Publications of the selected author
1

Author:
Title:
O naprawie skarbu Rzeczypospolitej : referat Jana Steczkowskiego wygłoszony w Towarzystwie Ekonomicznem w Krakowie dnia 5 stycznia 1923 r. [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: BG UEK, 2009
Notes:
[odczyt: 15.10.2010],
Access mode:
Nr:
51428
varia
2

Title:
Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów : kontrola odbiorcza
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
193 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-447-8
Nr:
51337
monograph
3

Author:
Title:
Monitorowanie procesów = Monitoring Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 643 (2003) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224272
article
4

Author:
Title:
Pomiar i skale pomiarowe w jedno- i wielokryterialnej ocenia jakości typu
Source:
Metodologia oceny jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ, s. 2-1 - 2-6 - Bibliogr.
Signature:
NP-872/Magazyn
Nr:
2168285827
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Author:
Title:
Zasadnicze problemy i pojęcia związane z terminem diagnoza
Source:
Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1] / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ, s. 1-6 - Bibliogr.
Signature:
NP-719/[1]/Magazyn
Nr:
2168281601
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Author:
Title:
Pobieranie próby dla potrzeb monitorowania procesów
Source:
Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2 / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ, s. 1-9 - Bibliogr.
Signature:
NP-719/2/Magazyn
Nr:
2168282081
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Conference:
Sympozjum naukowe: Dydaktyka XXI wieku, Kraków, Polska, od 2001-09-14 do 2001-09-14
Title:
Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. lub ang. przy rozdz., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
83-7252-092-5
Nr:
2168331081
conference materials
See related chapters
8

Author:
Conference:
Sympozjum naukowe: Dydaktyka XXI wieku, Kraków, Polska, od 2001-09-14 do 2001-09-14
Title:
Słowo wstępne
Source:
Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.) / red. Jan STECZKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 5-6
ISBN:
83-7252-092-5
Nr:
2168331083
preface / summary
See main document
9

Author:
Title:
"Klub Logofagów"
Source:
Eksperyment. - nr 6, s. 12
Nr:
2168357754
voice in discussion / interview
10

Author:
Title:
Dwadzieścia pięć lat Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1978-2003
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 43-44 (2000) , s. 81-90
Nr:
2168343027
article
11

Author:
Title:
They Paid us Peanuts Even then ...
Source:
Eksperyment. - nr 4 (2000) , s. 20
Nr:
2168357886
unreviewed article
12

Author:
Title:
Już wtedy płacili grosze...
Source:
Eksperyment. - nr 5 (2000) , s. 20
Nr:
2168272456
article
13

Author:
Title:
Dylematy związane z pojęciem "gospodarka wolnorynkowa" (liberalna) = Dilemmas Connected with the Term "(Liberal) Market Economy"
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999, s. 40-41. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333591
varia
14

Author:
Title:
Feliks Młynarski : 1884-1972
Source:
Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 165-177 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-060-7
Nr:
2168255034
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Nie było lekko... : reminiscencje po latach
Source:
Eksperyment. - nr 3 (1999) , s. 6
Nr:
2168284061
article
16

Author:
Title:
Grecki ideał
Source:
Eksperyment. - nr 2, s. 5
Nr:
2168357794
varia
17

Author:
Title:
O wiedzy na odległość słów kilka
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3(42), s. 2-6
Nr:
2168346284
chapter in report
18

Author:
Title:
Patrzeć przyszłości w oczy
Source:
Eksperyment. - nr 1 (1997) , s. 7
Nr:
2168357764
unreviewed article
19

Author:
Conference:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1996-04-23 do 1996-04-26
Title:
Pobieranie próby eliminujące przyległe jednostki i jeszcze inne związane z tym zagadnienia
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1, s. 185-186. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353236
varia
20

Author:
Conference:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1996-04-24 do 1996-04-26
Title:
Pobieranie próby przy eliminacji przyległych jednostek i jeszcze inne związane z tym zagadnienia
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ, s. 91-95
ISBN:
83-87239-12-7
Nr:
2168242988
chapter in conference materials
See main document
21

Title:
Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Physical description:
243 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-14-3
Nr:
2168296071
textbook
22

Author:
Title:
Uwagi o metodzie reprezentacyjnej
Source:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 108-116
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226980
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Jakość techniczna i marketingowa wyrobu
Source:
Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2 / kier. Andrzej IWASIEWICZ, s. 1-16
Signature:
NP-337/2/Magazyn
Nr:
2168258692
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Title:
Wnioskowanie statystyczne. Testowanie hipotez
Source:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 128-214 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-88-2
Nr:
2168262042
chapter in academic script
See main document
25

Author:
Title:
Jakość techniczna i marketingowa wyrobu = Technological and Marketing Quality
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996) , s. 19-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241890
article
26

Author:
Title:
Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Physical description:
424 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11927-6
Nr:
2168274357
monograph
27

Author:
Title:
Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych
Source:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 161-170
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168232044
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Uogólniona koncepcja jakości dóbr = Generalized Conception of Product Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 418 (1994) , s. 73-90. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254950
article
29

Author:
Conference:
XXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XI Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Trzemeśnia, Polska, od 1993-03-24 do 1993-03-26
Title:
Z historii statystycznej kontroli jakości i jej kontynuacji
Source:
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 7-11
Nr:
2168269228
chapter in conference materials
See main document
30

Author:
Title:
W poszukiwaniu prawdopodobieństwa = Searching for Probability
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 121. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333509
varia
31

Author:
Title:
Z historii statystycznej kontroli jakości
Source:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 285-296
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269662
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Conference:
XXIX Konferencja Ekonometryków, Statystyków, Matematyków i Informatyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XI Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1993-03-24 do 1993-03-26
Title:
Z historii statystycznej kontroli jakości
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4, s. 352. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351528
varia
33

Author:
Title:
Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza
Publisher address:
Kraków: Platan, 1993
Physical description:
410 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85222-34-0
Access mode:
Nr:
2168339789
monograph
34

Author:
Title:
Uwagi wprowadzające
Source:
Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr / kierownik tematu: Jan STECZKOWSKI, s. 1-20
Research program:
PB 0478/P1/92/02
Signature:
NP-277/Magazyn
Nr:
2168329619
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Title:
Gastronomia w aglomeracjach miejskich : determinanty i kierunki rozwoju = Catering Industry in Urban Agglomerations. Determinants and Directions of Development
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
199 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; Nr 110)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168276485
monograph
36

Author:
Conference:
XIII Ogólnopolskie Seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1991-04-25 do 1991-04-27
Title:
Wpływ lokalizacji i rozwoju gospodarczego na kształtowanie się środowiska człowieka (człowiek i jego środowisko)
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2, s. 252. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351008
varia
37

Author:
Title:
W poszukiwaniu "prawdopodobieństwa" = In Search of "Probability"
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 37, nr 8 (375) (1992) , s. 12-15
Nr:
2168364336
article
38

Author:
Title:
Człowiek i jego środowisko = Man and His Environment
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 35-36 (1992) , s. 3-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247204
article
39

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 365
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Nr:
2168270322
journal / series editorial
40

Author:
Title:
Czy narodziny paradygmatu? Ewolucja poglądów na metodę reprezentacyjną = The Birth of a Paradigm? Changing Views on the Representational Method
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 47. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333391
varia
41

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 342
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Nr:
2168251858
journal / series editorial
42

Author:
Conference:
XI Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1989-05-03 do 1989-05-05
Title:
Zasadnicze nurty teoretyczne w poglądach na metodę reprezentacyjną
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1, s. 95. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351286
varia
43

Author:
Title:
Problemy kosztów w kontroli jakości
Source:
Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji / kier. Andrzej IWASIEWICZ, s. 2-24 - Bibliogr.
Research program:
35/ISEI/13/91/S
Signature:
NP-28/[2]/Magazyn
Nr:
2168330841
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Author:
Conference:
XII Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane, Polska, od 1990-04-26 do 1990-04-28
Title:
Pobieranie próby losowej w badaniach przestrzenno-czasowych
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4, s. 359-360. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351404
varia
45

Author:
Title:
Uogólniona koncepcja jakości dóbr
Source:
Optymalizacja poziomów jakości dóbr konsumpcyjnych jako czynnik wzrostu gospodarczego i możliwości eksportowych Polski, Problemy optymalizacji poziomów jakości typu / kier.: Andrzej IWASIEWICZ, s. 4-36 - Bibliogr.
Signature:
NP-81/Magazyn
Nr:
2168331671
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168242464
47

Author:
Title:
Pobieranie próby w badaniach przestrzenno-czasowych
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 8 (351) (1990) , s. 5-8 - Bibliogr.
Nr:
2168241428
article
48

Author:
Title:
Optymalizacyjne aspekty doskonalenia jakości wyrobu i procesu jego wytwarzania
Source:
Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ, s. 1-30 [238-268] - Bibliogr.
Research program:
27/ISEiI/4/90/BR
Signature:
NP-28/[1]/Magazyn
Nr:
2168330835
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Author:
Title:
Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
330 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345080
textbook
50

Author:
Title:
Sterowane próbkowanie procesu produkcyjnego = Controlled Manufacturing Process Proving
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 315 (1990) , s. 63-78. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235232
article
51

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 308, 315, 327
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990
Nr:
2168235040
journal / series editorial
52

Author:
Title:
Uwagi na marginesie recenzji doc. dra hab. Andrzeja Balickiego = "Application of Sample Method in Socio-Economic Surveys"
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 34, nr 9 (340) (1989) , s. 33-35
Nr:
2168364318
polemic
53

Author:
Title:
Opportunities and Constraints in Agriculture
Source:
The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 52-87
Nr:
2168289531
chapter in conference materials
See main document
54

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 284
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Nr:
2168266966
journal / series editorial
55

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 237
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Nr:
2168237272
journal / series editorial
56

Title:
Opróbkowanie procesów produkcyjnych = Sampling of Manufacturing Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 263 (1988) , s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252070
article
57

Author:
Title:
Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Physical description:
310, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08171-6
Nr:
2168345718
book
58

Author:
Title:
Konieczność i przypadek jako atrybuty rzeczywistości
Source:
Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988, s. 137-143
Nr:
2168335027
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 263
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Nr:
2168251976
journal / series editorial
60

Title:
Sekwencyjne metody kontroli jakości
Publisher address:
Kraków: AE, 1988
Physical description:
145 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345476
textbook
61

Author:
Title:
Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych: wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1986/87 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988, s. 19-28
Nr:
2168357950
chapter in book
62

Author:
Title:
Ilościowe i jakościowe aspekty badań naukowych = Qualitative and Quantitative Aspects of Research Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 263 (1988) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168252014
article
63

Author:
Title:
Metoda reprezentacyjna i jej zastosowanie w badaniach społeczno-ekonomicznych = The Representative Sample Method and Its Applicability in Social and Economic Research
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 61-63. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318481
varia
64

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 226, 245
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Nr:
2168249354
journal / series editorial
65

Author:
Title:
Izabela Kudrycka, Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984, s. 234, cena zł. 120,-
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 1 (1986) , s. 99-102
Nr:
2168350718
review
66

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 222
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Nr:
2168246774
journal / series editorial
67

Title:
Praktyka a teoria w teorii i praktyce
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 33, nr 10 (1985) , s. 17-27
Nr:
2168282541
article
68

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 196, 203
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Nr:
2168281651
journal / series editorial
69

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 191
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Nr:
2168236430
journal / series editorial
70

Author:
Title:
Eksperyment w badaniach społeczno-ekonomicznych a wnioskowanie statystyczne = Experiment in Socio-economic Investigations vs Statistical Conclusions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 191 (1984) , s. 93-104. - Rez., summ.
Nr:
2168236462
article
71

Title:
Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku : (analiza statystyczna)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
280 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/890
Nr:
2168312989
doctoral dissertation
72

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 167
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Nr:
2168229672
journal / series editorial
73

Title:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
409 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168348908
academic script
74

Title:
Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych = Variance and Co-variance Analysis in Economic Research
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Physical description:
268 s.: il.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Ekonometryczna)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
ISBN:
83-01-01591-8
Nr:
2168337693
monograph
75

Title:
Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
330 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/860
Nr:
2168313251
doctoral dissertation
76

Title:
Statystyczne metody analizy cech jakościowych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981
Physical description:
189, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0083-8
Nr:
2168262048
monograph
77

Title:
Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki = Qualitative and Quantitative Aspects of Scientific Research in the Light of Statistics
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1981) , s. 49-56. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168346790
article
78

Author:
Title:
Czy właśnie o to chodzi?
Source:
Życie Literackie. - nr 31 (1488) (1980) , s. 15
Access mode:
Nr:
2168344836
polemic
79

Title:
Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
276 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/232
Nr:
2168266000
doctoral dissertation
80

Author:
Title:
Profesor Stefan Schmidt - jego życie i dzieło
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 22, s. 3-17
Nr:
2168239314
varia
81

Title:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
409 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168348906
academic script
82

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 114, 116
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Nr:
2168242346
journal / series editorial
83

Author:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Title:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Physical description:
38 s., 41, [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315271
report
84

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Title:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Notes:
Bibliogr. częśc. przy ref.
Nr:
2168263324
conference materials
85

Author:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Title:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Physical description:
291, 277 s., [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315247
report
86

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 92, 99, 113
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Nr:
2168249980
journal / series editorial
87

Title:
Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
166 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/148
Nr:
2168304711
doctoral dissertation
88

Author:
Title:
Uwagi na temat nauk praktycznych = Remarks about Practical Sciences
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 9-15. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243016
chapter in monograph
See main document
89

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Organizacja do spraw rolnictwa i wyżywienia = Food and agriculture organization
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 20 (1977) , s. 3-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248622
article
90

Author:
Title:
Prof. dr hab. Stefan Schmidt 1889-1977
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2-3, s. 3-5
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337763
varia
91

Author:
Title:
Prof. dr hab. Stefan SCHMIDT (26.VII.1889 r. - 22.I.1977 r.)
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4, s. 117-121
Nr:
2168228098
varia
92

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 78, 87, 88
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Nr:
2168249854
journal / series editorial
93

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 79, 82
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Nr:
2168250750
journal / series editorial
94

Author:
Title:
Władysław Kwiecień: Współczesne rolnictwo Holandii
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1976) , s. 128-131
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337761
review
95

Author:
Title:
Matematyka a statystyka indukcyjna : (artykuł dyskusyjny) = Mathematics in the Face of Inductive Statistics
Source:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 9-14. - Summ.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243856
chapter in monograph
See main document
96

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 1) = Fluctuations in Pig Production and its Regulation (Part 1)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 17 (1975) , s. 3-27. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259616
article
97

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 65, 66, 69
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Nr:
2168217964
journal / series editorial
98

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Problemy wahań cyklicznych w warunkach planowania gospodarczego = Problems of Cyclic Oscillations within the Economic Planning System
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256096
varia
99

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 2) = Variability of Swine Production and the Possibilities of its Regulation (Part Two)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 18 (1975) , s. 3-21. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259618
article
100

Author:
Title:
Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
88 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/87
Nr:
2168266914
doctoral dissertation
101

Title:
W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1973) , s. 171-176
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337755
polemic
102

Title:
Statystyczne metody kontroli jakości produktów
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973
Physical description:
325, [3] s.: il.; 22 cm + tablica ([1] k. złoż.)
Nr:
2168345692
academic script
103

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Rozważania nad metodami ilościowymi w badaniach rolniczo-ekonomicznych : (Matematyka - statystyka jako nauka stosowana, agrobiometria - agroekonometria) = Deliberations over Quantitative Methods in Agricultural and Economic Researches : (Mathematics and statistics as applied sciences - agrobiometrics, agroeconometrics)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 11 (1971) , s. 3-24. - Summ., rez.
Nr:
2168261598
article
104

Author:
Title:
Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości = Statistical Procedure of Determining the Structure of Population
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970
Physical description:
131 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 21)
Notes:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286105
monograph
105

Author:
Title:
Propozycja w zakresie stosowania miary asymetrii = A Proposal for the Application of on Asymmetry Measure
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 38 (1969) , s. 57-73. - Summ., rez.
Nr:
2168260728
article
106

Author:
Title:
Poznanie i prawdopodobieństwo = Knowledge and Probability
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 38 (1969) , s. 33-44. - Summ., rez.
Nr:
2168260730
article
107

Author:
Title:
Twórczość Jerzego Fiericha w zakresie nauk rolniczych
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 5 (1967) , s. 135-137
Nr:
2168258798
article
108

Author:
Title:
Augustyn Woś: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1967) , s. 134-137
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337739
review
109

Author:
Title:
Augustyn Woś: Elastyczność produkcji rolniczej
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1966) , s. 176-180
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337735
review
110

Author:
Title:
Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1966
Physical description:
169 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168286753
monograph
111

Author:
Title:
T. Marszałkowicz: Funkcja produkcji rolniczej
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1966) , s. 184-188
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337737
review
112

Author:
Title:
T. Marszałkowicz: Zastosowanie korelacji do badania efektywności nakładów na produkcję roślinną
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1965) , s. 149-155
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337733
review
113

Title:
System kontroli jakości konfekcjonowania kosmetyków w Fabryce Kosmetyków Pollena-Miraculum w Krakowie
Publisher address:
Kraków: AE, 1965
Physical description:
56 s.; 30 cm
Series:
(Problem MR I.30: Rozwój metod analizy systemowej i ich zastosowania w gospodarce narodowej. Instrukcja wdrożeniowa)
Nr:
2168367414
report
114

Author:
Title:
Przestrzenne zróżnicowanie kierunków produkcji rolniczej w województwie krakowskim = Spatial Dfferentiation of the Directions of Agricultural Production in the Voivodeship of Kraków
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 3 (1965) , s. 11-26. - Summ., rez.
Nr:
2168267730
article
115

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Treść i metoda badań
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1964) , s. 171-178
Nr:
2168337727
polemic
116

