offset paper for tobacco products wrapping / Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988), s. 69-81. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
97
Wpływ oddziaływania modelowego soku z czarnej porzeczki na zmiany połysku białej emalii tytanowej = The effect of model black currant juice on the gloss of white titanium enamels / Krzesław STOKŁOSA, Jadwiga STOBIECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988), s. 147-164. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
100
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 207 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Pangsy-Kania S., Stobiecka J., (2018), The Impact of the Selected Determinants of Creating Entrepreneurship and Innovation in EU Countries on Economic Growth, "Unia Europejska.pl", nr 2 (249), s. 30-43.
2
Stobiecka J., (2017), Typology of Polish Consumers in Regard to their Sustainable Behaviour, "International Conference on Marketing and Business Development", vol. 1, no. 1, s. 121-130; http://www.mbd.ase.ro/journal/ICMBD_V1_2017.pdf
3
Stobiecka J., (2017), Wybrane aspekty analizy społecznie odpowiedzialnych zachowań konsumentów, "Handel Wewnętrzny", R. 63, nr 5 (370), s. 347-358; http://ibrkk.pl/pliki/hw/archiwum/handel_wew_5-2017.pdf
4
Stobiecka J., Wardęga J., (2016), Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej z wykorzystaniem regresji logistycznej. [W:] Grześkowiak A., Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Stanimir A. (red.), Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 133-157.
5
Stobiecka J., (2016), Współtworzenie wartości w usługach publicznych z perspektywy logiki dominacji usługowej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 43, t. 2, s. 293-303; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip43-2016/SiP_43_t2.pdf
6
Stobiecka J., Stobiecki P., (2015), Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji - próba klasyfikacji odbiorców komunikatu, "Handel Wewnętrzny", R. 61, nr 1 (354), s. 261-271; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2015.pdf
7
Stobiecka J., (2015), Value Co-creation in the Management of the Organization on the Example of an University. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 235-246.
8
Stobiecka J., (2015), Konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie na poziomie indywidualnym - ujęcie regionalne, "Handel Wewnętrzny", R. 61, nr 4 (357), s. 187-199; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_4-2015.pdf
9
Stobiecka J., (2014), Podejście mieszane w badaniach zachowań na rynku usług edukacyjnych, "Handel Wewnętrzny", nr 1 (348), t. 2, s. 69-80; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf#page=69&view=Fit
10
Stobiecka J., Stobiecki P., (2014), Gamifikacja jako narzędzie kreowania zachowań celowych w działaniach marketingowych. [W:] Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 321-328.
11
Stobiecka J., (2014), Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii respondentów w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 336, s. 118-128.
12
Stobiecka J., Wardęga J., (2014), Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów, s. 100-123.
13
Mika-Mętel M., (2014), Determinanty wyboru produktów konsumpcyjnych w opakowaniach innowacyjnych, Prom. Stobiecka J., Kraków : , 272 k.
14
Kuchta E., Stobiecka J., (2014), Próba predykcji aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich Małopolski z wykorzystaniem regresji logistycznej. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów, s. 124-137.
15
Stobiecka J., (2014), Goals of Consumption, Saving and Investing in the Light of Measurement of Stability of Respondents Option. [W:] Sagan A., Górski W. (red.), Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 91-119.
16
Mirek J., Stobiecka J., (2013), Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 58-77.
17
Stobiecka J., Kupczak M., (2013), Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej. [W:] Nowaczyk G., Sobolewski D. (red.), Marketing w szkole wyższej: istota i znaczenie marki, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 189-200.
18
Stobiecka J., Kuchta E., (2013), Wartości personalne jako element przestrzeni życiowej konsumenta : pomiar i analiza. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym, s. 9-50.
19
Kupczak M., Stobiecka J., (2013), Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką. [W:] Nowaczyk G., Sobolewski D. (red.), Marketing w szkole wyższej: istota i znaczenie marki, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 173-187.
20
Stobiecka J., (2013), Kultura organizacyjna uczelni jako wyznacznik zachowań na rynku usług edukacyjnych - perspektywa czasowa, "Handel Wewnętrzny", nr 4A, t. 3, s. 269-279; http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2013-t.3.pdf
21
Stobiecka J., (2012), Metodologiczne aspekty pomiaru wartości cenionych przez konsumentów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 884, s. 71-85.
