Publications of the selected author
1

Author:
Anna Prusak , Piotr Stefanów , Jacek Strojny , Monica Garcia-Melon
Title:
The Influence of the Form of the 9-Point Scale in the AHP Method on the Consistency of Judgments = Wpływ formy 9-punktowej skali w metodzie AHP na spójność osądów
Source:
Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (3) (2016) , s. 97-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314229
article
2

Author:
Jacek Strojny , Anna Prusak , Piotr Stefanów
Title:
Możliwości wykorzystania metody AHP w analizie preferencji w administracji publicznej - przegląd badań własnych
Source:
Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 124-140 - Bibliogr.
Series:
(Informatyka w Badaniach Operacyjnych)
ISBN:
978-83-7875-294-3
Nr:
2168317619
chapter in monograph
3

Author:
Anna Prusak , Piotr Kafel , Piotr Stefanów , Jacek Strojny , Monica Garcia-Melon
Title:
The Application of the AHP Risk-Benefit Assessment in Certification of Organic Farming = Zastosowanie analizy risk-benefit AHP w certyfikacji rolnictwa ekologicznego
Source:
Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (4) (2015) , s. 137-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Badania zaprezentowane w artykule zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/D/HS4/04006
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168308563
article
4

Author:
Anna Prusak , Jacek Strojny , Piotr Stefanów
Title:
Zastosowanie metody AHP w badaniu satysfakcji klienta urzędu administracji publicznej = The Application of the AHP to Measure Satisfaction of the Customer of Public Administration Office
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością usług = Selected Aspects of Service Quality Management / red. Joanna DZIADKOWIEC i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 145-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-3-6
Nr:
2168293945
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Anna Prusak , Piotr Stefanów , Magdalena Gardian
Title:
Graficzna forma kwestionariusza w badaniach AHP/ANP = Graphic Form of Questionnaire in AHP/ANP Research
Source:
Modern Management Review. - vol. 18, nr 20 (4) (2013) , s. 171-189. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168296585
article
6

Title:
Badanie wiarygodności i skuteczności skali porównań Saaty'ego w metodach AHP i ANP = Reliability and Effectiveness of the Saaty's Pairwise Comparison Scale in AHP and ANP Methods
Source:
Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu / red. Andrzej Chodyński - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011, s. 271-298. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-145-5
Nr:
2168230300
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Symulacyjne badanie własności karty kontrolnej typu Shewharta x = Simulation Research into Shewhart Control Chart Features
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 770 (2009) , s. 277-291. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50089
article
8

Title:
Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów : kontrola odbiorcza
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
193 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-447-8
Nr:
51337
monograph
9

Author:
Title:
Koszty badań i oceny jakości = Costs of Quality Research and Quality Assessment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 798 (2009) , s. 191-208. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50112
article
10

Title:
Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu = New Methods and Instruments of Controlling Design Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 790 (2008) , s. 103-120. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50315
article
11

Author:
Title:
Procedura wyznaczania momentu pobierania próbek w statystycznym sterowaniu procesami
Source:
Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej / red. Aleksander ZELIAŚ, Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 83-96 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-393-8
Nr:
2165901384
chapter in conference materials
See main document
12

Author:
Title:
Wyznaczanie współczynników wagowych w procedurach klasyfikacyjnych = Weight Coefficients Determination in Classification Procedures
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 764 (2007) , s. 81-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50747
article
13

Author:
Title:
Wykorzystanie wybranych procedur statystycznego sterowania procesami do kontroli odbiorczej
Source:
Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością / kierownik zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; Jan STECZKOWSKI - konsultant2006, s. [18]-[37] - Bibliogr.
Signature:
NP-1142/Magazyn
Nr:
2168286587
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Title:
Propozycja wortalu internetowego wspomagającego odbiorczą kontrolę jakości = Proposal of an Internet Wortal Supporting the Acceptance Quality Control
Source:
Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy / red. Tadeusz GRABIŃSKI - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2005, s. 237-247. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-3-0
Nr:
2168218576
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Kosztowa efektywność procedur statystycznej kontroli jakości
Source:
Decyzyjny rachunek kosztów jakości / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; konsultant: Jan STECZKOWSKI2005, s. 4-1 - 4-32 - Bibliogr.
Signature:
NP-1085/Magazyn
Nr:
2168285755
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Title:
Liczebność i częstość pobierania próbek w statystycznych procedurach sterowania jakością = Sample Size and Sampling Frequency in the Statistical Process Control Procedures
Source:
Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych / red. Janusz Wywiał - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 158-193 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-238-0
Nr:
52151
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu
Source:
Sterowanie procesami kreowania jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ2004, s. III-1 - III-15 - Bibliogr.
Signature:
NP-957/Magazyn
Nr:
2168285765
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Wykorzystanie systemów informacyjnych w zarządzaniu jakością = Utilisation of Information Systems in Quality Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 547 (2003) , s. 55-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220946
article
19

Author:
Title:
Zapytać o zdanie naszych klientów
Source:
Eksperyment. - nr 8 (2003) , s. 19
Nr:
2168228044
article
20

Title:
Arkusz kalkulacyjny
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 105-141
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225518
chapter in textbook
See main document
21

Author:
Title:
Wykorzystanie pakietów komputerowych w operacyjnym sterowaniu jakością = Using Software Packages in Operational Quality Control
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 643 (2003) , s. 55-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224274
article
22