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Obliczanie korelacji między szeregami dynamicznymi
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1963) , s. 183-185
Nr:
2168337717
polemic
117

Author:
Title:
Uwagi o metodach ilościowych w naukach = The Importance of Quantitative Methods in Science
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 25 (1963) , s. 4-17. - Rez., summ.
Nr:
2168366160
article
118

Author:
Title:
Podstawowe pojęcia i przedmiot badań rejonizacyjnych w rolnictwie = The Basic Concepts and the Subject of Regionalization Research in Agriculture
Source:
Problemy Ekonomiczne. - październik (1963) , s. 3-19. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237702
article
119

Author:
Title:
Próba ustalenia zasad i metody rejonizacji produkcji rolniczej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1963
Physical description:
352 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/43
Nr:
2168305203
doctoral dissertation
120

Author:
Tadeusz Filip , Jan Steczkowski
Title:
Próba zastosowania metody przeciętnych różnic do rejonizacji produkcji rolniczej w woj. rzeszowskim = A Test in the Application of Average Difference Methods to the Regionalization of Agricultural Production in the Voivodship of Rzeszów
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1962) , s. 35-55. - Summ., rez.
Nr:
2168337715
article
121

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski , J. Pociej
Title:
Rzutowanie cen produktów rolnych na plan perspektywiczny = The Impact of Agricultural Products Prices on the Long-Run Plan
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1961) , s. 17-24. - Summ., rez.
Nr:
2168337719
article
122

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Produkcja żywca i mięsa wieprzowego w świetle statystyki = The Production of Livestock and Pork Meat According to Statistics
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1960) , s. 30-54. - Summ., rez.
Nr:
2168337723
article
123

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Uboje trzody chlewnej a zbiory w świetle statystyki = Pig Slaughtering and Crops in the Light of Statistics
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1960) , s. 75-84. - Summ., rez.
Nr:
2168337721
article
124

Title:
Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w powiecie bocheńskim (woj. krakowskie) = Taxonomic Methods of the Regionization of Farming Exemplified by Bochnia County (District Kraków)
Source:
Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 5 (1957) , s. 91-114. - Rez., summ.
Nr:
2168285211
article
Unpublished documents:
1

Title:
Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
[58] k.: il.; 30 cm.
Notes:
Każdy rozdział ma osobobną paginację, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
80/KS/2/2006/S
Signature:
NP-1142/Magazyn
Nr:
2166571737
unpublished scientific work
2

Title:
Decyzyjny rachunek kosztów jakości
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
[92] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
89/KS/11/2005/S/261
Signature:
NP-1085/Magazyn
Nr:
2168285741
unpublished scientific work
3

Title:
Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
164 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
PB 0478/P1/92/02
Signature:
NP-277/Magazyn
Nr:
2168329607
unpublished scientific work
See related chapters
4

