Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Pomiar efektywności zabezpieczania ryzyka cenowego w handlu węglem energetycznym
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
255 s.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor pomocniczy: Jerzy HEJNAR, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-409
Nr:
2168332251
doctoral dissertation
2

Title:
Wierny i rzetelny obraz instrumentów pochodnych w sprawozdaniu finansowym według modelu rachunkowości zabezpieczeń w dobie MSSF 9 = True and Fair View of Derivative Instruments in Hedge Accounting Model Under IFRS 9
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 6, t. 339 (2018) , s. s. 185-201. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168332215
article
3

Conference:
The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2018-10-11 do 2018-10-12
Title:
The Effects of Implementation of IFRS 9 in Financial Statements of Banks in Poland
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2018, s. 104-114. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-7-8
Access mode:
Nr:
2168329631
chapter in conference materials
4

Title:
Specyfika analizy finansowej przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie ENEA wytwarzanie Sp. z o.o. = Specifity of The Financial Analysis of An Energey Enterprise on The Example of Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018) , s. 11-25. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324065
article
5

Author:
Dunal Patryk , Kozik Małgorzata
Title:
Problematyka pomiaru efektywności zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym w rachunkowości instrumentów pochodnych w świetle wprowadzenia MSSF 9 = The Measurement of Hedge Effectiveness of Market Risk in Derivatives Accounting
Source:
Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 127 (2017) , s. 109-120. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168330239
article
6

Conference:
The 5th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2017-10-20 do 2017-10-20
Title:
The Measurement of Hedge Effectiveness in Derivatives Accounting - IAS 39 vs. IFRS 9
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2017, s. 300-307. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7
Nr:
2168319861
chapter in conference materials
7

Conference:
The 4th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2016-09-30 do 2016-09-30
Title:
The Balance Sheet under Polish Regulations versus the Statement of Financial Position under IFRS - Main Differences Disclosed in Ratio Analysis of Enterprise
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2016, s. 47-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-0-9 ; 978-80-906585-1-6
Access mode:
Nr:
2168312293
chapter in conference materials
8

Author:
Dunal Patryk , Płaziak Monika
Title:
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego przemysłu energetycznego oraz zagospodarowania przestrzennego Polski = The Influence of the Economic Crisis on the European Union's Climate Policy and Its Consequences for the Polish Power Industry and Land Use in Poland
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 27 (2014) , s. 236-255. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302585
article
9

Author:
Title:
Rynkowe metody wyceny przedsiębiorstw = The Company Valuation Market Methods
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 2, t. 300 (2014) , s. 61-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168302611
article
10

Author:
Title:
Wpływ obecnego kryzysu oraz zastosowanych narzędzi polityki ekonomicznej na polski rynek pracy = The Effects of the Economic Crisis and the Economic Policy Tools on Poland's Labor Market
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 15 (2014) , s. 99-115. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168320295
article
1
Pomiar efektywności zabezpieczania ryzyka cenowego w handlu węglem energetycznym / Patryk Dunal ; Promotor: Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków, 2018. - 255 s. : il. ; 30 cm. - Promotor pomocniczy: Jerzy HEJNAR. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003345
2
Wierny i rzetelny obraz instrumentów pochodnych w sprawozdaniu finansowym według modelu rachunkowości zabezpieczeń w dobie MSSF 9 = True and Fair View of Derivative Instruments in Hedge Accounting Model Under IFRS 9 / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Patryk DUNAL, Paweł Ożga // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 6, t. 339 (2018), s. s. 185-201. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/26813/1/0_11_185-201_Andrzejewski M. Dunal P. O ga P..pdf. - ISSN 0208-6018
3
The Effects of Implementation of IFRS 9 in Financial Statements of Banks in Poland / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Patryk DUNAL, Paweł Ożga // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague : Anglo-American University, 2018. - S. 104-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-7-8. - Pełny tekst: https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf
4
Specyfika analizy finansowej przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie ENEA wytwarzanie Sp. z o.o. = Specifity of The Financial Analysis of An Energey Enterprise on The Example of Enea Wytwarzanie Sp. z o.o / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Patryk Dunal // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018), s. 11-25. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41092&from=publication. - ISSN 1899-3192
5
Problematyka pomiaru efektywności zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym w rachunkowości instrumentów pochodnych w świetle wprowadzenia MSSF 9 = The Measurement of Hedge Effectiveness of Market Risk in Derivatives Accounting / Patryk Dunal, Małgorzata Kozik // Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 127 (2017), s. 109-120. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/472/article/7789/. - ISSN 1896-382X
6
The Measurement of Hedge Effectiveness in Derivatives Accounting - IAS 39 vs. IFRS 9 / Patryk Dunal, Mariusz ANDRZEJEWSKI, Paweł Ożga // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague : Anglo-American University, 2017. - S. 300-307. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7
7
The Balance Sheet under Polish Regulations versus the Statement of Financial Position under IFRS - Main Differences Disclosed in Ratio Analysis of Enterprise / Patryk Dunal, Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague : Anglo-American University, 2016. - S. 47-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-0-9 ; 978-80-906585-1-6. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/Proceedings-from-the-AAU-Conference-IFRS-Prague-2016.pdf
8
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego przemysłu energetycznego oraz zagospodarowania przestrzennego Polski = The Influence of the Economic Crisis on the European Union's Climate Policy and Its Consequences for the Polish Power Industry and Land Use in Poland / Patryk Dunal, Monika Płaziak // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 27 (2014), s. 236-255. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1828/1886. - ISSN 2080-1653
9
Rynkowe metody wyceny przedsiębiorstw = The Company Valuation Market Methods / Patryk Dunal // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 2, t. 300 (2014), s. 61-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/95/25. - ISSN 0208-6018
10
Wpływ obecnego kryzysu oraz zastosowanych narzędzi polityki ekonomicznej na polski rynek pracy = The Effects of the Economic Crisis and the Economic Policy Tools on Poland's Labor Market / Patryk Dunal // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 15 (2014), s. 99-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/ZN_PTE_15/Dunal.pdf. - ISSN 1644-8979
1
Dunal P., (2018), Pomiar efektywności zabezpieczania ryzyka cenowego w handlu węglem energetycznym, Prom. Andrzejewski M., Kraków : , 255 s.
2
Andrzejewski M., Dunal P., Ożga P., (2018), Wierny i rzetelny obraz instrumentów pochodnych w sprawozdaniu finansowym według modelu rachunkowości zabezpieczeń w dobie MSSF 9, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 6, t. 339, s. s. 185-201; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/26813/1/0_11_185-201_Andrzejewski M. Dunal P. O ga P..pdf
3
Andrzejewski M., Dunal P., Ożga P., (2018), The Effects of Implementation of IFRS 9 in Financial Statements of Banks in Poland. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 104-114.
4
Andrzejewski M., Dunal P., (2018), Specyfika analizy finansowej przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie ENEA wytwarzanie Sp. z o.o., "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 503, s. 11-25; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41092&from=publication
5
Dunal P., Kozik M., (2017), Problematyka pomiaru efektywności zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym w rachunkowości instrumentów pochodnych w świetle wprowadzenia MSSF 9, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 127, s. 109-120; https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/472/article/7789/
6
Dunal P., Andrzejewski M., Ożga P., (2017), The Measurement of Hedge Effectiveness in Derivatives Accounting - IAS 39 vs. IFRS 9. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 300-307.
7
Dunal P., Andrzejewski M., (2016), The Balance Sheet under Polish Regulations versus the Statement of Financial Position under IFRS - Main Differences Disclosed in Ratio Analysis of Enterprise. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 47-55.
8
Dunal P., Płaziak M., (2014), Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego przemysłu energetycznego oraz zagospodarowania przestrzennego Polski, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 27, s. 236-255; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1828/1886
9
Dunal P., (2014), Rynkowe metody wyceny przedsiębiorstw, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 2, t. 300, s. 61-73; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/95/25
10
Dunal P., (2014), Wpływ obecnego kryzysu oraz zastosowanych narzędzi polityki ekonomicznej na polski rynek pracy, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 15, s. 99-115; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/ZN_PTE_15/Dunal.pdf
1
@unpublished{UEK:2168332251,
author = "Dunal Patryk",
title = "Pomiar efektywności zabezpieczania ryzyka cenowego w handlu węglem energetycznym",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168332215,
author = "Andrzejewski Mariusz and Dunal Patryk and Ożga Paweł",
title = "Wierny i rzetelny obraz instrumentów pochodnych w sprawozdaniu finansowym według modelu rachunkowości zabezpieczeń w dobie MSSF 9",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 6, t. 339",
pages = "s. 185-201",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168329631,
author = "Andrzejewski Mariusz and Dunal Patryk and Ożga Paweł",
title = "The Effects of Implementation of IFRS 9 in Financial Statements of Banks in Poland",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "104-114",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2018",
isbn = "978-80-906585-7-8",
}
4
@article{UEK:2168324065,
author = "Andrzejewski Mariusz and Dunal Patryk",
title = "Specyfika analizy finansowej przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie ENEA wytwarzanie Sp. z o.o.",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "503",
pages = "11-25",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168330239,
author = "Dunal Patryk and Kozik Małgorzata",
title = "Problematyka pomiaru efektywności zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym w rachunkowości instrumentów pochodnych w świetle wprowadzenia MSSF 9",
journal = "Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "127",
pages = "109-120",
year = "2017",
}
6
@inbook{UEK:2168319861,
author = "Dunal Patryk and Andrzejewski Mariusz and Ożga Paweł",
title = "The Measurement of Hedge Effectiveness in Derivatives Accounting - IAS 39 vs. IFRS 9",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "300-307",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2017",
isbn = "978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7",
}
7
@inbook{UEK:2168312293,
author = "Dunal Patryk and Andrzejewski Mariusz",
title = "The Balance Sheet under Polish Regulations versus the Statement of Financial Position under IFRS - Main Differences Disclosed in Ratio Analysis of Enterprise",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "47-55",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2016",
isbn = "978-80-906585-0-9 ; 978-80-906585-1-6",
}
8
@article{UEK:2168302585,
author = "Dunal Patryk and Płaziak Monika",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego przemysłu energetycznego oraz zagospodarowania przestrzennego Polski",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "27",
pages = "236-255",
year = "2014",
}
9
@article{UEK:2168302611,
author = "Dunal Patryk",
title = "Rynkowe metody wyceny przedsiębiorstw",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 2, t. 300",
pages = "61-73",
year = "2014",
}
10
@article{UEK:2168320295,
author = "Dunal Patryk",
title = "Wpływ obecnego kryzysu oraz zastosowanych narzędzi polityki ekonomicznej na polski rynek pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "15",
pages = "99-115",
year = "2014",
}