Author:
Title:
Metodyka wyznaczania współczynników wagowych w procesie oceny jakości typu
Source:
Metodologia oceny jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ2002, s. 4-1 - 4-24 - Bibliogr.
Signature:
NP-872/Magazyn
Nr:
2168285831
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Wykorzystanie testów wzorca przebiegu w statystycznym sterowaniu procesami = Using the Tests of the Process-Run Patterns for the Statistical Process Control
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 874 (2000) , s. 199-207. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Katedrę Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Rytro, 10-12 października 1999 - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 7)
Nr:
2168224574
article
24

Author:
Title:
Funkcja mocy i funkcja operacyjno charakterystyczna - charakterystyka i możliwości zastosowań do oceny neuronowych systemów klasyfikacyjnych
Source:
Badania porównawcze wybranych struktur sieci neuronowych stosowanych w rozwiązywaniu problemów regresji i klasyfikacji / Kier. tematu: Paweł LULA2000, s. 36-41
Research program:
63/KI/2/99/S
Signature:
NP-656/Magazyn
Nr:
2168333711
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Conference:
VIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XIII Konferencja Taksonomiczna), Rytro, Polska, od 1999-10-10 do 1999-10-12
Title:
Wykorzystanie testów wzorca przebiegu w statystycznym sterowaniu procesami
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2000. - t. 47, z. 3-4, s. 489. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353186
varia
26

Title:
Wykorzystanie informacji jakościowej w modelach neuronowych i genetycznych = The Application of Qualitative Information in Neural and Genetic Models
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - Nr 2 (2000) , s. 15-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168255118
article
27

Title:
Przykład wykorzystania metod analizy do redukcji przechowywanych danych
Source:
Metody data mining w zastosowaniach ekonomicznych / Kier. tematu: Paweł LULA2000, s. 52-71 - Bibliogr.
Research program:
76/KI/4/2000/S
Signature:
NP-713/Magazyn
Nr:
2168333895
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Title:
Dane i ich pomiar
Source:
Reprezentacja informacji jakościowej stosowana w metodach analizy danych opartych na sztucznych sieciach neuronowych i algorytmach genetycznych / Kier. tematu: Paweł LULA1999, s. 5-20 - Bibliogr.
Research program:
64/KI/6/98/S
Signature:
NP-548/Magazyn
Nr:
2168333371
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Arkusz kalkulacyjny i algorytmy
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 41-67
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
2166186616
chapter in textbook
See main document
30

Title:
Arkusz kalkulacyjny : zajęcia dodatkowe
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 139-141
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
2166193318
chapter in textbook
See main document
31

Author:
Title:
Efektywność sygnałów o rozregulowaniu na przykładzie procedury kontrolnej X = Reliability of Production Process Interruption Taking x Control Procedure as Example
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 418 (1994) , s. 91-106. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254952
article
32

Title:
Symulacyjne wyznaczanie charakterystyk operacyjnych testów statystycznych = Simulation Estimates of Operational Characteristics of Statistical Tests
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1994. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 72-74. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168227278
varia
33

Author:
Title:
Własności operacyjne wybranych procedur statystycznej kontroli jakości
Publisher address:
Kraków: , 1994
Physical description:
242 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 10 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/774
Nr:
2168312679
doctoral dissertation
34

Author:
Title:
Opis programu komputerowego służącego do symulacyjnego wyznaczania kosztów kontroli jakości
Source:
Optymalizacja procedur i systemów statystycznej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ1993, s. [45-54]
Research program:
31/KS/8/92/S
Signature:
NP-28/[3]/Magazyn
Nr:
2168330895
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Title:
Opis programu komputerowego służącego do symulacyjnego wyznaczania długości przebiegu procedury kontrolnej x
Source:
Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr / kierownik tematu: Jan STECZKOWSKI1993, s. 157-164
Research program:
PB 0478/P1/92/02
Signature:
NP-277/Magazyn
Nr:
2168329633
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Author:
Title:
Opis programu komputerowego służącego do obliczania kosztów końcowej kontroli jakości
Source:
Optymalizacja procedur i systemów statystycznej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ1993, s. [75-81]
Research program:
31/KS/8/92/S
Signature:
NP-28/[3]/Magazyn
Nr:
2168330901
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Title:
Efektywność sygnałów o rozregulowaniu na przykładzie procedury kontrolnej x
Source:
Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr / kierownik tematu: Jan STECZKOWSKI1993, s. 137-156 - Bibliogr.
Research program:
PB 0478/P1/92/02
Signature:
NP-277/Magazyn
Nr:
2168329629
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Symulacyjne wyznaczanie charakterystyk operacyjnych procedur statystycznej kontroli jakości
Source:
Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji / kier. Andrzej IWASIEWICZ1991, s. 52-92 - Bibliogr.
Research program:
35/ISEI/13/91/S
Signature:
NP-28/[2]/Magazyn
Nr:
2168330845
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Symulacyjne wyznaczanie funkcji operacyjno-charakterystycznej kart kontrolnych sum skumulowanych = Simulation Tracing of Characteristic Operational Functions of Cumulative Sum Control Cards
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1991. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 321-322
Nr:
2168275925
varia
40

Author:
Conference:
XXVII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. VIII Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-03-28 do 1990-03-30
Title:
Próba symulacyjnego wyznaczania funkcji operacyjno-charakterystycznej procedur kontrolnych statystycznej kontroli jakości
Source:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 3-4, s. 354. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351386
varia
41

