Publications of the selected author

1

Author:
Title:
International Entrepreneurship Theory : Past, Present and Way Forward
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, . - vol. 4, nr 4 (2016) , s. 93-103. - Tytuł numeru: Entrepreneurship in the Global Context - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310149
article
See main document
2

Author:
Narayanan Vijay , Allen Ikemefuna , Naser Nahidah
Title:
The Effects of Economic Reforms in India in the Early 1990s = Skutki reform gospodarczych w Indiach z początku lat 90. XX wieku
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 6, nr 17 (2015) , s. 129-147. - Tytuł numeru: European Economy and Geopolitics - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168321523
article
See main document
3

Author:
Title:
Towards a Single European Economy : Current Problems and Long Term Solutions = W kierunku jednolitej gospodarki europejskiej : aktualne problemy i rozwiązania długoterminowe
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 6, nr 17 (2015) , s. 49-64. - Tytuł numeru: European Economy and Geopolitics - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168321521
article
See main document
1
International Entrepreneurship Theory : Past, Present and Way Forward / Ikemefuna Allen // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 4 (2016), s. 93-103. - Summ.. - Tytuł numeru: Entrepreneurship in the Global Context. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/127/pdf. - ISSN 2353-883X
2
The Effects of Economic Reforms in India in the Early 1990s = Skutki reform gospodarczych w Indiach z początku lat 90. XX wieku / Vijay Narayanan, Ikemefuna Allen, Nahidah Naser // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 6, nr 17 (2015), s. 129-147. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: European Economy and Geopolitics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/744/525. - ISSN 2082-5897
3
Towards a Single European Economy : Current Problems and Long Term Solutions = W kierunku jednolitej gospodarki europejskiej : aktualne problemy i rozwiązania długoterminowe / Ikemefuna Allen // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 6, nr 17 (2015), s. 49-64. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: European Economy and Geopolitics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/740/521. - ISSN 2082-5897
1
Allen I., (2016), International Entrepreneurship Theory : Past, Present and Way Forward, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4, nr 4, s. 93-103; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/127/pdf
2
Narayanan V., Allen I., Naser N., (2015), The Effects of Economic Reforms in India in the Early 1990s, "Horyzonty Polityki", vol. 6, nr 17, s. 129-147; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/744/525
3
Allen I., (2015), Towards a Single European Economy : Current Problems and Long Term Solutions, "Horyzonty Polityki", vol. 6, nr 17, s. 49-64; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/740/521
1
@article{UEK:2168310149,
author = "Allen Ikemefuna",
title = "International Entrepreneurship Theory : Past, Present and Way Forward",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 4, 4",
pages = "93-103",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
}
2
@article{UEK:2168321523,
author = "Narayanan Vijay and Allen Ikemefuna and Naser Nahidah",
title = "The Effects of Economic Reforms in India in the Early 1990s",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 6, 17",
pages = "129-147",
adress = "",
year = "2015",
}
3
@article{UEK:2168321521,
author = "Allen Ikemefuna",
title = "Towards a Single European Economy : Current Problems and Long Term Solutions",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 6, 17",
pages = "49-64",
adress = "",
year = "2015",
}