Author:
Title:
Wybrane aspekty badania jakości wyrobów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
80 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
OPT.IT/2a/91/92
Signature:
NP-141/Magazyn
Nr:
2168331035
unpublished scientific work
1
O naprawie skarbu Rzeczypospolitej : referat Jana Steczkowskiego wygłoszony w Towarzystwie Ekonomicznem w Krakowie dnia 5 stycznia 1923 r. [on-line] / Jan Steczkowski. - Kraków: BG UEK, 2009. - [odczyt: 15.10.2010]. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000000479
2
Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów : kontrola odbiorcza / Jan Steczkowski, Piotr Stefanów. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 193 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-447-8
3
Monitorowanie procesów = Monitoring Processes / Jan Steczkowski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 643 (2003), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/46654328. - ISSN 0208-7944
4
Pomiar i skale pomiarowe w jedno- i wielokryterialnej ocenia jakości typu / Jan Steczkowski // W: Metodologia oceny jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2002), s. 2-1 - 2-6. - Bibliogr.
5
Zasadnicze problemy i pojęcia związane z terminem diagnoza / Jan Steczkowski // W: Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1] / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2001), s. 1-6. - Bibliogr.
6
Pobieranie próby dla potrzeb monitorowania procesów / Jan Steczkowski // W: Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2 / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2001), s. 1-9. - Bibliogr.
7
Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.) / red. nauk. Jan Steczkowski. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. lub ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 83-7252-092-5
8
Słowo wstępne / Jan Steczkowski // W: Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.) / red. Jan STECZKOWSKI . - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 5-6. - ISBN 83-7252-092-5
9
"Klub Logofagów" / Jan STECZKOWSKI // Eksperyment. - nr 6 (2000), s. 12. - ISSN 1509-5975
10
Dwadzieścia pięć lat Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1978-2003 / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 43-44 (2000/2003), s. 81-90. - ISSN 0071-674X
11
They Paid us Peanuts Even then ... / Jan STECZKOWSKI // Eksperyment / Editor-in-Chief: Zbigniew PASZEK. - nr 4 (2000), s. 20. - ISSN 1509-5975
12
Już wtedy płacili grosze... / Jan STECZKOWSKI // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 20. - ISSN 1509-5975
13
Dylematy związane z pojęciem "gospodarka wolnorynkowa" (liberalna) = Dilemmas Connected with the Term "(Liberal) Market Economy" / Jan STECZKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999 (2000), s. 40-41. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
14
Feliks Młynarski : 1884-1972 / Jan STECZKOWSKI // W: Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 165-177. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-060-7
15
Nie było lekko... : reminiscencje po latach / Jan STECZKOWSKI // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999), s. 6
16
Grecki ideał / Jan STECZKOWSKI // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 2 (1998), s. 5. - ISSN 1509-5975
17
O wiedzy na odległość słów kilka / Jan STECZKOWSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3(42) (1997), s. 2-6
18
Patrzeć przyszłości w oczy / Jan STECZKOWSKI // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 1 (1997), s. 7. - ISSN 1509-5975
19
Pobieranie próby eliminujące przyległe jednostki i jeszcze inne związane z tym zagadnienia / Jan STECZKOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 (1997), s. 185-186. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
20
Pobieranie próby przy eliminacji przyległych jednostek i jeszcze inne związane z tym zagadnienia / Jan STECZKOWSKI // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - (1997), s. 91-95. - ISBN 83-87239-12-7
21
Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 243 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-14-3
22
Uwagi o metodzie reprezentacyjnej / Jan STECZKOWSKI // W: Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 108-116. - ISBN 83-01-12164-5
23
Jakość techniczna i marketingowa wyrobu / Jan STECZKOWSKI // W: Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2 / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1996), s. 1-16
24
Wnioskowanie statystyczne. Testowanie hipotez / Jan STECZKOWSKI // W: Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 128-214. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-88-2
25
Jakość techniczna i marketingowa wyrobu = Technological and Marketing Quality / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996-1997), s. 19-31. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
26
Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych / Jan STECZKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 424 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11927-6
27
Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych / Jan STECZKOWSKI // W: Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 161-170. - ISBN 83-86439-47-5
28
Uogólniona koncepcja jakości dóbr = Generalized Conception of Product Quality / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 418 (1994), s. 73-90. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
Z historii statystycznej kontroli jakości i jej kontynuacji / Jan STECZKOWSKI // W: XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 7-11
30
W poszukiwaniu prawdopodobieństwa = Searching for Probability / Jan STECZKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
31
Z historii statystycznej kontroli jakości / Jan STECZKOWSKI // W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 285-296. - ISBN 83-86439-14-9
32
Z historii statystycznej kontroli jakości / Jan STECZKOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 352. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
33
Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza / Jan STECZKOWSKI. - Kraków: Platan, 1993. - 410 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85222-34-0
34
Uwagi wprowadzające / Jan STECZKOWSKI // W: Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr / kierownik tematu: Jan STECZKOWSKI. - (1993), s. 1-20
35
Gastronomia w aglomeracjach miejskich : determinanty i kierunki rozwoju = Catering Industry in Urban Agglomerations. Determinants and Directions of Development / Józef SALA ; red. nauk. Jan STECZKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 199 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; Nr 110)
36
Wpływ lokalizacji i rozwoju gospodarczego na kształtowanie się środowiska człowieka (człowiek i jego środowisko) / Jan STECZKOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2 (1992), s. 252. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
37
W poszukiwaniu "prawdopodobieństwa" = In Search of "Probability" / Jan STECZKOWSKI // Wiadomości Statystyczne. - R. 37, nr 8 (375) (1992), s. 12-15. - ISSN 0043-518X
38
Człowiek i jego środowisko = Man and His Environment / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992/1993), s. 3-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 365. - ISSN 0208-7944
40
Czy narodziny paradygmatu? Ewolucja poglądów na metodę reprezentacyjną = The Birth of a Paradigm? Changing Views on the Representational Method / Jan STECZKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 47. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
41
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 342. - ISSN 0208-7944
42
Zasadnicze nurty teoretyczne w poglądach na metodę reprezentacyjną / Jan STECZKOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 95. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
43
Problemy kosztów w kontroli jakości / Jan STECZKOWSKI // W: Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1991), s. 2-24. - Bibliogr.
44
Pobieranie próby losowej w badaniach przestrzenno-czasowych / Jan STECZKOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 359-360. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
45
Uogólniona koncepcja jakości dóbr / Jan STECZKOWSKI // W: Optymalizacja poziomów jakości dóbr konsumpcyjnych jako czynnik wzrostu gospodarczego i możliwości eksportowych Polski, Problemy optymalizacji poziomów jakości typu / kier.: Andrzej IWASIEWICZ. - (1991), s. 4-36. - Bibliogr.
46
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
47
Pobieranie próby w badaniach przestrzenno-czasowych / Jan STECZKOWSKI // Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 8 (351) (1990), s. 5-8. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
48
Optymalizacyjne aspekty doskonalenia jakości wyrobu i procesu jego wytwarzania / Jan STECZKOWSKI // W: Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1990), s. 1-30 [238-268]. - Bibliogr.
49
Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza / Jan STECZKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - 330 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
50
Sterowane próbkowanie procesu produkcyjnego = Controlled Manufacturing Process Proving / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 315 (1990), s. 63-78. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
51
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - nr 308, 315, 327. - ISSN 0208-7944
52
Uwagi na marginesie recenzji doc. dra hab. Andrzeja Balickiego = "Application of Sample Method in Socio-Economic Surveys" / Jan STECZKOWSKI // Wiadomości Statystyczne. - R. 34, nr 9 (340) (1989), s. 33-35. - ISSN 0043-518X
53
Opportunities and Constraints in Agriculture / Jan STECZKOWSKI // W: The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 52-87
54
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 284. - ISSN 0208-7944
55
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 237. - ISSN 0208-7944
56
Opróbkowanie procesów produkcyjnych = Sampling of Manufacturing Process / Andrzej IWASIEWICZ, Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988), s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
57
Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych / Jan STECZKOWSKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 310, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08171-6
58
Konieczność i przypadek jako atrybuty rzeczywistości / Jan STECZKOWSKI // W: Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK. - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988. - S. 137-143
59
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 263. - ISSN 0208-7944
60
Sekwencyjne metody kontroli jakości / Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Jan STECZKOWSKI. - Kraków: AE, 1988. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
61
Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych: wykład inauguracyjny / Jan STECZKOWSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1986/87. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - S. 19-28
62
Ilościowe i jakościowe aspekty badań naukowych = Qualitative and Quantitative Aspects of Research Work / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
63
Metoda reprezentacyjna i jej zastosowanie w badaniach społeczno-ekonomicznych = The Representative Sample Method and Its Applicability in Social and Economic Research / Jan STECZKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 61-63. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
64
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 226, 245. - ISSN 0208-7944
65
Izabela Kudrycka, Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984, s. 234, cena zł. 120,- / Jan STECZKOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 1 (1986), s. 99-102. - Rec. pracy: Izabela Kudrycka, Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa, 1984, 234 s. - ISSN 0033-2372
66
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 222. - ISSN 0208-7944
67
Praktyka a teoria w teorii i praktyce / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Życie Szkoły Wyższej. - R. 33, nr 10 (1985), s. 17-27. - ISSN 0591-2377
68
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 196, 203. - ISSN 0208-7944
69
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 191. - ISSN 0208-7944
70
Eksperyment w badaniach społeczno-ekonomicznych a wnioskowanie statystyczne = Experiment in Socio-economic Investigations vs Statistical Conclusions / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 191 (1984), s. 93-104. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
71
Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku : (analiza statystyczna) / Krystyna BARANEK ; . - Kraków : , 1983. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Bibliogr.
72
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 167. - ISSN 0208-7944
73
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / Jan STECZKOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC, Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 409 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
74
Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych = Variance and Co-variance Analysis in Economic Research / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 268 s. : il. ; 20 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Biblioteka Ekonometryczna). - ISBN 83-01-01591-8
75
Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce / Barbara NOWARSKA ; . - Kraków : , 1981. - 330 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Bibliogr.
76
Statystyczne metody analizy cech jakościowych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. - 189, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0083-8
77
Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki = Qualitative and Quantitative Aspects of Scientific Research in the Light of Statistics / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1981), s. 49-56. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21168/1/007%20JAN%20STECZKOWSKI%2C%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf. - ISSN 0035-9629
78
Czy właśnie o to chodzi? / Jan STECZKOWSKI // Życie Literackie. - nr 31 (1488) (1980), s. 15. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6254/index.djvu. - ISSN 0591-2369
79
Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce / Jolanta KURKIEWICZ ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1979. - 276 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
80
Profesor Stefan Schmidt - jego życie i dzieło / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979), s. 3-17. - ISSN 0071-674X
81
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / Jan STECZKOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - 409 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
82
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 114, 116. - ISSN 0208-7944
83
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977] / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 38 s., 41, [44] k. : il. ; 30 cm
84
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - Bibliogr. częśc. przy ref.
85
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977 / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 291, 277 s., [44] k. : il. ; 30 cm
86
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 92, 99, 113. - ISSN 0208-7944
87
Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata / Kinga SZYMANOWICZ ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1978. - 166 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
88
Uwagi na temat nauk praktycznych = Remarks about Practical Sciences / Jan STECZKOWSKI // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 9-15. - Summ. - Bibliogr.
89
Organizacja do spraw rolnictwa i wyżywienia = Food and agriculture organization / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977), s. 3-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
90
Prof. dr hab. Stefan Schmidt 1889-1977 / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2-3 (1977), s. 3-5. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(2-3)1977.PDF. - ISSN 0044-1600
91
Prof. dr hab. Stefan SCHMIDT (26.VII.1889 r. - 22.I.1977 r.) / Jan STECZKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1977), s. 117-121. - ISSN 0079-578X
92
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 78, 87, 88. - ISSN 0208-7944
93
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 79, 82. - ISSN 0208-7944
94
Władysław Kwiecień: Współczesne rolnictwo Holandii / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1976), s. 128-131. - Rec. pracy: Kwiecień W.: Współczesne rolnictwo Holandii. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1975, s. 439. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1976.PDF. - ISSN 0044-1600
95
Matematyka a statystyka indukcyjna : (artykuł dyskusyjny) = Mathematics in the Face of Inductive Statistics / Jan STECZKOWSKI // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 9-14. - Summ.
96
Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 1) = Fluctuations in Pig Production and its Regulation (Part 1) / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 17 (1975), s. 3-27. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
97
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nauk. Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 65, 66, 69. - ISSN 0208-7944
98
Problemy wahań cyklicznych w warunkach planowania gospodarczego = Problems of Cyclic Oscillations within the Economic Planning System / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
99
Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 2) = Variability of Swine Production and the Possibilities of its Regulation (Part Two) / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975), s. 3-21. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
100
Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii / Edward SMAGA ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1974. - 88 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1973), s. 171-176. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1973.PDF. - ISSN 0044-1600
102
Statystyczne metody kontroli jakości produktów / Józef CYRAN, Jan STECZKOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973. - 325, [3] s. : il. ; 22 cm + tablica ([1] k. złoż.)
103
Rozważania nad metodami ilościowymi w badaniach rolniczo-ekonomicznych : (Matematyka - statystyka jako nauka stosowana, agrobiometria - agroekonometria) = Deliberations over Quantitative Methods in Agricultural and Economic Researches : (Mathematics and statistics as applied sciences - agrobiometrics, agroeconometrics) / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 3-24. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
104
Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości = Statistical Procedure of Determining the Structure of Population / Jan STECZKOWSKI. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970. - 131 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 21)
105
Propozycja w zakresie stosowania miary asymetrii = A Proposal for the Application of on Asymmetry Measure / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 57-73. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
106
Poznanie i prawdopodobieństwo = Knowledge and Probability / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 33-44. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
107
Twórczość Jerzego Fiericha w zakresie nauk rolniczych / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 5 (1967), s. 135-137. - ISSN 0071-674X
108
Augustyn Woś: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1967), s. 134-137. - Rec. pracy: Woś A.: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1966, s. 320. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(5)1967.pdf. - ISSN 0044-1600
109
Augustyn Woś: Elastyczność produkcji rolniczej / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1966), s. 176-180. - Rec. pracy: Woś A.: Elastyczność produkcji rolniczej. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Seria E. Warszawa 1964, s. 237. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1966.PDF. - ISSN 0044-1600
110
Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej / Jan STECZKOWSKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1966. - 169 s. : il. ; 24 cm
111
T. Marszałkowicz: Funkcja produkcji rolniczej / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1966), s. 184-188. - Rec. pracy: Marszałkowicz T.: Funkcja produkcji rolniczej. PWE, Warszawa 1966, s. 315. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1966.PDF. - ISSN 0044-1600
112
T. Marszałkowicz: Zastosowanie korelacji do badania efektywności nakładów na produkcję roślinną / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1965), s. 149-155. - Rec. pracy: Marszałkowicz T.: Zastosowanie korelacji do badania efektywności nakładów na produkcję roślinną. PWE, Warszawa 1963, s. 264. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1965.PDF. - ISSN 0044-1600
113
System kontroli jakości konfekcjonowania kosmetyków w Fabryce Kosmetyków Pollena-Miraculum w Krakowie / Michał Abrahamowicz, Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Jan STECZKOWSKI. - Kraków : AE, 1965. - 56 s. ; 30 cm. - Problem MR I.30: Rozwój metod analizy systemowej i ich zastosowania w gospodarce narodowej. Instrukcja wdrożeniowa
114
Przestrzenne zróżnicowanie kierunków produkcji rolniczej w województwie krakowskim = Spatial Dfferentiation of the Directions of Agricultural Production in the Voivodeship of Kraków / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 3 (1965), s. 11-26. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
115
Treść i metoda badań / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1964), s. 171-178. - ISSN 0044-1600
116
Obliczanie korelacji między szeregami dynamicznymi / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1963), s. 183-185. - ISSN 0044-1600
117
Uwagi o metodach ilościowych w naukach = The Importance of Quantitative Methods in Science / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 25 (1963), s. 4-17. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
118
Podstawowe pojęcia i przedmiot badań rejonizacyjnych w rolnictwie = The Basic Concepts and the Subject of Regionalization Research in Agriculture / Jan STECZKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - październik (1963), s. 3-19. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
119
Próba ustalenia zasad i metody rejonizacji produkcji rolniczej / Jan STECZKOWSKI ; Promotor: Jerzy FIERICH. - Kraków, 1963. - 352 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
120
Próba zastosowania metody przeciętnych różnic do rejonizacji produkcji rolniczej w woj. rzeszowskim = A Test in the Application of Average Difference Methods to the Regionalization of Agricultural Production in the Voivodship of Rzeszów / Tadeusz Filip, Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1962), s. 35-55. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
121
Rzutowanie cen produktów rolnych na plan perspektywiczny = The Impact of Agricultural Products Prices on the Long-Run Plan / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI, J. Pociej // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1961), s. 17-24. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
122
Produkcja żywca i mięsa wieprzowego w świetle statystyki = The Production of Livestock and Pork Meat According to Statistics / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1960), s. 30-54. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
123
Uboje trzody chlewnej a zbiory w świetle statystyki = Pig Slaughtering and Crops in the Light of Statistics / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1960), s. 75-84. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
124
Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w powiecie bocheńskim (woj. krakowskie) = Taxonomic Methods of the Regionization of Farming Exemplified by Bochnia County (District Kraków) / Jerzy FIERICH, Jan STECZKOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 5 (1957), s. 91-114. - Rez., summ.
125
Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością / kierownik zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; Jan Steczkowski - konsultant. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - [58] k. : il. ; 30 cm. - Każdy rozdział ma osobobną paginację. - Bibliogr. przy rozdz.
126
Decyzyjny rachunek kosztów jakości / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; konsultant: Jan Steczkowski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - [92] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
127
Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr / kierownik tematu: Jan STECZKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 164 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
128
Wybrane aspekty badania jakości wyrobów / Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Steczkowski J., (2009), O naprawie skarbu Rzeczypospolitej : referat Jana Steczkowskiego wygłoszony w Towarzystwie Ekonomicznem w Krakowie dnia 5 stycznia 1923 r.. [W:] , Kraków : BG UEK
2
Steczkowski J., Stefanów P., (2009), Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów: kontrola odbiorcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 193 s.
3
Steczkowski J., (2003), Monitorowanie procesów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 643, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/46654328
4
Steczkowski J., (2002), Pomiar i skale pomiarowe w jedno- i wielokryterialnej ocenia jakości typu. [W:] Andrzej IWASIEWICZ (kierownik tematu), Metodologia oceny jakości typu, s. 2-1 - 2-6.
5
Steczkowski J., (2001), Zasadnicze problemy i pojęcia związane z terminem diagnoza. [W:] Andrzej IWASIEWICZ (kierownik tematu), Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1], s. 1-6.
6
Steczkowski J., (2001), Pobieranie próby dla potrzeb monitorowania procesów. [W:] Andrzej IWASIEWICZ (kierownik tematu), Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2, s. 1-9.
7
Steczkowski J. (red.), (2001), Dydaktyka XXI wieku: materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 154 s.
8
Steczkowski J., (2001), Słowo wstępne. [W:] STECZKOWSKI J. (red.), Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-6.
9
Steczkowski J., (2000), "Klub Logofagów", "Eksperyment", nr 6, s. 12.
10
Steczkowski J., (2000), Dwadzieścia pięć lat Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1978-2003, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 43-44, s. 81-90.
11
Steczkowski J., (2000), They Paid us Peanuts Even then ..., "Eksperyment : the In-House Magazine of the Cracow University of Economics", nr 4, s. 20.
12
Steczkowski J., (2000), Już wtedy płacili grosze..., "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 20.
13
Steczkowski J., (2000), Dylematy związane z pojęciem "gospodarka wolnorynkowa" (liberalna), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999, s. 40-41.
14
Steczkowski J., (2000), Feliks Młynarski : 1884-1972. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 165-177.
15
Steczkowski J., (1999), Nie było lekko... : reminiscencje po latach, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 6.
16
Steczkowski J., (1998), Grecki ideał, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 5.
17
Steczkowski J., (1997), O wiedzy na odległość słów kilka. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 2-6.
18
Steczkowski J., (1997), Patrzeć przyszłości w oczy, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 7.
19
Steczkowski J., (1997), Pobieranie próby eliminujące przyległe jednostki i jeszcze inne związane z tym zagadnienia, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 1, s. 185-186.
20
Steczkowski J., (1997), Pobieranie próby przy eliminacji przyległych jednostek i jeszcze inne związane z tym zagadnienia. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 91-95.
21
Steczkowski J., Zeliaś A., (1997), Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 243 s.
22
Steczkowski J., (1996), Uwagi o metodzie reprezentacyjnej. [W:] Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.], Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 108-116.
23
Steczkowski J., (1996), Jakość techniczna i marketingowa wyrobu. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2, s. 1-16.
24
Steczkowski J., (1996), Wnioskowanie statystyczne. Testowanie hipotez. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 128-214.
25
Steczkowski J., (1996), Jakość techniczna i marketingowa wyrobu, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 39-40, s. 19-31.
26
Steczkowski J., (1995), Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 424 s.
27
Steczkowski J., (1995), Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych. [W:] Pocztowski A. (red.), Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 161-170.
28
Steczkowski J., (1994), Uogólniona koncepcja jakości dóbr, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 73-90.
29
Steczkowski J., (1994), Z historii statystycznej kontroli jakości i jej kontynuacji. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-11.
30
Steczkowski J., (1994), W poszukiwaniu prawdopodobieństwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 121.
31
Steczkowski J., (1994), Z historii statystycznej kontroli jakości. [W:] Zeliaś A. (red.), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 285-296.
32
Steczkowski J., (1993), Z historii statystycznej kontroli jakości, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 3-4, s. 352.
33
Steczkowski J., (1993), Reprezentacyjne badania jakości wyrobów: kontrola odbiorcza, Kraków : Platan, 410 s.
34
Steczkowski J., (1993), Uwagi wprowadzające. [W:] Steczkowski J. (kierownik tematu), Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr, s. 1-20.
35
Sala J., (1992), Gastronomia w aglomeracjach miejskich: determinanty i kierunki rozwoju, Steczkowski J. (red. nauk.), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, Nr 110), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 199 s.
36
Steczkowski J., (1992), Wpływ lokalizacji i rozwoju gospodarczego na kształtowanie się środowiska człowieka (człowiek i jego środowisko), "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 2, s. 252.
37
Steczkowski J., (1992), W poszukiwaniu "prawdopodobieństwa", "Wiadomości Statystyczne", R. 37, nr 8 (375), s. 12-15.
38
Steczkowski J., (1992), Człowiek i jego środowisko, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 35-36, s. 3-14.
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 365. - . - 0208-7944
40
Steczkowski J., (1991), Czy narodziny paradygmatu? Ewolucja poglądów na metodę reprezentacyjną, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 47.
41
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 342. - . - 0208-7944
42
Steczkowski J., (1991), Zasadnicze nurty teoretyczne w poglądach na metodę reprezentacyjną, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 95.
43
Steczkowski J., (1991), Problemy kosztów w kontroli jakości. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji, s. 2-24.
44
Steczkowski J., (1991), Pobieranie próby losowej w badaniach przestrzenno-czasowych, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 359-360.
45
Steczkowski J., (1991), Uogólniona koncepcja jakości dóbr. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Optymalizacja poziomów jakości dóbr konsumpcyjnych jako czynnik wzrostu gospodarczego i możliwości eksportowych Polski, Problemy optymalizacji poziomów jakości typu, s. 4-36.
46
Steczkowski J. (red.), (1990), Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 154 s.
47
Steczkowski J., (1990), Pobieranie próby w badaniach przestrzenno-czasowych, "Wiadomości Statystyczne", R. 35, nr 8 (351), s. 5-8.
48
Steczkowski J., (1990), Optymalizacyjne aspekty doskonalenia jakości wyrobu i procesu jego wytwarzania. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości, s. 1-30 [238-268].
49
Steczkowski J., (1990), Reprezentacyjne badania jakości wyrobów: kontrola odbiorcza, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 330 s.
50
Steczkowski J., (1990), Sterowane próbkowanie procesu produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 315, s. 63-78.
51
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - nr 308, 315, 327. - . - 0208-7944
52
Steczkowski J., (1989), Uwagi na marginesie recenzji doc. dra hab. Andrzeja Balickiego, "Wiadomości Statystyczne", R. 34, nr 9 (340), s. 33-35.
53
Steczkowski J., (1989), Opportunities and Constraints in Agriculture. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 52-87.
54
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 284. - . - 0208-7944
55
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 237. - . - 0208-7944
56
Iwasiewicz A., Steczkowski J., (1988), Opróbkowanie procesów produkcyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 263, s. 19-32.
57
Steczkowski J., (1988), Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 310, [2] s.
58
Steczkowski J., (1988), Konieczność i przypadek jako atrybuty rzeczywistości. [W:] Paszek Z. (red.), Wobec największych zagrożeń, Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 137-143.
59
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 263. - . - 0208-7944
60
Iwasiewicz A., Paszek Z., Steczkowski J., (1988), Sekwencyjne metody kontroli jakości, Kraków : AE, 145 s.
61
Steczkowski J., (1988), Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych: wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1986/87, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 19-28.
62
Steczkowski J., (1988), Ilościowe i jakościowe aspekty badań naukowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 263, s. 5-17.
63
Steczkowski J., (1987), Metoda reprezentacyjna i jej zastosowanie w badaniach społeczno-ekonomicznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 61-63.
64
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 226, 245. - . - 0208-7944
65
Steczkowski J., (1986), Izabela Kudrycka, Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984, s. 234, cena zł. 120,-, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 1, s. 99-102.
66
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 222. - . - 0208-7944
67
Steczkowski J., Zeliaś A., (1985), Praktyka a teoria w teorii i praktyce, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 33, nr 10, s. 17-27.
68
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 196, 203. - . - 0208-7944
69
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 191. - . - 0208-7944
70
Steczkowski J., (1984), Eksperyment w badaniach społeczno-ekonomicznych a wnioskowanie statystyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 191, s. 93-104.
71
Baranek K., (1983), Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku: (analiza statystyczna), Prom. Steczkowski J., Kraków : , 280 k.
72
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 167. - . - 0208-7944
73
Steczkowski J., Woźniak M., Zając K., Zeliaś A., (1982), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 409 s.
74
Steczkowski J., Zeliaś A., (1982), Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 268 s.
75
Nowarska B., (1981), Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce, Prom. Steczkowski J., Kraków : , 330 k.
76
Steczkowski J., Zeliaś A., (1981), Statystyczne metody analizy cech jakościowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 189, [1] s.
77
Steczkowski J., Zeliaś A., (1981), Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 49-56; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21168/1/007%20JAN%20STECZKOWSKI%2C%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf
78
Steczkowski J., (1980), Czy właśnie o to chodzi?, "Życie Literackie", nr 31 (1488), s. 15; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6254/index.djvu
79
Kurkiewicz J., (1979), Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce, Prom. Steczkowski J., Kraków : , 276 s.
80
Steczkowski J., (1979), Profesor Stefan Schmidt - jego życie i dzieło, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 22, s. 3-17.
81
Steczkowski J., Woźniak M., Zając K., Zeliaś A., (1979), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 409 s.
82
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 114, 116. - . - 0208-7944
83
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: Summary: [August 1977], Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 38 s., 41, [44] k.
84
Steczkowski J. (red.), (1978), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania: materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna
85
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: August 1977, Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 291, 277 s., [44] k.
86
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 92, 99, 113. - . - 0208-7944
87
Szymanowicz K., (1978), Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata, Prom. Steczkowski J., Kraków : , 166 k.
88
Steczkowski J., (1977), Uwagi na temat nauk praktycznych. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 9-15.
89
Schmidt S., Steczkowski J., (1977), Organizacja do spraw rolnictwa i wyżywienia, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 20, s. 3-12.
90
Steczkowski J., (1977), Prof. dr hab. Stefan Schmidt 1889-1977, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2-3, s. 3-5; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(2-3)1977.PDF
91
Steczkowski J., (1977), Prof. dr hab. Stefan SCHMIDT (26.VII.1889 r. - 22.I.1977 r.), "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 117-121.
92
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 78, 87, 88. - . - 0208-7944
93
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 79, 82. - . - 0208-7944
94
Steczkowski J., (1976), Władysław Kwiecień: Współczesne rolnictwo Holandii, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 128-131; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1976.PDF
95
Steczkowski J., (1975), Matematyka a statystyka indukcyjna : (artykuł dyskusyjny). [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 9-14.
96
Schmidt S., Steczkowski J., (1975), Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 1), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 17, s. 3-27.
97
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nauk. Jan STECZKOWSKI Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 65, 66, 69. - . - 0208-7944
98
Schmidt S., Steczkowski J., (1975), Problemy wahań cyklicznych w warunkach planowania gospodarczego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 44-45.
99
Schmidt S., Steczkowski J., (1975), Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 2), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 18, s. 3-21.
100
Smaga E., (1974), Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii, Prom. Steczkowski J., Kraków : , 88 k.
101
Steczkowski J., Zeliaś A., (1973), W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 171-176; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1973.PDF
102
Cyran J., Steczkowski J., Zając K., (1973), Statystyczne metody kontroli jakości produktów, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 325, [3] s.
103
Schmidt S., Steczkowski J., (1971), Rozważania nad metodami ilościowymi w badaniach rolniczo-ekonomicznych (Matematyka - statystyka jako nauka stosowana, agrobiometria - agroekonometria), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 11, s. 3-24.
104
Steczkowski J., (1970), Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 131 s.
105
Steczkowski J., (1969), Propozycja w zakresie stosowania miary asymetrii, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 57-73.
106
Steczkowski J., (1969), Poznanie i prawdopodobieństwo, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 33-44.
107
Steczkowski J., (1967), Twórczość Jerzego Fiericha w zakresie nauk rolniczych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 5, s. 135-137.
108
Steczkowski J., (1967), Augustyn Woś: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 5, s. 134-137; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(5)1967.pdf
109
Steczkowski J., (1966), Augustyn Woś: Elastyczność produkcji rolniczej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 176-180; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1966.PDF
110
Steczkowski J., (1966), Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 169 s.
111
Steczkowski J., (1966), T. Marszałkowicz: Funkcja produkcji rolniczej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 184-188; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1966.PDF
112
Steczkowski J., (1965), T. Marszałkowicz: Zastosowanie korelacji do badania efektywności nakładów na produkcję roślinną, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 149-155; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1965.PDF
113