Author:
Title:
Metody allokacji próbek
Source:
Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ1990, s. 1-20 [49-68]
Research program:
27/ISEiI/4/90/BR
Signature:
NP-28/[1]/Magazyn
Nr:
2168330823
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Author:
Title:
Straty na brakach
Source:
Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ1990, s. 1-10 [69-78]
Research program:
27/ISEiI/4/90/BR
Signature:
NP-28/[1]/Magazyn
Nr:
2168339601
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Author:
Title:
Komputerowe procedury identyfikacji przyczyn rozregulowania procesu produkcyjnego = Computer Aided Identification of Manufacturing Process Deregulation Causes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 315 (1990) , s. 79-93. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235234
article
44

Author:
Title:
Ocena sprawności diagnostycznej procedur identyfikacji przyczyn rozregulowania
Source:
Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ1990, s. 1-13 [79-91] - Bibliogr.
Research program:
27/ISEiI/4/90/BR
Signature:
NP-28/[1]/Magazyn
Nr:
2168330825
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Author:
Title:
Wybrane procedury rozpoznawania obrazów = Selected Procedures for Pattern Recognition
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 286 (1989) , s. 167-186. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280183
article
Unpublished documents:
1

Title:
Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
94 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KI/1/2005/S/245
Signature:
NP-1070/Magazyn
Nr:
2168277177
unpublished scientific work
2

Title:
Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
88 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KI/1/2004/S/169
Signature:
NP-946/Magazyn
Nr:
2168256192
unpublished scientific work
3

Title:
Rola techniki informacyjnej w systemie sterowania jakością
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
88 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
46/KI/4/96/S
Signature:
NP-402/Magazyn
Nr:
2168329109
unpublished scientific work
4