22
Kupczak M., Stobiecka J., (2012), Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 44, s. 107-121; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_44.pdf#page=107&view=Fit
23
Stobiecka J., (2012), Czynnik czasu w badaniach usług edukacyjnych - perspektywa studenta. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym, s. 9-51.
24
Stobiecka J., Kupczak M., (2012), Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 44, s. 123-134; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_44.pdf#page=123&view=Fit
25
Stobiecka J., (2012), Skale złożone zastosowane do badań konsumpcji : ich struktura i wiarygodność. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 65-92.
26
Stobiecka J., (2011), Metodologiczne problemy pomiaru wartości w układach hierarchicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 864, s. 19-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192839
27
Stobiecka J., (2011), Pomiar zachowań konsumentów na rynku usług. Jakość, wartość dla klienta, satysfakcja, zaufanie czy lojalność?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 204, s. 82-95.
28
Sagan A., Stobiecka J., Mirek J., (2011), Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-83.
29
Stobiecka J., Białynicka-Birula J., Łapczyński M., Sagan A., (2011), Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 84-127.
30
Łapczyński M., Stobiecka J., Plichta G., (2011), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 31-54.
31
Stobiecka J., (2011), Diagnoza rzetelności modeli strukturalnych postrzeganej jakości usług. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe, s. 82-98.
32
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Stobiecka J., Mirek J., Węgrzyn R., (2011), Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-30.
33
Stobiecka J., (2010), Modele pomiaru jakości marketingowej produktów, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 194), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 258 s.
34
Mirek J., Stobiecka J., (2010), Analiza struktury wartości klientów. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 54-67.
35
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Mirek J., Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2010), Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 120-134.
36
Stobiecka J., (2009), Identyfikacja grup homogenicznych ze względu na podzielane przekonania co do ważności poszczególnych wartości. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 42-88.
37
Stobiecka J., (2009), Modele pomiaru jakości usług w zastosowaniach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 800, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/164938136
38
Mirek J., Stobiecka J., (2009), Analiza struktury wartości konsumentów. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 28-41.
39
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Mirek J., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2009), Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 122-136.
40
Stobiecka J., (2009), Wybrane problemy budowy i interpretacji skal złożonych bazujących na klasycznej teorii testu. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 167-183.
41
Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., Mirek J., Fatuła D., Białynicka-Birula J., Węgrzyn R., (2008), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 41-78.
42
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., (2008), Wartość w różnych dyscyplinach naukowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 7-40.
43
Stobiecka J., (2008), Rola zmiennych zewnętrznych w modelowaniu jakości marketingowej produktów. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 91-104.
44
Sagan A., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Plichta G., (2008), Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 87-95.
45
Stobiecka J., (2008), Rola badań marketingowych w zaawansowanym planowaniu jakości produktów. [W:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 343-349.
46
Stobiecka J., (2007), Nieokreśloność oczekiwań w modelach jakości usług. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 58-87.
47
Stobiecka J., (2007), Analiza publikacji dotyczących metody QFD : załącznik A. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych, s. A1-A16.
48
Stobiecka J., (2007), Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy importance-performance - studium empiryczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 756, s. 35-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/156721108
49
Stobiecka J., (2007), Jakość postrzegania jako składnik kapitału marki : dylematy związane z pomiarem. [W:] Mynarski S. (red.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 243-251.
50
Stobiecka J., (2007), Analiza publikacji dotyczących metody SERVQUAL : załącznik B. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych, s. B1-B17.
51
Stobiecka J., (2007), Normatywne i deskryptywne podejście do jakości produktów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 107-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/150198291
52
Stobiecka J., (2006), Metodologiczne problemy ustalania korzyści oferowanych klientowi. [W:] Garczarczyk J. (red.), Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 71), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 99-107.
53
Stobiecka J., (2006), Analiza konkurencyjności marek na rynku RTV. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, s. 145-171.
54
Stobiecka J., (2005), Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy Importance-Performance w postępowaniu konsumenta na rynku. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, s. 63-89.
55
Stobiecka J., (2005), Pomiar stabilności opinii i jego rola w realizacji startegii masowej indywidualizacji. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 472-477.
56
Stobiecka J., (2005), Stability of Consumers' Opinion in Marketing Research, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 5-20.
57
Stobiecka J., (2005), Wartość dla klienta a stabilność jego opinii : (na przykładzie soków owocowych). [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 69-82.
58
Stobiecka J., (2005), Współzależność cech produktów w modelach bazujących na opiniach konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 117-133; https://bazekon.uek.krakow.pl/105088615
59
Stobiecka J., (2005), Szacowanie współczynników ważności w wielowymiarowej analizie porównawczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 659, s. 25-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/96678578
60
Stobiecka J., (2004), Pomiar stabilności opinii respondentów na skalach szacunkowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1010, s. 72-84.
61
Stobiecka J., (2004), Jakość produktu a zachowanie konsumenta : na przykładzie telewizorów. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 99-116.
62
Stobiecka J., (2004), Wpływ obserwacji nietypowych na ocenę stabilności opinii respondentów : na przykładzie usług bankowych. [W:] Rószkiewicz M. (red.), Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja (Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa; nr 533), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 179-200.
63
Stobiecka J., (2004), Normatywne i deskryptywne podejście do jakości i satysfakcji klienta. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, s. 84-109.
64
Stobiecka J., (2003), Wiedza o produkcie a relacje respondentów na skale pomiarowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 640, s. 37-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/45254611
65
Stobiecka J., (2003), Porządkowy czy interwałowy charakter skal szacunkowych stosowanych w naukach społecznych. [W:] Gatnar E. (red.), Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 71-85.
66
Stobiecka J., (2003), Współzależność cech w badaniach opartych o opinie respondentów. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 71-90.
67
Stobiecka J., (2003), Postrzeganie ważności cech produktów jako podstawa segmentacji nabywców. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 111-121.
68
Stobiecka J., (2002), Zastosowanie analizy regresji do oceny jakości produktów rynkowych na przykładzie herbaty ekspresowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 586, s. 45-59; https://bazekon.uek.krakow.pl/13086
69
Stobiecka J., (2002), Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych. [W:] Mynarski S. (red.), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 187-198.
70
Stobiecka J., (2002), Ocena stabilności pomiaru opinii respondentów w badaniach marketingowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 62-81.
71
Stobiecka J., (2002), Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 605, s. 57-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/13593
72
Stobiecka J., (2002), Pomiar ważności cech produktów jako wyznacznik wiarygodności uzyskanych danych. [W:] Kędzior Z., Kieżel E. (red.), Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 334-339.
73
Stobiecka J., (2001), Zastosowanie skal mocnych w badaniach preferencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 558, s. 37-48.
74
Stobiecka J., (2001), Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych na przykładzie wybranych produktów rynkowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 31-43.
75
Stobiecka J., (2000), Modele pomiaru i oceny jakości produktów rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 540, s. 17-32.
76
Stobiecka J., (2000), Wykorzystanie podejścia wiele cech - wiele metod do oceny wiarygodności skal pomiarowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 856, s. 82-91.
77
Stobiecka J., (2000), Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania wielowymiarowe rynków branżowych, s. 99-122.
78
Stobiecka J., (2000), Zastosowanie analizy głównych składowych do oceny jakości produktów rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 543, s. 23-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/9915
79
Stobiecka J., (1999), Badania preferencji młodzieży na przykładzie mydeł toaletowych tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 518, s. 43-56.
80
Stobiecka J., (1999), Zastosowanie wybranych modeli analizy wielowymiarowej do identyfikacji struktury przedmiotowej rynku. [W:] Mynarski S. (red.), Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.), Kraków : Wydawnictwo AE, s. 33-41.
81
Stobiecka J., (1998), Kierunki badań nad rozwojem nowych produktów. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 213-220.
82
Stobiecka J., (1998), Zastosowanie metod wielowymiarowych do oceny jakości produktów rynkowych - możliwości i ograniczenia. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji, s. 156-176.
83
Stobiecka J., (1998), Ustalanie współczynników ważności cech produktów rynkowych, "Wiadomości Statystyczne", R. 43, nr 8 (447), s. 22-30.
84
Stobiecka J., (1997), Kryteria oceny jakości wyrobów w świetle metody QFD, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 494, s. 17-29.
85
Stobiecka J., (1996), Modele pomiarowe i ocena jakości produktów rynkowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 64-85.