Abrahamowicz M., Iwasiewicz A., Paszek Z., Steczkowski J., (1965), System kontroli jakości konfekcjonowania kosmetyków w Fabryce Kosmetyków Pollena-Miraculum w Krakowie, Kraków : AE, 56 s.
114
Steczkowski J., (1965), Przestrzenne zróżnicowanie kierunków produkcji rolniczej w województwie krakowskim, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 3, s. 11-26.
115
Schmidt S., Steczkowski J., (1964), Treść i metoda badań, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 171-178.
116
Schmidt S., Steczkowski J., (1963), Obliczanie korelacji między szeregami dynamicznymi, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 183-185.
117
Steczkowski J., (1963), Uwagi o metodach ilościowych w naukach, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 25, s. 4-17.
118
Steczkowski J., (1963), Podstawowe pojęcia i przedmiot badań rejonizacyjnych w rolnictwie, "Problemy Ekonomiczne", październik, s. 3-19.
119
Steczkowski J., (1963), Próba ustalenia zasad i metody rejonizacji produkcji rolniczej, Prom. Fierich J., Kraków : , 352 k.
120
Filip T., Steczkowski J., (1962), Próba zastosowania metody przeciętnych różnic do rejonizacji produkcji rolniczej w woj. rzeszowskim, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 5, s. 35-55.
121
Schmidt S., Steczkowski J., Pociej J., (1961), Rzutowanie cen produktów rolnych na plan perspektywiczny, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 17-24.
122
Schmidt S., Steczkowski J., (1960), Produkcja żywca i mięsa wieprzowego w świetle statystyki, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 30-54.
123
Schmidt S., Steczkowski J., (1960), Uboje trzody chlewnej a zbiory w świetle statystyki, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 75-84.
124
Fierich J., Steczkowski J., (1957), Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w powiecie bocheńskim (woj. krakowskie), "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 5, s. 91-114.
125
Steczkowski J. (red.), (2006), Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością, Iwasiewicz A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [58] k.
126
Steczkowski J. (red.), (2005), Decyzyjny rachunek kosztów jakości, Iwasiewicz A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [92] k.
127
Steczkowski J. (red.), (1993), Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 k.
128
Steczkowski J., (1992), Wybrane aspekty badania jakości wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 k.
1
@misc{UEK:51428,
author = "Jan Steczkowski",
title = "O naprawie skarbu Rzeczypospolitej : referat Jana Steczkowskiego wygłoszony w Towarzystwie Ekonomicznem w Krakowie dnia 5 stycznia 1923 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "BG UEK",
year = "2009",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000000479},
}
2
@book{UEK:51337,
author = "Jan Steczkowski and Piotr Stefanów",
title = "Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów : kontrola odbiorcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-447-8",
}
3
@article{UEK:2168224272,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Monitorowanie procesów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "643",
pages = "5-20",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/46654328},
}
4
@unpublished{UEK:2168285827,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Pomiar i skale pomiarowe w jedno- i wielokryterialnej ocenia jakości typu",
booktitle = "Metodologia oceny jakości typu",
pages = "2-1 - 2-6",
year = "2002",
}
5
@unpublished{UEK:2168281601,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Zasadnicze problemy i pojęcia związane z terminem diagnoza",
booktitle = "Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1]",
pages = "1-6",
year = "2001",
}
6
@unpublished{UEK:2168282081,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Pobieranie próby dla potrzeb monitorowania procesów",
booktitle = "Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2",
pages = "1-9",
year = "2001",
}
7
@book{UEK:2168331081,
title = "Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-092-5",
}
8
@misc{UEK:2168331083,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.)",
pages = "5-6",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-092-5",
}
9
@misc{UEK:2168357754,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Klub Logofagów",
booktitle = "Eksperyment",
number = "6",
pages = "12",
year = "2000",
}
10
@article{UEK:2168343027,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Dwadzieścia pięć lat Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1978-2003",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 43-44",
pages = "81-90",
year = "2000",
}
11
@article{UEK:2168357886,
author = "Jan Steczkowski",
title = "They Paid us Peanuts Even then ...",
journal = "Eksperyment",
number = "4",
pages = "20",
year = "2000",
}
12
@article{UEK:2168272456,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Już wtedy płacili grosze...",
journal = "Eksperyment",
number = "5",
pages = "20",
year = "2000",
}
13
@misc{UEK:2168333591,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Dylematy związane z pojęciem gospodarka wolnorynkowa (liberalna)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999",
pages = "40-41",
year = "2000",
}
14
@inbook{UEK:2168255034,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Feliks Młynarski : 1884-1972",
booktitle = "Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000",
pages = "165-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-060-7",
}
15
@article{UEK:2168284061,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Nie było lekko... : reminiscencje po latach",
journal = "Eksperyment",
number = "3",
pages = "6",
year = "1999",
}
16
@misc{UEK:2168357794,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Grecki ideał",
booktitle = "Eksperyment",
number = "2",
pages = "5",
year = "1998",
}
17
@misc{UEK:2168346284,
author = "Jan Steczkowski",
title = "O wiedzy na odległość słów kilka",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3(42)",
pages = "2-6",
year = "1997",
}
18
@article{UEK:2168357764,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Patrzeć przyszłości w oczy",
journal = "Eksperyment",
number = "1",
pages = "7",
year = "1997",
}
19
@misc{UEK:2168353236,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Pobieranie próby eliminujące przyległe jednostki i jeszcze inne związane z tym zagadnienia",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 44, z. 1",
pages = "185-186",
year = "1997",
}
20
@inbook{UEK:2168242988,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Pobieranie próby przy eliminacji przyległych jednostek i jeszcze inne związane z tym zagadnienia",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "91-95",
year = "1997",
isbn = "83-87239-12-7",
}
21
@book{UEK:2168296071,
author = "Jan Steczkowski and Aleksander Zeliaś",
title = "Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-14-3",
}
22
@inbook{UEK:2168226980,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Uwagi o metodzie reprezentacyjnej",
booktitle = "Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.]",
pages = "108-116",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
isbn = "83-01-12164-5",
}
23
@unpublished{UEK:2168258692,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Jakość techniczna i marketingowa wyrobu",
booktitle = "Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2",
pages = "1-16",
year = "1996",
}
24
@inbook{UEK:2168262042,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Wnioskowanie statystyczne. Testowanie hipotez",
booktitle = "Statystyka matematyczna w zastosowaniach",
pages = "128-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-86439-88-2",
}
25
@article{UEK:2168241890,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Jakość techniczna i marketingowa wyrobu",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 39-40",
pages = "19-31",
year = "1996",
}
26
@book{UEK:2168274357,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
isbn = "83-01-11927-6",
}
27
@inbook{UEK:2168232044,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia",
pages = "161-170",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-47-5",
}
28
@article{UEK:2168254950,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Uogólniona koncepcja jakości dóbr",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "73-90",
year = "1994",
}
29
@inbook{UEK:2168269228,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Z historii statystycznej kontroli jakości i jej kontynuacji",
booktitle = "XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.)",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
}
30
@misc{UEK:2168333509,
author = "Jan Steczkowski",
title = "W poszukiwaniu prawdopodobieństwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "121",
year = "1994",
}
31
@inbook{UEK:2168269662,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Z historii statystycznej kontroli jakości",
booktitle = "O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca",
pages = "285-296",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-14-9",
}
32
@misc{UEK:2168351528,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Z historii statystycznej kontroli jakości",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 3-4",
pages = "352",
year = "1993",
}
33
@book{UEK:2168339789,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Platan",
year = "1993",
url = {},
isbn = "83-85222-34-0",
}
34
@unpublished{UEK:2168329619,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Uwagi wprowadzające",
booktitle = "Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr",
pages = "1-20",
year = "1993",
}
35
@book{UEK:2168276485,
author = "Józef Sala",
title = "Gastronomia w aglomeracjach miejskich : determinanty i kierunki rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
issn = "0209-1674",
}
36
@misc{UEK:2168351008,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Wpływ lokalizacji i rozwoju gospodarczego na kształtowanie się środowiska człowieka (człowiek i jego środowisko)",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 39, z. 2",
pages = "252",
year = "1992",
}
37
@article{UEK:2168364336,
author = "Jan Steczkowski",
title = "W poszukiwaniu prawdopodobieństwa",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 37, 8 (375)",
pages = "12-15",
year = "1992",
}
38
@article{UEK:2168247204,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Człowiek i jego środowisko",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 35-36",
pages = "3-14",
year = "1992",
}
39
@misc{UEK:2168270322,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
40
@misc{UEK:2168333391,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Czy narodziny paradygmatu? Ewolucja poglądów na metodę reprezentacyjną",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989",
pages = "47",
year = "1991",
}
41
@misc{UEK:2168251858,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
42
@misc{UEK:2168351286,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Zasadnicze nurty teoretyczne w poglądach na metodę reprezentacyjną",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 1",
pages = "95",
year = "1991",
}
43
@unpublished{UEK:2168330841,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Problemy kosztów w kontroli jakości",
booktitle = "Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji",
pages = "2-24",
year = "1991",
}
44
@misc{UEK:2168351404,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Pobieranie próby losowej w badaniach przestrzenno-czasowych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "359-360",
year = "1991",
}
45
@unpublished{UEK:2168331671,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Uogólniona koncepcja jakości dóbr",
booktitle = "Optymalizacja poziomów jakości dóbr konsumpcyjnych jako czynnik wzrostu gospodarczego i możliwości eksportowych Polski, Problemy optymalizacji poziomów jakości typu ",
pages = "4-36",
year = "1991",
}
46
@book{UEK:2168242464,
title = "Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1990",
}
47
@article{UEK:2168241428,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Pobieranie próby w badaniach przestrzenno-czasowych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 35, 8 (351)",
pages = "5-8",
year = "1990",
}
48
@unpublished{UEK:2168330835,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Optymalizacyjne aspekty doskonalenia jakości wyrobu i procesu jego wytwarzania",
booktitle = "Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości",
pages = "1-30 [238-268]",
year = "1990",
}
49
@book{UEK:2168345080,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
50
@article{UEK:2168235232,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Sterowane próbkowanie procesu produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "315",
pages = "63-78",
year = "1990",
}
51
@misc{UEK:2168235040,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1990",
}
52
@article{UEK:2168364318,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Uwagi na marginesie recenzji doc. dra hab. Andrzeja Balickiego",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 34, 9 (340)",
pages = "33-35",
year = "1989",
}
53
@inbook{UEK:2168289531,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Opportunities and Constraints in Agriculture",
booktitle = "The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987",
pages = "52-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
54
@misc{UEK:2168266966,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
55
@misc{UEK:2168237272,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
56
@article{UEK:2168252070,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Jan Steczkowski",
title = "Opróbkowanie procesów produkcyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "263",
pages = "19-32",
year = "1988",
}
57
@book{UEK:2168345718,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1988",
isbn = "83-01-08171-6",
}
58
@inbook{UEK:2168335027,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Konieczność i przypadek jako atrybuty rzeczywistości",
booktitle = "Wobec największych zagrożeń",
pages = "137-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej",
year = "1988",
}
59
@misc{UEK:2168251976,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
60
@book{UEK:2168345476,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Zbigniew Paszek and Jan Steczkowski",
title = "Sekwencyjne metody kontroli jakości",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1988",
}
61
@inbook{UEK:2168357950,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych: wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1986/87",
pages = "19-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1988",
}
62
@article{UEK:2168252014,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Ilościowe i jakościowe aspekty badań naukowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "263",
pages = "5-17",
year = "1988",
}
63
@misc{UEK:2168318481,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Metoda reprezentacyjna i jej zastosowanie w badaniach społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "61-63",
year = "1987",
}
64
@misc{UEK:2168249354,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
65
@article{UEK:2168350718,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Izabela Kudrycka, Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984, s. 234, cena zł. 120,-",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 33, z. 1",
pages = "99-102",
year = "1986",
}
66
@misc{UEK:2168246774,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
67
@article{UEK:2168282541,
author = "Jan Steczkowski and Aleksander Zeliaś",
title = "Praktyka a teoria w teorii i praktyce",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 33, 10",
pages = "17-27",
year = "1985",
}
68
@misc{UEK:2168281651,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
69
@misc{UEK:2168236430,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
70
@article{UEK:2168236462,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Eksperyment w badaniach społeczno-ekonomicznych a wnioskowanie statystyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "191",
pages = "93-104",
year = "1984",
}
71
@unpublished{UEK:2168312989,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku : (analiza statystyczna)",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
72
@misc{UEK:2168229672,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
73
@book{UEK:2168348908,
author = "Jan Steczkowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając and Aleksander Zeliaś",
title = "Statystyka matematyczna w zastosowaniach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
74
@book{UEK:2168337693,
author = "Jan Steczkowski and Aleksander Zeliaś",
title = "Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1982",
issn = "",
isbn = "83-01-01591-8",
}
75
@unpublished{UEK:2168313251,
author = "Barbara Nowarska",
title = "Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
76
@book{UEK:2168262048,
author = "Jan Steczkowski and Aleksander Zeliaś",
title = "Statystyczne metody analizy cech jakościowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1981",
isbn = "83-208-0083-8",
}
77
@article{UEK:2168346790,
author = "Jan Steczkowski and Aleksander Zeliaś",
title = "Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 4",
pages = "49-56",
year = "1981",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21168/1/007%20JAN%20STECZKOWSKI%2C%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf},
}
78
@article{UEK:2168344836,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Czy właśnie o to chodzi?",
journal = "Życie Literackie",
number = "31 (1488)",
pages = "15",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6254/index.djvu},
}
79
@unpublished{UEK:2168266000,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
80
@misc{UEK:2168239314,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Profesor Stefan Schmidt - jego życie i dzieło",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 22",
pages = "3-17",
year = "1979",
}
81
@book{UEK:2168348906,
author = "Jan Steczkowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając and Aleksander Zeliaś",
title = "Statystyka matematyczna w zastosowaniach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
82
@misc{UEK:2168242346,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
83
@misc{UEK:2168315271,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
84
@book{UEK:2168263324,
title = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
85
@misc{UEK:2168315247,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
86
@misc{UEK:2168249980,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
87
@unpublished{UEK:2168304711,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
88
@inbook{UEK:2168243016,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Uwagi na temat nauk praktycznych",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "9-15",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
89
@article{UEK:2168248622,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Organizacja do spraw rolnictwa i wyżywienia",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 20",
pages = "3-12",
year = "1977",
}
90
@misc{UEK:2168337763,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Prof. dr hab. Stefan Schmidt 1889-1977",
booktitle = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "2-3",
pages = "3-5",
year = "1977",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(2-3)1977.PDF},
}
91
@misc{UEK:2168228098,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Prof. dr hab. Stefan SCHMIDT (26.VII.1889 r. - 22.I.1977 r.)",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "117-121",
year = "1977",
}
92
@misc{UEK:2168249854,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
93
@misc{UEK:2168250750,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
94
@article{UEK:2168337761,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Władysław Kwiecień: Współczesne rolnictwo Holandii",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "3",
pages = "128-131",
year = "1976",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1976.PDF},
}
95
@inbook{UEK:2168243856,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Matematyka a statystyka indukcyjna : (artykuł dyskusyjny)",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "9-14",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
96
@article{UEK:2168259616,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 1)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 17",
pages = "3-27",
year = "1975",
}
97
@misc{UEK:2168217964,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
98
@misc{UEK:2168256096,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Problemy wahań cyklicznych w warunkach planowania gospodarczego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "44-45",
year = "1975",
}
99
@article{UEK:2168259618,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 2)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 18",
pages = "3-21",
year = "1975",
}
100
@unpublished{UEK:2168266914,
author = "Edward Smaga",
title = "Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
101
@article{UEK:2168337755,
author = "Jan Steczkowski and Aleksander Zeliaś",
title = "W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "171-176",
year = "1973",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1973.PDF},
}
102
@book{UEK:2168345692,
author = "Józef Cyran and Jan Steczkowski and Kazimierz Zając",
title = "Statystyczne metody kontroli jakości produktów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1973",
}
103
@article{UEK:2168261598,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Rozważania nad metodami ilościowymi w badaniach rolniczo-ekonomicznych : (Matematyka - statystyka jako nauka stosowana, agrobiometria - agroekonometria)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 11",
pages = "3-24",
year = "1971",
}
104
@book{UEK:2168286105,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1970",
issn = "",
}
105
@article{UEK:2168260728,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Propozycja w zakresie stosowania miary asymetrii",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "38",
pages = "57-73",
year = "1969",
}
106
@article{UEK:2168260730,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Poznanie i prawdopodobieństwo",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "38",
pages = "33-44",
year = "1969",
}
107
@article{UEK:2168258798,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Twórczość Jerzego Fiericha w zakresie nauk rolniczych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 5",
pages = "135-137",
year = "1967",
}
108
@article{UEK:2168337739,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Augustyn Woś: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "5",
pages = "134-137",
year = "1967",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(5)1967.pdf},
}
109
@article{UEK:2168337735,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Augustyn Woś: Elastyczność produkcji rolniczej",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "176-180",
year = "1966",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1966.PDF},
}
110
@book{UEK:2168286753,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne",
year = "1966",
}
111
@article{UEK:2168337737,
author = "Jan Steczkowski",
title = "T. Marszałkowicz: Funkcja produkcji rolniczej",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4",
pages = "184-188",
year = "1966",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1966.PDF},
}
112
@article{UEK:2168337733,
author = "Jan Steczkowski",
title = "T. Marszałkowicz: Zastosowanie korelacji do badania efektywności nakładów na produkcję roślinną",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4",
pages = "149-155",
year = "1965",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1965.PDF},
}
113
@misc{UEK:2168367414,
author = "Michał Abrahamowicz and Andrzej Iwasiewicz and Zbigniew Paszek and Jan Steczkowski",
title = "System kontroli jakości konfekcjonowania kosmetyków w Fabryce Kosmetyków Pollena-Miraculum w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1965",
issn = "",
}
114
@article{UEK:2168267730,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie kierunków produkcji rolniczej w województwie krakowskim",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 3",
pages = "11-26",
year = "1965",
}
115
@article{UEK:2168337727,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Treść i metoda badań",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "171-178",
year = "1964",
}
116
@article{UEK:2168337717,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Obliczanie korelacji między szeregami dynamicznymi",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "183-185",
year = "1963",
}
117
@article{UEK:2168366160,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Uwagi o metodach ilościowych w naukach",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "25",
pages = "4-17",
year = "1963",
}
118
@article{UEK:2168237702,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Podstawowe pojęcia i przedmiot badań rejonizacyjnych w rolnictwie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "październik",
pages = "3-19",
year = "1963",
}
119
@unpublished{UEK:2168305203,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Próba ustalenia zasad i metody rejonizacji produkcji rolniczej",
adress = "Kraków",
year = "1963",
}
120
@article{UEK:2168337715,
author = "Tadeusz Filip and Jan Steczkowski",
title = "Próba zastosowania metody przeciętnych różnic do rejonizacji produkcji rolniczej w woj. rzeszowskim",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "5",
pages = "35-55",
year = "1962",
}
121
@article{UEK:2168337719,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski and J. Pociej",
title = "Rzutowanie cen produktów rolnych na plan perspektywiczny",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "3",
pages = "17-24",
year = "1961",
}
122
@article{UEK:2168337723,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Produkcja żywca i mięsa wieprzowego w świetle statystyki",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4",
pages = "30-54",
year = "1960",
}
123
@article{UEK:2168337721,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Uboje trzody chlewnej a zbiory w świetle statystyki",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "75-84",
year = "1960",
}
124
@article{UEK:2168285211,
author = "Jerzy Fierich and Jan Steczkowski",
title = "Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w powiecie bocheńskim (woj. krakowskie)",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 5",
pages = "91-114",
year = "1957",
}
125
@unpublished{UEK:2166571737,
title = "Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
126
@unpublished{UEK:2168285741,
title = "Decyzyjny rachunek kosztów jakości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
127
@unpublished{UEK:2168329607,
title = "Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
128
@unpublished{UEK:2168331035,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Wybrane aspekty badania jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID