Publications of the selected author

1

Author:
Małgorzata Kliś , Mirosław Kwieciński
Title:
Procedury antyterrorystyczne w realizacji przewozów kolejowych = Anti-terrorist Procedures Implemented to the Rail Transport
Source:
Współczesne trendy zarządzania organizacjami / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Joanna Dzieńdziora, Magdalena Wróbel - Dąbrowa Górnicza: Akademia WSB, 2018, s. 77-88. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Wyższej Szkoły Biznesu)
ISBN:
978-83-65621-12-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351082
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Determinanty kreowania wartości w modelu biznesowym = Determinants of Creating Value in the Business Model
Source:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 133-143. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308695
chapter in monograph
See main document
1
Procedury antyterrorystyczne w realizacji przewozów kolejowych = Anti-terrorist Procedures Implemented to the Rail Transport / Małgorzata Kliś, Mirosław Kwieciński // W: Współczesne trendy zarządzania organizacjami / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Joanna Dzieńdziora, Magdalena Wróbel. - Dąbrowa Górnicza: Akademia WSB, 2018. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 77-88. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65621-12-2
2
Determinanty kreowania wartości w modelu biznesowym = Determinants of Creating Value in the Business Model / Małgorzata Kliś // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 133-143. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
1
Kliś M., Kwieciński M., (2018), Procedury antyterrorystyczne w realizacji przewozów kolejowych. [W:] Lisiński M., Dzieńdziora J., Wróbel M. (red.), Współczesne trendy zarządzania organizacjami, Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, s. 77-88.
2
Kliś M., (2016), Determinanty kreowania wartości w modelu biznesowym. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 133-143.
1
@inbook{fmUEK:2168351082,
author = "Małgorzata Kliś and Mirosław Kwieciński",
title = "Procedury antyterrorystyczne w realizacji przewozów kolejowych",
booktitle = "Współczesne trendy zarządzania organizacjami",
pages = "77-88",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Akademia WSB",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-65621-12-2",
}
2
@inbook{fmUEK:2168308695,
author = "Małgorzata Kliś",
title = "Determinanty kreowania wartości w modelu biznesowym",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "133-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}