86
Stobiecka J., (1995), Prezentacja możliwości zastosowania wybranych modeli kwalimetrycznych do oceny konkurencyjności wytworów na przykładzie producentów odtwarzaczy płyt kompaktowych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 142-143.
87
Stobiecka J., (1995), Definiowanie i interpretacja pojęcia jakość, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 452, s. 5-16.
88
Stobiecka J., (1995), Rola badań marketingowych w kształtowaniu jakości produktu. [W:] Przedsiębiorstwo, marketing, strategie, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 583-592.
89
Stobiecka J., (1994), Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów, Prom. Iwasiewicz A., Kraków : , 194 k.
90
Stobiecka J., (1994), Zapewnianie jakości w fazie planowania produktu i jego opracowywania. [W:] Metody statystyczne w zarządzaniu jakością, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-19.
91
Stobiecka J., (1994), Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów, Prom. Iwasiewicz A., Kraków : , 195-277 k.
92
Stobiecka J., Mielnik K., (1993), Migracja aluminium z sokowników do przetworów owocowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 398, s. 37-48.
93
Stobiecka J., (1992), Problem ważkości cech jakościowych w ustalaniu kompleksowych wskaźników jakości wyrobów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 381, s. 21-29.
94
Skrzypek M., Stobiecka J., (1990), Różnicowanie poziomów jakości artykułów nieżywnościowych w normach przedmiotowych szczebla PN i BN, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 328, s. 19-31.
95
Stobiecka J., Stokłosa K., (1988), Kinetyka zmian wilgotności papierosów Carmen w czasie ich przechowywania w warunkach przyspieszonych. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 71.
96
Stobiecka J., (1988), Analiza niektórych wymagań normatywnych dla papieru offsetowego na opakowania wyrobów tytoniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 69-81.
97
Stokłosa K., Stobiecka J., (1988), Wpływ oddziaływania modelowego soku z czarnej porzeczki na zmiany połysku białej emalii tytanowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 147-164.
98
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów, (2014), Stobiecka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 157 k.
99
Stobiecka J. (red.), (2013), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 158 k.
100
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym, (2012), Stobiecka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 207 s.
1
@article{UEK:2168329153,
author = "Pangsy-Kania Sylwia and Stobiecka Jadwiga",
title = "The Impact of the Selected Determinants of Creating Entrepreneurship and Innovation in EU Countries on Economic Growth",
journal = "Unia Europejska.pl",
number = "2 (249)",
pages = "30-43",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168323165,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Typology of Polish Consumers in Regard to their Sustainable Behaviour",
journal = "International Conference on Marketing and Business Development",
number = "vol. 1, no. 1",
pages = "121-130",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168322413,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Wybrane aspekty analizy społecznie odpowiedzialnych zachowań konsumentów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 63, 5 (370)",
pages = "347-358",
year = "2017",
}
4
@inbook{UEK:2168311639,
author = "Stobiecka Jadwiga and Wardęga Joanna",
title = "Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej z wykorzystaniem regresji logistycznej",
booktitle = "Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja",
pages = "133-157",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7695-612-1",
}
5
@article{UEK:2168309525,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Współtworzenie wartości w usługach publicznych z perspektywy logiki dominacji usługowej",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "43, t. 2",
pages = "293-303",
adress = "",
year = "2016",
}
6
@article{UEK:2168294011,
author = "Stobiecka Jadwiga and Stobiecki Paweł",
title = "Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji - próba klasyfikacji odbiorców komunikatu",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 61, 1 (354)",
pages = "261-271",
year = "2015",
}
7
@inbook{UEK:2168304109,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Value Co-creation in the Management of the Organization on the Example of an University",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "235-246",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
8
@article{UEK:2168300955,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie na poziomie indywidualnym - ujęcie regionalne",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 61, 4 (357)",
pages = "187-199",
year = "2015",
}
9
@article{UEK:2168286673,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Podejście mieszane w badaniach zachowań na rynku usług edukacyjnych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1 (348), t. 2",
pages = "69-80",
year = "2014",
}
10
@inbook{UEK:2168280433,
author = "Stobiecka Jadwiga and Stobiecki Paweł",
title = "Gamifikacja jako narzędzie kreowania zachowań celowych w działaniach marketingowych",
booktitle = "Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce",
pages = "321-328",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2163-5",
}
11
@article{UEK:2168286493,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii respondentów w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "118-128",
adress = "",
year = "2014",
}
12
@unpublished{UEK:2168302293,
author = "Stobiecka Jadwiga and Wardęga Joanna",
title = "Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej",
booktitle = "Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów",
pages = "100-123",
year = "2014",
}
13
@unpublished{UEK:2168292693,
author = "Mika-Mętel Małgorzata",
title = "Determinanty wyboru produktów konsumpcyjnych w opakowaniach innowacyjnych",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
14
@unpublished{UEK:2168302303,
author = "Kuchta Elżbieta and Stobiecka Jadwiga",
title = "Próba predykcji aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich Małopolski z wykorzystaniem regresji logistycznej",
booktitle = "Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów",
pages = "124-137",
year = "2014",
}
15
@inbook{UEK:2168289727,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Goals of Consumption, Saving and Investing in the Light of Measurement of Stability of Respondents Option",
booktitle = "Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households",
pages = "91-119",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-63-1",
}
16
@inbook{UEK:2168298915,
author = "Mirek Jolanta and Stobiecka Jadwiga",
title = "Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "58-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
17
@inbook{UEK:2168278113,
author = "Stobiecka Jadwiga and Kupczak Małgorzata",
title = "Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej",
booktitle = "Marketing w szkole wyższej",
pages = "189-200",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-7205-329-9",
}
18
@unpublished{UEK:2168287373,
author = "Stobiecka Jadwiga and Kuchta Elżbieta",
title = "Wartości personalne jako element przestrzeni życiowej konsumenta : pomiar i analiza",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym",
pages = "9-50",
year = "2013",
}
19
@inbook{UEK:2168278111,
author = "Kupczak Małgorzata and Stobiecka Jadwiga",
title = "Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką",
booktitle = "Marketing w szkole wyższej",
pages = "173-187",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-7205-329-9",
}
20
@article{UEK:2168293993,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Kultura organizacyjna uczelni jako wyznacznik zachowań na rynku usług edukacyjnych - perspektywa czasowa",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4A, t. 3",
pages = "269-279",
year = "2013",
}
21
@article{UEK:2168247690,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Metodologiczne aspekty pomiaru wartości cenionych przez konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "884",
pages = "71-85",
year = "2012",
}
22
@article{UEK:2168274172,
author = "Kupczak Małgorzata and Stobiecka Jadwiga",
title = "Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "44",
pages = "107-121",
adress = "",
year = "2012",
}
23
@unpublished{UEK:2168266592,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Czynnik czasu w badaniach usług edukacyjnych - perspektywa studenta",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym",
pages = "9-51",
year = "2012",
}
24
@article{UEK:2168274177,
author = "Stobiecka Jadwiga and Kupczak Małgorzata",
title = "Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "44",
pages = "123-134",
adress = "",
year = "2012",
}
25
@inbook{UEK:2168250940,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Skale złożone zastosowane do badań konsumpcji : ich struktura i wiarygodność",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "65-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
26
@article{UEK:2168222674,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Metodologiczne problemy pomiaru wartości w układach hierarchicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "864",
pages = "19-34",
year = "2011",
}
27
@article{UEK:2168238542,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Pomiar zachowań konsumentów na rynku usług. Jakość, wartość dla klienta, satysfakcja, zaufanie czy lojalność?",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "204",
pages = "82-95",
adress = "",
year = "2011",
}
28
@inbook{UEK:2168306515,
author = "Sagan Adam and Stobiecka Jadwiga and Mirek Jolanta",
title = "Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "55-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
29
@inbook{UEK:2168306531,
author = "Stobiecka Jadwiga and Białynicka-Birula Joanna and Łapczyński Mariusz and Sagan Adam",
title = "Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "84-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
30
@inbook{UEK:2168306513,
author = "Łapczyński Mariusz and Stobiecka Jadwiga and Plichta Grażyna",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "31-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
31
@unpublished{UEK:2168260270,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Diagnoza rzetelności modeli strukturalnych postrzeganej jakości usług",
booktitle = "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
pages = "82-98",
year = "2011",
}
32
@inbook{UEK:2168306493,
author = "Białynicka-Birula Joanna and Sagan Adam and Fatuła Dariusz and Stobiecka Jadwiga and Mirek Jolanta and Węgrzyn Ryszard",
title = "Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "11-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
33
@book{UEK:2164934899,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Modele pomiaru jakości marketingowej produktów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-470-6",
}
34
@unpublished{UEK:2168306773,
author = "Mirek Jolanta and Stobiecka Jadwiga",
title = "Analiza struktury wartości klientów",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "54-67",
year = "2010",
}
35
@unpublished{UEK:2168282275,
author = "Baścik Kazimierz and Białynicka-Birula Joanna and Fatuła Dariusz and Mirek Jolanta and Łapczyński Mariusz and Plichta Grażyna and Sagan Adam and Stobiecka Jadwiga and Węgrzyn Ryszard",
title = "Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "120-134",
year = "2010",
}
36
@unpublished{UEK:2168314705,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Identyfikacja grup homogenicznych ze względu na podzielane przekonania co do ważności poszczególnych wartości",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "42-88",
year = "2009",
}
37
@article{UEK:50428,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Modele pomiaru jakości usług w zastosowaniach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "800",
pages = "5-19",
year = "2009",
}
38
@unpublished{UEK:2168306759,
author = "Mirek Jolanta and Stobiecka Jadwiga",
title = "Analiza struktury wartości konsumentów",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "28-41",
year = "2009",
}
39
@unpublished{UEK:2168247870,
author = "Baścik Kazimierz and Białynicka-Birula Joanna and Fatuła Dariusz and Łapczyński Mariusz and Mirek Jolanta and Plichta Grażyna and Sagan Adam and Stobiecka Jadwiga and Węgrzyn Ryszard",
title = "Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "122-136",
year = "2009",
}
40
@inbook{UEK:2162102221,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Wybrane problemy budowy i interpretacji skal złożonych bazujących na klasycznej teorii testu",
booktitle = "Marketing",
pages = "167-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-078-6",
}
41
@unpublished{UEK:2163817569,
author = "Stobiecka Jadwiga and Łapczyński Mariusz and Plichta Grażyna and Mirek Jolanta and Fatuła Dariusz and Białynicka-Birula Joanna and Węgrzyn Ryszard",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "41-78",
year = "2008",
}
42
@unpublished{UEK:2163817272,
author = "Białynicka-Birula Joanna and Sagan Adam and Fatuła Dariusz and Węgrzyn Ryszard and Mirek Jolanta and Stobiecka Jadwiga and Łapczyński Mariusz and Plichta Grażyna",
title = "Wartość w różnych dyscyplinach naukowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "7-40",
year = "2008",
}
43
@inbook{UEK:2166288523,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Rola zmiennych zewnętrznych w modelowaniu jakości marketingowej produktów",
booktitle = "Marketing",
pages = "91-104",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-025-0",
}
44
@unpublished{UEK:2163817766,
author = "Sagan Adam and Białynicka-Birula Joanna and Fatuła Dariusz and Łapczyński Mariusz and Węgrzyn Ryszard and Mirek Jolanta and Stobiecka Jadwiga and Plichta Grażyna",
title = "Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "87-95",
year = "2008",
}
45
@inbook{UEK:2165306882,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Rola badań marketingowych w zaawansowanym planowaniu jakości produktów",
booktitle = "Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji",
pages = "343-349",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1777-5",
}
46
@unpublished{UEK:2168281839,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Nieokreśloność oczekiwań w modelach jakości usług",
booktitle = "Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "58-87",
year = "2007",
}
47
@unpublished{UEK:2168281851,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Analiza publikacji dotyczących metody QFD : załącznik A",
booktitle = "Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "A1-A16",
year = "2007",
}
48
@article{UEK:50842,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy importance-performance - studium empiryczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "756",
pages = "35-52",
year = "2007",
}
49
@inbook{UEK:2165623942,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Jakość postrzegania jako składnik kapitału marki : dylematy związane z pomiarem",
booktitle = "Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "243-251",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-386-0",
}
50
@unpublished{UEK:2168281853,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Analiza publikacji dotyczących metody SERVQUAL : załącznik B",
booktitle = "Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "B1-B17",
year = "2007",
}
51
@article{UEK:51095,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Normatywne i deskryptywne podejście do jakości produktów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "107-122",
year = "2007",
}
52
@inbook{UEK:2168258502,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Metodologiczne problemy ustalania korzyści oferowanych klientowi",
booktitle = "Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność",
pages = "99-107",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "1641-2168",
isbn = "978-83-7417-169-4",
}
53
@unpublished{UEK:2168326599,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Analiza konkurencyjności marek na rynku RTV",
booktitle = "Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "145-171",
year = "2006",
}
54
@unpublished{UEK:2168261366,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy Importance-Performance w postępowaniu konsumenta na rynku",
booktitle = "Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym",
pages = "63-89",
year = "2005",
}
55
@inbook{UEK:2166493087,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Pomiar stabilności opinii i jego rola w realizacji startegii masowej indywidualizacji",
booktitle = "Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "472-477",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-911355-1-9",
}
56
@article{UEK:2166373686,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Stability of Consumers' Opinion in Marketing Research",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 46-47",
pages = "5-20",
year = "2005",
}
57
@inbook{UEK:2166027569,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Wartość dla klienta a stabilność jego opinii : (na przykładzie soków owocowych)",
booktitle = "Marketing",
pages = "69-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
58
@article{UEK:52617,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Współzależność cech produktów w modelach bazujących na opiniach konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "117-133",
year = "2005",
}
59
@article{UEK:53012,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Szacowanie współczynników ważności w wielowymiarowej analizie porównawczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "659",
pages = "25-39",
year = "2005",
}
60
@article{UEK:2168244978,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Pomiar stabilności opinii respondentów na skalach szacunkowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1010",
pages = "72-84",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1507-3866",
}
61
@inbook{UEK:2166284245,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Jakość produktu a zachowanie konsumenta : na przykładzie telewizorów",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "99-116",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
62
@inbook{UEK:2168221132,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Wpływ obserwacji nietypowych na ocenę stabilności opinii respondentów : na przykładzie usług bankowych",
booktitle = "Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja",
pages = "179-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2004",
issn = "0867-7727",
}
63
@unpublished{UEK:2168261800,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Normatywne i deskryptywne podejście do jakości i satysfakcji klienta",
booktitle = "Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej",
pages = "84-109",
year = "2004",
}
64
@article{UEK:2168224024,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Wiedza o produkcie a relacje respondentów na skale pomiarowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "640",
pages = "37-48",
year = "2003",
}
65
@inbook{UEK:2168223238,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Porządkowy czy interwałowy charakter skal szacunkowych stosowanych w naukach społecznych",
booktitle = "Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym",
pages = "71-85",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-281-X",
}
66
@unpublished{UEK:2168270388,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Współzależność cech w badaniach opartych o opinie respondentów",
booktitle = "Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "71-90",
year = "2003",
}
67
@inbook{UEK:2168221482,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Postrzeganie ważności cech produktów jako podstawa segmentacji nabywców",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "111-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-175-1",
}
68
@article{UEK:2168226966,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Zastosowanie analizy regresji do oceny jakości produktów rynkowych na przykładzie herbaty ekspresowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "586",
pages = "45-59",
year = "2002",
}
69
@inbook{UEK:2168252628,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.)",
pages = "187-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "2002",
isbn = "83-7252-125-5",
}
70
@unpublished{UEK:2168280385,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Ocena stabilności pomiaru opinii respondentów w badaniach marketingowych",
booktitle = "Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "62-81",
year = "2002",
}
71
@article{UEK:2168224676,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "605",
pages = "57-71",
year = "2002",
}
72
@inbook{UEK:2168226283,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Pomiar ważności cech produktów jako wyznacznik wiarygodności uzyskanych danych",
booktitle = "Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych",
pages = "334-339",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7",
}
73
@article{UEK:2168235846,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Zastosowanie skal mocnych w badaniach preferencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "558",
pages = "37-48",
year = "2001",
}
74
@unpublished{UEK:2168281245,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Rola zależności warunkowych w modelowaniu zjawisk rynkowych na przykładzie wybranych produktów rynkowych",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "31-43",
year = "2001",
}
75
@article{UEK:2168256932,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Modele pomiaru i oceny jakości produktów rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "540",
pages = "17-32",
year = "2000",
}
76
@article{UEK:2168224126,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Wykorzystanie podejścia wiele cech - wiele metod do oceny wiarygodności skal pomiarowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "856",
pages = "82-91",
adress = "",
year = "2000",
}
77
@unpublished{UEK:2168283303,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Ilościowe modele integracji danych na przykładzie wybranych produktów rynkowych",
booktitle = "Badania wielowymiarowe rynków branżowych",
pages = "99-122",
year = "2000",
}
78
@article{UEK:2168248492,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Zastosowanie analizy głównych składowych do oceny jakości produktów rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "543",
pages = "23-38",
year = "2000",
}
79
@article{UEK:2168256466,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Badania preferencji młodzieży na przykładzie mydeł toaletowych tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "518",
pages = "43-56",
year = "1999",
}
80
@inbook{UEK:2168263248,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Zastosowanie wybranych modeli analizy wielowymiarowej do identyfikacji struktury przedmiotowej rynku",
booktitle = "Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.)",
pages = "33-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1999",
isbn = "83-87239-90-9",
}
81
@inbook{UEK:2168252700,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Kierunki badań nad rozwojem nowych produktów",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "213-220",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}
82
@unpublished{UEK:2168240378,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Zastosowanie metod wielowymiarowych do oceny jakości produktów rynkowych - możliwości i ograniczenia",
booktitle = "Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji",
pages = "156-176",
year = "1998",
}
83
@article{UEK:2168269368,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Ustalanie współczynników ważności cech produktów rynkowych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 43, 8 (447)",
pages = "22-30",
year = "1998",
}
84
@article{UEK:2168260786,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Kryteria oceny jakości wyrobów w świetle metody QFD",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "494",
pages = "17-29",
year = "1997",
}
85
@unpublished{UEK:2168283655,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Modele pomiarowe i ocena jakości produktów rynkowych",
booktitle = "Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "64-85",
year = "1996",
}
86
@misc{UEK:2168239302,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Prezentacja możliwości zastosowania wybranych modeli kwalimetrycznych do oceny konkurencyjności wytworów na przykładzie producentów odtwarzaczy płyt kompaktowych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "142-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
87
@article{UEK:2168262548,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Definiowanie i interpretacja pojęcia jakość",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "452",
pages = "5-16",
year = "1995",
}
88
@inbook{UEK:2168253758,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Rola badań marketingowych w kształtowaniu jakości produktu",
booktitle = "Przedsiębiorstwo, marketing, strategie",
pages = "583-592",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-904826-0-6",
}
89
@unpublished{UEK:2168288285,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów",
adress = "Kraków",
year = "1994",
}
90
@inbook{UEK:2168259470,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Zapewnianie jakości w fazie planowania produktu i jego opracowywania",
booktitle = "Metody statystyczne w zarządzaniu jakością",
pages = "13-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
91
@unpublished{UEK:2168312681,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów",
adress = "Kraków",
year = "1994",
}
92
@article{UEK:2168248192,
author = "Stobiecka Jadwiga and Mielnik Krzysztof",
title = "Migracja aluminium z sokowników do przetworów owocowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "398",
pages = "37-48",
year = "1993",
}
93
@article{UEK:2168262848,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Problem ważkości cech jakościowych w ustalaniu kompleksowych wskaźników jakości wyrobów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "381",
pages = "21-29",
year = "1992",
}
94
@article{UEK:2168254466,
author = "Skrzypek Mieczysław and Stobiecka Jadwiga",
title = "Różnicowanie poziomów jakości artykułów nieżywnościowych w normach przedmiotowych szczebla PN i BN",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "328",
pages = "19-31",
year = "1990",
}
95
@misc{UEK:2168263280,
author = "Stobiecka Jadwiga and Stokłosa Krzesław",
title = "Kinetyka zmian wilgotności papierosów Carmen w czasie ich przechowywania w warunkach przyspieszonych",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "71",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
96
@article{UEK:2168249356,
author = "Stobiecka Jadwiga",
title = "Analiza niektórych wymagań normatywnych dla papieru offsetowego na opakowania wyrobów tytoniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "276",
pages = "69-81",
year = "1988",
}
97
@article{UEK:2168249238,
author = "Stokłosa Krzesław and Stobiecka Jadwiga",
title = "Wpływ oddziaływania modelowego soku z czarnej porzeczki na zmiany połysku białej emalii tytanowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "276",
pages = "147-164",
year = "1988",
}
98
@unpublished{UEK:2168302253,
title = "Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
99
@unpublished{UEK:2168287369,
title = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
100
@unpublished{UEK:2168266588,
title = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}