Title:
Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
36, [13] k.: il.; 30 cm
Notes:
Dodatek, Bibliogr.
Research program:
62/ISEI/22/91/W
Signature:
NP-100/Magazyn
Nr:
2168251568
unpublished scientific work
1
The Influence of the Form of the 9-Point Scale in the AHP Method on the Consistency of Judgments = Wpływ formy 9-punktowej skali w metodzie AHP na spójność osądów / Anna PRUSAK, Piotr Stefanów, Jacek Strojny, Monica Garcia-Melon // Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (3) (2016), s. 97-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/243. - ISSN 2300-6366
2
Możliwości wykorzystania metody AHP w analizie preferencji w administracji publicznej - przegląd badań własnych / Jacek Strojny, Anna PRUSAK, Piotr Stefanów // W: Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka w Badaniach Operacyjnych). - S. 124-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-294-3
3
The Application of the AHP Risk-Benefit Assessment in Certification of Organic Farming = Zastosowanie analizy risk-benefit AHP w certyfikacji rolnictwa ekologicznego / Anna PRUSAK, Piotr KAFEL, Piotr Stefanów, Jacek Strojny, Monica Garcia-Melon // Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (4) (2015), s. 137-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/212. - ISSN 2300-6366
4
Zastosowanie metody AHP w badaniu satysfakcji klienta urzędu administracji publicznej = The Application of the AHP to Measure Satisfaction of the Customer of Public Administration Office / Anna PRUSAK, Jacek Strojny, Piotr Stefanów // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością usług = Selected Aspects of Service Quality Management / red. Joanna DZIADKOWIEC i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 145-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-3-6
5
Graficzna forma kwestionariusza w badaniach AHP/ANP = Graphic Form of Questionnaire in AHP/ANP Research / Anna PRUSAK, Piotr Stefanów, Magdalena Gardian // Modern Management Review. - vol. 18, nr 20 (4) (2013), s. 171-189. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/83. - ISSN 2300-6366
6
Badanie wiarygodności i skuteczności skali porównań Saaty'ego w metodach AHP i ANP = Reliability and Effectiveness of the Saaty's Pairwise Comparison Scale in AHP and ANP Methods / Piotr Stefanów, Anna PRUSAK // W: Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu / red. Andrzej Chodyński. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. - S. 271-298. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-145-5
7
Symulacyjne badanie własności karty kontrolnej typu Shewharta x = Simulation Research into Shewhart Control Chart Features / Piotr STEFANÓW // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 277-291. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164782096. - ISSN 1898-6447
8
Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów : kontrola odbiorcza / Jan STECZKOWSKI, Piotr STEFANÓW. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 193 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-447-8
9
Koszty badań i oceny jakości = Costs of Quality Research and Quality Assessment / Piotr STEFANÓW // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 191-208. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164862765. - ISSN 1898-6447
10
Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu = New Methods and Instruments of Controlling Design Quality / Michał MAJOR, Piotr STEFANÓW // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 790 (2008), s. 103-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162613178. - ISSN 1898-6447
11
Procedura wyznaczania momentu pobierania próbek w statystycznym sterowaniu procesami / Piotr STEFANÓW // W: Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej / red. Aleksander ZELIAŚ, Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 83-96. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-393-8
12
Wyznaczanie współczynników wagowych w procedurach klasyfikacyjnych = Weight Coefficients Determination in Classification Procedures / Piotr STEFANÓW // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007), s. 81-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/151187989. - ISSN 1898-6447
13
Wykorzystanie wybranych procedur statystycznego sterowania procesami do kontroli odbiorczej / Piotr STEFANÓW // W: Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością / kierownik zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; Jan STECZKOWSKI - konsultant. - (2006), s. [18]-[37]. - Bibliogr.
14
Propozycja wortalu internetowego wspomagającego odbiorczą kontrolę jakości = Proposal of an Internet Wortal Supporting the Acceptance Quality Control / Piotr STEFANÓW // W: Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy / red. Tadeusz GRABIŃSKI. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2005. - S. 237-247. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-3-0
15
Kosztowa efektywność procedur statystycznej kontroli jakości / Piotr STEFANÓW // W: Decyzyjny rachunek kosztów jakości / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; konsultant: Jan STECZKOWSKI. - (2005), s. 4-1 - 4-32. - Bibliogr.
16
Liczebność i częstość pobierania próbek w statystycznych procedurach sterowania jakością = Sample Size and Sampling Frequency in the Statistical Process Control Procedures / Piotr STEFANÓW // W: Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych / red. Janusz Wywiał. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 158-193. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-238-0
17
Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu / Piotr STEFANÓW // W: Sterowanie procesami kreowania jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2004), s. III-1 - III-15. - Bibliogr.
18
Wykorzystanie systemów informacyjnych w zarządzaniu jakością = Utilisation of Information Systems in Quality Management / Małgorzata KUŹNIK-BĄK, Wojciech LASOŃ, Piotr STEFANÓW // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 547 (2003), s. 55-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15338. - ISSN 0208-7944
19
Zapytać o zdanie naszych klientów / Piotr STEFANÓW // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 8 (2003), s. 19. - ISSN 1509-5975
20
Arkusz kalkulacyjny / Janusz MORAJDA, Danuta KAJRUNAJTYS, Barbara NOWARSKA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Wit URBAN, Jacek WOŁOSZYN // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 105-141. - ISBN 83-7252-169-7
21
Wykorzystanie pakietów komputerowych w operacyjnym sterowaniu jakością = Using Software Packages in Operational Quality Control / Piotr STEFANÓW // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 643 (2003), s. 55-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/43995252. - ISSN 0208-7944
22
Metodyka wyznaczania współczynników wagowych w procesie oceny jakości typu / Piotr STEFANÓW // W: Metodologia oceny jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2002), s. 4-1 - 4-24. - Bibliogr.
23
Wykorzystanie testów wzorca przebiegu w statystycznym sterowaniu procesami = Using the Tests of the Process-Run Patterns for the Statistical Process Control / Andrzej IWASIEWICZ, Piotr STEFANÓW // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 7). - nr 874 (2000), s. 199-207. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Katedrę Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Rytro, 10-12 października 1999. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
24
Funkcja mocy i funkcja operacyjno charakterystyczna - charakterystyka i możliwości zastosowań do oceny neuronowych systemów klasyfikacyjnych / Piotr STEFANÓW // W: Badania porównawcze wybranych struktur sieci neuronowych stosowanych w rozwiązywaniu problemów regresji i klasyfikacji / Kier. tematu: Paweł LULA. - (2000), s. 36-41
25
Wykorzystanie testów wzorca przebiegu w statystycznym sterowaniu procesami / Andrzej IWASIEWICZ, Piotr STEFANÓW // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4 (2000), s. 489. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
26
Wykorzystanie informacji jakościowej w modelach neuronowych i genetycznych = The Application of Qualitative Information in Neural and Genetic Models / Paweł LULA, Janusz MORAJDA, Grażyna PALIWODA, Piotr STEFANÓW // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - Nr 2 (2000), s. 15-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
27
Przykład wykorzystania metod analizy do redukcji przechowywanych danych / Grażyna PALIWODA, Piotr STEFANÓW // W: Metody data mining w zastosowaniach ekonomicznych / Kier. tematu: Paweł LULA. - (2000), s. 52-71. - Bibliogr.
28
Dane i ich pomiar / Piotr STEFANÓW // W: Reprezentacja informacji jakościowej stosowana w metodach analizy danych opartych na sztucznych sieciach neuronowych i algorytmach genetycznych / Kier. tematu: Paweł LULA. - (1999), s. 5-20. - Bibliogr.
29
Arkusz kalkulacyjny i algorytmy / Grażyna PALIWODA, Piotr STEFANÓW, Danuta KAJRUNAJTYS, Wit URBAN, Jacek WOŁOSZYN // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 41-67. - ISBN 83-7252-025-9
30
Arkusz kalkulacyjny : zajęcia dodatkowe / Grażyna PALIWODA, Piotr STEFANÓW // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 139-141. - ISBN 83-7252-025-9
31
Efektywność sygnałów o rozregulowaniu na przykładzie procedury kontrolnej X = Reliability of Production Process Interruption Taking x Control Procedure as Example / Piotr STEFANÓW // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 418 (1994), s. 91-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Symulacyjne wyznaczanie charakterystyk operacyjnych testów statystycznych = Simulation Estimates of Operational Characteristics of Statistical Tests / Andrzej IWASIEWICZ, Piotr STEFANÓW // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993 (1994), s. 72-74. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
33
Własności operacyjne wybranych procedur statystycznej kontroli jakości / Piotr STEFANÓW ; Promotor: Andrzej IWASIEWICZ. - Kraków, 1994. - 242 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 10 k. - Bibliogr.
34
Opis programu komputerowego służącego do symulacyjnego wyznaczania kosztów kontroli jakości / Piotr STEFANÓW // W: Optymalizacja procedur i systemów statystycznej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1993), s. [45-54]
35
Opis programu komputerowego służącego do symulacyjnego wyznaczania długości przebiegu procedury kontrolnej x / Piotr STEFANÓW // W: Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr / kierownik tematu: Jan STECZKOWSKI. - (1993), s. 157-164
36
Opis programu komputerowego służącego do obliczania kosztów końcowej kontroli jakości / Piotr STEFANÓW // W: Optymalizacja procedur i systemów statystycznej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1993), s. [75-81]
37
Efektywność sygnałów o rozregulowaniu na przykładzie procedury kontrolnej x / Piotr STEFANÓW // W: Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr / kierownik tematu: Jan STECZKOWSKI. - (1993), s. 137-156. - Bibliogr.
38
Symulacyjne wyznaczanie charakterystyk operacyjnych procedur statystycznej kontroli jakości / Andrzej IWASIEWICZ, Piotr STEFANÓW // W: Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1991), s. 52-92. - Bibliogr.
39
Symulacyjne wyznaczanie funkcji operacyjno-charakterystycznej kart kontrolnych sum skumulowanych = Simulation Tracing of Characteristic Operational Functions of Cumulative Sum Control Cards / Piotr STEFANÓW // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989 (1991), s. 321-322. - ISSN 0079-354X
40
Próba symulacyjnego wyznaczania funkcji operacyjno-charakterystycznej procedur kontrolnych statystycznej kontroli jakości / Piotr STEFANÓW // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 354. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
41
Metody allokacji próbek / Piotr STEFANÓW // W: Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1990), s. 1-20 [49-68]
42
Straty na brakach / Piotr STEFANÓW // W: Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1990), s. 1-10 [69-78]
43
Komputerowe procedury identyfikacji przyczyn rozregulowania procesu produkcyjnego = Computer Aided Identification of Manufacturing Process Deregulation Causes / Piotr STEFANÓW // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 315 (1990), s. 79-93. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
44
Ocena sprawności diagnostycznej procedur identyfikacji przyczyn rozregulowania / Piotr STEFANÓW // W: Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1990), s. 1-13 [79-91]. - Bibliogr.
45
Wybrane procedury rozpoznawania obrazów = Selected Procedures for Pattern Recognition / Piotr STEFANÓW // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 167-186. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
46
Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych / kier. Jacek WOŁOSZYN ; zesp. aut. Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Jan MADEJ, Michał KOZIOŁ, Artur ŻUWAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 94 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych / Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn, Jan MADEJ, Piotr SOJA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Michał KOZIOŁ, Ewa ZYCH ; kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Rola techniki informacyjnej w systemie sterowania jakością / Kierownik tematu: Piotr STEFANÓW; zespół: Małgorzata KUŹNIK-BĄK, Wojciech LASOŃ, Piotr STEFANÓW. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / aut.: Jacek WOŁOSZYN (kier. tematu), Andrzej GRZĄKA, Piotr STEFANÓW. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 36, [13] k. : il. ; 30 cm. - Dodatek. - Bibliogr.
1
Prusak A., Stefanów P., Strojny J., Garcia-Melon M., (2016), The Influence of the Form of the 9-Point Scale in the AHP Method on the Consistency of Judgments, "Modern Management Review", vol. 21, nr 23 (3), s. 97-113; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/243
2
Strojny J., Prusak A., Stefanów P., (2016), Możliwości wykorzystania metody AHP w analizie preferencji w administracji publicznej - przegląd badań własnych. [W:] Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 124-140.
3
Prusak A., Kafel P., Stefanów P., Strojny J., Garcia-Melon M., (2015), The Application of the AHP Risk-Benefit Assessment in Certification of Organic Farming, "Modern Management Review", vol. 20, nr 22 (4), s. 137-159; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/212
4
Prusak A., Strojny J., Stefanów P., (2015), Zastosowanie metody AHP w badaniu satysfakcji klienta urzędu administracji publicznej. [W:] Dziadkowiec J., Sikora T. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością usług, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 145-155.
5
Prusak A., Stefanów P., Gardian M., (2013), Graficzna forma kwestionariusza w badaniach AHP/ANP, "Modern Management Review", vol. 18, nr 20 (4), s. 171-189; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/83
6
Stefanów P., Prusak A., (2011), Badanie wiarygodności i skuteczności skali porównań Saaty'ego w metodach AHP i ANP. [W:] Chodyński A. (red.), Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 271-298.
7
Stefanów P., (2009), Symulacyjne badanie własności karty kontrolnej typu Shewharta x, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 277-291; https://bazekon.uek.krakow.pl/164782096
8
Steczkowski J., Stefanów P., (2009), Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów: kontrola odbiorcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 193 s.
9
Stefanów P., (2009), Koszty badań i oceny jakości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 191-208; https://bazekon.uek.krakow.pl/164862765
10
Major M., Stefanów P., (2008), Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 790, s. 103-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/162613178
11
Stefanów P., (2008), Procedura wyznaczania momentu pobierania próbek w statystycznym sterowaniu procesami. [W:] Zeliaś A., Pociecha J. (red.), Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 83-96.
12
Stefanów P., (2007), Wyznaczanie współczynników wagowych w procedurach klasyfikacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 764, s. 81-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/151187989
13
Stefanów P., (2006), Wykorzystanie wybranych procedur statystycznego sterowania procesami do kontroli odbiorczej. [W:] Iwasiewicz A., Steczkowski J. (kierownik tematu), Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością, s. [18]-[37].
14
Stefanów P., (2005), Propozycja wortalu internetowego wspomagającego odbiorczą kontrolę jakości. [W:] Grabiński T. (red.), Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 237-247.
15
Stefanów P., (2005), Kosztowa efektywność procedur statystycznej kontroli jakości. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Decyzyjny rachunek kosztów jakości, s. 4-1 - 4-32.
16
Stefanów P., (2004), Liczebność i częstość pobierania próbek w statystycznych procedurach sterowania jakością. [W:] Wywiał J. (red.), Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 158-193.
17
Stefanów P., (2004), Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Sterowanie procesami kreowania jakości typu, s. III-1 - III-15.
18
Kuźnik-Bąk M., Lasoń W., Stefanów P., (2003), Wykorzystanie systemów informacyjnych w zarządzaniu jakością, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 547, s. 55-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/15338
19
Stefanów P., (2003), Zapytać o zdanie naszych klientów, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 8, s. 19.
20
Morajda J., Kajrunajtys D., Nowarska B., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Urban W., Wołoszyn J., (2003), Arkusz kalkulacyjny. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 105-141.
21
Stefanów P., (2003), Wykorzystanie pakietów komputerowych w operacyjnym sterowaniu jakością, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 643, s. 55-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/43995252
22
Stefanów P., (2002), Metodyka wyznaczania współczynników wagowych w procesie oceny jakości typu. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Metodologia oceny jakości typu, s. 4-1 - 4-24.
23
Iwasiewicz A., Stefanów P., (2000), Wykorzystanie testów wzorca przebiegu w statystycznym sterowaniu procesami, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 874, s. 199-207.
24
Stefanów P., (2000), Funkcja mocy i funkcja operacyjno charakterystyczna - charakterystyka i możliwości zastosowań do oceny neuronowych systemów klasyfikacyjnych. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Badania porównawcze wybranych struktur sieci neuronowych stosowanych w rozwiązywaniu problemów regresji i klasyfikacji, s. 36-41.
25
Iwasiewicz A., Stefanów P., (2000), Wykorzystanie testów wzorca przebiegu w statystycznym sterowaniu procesami, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 3-4, s. 489.
26
Lula P., Morajda J., Paliwoda G., Stefanów P., (2000), Wykorzystanie informacji jakościowej w modelach neuronowych i genetycznych, "Badania Operacyjne i Decyzje", Nr 2, s. 15-29.
27
Paliwoda G., Stefanów P., (2000), Przykład wykorzystania metod analizy do redukcji przechowywanych danych. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Metody data mining w zastosowaniach ekonomicznych, s. 52-71.
28
Stefanów P., (1999), Dane i ich pomiar. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Reprezentacja informacji jakościowej stosowana w metodach analizy danych opartych na sztucznych sieciach neuronowych i algorytmach genetycznych, s. 5-20.
29
Paliwoda G., Stefanów P., Kajrunajtys D., Urban W., Wołoszyn J., (1999), Arkusz kalkulacyjny i algorytmy. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 41-67.
30
Paliwoda G., Stefanów P., (1999), Arkusz kalkulacyjny : zajęcia dodatkowe. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 139-141.
31
Stefanów P., (1994), Efektywność sygnałów o rozregulowaniu na przykładzie procedury kontrolnej X, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 91-106.
32
Iwasiewicz A., Stefanów P., (1994), Symulacyjne wyznaczanie charakterystyk operacyjnych testów statystycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 72-74.
33
Stefanów P., (1994), Własności operacyjne wybranych procedur statystycznej kontroli jakości, Prom. Iwasiewicz A., Kraków : , 242 k.
34
Stefanów P., (1993), Opis programu komputerowego służącego do symulacyjnego wyznaczania kosztów kontroli jakości. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Optymalizacja procedur i systemów statystycznej kontroli jakości, s. [45-54].
35
Stefanów P., (1993), Opis programu komputerowego służącego do symulacyjnego wyznaczania długości przebiegu procedury kontrolnej x. [W:] Steczkowski J. (kierownik tematu), Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr, s. 157-164.
36
Stefanów P., (1993), Opis programu komputerowego służącego do obliczania kosztów końcowej kontroli jakości. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Optymalizacja procedur i systemów statystycznej kontroli jakości, s. [75-81].
37
Stefanów P., (1993), Efektywność sygnałów o rozregulowaniu na przykładzie procedury kontrolnej x. [W:] Steczkowski J. (kierownik tematu), Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr, s. 137-156.
38
Iwasiewicz A., Stefanów P., (1991), Symulacyjne wyznaczanie charakterystyk operacyjnych procedur statystycznej kontroli jakości. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji, s. 52-92.
39
Stefanów P., (1991), Symulacyjne wyznaczanie funkcji operacyjno-charakterystycznej kart kontrolnych sum skumulowanych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 321-322.
40
Stefanów P., (1991), Próba symulacyjnego wyznaczania funkcji operacyjno-charakterystycznej procedur kontrolnych statystycznej kontroli jakości, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 354.
41
Stefanów P., (1990), Metody allokacji próbek. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości, s. 1-20 [49-68].
42
Stefanów P., (1990), Straty na brakach. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości, s. 1-10 [69-78].
43
Stefanów P., (1990), Komputerowe procedury identyfikacji przyczyn rozregulowania procesu produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 315, s. 79-93.
44
Stefanów P., (1990), Ocena sprawności diagnostycznej procedur identyfikacji przyczyn rozregulowania. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości, s. 1-13 [79-91].
45
Stefanów P., (1989), Wybrane procedury rozpoznawania obrazów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 167-186.
46
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Madej J., Kozioł M., Żuwała A., (2005), Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 94 k.
47
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Madej J., Soja P., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Kozioł M., Zych E., (2004), Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych, Wołoszyn J. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 s.
48
Kuźnik-Bąk M., Lasoń W., Stefanów P., (1997), Rola techniki informacyjnej w systemie sterowania jakością, Stefanów P. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
49
Wołoszyn J., Grząka A., Stefanów P., (1991), Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36, [13] k.
1
@article{UEK:2168314229,
author = "Anna Prusak and Piotr Stefanów and Jacek Strojny and Monica Garcia-Melon",
title = "The Influence of the Form of the 9-Point Scale in the AHP Method on the Consistency of Judgments",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 21, 23 (3)",
pages = "97-113",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.30},
url = {http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/243},
}
2
@inbook{UEK:2168317619,
author = "Jacek Strojny and Anna Prusak and Piotr Stefanów",
title = "Możliwości wykorzystania metody AHP w analizie preferencji w administracji publicznej - przegląd badań własnych",
booktitle = "Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej",
pages = "124-140",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-294-3",
}
3
@article{UEK:2168308563,
author = "Anna Prusak and Piotr Kafel and Piotr Stefanów and Jacek Strojny and Monica Garcia-Melon",
title = "The Application of the AHP Risk-Benefit Assessment in Certification of Organic Farming",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 20, 22 (4)",
pages = "137-159",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.60},
url = {http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/212},
}
4
@inbook{UEK:2168293945,
author = "Anna Prusak and Jacek Strojny and Piotr Stefanów",
title = "Zastosowanie metody AHP w badaniu satysfakcji klienta urzędu administracji publicznej",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością usług",
pages = "145-155",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-3-6",
}
5
@article{UEK:2168296585,
author = "Anna Prusak and Piotr Stefanów and Magdalena Gardian",
title = "Graficzna forma kwestionariusza w badaniach AHP/ANP",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 18, 20 (4)",
pages = "171-189",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.53},
url = {http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/83},
}
6
@inbook{UEK:2168230300,
author = "Piotr Stefanów and Anna Prusak",
title = "Badanie wiarygodności i skuteczności skali porównań Saaty'ego w metodach AHP i ANP",
booktitle = "Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu",
pages = "271-298",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7571-145-5",
}
7
@article{UEK:50089,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Symulacyjne badanie własności karty kontrolnej typu Shewharta x",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "277-291",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164782096},
}
8
@book{UEK:51337,
author = "Jan Steczkowski and Piotr Stefanów",
title = "Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów : kontrola odbiorcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-447-8",
}
9
@article{UEK:50112,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Koszty badań i oceny jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "191-208",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164862765},
}
10
@article{UEK:50315,
author = "Michał Major and Piotr Stefanów",
title = "Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "790",
pages = "103-120",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162613178},
}
11
@inbook{UEK:2165901384,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Procedura wyznaczania momentu pobierania próbek w statystycznym sterowaniu procesami",
booktitle = "Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej",
pages = "83-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-393-8",
}
12
@article{UEK:50747,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Wyznaczanie współczynników wagowych w procedurach klasyfikacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "764",
pages = "81-95",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151187989},
}
13
@unpublished{UEK:2168286587,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Wykorzystanie wybranych procedur statystycznego sterowania procesami do kontroli odbiorczej",
booktitle = "Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością",
pages = "[18]-[37]",
year = "2006",
}
14
@inbook{UEK:2168218576,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Propozycja wortalu internetowego wspomagającego odbiorczą kontrolę jakości",
booktitle = "Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy",
pages = "237-247",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2005",
isbn = "83-915693-3-0",
}
15
@unpublished{UEK:2168285755,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Kosztowa efektywność procedur statystycznej kontroli jakości",
booktitle = "Decyzyjny rachunek kosztów jakości",
pages = "4-1 - 4-32",
year = "2005",
}
16
@inbook{UEK:52151,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Liczebność i częstość pobierania próbek w statystycznych procedurach sterowania jakością",
booktitle = "Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych",
pages = "158-193",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-238-0",
}
17
@unpublished{UEK:2168285765,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu",
booktitle = "Sterowanie procesami kreowania jakości typu",
pages = "III-1 - III-15",
year = "2004",
}
18
@article{UEK:2168220946,
author = "Małgorzata Kuźnik-Bąk and Wojciech Lasoń and Piotr Stefanów",
title = "Wykorzystanie systemów informacyjnych w zarządzaniu jakością",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "547",
pages = "55-86",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15338},
}
19
@article{UEK:2168228044,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Zapytać o zdanie naszych klientów",
journal = "Eksperyment",
number = "8",
pages = "19",
year = "2003",
}
20
@inbook{UEK:2168225518,
author = "Janusz Morajda and Danuta Kajrunajtys and Barbara Nowarska and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Wit Urban and Jacek Wołoszyn",
title = "Arkusz kalkulacyjny",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "105-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
21
@article{UEK:2168224274,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Wykorzystanie pakietów komputerowych w operacyjnym sterowaniu jakością",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "643",
pages = "55-74",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/43995252},
}
22
@unpublished{UEK:2168285831,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Metodyka wyznaczania współczynników wagowych w procesie oceny jakości typu",
booktitle = "Metodologia oceny jakości typu",
pages = "4-1 - 4-24",
year = "2002",
}
23
@article{UEK:2168224574,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Piotr Stefanów",
title = "Wykorzystanie testów wzorca przebiegu w statystycznym sterowaniu procesami",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "874",
pages = "199-207",
adress = "",
year = "2000",
issn = "1505-9332",
}
24
@unpublished{UEK:2168333711,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Funkcja mocy i funkcja operacyjno charakterystyczna - charakterystyka i możliwości zastosowań do oceny neuronowych systemów klasyfikacyjnych",
booktitle = "Badania porównawcze wybranych struktur sieci neuronowych stosowanych w rozwiązywaniu problemów regresji i klasyfikacji",
pages = "36-41",
year = "2000",
}
25
@misc{UEK:2168353186,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Piotr Stefanów",
title = "Wykorzystanie testów wzorca przebiegu w statystycznym sterowaniu procesami",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 47, z. 3-4",
pages = "489",
year = "2000",
}
26
@article{UEK:2168255118,
author = "Paweł Lula and Janusz Morajda and Grażyna Paliwoda and Piotr Stefanów",
title = "Wykorzystanie informacji jakościowej w modelach neuronowych i genetycznych",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "Nr 2",
pages = "15-29",
year = "2000",
url = {},
}
27
@unpublished{UEK:2168333895,
author = "Grażyna Paliwoda and Piotr Stefanów",
title = "Przykład wykorzystania metod analizy do redukcji przechowywanych danych",
booktitle = "Metody data mining w zastosowaniach ekonomicznych",
pages = "52-71",
year = "2000",
}
28
@unpublished{UEK:2168333371,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Dane i ich pomiar",
booktitle = "Reprezentacja informacji jakościowej stosowana w metodach analizy danych opartych na sztucznych sieciach neuronowych i algorytmach genetycznych",
pages = "5-20",
year = "1999",
}
29
@inbook{UEK:2166186616,
author = "Grażyna Paliwoda and Piotr Stefanów and Danuta Kajrunajtys and Wit Urban and Jacek Wołoszyn",
title = "Arkusz kalkulacyjny i algorytmy",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "41-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
30
@inbook{UEK:2166193318,
author = "Grażyna Paliwoda and Piotr Stefanów",
title = "Arkusz kalkulacyjny : zajęcia dodatkowe",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "139-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
31
@article{UEK:2168254952,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Efektywność sygnałów o rozregulowaniu na przykładzie procedury kontrolnej X",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "91-106",
year = "1994",
}
32
@misc{UEK:2168227278,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Piotr Stefanów",
title = "Symulacyjne wyznaczanie charakterystyk operacyjnych testów statystycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993",
pages = "72-74",
year = "1994",
}
33
@unpublished{UEK:2168312679,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Własności operacyjne wybranych procedur statystycznej kontroli jakości",
adress = "Kraków",
year = "1994",
}
34
@unpublished{UEK:2168330895,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Opis programu komputerowego służącego do symulacyjnego wyznaczania kosztów kontroli jakości",
booktitle = "Optymalizacja procedur i systemów statystycznej kontroli jakości",
pages = "[45-54]",
year = "1993",
}
35
@unpublished{UEK:2168329633,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Opis programu komputerowego służącego do symulacyjnego wyznaczania długości przebiegu procedury kontrolnej x",
booktitle = "Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr",
pages = "157-164",
year = "1993",
}
36
@unpublished{UEK:2168330901,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Opis programu komputerowego służącego do obliczania kosztów końcowej kontroli jakości",
booktitle = "Optymalizacja procedur i systemów statystycznej kontroli jakości",
pages = "[75-81]",
year = "1993",
}
37
@unpublished{UEK:2168329629,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Efektywność sygnałów o rozregulowaniu na przykładzie procedury kontrolnej x",
booktitle = "Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr",
pages = "137-156",
year = "1993",
}
38
@unpublished{UEK:2168330845,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Piotr Stefanów",
title = "Symulacyjne wyznaczanie charakterystyk operacyjnych procedur statystycznej kontroli jakości",
booktitle = "Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji",
pages = "52-92",
year = "1991",
}
39
@misc{UEK:2168275925,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Symulacyjne wyznaczanie funkcji operacyjno-charakterystycznej kart kontrolnych sum skumulowanych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/2, lipiec-grudzień 1989",
pages = "321-322",
year = "1991",
}
40
@misc{UEK:2168351386,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Próba symulacyjnego wyznaczania funkcji operacyjno-charakterystycznej procedur kontrolnych statystycznej kontroli jakości",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "354",
year = "1991",
}
41
@unpublished{UEK:2168330823,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Metody allokacji próbek",
booktitle = "Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości",
pages = "1-20 [49-68]",
year = "1990",
}
42
@unpublished{UEK:2168339601,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Straty na brakach",
booktitle = "Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości",
pages = "1-10 [69-78]",
year = "1990",
}
43
@article{UEK:2168235234,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Komputerowe procedury identyfikacji przyczyn rozregulowania procesu produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "315",
pages = "79-93",
year = "1990",
}
44
@unpublished{UEK:2168330825,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Ocena sprawności diagnostycznej procedur identyfikacji przyczyn rozregulowania",
booktitle = "Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości",
pages = "1-13 [79-91]",
year = "1990",
}
45
@article{UEK:2168280183,
author = "Piotr Stefanów",
title = "Wybrane procedury rozpoznawania obrazów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "167-186",
year = "1989",
}
46
@unpublished{UEK:2168277177,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Jan Madej and Michał Kozioł and Artur Żuwała",
title = "Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
47
@unpublished{UEK:2168256192,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Jan Madej and Piotr Soja and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Michał Kozioł and Ewa Zych",
title = "Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
48
@unpublished{UEK:2168329109,
author = "Małgorzata Kuźnik-Bąk and Wojciech Lasoń and Piotr Stefanów",
title = "Rola techniki informacyjnej w systemie sterowania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
49
@unpublished{UEK:2168251568,
author = "Jacek Wołoszyn and Andrzej Grząka and Piotr Stefanów",
title = "Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID