Publications of the selected author
1

Title:
Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań finansowych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
452, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków ogólnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz środków Katedry Rachunkowości Finansowej UEK
ISBN:
978-83-01-20578-2
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168335293
monograph
2

Title:
Pojęcie i zakres polityki rachunkowości w polskich oraz w międzynarodowych regulacjach rachunkowości = The Concept and Scope of Accounting Policy in Polish and International Accounting Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019) , s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168338759
article
3

Conference:
The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2018-10-11 do 2018-10-12
Title:
Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / red. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2018, s. 341-347. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-7-8
Access mode:
Nr:
2168329733
chapter in conference materials
4

Title:
Od społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do sprawozdawczości zintegrowanej
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 15-26
ISBN:
978-83-8085-380-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313197
chapter in monograph
See main document
5

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines = Rachunkowość na tle innych dyscyplin naukowych
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 130-131. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336793
varia
6

Title:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2016
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publikacja jest dziełem pracowników Katedry Rachunkowości Finansowej UEK w Krakowie w ramach badań statutowych nr: 044/WF-KRAF/01/2015/S/5044
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304521
See related chapters
7

Conference:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance", Jurmala, Łotwa, od 2015-07-07 do 2015-07-11
Title:
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union
Source:
Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance". - 2016 (2016) , s. 13-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168310043
article
8

Title:
Wstęp
Source:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 9-11
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304547
preface / summary
See main document
9

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost', Žilina, Słowacja, od 2015-11-06 do 2015-11-06
Title:
Integrated Reporting as the Direction of Evolution of Corporate Financial Reporting
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016, s. 78-89. - Summ.
ISBN:
978-80-554-1180-4
Nr:
2168304861
chapter in conference materials
10

Conference:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance", Jurmala, Łotwa, od 2015-07-07 do 2015-07-11
Title:
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting
Source:
Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance". - 2016 (2016) , s. 63-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168310049
article
11

Title:
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting
Source:
Journal of International Economic Research. - vol. 2, no. 1 (2016) , s. 81-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168332667
article
12

Title:
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa i jego przydatność w procesie analitycznym
Source:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 85-120
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304533
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union
Source:
Journal of International Economic Research. - vol. 2, no. 1 (2016) , s. 33-41. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168332659
article
14

Author:
Mariusz Karwowski , Dawid Garstecki , Beata Iwasieczko , Konrad Grabiński , Tomasz Gabrusewicz , Konrad Stępień , Beata Dratwińska-Kania , Grażyna Michalczuk , Paweł Zieniuk , Ilona Kędzierska-Bujak , Maria Niewiadoma , Małgorzata Garstka , Bogusława Bek-Gaik , Józef Pfaff
Title:
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. Anna Karmańska - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168318265
chapter in monograph
15

Conference:
The 3rd International Scientific Conference: IFRS - Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2015-10-08 do 2015-10-09
Title:
Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / red. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2015, s. 40-48. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-8676-5
Access mode:
Nr:
2168298271
chapter in conference materials
16

Title:
Accounting Policy as a Tool to Manipulate Financial Result of Enterprises
Source:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 5 = The Development of Financial Systems of Countries of Central and East Europe. Vol. 5 / [vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, P'otr BULA] - L'viv: L'vìvs'kij institut bankìvs'koï spravi Universitetu bankìvs'koï spravi Nacìonal'nogo banku Ukraïni ; Krakìvs'kij ekonomìčnij unìversitet, 2015, s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-9-2
Access mode:
Nr:
2168301127
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Public Sector Accounting System Reform in Lithuania = Reforma systemu rachunkowości sektora publicznego na Litwie
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 295-304. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299841
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 255-295
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290591
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Estimated Values : the Provisions and the Write-downs of Assets as Tools to Manipulate Financial Results of Enterprises
Source:
Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 4, nr 1 (2015) , s. 157-171. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168298367
article
20

Conference:
The 3rd International Scientific Conference: IFRS - Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2015-10-08 do 2015-10-09
Title:
Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / red. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2015, s. 60-67. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-8676-5
Access mode:
Nr:
2168298281
chapter in conference materials
21

Title:
Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Reporting
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 286-294. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299839
chapter in monograph
See main document
22

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII = International Scientific Conference Development of Euroregion Beskydy VIII, Žilina, Słowacja, od 2014-10-24 do 2014-10-24
Title:
A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2014, s. 143-150. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0965-8
Nr:
2168290803
chapter in conference materials
23

Title:
Polityka rachunkowości na tle zasad rachunkowości = Accounting Policy Against the Accounting Principles
Source:
Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. Henryk Lelusz, Renata Burchart - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014, s. 331-342. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7299-891-0
Nr:
2168285115
chapter in monograph
24

Title:
Polityka rachunkowości w teorii i w prawnych regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 49-70
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274645
chapter in monograph
See main document
25

Conference:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Title:
Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej = The Accounting Policy in the Light of Creative Accounting
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 314-326. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293317
article
26

Title:
Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 1[281]-48[328] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301651
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Pojęcie i zakres inwestycji w rachunkowości oraz metody wyceny inwestycji niefinansowych = The Concept and Scope of Investments in Accounting and Valuation Methods for Non-financial Investments
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 59-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290199
article
28

Title:
Dylematy kwantyfikacji wartości rzeczowych aktywów trwałych przedsiębiorstwa = Dilemmas of Quantification of the Value of Tangible Fixed Assets of a Company
Source:
Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2014, s. 147-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-33-4
Nr:
2168290509
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Accounting Policy in Creating the Financial Image of an Enterprise Through Financial Reporting = Polityka rachunkowości w kreowaniu wizerunku sytuacji finansowej w sprawozdawczości przedsiębiorstwa
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 65 (2014) , s. 397-407. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 802)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293325
article
30

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013], s. 68-77
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291035
chapter in monograph
See main document
31

Conference:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała, Polska, od 2013-05-24 do 2013-05-24
Title:
Potencjał informacyjny i analityczny rachunku przepływów pieniężnych = The Information and Analytical Character of Cash Flow Statement
Source:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013, s. 99-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-09-9
Nr:
2168278249
chapter in conference materials
See main document
32

Title:
Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 66-81
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256228
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Problemy wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych przedsiębiorstwa = Problems in Valuating a Company's Tangible Fixed Assets and Investment Property
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 203-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168272990
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013], s. 19-28
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291027
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013], s. 9-15
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291023
chapter in monograph
See main document
36

Title:
W poszukiwaniu ładu terminologicznego : zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność = In Search of Terminological Order : Payment Ability, Financial Liquidity, and Solvency
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013) , s. 93-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267386
article
37

Author:
Mariusz Karwowski , Dawid Garstecki , Beata Iwasieczko , Konrad Grabiński , Tomasz Gabrusewicz , Konrad Stępień , Beata Dratwińska-Kania , Grażyna Michalczuk , Paweł Zieniuk , Ilona Kędzierska-Bujak , Maria Niewiadoma , Małgorzata Garstka , Bogusława Bek-Gaik , Józef Pfaff
Title:
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. Anna Karmańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013, s. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168298653
chapter in monograph
38

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013], s. 54-67
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291033
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej = The Role of the Fiscal Pact to Restore Financial Credibility of the European Union
Source:
Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego / red. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013, s. 59-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-21-1
Nr:
2168277795
chapter in monograph
40

Title:
Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 69-92 - Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287105
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Definicyjne i metodyczne problemy rentowności = Definitional and Methodical Problems of Profitability
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 101-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282787
article
42

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013], s. 35-53
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291031
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013], s. 29-34
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291029
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa = The Impairment Assets Like an Instrument to Manipulate the Financial Result of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 62 (2013) , s. 689-700. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 766)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168270972
article
45

Title:
Jakość sprawozdania finansowego a wizerunek przedsiębiorstwa
Source:
Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / red. Helena Żukowska, Wiesław Janik - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012, s. 309-323 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-568-0
Nr:
2168266136
chapter in monograph
46

Title:
Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego = The Accounting Policy as a Tool for Creating Corporate Image in a Period of Economic Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 13 (2012) , s. 289-298. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255528
article
47

Title:
Wycena produkcji gotowej i niezakończonej w przedsiębiorstwach = The Valuation of Finished and Unfinished Goods in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 877 (2012) , s. 75-84. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235332
article
48

Title:
Problemy definicyjne i metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych = Investments as Condition of Development of Enterprise
Source:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 32-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-96-9
Nr:
2168278035
chapter in monograph
49

Title:
Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta = The Accounting Policy as Object of Research of Financial Statement Auditor
Source:
Zawartość informacyjna polityki rachunkowości : wybrane problemy / red. Helena Żukowska, Bogna Sawicka - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012, s. 175-186. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-427-0
Nr:
2168266168
chapter in monograph
50

Title:
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) w świetle obecnych regulacji
Source:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 119-129
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168229138
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Kluczowe mierniki wyników działalności przedsiębiorstw = Key Measures of the Enterprise Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 51 (2012) , s. 381-390. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 690)
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229498
article
52

Title:
Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 73-90 - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273702
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011, s. 29-34
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224358
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Company Balance Sheet Trends
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 75-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227762
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa = Company Financial Reporting Sheet Trends
Source:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 88 (2011) , s. 175-183. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275423
article
56

Title:
Analiza wrażliwości zysku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - nr 2 (2011) , s. 167-184. - Tytuł numeru: Ryzyko kryzysu we współczesnej gospodarce - mechanizmy i środki zaradcze - Bibliogr.
Nr:
2168277759
article
57

Title:
Rachunek kosztów pełnych versus rachunek kosztów zmiennych = Total Costing versus Variable Costing
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 182 (2011) , s. 482-491. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów i pomiar dokonań - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222882
article
58

Title:
Kontrolna funkcja rachunku wyników
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 119-132 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218388
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Bilans w świetle obecnych regulacji a kierunki jego zmian
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA, s. 119-130 - Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264938
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011, s. 54-67
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224374
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011, s. 9-15
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224352
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011, s. 35-53
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224372
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych = Capital Market Indicators Used for Assessing the Efficiency of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 849 (2011) , s. 99-107. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219540
article
64

Title:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011, s. 19-28
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224356
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Rezerwy jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa = The Provisions Like an Instrument to Manipulate the Financial Result of Enterprises
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011) , s. 369-379. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228604
article
66

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011, s. 68-77
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224420
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Bieżąca i bilansowa wycena wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie = The Current and Balance Evaluation of the Intangible Assets in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 37 (2011) , s. 767-775. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 639)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168225598
article
68

Title:
Zasadność stosowania uproszczeń w ustalaniu kosztu wytworzenia wyrobów gotowych w małych przedsiębiorstwach = The Justification for Using Simplification to Determine the Cost of Manufacturing Finished Goods in Small Enterprises
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 174-183. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165284205
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Analiza piramidalna w pogłębionym badaniu rentowności przedsiębiorstwa
Source:
W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych / red. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010, s. 88-96. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-64-8
Nr:
2166713800
chapter in monograph
70

Title:
Zjawiska dźwigni w dobie kryzysu gospodarczego = The Leverages during the Economic Crisis Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 142 (2010) , s. 70-76. - Tytuł numeru: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391813
article
71

Title:
Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Profitability of Selected Listed Companies in the Light Industry Sector between 2002 and 2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 816 (2010) , s. 139-152. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53106
article
72

Title:
Kontrolna funkcja rachunku wyników
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 124-138 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303321
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Title:
Struktura i funkcje współczesnej rachunkowości = The Structure and Functioning of Contemporary Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 816 (2010) , s. 153-162. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53107
article
74

Title:
Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Solvency of Selected Publicly Traded Companies in the Light Industry Sector in the Years 2002-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 840 (2010) , s. 171-191. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218630
article
75

Title:
Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania
Source:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 19-30
ISBN:
978-83-255-0513-4
Nr:
2164917411
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Modele prognozowania niewypłacalności przedsiębiorstw
Source:
Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008, s. 28-39. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-08-2
Nr:
2166473702
chapter in monograph
77

Title:
Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych = Analysis of the Accrual and Cash View of Public Finance Sector Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 768 (2008) , s. 97-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50578
article
78

Title:
Wiarygodne sprawozdanie finansowe źródłem informacji w ocenie działalności jednostki gospodarczej w polskim modelu sprawozdawczym
Source:
Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej / red. Ewa Walińska - Warszawa; Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 183-195
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7601-289-6
Nr:
2165827875
chapter in monograph
79

Title:
Nadrzędne zasady rachunkowości jako podstawa regulacji systemu rachunkowości
Source:
Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 37-46 - Bibliogr.
Signature:
NP-1229/Magazyn
Nr:
2163828376
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Title:
Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2008
Physical description:
176 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-831-6
Nr:
51828
monograph
81

Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości "Rachunkowość w teorii i praktyce", Poznań, Polska, od 2007-09-22 do 2007-09-23
Title:
Zasada memoriałowa i kasowa w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości
Source:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa / red. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 347-359 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2165344720
chapter in conference materials
82

Title:
Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania
Source:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA, s. 4-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-1172/Magazyn
Nr:
2168281869
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Title:
Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej = Financial Analysis by Means of a Tool Used to Check a Company's Financial Situation and Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 750 (2007) , s. 167-184. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50817
article
84

Title:
Rola kapitału obrotowego netto w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa
Source:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 295-306. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166097335
chapter in conference materials
See main document
85

Title:
Memoriałowa i kasowa koncepcja oceny wyników działalności przedsiębiorstwa
Source:
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA, s. 56-83 - Bibliogr.
Research program:
103/KRF/4/2006/S/361
Signature:
NP-1103/Magazyn
Nr:
2168326631
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Title:
Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
271 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-20
Nr:
52630
doctoral dissertation
87

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 68-77
Series:
(RRR)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164653
chapter in monograph
See main document
88

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 35-53
Series:
(RRR)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164456
chapter in monograph
See main document
89

Title:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 19-28
Series:
(RRR)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164188
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Wpływ kosztów pracy na bezrobocie
Source:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 670-682. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165951696
chapter in monograph
See main document
91

Title:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 9-15
Series:
(RRR)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165163463
chapter in monograph
See main document
92

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 54-67
Series:
(RRR)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164617
chapter in monograph
See main document
93

Title:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 29-34
Series:
(RRR)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164317
chapter in monograph
See main document
94

Title:
Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych = Overall Objectives in the Operation of Business Entities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 674 (2005) , s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51530
article
95

Title:
Rachunkowa i podatkowa identyfikacja przychodów jednostki gospodarczej = Tax and Accountancy Methods for Identifying the Revenue of Economic Entities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 565 (2002) , s. 119-132. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225362
article
96

Title:
Rachunkowa i podatkowa identyfikacja kosztów jednostki gospodarczej = Tax and Accountancy Methods for Identifying the Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 591 (2002) , s. 83-94. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51519
article
97

Title:
Wynik przepływów pieniężnych dynamicznym ujęciem płynności finansowej podmiotów gospodarczych
Source:
I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów / oprac. Beata Zackiewicz - Sopot: Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, 2001, s. 203-212 - Bibliogr.
ISBN:
83-71875-99-1
Nr:
2168259482
chapter in conference materials
98

Title:
Problemy rachunkowości firmy ubezpieczeniowej = The Problem of Accounting in the Case of an Insurance Company
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 559 (2001) , s. 179-197. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51507
article
99

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości "Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych", Kraków, Polska, od 2001-09-12 do 2001-09-14
Title:
Płynność finansowa podmiotów gospodarczych w ujęciu statycznym i dynamicznym
Source:
Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 263-276 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-091-7
Nr:
2165264297
chapter in conference materials
See main document
100

Title:
Wpływ podatków na rozszerzenie działalności gospodarczej poza granicami jednego kraju
Source:
Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / red. Teresa Kiziukiewicz - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 52-64
ISBN:
83-88057-05-7
Nr:
2168231464
chapter in conference materials
1
Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań finansowych / Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 452, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20578-2
2
Pojęcie i zakres polityki rachunkowości w polskich oraz w międzynarodowych regulacjach rachunkowości = The Concept and Scope of Accounting Policy in Polish and International Accounting Regulations / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019), s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1731/1318. - ISSN 1898-6447
3
Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines / Konrad STĘPIEŃ // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2018. - S. 341-347. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-7-8. - Pełny tekst: https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf
4
Od społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do sprawozdawczości zintegrowanej / Konrad STĘPIEŃ // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 15-26. - ISBN 978-83-8085-380-5
5
Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines = Rachunkowość na tle innych dyscyplin naukowych / Konrad STĘPIEŃ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 130-131. - Dostępne tylko streszczenia
6
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa: Difin SA, 2016. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-123-8
7
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" [on-line]. - 2016 (2016), s. 13-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf. - ISSN 2500-9737
8
Wstęp / Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 9-11. - ISBN 978-83-8085-123-8
9
Integrated Reporting as the Direction of Evolution of Corporate Financial Reporting / Konrad STĘPIEŃ // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016. - S. 78-89. - Summ. - ISBN 978-80-554-1180-4
10
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" [on-line]. - 2016 (2016), s. 63-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf. - ISSN 2500-9737
11
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Journal of International Economic Research [on-line]. - vol. 2, no. 1 (2016), s. 81-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_f8a8ee6a3c1e410d8c9bcc3499048b9b.pdf. - ISSN 2500-9656
12
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa i jego przydatność w procesie analitycznym / Konrad STĘPIEŃ // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 85-120. - ISBN 978-83-8085-123-8
13
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Journal of International Economic Research [on-line]. - vol. 2, no. 1 (2016), s. 33-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_ff5de7bd4e0e4213bb03d782a7bd02eb.pdf. - ISSN 2500-9656
14
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania / Mariusz Karwowski, Dawid Garstecki, Beata Iwasieczko, Konrad GRABIŃSKI, Tomasz Gabrusewicz, Konrad STĘPIEŃ, Beata Dratwińska-Kania, Grażyna Michalczuk, Paweł ZIENIUK, Ilona Kędzierska-Bujak, Maria Niewiadoma, Małgorzata Garstka, Bogusław BEK-GAIK, Józef Pfaff // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
15
Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2015. - S. 40-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-260-8676-5. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS-Global-Rules-Local-Use-AAU-Prague-2015.pdf#page=40
16
Accounting Policy as a Tool to Manipulate Financial Result of Enterprises / K. STĘPIEŃ // W: Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 5 = The Development of Financial Systems of Countries of Central and East Europe. Vol. 5 / [vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, P'otr BULA]. - L'viv: L'vìvs'kij institut bankìvs'koï spravi Universitetu bankìvs'koï spravi Nacìonal'nogo banku Ukraïni ; Krakìvs'kij ekonomìčnij unìversitet, 2015. - S. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-9-2. - Pełny tekst: http://www.libs.ubs.edu.ua/materials/konf/zbirnyk_mignarod_2015.pdf
17
Public Sector Accounting System Reform in Lithuania = Reforma systemu rachunkowości sektora publicznego na Litwie / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 295-304. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264
18
Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie / Konrad STĘPIEŃ // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 255-295. - ISBN 978-83-7930-725-8
19
Estimated Values : the Provisions and the Write-downs of Assets as Tools to Manipulate Financial Results of Enterprises / Konrad STĘPIEŃ // Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 4, nr 1 (2015), s. 157-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/view/CJFA.2015.011/6765. - ISSN 2300-1240
20
Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2015. - S. 60-67. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-260-8676-5. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS-Global-Rules-Local-Use-AAU-Prague-2015.pdf#page=60
21
Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Reporting / Konrad STĘPIEŃ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 286-294. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264
22
A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ STĘPIEŃ // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2014. - S. 143-150. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0965-8
23
Polityka rachunkowości na tle zasad rachunkowości = Accounting Policy Against the Accounting Principles / Konrad STĘPIEŃ // W: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz, Renata Burchart. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014. - S. 331-342. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7299-891-0
24
Polityka rachunkowości w teorii i w prawnych regulacjach rachunkowości / Konrad STĘPIEŃ // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 49-70. - ISBN 978-83-7930-287-1
25
Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej = The Accounting Policy in the Light of Creative Accounting / Konrad STĘPIEŃ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014), s. 314-326. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=157632&from=publication. - ISSN 2083-8611
26
Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie / Konrad STĘPIEŃ // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. 1[281]-48[328]. - Bibliogr.
27
Pojęcie i zakres inwestycji w rachunkowości oraz metody wyceny inwestycji niefinansowych = The Concept and Scope of Investments in Accounting and Valuation Methods for Non-financial Investments / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014), s. 59-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/578. - ISSN 1898-6447
28
Dylematy kwantyfikacji wartości rzeczowych aktywów trwałych przedsiębiorstwa = Dilemmas of Quantification of the Value of Tangible Fixed Assets of a Company / Konrad STĘPIEŃ // W: Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2014. - S. 147-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-33-4
29
Accounting Policy in Creating the Financial Image of an Enterprise Through Financial Reporting = Polityka rachunkowości w kreowaniu wizerunku sytuacji finansowej w sprawozdawczości przedsiębiorstwa / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 802). - nr 65 (2014), s. 397-407. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-397.pdf. - ISSN 1733-2842
30
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Małgorzata SZULC, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 68-77. - ISBN 978-83-01-15453-0
31
Potencjał informacyjny i analityczny rachunku przepływów pieniężnych = The Information and Analytical Character of Cash Flow Statement / Konrad STĘPIEŃ // W: Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. - S. 99-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-09-9
32
Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości / Konrad STĘPIEŃ // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 66-81. - ISBN 978-83-7641-836-0
33
Problemy wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych przedsiębiorstwa = Problems in Valuating a Company's Tangible Fixed Assets and Investment Property / Konrad STĘPIEŃ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 203-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
34
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Marcin KĘDZIOR, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 19-28. - ISBN 978-83-01-15453-0
35
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Konrad STĘPIEŃ, Konrad GRABIŃSKI // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 9-15. - ISBN 978-83-01-15453-0
36
W poszukiwaniu ładu terminologicznego : zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność = In Search of Terminological Order : Payment Ability, Financial Liquidity, and Solvency / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013), s. 93-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/794/618. - ISSN 1898-6447
37
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania / Mariusz Karwowski, Dawid Garstecki, Beata Iwasieczko, Konrad GRABIŃSKI, Tomasz Gabrusewicz, Konrad STĘPIEŃ, Beata Dratwińska-Kania, Grażyna Michalczuk, Paweł ZIENIUK, Ilona Kędzierska-Bujak, Maria Niewiadoma, Małgorzata Garstka, Bogusław BEK-GAIK, Józef Pfaff // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. - S. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
38
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC, Konrad STĘPIEŃ, Katarzyna ŚWIETLA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 54-67. - ISBN 978-83-01-15453-0
39
Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej = The Role of the Fiscal Pact to Restore Financial Credibility of the European Union / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. - S. 59-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-21-1
40
Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości / Konrad STĘPIEŃ // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 69-92. - Bibliogr.
41
Definicyjne i metodyczne problemy rentowności = Definitional and Methodical Problems of Profitability / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013), s. 101-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/708. - ISSN 1898-6447
42
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Marcin KĘDZIOR, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 35-53. - ISBN 978-83-01-15453-0
43
Podstawy wyceny w rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Małgorzata SZULC, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 29-34. - ISBN 978-83-01-15453-0
44
Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa = The Impairment Assets Like an Instrument to Manipulate the Financial Result of Enterprises / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 766). - nr 62 (2013), s. 689-700. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/62-2013/FRFU-62-689.pdf. - ISSN 1733-2842
45
Jakość sprawozdania finansowego a wizerunek przedsiębiorstwa / Konrad STĘPIEŃ // W: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / red. Helena Żukowska, Wiesław Janik. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012. - S. 309-323. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-568-0
46
Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego = The Accounting Policy as a Tool for Creating Corporate Image in a Period of Economic Crisis / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 289-298. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
47
Wycena produkcji gotowej i niezakończonej w przedsiębiorstwach = The Valuation of Finished and Unfinished Goods in Enterprises / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012), s. 75-84. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
48
Problemy definicyjne i metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych = Investments as Condition of Development of Enterprise / Konrad STĘPIEŃ // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 32-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-96-9
49
Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta = The Accounting Policy as Object of Research of Financial Statement Auditor / Konrad STĘPIEŃ // W: Zawartość informacyjna polityki rachunkowości : wybrane problemy / red. Helena Żukowska, Bogna Sawicka. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012. - S. 175-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-427-0
50
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) w świetle obecnych regulacji / Konrad STĘPIEŃ // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 119-129. - ISBN 978-83-7641-617-5
51
Kluczowe mierniki wyników działalności przedsiębiorstw = Key Measures of the Enterprise Performance / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 690). - nr 51 (2012), s. 381-390. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
52
Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości / Konrad STĘPIEŃ // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 73-90. - Bibliogr.
53
Podstawy wyceny w rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Małgorzata SZULC, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 29-34. - ISBN 978-83-01-15453-0
54
Company Balance Sheet Trends / Konrad STĘPIEŃ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 75-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
55
Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa = Company Financial Reporting Sheet Trends / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 88 (2011), s. 175-183. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-6979
56
Analiza wrażliwości zysku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - nr 2 (2011), s. 167-184. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Ryzyko kryzysu we współczesnej gospodarce - mechanizmy i środki zaradcze. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
57
Rachunek kosztów pełnych versus rachunek kosztów zmiennych = Total Costing versus Variable Costing / Konrad STĘPIEŃ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 182 (2011), s. 482-491. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów i pomiar dokonań. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
58
Kontrolna funkcja rachunku wyników / Konrad STĘPIEŃ // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 119-132. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
59
Bilans w świetle obecnych regulacji a kierunki jego zmian / Konrad STĘPIEŃ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 119-130. - Bibliogr.
60
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC, Konrad STĘPIEŃ, Katarzyna ŚWIETLA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 54-67. - ISBN 978-83-01-15453-0
61
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Konrad STĘPIEŃ, Konrad GRABIŃSKI // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 9-15. - ISBN 978-83-01-15453-0
62
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Marcin KĘDZIOR, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 35-53. - ISBN 978-83-01-15453-0
63
Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych = Capital Market Indicators Used for Assessing the Efficiency of Enterprises / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 99-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189355. - ISSN 1898-6447
64
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Marcin KĘDZIOR, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 19-28. - ISBN 978-83-01-15453-0
65
Rezerwy jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa = The Provisions Like an Instrument to Manipulate the Financial Result of Enterprises / Konrad STĘPIEŃ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011), s. 369-379. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
66
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Małgorzata SZULC, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 68-77. - ISBN 978-83-01-15453-0
67
Bieżąca i bilansowa wycena wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie = The Current and Balance Evaluation of the Intangible Assets in the Enterprise / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 639). - nr 37 (2011), s. 767-775. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
68
Zasadność stosowania uproszczeń w ustalaniu kosztu wytworzenia wyrobów gotowych w małych przedsiębiorstwach = The Justification for Using Simplification to Determine the Cost of Manufacturing Finished Goods in Small Enterprises / Konrad STĘPIEŃ // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 174-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
69
Analiza piramidalna w pogłębionym badaniu rentowności przedsiębiorstwa / Konrad STĘPIEŃ // W: W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010. - S. 88-96. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-64-8
70
Zjawiska dźwigni w dobie kryzysu gospodarczego = The Leverages during the Economic Crisis Conditions / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 142 (2010), s. 70-76. - Summ.. - Tytuł numeru: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
71
Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Profitability of Selected Listed Companies in the Light Industry Sector between 2002 and 2005 / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010), s. 139-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169612508. - ISSN 1898-6447
72
Kontrolna funkcja rachunku wyników / Konrad STĘPIEŃ // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 124-138. - Bibliogr.
73
Struktura i funkcje współczesnej rachunkowości = The Structure and Functioning of Contemporary Accounting / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010), s. 153-162. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169612561. - ISSN 1898-6447
74
Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Solvency of Selected Publicly Traded Companies in the Light Industry Sector in the Years 2002-2005 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 171-191. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170902157. - ISSN 1898-6447
75
Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania / Konrad STĘPIEŃ // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - S. 19-30. - ISBN 978-83-255-0513-4
76
Modele prognozowania niewypłacalności przedsiębiorstw / Konrad STĘPIEŃ // W: Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - S. 28-39. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-08-2
77
Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych = Analysis of the Accrual and Cash View of Public Finance Sector Performance / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 97-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158619876. - ISSN 1898-6447
78
Wiarygodne sprawozdanie finansowe źródłem informacji w ocenie działalności jednostki gospodarczej w polskim modelu sprawozdawczym / Konrad STĘPIEŃ // W: Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej / red. Ewa Walińska. - Warszawa; Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 183-195. - ISBN 978-83-7601-289-6
79
Nadrzędne zasady rachunkowości jako podstawa regulacji systemu rachunkowości / Konrad STĘPIEŃ // W: Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2008), s. 37-46. - Bibliogr.
80
Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw / Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa: Difin, 2008. - 176 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-831-6
81
Zasada memoriałowa i kasowa w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości / Konrad STĘPIEŃ // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 472 s. : il. ; 24 cm. - S. 347-359. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
82
Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania / Konrad STĘPIEŃ // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. - (2007), s. 4-22. - Bibliogr.
83
Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej = Financial Analysis by Means of a Tool Used to Check a Company's Financial Situation and Performance / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 167-184. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/156505703. - ISSN 0208-7944
84
Rola kapitału obrotowego netto w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa / Konrad STĘPIEŃ // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 295-306. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
85
Memoriałowa i kasowa koncepcja oceny wyników działalności przedsiębiorstwa / Konrad STĘPIEŃ // W: Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2006), s. 56-83. - Bibliogr.
86
Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej / Konrad STĘPIEŃ ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2006. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
87
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Małgorzata SZULC, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN). - S. 68-77. - ISBN 83-01-14514-5
88
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Marcin KĘDZIOR, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN). - S. 35-53. - ISBN 83-01-14514-5
89
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Marcin KĘDZIOR, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN). - S. 19-28. - ISBN 83-01-14514-5
90
Wpływ kosztów pracy na bezrobocie / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 670-682. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
91
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Konrad STĘPIEŃ, Konrad GRABIŃSKI // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN). - S. 9-15. - ISBN 83-01-14514-5
92
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC, Konrad STĘPIEŃ, Katarzyna ŚWIETLA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN). - S. 54-67. - ISBN 83-01-14514-5
93
Podstawy wyceny w rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Małgorzata SZULC, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN). - S. 29-34. - ISBN 83-01-14514-5
94
Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych = Overall Objectives in the Operation of Business Entities / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 674 (2005), s. 61-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99213648. - ISSN 0208-7944
95
Rachunkowa i podatkowa identyfikacja przychodów jednostki gospodarczej = Tax and Accountancy Methods for Identifying the Revenue of Economic Entities / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 565 (2002), s. 119-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12841. - ISSN 0208-7944
96
Rachunkowa i podatkowa identyfikacja kosztów jednostki gospodarczej = Tax and Accountancy Methods for Identifying the Costs / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 591 (2002), s. 83-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13084. - ISSN 0208-7944
97
Wynik przepływów pieniężnych dynamicznym ujęciem płynności finansowej podmiotów gospodarczych / Konrad STĘPIEŃ // W: I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów / [przygot. do druku Beata Zackiewicz]. - Sopot: Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, 2001. - S. 203-212. - Bibliogr. - ISBN 83-71875-99-1
98
Problemy rachunkowości firmy ubezpieczeniowej = The Problem of Accounting in the Case of an Insurance Company / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001), s. 179-197. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
99
Płynność finansowa podmiotów gospodarczych w ujęciu statycznym i dynamicznym / Konrad STĘPIEŃ // W: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 263-276. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-091-7
100
Wpływ podatków na rozszerzenie działalności gospodarczej poza granicami jednego kraju / Agnieszka HERDAN, Konrad STĘPIEŃ // W: Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - S. 52-64. - ISBN 83-88057-05-7
1
Stępień K., (2019), Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań finansowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 452, [1] s.
2
Stępień K., (2019), Pojęcie i zakres polityki rachunkowości w polskich oraz w międzynarodowych regulacjach rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (980), s. 79-95; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1731/1318
3
Stępień K., (2018), Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 341-347.
4
Stępień K., (2017), Od społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do sprawozdawczości zintegrowanej. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 15-26.
5
Stępień K., (2017), Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 130-131.
6
Micherda B., Stępień K. (red.), (2016), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, 210 s.
7
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2016), Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union, "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"" [on-line], 2016, s. 13-22; http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf
8
Micherda B., Stępień K., (2016), Wstęp. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 9-11.
9
Stępień K., (2016), Integrated Reporting as the Direction of Evolution of Corporate Financial Reporting. [W:] Čorejová T. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 78-89.
10
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2016), Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting, "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"" [on-line], 2016, s. 63-68; http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf
11
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2016), Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting, "Journal of International Economic Research" [on-line], vol. 2, no. 1, s. 81-86; https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_f8a8ee6a3c1e410d8c9bcc3499048b9b.pdf
12
Stępień K., (2016), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa i jego przydatność w procesie analitycznym. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 85-120.
13
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2016), Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union, "Journal of International Economic Research" [on-line], vol. 2, no. 1, s. 33-41; https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_ff5de7bd4e0e4213bb03d782a7bd02eb.pdf
14
Karwowski M., Garstecki D., Iwasieczko B., Grabiński K., Gabrusewicz T., Stępień K., Dratwińska-Kania B., Michalczuk G., Zieniuk P., Kędzierska-Bujak I., Niewiadoma M., Garstka M., Bek-Gaik B., Pfaff J., (2016), Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 735-936.
15
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2015), Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 40-48.
16
Stępień K., (2015), Accounting Policy as a Tool to Manipulate Financial Result of Enterprises. [W:] Drugov , BULA P. (red.), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 5, L'viv : L'vìvs'kij institut bankìvs'koï spravi Universitetu bankìvs'koï spravi Nacìonal'nogo banku Ukraïni : Krakìvs'kij ekonomìčnij unìversitet, s. 5-13.
17
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2015), Public Sector Accounting System Reform in Lithuania. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 295-304.
18
Stępień K., (2015), Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 255-295.
19
Stępień K., (2015), Estimated Values : the Provisions and the Write-downs of Assets as Tools to Manipulate Financial Results of Enterprises, "Copernican Journal of Finance & Accounting", vol. 4, nr 1, s. 157-171; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/view/CJFA.2015.011/6765
20
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2015), Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 60-67.
21
Stępień K., (2015), Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 286-294.
22
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2014), A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models. [W:] Čorejová T. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII: spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 143-150.
23
Stępień K., (2014), Polityka rachunkowości na tle zasad rachunkowości. [W:] Lelusz H., Burchart R. (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 331-342.
24
Stępień K., (2014), Polityka rachunkowości w teorii i w prawnych regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 49-70.
25
Stępień K., (2014), Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 314-326; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=157632&from=publication
26
Stępień K., (2014), Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. 1[281]-48[328].
27
Stępień K., (2014), Pojęcie i zakres inwestycji w rachunkowości oraz metody wyceny inwestycji niefinansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (930), s. 59-72; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/578
28
Stępień K., (2014), Dylematy kwantyfikacji wartości rzeczowych aktywów trwałych przedsiębiorstwa. [W:] Owsiak S. (red.), Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 147-162.
29
Stępień K., (2014), Accounting Policy in Creating the Financial Image of an Enterprise Through Financial Reporting, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 65, s. 397-407; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-397.pdf
30
Andrzejewski M., Jonas K., Stępień K., Szulc M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2013), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-77.
31
Stępień K., (2013), Potencjał informacyjny i analityczny rachunku przepływów pieniężnych. [W:] Owsiak S. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 99-117.
32
Stępień K., (2013), Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 66-81.
33
Stępień K., (2013), Problemy wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych przedsiębiorstwa. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 203-214.
34
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., Jonas K., Stępień K., Kędzior M., Grabiński K., Szulc M., (2013), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
35
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Stępień K., Grabiński K., (2013), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-15.
36
Stępień K., (2013), W poszukiwaniu ładu terminologicznego : zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 908, s. 93-102; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/794/618
37
Karwowski M., Garstecki D., Iwasieczko B., Grabiński K., Gabrusewicz T., Stępień K., Dratwińska-Kania B., Michalczuk G., Zieniuk P., Kędzierska-Bujak I., Niewiadoma M., Garstka M., Bek-Gaik B., Pfaff J., (2013), Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 735-936.
38
Andrzejewski M., Jonas K., Grabiński K., Szulc M., Stępień K., Świetla K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2013), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 54-67.
39
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2013), Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej. [W:] Ostoj J. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 59-71.
40
Stępień K., (2013), Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 69-92.
41
Stępień K., (2013), Definicyjne i metodyczne problemy rentowności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 920, s. 101-110; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/708
42
Andrzejewski M., Krasodomska J., Kędzior M., Jonas K., Szulc M., Grabiński K., Stępień K., (2013), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
43
Andrzejewski M., Szulc M., Krasodomska J., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2013), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-34.
44
Stępień K., (2013), Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 62, s. 689-700; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/62-2013/FRFU-62-689.pdf
45
Stępień K., (2012), Jakość sprawozdania finansowego a wizerunek przedsiębiorstwa. [W:] Żukowska H., Janik W. (red.), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 309-323.
46
Stępień K., (2012), Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 13, s. 289-298.
47
Stępień K., (2012), Wycena produkcji gotowej i niezakończonej w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 877, s. 75-84.
48
Stępień K., (2012), Problemy definicyjne i metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. [W:] Osiatyński J. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 1, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 32-41.
49
Stępień K., (2012), Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta. [W:] Żukowska H., Sawicka B. (red.), Zawartość informacyjna polityki rachunkowości : wybrane problemy, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 175-186.
50
Stępień K., (2012), Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) w świetle obecnych regulacji. [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 119-129.
51
Stępień K., (2012), Kluczowe mierniki wyników działalności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 51, s. 381-390.
52
Stępień K., ([2012]), Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 73-90.
53
Andrzejewski M., Szulc M., Krasodomska J., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2011), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-34.
54
Stępień K., (2011), Company Balance Sheet Trends. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 75-80.
55
Stępień K., (2011), Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 88, s. 175-183.
56
Stępień K., (2011), Analiza wrażliwości zysku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej", nr 2, s. 167-184.
57
Stępień K., (2011), Rachunek kosztów pełnych versus rachunek kosztów zmiennych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 182, s. 482-491.
58
Stępień K., (2011), Kontrolna funkcja rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 119-132.
59
Stępień K., (2011), Bilans w świetle obecnych regulacji a kierunki jego zmian. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 119-130.
60
Andrzejewski M., Jonas K., Grabiński K., Szulc M., Stępień K., Świetla K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2011), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 54-67.
61
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Stępień K., Grabiński K., (2011), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-15.
62
Andrzejewski M., Krasodomska J., Kędzior M., Jonas K., Szulc M., Grabiński K., Stępień K., (2011), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
63
Stępień K., (2011), Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 99-107; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189355
64
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., Jonas K., Stępień K., Kędzior M., Grabiński K., Szulc M., (2011), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
65
Stępień K., (2011), Rezerwy jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1/1, s. 369-379.
66
Andrzejewski M., Jonas K., Stępień K., Szulc M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2011), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-77.
67
Stępień K., (2011), Bieżąca i bilansowa wycena wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 37, s. 767-775.
68
Stępień K., (2010), Zasadność stosowania uproszczeń w ustalaniu kosztu wytworzenia wyrobów gotowych w małych przedsiębiorstwach. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 174-183.
69
Stępień K., (2010), Analiza piramidalna w pogłębionym badaniu rentowności przedsiębiorstwa. [W:] Ostoj J. (red.), W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego, T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 88-96.
70
Stępień K., (2010), Zjawiska dźwigni w dobie kryzysu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 142, s. 70-76.
71
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2010), Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 816, s. 139-152; https://bazekon.uek.krakow.pl/169612508
72
Stępień K., (2010), Kontrolna funkcja rachunku wyników. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 124-138.
73
Stępień K., (2010), Struktura i funkcje współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 816, s. 153-162; https://bazekon.uek.krakow.pl/169612561
74
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2010), Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 171-191; https://bazekon.uek.krakow.pl/170902157
75
Stępień K., (2009), Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 19-30.
76
Stępień K., (2008), Modele prognozowania niewypłacalności przedsiębiorstw. [W:] Kuzińska H. (red.), Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 28-39.
77
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2008), Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 97-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/158619876
78
Stępień K., (2008), Wiarygodne sprawozdanie finansowe źródłem informacji w ocenie działalności jednostki gospodarczej w polskim modelu sprawozdawczym. [W:] Walińska E. (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej (Monografie), Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 183-195.
79
Stępień K., (2008), Nadrzędne zasady rachunkowości jako podstawa regulacji systemu rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Globalne regulacje rachunkowości, s. 37-46.
80
Stępień K., (2008), Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 176 s.
81
Stępień K., (2007), Zasada memoriałowa i kasowa w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. [W:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, T. 1, Rachunkowość finansowa, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 347-359.
82
Stępień K., (2007), Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, s. 4-22.
83
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2007), Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 167-184; https://bazekon.uek.krakow.pl/156505703
84
Stępień K., (2007), Rola kapitału obrotowego netto w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa. [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 295-306.
85
Stępień K., (2006), Memoriałowa i kasowa koncepcja oceny wyników działalności przedsiębiorstwa. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego, s. 56-83.
86
Stępień K., (2006), Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej, Prom. Micherda B., Kraków : , 271 k.
87
Szulc M., Andrzejewski M., Jonas K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2005), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] ANDRZEJEWSKI M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-77.
88
Szulc M., Andrzejewski M., Krasodomska J., Kędzior M., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., (2005), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] ANDRZEJEWSKI M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
89
Szulc M., Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., Jonas K., Stępień K., Kędzior M., Grabiński K., (2005), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] ANDRZEJEWSKI M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
90
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2005), Wpływ kosztów pracy na bezrobocie. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 670-682.
91
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Stępień K., Grabiński K., (2005), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] ANDRZEJEWSKI M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-15.
92
Szulc M., Andrzejewski M., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Świetla K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2005), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] ANDRZEJEWSKI M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 54-67.
93
Szulc M., Andrzejewski M., Krasodomska J., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2005), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] ANDRZEJEWSKI M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-34.
94
Stępień K., (2005), Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 61-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/99213648
95
Stępień K., (2002), Rachunkowa i podatkowa identyfikacja przychodów jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 119-132; https://bazekon.uek.krakow.pl/12841
96
Stępień K., (2002), Rachunkowa i podatkowa identyfikacja kosztów jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 591, s. 83-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/13084
97
Stępień K., (2001), Wynik przepływów pieniężnych dynamicznym ujęciem płynności finansowej podmiotów gospodarczych. [W:] druku Beata Zackiewicz (red.), I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Sopot : Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, s. 203-212.
98
Stępień K., (2001), Problemy rachunkowości firmy ubezpieczeniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 179-197.
99
Stępień K., (2001), Płynność finansowa podmiotów gospodarczych w ujęciu statycznym i dynamicznym. [W:] MICHERDA B. (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 263-276.
100
Herdan A., Stępień K., (1999), Wpływ podatków na rozszerzenie działalności gospodarczej poza granicami jednego kraju. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość teoria i praktyka: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 52-64.
1
@book{UEK:2168335293,
author = "Konrad Stępień",
title = "Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań finansowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20578-2",
}
2
@article{UEK:2168338759,
author = "Konrad Stępień",
title = "Pojęcie i zakres polityki rachunkowości w polskich oraz w międzynarodowych regulacjach rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (980)",
pages = "79-95",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0980.0205},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1731/1318},
}
3
@inbook{UEK:2168329733,
author = "Konrad Stępień",
title = "Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "341-347",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2018",
url = {https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf},
isbn = "978-80-906585-7-8",
}
4
@inbook{UEK:2168313197,
author = "Konrad Stępień",
title = "Od społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do sprawozdawczości zintegrowanej",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "15-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
5
@misc{UEK:2168336793,
author = "Konrad Stępień",
title = "Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "130-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
6
@book{UEK:2168304521,
title = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
7
@article{UEK:2168310043,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union",
journal = "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"",
number = "2016",
pages = "13-22",
year = "2016",
url = {http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf},
}
8
@misc{UEK:2168304547,
author = "Bronisław Micherda and Konrad Stępień",
title = "Wstęp",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "9-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
9
@inbook{UEK:2168304861,
author = "Konrad Stępień",
title = "Integrated Reporting as the Direction of Evolution of Corporate Financial Reporting",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel",
pages = "78-89",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1180-4",
}
10
@article{UEK:2168310049,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting",
journal = "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"",
number = "2016",
pages = "63-68",
year = "2016",
url = {http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf},
}
11
@article{UEK:2168332667,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting",
journal = "Journal of International Economic Research",
number = "vol. 2, no. 1",
pages = "81-86",
year = "2016",
url = {https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_f8a8ee6a3c1e410d8c9bcc3499048b9b.pdf},
}
12
@inbook{UEK:2168304533,
author = "Konrad Stępień",
title = "Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa i jego przydatność w procesie analitycznym",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "85-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
13
@article{UEK:2168332659,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union",
journal = "Journal of International Economic Research",
number = "vol. 2, no. 1",
pages = "33-41",
year = "2016",
url = {https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_ff5de7bd4e0e4213bb03d782a7bd02eb.pdf},
}
14
@inbook{UEK:2168318265,
author = "Mariusz Karwowski and Dawid Garstecki and Beata Iwasieczko and Konrad Grabiński and Tomasz Gabrusewicz and Konrad Stępień and Beata Dratwińska-Kania and Grażyna Michalczuk and Paweł Zieniuk and Ilona Kędzierska-Bujak and Maria Niewiadoma and Małgorzata Garstka and Bogusława Bek-Gaik and Józef Pfaff",
title = "Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "735-936",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
15
@inbook{UEK:2168298271,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "40-48",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2015",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS-Global-Rules-Local-Use-AAU-Prague-2015.pdf#page=40},
isbn = "978-80-260-8676-5",
}
16
@inbook{UEK:2168301127,
author = "Konrad Stępień",
title = "Accounting Policy as a Tool to Manipulate Financial Result of Enterprises",
booktitle = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 5",
pages = "5-13",
adress = "L'viv",
publisher = "L'vìvs'kij institut bankìvs'koï spravi Universitetu bankìvs'koï spravi Nacìonal'nogo banku Ukraïni ; Krakìvs'kij ekonomìčnij unìversitet",
year = "2015",
url = {http://www.libs.ubs.edu.ua/materials/konf/zbirnyk_mignarod_2015.pdf},
isbn = "978-83-932796-9-2",
}
17
@inbook{UEK:2168299841,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Public Sector Accounting System Reform in Lithuania",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "295-304",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264 },
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
18
@inbook{UEK:2168290591,
author = "Konrad Stępień",
title = "Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "255-295",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
19
@article{UEK:2168298367,
author = "Konrad Stępień",
title = "Estimated Values : the Provisions and the Write-downs of Assets as Tools to Manipulate Financial Results of Enterprises",
journal = "Copernican Journal of Finance & Accounting",
number = "vol. 4, 1",
pages = "157-171",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2015.011},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/view/CJFA.2015.011/6765},
}
20
@inbook{UEK:2168298281,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "60-67",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2015",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS-Global-Rules-Local-Use-AAU-Prague-2015.pdf#page=60},
isbn = "978-80-260-8676-5",
}
21
@inbook{UEK:2168299839,
author = "Konrad Stępień",
title = "Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "286-294",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264 },
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
22
@inbook{UEK:2168290803,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel",
pages = "143-150",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2014",
isbn = "978-80-554-0965-8",
}
23
@inbook{UEK:2168285115,
author = "Konrad Stępień",
title = "Polityka rachunkowości na tle zasad rachunkowości",
booktitle = "Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce",
pages = "331-342",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7299-891-0",
}
24
@inbook{UEK:2168274645,
author = "Konrad Stępień",
title = "Polityka rachunkowości w teorii i w prawnych regulacjach rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "49-70",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
25
@article{UEK:2168293317,
author = "Konrad Stępień",
title = "Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "201",
pages = "314-326",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=157632&from=publication},
}
26
@unpublished{UEK:2168301651,
author = "Konrad Stępień",
title = "Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "1[281]-48[328]",
year = "2014",
}
27
@article{UEK:2168290199,
author = "Konrad Stępień",
title = "Pojęcie i zakres inwestycji w rachunkowości oraz metody wyceny inwestycji niefinansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (930)",
pages = "59-72",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0604},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/578},
}
28
@inbook{UEK:2168290509,
author = "Konrad Stępień",
title = "Dylematy kwantyfikacji wartości rzeczowych aktywów trwałych przedsiębiorstwa",
booktitle = "Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej",
pages = "147-162",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2014",
isbn = "978-83-61310-33-4",
}
29
@article{UEK:2168293325,
author = "Konrad Stępień",
title = "Accounting Policy in Creating the Financial Image of an Enterprise Through Financial Reporting",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "65",
pages = "397-407",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-397.pdf},
issn = "1640-6818",
}
30
@inbook{UEK:2168291035,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Małgorzata Szulc and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
31
@inbook{UEK:2168278249,
author = "Konrad Stępień",
title = "Potencjał informacyjny i analityczny rachunku przepływów pieniężnych",
booktitle = "Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych",
pages = "99-117",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2013",
isbn = "978-83-61310-09-9",
}
32
@inbook{UEK:2168256228,
author = "Konrad Stępień",
title = "Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "66-81",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
33
@inbook{UEK:2168272990,
author = "Konrad Stępień",
title = "Problemy wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych przedsiębiorstwa",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości",
pages = "203-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-644-1",
}
34
@inbook{UEK:2168291027,
author = "Mariusz Andrzejewski and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Marcin Kędzior and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
35
@inbook{UEK:2168291023,
author = "Mariusz Andrzejewski and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Konrad Stępień and Konrad Grabiński",
title = "Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "9-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
36
@article{UEK:2168267386,
author = "Konrad Stępień",
title = "W poszukiwaniu ładu terminologicznego : zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "908",
pages = "93-102",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/794/618},
}
37
@inbook{UEK:2168298653,
author = "Mariusz Karwowski and Dawid Garstecki and Beata Iwasieczko and Konrad Grabiński and Tomasz Gabrusewicz and Konrad Stępień and Beata Dratwińska-Kania and Grażyna Michalczuk and Paweł Zieniuk and Ilona Kędzierska-Bujak and Maria Niewiadoma and Małgorzata Garstka and Bogusława Bek-Gaik and Józef Pfaff",
title = "Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "735-936",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2013",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
38
@inbook{UEK:2168291033,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc and Konrad Stępień and Katarzyna Świetla and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "54-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
39
@inbook{UEK:2168277795,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego",
pages = "59-71",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2013",
isbn = "978-83-61310-21-1",
}
40
@unpublished{UEK:2168287105,
author = "Konrad Stępień",
title = "Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "69-92",
year = "2013",
}
41
@article{UEK:2168282787,
author = "Konrad Stępień",
title = "Definicyjne i metodyczne problemy rentowności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "920",
pages = "101-110",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/708},
}
42
@inbook{UEK:2168291031,
author = "Mariusz Andrzejewski and Joanna Krasodomska and Marcin Kędzior and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc and Konrad Grabiński and Konrad Stępień",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
43
@inbook{UEK:2168291029,
author = "Mariusz Andrzejewski and Małgorzata Szulc and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Konrad Stępień and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "29-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
44
@article{UEK:2168270972,
author = "Konrad Stępień",
title = "Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "62",
pages = "689-700",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/62-2013/FRFU-62-689.pdf},
issn = "1640-6818",
}
45
@inbook{UEK:2168266136,
author = "Konrad Stępień",
title = "Jakość sprawozdania finansowego a wizerunek przedsiębiorstwa",
booktitle = "Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa",
pages = "309-323",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7702-568-0",
}
46
@article{UEK:2168255528,
author = "Konrad Stępień",
title = "Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "13",
pages = "289-298",
year = "2012",
}
47
@article{UEK:2168235332,
author = "Konrad Stępień",
title = "Wycena produkcji gotowej i niezakończonej w przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "877",
pages = "75-84",
year = "2012",
}
48
@inbook{UEK:2168278035,
author = "Konrad Stępień",
title = "Problemy definicyjne i metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1",
pages = "32-41",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-96-9",
}
49
@inbook{UEK:2168266168,
author = "Konrad Stępień",
title = "Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta",
booktitle = "Zawartość informacyjna polityki rachunkowości : wybrane problemy",
pages = "175-186",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7702-427-0",
}
50
@inbook{UEK:2168229138,
author = "Konrad Stępień",
title = "Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) w świetle obecnych regulacji",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "119-129",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
51
@article{UEK:2168229498,
author = "Konrad Stępień",
title = "Kluczowe mierniki wyników działalności przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "51",
pages = "381-390",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
52
@unpublished{UEK:2168273702,
author = "Konrad Stępień",
title = "Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "73-90",
year = "2012",
}
53
@inbook{UEK:2168224358,
author = "Mariusz Andrzejewski and Małgorzata Szulc and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Konrad Stępień and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "29-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
54
@inbook{UEK:2168227762,
author = "Konrad Stępień",
title = "Company Balance Sheet Trends",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "75-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
55
@article{UEK:2168275423,
author = "Konrad Stępień",
title = "Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej",
number = "88",
pages = "175-183",
year = "2011",
}
56
@article{UEK:2168277759,
author = "Konrad Stępień",
title = "Analiza wrażliwości zysku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej",
number = "2",
pages = "167-184",
adress = "",
year = "2011",
}
57
@article{UEK:2168222882,
author = "Konrad Stępień",
title = "Rachunek kosztów pełnych versus rachunek kosztów zmiennych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "182",
pages = "482-491",
adress = "",
year = "2011",
}
58
@inbook{UEK:2168218388,
author = "Konrad Stępień",
title = "Kontrolna funkcja rachunku wyników",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "119-132",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
59
@unpublished{UEK:2168264938,
author = "Konrad Stępień",
title = "Bilans w świetle obecnych regulacji a kierunki jego zmian",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "119-130",
year = "2011",
}
60
@inbook{UEK:2168224374,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc and Konrad Stępień and Katarzyna Świetla and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "54-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
61
@inbook{UEK:2168224352,
author = "Mariusz Andrzejewski and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Konrad Stępień and Konrad Grabiński",
title = "Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "9-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
62
@inbook{UEK:2168224372,
author = "Mariusz Andrzejewski and Joanna Krasodomska and Marcin Kędzior and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc and Konrad Grabiński and Konrad Stępień",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
63
@article{UEK:2168219540,
author = "Konrad Stępień",
title = "Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "99-107",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189355},
}
64
@inbook{UEK:2168224356,
author = "Mariusz Andrzejewski and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Marcin Kędzior and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
65
@article{UEK:2168228604,
author = "Konrad Stępień",
title = "Rezerwy jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1/1",
pages = "369-379",
adress = "",
year = "2011",
}
66
@inbook{UEK:2168224420,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Małgorzata Szulc and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
67
@article{UEK:2168225598,
author = "Konrad Stępień",
title = "Bieżąca i bilansowa wycena wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "37",
pages = "767-775",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
68
@inbook{UEK:2165284205,
author = "Konrad Stępień",
title = "Zasadność stosowania uproszczeń w ustalaniu kosztu wytworzenia wyrobów gotowych w małych przedsiębiorstwach",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2",
pages = "174-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
69
@inbook{UEK:2166713800,
author = "Konrad Stępień",
title = "Analiza piramidalna w pogłębionym badaniu rentowności przedsiębiorstwa",
booktitle = "W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych ",
pages = "88-96",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2010",
isbn = "978-83-61310-64-8",
}
70
@article{UEK:2165391813,
author = "Konrad Stępień",
title = "Zjawiska dźwigni w dobie kryzysu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "142",
pages = "70-76",
adress = "",
year = "2010",
}
71
@article{UEK:53106,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "816",
pages = "139-152",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169612508},
}
72
@unpublished{UEK:2168303321,
author = "Konrad Stępień",
title = "Kontrolna funkcja rachunku wyników",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "124-138",
year = "2010",
}
73
@article{UEK:53107,
author = "Konrad Stępień",
title = "Struktura i funkcje współczesnej rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "816",
pages = "153-162",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169612561},
}
74
@article{UEK:2168218630,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "171-191",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170902157},
}
75
@inbook{UEK:2164917411,
author = "Konrad Stępień",
title = "Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "19-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
isbn = "978-83-255-0513-4",
}
76
@inbook{UEK:2166473702,
author = "Konrad Stępień",
title = "Modele prognozowania niewypłacalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia",
pages = "28-39",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-08-2",
}
77
@article{UEK:50578,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "768",
pages = "97-109",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158619876},
}
78
@inbook{UEK:2165827875,
author = "Konrad Stępień",
title = "Wiarygodne sprawozdanie finansowe źródłem informacji w ocenie działalności jednostki gospodarczej w polskim modelu sprawozdawczym",
booktitle = "Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej",
pages = "183-195",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7601-289-6",
}
79
@unpublished{UEK:2163828376,
author = "Konrad Stępień",
title = "Nadrzędne zasady rachunkowości jako podstawa regulacji systemu rachunkowości",
booktitle = "Globalne regulacje rachunkowości",
pages = "37-46",
year = "2008",
}
80
@book{UEK:51828,
author = "Konrad Stępień",
title = "Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-831-6",
}
81
@inbook{UEK:2165344720,
author = "Konrad Stępień",
title = "Zasada memoriałowa i kasowa w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa ",
pages = "347-359",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-262-2",
}
82
@unpublished{UEK:2168281869,
author = "Konrad Stępień",
title = "Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "4-22",
year = "2007",
}
83
@article{UEK:50817,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "167-184",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156505703},
}
84
@inbook{UEK:2166097335,
author = "Konrad Stępień",
title = "Rola kapitału obrotowego netto w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "295-306",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
85
@unpublished{UEK:2168326631,
author = "Konrad Stępień",
title = "Memoriałowa i kasowa koncepcja oceny wyników działalności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego",
pages = "56-83",
year = "2006",
}
86
@unpublished{UEK:52630,
author = "Konrad Stępień",
title = "Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
87
@inbook{UEK:2165164653,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Małgorzata Szulc and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
88
@inbook{UEK:2165164456,
author = "Mariusz Andrzejewski and Joanna Krasodomska and Marcin Kędzior and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc and Konrad Grabiński and Konrad Stępień",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
89
@inbook{UEK:2165164188,
author = "Mariusz Andrzejewski and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Marcin Kędzior and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
90
@inbook{UEK:2165951696,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Wpływ kosztów pracy na bezrobocie",
booktitle = "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów",
pages = "670-682",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-2-X",
}
91
@inbook{UEK:2165163463,
author = "Mariusz Andrzejewski and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Konrad Stępień and Konrad Grabiński",
title = "Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "9-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
92
@inbook{UEK:2165164617,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc and Konrad Stępień and Katarzyna Świetla and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "54-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
93
@inbook{UEK:2165164317,
author = "Mariusz Andrzejewski and Małgorzata Szulc and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Konrad Stępień and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "29-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
94
@article{UEK:51530,
author = "Konrad Stępień",
title = "Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "61-73",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99213648},
}
95
@article{UEK:2168225362,
author = "Konrad Stępień",
title = "Rachunkowa i podatkowa identyfikacja przychodów jednostki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "119-132",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12841},
}
96
@article{UEK:51519,
author = "Konrad Stępień",
title = "Rachunkowa i podatkowa identyfikacja kosztów jednostki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "591",
pages = "83-94",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13084},
}
97
@inbook{UEK:2168259482,
author = "Konrad Stępień",
title = "Wynik przepływów pieniężnych dynamicznym ujęciem płynności finansowej podmiotów gospodarczych",
booktitle = "I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów",
pages = "203-212",
adress = "Sopot",
publisher = "Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości",
year = "2001",
isbn = "83-71875-99-1",
}
98
@article{UEK:51507,
author = "Konrad Stępień",
title = "Problemy rachunkowości firmy ubezpieczeniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "559",
pages = "179-197",
year = "2001",
}
99
@inbook{UEK:2165264297,
author = "Konrad Stępień",
title = "Płynność finansowa podmiotów gospodarczych w ujęciu statycznym i dynamicznym",
booktitle = "Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.)",
pages = "263-276",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-091-7",
}
100
@inbook{UEK:2168231464,
author = "Agnieszka Herdan and Konrad Stępień",
title = "Wpływ podatków na rozszerzenie działalności gospodarczej poza granicami jednego kraju",
booktitle = "Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999",
pages = "52-64",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-88057-05-7",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID