Publications of the selected author
1

Title:
Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości
Wybór i opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
274 s.: il.; 23 cm + dysk optyczny (DVD)
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-62511-78-5
Nr:
2168295129
monograph
2

Author:
Title:
Katedra Rachunkowości Finansowej
Source:
Historia katedr rachunkowości w uczelniach polskich / red. Sławomir Sojak - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011, s. 183-212
ISBN:
978-83-7228-278-1
Nr:
2168223488
chapter in monograph
3

Title:
Wybrane problemy dydaktyczne rachunkowości w uczelni wyższej = Selected Problems in Teaching Accountancy at Universities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 109-129. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219542
article
See main document
4

Author:
Title:
15 lat, a jednak więcej ... Katedra Rachunkowości Finansowej
Source:
Kurier UEK2011. - nr 4 (43), s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344964
varia
See main document
5

Author:
Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 169-198. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220706
chapter in textbook
See main document
6

Author:
Title:
Interakcja gospodarki i środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej = The Interaction between Firm and the Environment in Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 163-176. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53108
article
See main document
7

Title:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
520 s.: il.; 25 cm
Notes:
Zbiór referatów na międzynarodową konferencję naukową., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
51245
monograph
8

Title:
Informacja ekologiczna w zarządzaniu
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
78, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-409-6
Nr:
51291
monograph
9

Author:
Title:
Problemy ewidencji ochrony środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej = Issues Relating to Environmental Protection Reporting in the Accounts of Economic Units
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008) , s. 157-173. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50376
article
See main document
10

Author:
Title:
Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej = Environmental Protection in Financial Reporting - Harmonisation in European Union Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008) , s. 179-197. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50579
article
See main document
11

Title:
Rachunkowość : ABC w zadaniach
Publisher address:
Kraków: "Debet", 2007
Physical description:
94 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-910036-2-7
Access mode:
Nr:
2168339813
book
12

Author:
Title:
Ochrona środowiska : szczególny przedmiot informacji w sprawozdaniu finansowym
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 92-118 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165372844
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej = The Role of Accounting in Creating Corporate Social Responsibility
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 79-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50821
article
See main document
14

Author:
Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 169-198. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232150
chapter in textbook
See main document
15

Author:
Title:
Rachunek środowiskowych kosztów funkcjonowania jednostki gospodarczej = Accounting for Corporate Environmental Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 59-77. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50818
article
See main document
16

Author:
Marta Stępień , Alok Kumar Pramanik
Title:
Sprawozdawczość środowiskowa - przegląd rozwiązań w różnych krajach = Environmental Reporting - A Review of Solutions Applied in Various Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006) , s. 93-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52815
article
See main document
17

Author:
Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 169-198. - Streszcz.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252130
chapter in textbook
See main document
18

Author:
Title:
Funkcja informacyjna rachunkowości a ochrona środowiska w świetle badań ankietowych = The Information Function of Accounting and Environmental Protection in Light of Survey Results
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006) , s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52814
article
See main document
19

Author:
Title:
Rola rachunkowości w ochronie środowiska w opinii praktyków - wyniki badań ankietowych = The Role of Accounting in Environmental Protection in the Opinion of Practitioners - Results of Survey Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005) , s. 45-60. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51531
article
See main document
20

Title:
Wybrane kierunki wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości przedsiębiorstwa = Selected Uses of the Information Funcłion of Enterprise Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005) , s. 75-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51532
article
See main document
21

Author:
Title:
Procedury badania zgodności i wiarygodności
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 117-148
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165192355
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Próba oceny stymulacyjnej funkcji polityki ekologicznej w opinii kadry menedżerskiej i biegłych rewidentów : (wyniki badań ankietowych) = An Assessment of the Stimulating Function of Ecological Policy in Light of Manager and Expert Auditor Opinion Based on Environmental Protection in Poland
Source:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 185-192. - Summ.
ISBN:
83-7252-256-1
Nr:
2166091117
chapter in conference materials
See main document
23

Author:
Title:
Wykorzystanie rachunkowości jako systemu informacyjno-kontrolnego w procesie realizacji idei zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie
Source:
Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia / red. nauk. Tadeusz Pindór - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005, s. 235-247 - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-64-7
Nr:
2166054348
chapter in monograph
24

Author:
Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 169-198. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2165921991
chapter in textbook
See main document
25

Author:
Title:
Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w aspekcie interakcji "gospodarka - środowisko"
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 581-588. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2165018606
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Etapy badania
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 149-190
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165192525
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
59, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-276-6
Nr:
2167641679
academic script
28

Title:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń : zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
156, [1] s.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-213-8
Nr:
2168221676
monograph
29

Author:
Title:
System finansowej informacji o ochronie środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską
Source:
Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji / red. nauk. Adam Budnikowski, Maciej Cygler - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 277-290. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-091-2
Nr:
2166075844
chapter in monograph
30

Author:
Title:
Zarys koncepcji rachunkowości środowiskowej
Source:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 623-639 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168051568
chapter in monograph
31

Title:
Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości
Source:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 291-306 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168045918
chapter in monograph
32

Author:
Title:
Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej
Source:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA2004, s. 96-121 - Bibliogr.
Signature:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270646
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Conference:
V Konferencja naukowa nt. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2004-06-14 do 2004-06-16
Title:
Stymulacyjna funkcja rachunkowości a finansowanie ochrony środowiska
Source:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004 / red. nauk. Wiktor Krawczyk - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 327-336. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-15-2
Nr:
2166286850
chapter in conference materials
34

Author:
Title:
Koszty pracy w gospodarce polskiej
Source:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 10, nr 2 (2003) , s. 185-201. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168320665
article
35

Author:
Title:
Zdefiniowanie istoty i struktury rachunkowości ekologicznej jednostek gospodarczych dla warunków polskich
Source:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 174-198
Nr:
2168277887
chapter in report
See main document
36

Title:
Przegląd dorobku zagranicznej i polskiej literatury dotyczącej rachunkowości ekologicznej
Source:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 38-47
Nr:
2168306213
chapter in report
See main document
37

Author:
Title:
Rachunkowość jako podstawa tworzenia informacji dotyczącej środowiska i jego ochrony
Source:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 7-37
Nr:
2168277835
chapter in report
See main document
38

Author:
Title:
Rachunkowość a ochrona środowiska w opinii biegłych rewidentów (wyniki badań ankietowych)
Source:
Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. nauk. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 695-714 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1594-X
Nr:
2168233228
chapter in conference materials
39

Title:
Rachunek kosztów i przychodów ekologicznych
Source:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 238-274
Nr:
2168306221
chapter in report
See main document
40

Author:
Title:
Analiza roli rachunkowości w polityce środowiskowej przedsiębiorstw na podstawie badań ankietowych
Source:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 140-173
Nr:
2168277885
chapter in report
See main document
41

Author:
Title:
Rachunkowość ekologiczna w świetle idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Eco Accountancy in Face of Companies` Social Responsibility
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 (2003) , s. 33-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51558
article
See main document
42

Author:
Józefa Famielec , Janusz Dańko , Marta Stępień
Title:
Rachunki aktywów i kapitałów związane z ochroną środowiska w jednostkach gospodarczych
Source:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 199-237
Nr:
2168306217
chapter in report
See main document
43

Author:
Conference:
IV Konferencja naukowa nt. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2003-06-16 do 2003-06-18
Title:
Rola rachunkowości w polityce środowiskowej przedsiębiorstw - wyniki badań ankietowych
Source:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003 / red. nauk. Wiktor Krawczyk - [Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], 2003, s. 297-305. - Streszcz.
ISBN:
83-916384-5-6
Nr:
2168233080
chapter in conference materials
44

Author:
Title:
Ochrona środowiska w badaniu sprawozdania finansowego a świadomość ekologiczno-ekonomiczna menedżerów
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 675-687. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165233598
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
Ekologiczny aspekt pomiarów ekonomicznych dokonywanych w rachunkowości przedsiębiorstw : (badania ankietowe) - wybrane problemy
Source:
Rachunkowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Jerzy Gierusz, Magdalena Jerzymowska, Teresa Martyniuk - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2002, s. 545-558 - Bibliogr.
ISBN:
83-71876-90-4
Nr:
2165164979
chapter in monograph
46

Author:
Title:
Koszty uzdatniania wody i oczyszczania ścieków a ceny produktów tych procesów = The Cost of Water and Sewage Treatment and the Price of Water
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 591 (2002) , s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51520
article
See main document
47

Author:
Title:
Rachunkowość a ochrona środowiska = Accountancy and Environmental Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225364
article
See main document
48

Author:
Title:
Rachunkowość jako źródło informacji finansowej a potrzeby informacyjne ekorozwoju = Accountancy as the Source of Financial Information and Information Related Needs of Sustainable Development
Source:
Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju / red. nauk. Grzegorz Dobrzański - Białystok: Wyd. Politechnika Białostocka, 2002, s. 214-235. - Streszcz., summ.
Series:
(Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka ; 94)
Nr:
2166247773
chapter in monograph
49

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 52-92
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243118
chapter in textbook
See main document
50

Author:
Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 130-160
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243134
chapter in textbook
See main document
51

Author:
Title:
Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jej wpływ na ewolucję rachunkowości
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001) , s. 177-195 - Bibliogr.
Nr:
2168254058
article
52

Author:
Title:
Ekologiczny aspekt rachunkowości a zarządzanie jednostką gospodarczą
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, s. 511-519 - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
83-88057-35-9
Nr:
2168279141
chapter in conference materials
53

Title:
Szczególna rola rachunkowości w zarządzaniu bankiem komercyjnym = The Specific Role of Accounting in the Management of a Commercial Bank
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001) , s. 115-131. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51510
article
See main document
54

Author:
Title:
Koncepcja ankiety badawczej dotyczącej ekologicznego ukierunkowania pomiarów ekonomicznych dokonywanych w rachunkowości przedsiębiorstw
Source:
Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 389-392
ISBN:
83-7252-091-7
Nr:
2165264449
chapter in conference materials
See main document
55

Author:
Title:
Ujawnianie wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko w sprawozdawczości firm australijskich = Revealing the Impact of the Activities of Enterprises on the Environment in the Financial Reports of Australian Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001) , s. 199-218. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51508
article
See main document
56

Title:
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń. 2
Publisher address:
Kraków: "Debet", 2001
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-910036-1-1
Access mode:
Nr:
2168339811
textbook
57

Author:
Conference:
I Konferencja naukowa nt. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2000-06-26 do 2000-06-28
Title:
Rachunkowość a ochrona środowiska - wybrane problemy
Source:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 26-28 czerwca, Kraków-Zakopane 2000 / red. Wiktor Krawczyk - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami, 2000, s. 261-271. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-902384-6-2
Nr:
2168232934
chapter in conference materials
58

Author:
Title:
Ochrona środowiska w rachunkowości podmiotów gospodarczych - wyzwanie XXI wieku
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 56 nr specj. (2000) , s. 229-235. - Referat na Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości 14-15 września 2000 r. w Spale - Bibliogr.
Nr:
2168271984
article
59

Title:
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Debet, 2000
Physical description:
193 s.; 24 cm
ISBN:
83-910936-0-3
Access mode:
Nr:
2168339809
textbook
60

Author:
Title:
Ochrona wód a projektowana sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Spółka z o.o. = Water Protection and the Projected Financial Situation of the Sewage Treatment Enterprise Ltd
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - nr 535 (2000) , s. 67-84. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224532
article
See main document
61

Title:
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Debet, 1999
Physical description:
169 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-910936-0-3
Access mode:
Nr:
2168339807
textbook
62

Title:
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
319 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-016-X
Nr:
2168272314
textbook
63

Title:
Koncepcja zrównoważonego rozwoju i rachunkowość : (ankieta badawcza) = Concept of Sustainable Development Vs Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. - nr 504 (1998) , s. 67-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262776
article
See main document
64

Author:
Title:
Ekologiczne ukierunkowanie rachunkowości w krajach Europy Zachodniej = Ecologically Oriented Accounting in West European Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262442
article
See main document
65

Title:
Zadłużenie szpitali - niegospodarność czy ekonomiczny skutek braku pokrycia potrzeb finansowych = Hospitals in Debt - Wasteful Management or an Economic Manifestation of Insufficient Funding
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998) , s. 53-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262446
article
See main document
66

Title:
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń. 1
Publisher address:
Kraków: Debet, 1998
Physical description:
169 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-904118-3-0
Access mode:
Nr:
2168339805
textbook
67

Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń, Polska, od 1997-09-17 do 1997-09-19
Title:
Prezentacja cech i funkcji rachunkowości w dydaktyce (na przykładzie wybranych rozwiązań polskich i angielskich)
Source:
Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 2 - Katowice: AE, 1997, s. 113-128
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-17-9
Nr:
2168343091
chapter in conference materials
68

Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Polanica-Zdrój, Polska, od 1996-09-19 do 1996-09-21
Title:
Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA"
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996) , s. 143-146. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996
Access mode:
Nr:
2168321029
article
69

Author:
Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Polanica-Zdrój, Polska, od 1996-09-19 do 1996-09-21
Title:
Gra decyzyjna jako metoda wspomagająca nauczanie rachunkowości
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996) , s. 174-177. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996
Access mode:
Nr:
2168321033
article
70

Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Polanica-Zdrój, Polska, od 1996-09-19 do 1996-09-21
Title:
Software użytkowy w rachunkowości - laboratorium komputerowe
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996) , s. 170-173. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996
Access mode:
Nr:
2168321031
article
71

Author:
Title:
Wykorzystanie metody analizy przypadku w nauczaniu rachunkowości - wybrane problemy i przykłady = Using Case Study Method in Teaching of Accounting Selected Problems and Examples
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 467 (1996) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256790
article
See main document
72

Author:
Title:
Rachunkowość a zarządzanie strategiczne = Accountancy and Strategic Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 456 (1995) , s. 55-69. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243534
article
See main document
73

Author:
Title:
Ekologiczna orientacja rachunkowości a efektywność gospodarowania
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 33 (1995) , s. 168-176. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168272730
article
74

Author:
Title:
Koncepcja nauczania Podstaw rachunkowości = Conception of Teaching Rudiments of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 433 (1994) , s. 115-125. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248254
article
See main document
75

Author:
Title:
Próby standaryzacji zagadnień ekologicznych w rachunkowości
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993) , s. 109-120. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168254206
article
76

Author:
Title:
Dekapitalizacja w przedsiębiorstwie przemysłowym = Depreciation in Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 401 (1993) , s. 117-129. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264906
article
See main document
77

Title:
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
132 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168336251
book
78

Title:
Metodologia oceny niezbędnych nakładów gospodarczych na ochronę środowiska = Methodology of the Evaluation of Indispensable Management Outlay on Environment Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992) , s. 91-104. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168236002
article
See main document
79

Title:
Wynik finansowy i jego pochodne w świetle zasad obliczania podatku dochodowego = Financial Effect and Its Derivatives in the Light of the Principles of Income Tax Calculation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991) , s. 97-109. - Rez., summ.
Nr:
2168254092
article
See main document
80

Author:
Title:
Jednostkowe koszty eksploatacji urządzeń ochrony środowiska = Unit Operating Costs of Environment Protection Installations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991) , s. 139-155. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254090
article
See main document
81

Title:
Gospodarowanie funduszem rozwoju w wybranych przedsiębiorstwach uciążliwych dla środowiska = Management of the Development Fund at Selected Enterprises Oppressive to the Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990) , s. 145-155. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266248
article
See main document
82

Author:
Title:
Nakłady ekologiczne w skali mikroekonomicznej = Ecological Expenditure on a Microeconomic Scale
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990) , s. 71-83. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266212
article
See main document
83

Author:
Title:
Nakłady, koszty i straty ekologiczne w rachunku makro- i mikroekonomicznym = Ecological Outlays Costs and Losses in Micro-and Macroeconomic Account
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989) , s. 277-295. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253798
article
See main document
84

Author:
Title:
Straty, nakłady i koszty ekologiczne - interpretacja pojęć = Losses and Outlays and Ecological Costs : Interpretation of Terminology
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989) , s. 71-89. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235110
article
See main document
85

Title:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
208 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285597
academic script
86

Author:
Title:
Próba analizy przyczyn dekapitalizacji majątku trwałego = An Attempt at the Analysis of the Reasons for Decapitalization of Fixed Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988) , s. 205-224. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261830
article
See main document
87

Author:
Title:
Progresywność norm zużycia surowców i materiałów = Progressiveness of Raw Material and Material Consumption Standards
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 40, nr 19 (899) (1988) , s. 465-468
Nr:
2168269250
article
88

Title:
Ochrona środowiska jako przedmiot analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym = Environment Protection as a Subject of Economic Calculation in Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987) , s. 219-241. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262058
article
See main document
89

Author:
Title:
Problemy rachunku ekonomicznego w ochronie środowiska = Problems of Economic Calculation in Environment Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987) , s. 203-217. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262056
article
See main document
90

Title:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
249 s., 2 k. tabl.: il.; 24 cm
Nr:
2168292167
academic script
91

Author:
Title:
Społeczno-gospodarcze aspekty ochrony środowiska = The Secio-economic Aspects of the Protection of the Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985) , s. 267-288. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262824
article
See main document
92

Title:
Którędy do ochrony środowiska = Which is the Way to Environmental Protection?
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 8 (152) (1985) , s. 9-10. - Rez., summ.
Nr:
2168278295
article
93

Title:
Problemy ochrony środowiska a rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw = Problems Pertaining to the Protection of Environment Vs Accountancy of Enterprises' Social Responsibility
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983) , s. 63-78. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236048
article
See main document
94

Author:
Title:
Ochrona środowiska jako działalność finansowo wyodrębniona w przedsiębiorstwie przemysłowym = Protection of Natural Environment in the Industrial Enterprise as Separate Financial Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 164 (1983) , s. 135-158. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217960
article
See main document
95

Title:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285595
academic script
96

Title:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1982
Physical description:
158 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168339803
academic script
97

Author:
Title:
Mikroekonomiczny rachunek kosztów ochrony środowiska = Microeconomic Cost Account of Environmental Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 154 (1982) , s. 99-119. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264712
article
See main document
98

Author:
Title:
Straty społeczne związane z naruszeniem środowiska = Social Disadvantages Connected with Disturbances of Environment
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981) , s. 83-90
Nr:
2168230480
article
99

Author:
Title:
Ujęcie kosztów ochrony środowiska w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłowych
Source:
Rachunkowość. - R. 32, nr 3 (375) (1981) , s. 70-72
Nr:
2168356666
article
100

Author:
Title:
Działalność przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie ochrony środowiska
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 7 (367) (1980) , s. 24-27
Nr:
2168226483
article
101

Author:
Title:
Koszty ochrony środowiska i ich klasyfikacja
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 4 (1980) , s. 55-68
Nr:
2168340909
article
102

Author:
Title:
Koszty ochrony środowiska i ich rachunek w przedsiębiorstwach przemysłu kluczowego
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
IV k., 242 k.: il.; 30 cm + aneks
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/161
Nr:
2168304559
doctoral dissertation
103

Author:
Title:
Koszty ochrony środowiska a społeczne koszty produkcji = The Costs of the Environment Protection vs Social Costs of Production
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 118 (1979) , s. 97-115. - Summ., rez.
Nr:
2168250784
article
See main document
104

Title:
Problematyka doskonalenia gospodarki czynnikami produkcji w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym = On Directions in the Improvement of Economy by Means of Factors of Production in a Building and Constructional Company
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978) , s. 5-22. - Summ., rez.
Nr:
2168250518
article
See main document
105

Title:
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
121 s.; 24 cm
Nr:
2168286133
academic script
106

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Title:
Stopień uwidocznienia w procesie dydaktycznym międzyprzedmiotowych związków treściowych : (na podstawie badań ankietowych)
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 75-87
Nr:
2168263344
chapter in conference materials
See main document
107

Title:
Klasyfikacja kosztów a ich przekroje ewidencyjne w przedsiębiorstwie budownictwa przemysłowego = Classification of Coats and their Records' Cross-sections in an Industrial Building Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978) , s. 211-228. - Rez., summ.
Nr:
2168241178
article
See main document
108

Author:
Title:
Koszty ochrony wód przed zanieczyszczeniem w przemyśle chemicznym = Expenses Incidental to the Prevention of Water Pollution in Chemical Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978) , s. 125-146. - Summ., rez.
Nr:
2168250508
article
See main document
109

Author:
Title:
Realność kosztu jednostkowego w świetle stosowanych metod kalkulacji = The Reality of the Cost par Piece to View of the Applied Calculation Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977) , s. 125-145. - Rez., summ.
Nr:
2168250102
article
See main document
110

Author:
Title:
Co to jest ochrona środowiska? Jak ją organizować?
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (37) (1976) , s. 2-4
Nr:
2168283821
article
111

Title:
Potrzeby informacyjne przy wewnątrzzakładowym rozrachunku gospodarczym
Source:
Rachunkowość. - R. 27, nr 8 (320) (1976) , s. 253-257
Nr:
2168272852
article
112

Author:
Title:
Chemia jako źródło zanieczyszczenia wód = Chemistry as a Source of Water Pollution
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (42) (1976) , s. 8-10. - Rez., summ.
Nr:
2168283813
article
113

Author:
Title:
Ocena funkcjonowania wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w nowym systemie zarządzania : (na przykładzie Zakładów Chemicznych "Blachownia" w Kędzierzynie)
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 2 (301) (1975) , s. 58-62
Nr:
2168277721
article
114

Title:
Organizacja wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego : (w przedsiębiorstwach zgrupowanych z Zjednoczeniu "Petrochemia")
Source:
Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 11 (430) (1975) , s. 488-490
Nr:
2168332379
article
115

Title:
System cen rozliczeniowych (na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia")
Source:
Rachunkowość. - R. 26, nr 2 (326) (1975) , s. 162-167
Nr:
2168356642
article
116

Author:
Title:
Kary umowne a jakość towarów = The Conventional Fines and the Quality of Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 60 (1973) , s. 39-54. - Summ., rez.
Nr:
2168250496
article
See main document
1
Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości / wybór i oprac. Danuta KRZYWDA i Marta Stępień. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 274 s. : il. ; 23 cm + dysk optyczny (DVD). - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-62511-78-5
2
Katedra Rachunkowości Finansowej / Marta STĘPIEŃ // W: Historia katedr rachunkowości w uczelniach polskich / red. Sławomir Sojak. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - S. 183-212. - ISBN 978-83-7228-278-1
3
Wybrane problemy dydaktyczne rachunkowości w uczelni wyższej = Selected Problems in Teaching Accountancy at Universities / Marta STĘPIEŃ, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 109-129. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189357. - ISSN 1898-6447
4
15 lat, a jednak więcej ... Katedra Rachunkowości Finansowej / Marta STĘPIEŃ // Kurier UEK. - nr 4 (43) (2011), s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/14. - ISSN 1689-7757
5
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Marta STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - (RRR). - S. 169-198. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
6
Interakcja gospodarki i środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej = The Interaction between Firm and the Environment in Accounting / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010), s. 163-176. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169612645. - ISSN 1898-6447
7
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 520 s. : il. ; 25 cm. - Zbiór referatów na międzynarodową konferencję naukową. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-907437-4-5
8
Informacja ekologiczna w zarządzaniu / Józefa FAMIELEC, Marta STĘPIEŃ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 78, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-409-6
9
Problemy ewidencji ochrony środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej = Issues Relating to Environmental Protection Reporting in the Accounts of Economic Units / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 157-173. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162010347. - ISSN 1898-6447
10
Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej = Environmental Protection in Financial Reporting - Harmonisation in European Union Countries / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 179-197. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158655260. - ISSN 1898-6447
11
Rachunkowość : ABC w zadaniach / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus. - Kraków : "Debet", 2007. - 94 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-910036-2-7
12
Ochrona środowiska : szczególny przedmiot informacji w sprawozdaniu finansowym / Marta STĘPIEŃ // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 92-118. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-687-1
13
Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej = The Role of Accounting in Creating Corporate Social Responsibility / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 79-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/154355215. - ISSN 0208-7944
14
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Marta STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - (RRR). - S. 169-198. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
15
Rachunek środowiskowych kosztów funkcjonowania jednostki gospodarczej = Accounting for Corporate Environmental Costs / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 59-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/154326131. - ISSN 0208-7944
16
Sprawozdawczość środowiskowa - przegląd rozwiązań w różnych krajach = Environmental Reporting - A Review of Solutions Applied in Various Countries / Marta STĘPIEŃ, Alok Kumar Pramanik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006), s. 93-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122260371. - ISSN 0208-7944
17
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Marta STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 169-198. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
18
Funkcja informacyjna rachunkowości a ochrona środowiska w świetle badań ankietowych = The Information Function of Accounting and Environmental Protection in Light of Survey Results / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006), s. 69-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122208193. - ISSN 0208-7944
19
Rola rachunkowości w ochronie środowiska w opinii praktyków - wyniki badań ankietowych = The Role of Accounting in Environmental Protection in the Opinion of Practitioners - Results of Survey Research / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005), s. 45-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99175410. - ISSN 0208-7944
20
Wybrane kierunki wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości przedsiębiorstwa = Selected Uses of the Information Funcłion of Enterprise Accounting / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005), s. 75-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99252302. - ISSN 0208-7944
21
Procedury badania zgodności i wiarygodności / Marta STĘPIEŃ // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 117-148. - ISBN 83-7228-166-1
22
Próba oceny stymulacyjnej funkcji polityki ekologicznej w opinii kadry menedżerskiej i biegłych rewidentów : (wyniki badań ankietowych) = An Assessment of the Stimulating Function of Ecological Policy in Light of Manager and Expert Auditor Opinion Based on Environmental Protection in Poland / Marta STĘPIEŃ // W: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 185-192. - Summ. - ISBN 83-7252-256-1
23
Wykorzystanie rachunkowości jako systemu informacyjno-kontrolnego w procesie realizacji idei zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie / Marta STĘPIEŃ // W: Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia / red. nauk. Tadeusz Pindór. - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005. - S. 235-247. - Bibliogr. - ISBN 83-88771-64-7
24
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Marta STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR). - S. 169-198. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
25
Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w aspekcie interakcji "gospodarka - środowisko" / Marta STĘPIEŃ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 581-588. - Streszcz., summ. - ISBN 83-922067-2-X
26
Etapy badania / Marta STĘPIEŃ // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 149-190. - ISBN 83-7228-166-1
27
Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym / Józefa FAMIELEC, Marta STĘPIEŃ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 59, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-276-6
28
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń : zbiór zadań / Marta STĘPIEŃ, Krzysztof JONAS, Anna SZKARŁAT. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004. - 156, [1] s. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-213-8
29
System finansowej informacji o ochronie środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / Marta STĘPIEŃ // W: Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji / red. nauk. Adam Budnikowski, Maciej Cygler. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004. - S. 277-290. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-091-2
30
Zarys koncepcji rachunkowości środowiskowej / Marta STĘPIEŃ // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 623-639. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
31
Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości / Danuta KRZYWDA, Marta STĘPIEŃ // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 291-306. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
32
Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej / Marta ŚTĘPIEŃ // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 96-121. - Bibliogr.
33
Stymulacyjna funkcja rachunkowości a finansowanie ochrony środowiska / Marta STĘPIEŃ // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004 / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - S. 327-336. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-15-2
34
Koszty pracy w gospodarce polskiej / Marta STĘPIEŃ // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 10, nr 2 (2003), s. 185-201. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
35
Zdefiniowanie istoty i struktury rachunkowości ekologicznej jednostek gospodarczych dla warunków polskich / Marta STĘPIEŃ // W: Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - S. 174-198
36
Przegląd dorobku zagranicznej i polskiej literatury dotyczącej rachunkowości ekologicznej / Józefa FAMIELEC, Marta STĘPIEŃ // W: Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - S. 38-47
37
Rachunkowość jako podstawa tworzenia informacji dotyczącej środowiska i jego ochrony / Marta STĘPIEŃ // W: Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - S. 7-37
38
Rachunkowość a ochrona środowiska w opinii biegłych rewidentów (wyniki badań ankietowych) / Marta STĘPIEŃ // W: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. nauk. Sławomir Sojak. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 695-714. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1594-X
39
Rachunek kosztów i przychodów ekologicznych / Marta STĘPIEŃ, Józefa FAMIELC // W: Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - S. 238-274
40
Analiza roli rachunkowości w polityce środowiskowej przedsiębiorstw na podstawie badań ankietowych / Marta STĘPIEŃ // W: Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - S. 140-173
41
Rachunkowość ekologiczna w świetle idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Eco Accountancy in Face of Companies` Social Responsibility / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 (2003), s. 33-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/53299183. - ISSN 0208-7944
42
Rachunki aktywów i kapitałów związane z ochroną środowiska w jednostkach gospodarczych / Józefa FAMIELEC, Janusz Dańko, Marta STĘPIEŃ // W: Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - S. 199-237
43
Rola rachunkowości w polityce środowiskowej przedsiębiorstw - wyniki badań ankietowych / Marta STĘPIEŃ // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003 / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - [Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], 2003. - S. 297-305. - Streszcz. - ISBN 83-916384-5-6
44
Ochrona środowiska w badaniu sprawozdania finansowego a świadomość ekologiczno-ekonomiczna menedżerów / Marta STĘPIEŃ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 675-687. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
45
Ekologiczny aspekt pomiarów ekonomicznych dokonywanych w rachunkowości przedsiębiorstw : (badania ankietowe) - wybrane problemy / Marta STĘPIEŃ // W: Rachunkowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Jerzy Gierusz, Magdalena Jerzymowska, Teresa Martyniuk. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2002. - S. 545-558. - Bibliogr. - ISBN 83-71876-90-4
46
Koszty uzdatniania wody i oczyszczania ścieków a ceny produktów tych procesów = The Cost of Water and Sewage Treatment and the Price of Water / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 591 (2002), s. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13074. - ISSN 0208-7944
47
Rachunkowość a ochrona środowiska = Accountancy and Environmental Protection / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002), s. 53-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12837. - ISSN 0208-7944
48
Rachunkowość jako źródło informacji finansowej a potrzeby informacyjne ekorozwoju = Accountancy as the Source of Financial Information and Information Related Needs of Sustainable Development / Marta STĘPIEŃ // W: Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju / red. nauk. Grzegorz Dobrzański. - Białystok: Wyd. Politechnika Białostocka, 2002. - (Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka, ISSN 0867-096X ; 94). - S. 214-235. - Streszcz., summ.
49
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Marta STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 52-92. - ISBN 83-7252-128-X
50
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Marta STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 130-160. - ISBN 83-7252-128-X
51
Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jej wpływ na ewolucję rachunkowości / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001), s. 177-195. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
52
Ekologiczny aspekt rachunkowości a zarządzanie jednostką gospodarczą / Marta STĘPIEŃ // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001. - S. 511-519. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 83-88057-35-9
53
Szczególna rola rachunkowości w zarządzaniu bankiem komercyjnym = The Specific Role of Accounting in the Management of a Commercial Bank / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001), s. 115-131. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
54
Koncepcja ankiety badawczej dotyczącej ekologicznego ukierunkowania pomiarów ekonomicznych dokonywanych w rachunkowości przedsiębiorstw / Marta STĘPIEŃ // W: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 389-392. - ISBN 83-7252-091-7
55
Ujawnianie wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko w sprawozdawczości firm australijskich = Revealing the Impact of the Activities of Enterprises on the Environment in the Financial Reports of Australian Firms / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001), s. 199-218. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
56
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń. 2 / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus. - Kraków : "Debet", 2001. - 192 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-910036-1-1
57
Rachunkowość a ochrona środowiska - wybrane problemy / Marta STĘPIEŃ // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 26-28 czerwca, Kraków-Zakopane 2000 / red. Wiktor Krawczyk. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami, 2000. - S. 261-271. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-902384-6-2
58
Ochrona środowiska w rachunkowości podmiotów gospodarczych - wyzwanie XXI wieku / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 56 nr specj. (2000), s. 229-235. - Referat na Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości 14-15 września 2000 r. w Spale. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
59
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus. - Kraków : Debet, 2000. - 193 s. ; 24 cm. - ISBN 83-910936-0-3
60
Ochrona wód a projektowana sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Spółka z o.o. = Water Protection and the Projected Financial Situation of the Sewage Treatment Enterprise Ltd / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - nr 535 (2000), s. 67-84. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9827. - ISSN 0208-7944
61
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus. - Kraków : Debet, 1999. - 169 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-910936-0-3
62
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań / red. Marta STĘPIEŃ ; [aut.: Mariusz ANDRZEJEWSKI, Dorota DOBIJA, Artur HOŁDA, Anna LITWA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Marta STĘPIEŃ, Barbara SUMEK-BRANDYS, Aneta ŚWIECHOWSKA, Piotr WÓJTOWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 319 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-016-X
63
Koncepcja zrównoważonego rozwoju i rachunkowość (ankieta badawcza) = Concept of Sustainable Development Vs Accounting / Marta STĘPIEŃ, Aneta ŚWIECHOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. - nr 504 (1998), s. 67-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
64
Ekologiczne ukierunkowanie rachunkowości w krajach Europy Zachodniej = Ecologically Oriented Accounting in West European Countries / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998), s. 35-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
65
Zadłużenie szpitali - niegospodarność czy ekonomiczny skutek braku pokrycia potrzeb finansowych = Hospitals in Debt - Wasteful Management or an Economic Manifestation of Insufficient Funding / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998), s. 53-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
66
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń. 1 / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus. - Kraków : Debet, 1998. - 169 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-904118-3-0
67
Prezentacja cech i funkcji rachunkowości w dydaktyce (na przykładzie wybranych rozwiązań polskich i angielskich) / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus // W: Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 2. - Katowice: AE, 1997. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 113-128. - ISBN 83-87265-17-9
68
Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA" / Danuta KRZYWDA, Marta STĘPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996), s. 143-146. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996. - ISSN 0324-8445
69
Gra decyzyjna jako metoda wspomagająca nauczanie rachunkowości / Marta STĘPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996), s. 174-177. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996. - ISSN 0324-8445
70
Software użytkowy w rachunkowości - laboratorium komputerowe / Marta STĘPIEŃ, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996), s. 170-173. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996. - ISSN 0324-8445
71
Wykorzystanie metody analizy przypadku w nauczaniu rachunkowości - wybrane problemy i przykłady = Using Case Study Method in Teaching of Accounting Selected Problems and Examples / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 467 (1996), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
72
Rachunkowość a zarządzanie strategiczne = Accountancy and Strategic Management / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 456 (1995), s. 55-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
73
Ekologiczna orientacja rachunkowości a efektywność gospodarowania / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 33 (1995), s. 168-176. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
74
Koncepcja nauczania Podstaw rachunkowości = Conception of Teaching Rudiments of Accounting / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 433 (1994), s. 115-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
75
Próby standaryzacji zagadnień ekologicznych w rachunkowości / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993), s. 109-120. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
76
Dekapitalizacja w przedsiębiorstwie przemysłowym = Depreciation in Industrial Enterprise / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 401 (1993), s. 117-129. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
77
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA, Marta STĘPIEŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 132 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
78
Metodologia oceny niezbędnych nakładów gospodarczych na ochronę środowiska = Methodology of the Evaluation of Indispensable Management Outlay on Environment Protection / Marta STĘPIEŃ, Józefa FAMIELEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992), s. 91-104. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
79
Wynik finansowy i jego pochodne w świetle zasad obliczania podatku dochodowego = Financial Effect and Its Derivatives in the Light of the Principles of Income Tax Calculation / Wiesław SAMITOWSKI, Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991), s. 97-109. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
80
Jednostkowe koszty eksploatacji urządzeń ochrony środowiska = Unit Operating Costs of Environment Protection Installations / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991), s. 139-155. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
81
Gospodarowanie funduszem rozwoju w wybranych przedsiębiorstwach uciążliwych dla środowiska = Management of the Development Fund at Selected Enterprises Oppressive to the Environment / Andrzej DĄBROWSKI, Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990), s. 145-155. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
82
Nakłady ekologiczne w skali mikroekonomicznej = Ecological Expenditure on a Microeconomic Scale / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990), s. 71-83. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
83
Nakłady, koszty i straty ekologiczne w rachunku makro- i mikroekonomicznym = Ecological Outlays Costs and Losses in Micro-and Macroeconomic Account / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989), s. 277-295. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
84
Straty, nakłady i koszty ekologiczne - interpretacja pojęć = Losses and Outlays and Ecological Costs : Interpretation of Terminology / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989), s. 71-89. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
85
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Marta STĘPIEŃ. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 208 s. : il. ; 24 cm
86
Próba analizy przyczyn dekapitalizacji majątku trwałego = An Attempt at the Analysis of the Reasons for Decapitalization of Fixed Assets / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988), s. 205-224. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
87
Progresywność norm zużycia surowców i materiałów = Progressiveness of Raw Material and Material Consumption Standards / Marta STĘPIEŃ // Gospodarka Materiałowa. - R. 40, nr 19 (899) (1988), s. 465-468. - ISSN 0017-2405
88
Ochrona środowiska jako przedmiot analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym = Environment Protection as a Subject of Economic Calculation in Industrial Enterprise / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 219-241. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
89
Problemy rachunku ekonomicznego w ochronie środowiska = Problems of Economic Calculation in Environment Protection / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 203-217. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
90
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości / Marta STĘPIEŃ, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 249 s., 2 k. tabl. : il. ; 24 cm
91
Społeczno-gospodarcze aspekty ochrony środowiska = The Secio-economic Aspects of the Protection of the Environment / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985), s. 267-288. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
92
Którędy do ochrony środowiska = Which is the Way to Environmental Protection? / Wiesław SAMITOWSKI, Marta STĘPIEŃ // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 8 (152) (1985), s. 9-10. - Rez., summ. - ISSN 0137-3668
93
Problemy ochrony środowiska a rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw = Problems Pertaining to the Protection of Environment Vs Accountancy of Enterprises' Social Responsibility / Marta STĘPIEŃ, Wiesław SAMITOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983), s. 63-78. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
94
Ochrona środowiska jako działalność finansowo wyodrębniona w przedsiębiorstwie przemysłowym = Protection of Natural Environment in the Industrial Enterprise as Separate Financial Activity / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 164 (1983), s. 135-158. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
95
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Marta STĘPIEŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 210 s. : il. ; 24 cm
96
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Marta STĘPIEŃ, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1982. - 158 s. ; 24 cm
97
Mikroekonomiczny rachunek kosztów ochrony środowiska = Microeconomic Cost Account of Environmental Protection / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 154 (1982), s. 99-119. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Straty społeczne związane z naruszeniem środowiska = Social Disadvantages Connected with Disturbances of Environment / Marta STĘPIEŃ // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981), s. 83-90. - ISSN 0079-578X
99
Ujęcie kosztów ochrony środowiska w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłowych / Marta STĘPIEŃ // Rachunkowość. - R. 32, nr 3 (375) (1981), s. 70-72. - ISSN 0481-5475
100
Działalność przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie ochrony środowiska / Marta STĘPIEŃ // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 7 (367) (1980), s. 24-27. - ISSN 0013-3043
101
Koszty ochrony środowiska i ich klasyfikacja / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 4 (1980), s. 55-68. - ISSN 0137-2211
102
Koszty ochrony środowiska i ich rachunek w przedsiębiorstwach przemysłu kluczowego / Marta STĘPIEŃ ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1979. - IV k., 242 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
103
Koszty ochrony środowiska a społeczne koszty produkcji = The Costs of the Environment Protection vs Social Costs of Production / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 118 (1979), s. 97-115. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
104
Problematyka doskonalenia gospodarki czynnikami produkcji w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym = On Directions in the Improvement of Economy by Means of Factors of Production in a Building and Constructional Company / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978), s. 5-22. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
105
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji : zbiór ćwiczeń / Antoni BIZOŃ, Stanisława SADOWSKA, Marta STĘPIEŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 121 s. ; 24 cm
106
Stopień uwidocznienia w procesie dydaktycznym międzyprzedmiotowych związków treściowych : (na podstawie badań ankietowych) / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 75-87
107
Klasyfikacja kosztów a ich przekroje ewidencyjne w przedsiębiorstwie budownictwa przemysłowego = Classification of Coats and their Records' Cross-sections in an Industrial Building Enterprise / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 211-228. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
108
Koszty ochrony wód przed zanieczyszczeniem w przemyśle chemicznym = Expenses Incidental to the Prevention of Water Pollution in Chemical Industry / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978), s. 125-146. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
109
Realność kosztu jednostkowego w świetle stosowanych metod kalkulacji = The Reality of the Cost par Piece to View of the Applied Calculation Methods / Marta STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977), s. 125-145. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
110
Co to jest ochrona środowiska? Jak ją organizować? / Marta STĘPIEŃ // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (37) (1976), s. 2-4. - ISSN 0137-3668
111
Potrzeby informacyjne przy wewnątrzzakładowym rozrachunku gospodarczym / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Rachunkowość. - R. 27, nr 8 (320) (1976), s. 253-257. - ISSN 0481-5475
112
Chemia jako źródło zanieczyszczenia wód = Chemistry as a Source of Water Pollution / Marta STĘPIEŃ // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (42) (1976), s. 8-10. - Rez., summ. - ISSN 0137-3668
113
Ocena funkcjonowania wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w nowym systemie zarządzania (na przykładzie Zakładów Chemicznych "Blachownia" w Kędzierzynie) / Marta STĘPIEŃ // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 2 (301) (1975), s. 58-62. - ISSN 0013-3043
114
Organizacja wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego (w przedsiębiorstwach zgrupowanych z Zjednoczeniu "Petrochemia") / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 11 (430) (1975), s. 488-490. - ISSN 0137-7221
115
System cen rozliczeniowych (na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia") / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Rachunkowość. - R. 26, nr 2 (326) (1975), s. 162-167. - ISSN 0481-5475
116
Kary umowne a jakość towarów = The Conventional Fines and the Quality of Goods / Marta PAJDAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 60 (1973), s. 39-54. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
1
Krzywda D., Stępień M. (red.), (2014), Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 274 s.
2
Stępień M., (2011), Katedra Rachunkowości Finansowej. [W:] Sojak S. (red.), Historia katedr rachunkowości w uczelniach polskich, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 183-212.
3
Stępień M., Pogodzińska-Mizdrak E., (2011), Wybrane problemy dydaktyczne rachunkowości w uczelni wyższej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 109-129; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189357
4
Stępień M., (2011), 15 lat, a jednak więcej ... Katedra Rachunkowości Finansowej, "Kurier UEK", nr 4 (43), s. 26-27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/14
5
Stępień M., (2010), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 169-198.
6
Stępień M., (2010), Interakcja gospodarki i środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 816, s. 163-176; https://bazekon.uek.krakow.pl/169612645
7
Micherda B., Stępień M. (red.), (2009), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 520 s.
8
Famielec J., Stępień M., (2008), Informacja ekologiczna w zarządzaniu, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 78, [1] s.
9
Stępień M., (2008), Problemy ewidencji ochrony środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 157-173; https://bazekon.uek.krakow.pl/162010347
10
Stępień M., (2008), Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 179-197; https://bazekon.uek.krakow.pl/158655260
11
Stępień M., Wydymus Z., (2007), Rachunkowość: ABC w zadaniach, Kraków : "Debet", 94 s.
12
Stępień M., (2007), Ochrona środowiska : szczególny przedmiot informacji w sprawozdaniu finansowym. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, s. 92-118.
13
Stępień M., Wydymus Z., (2007), Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 79-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/154355215
14
Stępień M., (2007), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 169-198.
15
Stępień M., (2007), Rachunek środowiskowych kosztów funkcjonowania jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 59-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/154326131
16
Stępień M., Pramanik A., (2006), Sprawozdawczość środowiskowa - przegląd rozwiązań w różnych krajach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 93-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/122260371
17
Stępień M., (2006), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 169-198.
18
Stępień M., (2006), Funkcja informacyjna rachunkowości a ochrona środowiska w świetle badań ankietowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 69-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/122208193
19
Stępień M., (2005), Rola rachunkowości w ochronie środowiska w opinii praktyków - wyniki badań ankietowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 45-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/99175410
20
Stępień M., Wydymus Z., (2005), Wybrane kierunki wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 75-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/99252302
21
Stępień M., (2005), Procedury badania zgodności i wiarygodności. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 117-148.
22
Stępień M., (2005), Próba oceny stymulacyjnej funkcji polityki ekologicznej w opinii kadry menedżerskiej i biegłych rewidentów : (wyniki badań ankietowych). [W:] Famielec J. (red.), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 185-192.
23
Stępień M., (2005), Wykorzystanie rachunkowości jako systemu informacyjno-kontrolnego w procesie realizacji idei zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie. [W:] Pindór T. (red.), Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia, Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 235-247.
24
Stępień M., (2005), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 169-198.
25
Stępień M., (2005), Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w aspekcie interakcji "gospodarka - środowisko". [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 581-588.
26
Stępień M., (2005), Etapy badania. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 149-190.
27
Famielec J., Stępień M., (2005), Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 59, [1] s.
28
Stępień M., Jonas K., Szkarłat A., (2004), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń: zbiór zadań, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 156, [1] s.
29
Stępień M., (2004), System finansowej informacji o ochronie środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. [W:] Budnikowski A., Cygler M. (red.), Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 277-290.
30
Stępień M., (2004), Zarys koncepcji rachunkowości środowiskowej. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 623-639.
31
Krzywda D., Stępień M., (2004), Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 291-306.
32
Stępień M., (2004), Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 96-121.
33
Stępień M., (2004), Stymulacyjna funkcja rachunkowości a finansowanie ochrony środowiska. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 327-336.
34
Stępień M., (2003), Koszty pracy w gospodarce polskiej, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", vol. 10, nr 2, s. 185-201.
35
Stępień M., (2003), Zdefiniowanie istoty i struktury rachunkowości ekologicznej jednostek gospodarczych dla warunków polskich. [W:] Famielec J., Borys G., Górka K., Surdykowska S. (red.), Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 174-198.
36
Famielec J., Stępień M., (2003), Przegląd dorobku zagranicznej i polskiej literatury dotyczącej rachunkowości ekologicznej. [W:] Famielec J., Borys G., Górka K., Surdykowska S. (red.), Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 38-47.
37
Stępień M., (2003), Rachunkowość jako podstawa tworzenia informacji dotyczącej środowiska i jego ochrony. [W:] Famielec J., Borys G., Górka K., Surdykowska S. (red.), Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-37.
38
Stępień M., (2003), Rachunkowość a ochrona środowiska w opinii biegłych rewidentów (wyniki badań ankietowych). [W:] Sojak S. (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 695-714.
39
Stępień M., Famielec J., (2003), Rachunek kosztów i przychodów ekologicznych. [W:] Famielec J., Borys G., Górka K., Surdykowska S. (red.), Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 238-274.
40
Stępień M., (2003), Analiza roli rachunkowości w polityce środowiskowej przedsiębiorstw na podstawie badań ankietowych. [W:] Famielec J., Borys G., Górka K., Surdykowska S. (red.), Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 140-173.
41
Stępień M., (2003), Rachunkowość ekologiczna w świetle idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 633, s. 33-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/53299183
42
Famielec J., Dańko J., Stępień M., (2003), Rachunki aktywów i kapitałów związane z ochroną środowiska w jednostkach gospodarczych. [W:] Famielec J., Borys G., Górka K., Surdykowska S. (red.), Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 199-237.
43
Stępień M., (2003), Rola rachunkowości w polityce środowiskowej przedsiębiorstw - wyniki badań ankietowych. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003, [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], s. 297-305.
44
Stępień M., (2003), Ochrona środowiska w badaniu sprawozdania finansowego a świadomość ekologiczno-ekonomiczna menedżerów. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 675-687.
45
Stępień M., (2002), Ekologiczny aspekt pomiarów ekonomicznych dokonywanych w rachunkowości przedsiębiorstw : (badania ankietowe) - wybrane problemy. [W:] Gierusz J., Jerzymowska M., Martyniuk T. (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 545-558.
46
Stępień M., (2002), Koszty uzdatniania wody i oczyszczania ścieków a ceny produktów tych procesów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 591, s. 23-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/13074
47
Stępień M., (2002), Rachunkowość a ochrona środowiska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 53-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/12837
48
Stępień M., (2002), Rachunkowość jako źródło informacji finansowej a potrzeby informacyjne ekorozwoju. [W:] Dobrzański G. (red.), Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju (Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka; 94), Białystok : Wyd. Politechnika Białostocka, s. 214-235.
49
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., Stępień M., (2002), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 52-92.
50
Stępień M., (2002), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 130-160.
51
Stępień M., (2001), Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jej wpływ na ewolucję rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 4 (60) nr specj., s. 177-195.
52
Stępień M., (2001), Ekologiczny aspekt rachunkowości a zarządzanie jednostką gospodarczą. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi: materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego : Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, s. 511-519.
53
Stępień M., Wydymus Z., (2001), Szczególna rola rachunkowości w zarządzaniu bankiem komercyjnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 115-131.
54
Stępień M., (2001), Koncepcja ankiety badawczej dotyczącej ekologicznego ukierunkowania pomiarów ekonomicznych dokonywanych w rachunkowości przedsiębiorstw. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 389-392.
55
Stępień M., (2001), Ujawnianie wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko w sprawozdawczości firm australijskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 199-218.
56
Stępień M., Wydymus Z., (2001), Podstawy rachunkowości: zbiór ćwiczeń. Cz. 2, Kraków : "Debet", 192 s.
57
Stępień M., (2000), Rachunkowość a ochrona środowiska - wybrane problemy. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 26-28 czerwca, Kraków-Zakopane 2000, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami, s. 261-271.
58
Stępień M., (2000), Ochrona środowiska w rachunkowości podmiotów gospodarczych - wyzwanie XXI wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 56 nr specj., s. 229-235.
59
Stępień M., Wydymus Z., (2000), Podstawy rachunkowości: zbiór ćwiczeń, Kraków : Debet, 193 s.
60
Stępień M., (2000), Ochrona wód a projektowana sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Spółka z o.o., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 535, s. 67-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/9827
61
Stępień M., Wydymus Z., (1999), Podstawy rachunkowości: zbiór ćwiczeń, Kraków : Debet, 169 s.
62
Andrzejewski M., Dobija D., Hołda A., Litwa A., Pogodzińska-Mizdrak E., Stępień M., Sumek-Brandys B., Świechowska A., Wójtowicz P., (1999), Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym: zbiór zadań, Stępień M. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 319 s.
63
Stępień M., Świechowska A., (1998), Koncepcja zrównoważonego rozwoju i rachunkowość (ankieta badawcza), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 504, s. 67-87.
64
Stępień M., (1998), Ekologiczne ukierunkowanie rachunkowości w krajach Europy Zachodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 35-51.
65
Stępień M., Wydymus Z., (1998), Zadłużenie szpitali - niegospodarność czy ekonomiczny skutek braku pokrycia potrzeb finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 53-72.
66
Stępień M., Wydymus Z., (1998), Podstawy rachunkowości: zbiór ćwiczeń. Cz. 1, Kraków : Debet, 169 s.
67
Stępień M., Wydymus Z., (1997), Prezentacja cech i funkcji rachunkowości w dydaktyce (na przykładzie wybranych rozwiązań polskich i angielskich). [W:] Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997, T. 2, Katowice : AE, s. 113-128.
68
Krzywda D., Stępień M., (1996), Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA", "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 736, s. 143-146.
69
Stępień M., (1996), Gra decyzyjna jako metoda wspomagająca nauczanie rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 736, s. 174-177.
70
Stępień M., Pogodzińska-Mizdrak E., (1996), Software użytkowy w rachunkowości - laboratorium komputerowe, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 736, s. 170-173.
71
Stępień M., (1996), Wykorzystanie metody analizy przypadku w nauczaniu rachunkowości - wybrane problemy i przykłady, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 467, s. 19-32.
72
Stępień M., (1995), Rachunkowość a zarządzanie strategiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 456, s. 55-69.
73
Stępień M., (1995), Ekologiczna orientacja rachunkowości a efektywność gospodarowania, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 33, s. 168-176.
74
Stępień M., (1994), Koncepcja nauczania Podstaw rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 433, s. 115-125.
75
Stępień M., (1993), Próby standaryzacji zagadnień ekologicznych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 23 nr specj., s. 109-120.
76
Stępień M., (1993), Dekapitalizacja w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 401, s. 117-129.
77
Jaklik A., Micherda B., Stępień M., (1992), Podstawy rachunkowości: zbiór ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 s.
78
Stępień M., Famielec J., (1992), Metodologia oceny niezbędnych nakładów gospodarczych na ochronę środowiska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 91-104.
79
Samitowski W., Stępień M., Wydymus Z., (1991), Wynik finansowy i jego pochodne w świetle zasad obliczania podatku dochodowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 97-109.
80
Stępień M., (1991), Jednostkowe koszty eksploatacji urządzeń ochrony środowiska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 139-155.
81
Dąbrowski A., Stępień M., (1990), Gospodarowanie funduszem rozwoju w wybranych przedsiębiorstwach uciążliwych dla środowiska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 145-155.
82
Stępień M., (1990), Nakłady ekologiczne w skali mikroekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 71-83.
83
Stępień M., (1989), Nakłady, koszty i straty ekologiczne w rachunku makro- i mikroekonomicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 277-295.
84
Stępień M., (1989), Straty, nakłady i koszty ekologiczne - interpretacja pojęć, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 71-89.
85
Bizoń A., Jaklik A., Stępień M., (1989), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 208 s.
86
Stępień M., (1988), Próba analizy przyczyn dekapitalizacji majątku trwałego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 205-224.
87
Stępień M., (1988), Progresywność norm zużycia surowców i materiałów, "Gospodarka Materiałowa", R. 40, nr 19 (899), s. 465-468.
88
Stępień M., Wydymus Z., (1987), Ochrona środowiska jako przedmiot analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 219-241.
89
Stępień M., (1987), Problemy rachunku ekonomicznego w ochronie środowiska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 203-217.
90
Stępień M., Surdykowska S., Wydymus Z., (1985), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 249 s., 2 k. tabl.
91
Stępień M., (1985), Społeczno-gospodarcze aspekty ochrony środowiska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 267-288.
92
Samitowski W., Stępień M., (1985), Którędy do ochrony środowiska, "Aura", nr 8 (152), s. 9-10.
93
Stępień M., Samitowski W., (1983), Problemy ochrony środowiska a rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 63-78.
94
Stępień M., (1983), Ochrona środowiska jako działalność finansowo wyodrębniona w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 164, s. 135-158.
95
Bizoń A., Jaklik A., Stępień M., (1982), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s.
96
Stępień M., Surdykowska S., Wydymus Z., (1982), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 158 s.
97
Stępień M., (1982), Mikroekonomiczny rachunek kosztów ochrony środowiska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 154, s. 99-119.
98
Stępień M., (1981), Straty społeczne związane z naruszeniem środowiska, "Problemy Ekonomiczne", R. 20, nr 1/81, s. 83-90.
99
Stępień M., (1981), Ujęcie kosztów ochrony środowiska w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłowych, "Rachunkowość", R. 32, nr 3 (375), s. 70-72.
100
Stępień M., (1980), Działalność przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie ochrony środowiska, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 7 (367), s. 24-27.
101
Stępień M., (1980), Koszty ochrony środowiska i ich klasyfikacja, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 4, s. 55-68.
102
Stępień M., (1979), Koszty ochrony środowiska i ich rachunek w przedsiębiorstwach przemysłu kluczowego, Prom. Burzym E., Kraków : , IV k., 242 k.
103
Stępień M., (1979), Koszty ochrony środowiska a społeczne koszty produkcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 118, s. 97-115.
104
Stępień M., Wydymus Z., (1978), Problematyka doskonalenia gospodarki czynnikami produkcji w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 110, s. 5-22.
105
Bizoń A., Sadowska S., Stępień M., (1978), Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji: zbiór ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
106
Stępień M., Wydymus Z., (1978), Stopień uwidocznienia w procesie dydaktycznym międzyprzedmiotowych związków treściowych : (na podstawie badań ankietowych). [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 75-87.
107
Stępień M., Wydymus Z., (1978), Klasyfikacja kosztów a ich przekroje ewidencyjne w przedsiębiorstwie budownictwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 211-228.
108
Stępień M., (1978), Koszty ochrony wód przed zanieczyszczeniem w przemyśle chemicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 110, s. 125-146.
109
Stępień M., (1977), Realność kosztu jednostkowego w świetle stosowanych metod kalkulacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 125-145.
110
Stępień M., (1976), Co to jest ochrona środowiska? Jak ją organizować?, "Aura", nr 1 (37), s. 2-4.
111
Stępień M., Wydymus Z., (1976), Potrzeby informacyjne przy wewnątrzzakładowym rozrachunku gospodarczym, "Rachunkowość", R. 27, nr 8 (320), s. 253-257.
112
Stępień M., (1976), Chemia jako źródło zanieczyszczenia wód, "Aura", nr 6 (42), s. 8-10.
113
Stępień M., (1975), Ocena funkcjonowania wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w nowym systemie zarządzania (na przykładzie Zakładów Chemicznych "Blachownia" w Kędzierzynie), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 26, nr 2 (301), s. 58-62.
114
Stępień M., Wydymus Z., (1975), Organizacja wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego (w przedsiębiorstwach zgrupowanych z Zjednoczeniu "Petrochemia"), "Przegląd Organizacji", R. 38, nr 11 (430), s. 488-490.
115
Stępień M., Wydymus Z., (1975), System cen rozliczeniowych (na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia"), "Rachunkowość", R. 26, nr 2 (326), s. 162-167.
116
Pajdak M., (1973), Kary umowne a jakość towarów, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 60, s. 39-54.
1
@book{UEK:2168295129,
title = "Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-78-5",
}
2
@inbook{UEK:2168223488,
author = "Marta Stępień",
title = "Katedra Rachunkowości Finansowej",
booktitle = "Historia katedr rachunkowości w uczelniach polskich",
pages = "183-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2011",
isbn = "978-83-7228-278-1",
}
3
@article{UEK:2168219542,
author = "Marta Stępień and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Wybrane problemy dydaktyczne rachunkowości w uczelni wyższej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "109-129",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189357},
}
4
@misc{UEK:2168344964,
author = "Marta Stępień",
title = "15 lat, a jednak więcej ... Katedra Rachunkowości Finansowej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (43)",
pages = "26-27",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/14},
}
5
@inbook{UEK:2168220706,
author = "Marta Stępień",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "169-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
6
@article{UEK:53108,
author = "Marta Stępień",
title = "Interakcja gospodarki i środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "816",
pages = "163-176",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169612645},
}
7
@book{UEK:51245,
title = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
editor = Micherda Bronisław,
editor = Stępień Marta,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
8
@book{UEK:51291,
author = "Józefa Famielec and Marta Stępień",
title = "Informacja ekologiczna w zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-409-6",
}
9
@article{UEK:50376,
author = "Marta Stępień",
title = "Problemy ewidencji ochrony środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "785",
pages = "157-173",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162010347},
}
10
@article{UEK:50579,
author = "Marta Stępień",
title = "Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "768",
pages = "179-197",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158655260},
}
11
@book{UEK:2168339813,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Rachunkowość : ABC w zadaniach",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet",
year = "2007",
url = {},
isbn = "978-83-910036-2-7",
}
12
@inbook{UEK:2165372844,
author = "Marta Stępień",
title = "Ochrona środowiska : szczególny przedmiot informacji w sprawozdaniu finansowym",
booktitle = "Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "92-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "83-7251-687-1",
}
13
@article{UEK:50821,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "79-99",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/154355215},
}
14
@inbook{UEK:2168232150,
author = "Marta Stępień",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "169-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
15
@article{UEK:50818,
author = "Marta Stępień",
title = "Rachunek środowiskowych kosztów funkcjonowania jednostki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "59-77",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/154326131},
}
16
@article{UEK:52815,
author = "Marta Stępień and Alok Kumar Pramanik",
title = "Sprawozdawczość środowiskowa - przegląd rozwiązań w różnych krajach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "702",
pages = "93-114",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122260371},
}
17
@inbook{UEK:2168252130,
author = "Marta Stępień",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "169-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "83-01-14323-1",
}
18
@article{UEK:52814,
author = "Marta Stępień",
title = "Funkcja informacyjna rachunkowości a ochrona środowiska w świetle badań ankietowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "702",
pages = "69-82",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122208193},
}
19
@article{UEK:51531,
author = "Marta Stępień",
title = "Rola rachunkowości w ochronie środowiska w opinii praktyków - wyniki badań ankietowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "45-60",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99175410},
}
20
@article{UEK:51532,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Wybrane kierunki wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "75-102",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99252302},
}
21
@inbook{UEK:2165192355,
author = "Marta Stępień",
title = "Procedury badania zgodności i wiarygodności",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "117-148",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
22
@inbook{UEK:2166091117,
author = "Marta Stępień",
title = "Próba oceny stymulacyjnej funkcji polityki ekologicznej w opinii kadry menedżerskiej i biegłych rewidentów : (wyniki badań ankietowych)",
booktitle = "Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.)",
pages = "185-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-256-1",
}
23
@inbook{UEK:2166054348,
author = "Marta Stępień",
title = "Wykorzystanie rachunkowości jako systemu informacyjno-kontrolnego w procesie realizacji idei zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia",
pages = "235-247",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko",
year = "2005",
isbn = "83-88771-64-7",
}
24
@inbook{UEK:2165921991,
author = "Marta Stępień",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "169-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14323-1",
}
25
@inbook{UEK:2165018606,
author = "Marta Stępień",
title = "Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w aspekcie interakcji gospodarka - środowisko",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego",
pages = "581-588",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-2-X",
}
26
@inbook{UEK:2165192525,
author = "Marta Stępień",
title = "Etapy badania",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "149-190",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
27
@book{UEK:2167641679,
author = "Józefa Famielec and Marta Stępień",
title = "Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-276-6",
}
28
@book{UEK:2168221676,
author = "Marta Stępień and Krzysztof Jonas and Anna Szkarłat",
title = "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-213-8",
}
29
@inbook{UEK:2166075844,
author = "Marta Stępień",
title = "System finansowej informacji o ochronie środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji",
pages = "277-290",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2004",
isbn = "83-7378-091-2",
}
30
@inbook{UEK:2168051568,
author = "Marta Stępień",
title = "Zarys koncepcji rachunkowości środowiskowej",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "623-639",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
31
@inbook{UEK:2168045918,
author = "Danuta Krzywda and Marta Stępień",
title = "Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "291-306",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
32
@unpublished{UEK:2168270646,
author = "Marta Stępień",
title = "Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "96-121",
year = "2004",
}
33
@inbook{UEK:2166286850,
author = "Marta Stępień",
title = "Stymulacyjna funkcja rachunkowości a finansowanie ochrony środowiska",
booktitle = "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004",
pages = "327-336",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
isbn = "83-89823-15-2",
}
34
@article{UEK:2168320665,
author = "Marta Stępień",
title = "Koszty pracy w gospodarce polskiej",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "vol. 10, 2",
pages = "185-201",
year = "2003",
}
35
@misc{UEK:2168277887,
author = "Marta Stępień",
title = "Zdefiniowanie istoty i struktury rachunkowości ekologicznej jednostek gospodarczych dla warunków polskich",
booktitle = "Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce",
pages = "174-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
36
@misc{UEK:2168306213,
author = "Józefa Famielec and Marta Stępień",
title = "Przegląd dorobku zagranicznej i polskiej literatury dotyczącej rachunkowości ekologicznej",
booktitle = "Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce",
pages = "38-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
37
@misc{UEK:2168277835,
author = "Marta Stępień",
title = "Rachunkowość jako podstawa tworzenia informacji dotyczącej środowiska i jego ochrony",
booktitle = "Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce",
pages = "7-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
38
@inbook{UEK:2168233228,
author = "Marta Stępień",
title = "Rachunkowość a ochrona środowiska w opinii biegłych rewidentów (wyniki badań ankietowych)",
booktitle = "Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce",
pages = "695-714",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1594-X",
}
39
@misc{UEK:2168306221,
author = "Marta Stępień and Józefa Famielec",
title = "Rachunek kosztów i przychodów ekologicznych",
booktitle = "Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce",
pages = "238-274",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
40
@misc{UEK:2168277885,
author = "Marta Stępień",
title = "Analiza roli rachunkowości w polityce środowiskowej przedsiębiorstw na podstawie badań ankietowych",
booktitle = "Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce",
pages = "140-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
41
@article{UEK:51558,
author = "Marta Stępień",
title = "Rachunkowość ekologiczna w świetle idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "633",
pages = "33-50",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/53299183},
}
42
@misc{UEK:2168306217,
author = "Józefa Famielec and Janusz Dańko and Marta Stępień",
title = "Rachunki aktywów i kapitałów związane z ochroną środowiska w jednostkach gospodarczych",
booktitle = "Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce",
pages = "199-237",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
43
@inbook{UEK:2168233080,
author = "Marta Stępień",
title = "Rola rachunkowości w polityce środowiskowej przedsiębiorstw - wyniki badań ankietowych",
booktitle = "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003",
pages = "297-305",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami",
year = "2003",
isbn = "83-916384-5-6",
}
44
@inbook{UEK:2165233598,
author = "Marta Stępień",
title = "Ochrona środowiska w badaniu sprawozdania finansowego a świadomość ekologiczno-ekonomiczna menedżerów",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "675-687",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
45
@inbook{UEK:2165164979,
author = "Marta Stępień",
title = "Ekologiczny aspekt pomiarów ekonomicznych dokonywanych w rachunkowości przedsiębiorstw : (badania ankietowe) - wybrane problemy",
booktitle = "Rachunkowość wobec procesów globalizacji",
pages = "545-558",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2002",
isbn = "83-71876-90-4",
}
46
@article{UEK:51520,
author = "Marta Stępień",
title = "Koszty uzdatniania wody i oczyszczania ścieków a ceny produktów tych procesów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "591",
pages = "23-37",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13074},
}
47
@article{UEK:2168225364,
author = "Marta Stępień",
title = "Rachunkowość a ochrona środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "53-68",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12837},
}
48
@inbook{UEK:2166247773,
author = "Marta Stępień",
title = "Rachunkowość jako źródło informacji finansowej a potrzeby informacyjne ekorozwoju",
booktitle = "Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju",
pages = "214-235",
adress = "Białystok",
publisher = "Wyd. Politechnika Białostocka",
year = "2002",
issn = "0867-096X",
}
49
@inbook{UEK:2168243118,
author = "Bronisław Micherda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Marta Stępień",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości",
pages = "52-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-128-X",
}
50
@inbook{UEK:2168243134,
author = "Marta Stępień",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości",
pages = "130-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-128-X",
}
51
@article{UEK:2168254058,
author = "Marta Stępień",
title = "Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jej wpływ na ewolucję rachunkowości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 4 (60) specj.",
pages = "177-195",
year = "2001",
}
52
@inbook{UEK:2168279141,
author = "Marta Stępień",
title = "Ekologiczny aspekt rachunkowości a zarządzanie jednostką gospodarczą",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi",
pages = "511-519",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie",
year = "2001",
isbn = "83-88057-35-9",
}
53
@article{UEK:51510,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Szczególna rola rachunkowości w zarządzaniu bankiem komercyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "559",
pages = "115-131",
year = "2001",
}
54
@inbook{UEK:2165264449,
author = "Marta Stępień",
title = "Koncepcja ankiety badawczej dotyczącej ekologicznego ukierunkowania pomiarów ekonomicznych dokonywanych w rachunkowości przedsiębiorstw",
booktitle = "Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.)",
pages = "389-392",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-091-7",
}
55
@article{UEK:51508,
author = "Marta Stępień",
title = "Ujawnianie wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko w sprawozdawczości firm australijskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "559",
pages = "199-218",
year = "2001",
}
56
@book{UEK:2168339811,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet",
year = "2001",
url = {},
isbn = "83-910036-1-1",
}
57
@inbook{UEK:2168232934,
author = "Marta Stępień",
title = "Rachunkowość a ochrona środowiska - wybrane problemy",
booktitle = "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 26-28 czerwca, Kraków-Zakopane 2000",
pages = "261-271",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami",
year = "2000",
isbn = "83-902384-6-2",
}
58
@article{UEK:2168271984,
author = "Marta Stępień",
title = "Ochrona środowiska w rachunkowości podmiotów gospodarczych - wyzwanie XXI wieku",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 56 specj.",
pages = "229-235",
year = "2000",
}
59
@book{UEK:2168339809,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet",
year = "2000",
url = {},
isbn = "83-910936-0-3",
}
60
@article{UEK:2168224532,
author = "Marta Stępień",
title = "Ochrona wód a projektowana sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Spółka z o.o.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "535",
pages = "67-84",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9827},
}
61
@book{UEK:2168339807,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet",
year = "1999",
url = {},
isbn = "83-910936-0-3",
}
62
@book{UEK:2168272314,
author = "Mariusz Andrzejewski and Dorota Dobija and Artur Hołda and Anna Litwa and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Marta Stępień and Barbara Sumek-Brandys and Aneta Świechowska and Piotr Wójtowicz",
title = "Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań",
editor = Stępień Marta,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-016-X",
}
63
@article{UEK:2168262776,
author = "Marta Stępień and Aneta Świechowska",
title = "Koncepcja zrównoważonego rozwoju i rachunkowość : (ankieta badawcza)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "504",
pages = "67-87",
year = "1998",
}
64
@article{UEK:2168262442,
author = "Marta Stępień",
title = "Ekologiczne ukierunkowanie rachunkowości w krajach Europy Zachodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "516",
pages = "35-51",
year = "1998",
}
65
@article{UEK:2168262446,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Zadłużenie szpitali - niegospodarność czy ekonomiczny skutek braku pokrycia potrzeb finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "516",
pages = "53-72",
year = "1998",
}
66
@book{UEK:2168339805,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet",
year = "1998",
url = {},
isbn = "83-904118-3-0",
}
67
@inbook{UEK:2168343091,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Prezentacja cech i funkcji rachunkowości w dydaktyce (na przykładzie wybranych rozwiązań polskich i angielskich)",
booktitle = "Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 2",
pages = "113-128",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-87265-17-9",
}
68
@article{UEK:2168321029,
author = "Danuta Krzywda and Marta Stępień",
title = "Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study ALFA-MAKA",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "736",
pages = "143-146",
adress = "",
year = "1996",
url = {},
}
69
@article{UEK:2168321033,
author = "Marta Stępień",
title = "Gra decyzyjna jako metoda wspomagająca nauczanie rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "736",
pages = "174-177",
adress = "",
year = "1996",
url = {},
}
70
@article{UEK:2168321031,
author = "Marta Stępień and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Software użytkowy w rachunkowości - laboratorium komputerowe",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "736",
pages = "170-173",
adress = "",
year = "1996",
url = {},
}
71
@article{UEK:2168256790,
author = "Marta Stępień",
title = "Wykorzystanie metody analizy przypadku w nauczaniu rachunkowości - wybrane problemy i przykłady",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "467",
pages = "19-32",
year = "1996",
}
72
@article{UEK:2168243534,
author = "Marta Stępień",
title = "Rachunkowość a zarządzanie strategiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "456",
pages = "55-69",
year = "1995",
}
73
@article{UEK:2168272730,
author = "Marta Stępień",
title = "Ekologiczna orientacja rachunkowości a efektywność gospodarowania",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 33",
pages = "168-176",
year = "1995",
}
74
@article{UEK:2168248254,
author = "Marta Stępień",
title = "Koncepcja nauczania Podstaw rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "433",
pages = "115-125",
year = "1994",
}
75
@article{UEK:2168254206,
author = "Marta Stępień",
title = "Próby standaryzacji zagadnień ekologicznych w rachunkowości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 23 specj.",
pages = "109-120",
year = "1993",
}
76
@article{UEK:2168264906,
author = "Marta Stępień",
title = "Dekapitalizacja w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "401",
pages = "117-129",
year = "1993",
}
77
@book{UEK:2168336251,
author = "Andrzej Jaklik and Bronisław Micherda and Marta Stępień",
title = "Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
78
@article{UEK:2168236002,
author = "Marta Stępień and Józefa Famielec",
title = "Metodologia oceny niezbędnych nakładów gospodarczych na ochronę środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "91-104",
year = "1992",
url = {},
}
79
@article{UEK:2168254092,
author = "Wiesław Samitowski and Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Wynik finansowy i jego pochodne w świetle zasad obliczania podatku dochodowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "97-109",
year = "1991",
}
80
@article{UEK:2168254090,
author = "Marta Stępień",
title = "Jednostkowe koszty eksploatacji urządzeń ochrony środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "139-155",
year = "1991",
}
81
@article{UEK:2168266248,
author = "Andrzej Dąbrowski and Marta Stępień",
title = "Gospodarowanie funduszem rozwoju w wybranych przedsiębiorstwach uciążliwych dla środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "145-155",
year = "1990",
}
82
@article{UEK:2168266212,
author = "Marta Stępień",
title = "Nakłady ekologiczne w skali mikroekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "71-83",
year = "1990",
}
83
@article{UEK:2168253798,
author = "Marta Stępień",
title = "Nakłady, koszty i straty ekologiczne w rachunku makro- i mikroekonomicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "277-295",
year = "1989",
}
84
@article{UEK:2168235110,
author = "Marta Stępień",
title = "Straty, nakłady i koszty ekologiczne - interpretacja pojęć",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "71-89",
year = "1989",
}
85
@book{UEK:2168285597,
author = "Antoni Bizoń and Andrzej Jaklik and Marta Stępień",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
86
@article{UEK:2168261830,
author = "Marta Stępień",
title = "Próba analizy przyczyn dekapitalizacji majątku trwałego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "205-224",
year = "1988",
}
87
@article{UEK:2168269250,
author = "Marta Stępień",
title = "Progresywność norm zużycia surowców i materiałów",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 40, 19 (899)",
pages = "465-468",
year = "1988",
}
88
@article{UEK:2168262058,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Ochrona środowiska jako przedmiot analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "219-241",
year = "1987",
}
89
@article{UEK:2168262056,
author = "Marta Stępień",
title = "Problemy rachunku ekonomicznego w ochronie środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "203-217",
year = "1987",
}
90
@book{UEK:2168292167,
author = "Marta Stępień and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
91
@article{UEK:2168262824,
author = "Marta Stępień",
title = "Społeczno-gospodarcze aspekty ochrony środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "267-288",
year = "1985",
}
92
@article{UEK:2168278295,
author = "Wiesław Samitowski and Marta Stępień",
title = "Którędy do ochrony środowiska",
journal = "Aura",
number = "8 (152)",
pages = "9-10",
year = "1985",
}
93
@article{UEK:2168236048,
author = "Marta Stępień and Wiesław Samitowski",
title = "Problemy ochrony środowiska a rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "63-78",
year = "1983",
}
94
@article{UEK:2168217960,
author = "Marta Stępień",
title = "Ochrona środowiska jako działalność finansowo wyodrębniona w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "164",
pages = "135-158",
year = "1983",
}
95
@book{UEK:2168285595,
author = "Antoni Bizoń and Andrzej Jaklik and Marta Stępień",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
96
@book{UEK:2168339803,
author = "Marta Stępień and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1982",
url = {},
}
97
@article{UEK:2168264712,
author = "Marta Stępień",
title = "Mikroekonomiczny rachunek kosztów ochrony środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "154",
pages = "99-119",
year = "1982",
}
98
@article{UEK:2168230480,
author = "Marta Stępień",
title = "Straty społeczne związane z naruszeniem środowiska",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 20, 1/81",
pages = "83-90",
year = "1981",
}
99
@article{UEK:2168356666,
author = "Marta Stępień",
title = "Ujęcie kosztów ochrony środowiska w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 32, 3 (375)",
pages = "70-72",
year = "1981",
}
100
@article{UEK:2168226483,
author = "Marta Stępień",
title = "Działalność przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie ochrony środowiska",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 31, 7 (367)",
pages = "24-27",
year = "1980",
}
101
@article{UEK:2168340909,
author = "Marta Stępień",
title = "Koszty ochrony środowiska i ich klasyfikacja",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 4",
pages = "55-68",
year = "1980",
}
102
@unpublished{UEK:2168304559,
author = "Marta Stępień",
title = "Koszty ochrony środowiska i ich rachunek w przedsiębiorstwach przemysłu kluczowego",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
103
@article{UEK:2168250784,
author = "Marta Stępień",
title = "Koszty ochrony środowiska a społeczne koszty produkcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "118",
pages = "97-115",
year = "1979",
}
104
@article{UEK:2168250518,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Problematyka doskonalenia gospodarki czynnikami produkcji w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "110",
pages = "5-22",
year = "1978",
}
105
@book{UEK:2168286133,
author = "Antoni Bizoń and Stanisława Sadowska and Marta Stępień",
title = "Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
106
@inbook{UEK:2168263344,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Stopień uwidocznienia w procesie dydaktycznym międzyprzedmiotowych związków treściowych : (na podstawie badań ankietowych)",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "75-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
107
@article{UEK:2168241178,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Klasyfikacja kosztów a ich przekroje ewidencyjne w przedsiębiorstwie budownictwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "211-228",
year = "1978",
}
108
@article{UEK:2168250508,
author = "Marta Stępień",
title = "Koszty ochrony wód przed zanieczyszczeniem w przemyśle chemicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "110",
pages = "125-146",
year = "1978",
}
109
@article{UEK:2168250102,
author = "Marta Stępień",
title = "Realność kosztu jednostkowego w świetle stosowanych metod kalkulacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "125-145",
year = "1977",
}
110
@article{UEK:2168283821,
author = "Marta Stępień",
title = "Co to jest ochrona środowiska? Jak ją organizować?",
journal = "Aura",
number = "1 (37)",
pages = "2-4",
year = "1976",
}
111
@article{UEK:2168272852,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Potrzeby informacyjne przy wewnątrzzakładowym rozrachunku gospodarczym",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 27, 8 (320)",
pages = "253-257",
year = "1976",
}
112
@article{UEK:2168283813,
author = "Marta Stępień",
title = "Chemia jako źródło zanieczyszczenia wód",
journal = "Aura",
number = "6 (42)",
pages = "8-10",
year = "1976",
}
113
@article{UEK:2168277721,
author = "Marta Stępień",
title = "Ocena funkcjonowania wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w nowym systemie zarządzania : (na przykładzie Zakładów Chemicznych Blachownia w Kędzierzynie)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 26, 2 (301)",
pages = "58-62",
year = "1975",
}
114
@article{UEK:2168332379,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Organizacja wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego : (w przedsiębiorstwach zgrupowanych z Zjednoczeniu Petrochemia)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "R. 38, 11 (430)",
pages = "488-490",
year = "1975",
}
115
@article{UEK:2168356642,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "System cen rozliczeniowych (na przykładzie Zjednoczenia Petrochemia)",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 26, 2 (326)",
pages = "162-167",
year = "1975",
}
116
@article{UEK:2168250496,
author = "Marta Pajdak",
title = "Kary umowne a jakość towarów",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "60",
pages = "39-54",
year = "1973",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID