Publications of the selected author

1

Title:
Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań finansowych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
452, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków ogólnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz środków Katedry Rachunkowości Finansowej UEK
ISBN:
978-83-01-20578-2
Nr:
2168335293
monograph
2

Conference:
The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2018-10-11 do 2018-10-12
Title:
Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2018, s. 341-347. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-7-8
Access mode:
Nr:
2168329733
chapter in conference materials
3

Title:
Od społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do sprawozdawczości zintegrowanej
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 15-26
ISBN:
978-83-8085-380-5
Nr:
2168313197
chapter in monograph
See main document
4

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines = Rachunkowość na tle innych dyscyplin naukowych
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 130-131. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336793
varia
5

Conference:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance", Jurmala, Łotwa, od 2015-07-07 do 2015-07-11
Title:
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union
Source:
Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance". - 2016 (2016) , s. 13-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168310043
article
6

Title:
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa i jego przydatność w procesie analitycznym
Source:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 85-120
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304533
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union
Source:
Journal of International Economic Research. - vol. 2, no. 1 (2016) , s. 33-41. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168332659
article
8

Title:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2016
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publikacja jest dziełem pracowników Katedry Rachunkowości Finansowej UEK w Krakowie w ramach badań statutowych nr: 044/WF-KRAF/01/2015/S/5044
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304521
monograph
See related chapters
9

Title:
Wstęp
Source:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 9-11
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304547
preface / summary
See main document
10

Author:
Karwowski Mariusz , Garstecki Dawid , Iwasieczko Beata , Grabiński Konrad , Gabrusewicz Tomasz , Stępień Konrad , Dratwińska-Kania Beata , Michalczuk Grażyna , Zieniuk Paweł , Kędzierska-Bujak Ilona , Niewiadoma Maria , Garstka Małgorzata , Bek-Gaik Bogusława , Pfaff Józef
Title:
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168318265
chapter in monograph
11

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost', Žilina, Słowacja, od 2015-11-06 do 2015-11-06
Title:
Integrated Reporting as the Direction of Evolution of Corporate Financial Reporting
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016, s. 78-89. - Summ.
ISBN:
978-80-554-1180-4
Nr:
2168304861
chapter in conference materials
12

Title:
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting
Source:
Journal of International Economic Research. - vol. 2, no. 1 (2016) , s. 81-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168332667
article
13

Conference:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance", Jurmala, Łotwa, od 2015-07-07 do 2015-07-11
Title:
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting
Source:
Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance". - 2016 (2016) , s. 63-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168310049
article
14

Author:
Title:
Accounting Policy as a Tool to Manipulate Financial Result of Enterprises
Source:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 5 = The Development of Financial Systems of Countries of Central and East Europe. Vol. 5 / [vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, P'otr BULA] - L'viv: L'vìvs'kij institut bankìvs'koï spravi Universitetu bankìvs'koï spravi Nacìonal'nogo banku Ukraïni ; Krakìvs'kij ekonomìčnij unìversitet, 2015, s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-9-2
Access mode:
Nr:
2168301127
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Estimated Values : the Provisions and the Write-downs of Assets as Tools to Manipulate Financial Results of Enterprises
Source:
Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 4, nr 1 (2015) , s. 157-171. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168298367
article
16

Title:
Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Reporting
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 286-294. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299839
chapter in monograph
See main document
17

Conference:
The 3rd International Scientific Conference: IFRS - Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2015-10-08 do 2015-10-09
Title:
Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2015, s. 40-48. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-8676-5
Access mode:
Nr:
2168298271
chapter in conference materials
18

Title:
Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 255-295
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290591
chapter in monograph
See main document
19

Conference:
The 3rd International Scientific Conference: IFRS - Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2015-10-08 do 2015-10-09
Title:
Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2015, s. 60-67. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-8676-5
Access mode:
Nr:
2168298281
chapter in conference materials
20

Title:
Public Sector Accounting System Reform in Lithuania = Reforma systemu rachunkowości sektora publicznego na Litwie
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 295-304. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299841
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Polityka rachunkowości w teorii i w prawnych regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 49-70
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274645
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Polityka rachunkowości na tle zasad rachunkowości = Accounting Policy Against the Accounting Principles
Source:
Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz i Renata Burchart - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014, s. 331-342. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7299-891-0
Nr:
2168285115
chapter in monograph
23

Conference:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Title:
Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej = The Accounting Policy in the Light of Creative Accounting
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 314-326. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293317
article
24

Title:
Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. 1[281]-48[328] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301651
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Pojęcie i zakres inwestycji w rachunkowości oraz metody wyceny inwestycji niefinansowych = The Concept and Scope of Investments in Accounting and Valuation Methods for Non-financial Investments
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 59-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290199
article
26

Title:
Accounting Policy in Creating the Financial Image of an Enterprise Through Financial Reporting = Polityka rachunkowości w kreowaniu wizerunku sytuacji finansowej w sprawozdawczości przedsiębiorstwa
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 65 (2014) , s. 397-407. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 802)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293325
article
27

Title:
Dylematy kwantyfikacji wartości rzeczowych aktywów trwałych przedsiębiorstwa = Dilemmas of Quantification of the Value of Tangible Fixed Assets of a Company
Source:
Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2014, s. 147-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-33-4
Nr:
2168290509
chapter in monograph
See main document
28

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII = International Scientific Conference Development of Euroregion Beskydy VIII, Žilina, Słowacja, od 2014-10-24 do 2014-10-24
Title:
A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII / red. Tatiana Čorejová - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2014, s. 143-150. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0965-8
Nr:
2168290803
chapter in conference materials
29

Title:
Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 66-81
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256228
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej = The Role of the Fiscal Pact to Restore Financial Credibility of the European Union
Source:
Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego / red. nauk. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013, s. 59-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-21-1
Nr:
2168277795
chapter in monograph
31

Title:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 29-34
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291029
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Definicyjne i metodyczne problemy rentowności = Definitional and Methodical Problems of Profitability
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 101-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282787
article
33

Title:
Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa = The Impairment Assets Like an Instrument to Manipulate the Financial Result of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 62 (2013) , s. 689-700. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 766)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168270972
article
34

Conference:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała, Polska, od 2013-05-24 do 2013-05-24
Title:
Potencjał informacyjny i analityczny rachunku przepływów pieniężnych = The Information and Analytical Character of Cash Flow Statement
Source:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013, s. 99-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-09-9
Nr:
2168278249
chapter in conference materials
See main document
35

Author:
Karwowski Mariusz , Garstecki Dawid , Iwasieczko Beata , Grabiński Konrad , Gabrusewicz Tomasz , Stępień Konrad , Dratwińska-Kania Beata , Michalczuk Grażyna , Zieniuk Paweł , Kędzierska-Bujak Ilona , Niewiadoma Maria , Garstka Małgorzata , Bek-Gaik Bogusława , Pfaff Józef
Title:
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013, s. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168298653
chapter in monograph
36

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 68-77
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291035
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 69-92 - Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287105
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 9-15
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291023
chapter in monograph
See main document
39

Title:
W poszukiwaniu ładu terminologicznego : zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność = In Search of Terminological Order : Payment Ability, Financial Liquidity, and Solvency
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013) , s. 93-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267386
article
40

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 35-53
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291031
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 54-67
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291033
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Problemy wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych przedsiębiorstwa = Problems in Valuating a Company's Tangible Fixed Assets and Investment Property
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 203-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168272990
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 19-28
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291027
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta = The Accounting Policy as Object of Research of Financial Statement Auditor
Source:
Zawartość informacyjna polityki rachunkowości : wybrane problemy / red. Helena Żukowska, Bogna Sawicka - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012, s. 175-186. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-427-0
Nr:
2168266168
chapter in monograph
45

Title:
Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 73-90 - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273702
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Kluczowe mierniki wyników działalności przedsiębiorstw = Key Measures of the Enterprise Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 51 (2012) , s. 381-390. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 690)
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229498
article
47

Title:
Wycena produkcji gotowej i niezakończonej w przedsiębiorstwach = The Valuation of Finished and Unfinished Goods in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012) , s. 75-84. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235332
article
See main document
48

Title:
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) w świetle obecnych regulacji
Source:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 119-129
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168229138
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Jakość sprawozdania finansowego a wizerunek przedsiębiorstwa
Source:
Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / red. Helena Żukowska, Wiesław Janik - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012, s. 309-323 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-568-0
Nr:
2168266136
chapter in monograph
50

Title:
Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego = The Accounting Policy as a Tool for Creating Corporate Image in a Period of Economic Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 289-298. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255528
article
See main document
51

Title:
Problemy definicyjne i metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych = Investments as Condition of Development of Enterprise
Source:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 32-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-96-9
Nr:
2168278035
chapter in monograph
52

Title:
Analiza wrażliwości zysku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego
Source:
Ryzyko kryzysu we współczesnej gospodarce - mechanizmy i środki zaradcze / red. nauk. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2011, s. 167-184. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; nr 2)
Nr:
2168277759
chapter in monograph
53

Title:
Kontrolna funkcja rachunku wyników
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 119-132 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218388
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Rachunek kosztów pełnych versus rachunek kosztów zmiennych = Total Costing versus Variable Costing
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 182 (2011) , s. 482-491. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów i pomiar dokonań - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222882
article
55

Title:
Rezerwy jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa = The Provisions Like an Instrument to Manipulate the Financial Result of Enterprises
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011) , s. 369-379. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228604
article
56

Title:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 19-28
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224356
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 9-15
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224352
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Company Balance Sheet Trends
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 75-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227762
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych = Capital Market Indicators Used for Assessing the Efficiency of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 99-107. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219540
article
See main document
60

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 54-67
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224374
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa = Company Financial Reporting Sheet Trends
Source:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 88 (2011) , s. 175-183. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168275423
article
62

Title:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 29-34
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224358
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Bieżąca i bilansowa wycena wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie = The Current and Balance Evaluation of the Intangible Assets in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 37 (2011) , s. 767-775. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 639)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168225598
article
64

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 68-77
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224420
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Bilans w świetle obecnych regulacji a kierunki jego zmian
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 119-130 - Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264938
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 35-53
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224372
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Zasadność stosowania uproszczeń w ustalaniu kosztu wytworzenia wyrobów gotowych w małych przedsiębiorstwach = The Justification for Using Simplification to Determine the Cost of Manufacturing Finished Goods in Small Enterprises
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 174-183. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165284205
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Zjawiska dźwigni w dobie kryzysu gospodarczego = The Leverages during the Economic Crisis Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 142 (2010) , s. 70-76. - Tytuł numeru: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391813
article
69

Title:
Struktura i funkcje współczesnej rachunkowości = The Structure and Functioning of Contemporary Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 153-162. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53107
article
See main document
70

Title:
Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Profitability of Selected Listed Companies in the Light Industry Sector between 2002 and 2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 139-152. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53106
article
See main document
71

Title:
Analiza piramidalna w pogłębionym badaniu rentowności przedsiębiorstwa
Source:
W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych / red. nauk. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010, s. 88-96. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-64-8
Nr:
2166713800
chapter in monograph
72

Title:
Kontrolna funkcja rachunku wyników
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 124-138 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303321
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Title:
Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Solvency of Selected Publicly Traded Companies in the Light Industry Sector in the Years 2002-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 171-191. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218630
article
See main document
74

Title:
Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania
Source:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 19-30
ISBN:
978-83-255-0513-4
Nr:
2164917411
chapter in monograph
See main document
75

Title:
Modele prognozowania niewypłacalności przedsiębiorstw
Source:
Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008, s. 28-39. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-08-2
Nr:
2166473702
chapter in monograph
76

Title:
Nadrzędne zasady rachunkowości jako podstawa regulacji systemu rachunkowości
Source:
Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2008, s. 37-46 - Bibliogr.
Signature:
NP-1229/Magazyn
Nr:
2163828376
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Title:
Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych = Analysis of the Accrual and Cash View of Public Finance Sector Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008) , s. 97-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50578
article
See main document
78

Title:
Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2008
Physical description:
176 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-831-6
Nr:
51828
monograph
79

Title:
Wiarygodne sprawozdanie finansowe źródłem informacji w ocenie działalności jednostki gospodarczej w polskim modelu sprawozdawczym
Source:
Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej / red. Ewa Walińska - Warszawa; Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 183-195
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7601-289-6
Nr:
2165827875
chapter in monograph
80

Title:
Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej = Financial Analysis by Means of a Tool Used to Check a Company's Financial Situation and Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 167-184. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50817
article
See main document
81

Title:
Zasada memoriałowa i kasowa w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości
Source:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 347-359 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2165344720
chapter in conference materials
82

Title:
Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania
Source:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA2007, s. 4-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-1172/Magazyn
Nr:
2168281869
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Title:
Rola kapitału obrotowego netto w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa
Source:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 295-306. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166097335
chapter in conference materials
See main document
84

Title:
Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
271 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-20
Nr:
52630
doctoral dissertation
85

Title:
Memoriałowa i kasowa koncepcja oceny wyników działalności przedsiębiorstwa
Source:
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA2006, s. 56-83 - Bibliogr.
Research program:
103/KRF/4/2006/S/361
Signature:
NP-1103/Magazyn
Nr:
2168326631
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Title:
Wpływ kosztów pracy na bezrobocie
Source:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 670-682. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165951696
chapter in monograph
See main document
87

Title:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 29-34
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164317
chapter in monograph
See main document
88

Title:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 19-28
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164188
chapter in monograph
See main document
89

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 54-67
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164617
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 68-77
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164653
chapter in monograph
See main document
91

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 35-53
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164456
chapter in monograph
See main document
92

Title:
Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych = Overall Objectives in the Operation of Business Entities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005) , s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51530
article
See main document
93

Title:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 9-15
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165163463
chapter in monograph
See main document
94

Title:
Rachunkowa i podatkowa identyfikacja przychodów jednostki gospodarczej = Tax and Accountancy Methods for Identifying the Revenue of Economic Entities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002) , s. 119-132. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225362
article
See main document
95

Title:
Rachunkowa i podatkowa identyfikacja kosztów jednostki gospodarczej = Tax and Accountancy Methods for Identifying the Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 591 (2002) , s. 83-94. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51519
article
See main document
96

Title:
Wynik przepływów pieniężnych dynamicznym ujęciem płynności finansowej podmiotów gospodarczych
Source:
I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów / [przygot. do druku Beata Zackiewicz] - Sopot: Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, 2001, s. 203-212 - Bibliogr.
ISBN:
83-71875-99-1
Nr:
2168259482
chapter in conference materials
97

Title:
Problemy rachunkowości firmy ubezpieczeniowej = The Problem of Accounting in the Case of an Insurance Company
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001) , s. 179-197. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51507
article
See main document
98

Title:
Płynność finansowa podmiotów gospodarczych w ujęciu statycznym i dynamicznym
Source:
Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 263-276 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-091-7
Nr:
2165264297
chapter in conference materials
See main document
99

Title:
Wpływ podatków na rozszerzenie działalności gospodarczej poza granicami jednego kraju
Source:
Rachunkowość teoria i praktyka / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 52-64
ISBN:
83-88057-05-7
Nr:
2168231464
chapter in conference materials
1
Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań finansowych / Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 452, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20578-2
2
Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines / Konrad STĘPIEŃ // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague : Anglo-American University, 2018. - S. 341-347. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-7-8. - Pełny tekst: https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf
3
Od społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do sprawozdawczości zintegrowanej / Konrad STĘPIEŃ // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 15-26. - ISBN 978-83-8085-380-5
4
Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines = Rachunkowość na tle innych dyscyplin naukowych / Konrad STĘPIEŃ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 130-131. - Dostępne tylko streszczenia
5
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" [on-line]. - 2016 (2016), s. 13-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf. - ISSN 2500-9737
6
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa i jego przydatność w procesie analitycznym / Konrad STĘPIEŃ // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 85-120. - ISBN 978-83-8085-123-8
7
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Journal of International Economic Research [on-line]. - vol. 2, no. 1 (2016), s. 33-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_ff5de7bd4e0e4213bb03d782a7bd02eb.pdf. - ISSN 2500-9656
8
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa : Difin SA, 2016. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-123-8
9
Wstęp / Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 9-11. - ISBN 978-83-8085-123-8
10
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania / Mariusz Karwowski, Dawid Garstecki, Beata Iwasieczko, Konrad GRABIŃSKI, Tomasz Gabrusewicz, Konrad STĘPIEŃ, Beata Dratwińska-Kania, Grażyna Michalczuk, Paweł ZIENIUK, Ilona Kędzierska-Bujak, Maria Niewiadoma, Małgorzata Garstka, Bogusław BEK-GAIK, Józef Pfaff // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
11
Integrated Reporting as the Direction of Evolution of Corporate Financial Reporting / Konrad STĘPIEŃ // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016. - S. 78-89. - Summ. - ISBN 978-80-554-1180-4
12
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Journal of International Economic Research [on-line]. - vol. 2, no. 1 (2016), s. 81-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_f8a8ee6a3c1e410d8c9bcc3499048b9b.pdf. - ISSN 2500-9656
13
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" [on-line]. - 2016 (2016), s. 63-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf. - ISSN 2500-9737
14
Accounting Policy as a Tool to Manipulate Financial Result of Enterprises / K. STĘPIEŃ // W: Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 5 = The Development of Financial Systems of Countries of Central and East Europe. Vol. 5 / [vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, P'otr BULA]. - L'viv : L'vìvs'kij institut bankìvs'koï spravi Universitetu bankìvs'koï spravi Nacìonal'nogo banku Ukraïni ; Krakìvs'kij ekonomìčnij unìversitet, 2015. - S. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-9-2. - Pełny tekst: http://www.libs.ubs.edu.ua/materials/konf/zbirnyk_mignarod_2015.pdf
15
Estimated Values : the Provisions and the Write-downs of Assets as Tools to Manipulate Financial Results of Enterprises / Konrad STĘPIEŃ // Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 4, nr 1 (2015), s. 157-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/view/CJFA.2015.011/6765. - ISSN 2300-1240
16
Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Reporting / Konrad STĘPIEŃ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 286-294. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
17
Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague : Anglo-American University, 2015. - S. 40-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-260-8676-5. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS-Global-Rules-Local-Use-AAU-Prague-2015.pdf#page=40
18
Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie / Konrad STĘPIEŃ // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2015. - S. 255-295. - ISBN 978-83-7930-725-8
19
Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague : Anglo-American University, 2015. - S. 60-67. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-260-8676-5. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS-Global-Rules-Local-Use-AAU-Prague-2015.pdf#page=60
20
Public Sector Accounting System Reform in Lithuania = Reforma systemu rachunkowości sektora publicznego na Litwie / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 295-304. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
21
Polityka rachunkowości w teorii i w prawnych regulacjach rachunkowości / Konrad STĘPIEŃ // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2014. - S. 49-70. - ISBN 978-83-7930-287-1
22
Polityka rachunkowości na tle zasad rachunkowości = Accounting Policy Against the Accounting Principles / Konrad STĘPIEŃ // W: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz i Renata Burchart. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014. - S. 331-342. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7299-891-0
23
Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej = The Accounting Policy in the Light of Creative Accounting / Konrad STĘPIEŃ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014), s. 314-326. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=157632&from=publication. - ISSN 2083-8611
24
Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie / Konrad STĘPIEŃ // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. 1[281]-48[328]. - Bibliogr.
25
Pojęcie i zakres inwestycji w rachunkowości oraz metody wyceny inwestycji niefinansowych = The Concept and Scope of Investments in Accounting and Valuation Methods for Non-financial Investments / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014), s. 59-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/578. - ISSN 1898-6447
26
Accounting Policy in Creating the Financial Image of an Enterprise Through Financial Reporting = Polityka rachunkowości w kreowaniu wizerunku sytuacji finansowej w sprawozdawczości przedsiębiorstwa / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 802). - nr 65 (2014), s. 397-407. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-397.pdf. - ISSN 1733-2842
27
Dylematy kwantyfikacji wartości rzeczowych aktywów trwałych przedsiębiorstwa = Dilemmas of Quantification of the Value of Tangible Fixed Assets of a Company / Konrad STĘPIEŃ // W: Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej : praca zbiorowa / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2014. - S. 147-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-33-4
28
A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ STĘPIEŃ // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2014. - S. 143-150. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0965-8
29
Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości / Konrad STĘPIEŃ // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2013. - S. 66-81. - ISBN 978-83-7641-836-0
30
Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej = The Role of the Fiscal Pact to Restore Financial Credibility of the European Union / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. - S. 59-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-21-1
31
Podstawy wyceny w rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Małgorzata SZULC, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 29-34. - ISBN 978-83-01-15453-0
32
Definicyjne i metodyczne problemy rentowności = Definitional and Methodical Problems of Profitability / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013), s. 101-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/708. - ISSN 1898-6447
33
Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa = The Impairment Assets Like an Instrument to Manipulate the Financial Result of Enterprises / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 766). - nr 62 (2013), s. 689-700. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/62-2013/FRFU-62-689.pdf. - ISSN 1733-2842
34
Potencjał informacyjny i analityczny rachunku przepływów pieniężnych = The Information and Analytical Character of Cash Flow Statement / Konrad STĘPIEŃ // W: Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. - S. 99-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-09-9
35
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania / Mariusz Karwowski, Dawid Garstecki, Beata Iwasieczko, Konrad GRABIŃSKI, Tomasz Gabrusewicz, Konrad STĘPIEŃ, Beata Dratwińska-Kania, Grażyna Michalczuk, Paweł ZIENIUK, Ilona Kędzierska-Bujak, Maria Niewiadoma, Małgorzata Garstka, Bogusław BEK-GAIK, Józef Pfaff // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. - S. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
36
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Małgorzata SZULC, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 68-77. - ISBN 978-83-01-15453-0
37
Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości / Konrad STĘPIEŃ // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 69-92. - Bibliogr.
38
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Konrad STĘPIEŃ, Konrad GRABIŃSKI // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 9-15. - ISBN 978-83-01-15453-0
39
W poszukiwaniu ładu terminologicznego : zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność = In Search of Terminological Order : Payment Ability, Financial Liquidity, and Solvency / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013), s. 93-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/794/618. - ISSN 1898-6447
40
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Marcin KĘDZIOR, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 35-53. - ISBN 978-83-01-15453-0
41
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC, Konrad STĘPIEŃ, Katarzyna ŚWIETLA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 54-67. - ISBN 978-83-01-15453-0
42
Problemy wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych przedsiębiorstwa = Problems in Valuating a Company's Tangible Fixed Assets and Investment Property / Konrad STĘPIEŃ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 203-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
43
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Marcin KĘDZIOR, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 19-28. - ISBN 978-83-01-15453-0
44
Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta = The Accounting Policy as Object of Research of Financial Statement Auditor / Konrad STĘPIEŃ // W: Zawartość informacyjna polityki rachunkowości : wybrane problemy / red. Helena Żukowska, Bogna Sawicka. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. - S. 175-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-427-0
45
Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości / Konrad STĘPIEŃ // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 73-90. - Bibliogr.
46
Kluczowe mierniki wyników działalności przedsiębiorstw = Key Measures of the Enterprise Performance / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 690). - nr 51 (2012), s. 381-390. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
47
Wycena produkcji gotowej i niezakończonej w przedsiębiorstwach = The Valuation of Finished and Unfinished Goods in Enterprises / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012), s. 75-84. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
48
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) w świetle obecnych regulacji / Konrad STĘPIEŃ // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 119-129. - ISBN 978-83-7641-617-5
49
Jakość sprawozdania finansowego a wizerunek przedsiębiorstwa / Konrad STĘPIEŃ // W: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / red. Helena Żukowska, Wiesław Janik. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. - S. 309-323. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-568-0
50
Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego = The Accounting Policy as a Tool for Creating Corporate Image in a Period of Economic Crisis / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 289-298. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
51
Problemy definicyjne i metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych = Investments as Condition of Development of Enterprise / Konrad STĘPIEŃ // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 32-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-96-9
52
Analiza wrażliwości zysku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego / Konrad STĘPIEŃ // W: Ryzyko kryzysu we współczesnej gospodarce - mechanizmy i środki zaradcze / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2011. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, ISSN 1429-673X ; nr 2). - S. 167-184. - Streszcz. - Bibliogr.
53
Kontrolna funkcja rachunku wyników / Konrad STĘPIEŃ // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 119-132. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
54
Rachunek kosztów pełnych versus rachunek kosztów zmiennych = Total Costing versus Variable Costing / Konrad STĘPIEŃ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 182 (2011), s. 482-491. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów i pomiar dokonań. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
55
Rezerwy jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa = The Provisions Like an Instrument to Manipulate the Financial Result of Enterprises / Konrad STĘPIEŃ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011), s. 369-379. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
56
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Marcin KĘDZIOR, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 19-28. - ISBN 978-83-01-15453-0
57
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Konrad STĘPIEŃ, Konrad GRABIŃSKI // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 9-15. - ISBN 978-83-01-15453-0
58
Company Balance Sheet Trends / Konrad STĘPIEŃ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 75-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
59
Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych = Capital Market Indicators Used for Assessing the Efficiency of Enterprises / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 99-107. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
60
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC, Konrad STĘPIEŃ, Katarzyna ŚWIETLA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 54-67. - ISBN 978-83-01-15453-0
61
Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa = Company Financial Reporting Sheet Trends / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 88 (2011), s. 175-183. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-6979
62
Podstawy wyceny w rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Małgorzata SZULC, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 29-34. - ISBN 978-83-01-15453-0
63
Bieżąca i bilansowa wycena wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie = The Current and Balance Evaluation of the Intangible Assets in the Enterprise / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 639). - nr 37 (2011), s. 767-775. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
64
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Małgorzata SZULC, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 68-77. - ISBN 978-83-01-15453-0
65
Bilans w świetle obecnych regulacji a kierunki jego zmian / Konrad STĘPIEŃ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 119-130. - Bibliogr.
66
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Marcin KĘDZIOR, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 35-53. - ISBN 978-83-01-15453-0
67
Zasadność stosowania uproszczeń w ustalaniu kosztu wytworzenia wyrobów gotowych w małych przedsiębiorstwach = The Justification for Using Simplification to Determine the Cost of Manufacturing Finished Goods in Small Enterprises / Konrad STĘPIEŃ // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 174-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
68
Zjawiska dźwigni w dobie kryzysu gospodarczego = The Leverages during the Economic Crisis Conditions / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 142 (2010), s. 70-76. - Summ.. - Tytuł numeru: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
69
Struktura i funkcje współczesnej rachunkowości = The Structure and Functioning of Contemporary Accounting / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010), s. 153-162. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169612561. - ISSN 1898-6447
70
Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Profitability of Selected Listed Companies in the Light Industry Sector between 2002 and 2005 / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010), s. 139-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169612508. - ISSN 1898-6447
71
Analiza piramidalna w pogłębionym badaniu rentowności przedsiębiorstwa / Konrad STĘPIEŃ // W: W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010. - S. 88-96. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-64-8
72
Kontrolna funkcja rachunku wyników / Konrad STĘPIEŃ // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 124-138. - Bibliogr.
73
Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Solvency of Selected Publicly Traded Companies in the Light Industry Sector in the Years 2002-2005 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 171-191. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170902157. - ISSN 1898-6447
74
Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania / Konrad STĘPIEŃ // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - S. 19-30. - ISBN 978-83-255-0513-4
75
Modele prognozowania niewypłacalności przedsiębiorstw / Konrad STĘPIEŃ // W: Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - S. 28-39. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-08-2
76
Nadrzędne zasady rachunkowości jako podstawa regulacji systemu rachunkowości / Konrad STĘPIEŃ // W: Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2008), s. 37-46. - Bibliogr.
77
Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych = Analysis of the Accrual and Cash View of Public Finance Sector Performance / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 97-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=158619876. - ISSN 1898-6447
78
Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw / Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - 176 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-831-6
79
Wiarygodne sprawozdanie finansowe źródłem informacji w ocenie działalności jednostki gospodarczej w polskim modelu sprawozdawczym / Konrad STĘPIEŃ // W: Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej / red. Ewa Walińska. - Warszawa; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 183-195. - ISBN 978-83-7601-289-6
80
Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej = Financial Analysis by Means of a Tool Used to Check a Company's Financial Situation and Performance / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 167-184. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=156505703. - ISSN 0208-7944
81
Zasada memoriałowa i kasowa w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości / Konrad STĘPIEŃ // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 472 s. : il. ; 24 cm. - S. 347-359. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
82
Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania / Konrad STĘPIEŃ // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. - (2007), s. 4-22. - Bibliogr.
83
Rola kapitału obrotowego netto w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa / Konrad STĘPIEŃ // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 295-306. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
84
Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej / Konrad STĘPIEŃ ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2006. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001039a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001039b
85
Memoriałowa i kasowa koncepcja oceny wyników działalności przedsiębiorstwa / Konrad STĘPIEŃ // W: Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2006), s. 56-83. - Bibliogr.
86
Wpływ kosztów pracy na bezrobocie / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 670-682. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
87
Podstawy wyceny w rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Małgorzata SZULC, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 29-34. - ISBN 83-01-14514-5
88
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Marcin KĘDZIOR, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 19-28. - ISBN 83-01-14514-5
89
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC, Konrad STĘPIEŃ, Katarzyna ŚWIETLA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 54-67. - ISBN 83-01-14514-5
90
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Małgorzata SZULC, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 68-77. - ISBN 83-01-14514-5
91
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Marcin KĘDZIOR, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 35-53. - ISBN 83-01-14514-5
92
Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych = Overall Objectives in the Operation of Business Entities / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005), s. 61-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=99213648. - ISSN 0208-7944
93
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Konrad STĘPIEŃ, Konrad GRABIŃSKI // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 9-15. - ISBN 83-01-14514-5
94
Rachunkowa i podatkowa identyfikacja przychodów jednostki gospodarczej = Tax and Accountancy Methods for Identifying the Revenue of Economic Entities / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002), s. 119-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12841. - ISSN 0208-7944
95
Rachunkowa i podatkowa identyfikacja kosztów jednostki gospodarczej = Tax and Accountancy Methods for Identifying the Costs / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 591 (2002), s. 83-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13084. - ISSN 0208-7944
96
Wynik przepływów pieniężnych dynamicznym ujęciem płynności finansowej podmiotów gospodarczych / Konrad STĘPIEŃ // W: I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów / [przygot. do druku Beata Zackiewicz]. - Sopot : Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, 2001. - S. 203-212. - Bibliogr. - ISBN 83-71875-99-1
97
Problemy rachunkowości firmy ubezpieczeniowej = The Problem of Accounting in the Case of an Insurance Company / Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001), s. 179-197. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Płynność finansowa podmiotów gospodarczych w ujęciu statycznym i dynamicznym / Konrad STĘPIEŃ // W: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 263-276. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-091-7
99
Wpływ podatków na rozszerzenie działalności gospodarczej poza granicami jednego kraju / Agnieszka HERDAN, Konrad STĘPIEŃ // W: Rachunkowość teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - S. 52-64. - ISBN 83-88057-05-7
1
Stępień K., (2019), Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań finansowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 452, [1] s.
2
Stępień K., (2018), Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 341-347.
3
Stępień K., (2017), Od społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do sprawozdawczości zintegrowanej. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 15-26.
4
Stępień K., (2017), Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 130-131.
5
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2016), Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union, "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"" [on-line], 2016, s. 13-22; http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf
6
Stępień K., (2016), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa i jego przydatność w procesie analitycznym. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 85-120.
7
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2016), Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union, "Journal of International Economic Research" [on-line], vol. 2, no. 1, s. 33-41; https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_ff5de7bd4e0e4213bb03d782a7bd02eb.pdf
8
Micherda B., Stępień K. (red.), (2016), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, 210 s.
9
Micherda B., Stępień K., (2016), Wstęp. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 9-11.
10
Karwowski M., Garstecki D., Iwasieczko B., Grabiński K., Gabrusewicz T., Stępień K., Dratwińska-Kania B., Michalczuk G., Zieniuk P., Kędzierska-Bujak I., Niewiadoma M., Garstka M., Bek-Gaik B., Pfaff J., (2016), Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 735-936.
11
Stępień K., (2016), Integrated Reporting as the Direction of Evolution of Corporate Financial Reporting. [W:] Čorejová T. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 78-89.
12
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2016), Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting, "Journal of International Economic Research" [on-line], vol. 2, no. 1, s. 81-86; https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_f8a8ee6a3c1e410d8c9bcc3499048b9b.pdf
13
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2016), Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting, "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"" [on-line], 2016, s. 63-68; http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf
14
Stępień K., (2015), Accounting Policy as a Tool to Manipulate Financial Result of Enterprises. [W:] Druhov O., Bula P. (red.), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 5, L'viv : L'vìvs'kij institut bankìvs'koï spravi Universitetu bankìvs'koï spravi Nacìonal'nogo banku Ukraïni : Krakìvs'kij ekonomìčnij unìversitet, s. 5-13.
15
Stępień K., (2015), Estimated Values : the Provisions and the Write-downs of Assets as Tools to Manipulate Financial Results of Enterprises, "Copernican Journal of Finance & Accounting", vol. 4, nr 1, s. 157-171; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/view/CJFA.2015.011/6765
16
Stępień K., (2015), Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 286-294.
17
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2015), Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 40-48.
18
Stępień K., (2015), Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 255-295.
19
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2015), Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 60-67.
20
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2015), Public Sector Accounting System Reform in Lithuania. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 295-304.
21
Stępień K., (2014), Polityka rachunkowości w teorii i w prawnych regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 49-70.
22
Stępień K., (2014), Polityka rachunkowości na tle zasad rachunkowości. [W:] Lelusz H., Burchart R. (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 331-342.
23
Stępień K., (2014), Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 314-326; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=157632&from=publication
24
Stępień K., (2014), Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. 1[281]-48[328].
25
Stępień K., (2014), Pojęcie i zakres inwestycji w rachunkowości oraz metody wyceny inwestycji niefinansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (930), s. 59-72; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/578
26
Stępień K., (2014), Accounting Policy in Creating the Financial Image of an Enterprise Through Financial Reporting, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 65, s. 397-407; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-397.pdf
27
Stępień K., (2014), Dylematy kwantyfikacji wartości rzeczowych aktywów trwałych przedsiębiorstwa. [W:] Owsiak S. (red.), Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 147-162.
28
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2014), A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models. [W:] Čorejová T. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII: spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 143-150.
29
Stępień K., (2013), Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 66-81.
30
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2013), Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej. [W:] Ostoj J. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 59-71.
31
Andrzejewski M., Szulc M., Krasodomska J., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2013), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-34.
32
Stępień K., (2013), Definicyjne i metodyczne problemy rentowności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 920, s. 101-110; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/708
33
Stępień K., (2013), Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 62, s. 689-700; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/62-2013/FRFU-62-689.pdf
34
Stępień K., (2013), Potencjał informacyjny i analityczny rachunku przepływów pieniężnych. [W:] Owsiak S. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 99-117.
35
Karwowski M., Garstecki D., Iwasieczko B., Grabiński K., Gabrusewicz T., Stępień K., Dratwińska-Kania B., Michalczuk G., Zieniuk P., Kędzierska-Bujak I., Niewiadoma M., Garstka M., Bek-Gaik B., Pfaff J., (2013), Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 735-936.
36
Andrzejewski M., Jonas K., Stępień K., Szulc M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2013), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-77.
37
Stępień K., (2013), Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 69-92.
38
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Stępień K., Grabiński K., (2013), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-15.
39
Stępień K., (2013), W poszukiwaniu ładu terminologicznego : zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 908, s. 93-102; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/794/618
40
Andrzejewski M., Krasodomska J., Kędzior M., Jonas K., Szulc M., Grabiński K., Stępień K., (2013), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
41
Andrzejewski M., Jonas K., Grabiński K., Szulc M., Stępień K., Świetla K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2013), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 54-67.
42
Stępień K., (2013), Problemy wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych przedsiębiorstwa. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 203-214.
43
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., Jonas K., Stępień K., Kędzior M., Grabiński K., Szulc M., (2013), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
44
Stępień K., (2012), Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta. [W:] Żukowska H., Sawicka B. (red.), Zawartość informacyjna polityki rachunkowości : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 175-186.
45
Stępień K., ([2012]), Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 73-90.
46
Stępień K., (2012), Kluczowe mierniki wyników działalności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 51, s. 381-390.
47
Stępień K., (2012), Wycena produkcji gotowej i niezakończonej w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 877, s. 75-84.
48
Stępień K., (2012), Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) w świetle obecnych regulacji. [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 119-129.
49
Stępień K., (2012), Jakość sprawozdania finansowego a wizerunek przedsiębiorstwa. [W:] Żukowska H., Janik W. (red.), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 309-323.
50
Stępień K., (2012), Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 13, s. 289-298.
51
Stępień K., (2012), Problemy definicyjne i metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. [W:] Osiatyński J. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 1, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 32-41.
52
Stępień K., (2011), Analiza wrażliwości zysku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego. [W:] Ostoj J. (red.), Ryzyko kryzysu we współczesnej gospodarce - mechanizmy i środki zaradcze (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej; nr 2), Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 167-184.
53
Stępień K., (2011), Kontrolna funkcja rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 119-132.
54
Stępień K., (2011), Rachunek kosztów pełnych versus rachunek kosztów zmiennych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 182, s. 482-491.
55
Stępień K., (2011), Rezerwy jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1/1, s. 369-379.
56
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., Jonas K., Stępień K., Kędzior M., Grabiński K., Szulc M., (2011), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
57
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Stępień K., Grabiński K., (2011), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-15.
58
Stępień K., (2011), Company Balance Sheet Trends. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 75-80.
59
Stępień K., (2011), Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 99-107; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189355
60
Andrzejewski M., Jonas K., Grabiński K., Szulc M., Stępień K., Świetla K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2011), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 54-67.
61
Stępień K., (2011), Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 88, s. 175-183.
62
Andrzejewski M., Szulc M., Krasodomska J., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2011), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-34.
63
Stępień K., (2011), Bieżąca i bilansowa wycena wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 37, s. 767-775.
64
Andrzejewski M., Jonas K., Stępień K., Szulc M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2011), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-77.
65
Stępień K., (2011), Bilans w świetle obecnych regulacji a kierunki jego zmian. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 119-130.
66
Andrzejewski M., Krasodomska J., Kędzior M., Jonas K., Szulc M., Grabiński K., Stępień K., (2011), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
67
Stępień K., (2010), Zasadność stosowania uproszczeń w ustalaniu kosztu wytworzenia wyrobów gotowych w małych przedsiębiorstwach. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 174-183.
68
Stępień K., (2010), Zjawiska dźwigni w dobie kryzysu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 142, s. 70-76.
69
Stępień K., (2010), Struktura i funkcje współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 816, s. 153-162; https://bazekon.uek.krakow.pl/169612561
70
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2010), Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 816, s. 139-152; https://bazekon.uek.krakow.pl/169612508
71
Stępień K., (2010), Analiza piramidalna w pogłębionym badaniu rentowności przedsiębiorstwa. [W:] Ostoj J. (red.), W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego, T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 88-96.
72
Stępień K., (2010), Kontrolna funkcja rachunku wyników. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 124-138.
73
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2010), Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 171-191; https://bazekon.uek.krakow.pl/170902157
74
Stępień K., (2009), Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 19-30.
75
Stępień K., (2008), Modele prognozowania niewypłacalności przedsiębiorstw. [W:] Kuzińska H. (red.), Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 28-39.
76
Stępień K., (2008), Nadrzędne zasady rachunkowości jako podstawa regulacji systemu rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Globalne regulacje rachunkowości, s. 37-46.
77
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2008), Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 97-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/158619876
78
Stępień K., (2008), Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 176 s.
79
Stępień K., (2008), Wiarygodne sprawozdanie finansowe źródłem informacji w ocenie działalności jednostki gospodarczej w polskim modelu sprawozdawczym. [W:] Walińska E. (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 183-195.
80
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2007), Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 167-184; https://bazekon.uek.krakow.pl/156505703
81
Stępień K., (2007), Zasada memoriałowa i kasowa w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. [W:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, T. 1, Rachunkowość finansowa, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 347-359.
82
Stępień K., (2007), Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, s. 4-22.
83
Stępień K., (2007), Rola kapitału obrotowego netto w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa. [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 295-306.
84
Stępień K., (2006), Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej, Prom. Micherda B., Kraków : , 271 k.
85
Stępień K., (2006), Memoriałowa i kasowa koncepcja oceny wyników działalności przedsiębiorstwa. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego, s. 56-83.
86
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2005), Wpływ kosztów pracy na bezrobocie. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 670-682.
87
Andrzejewski M., Szulc M., Krasodomska J., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2005), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-34.
88
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., Jonas K., Stępień K., Kędzior M., Grabiński K., Szulc M., (2005), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
89
Andrzejewski M., Jonas K., Grabiński K., Szulc M., Stępień K., Świetla K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2005), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 54-67.
90
Andrzejewski M., Jonas K., Stępień K., Szulc M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2005), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-77.
91
Andrzejewski M., Krasodomska J., Kędzior M., Jonas K., Szulc M., Grabiński K., Stępień K., (2005), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
92
Stępień K., (2005), Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 61-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/99213648
93
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Stępień K., Grabiński K., (2005), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-15.
94
Stępień K., (2002), Rachunkowa i podatkowa identyfikacja przychodów jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 119-132; https://bazekon.uek.krakow.pl/12841
95
Stępień K., (2002), Rachunkowa i podatkowa identyfikacja kosztów jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 591, s. 83-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/13084
96
Stępień K., (2001), Wynik przepływów pieniężnych dynamicznym ujęciem płynności finansowej podmiotów gospodarczych. [W:] druku Beata Zackiewicz (red.), I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Sopot : Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, s. 203-212.
97
Stępień K., (2001), Problemy rachunkowości firmy ubezpieczeniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 179-197.
98
Stępień K., (2001), Płynność finansowa podmiotów gospodarczych w ujęciu statycznym i dynamicznym. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 263-276.
99
Herdan A., Stępień K., (1999), Wpływ podatków na rozszerzenie działalności gospodarczej poza granicami jednego kraju. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość teoria i praktyka: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 52-64.
1
@book{UEK:2168335293,
author = "Stępień Konrad",
title = "Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań finansowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20578-2",
}
2
@inbook{UEK:2168329733,
author = "Stępień Konrad",
title = "Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "341-347",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2018",
isbn = "978-80-906585-7-8",
}
3
@inbook{UEK:2168313197,
author = "Stępień Konrad",
title = "Od społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do sprawozdawczości zintegrowanej",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "15-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
4
@misc{UEK:2168336793,
author = "Stępień Konrad",
title = "Accounting in Comparison to Other Scientific Disciplines",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "130-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168310043,
author = "Kasperowicz-Stępień Alicja and Stępień Konrad",
title = "Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union",
journal = "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"",
number = "2016",
pages = "13-22",
year = "2016",
}
6
@inbook{UEK:2168304533,
author = "Stępień Konrad",
title = "Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa i jego przydatność w procesie analitycznym",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "85-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
7
@article{UEK:2168332659,
author = "Kasperowicz-Stępień Alicja and Stępień Konrad",
title = "Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union",
journal = "Journal of International Economic Research",
number = "vol. 2, no. 1",
pages = "33-41",
year = "2016",
}
8
@book{UEK:2168304521,
title = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
editor = Micherda Bronisław,
editor = Stępień Konrad,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
9
@misc{UEK:2168304547,
author = "Micherda Bronisław and Stępień Konrad",
title = "Wstęp",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "9-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
10
@inbook{UEK:2168318265,
author = "Karwowski Mariusz and Garstecki Dawid and Iwasieczko Beata and Grabiński Konrad and Gabrusewicz Tomasz and Stępień Konrad and Dratwińska-Kania Beata and Michalczuk Grażyna and Zieniuk Paweł and Kędzierska-Bujak Ilona and Niewiadoma Maria and Garstka Małgorzata and Bek-Gaik Bogusława and Pfaff Józef",
title = "Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "735-936",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
11
@inbook{UEK:2168304861,
author = "Stępień Konrad",
title = "Integrated Reporting as the Direction of Evolution of Corporate Financial Reporting",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel",
pages = "78-89",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1180-4",
}
12
@article{UEK:2168332667,
author = "Stępień Konrad and Kasperowicz-Stępień Alicja",
title = "Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting",
journal = "Journal of International Economic Research",
number = "vol. 2, no. 1",
pages = "81-86",
year = "2016",
}
13
@article{UEK:2168310049,
author = "Stępień Konrad and Kasperowicz-Stępień Alicja",
title = "Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting",
journal = "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"",
number = "2016",
pages = "63-68",
year = "2016",
}
14
@inbook{UEK:2168301127,
author = "Stępień K.",
title = "Accounting Policy as a Tool to Manipulate Financial Result of Enterprises",
booktitle = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 5",
pages = "5-13",
adress = "L'viv",
publisher = "L'vìvs'kij institut bankìvs'koï spravi Universitetu bankìvs'koï spravi Nacìonal'nogo banku Ukraïni ; Krakìvs'kij ekonomìčnij unìversitet",
year = "2015",
isbn = "978-83-932796-9-2",
}
15
@article{UEK:2168298367,
author = "Stępień Konrad",
title = "Estimated Values : the Provisions and the Write-downs of Assets as Tools to Manipulate Financial Results of Enterprises",
journal = "Copernican Journal of Finance & Accounting",
number = "vol. 4, 1",
pages = "157-171",
year = "2015",
}
16
@inbook{UEK:2168299839,
author = "Stępień Konrad",
title = "Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "286-294",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
17
@inbook{UEK:2168298271,
author = "Kasperowicz-Stępień Alicja and Stępień Konrad",
title = "Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "40-48",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2015",
isbn = "978-80-260-8676-5",
}
18
@inbook{UEK:2168290591,
author = "Stępień Konrad",
title = "Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "255-295",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
19
@inbook{UEK:2168298281,
author = "Stępień Konrad and Kasperowicz-Stępień Alicja",
title = "Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "60-67",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2015",
isbn = "978-80-260-8676-5",
}
20
@inbook{UEK:2168299841,
author = "Stępień Konrad and Kasperowicz-Stępień Alicja",
title = "Public Sector Accounting System Reform in Lithuania",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "295-304",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
21
@inbook{UEK:2168274645,
author = "Stępień Konrad",
title = "Polityka rachunkowości w teorii i w prawnych regulacjach rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "49-70",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
22
@inbook{UEK:2168285115,
author = "Stępień Konrad",
title = "Polityka rachunkowości na tle zasad rachunkowości",
booktitle = "Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce",
pages = "331-342",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7299-891-0",
}
23
@article{UEK:2168293317,
author = "Stępień Konrad",
title = "Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "201",
pages = "314-326",
adress = "",
year = "2014",
}
24
@unpublished{UEK:2168301651,
author = "Stępień Konrad",
title = "Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "1[281]-48[328]",
year = "2014",
}
25
@article{UEK:2168290199,
author = "Stępień Konrad",
title = "Pojęcie i zakres inwestycji w rachunkowości oraz metody wyceny inwestycji niefinansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (930)",
pages = "59-72",
year = "2014",
}
26
@article{UEK:2168293325,
author = "Stępień Konrad",
title = "Accounting Policy in Creating the Financial Image of an Enterprise Through Financial Reporting",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "65",
pages = "397-407",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
27
@inbook{UEK:2168290509,
author = "Stępień Konrad",
title = "Dylematy kwantyfikacji wartości rzeczowych aktywów trwałych przedsiębiorstwa",
booktitle = "Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej",
pages = "147-162",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2014",
isbn = "978-83-61310-33-4",
}
28
@inbook{UEK:2168290803,
author = "Stępień Konrad and Kasperowicz-Stępień Alicja",
title = "A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII",
pages = "143-150",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2014",
isbn = "978-80-554-0965-8",
}
29
@inbook{UEK:2168256228,
author = "Stępień Konrad",
title = "Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "66-81",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
30
@inbook{UEK:2168277795,
author = "Stępień Konrad and Kasperowicz-Stępień Alicja",
title = "Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego",
pages = "59-71",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2013",
isbn = "978-83-61310-21-1",
}
31
@inbook{UEK:2168291029,
author = "Andrzejewski Mariusz and Szulc Małgorzata and Krasodomska Joanna and Jonas Krzysztof and Grabiński Konrad and Stępień Konrad and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "29-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
32
@article{UEK:2168282787,
author = "Stępień Konrad",
title = "Definicyjne i metodyczne problemy rentowności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "920",
pages = "101-110",
year = "2013",
}
33
@article{UEK:2168270972,
author = "Stępień Konrad",
title = "Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "62",
pages = "689-700",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
34
@inbook{UEK:2168278249,
author = "Stępień Konrad",
title = "Potencjał informacyjny i analityczny rachunku przepływów pieniężnych",
booktitle = "Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych",
pages = "99-117",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2013",
isbn = "978-83-61310-09-9",
}
35
@inbook{UEK:2168298653,
author = "Karwowski Mariusz and Garstecki Dawid and Iwasieczko Beata and Grabiński Konrad and Gabrusewicz Tomasz and Stępień Konrad and Dratwińska-Kania Beata and Michalczuk Grażyna and Zieniuk Paweł and Kędzierska-Bujak Ilona and Niewiadoma Maria and Garstka Małgorzata and Bek-Gaik Bogusława and Pfaff Józef",
title = "Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "735-936",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2013",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
36
@inbook{UEK:2168291035,
author = "Andrzejewski Mariusz and Jonas Krzysztof and Stępień Konrad and Szulc Małgorzata and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
37
@unpublished{UEK:2168287105,
author = "Stępień Konrad",
title = "Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "69-92",
year = "2013",
}
38
@inbook{UEK:2168291023,
author = "Andrzejewski Mariusz and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Stępień Konrad and Grabiński Konrad",
title = "Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "9-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
39
@article{UEK:2168267386,
author = "Stępień Konrad",
title = "W poszukiwaniu ładu terminologicznego : zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "908",
pages = "93-102",
year = "2013",
}
40
@inbook{UEK:2168291031,
author = "Andrzejewski Mariusz and Krasodomska Joanna and Kędzior Marcin and Jonas Krzysztof and Szulc Małgorzata and Grabiński Konrad and Stępień Konrad",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
41
@inbook{UEK:2168291033,
author = "Andrzejewski Mariusz and Jonas Krzysztof and Grabiński Konrad and Szulc Małgorzata and Stępień Konrad and Świetla Katarzyna and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "54-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
42
@inbook{UEK:2168272990,
author = "Stępień Konrad",
title = "Problemy wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych przedsiębiorstwa",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości",
pages = "203-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-644-1",
}
43
@inbook{UEK:2168291027,
author = "Andrzejewski Mariusz and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna and Jonas Krzysztof and Stępień Konrad and Kędzior Marcin and Grabiński Konrad and Szulc Małgorzata",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
44
@inbook{UEK:2168266168,
author = "Stępień Konrad",
title = "Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta",
booktitle = "Zawartość informacyjna polityki rachunkowości : wybrane problemy",
pages = "175-186",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7702-427-0",
}
45
@unpublished{UEK:2168273702,
author = "Stępień Konrad",
title = "Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "73-90",
year = "2012",
}
46
@article{UEK:2168229498,
author = "Stępień Konrad",
title = "Kluczowe mierniki wyników działalności przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "51",
pages = "381-390",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
47
@article{UEK:2168235332,
author = "Stępień Konrad",
title = "Wycena produkcji gotowej i niezakończonej w przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "877",
pages = "75-84",
year = "2012",
}
48
@inbook{UEK:2168229138,
author = "Stępień Konrad",
title = "Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) w świetle obecnych regulacji",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "119-129",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
49
@inbook{UEK:2168266136,
author = "Stępień Konrad",
title = "Jakość sprawozdania finansowego a wizerunek przedsiębiorstwa",
booktitle = "Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa",
pages = "309-323",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7702-568-0",
}
50
@article{UEK:2168255528,
author = "Stępień Konrad",
title = "Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "13",
pages = "289-298",
year = "2012",
}
51
@inbook{UEK:2168278035,
author = "Stępień Konrad",
title = "Problemy definicyjne i metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1",
pages = "32-41",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-96-9",
}
52
@inbook{UEK:2168277759,
author = "Stępień Konrad",
title = "Analiza wrażliwości zysku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Ryzyko kryzysu we współczesnej gospodarce - mechanizmy i środki zaradcze",
pages = "167-184",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2011",
issn = "1429-673X",
}
53
@inbook{UEK:2168218388,
author = "Stępień Konrad",
title = "Kontrolna funkcja rachunku wyników",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "119-132",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
54
@article{UEK:2168222882,
author = "Stępień Konrad",
title = "Rachunek kosztów pełnych versus rachunek kosztów zmiennych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "182",
pages = "482-491",
adress = "",
year = "2011",
}
55
@article{UEK:2168228604,
author = "Stępień Konrad",
title = "Rezerwy jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1/1",
pages = "369-379",
adress = "",
year = "2011",
}
56
@inbook{UEK:2168224356,
author = "Andrzejewski Mariusz and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna and Jonas Krzysztof and Stępień Konrad and Kędzior Marcin and Grabiński Konrad and Szulc Małgorzata",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
57
@inbook{UEK:2168224352,
author = "Andrzejewski Mariusz and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Stępień Konrad and Grabiński Konrad",
title = "Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "9-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
58
@inbook{UEK:2168227762,
author = "Stępień Konrad",
title = "Company Balance Sheet Trends",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "75-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
59
@article{UEK:2168219540,
author = "Stępień Konrad",
title = "Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "99-107",
year = "2011",
}
60
@inbook{UEK:2168224374,
author = "Andrzejewski Mariusz and Jonas Krzysztof and Grabiński Konrad and Szulc Małgorzata and Stępień Konrad and Świetla Katarzyna and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "54-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
61
@article{UEK:2168275423,
author = "Stępień Konrad",
title = "Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej",
number = "88",
pages = "175-183",
year = "2011",
}
62
@inbook{UEK:2168224358,
author = "Andrzejewski Mariusz and Szulc Małgorzata and Krasodomska Joanna and Jonas Krzysztof and Grabiński Konrad and Stępień Konrad and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "29-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
63
@article{UEK:2168225598,
author = "Stępień Konrad",
title = "Bieżąca i bilansowa wycena wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "37",
pages = "767-775",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
64
@inbook{UEK:2168224420,
author = "Andrzejewski Mariusz and Jonas Krzysztof and Stępień Konrad and Szulc Małgorzata and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
65
@unpublished{UEK:2168264938,
author = "Stępień Konrad",
title = "Bilans w świetle obecnych regulacji a kierunki jego zmian",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "119-130",
year = "2011",
}
66
@inbook{UEK:2168224372,
author = "Andrzejewski Mariusz and Krasodomska Joanna and Kędzior Marcin and Jonas Krzysztof and Szulc Małgorzata and Grabiński Konrad and Stępień Konrad",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
67
@inbook{UEK:2165284205,
author = "Stępień Konrad",
title = "Zasadność stosowania uproszczeń w ustalaniu kosztu wytworzenia wyrobów gotowych w małych przedsiębiorstwach",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2",
pages = "174-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
68
@article{UEK:2165391813,
author = "Stępień Konrad",
title = "Zjawiska dźwigni w dobie kryzysu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "142",
pages = "70-76",
adress = "",
year = "2010",
}
69
@article{UEK:53107,
author = "Stępień Konrad",
title = "Struktura i funkcje współczesnej rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "816",
pages = "153-162",
year = "2010",
}
70
@article{UEK:53106,
author = "Stępień Konrad and Kasperowicz-Stępień Alicja",
title = "Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "816",
pages = "139-152",
year = "2010",
}
71
@inbook{UEK:2166713800,
author = "Stępień Konrad",
title = "Analiza piramidalna w pogłębionym badaniu rentowności przedsiębiorstwa",
booktitle = "W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych",
pages = "88-96",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2010",
isbn = "978-83-61310-64-8",
}
72
@unpublished{UEK:2168303321,
author = "Stępień Konrad",
title = "Kontrolna funkcja rachunku wyników",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "124-138",
year = "2010",
}
73
@article{UEK:2168218630,
author = "Kasperowicz-Stępień Alicja and Stępień Konrad",
title = "Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "171-191",
year = "2010",
}
74
@inbook{UEK:2164917411,
author = "Stępień Konrad",
title = "Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "19-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
isbn = "978-83-255-0513-4",
}
75
@inbook{UEK:2166473702,
author = "Stępień Konrad",
title = "Modele prognozowania niewypłacalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia",
pages = "28-39",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-08-2",
}
76
@unpublished{UEK:2163828376,
author = "Stępień Konrad",
title = "Nadrzędne zasady rachunkowości jako podstawa regulacji systemu rachunkowości",
booktitle = "Globalne regulacje rachunkowości",
pages = "37-46",
year = "2008",
}
77
@article{UEK:50578,
author = "Kasperowicz-Stępień Alicja and Stępień Konrad",
title = "Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "768",
pages = "97-109",
year = "2008",
}
78
@book{UEK:51828,
author = "Stępień Konrad",
title = "Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-831-6",
}
79
@inbook{UEK:2165827875,
author = "Stępień Konrad",
title = "Wiarygodne sprawozdanie finansowe źródłem informacji w ocenie działalności jednostki gospodarczej w polskim modelu sprawozdawczym",
booktitle = "Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej",
pages = "183-195",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7601-289-6",
}
80
@article{UEK:50817,
author = "Stępień Konrad and Kasperowicz-Stępień Alicja",
title = "Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "167-184",
year = "2007",
}
81
@inbook{UEK:2165344720,
author = "Stępień Konrad",
title = "Zasada memoriałowa i kasowa w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa",
pages = "347-359",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-262-2",
}
82
@unpublished{UEK:2168281869,
author = "Stępień Konrad",
title = "Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "4-22",
year = "2007",
}
83
@inbook{UEK:2166097335,
author = "Stępień Konrad",
title = "Rola kapitału obrotowego netto w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "295-306",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
84
@unpublished{UEK:52630,
author = "Stępień Konrad",
title = "Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
85
@unpublished{UEK:2168326631,
author = "Stępień Konrad",
title = "Memoriałowa i kasowa koncepcja oceny wyników działalności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego",
pages = "56-83",
year = "2006",
}
86
@inbook{UEK:2165951696,
author = "Kasperowicz-Stępień Alicja and Stępień Konrad",
title = "Wpływ kosztów pracy na bezrobocie",
booktitle = "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów",
pages = "670-682",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-2-X",
}
87
@inbook{UEK:2165164317,
author = "Andrzejewski Mariusz and Szulc Małgorzata and Krasodomska Joanna and Jonas Krzysztof and Grabiński Konrad and Stępień Konrad and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "29-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
88
@inbook{UEK:2165164188,
author = "Andrzejewski Mariusz and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna and Jonas Krzysztof and Stępień Konrad and Kędzior Marcin and Grabiński Konrad and Szulc Małgorzata",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
89
@inbook{UEK:2165164617,
author = "Andrzejewski Mariusz and Jonas Krzysztof and Grabiński Konrad and Szulc Małgorzata and Stępień Konrad and Świetla Katarzyna and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "54-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
90
@inbook{UEK:2165164653,
author = "Andrzejewski Mariusz and Jonas Krzysztof and Stępień Konrad and Szulc Małgorzata and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
91
@inbook{UEK:2165164456,
author = "Andrzejewski Mariusz and Krasodomska Joanna and Kędzior Marcin and Jonas Krzysztof and Szulc Małgorzata and Grabiński Konrad and Stępień Konrad",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
92
@article{UEK:51530,
author = "Stępień Konrad",
title = "Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "61-73",
year = "2005",
}
93
@inbook{UEK:2165163463,
author = "Andrzejewski Mariusz and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Stępień Konrad and Grabiński Konrad",
title = "Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "9-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
94
@article{UEK:2168225362,
author = "Stępień Konrad",
title = "Rachunkowa i podatkowa identyfikacja przychodów jednostki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "119-132",
year = "2002",
}
95
@article{UEK:51519,
author = "Stępień Konrad",
title = "Rachunkowa i podatkowa identyfikacja kosztów jednostki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "591",
pages = "83-94",
year = "2002",
}
96
@inbook{UEK:2168259482,
author = "Stępień Konrad",
title = "Wynik przepływów pieniężnych dynamicznym ujęciem płynności finansowej podmiotów gospodarczych",
booktitle = "I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów",
pages = "203-212",
adress = "Sopot",
publisher = "Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości",
year = "2001",
isbn = "83-71875-99-1",
}
97
@article{UEK:51507,
author = "Stępień Konrad",
title = "Problemy rachunkowości firmy ubezpieczeniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "559",
pages = "179-197",
year = "2001",
}
98
@inbook{UEK:2165264297,
author = "Stępień Konrad",
title = "Płynność finansowa podmiotów gospodarczych w ujęciu statycznym i dynamicznym",
booktitle = "Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.)",
pages = "263-276",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-091-7",
}
99
@inbook{UEK:2168231464,
author = "Herdan Agnieszka and Stępień Konrad",
title = "Wpływ podatków na rozszerzenie działalności gospodarczej poza granicami jednego kraju",
booktitle = "Rachunkowość teoria i praktyka",
pages = "52-64",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-88057-05-7",
}