Publications of the selected author
1

Title:
Significance of Polar Tourism for Svalbard's Economy = Znaczenie turystyki polarnej dla gospodarki Svalbardu
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 4, t. 2 (2017) , s. 267-282. - Tytuł numeru: Security and International Relations in the North - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326527
article
2

Title:
Iceland's Financial Crisis In 2008 : Political, Economic and Social Consequences
Source:
International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal. - vol. 20, nr 1 (2017) , s. 113-130. - Tytuł numeru: Northern Europe : New Political, Economic and Social Trends - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323829
article
3

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Rozwój demokracji a funkcjonowanie organizacji pozarządowych : kazus Skandynawii = Democracy and NGO Functions : Case Study: Scandinavia
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 498-516. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315655
chapter in conference materials
See main document
4

Title:
Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w Islandii w 2008 roku = The Reasons for and Results of the 2008 Financial Crisis on Iceland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (950) (2016) , s. 57-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307285
article
1
Significance of Polar Tourism for Svalbard's Economy = Znaczenie turystyki polarnej dla gospodarki Svalbardu / Agnieszka Legutko // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 4, t. 2 (2017), s. 267-282. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Security and International Relations in the North. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1011_19.Legutko.pdf. - ISSN 2081-2345
2
Iceland's Financial Crisis In 2008 : Political, Economic and Social Consequences / Agnieszka Joanna Legutko // International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal. - vol. 20, nr 1 (2017), s. 113-130. - Summ.. - Tytuł numeru: Northern Europe : New Political, Economic and Social Trends. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/24337/1/ipcj-2017-0020.pdf. - ISSN 1641-4233
3
Rozwój demokracji a funkcjonowanie organizacji pozarządowych : kazus Skandynawii = Democracy and NGO Functions : Case Study: Scandinavia / Agnieszka Joanna Legutko // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 498-516. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-658-2
4
Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w Islandii w 2008 roku = The Reasons for and Results of the 2008 Financial Crisis on Iceland / Agnieszka Joanna Legutko // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (950) (2016), s. 57-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1051/747. - ISSN 1898-6447
1
Legutko A., (2017), Significance of Polar Tourism for Svalbard's Economy, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 21, nr 4, t. 2, s. 267-282; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1011_19.Legutko.pdf
2
Legutko A., (2017), Iceland's Financial Crisis In 2008 : Political, Economic and Social Consequences, "International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal", vol. 20, nr 1, s. 113-130; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/24337/1/ipcj-2017-0020.pdf
3
Legutko A., (2016), Rozwój demokracji a funkcjonowanie organizacji pozarządowych : kazus Skandynawii. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 498-516.
4
Legutko A., (2016), Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w Islandii w 2008 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (950), s. 57-73; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1051/747
1
@article{UEK:2168326527,
author = "Agnieszka Legutko",
title = "Significance of Polar Tourism for Svalbard's Economy",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 21, 4, t. 2",
pages = "267-282",
year = "2017",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1011_19.Legutko.pdf},
}
2
@article{UEK:2168323829,
author = "Agnieszka Legutko",
title = "Iceland's Financial Crisis In 2008 : Political, Economic and Social Consequences",
journal = "International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal",
number = "vol. 20, 1",
pages = "113-130",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/ipcj-2017-0020},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/24337/1/ipcj-2017-0020.pdf},
}
3
@inbook{UEK:2168315655,
author = "Agnieszka Legutko",
title = "Rozwój demokracji a funkcjonowanie organizacji pozarządowych : kazus Skandynawii",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "498-516",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
4
@article{UEK:2168307285,
author = "Agnieszka Joanna Legutko",
title = "Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w Islandii w 2008 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (950)",
pages = "57-73",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0950.0204},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1051/747},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID