Publications of the selected author

1

Title:
Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów : kontrola odbiorcza
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
193 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-447-8
Nr:
51337
monograph
2

Title:
O naprawie skarbu Rzeczypospolitej : referat Jana Steczkowskiego wygłoszony w Towarzystwie Ekonomicznem w Krakowie dnia 5 stycznia 1923 r. [dokument elektroniczny]
Publisher address:
[Kraków: BG UEK, 2009
Notes:
[odczyt: 15.10.2010], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
51428
varia
3

Author:
Title:
Monitorowanie procesów = Monitoring Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 643 (2003) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224272
article
See main document
4

Author:
Title:
Pomiar i skale pomiarowe w jedno- i wielokryterialnej ocenia jakości typu
Source:
Metodologia oceny jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ2002, s. 2-1 - 2-6 - Bibliogr.
Signature:
NP-872/Magazyn
Nr:
2168285827
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Conference:
Sympozjum naukowe: Dydaktyka XXI wieku, Kraków, Polska, od 2001-09-14 do 2001-09-14
Title:
Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. lub ang. przy rozdz., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
83-7252-092-5
Nr:
2168331081
conference materials
See related chapters
6

Author:
Title:
Zasadnicze problemy i pojęcia związane z terminem diagnoza
Source:
Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1] / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ2001, s. 1-6 - Bibliogr.
Signature:
NP-719/[1]/Magazyn
Nr:
2168281601
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Author:
Conference:
Sympozjum naukowe: Dydaktyka XXI wieku, Kraków, Polska, od 2001-09-14 do 2001-09-14
Title:
Słowo wstępne
Source:
Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.) / red. nauk. Jan STECZKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 5-6
ISBN:
83-7252-092-5
Nr:
2168331083
preface / summary
See main document
8

Author:
Title:
Pobieranie próby dla potrzeb monitorowania procesów
Source:
Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2 / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ2001, s. 1-9 - Bibliogr.
Signature:
NP-719/2/Magazyn
Nr:
2168282081
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Author:
Title:
Feliks Młynarski : 1884-1972
Source:
Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 165-177 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-060-7
Nr:
2168255034
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Dylematy związane z pojęciem "gospodarka wolnorynkowa" (liberalna) = Dilemmas Connected with the Term "(Liberal) Market Economy"
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2000. - T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999, s. 40-41. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333591
varia
11

Author:
Title:
Dwadzieścia pięć lat Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1978-2003
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 43-44 (2000) , s. 81-90
Nr:
2168343027
article
See main document
12

Author:
Title:
Już wtedy płacili grosze...
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000) , s. 20
Nr:
2168272456
article
See main document
13

Author:
Title:
Nie było lekko... : reminiscencje po latach
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999) , s. 6
Nr:
2168284061
article
See main document
14

Author:
Conference:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1996-04-24 do 1996-04-26
Title:
Pobieranie próby przy eliminacji przyległych jednostek i jeszcze inne związane z tym zagadnienia
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ1997, s. 91-95
ISBN:
83-87239-12-7
Nr:
2168242988
chapter in conference materials
See main document
15

Title:
Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Physical description:
243 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-14-3
Nr:
2168296071
textbook
16

Author:
Title:
O wiedzy na odległość słów kilka
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1997. - nr 3(42), s. 2-6
Nr:
2168346284
chapter in report
17

Author:
Title:
Uwagi o metodzie reprezentacyjnej
Source:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 108-116
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226980
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Wnioskowanie statystyczne. Testowanie hipotez
Source:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 128-214 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-88-2
Nr:
2168262042
chapter in academic script
See main document
19

Author:
Title:
Jakość techniczna i marketingowa wyrobu = Technological and Marketing Quality
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996) , s. 19-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241890
article
20

Author:
Title:
Jakość techniczna i marketingowa wyrobu
Source:
Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2 / kier. Andrzej IWASIEWICZ1996, s. 1-16
Signature:
NP-337/2/Magazyn
Nr:
2168258692
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych
Source:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 161-170
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168232044
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Physical description:
424 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11927-6
Nr:
2168274357
monograph
23

Author:
Title:
W poszukiwaniu prawdopodobieństwa = Searching for Probability
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 121. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333509
varia
24

Author:
Title:
Uogólniona koncepcja jakości dóbr = Generalized Conception of Product Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994) , s. 73-90. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254950
article
See main document
25

Author:
Title:
Z historii statystycznej kontroli jakości i jej kontynuacji
Source:
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 7-11
Nr:
2168269228
chapter in conference materials
See main document
26

Author:
Title:
Z historii statystycznej kontroli jakości
Source:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 285-296
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269662
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Uwagi wprowadzające
Source:
Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr / kierownik tematu: Jan STECZKOWSKI1993, s. 1-20
Research program:
PB 0478/P1/92/02
Signature:
NP-277/Magazyn
Nr:
2168329619
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Title:
Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza
Publisher address:
Kraków: Platan, 1993
Physical description:
410 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85222-34-0
Access mode:
Nr:
2168339789
monograph
29

Author:
Title:
Człowiek i jego środowisko = Man and His Environment
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992) , s. 3-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247204
article
See main document
30

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 365
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
75 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168270322
journal / series editorial
31

Author:
Title:
Gastronomia w aglomeracjach miejskich : determinanty i kierunki rozwoju = Catering Industry in Urban Agglomerations. Determinants and Directions of Development
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
199 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; Nr 110)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168276485
monograph
32

Author:
Title:
Czy narodziny paradygmatu? Ewolucja poglądów na metodę reprezentacyjną = The Birth of a Paradigm? Changing Views on the Representational Method
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1991. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 47. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333391
varia
33

Author:
Title:
Uogólniona koncepcja jakości dóbr
Source:
Optymalizacja poziomów jakości dóbr konsumpcyjnych jako czynnik wzrostu gospodarczego i możliwości eksportowych Polski, Problemy optymalizacji poziomów jakości typu / kier.: Andrzej IWASIEWICZ1991, s. 4-36 - Bibliogr.
Signature:
NP-81/Magazyn
Nr:
2168331671
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 342
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
133 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168251858
journal / series editorial
35

Author:
Title:
Problemy kosztów w kontroli jakości
Source:
Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji / kier. Andrzej IWASIEWICZ1991, s. 2-24 - Bibliogr.
Research program:
35/ISEI/13/91/S
Signature:
NP-28/[2]/Magazyn
Nr:
2168330841
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Author:
Title:
Optymalizacyjne aspekty doskonalenia jakości wyrobu i procesu jego wytwarzania
Source:
Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ1990, s. 1-30 [238-268] - Bibliogr.
Research program:
27/ISEiI/4/90/BR
Signature:
NP-28/[1]/Magazyn
Nr:
2168330835
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Title:
Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
330 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345080
textbook
38

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 327
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
79 s.: il., tab.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ.,
Nr:
2168253708
journal / series editorial
39

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 308
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
86 s.: il., tab.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ.,
Nr:
2168255616
journal / series editorial
40

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 315
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990
Physical description:
93 s., [2] k. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168235040
journal / series editorial
See related chapters
41

Title:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168242464
academic script
42

Author:
Title:
Pobieranie próby w badaniach przestrzenno-czasowych
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 8 (351) (1990) , s. 5-8 - Bibliogr.
Nr:
2168241428
article
43

Author:
Title:
Sterowane próbkowanie procesu produkcyjnego = Controlled Manufacturing Process Proving
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 315 (1990) , s. 63-78. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235232
article
See main document
44

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 284
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
96 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168266966
journal / series editorial
45

Author:
Title:
Opportunities and Constraints in Agriculture
Source:
The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 52-87
Nr:
2168289531
chapter in conference materials
See main document
46

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 237
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
272 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168237272
journal / series editorial
47

Author:
Title:
Konieczność i przypadek jako atrybuty rzeczywistości
Source:
Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988, s. 137-143
Nr:
2168335027
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 263
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
105 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168251976
journal / series editorial
See related chapters
49

Title:
Sekwencyjne metody kontroli jakości
Publisher address:
Kraków: AE, 1988
Physical description:
145 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345476
textbook
50

Author:
Title:
Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Physical description:
310, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08171-6
Nr:
2168345718
book
51

Title:
Opróbkowanie procesów produkcyjnych = Sampling of Manufacturing Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988) , s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252070
article
See main document
52

Author:
Title:
Ilościowe i jakościowe aspekty badań naukowych = Qualitative and Quantitative Aspects of Research Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168252014
article
See main document
53

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 245
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
168 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ.,
Nr:
2168252234
journal / series editorial
54

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 226
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249354
journal / series editorial
55

Author:
Title:
Metoda reprezentacyjna i jej zastosowanie w badaniach społeczno-ekonomicznych = The Representative Sample Method and Its Applicability in Social and Economic Research
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 61-63. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318481
varia
56

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 222
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
172 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz.,
Nr:
2168246774
journal / series editorial
57

Title:
Praktyka a teoria w teorii i praktyce
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 33, nr 10 (1985) , s. 17-27
Nr:
2168282541
article
58

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej
Number:
nr 196
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
201 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168281651
journal / series editorial
59

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 203
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
141 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168245452
journal / series editorial
60

Author:
Title:
Eksperyment w badaniach społeczno-ekonomicznych a wnioskowanie statystyczne = Experiment in Socio-economic Investigations vs Statistical Conclusions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 191 (1984) , s. 93-104. - Rez., summ.
Nr:
2168236462
article
See main document
61

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 191
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
104 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168236430
journal / series editorial
See related chapters
62

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 167
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
217 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168229672
journal / series editorial
63

Title:
Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
280 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/890
Nr:
2168312989
doctoral dissertation
64

Title:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
409 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168348908
academic script
65

Title:
Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych = Variance and Co-variance Analysis in Economic Research
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Physical description:
268 s.: il.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Ekonometryczna)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
ISBN:
83-01-01591-8
Nr:
2168337693
monograph
66

Title:
Statystyczne metody analizy cech jakościowych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981
Physical description:
189, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0083-8
Nr:
2168262048
monograph
67

Title:
Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki = Qualitative and Quantitative Aspects of Scientific Research in the Light of Statistics
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1981) , s. 49-56. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168346790
article
68

Title:
Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
X, 275, 45 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/860
Nr:
2168313251
doctoral dissertation
69

Author:
Title:
Czy właśnie o to chodzi?
Source:
Życie Literackie. - nr 31 (1488) (1980) , s. 15
Access mode:
Nr:
2168344836
polemic
70

Title:
Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
276 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/232
Nr:
2168266000
doctoral dissertation
71

Author:
Title:
Profesor Stefan Schmidt - jego życie i dzieło
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]1979. - vol. 22, s. 3-17
Nr:
2168239314
varia
See main document
72

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 114
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168237900
journal / series editorial
73

Title:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
409 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168348906
academic script
74

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 116
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
220 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168242346
journal / series editorial
75

Title:
Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
166 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/148
Nr:
2168304711
doctoral dissertation
76

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Title:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Notes:
Bibliogr. częśc. przy ref.
Nr:
2168263324
conference materials
77

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 92
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
386 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168249980
journal / series editorial
78

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 113
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1978
Physical description:
182 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250056
journal / series editorial
79

Author:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Title:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Physical description:
291, 277 s., [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315247
report
80

Author:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Title:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Physical description:
38 s., 41, [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315271
report
81

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 99
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
302 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168250742
journal / series editorial
82

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 78
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
321 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249854
journal / series editorial
83

Author:
Title:
Uwagi na temat nauk praktycznych = Remarks about Practical Sciences
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 9-15. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243016
chapter in monograph
See main document
84

Author:
Title:
Prof. dr hab. Stefan Schmidt 1889-1977
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics1977. - nr 2-3, s. 3-5
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337763
varia
85

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 87
Redaktor:
Współpraca:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
121 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168250224
journal / series editorial
86

Author:
Title:
Prof. dr hab. Stefan SCHMIDT (26.VII.1889 r. - 22.I.1977 r.)
Source:
Problemy Ekonomiczne1977. - R. 16, nr 4/64, s. 117-121
Nr:
2168228098
varia
87

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 88
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
146 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168249972
journal / series editorial
88

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Organizacja do spraw rolnictwa i wyżywienia = Food and agriculture organization
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977) , s. 3-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248622
article
See main document
89

Author:
Title:
Władysław Kwiecień: Współczesne rolnictwo Holandii
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1976) , s. 128-131
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337761
review
90

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 79
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
115 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250750
journal / series editorial
91

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 82
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
153 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168242354
journal / series editorial
92

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 2) = Variability of Swine Production and the Possibilities of its Regulation (Part Two)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975) , s. 3-21. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259618
article
See main document
93

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 1) = Fluctuations in Pig Production and its Regulation (Part 1)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 17 (1975) , s. 3-27. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259616
article
See main document
94

Author:
Title:
Matematyka a statystyka indukcyjna : (artykuł dyskusyjny) = Mathematics in the Face of Inductive Statistics
Source:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 9-14. - Summ.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243856
chapter in monograph
See main document
95

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Problemy wahań cyklicznych w warunkach planowania gospodarczego = Problems of Cyclic Oscillations within the Economic Planning System
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256096
varia
96

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 66
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
75 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168218196
journal / series editorial
97

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 65
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
205 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168217964
journal / series editorial
98

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 69
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
157 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249762
journal / series editorial
99

Author:
Title:
Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
[2], II, 82 k., 2 k. złoż.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/87
Nr:
2168266914
doctoral dissertation
100

Title:
Statystyczne metody kontroli jakości produktów
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973
Physical description:
325, [3] s.: il.; 22 cm + tablica ([1] k. złoż.)
Nr:
2168345692
academic script
101

Title:
W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1973) , s. 171-176
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337755
polemic
102

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Rozważania nad metodami ilościowymi w badaniach rolniczo-ekonomicznych : (Matematyka - statystyka jako nauka stosowana, agrobiometria - agroekonometria) = Deliberations over Quantitative Methods in Agricultural and Economic Researches : (Mathematics and statistics as applied sciences - agrobiometrics, agroeconometrics)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971) , s. 3-24. - Summ., rez.
Nr:
2168261598
article
See main document
103

Author:
Title:
Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości = Statistical Procedure of Determining the Structure of Population
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970
Physical description:
131 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 21)
Notes:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286105
monograph
104

Author:
Title:
Poznanie i prawdopodobieństwo = Knowledge and Probability
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969) , s. 33-44. - Summ., rez.
Nr:
2168260730
article
See main document
105

Author:
Title:
Propozycja w zakresie stosowania miary asymetrii = A Proposal for the Application of on Asymmetry Measure
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969) , s. 57-73. - Summ., rez.
Nr:
2168260728
article
See main document
106

Author:
Title:
Twórczość Jerzego Fiericha w zakresie nauk rolniczych
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 5 (1967) , s. 135-137
Nr:
2168258798
article
See main document
107

Author:
Title:
Augustyn Woś: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1967) , s. 134-137
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337739
review
108

Author:
Title:
Augustyn Woś: Elastyczność produkcji rolniczej
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1966) , s. 176-180
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337735
review
109

Author:
Title:
Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1966
Physical description:
169 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168286753
monograph
110

Author:
Title:
T. Marszałkowicz: Funkcja produkcji rolniczej
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1966) , s. 184-188
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337737
review
111

Author:
Title:
Przestrzenne zróżnicowanie kierunków produkcji rolniczej w województwie krakowskim = Spatial Dfferentiation of the Directions of Agricultural Production in the Voivodeship of Kraków
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 3 (1965) , s. 11-26. - Summ., rez.
Nr:
2168267730
article
112

Author:
Title:
T. Marszałkowicz: Zastosowanie korelacji do badania efektywności nakładów na produkcję roślinną
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1965) , s. 149-155
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337733
review
113

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Treść i metoda badań
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1964) , s. 171-178
Nr:
2168337727
polemic
114

Author:
Title:
Podstawowe pojęcia i przedmiot badań rejonizacyjnych w rolnictwie = The Basic Concepts and the Subject of Regionalization Research in Agriculture
Source:
Problemy Ekonomiczne. - październik (1963) , s. 3-19. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237702
article
115

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Obliczanie korelacji między szeregami dynamicznymi
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1963) , s. 183-185
Nr:
2168337717
polemic
116

Author:
Title:
Próba ustalenia zasad i metody rejonizacji produkcji rolniczej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1963
Physical description:
V k., 347 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/43
Nr:
2168305203
doctoral dissertation
117

Author:
Tadeusz Filip , Jan Steczkowski
Title:
Próba zastosowania metody przeciętnych różnic do rejonizacji produkcji rolniczej w woj. rzeszowskim = A Test in the Application of Average Difference Methods to the Regionalization of Agricultural Production in the Voivodship of Rzeszów
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1962) , s. 35-55. - Summ., rez.
Nr:
2168337715
article
118

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski , J. Pociej
Title:
Rzutowanie cen produktów rolnych na plan perspektywiczny = The Impact of Agricultural Products Prices on the Long-Run Plan
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1961) , s. 17-24. - Summ., rez.
Nr:
2168337719
article
119

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Uboje trzody chlewnej a zbiory w świetle statystyki = Pig Slaughtering and Crops in the Light of Statistics
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1960) , s. 75-84. - Summ., rez.
Nr:
2168337721
article
120

Author:
Stefan Schmidt , Jan Steczkowski
Title:
Produkcja żywca i mięsa wieprzowego w świetle statystyki = The Production of Livestock and Pork Meat According to Statistics
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1960) , s. 30-54. - Summ., rez.
Nr:
2168337723
article
121

Title:
Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w powiecie bocheńskim (woj. krakowskie) = Taxonomic Methods of the Regionization of Farming Exemplified by Bochnia County (District Kraków)
Source:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 5 (1957) , s. 91-114. - Rez., summ.
Nr:
2168285211
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością
Kierownik tematu:
Konsultacja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
[58] k.: il.; 30 cm.
Notes:
Każdy rozdział ma osobobną paginację, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
80/KS/2/2006/S
Signature:
NP-1142/Magazyn
Nr:
2166571737
unpublished scientific work
2

Title:
Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
164 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
PB 0478/P1/92/02
Signature:
NP-277/Magazyn
Nr:
2168329607
unpublished scientific work
See related chapters
3

Author:
Title:
Wybrane aspekty badania jakości wyrobów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
80 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
OPT.IT/2a/91/92
Signature:
NP-141/Magazyn
Nr:
2168331035
unpublished scientific work
1
Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów : kontrola odbiorcza / Jan STECZKOWSKI, Piotr STEFANÓW. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 193 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-447-8
2
O naprawie skarbu Rzeczypospolitej : referat Jana Steczkowskiego wygłoszony w Towarzystwie Ekonomicznem w Krakowie dnia 5 stycznia 1923 r. [on-line]. - [Kraków : BG UEK, 2009]. - [odczyt: 15.10.2010]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000000479
3
Monitorowanie procesów = Monitoring Processes / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 643 (2003), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=46654328. - ISSN 0208-7944
4
Pomiar i skale pomiarowe w jedno- i wielokryterialnej ocenia jakości typu / Jan STECZKOWSKI // W: Metodologia oceny jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2002), s. 2-1 - 2-6. - Bibliogr.
5
Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.) / red. nauk. Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. lub ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 83-7252-092-5
6
Zasadnicze problemy i pojęcia związane z terminem diagnoza / Jan STECZKOWSKI // W: Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1] / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2001), s. 1-6. - Bibliogr.
7
Słowo wstępne / Jan STECZKOWSKI // W: Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.) / red. nauk. Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 5-6. - ISBN 83-7252-092-5
8
Pobieranie próby dla potrzeb monitorowania procesów / Jan STECZKOWSKI // W: Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2 / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2001), s. 1-9. - Bibliogr.
9
Feliks Młynarski : 1884-1972 / Jan STECZKOWSKI // W: Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 165-177. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-060-7
10
Dylematy związane z pojęciem "gospodarka wolnorynkowa" (liberalna) = Dilemmas Connected with the Term "(Liberal) Market Economy" / Jan STECZKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999 (2000), s. 40-41. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
11
Dwadzieścia pięć lat Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1978-2003 / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 43-44 (2000/2003), s. 81-90. - ISSN 0071-674X
12
Już wtedy płacili grosze... / Jan STECZKOWSKI // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 20. - ISSN 1509-5975
13
Nie było lekko... : reminiscencje po latach / Jan STECZKOWSKI // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999), s. 6
14
Pobieranie próby przy eliminacji przyległych jednostek i jeszcze inne związane z tym zagadnienia / Jan STECZKOWSKI // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - (1997), s. 91-95. - ISBN 83-87239-12-7
15
Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 243 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-14-3
16
O wiedzy na odległość słów kilka / Jan STECZKOWSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3(42) (1997), s. 2-6
17
Uwagi o metodzie reprezentacyjnej / Jan STECZKOWSKI // W: Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 108-116. - ISBN 83-01-12164-5
18
Wnioskowanie statystyczne. Testowanie hipotez / Jan STECZKOWSKI // W: Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 128-214. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-88-2
19
Jakość techniczna i marketingowa wyrobu = Technological and Marketing Quality / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996-1997), s. 19-31. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
20
Jakość techniczna i marketingowa wyrobu / Jan STECZKOWSKI // W: Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2 / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1996), s. 1-16
21
Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych / Jan STECZKOWSKI // W: Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 161-170. - ISBN 83-86439-47-5
22
Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych / Jan STECZKOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 424 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11927-6
23
W poszukiwaniu prawdopodobieństwa = Searching for Probability / Jan STECZKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
24
Uogólniona koncepcja jakości dóbr = Generalized Conception of Product Quality / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994), s. 73-90. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Z historii statystycznej kontroli jakości i jej kontynuacji / Jan STECZKOWSKI // W: XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 7-11
26
Z historii statystycznej kontroli jakości / Jan STECZKOWSKI // W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 285-296. - ISBN 83-86439-14-9
27
Uwagi wprowadzające / Jan STECZKOWSKI // W: Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr / kierownik tematu: Jan STECZKOWSKI. - (1993), s. 1-20
28
Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza / Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Platan, 1993. - 410 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85222-34-0
29
Człowiek i jego środowisko = Man and His Environment / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992/1993), s. 3-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
30
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 365. - 75 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
31
Gastronomia w aglomeracjach miejskich : determinanty i kierunki rozwoju = Catering Industry in Urban Agglomerations. Determinants and Directions of Development / Józef SALA ; red. nauk. Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 199 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; Nr 110)
32
Czy narodziny paradygmatu? Ewolucja poglądów na metodę reprezentacyjną = The Birth of a Paradigm? Changing Views on the Representational Method / Jan STECZKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 47. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
33
Uogólniona koncepcja jakości dóbr / Jan STECZKOWSKI // W: Optymalizacja poziomów jakości dóbr konsumpcyjnych jako czynnik wzrostu gospodarczego i możliwości eksportowych Polski, Problemy optymalizacji poziomów jakości typu / kier.: Andrzej IWASIEWICZ. - (1991), s. 4-36. - Bibliogr.
34
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 342. - 133 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
35
Problemy kosztów w kontroli jakości / Jan STECZKOWSKI // W: Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1991), s. 2-24. - Bibliogr.
36
Optymalizacyjne aspekty doskonalenia jakości wyrobu i procesu jego wytwarzania / Jan STECZKOWSKI // W: Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1990), s. 1-30 [238-268]. - Bibliogr.
37
Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza / Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 330 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
38
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 327. - 79 s. : il., tab. ; 24 cm. - Streszcz., summ. - ISSN 0208-7944
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 308. - 86 s. : il., tab. ; 24 cm. - Streszcz., summ. - ISSN 0208-7944
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - nr 315. - 93 s., [2] k. złoż. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
41
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
42
Pobieranie próby w badaniach przestrzenno-czasowych / Jan STECZKOWSKI // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 35, nr 8 (351) (1990), s. 5-8. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
43
Sterowane próbkowanie procesu produkcyjnego = Controlled Manufacturing Process Proving / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 315 (1990), s. 63-78. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
44
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 284. - 96 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
45
Opportunities and Constraints in Agriculture / Jan STECZKOWSKI // W: The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 52-87
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 237. - 272 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
47
Konieczność i przypadek jako atrybuty rzeczywistości / Jan STECZKOWSKI // W: Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK. - Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988. - S. 137-143
48
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 263. - 105 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
49
Sekwencyjne metody kontroli jakości / Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Jan STECZKOWSKI. - Kraków : AE, 1988. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
50
Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych / Jan STECZKOWSKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 310, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08171-6
51
Opróbkowanie procesów produkcyjnych = Sampling of Manufacturing Process / Andrzej IWASIEWICZ, Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988), s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Ilościowe i jakościowe aspekty badań naukowych = Qualitative and Quantitative Aspects of Research Work / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
53
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 245. - 168 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. - ISSN 0208-7944
54
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 226. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
55
Metoda reprezentacyjna i jej zastosowanie w badaniach społeczno-ekonomicznych = The Representative Sample Method and Its Applicability in Social and Economic Research / Jan STECZKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 61-63. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
56
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 222. - 172 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. - ISSN 0208-7944
57
Praktyka a teoria w teorii i praktyce / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 33, nr 10 (1985), s. 17-27. - ISSN 0591-2377
58
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 196. - 201 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
59
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 203. - 141 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
60
Eksperyment w badaniach społeczno-ekonomicznych a wnioskowanie statystyczne = Experiment in Socio-economic Investigations vs Statistical Conclusions / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 191 (1984), s. 93-104. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
61
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 191. - 104 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
62
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 167. - 217 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
63
Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku : (analiza statystyczna) / Krystyna BARANEK ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1983. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
64
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / Jan STECZKOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC, Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 409 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
65
Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych = Variance and Co-variance Analysis in Economic Research / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 268 s. : il. ; 20 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Biblioteka Ekonometryczna). - ISBN 83-01-01591-8
66
Statystyczne metody analizy cech jakościowych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. - 189, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0083-8
67
Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki = Qualitative and Quantitative Aspects of Scientific Research in the Light of Statistics / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1981), s. 49-56. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21168/1/007%20JAN%20STECZKOWSKI%2C%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf. - ISSN 0035-9629
68
Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce / Barbara NOWARSKA ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1981. - X, 275, 45 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Czy właśnie o to chodzi? / Jan STECZKOWSKI // Życie Literackie. - nr 31 (1488) (1980), s. 15. - Polem. z: Teoria a życie / Czesław Bywalec. Życie Literackie, nr 11 (1468) (1980), s. 11. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6254/index.djvu. - ISSN 0591-2369
70
Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce / Jolanta KURKIEWICZ ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1979. - 276 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Profesor Stefan Schmidt - jego życie i dzieło / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979), s. 3-17. - ISSN 0071-674X
72
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 114. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
73
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / Jan STECZKOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 409 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
74
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1979]. - nr 116. - 220 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
75
Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata / Kinga SZYMANOWICZ ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1978. - 166 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
76
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - Bibliogr. częśc. przy ref.
77
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 92. - 386 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
78
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1978. - nr 113. - 182 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
79
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977 / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 291, 277 s., [44] k. : il. ; 30 cm
80
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977] / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 38 s., 41, [44] k. : il. ; 30 cm
81
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 99. - 302 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
82
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 78. - 321 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
83
Uwagi na temat nauk praktycznych = Remarks about Practical Sciences / Jan STECZKOWSKI // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 9-15. - Summ. - Bibliogr.
84
Prof. dr hab. Stefan Schmidt 1889-1977 / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2-3 (1977), s. 3-5. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(2-3)1977.PDF. - ISSN 0044-1600
85
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 87. - 121 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
86
Prof. dr hab. Stefan SCHMIDT (26.VII.1889 r. - 22.I.1977 r.) / Jan STECZKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 4/64 (1977), s. 117-121. - ISSN 0079-578X
87
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 88. - 146 s. : il. ; 24 cm. - ISSN 0208-7944
88
Organizacja do spraw rolnictwa i wyżywienia = Food and agriculture organization / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977), s. 3-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
89
Władysław Kwiecień: Współczesne rolnictwo Holandii / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1976), s. 128-131. - Rec. pracy: Kwiecień W.: Współczesne rolnictwo Holandii. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1975, s. 439. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1976.PDF. - ISSN 0044-1600
90
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 79. - 115 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
91
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 82. - 153 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
92
Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 2) = Variability of Swine Production and the Possibilities of its Regulation (Part Two) / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975), s. 3-21. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
93
Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 1) = Fluctuations in Pig Production and its Regulation (Part 1) / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 17 (1975), s. 3-27. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
94
Matematyka a statystyka indukcyjna : (artykuł dyskusyjny) = Mathematics in the Face of Inductive Statistics / Jan STECZKOWSKI // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 9-14. - Summ.
95
Problemy wahań cyklicznych w warunkach planowania gospodarczego = Problems of Cyclic Oscillations within the Economic Planning System / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
96
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 66. - 75 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
97
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 65. - 205 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
98
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 69. - 157 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
99
Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii / Edward SMAGA ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1974. - [2], II, 82 k., 2 k. złoż. ; 30 cm. - Bibliogr.
100
Statystyczne metody kontroli jakości produktów / Józef CYRAN, Jan STECZKOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973. - 325, [3] s. : il. ; 22 cm + tablica ([1] k. złoż.)
101
W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1973), s. 171-176. - Polem. z: Prognozowanie skupu mleka / J. Małkowski. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4 (1971), s. 75-90. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1973.PDF. - ISSN 0044-1600
102
Rozważania nad metodami ilościowymi w badaniach rolniczo-ekonomicznych : (Matematyka - statystyka jako nauka stosowana, agrobiometria - agroekonometria) = Deliberations over Quantitative Methods in Agricultural and Economic Researches : (Mathematics and statistics as applied sciences - agrobiometrics, agroeconometrics) / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 3-24. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
103
Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości = Statistical Procedure of Determining the Structure of Population / Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970. - 131 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 21)
104
Poznanie i prawdopodobieństwo = Knowledge and Probability / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 33-44. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
105
Propozycja w zakresie stosowania miary asymetrii = A Proposal for the Application of on Asymmetry Measure / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 57-73. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
106
Twórczość Jerzego Fiericha w zakresie nauk rolniczych / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 5 (1967), s. 135-137. - ISSN 0071-674X
107
Augustyn Woś: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1967), s. 134-137. - Rec. pracy: Woś A.: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1966, s. 320. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(5)1967.pdf. - ISSN 0044-1600
108
Augustyn Woś: Elastyczność produkcji rolniczej / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1966), s. 176-180. - Rec. pracy: Woś A.: Elastyczność produkcji rolniczej. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Seria E. Warszawa 1964, s. 237. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1966.PDF. - ISSN 0044-1600
109
Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej / Jan STECZKOWSKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1966. - 169 s. : il. ; 24 cm
110
T. Marszałkowicz: Funkcja produkcji rolniczej / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1966), s. 184-188. - Rec. pracy: Marszałkowicz T.: Funkcja produkcji rolniczej. PWE, Warszawa 1966, s. 315. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1966.PDF. - ISSN 0044-1600
111
Przestrzenne zróżnicowanie kierunków produkcji rolniczej w województwie krakowskim = Spatial Dfferentiation of the Directions of Agricultural Production in the Voivodeship of Kraków / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 3 (1965), s. 11-26. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
112
T. Marszałkowicz: Zastosowanie korelacji do badania efektywności nakładów na produkcję roślinną / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1965), s. 149-155. - Rec. pracy: Marszałkowicz T.: Zastosowanie korelacji do badania efektywności nakładów na produkcję roślinną. PWE, Warszawa 1963, s. 264. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1965.PDF. - ISSN 0044-1600
113
Treść i metoda badań / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1964), s. 171-178. - Polem. z: W sprawie metody dochodzenia konkurencyjności trzoda - bydło / Z. Kozłowski. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3 (1963), s. 172-179. - ISSN 0044-1600
114
Podstawowe pojęcia i przedmiot badań rejonizacyjnych w rolnictwie = The Basic Concepts and the Subject of Regionalization Research in Agriculture / Jan STECZKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - październik (1963), s. 3-19. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
115
Obliczanie korelacji między szeregami dynamicznymi / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1963), s. 183-185. - Polem. z: Produkcja rolna i rynek w latach 1956-1961 / Z. Kozłowski, H. Chojnacka, S. Kobyliński ; kier. Z. Kozłowski. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4 (dodatek) (1962), s. 1-136. - ISSN 0044-1600
116
Próba ustalenia zasad i metody rejonizacji produkcji rolniczej / Jan STECZKOWSKI ; Promotor: Jerzy FIERICH. - Kraków, 1963. - V k., 347 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
117
Próba zastosowania metody przeciętnych różnic do rejonizacji produkcji rolniczej w woj. rzeszowskim = A Test in the Application of Average Difference Methods to the Regionalization of Agricultural Production in the Voivodship of Rzeszów / Tadeusz Filip, Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1962), s. 35-55. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
118
Rzutowanie cen produktów rolnych na plan perspektywiczny = The Impact of Agricultural Products Prices on the Long-Run Plan / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI, J. Pociej // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1961), s. 17-24. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
119
Uboje trzody chlewnej a zbiory w świetle statystyki = Pig Slaughtering and Crops in the Light of Statistics / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1960), s. 75-84. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
120
Produkcja żywca i mięsa wieprzowego w świetle statystyki = The Production of Livestock and Pork Meat According to Statistics / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1960), s. 30-54. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
121
Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w powiecie bocheńskim (woj. krakowskie) = Taxonomic Methods of the Regionization of Farming Exemplified by Bochnia County (District Kraków) / Jerzy FIERICH, Jan STECZKOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 5 (1957), s. 91-114. - Rez., summ.
122
Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością / kierownik zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; Jan STECZKOWSKI - konsultant. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - [58] k. : il. ; 30 cm. - Każdy rozdział ma osobobną paginację. - Bibliogr. przy rozdz.
123
Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr / kierownik tematu: Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 164 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
124
Wybrane aspekty badania jakości wyrobów / Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Steczkowski J., Stefanów P., (2009), Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów: kontrola odbiorcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 193 s.
2
Steczkowski J., (2009), O naprawie skarbu Rzeczypospolitej : referat Jana Steczkowskiego wygłoszony w Towarzystwie Ekonomicznem w Krakowie dnia 5 stycznia 1923 r.. [W:]
3
Steczkowski J., (2003), Monitorowanie procesów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 643, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/46654328
4
Steczkowski J., (2002), Pomiar i skale pomiarowe w jedno- i wielokryterialnej ocenia jakości typu. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Metodologia oceny jakości typu, s. 2-1 - 2-6.
5
Steczkowski J. (red.), (2001), Dydaktyka XXI wieku: materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 154 s.
6
Steczkowski J., (2001), Zasadnicze problemy i pojęcia związane z terminem diagnoza. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1], s. 1-6.
7
Steczkowski J., (2001), Słowo wstępne. [W:] Steczkowski J. (red.), Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-6.
8
Steczkowski J., (2001), Pobieranie próby dla potrzeb monitorowania procesów. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2, s. 1-9.
9
Steczkowski J., (2000), Feliks Młynarski : 1884-1972. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 165-177.
10
Steczkowski J., (2000), Dylematy związane z pojęciem "gospodarka wolnorynkowa" (liberalna), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999, s. 40-41.
11
Steczkowski J., (2000), Dwadzieścia pięć lat Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1978-2003, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 43-44, s. 81-90.
12
Steczkowski J., (2000), Już wtedy płacili grosze..., "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 20.
13
Steczkowski J., (1999), Nie było lekko... : reminiscencje po latach, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 6.
14
Steczkowski J., (1997), Pobieranie próby przy eliminacji przyległych jednostek i jeszcze inne związane z tym zagadnienia. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 91-95.
15
Steczkowski J., Zeliaś A., (1997), Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 243 s.
16
Steczkowski J., (1997), O wiedzy na odległość słów kilka. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 2-6.
17
Steczkowski J., (1996), Uwagi o metodzie reprezentacyjnej. [W:] Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.], Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 108-116.
18
Steczkowski J., (1996), Wnioskowanie statystyczne. Testowanie hipotez. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 128-214.
19
Steczkowski J., (1996), Jakość techniczna i marketingowa wyrobu, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 39-40, s. 19-31.
20
Steczkowski J., (1996), Jakość techniczna i marketingowa wyrobu. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2, s. 1-16.
21
Steczkowski J., (1995), Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych. [W:] Pocztowski A. (red.), Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 161-170.
22
Steczkowski J., (1995), Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 424 s.
23
Steczkowski J., (1994), W poszukiwaniu prawdopodobieństwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 121.
24
Steczkowski J., (1994), Uogólniona koncepcja jakości dóbr, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 73-90.
25
Steczkowski J., (1994), Z historii statystycznej kontroli jakości i jej kontynuacji. [W:] Zeliaś A. (red.), XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-11.
26
Steczkowski J., (1994), Z historii statystycznej kontroli jakości. [W:] Zeliaś A. (red.), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 285-296.
27
Steczkowski J., (1993), Uwagi wprowadzające. [W:] Steczkowski J. (kierownik tematu), Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr, s. 1-20.
28
Steczkowski J., (1993), Reprezentacyjne badania jakości wyrobów: kontrola odbiorcza, Kraków : Platan, 410 s.
29
Steczkowski J., (1992), Człowiek i jego środowisko, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 35-36, s. 3-14.
30
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 365. - 75 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
31
Sala J., (1992), Gastronomia w aglomeracjach miejskich: determinanty i kierunki rozwoju, Steczkowski J. (red. nauk.), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, Nr 110), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 199 s.
32
Steczkowski J., (1991), Czy narodziny paradygmatu? Ewolucja poglądów na metodę reprezentacyjną, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 47.
33
Steczkowski J., (1991), Uogólniona koncepcja jakości dóbr. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Optymalizacja poziomów jakości dóbr konsumpcyjnych jako czynnik wzrostu gospodarczego i możliwości eksportowych Polski, Problemy optymalizacji poziomów jakości typu, s. 4-36.
34
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 342. - 133 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
35
Steczkowski J., (1991), Problemy kosztów w kontroli jakości. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji, s. 2-24.
36
Steczkowski J., (1990), Optymalizacyjne aspekty doskonalenia jakości wyrobu i procesu jego wytwarzania. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości, s. 1-30 [238-268].
37
Steczkowski J., (1990), Reprezentacyjne badania jakości wyrobów: kontrola odbiorcza, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 330 s.
38
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 327. - 79 s.: il., tab.; 24 cm. - 0208-7944
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 308. - 86 s.: il., tab.; 24 cm. - 0208-7944
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - nr 315. - 93 s., [2] k. złoż.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
41
Steczkowski J. (red.), (1990), Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 154 s.
42
Steczkowski J., (1990), Pobieranie próby w badaniach przestrzenno-czasowych, "Wiadomości Statystyczne", R. 35, nr 8 (351), s. 5-8.
43
Steczkowski J., (1990), Sterowane próbkowanie procesu produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 315, s. 63-78.
44
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 284. - 96 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
45
Steczkowski J., (1989), Opportunities and Constraints in Agriculture. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 52-87.
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 237. - 272 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
47
Steczkowski J., (1988), Konieczność i przypadek jako atrybuty rzeczywistości. [W:] Paszek Z. (red.), Wobec największych zagrożeń, Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 137-143.
48
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 263. - 105 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
49
Iwasiewicz A., Paszek Z., Steczkowski J., (1988), Sekwencyjne metody kontroli jakości, Kraków : AE, 145 s.
50
Steczkowski J., (1988), Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 310, [2] s.
51
Iwasiewicz A., Steczkowski J., (1988), Opróbkowanie procesów produkcyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 263, s. 19-32.
52
Steczkowski J., (1988), Ilościowe i jakościowe aspekty badań naukowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 263, s. 5-17.
53
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 245. - 168 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
54
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 226. - 187 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
55
Steczkowski J., (1987), Metoda reprezentacyjna i jej zastosowanie w badaniach społeczno-ekonomicznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 61-63.
56
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 222. - 172 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
57
Steczkowski J., Zeliaś A., (1985), Praktyka a teoria w teorii i praktyce, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 33, nr 10, s. 17-27.
58
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie: Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 196. - 201 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
59
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 203. - 141 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
60
Steczkowski J., (1984), Eksperyment w badaniach społeczno-ekonomicznych a wnioskowanie statystyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 191, s. 93-104.
61
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 191. - 104 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
62
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 167. - 217 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
63
Baranek K., (1983), Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku: (analiza statystyczna), Prom. Steczkowski J., Kraków : , 280 k.
64
Steczkowski J., Woźniak M., Zając K., Zeliaś A., (1982), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 409 s.
65
Steczkowski J., Zeliaś A., (1982), Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 268 s.
66
Steczkowski J., Zeliaś A., (1981), Statystyczne metody analizy cech jakościowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 189, [1] s.
67
Steczkowski J., Zeliaś A., (1981), Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 49-56; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21168/1/007%20JAN%20STECZKOWSKI%2C%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf
68
Nowarska B., (1981), Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce, Prom. Steczkowski J., Kraków : , X, 275, 45 k.
69
Steczkowski J., (1980), Czy właśnie o to chodzi?, "Życie Literackie", nr 31 (1488), s. 15; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6254/index.djvu
70
Kurkiewicz J., (1979), Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce, Prom. Steczkowski J., Kraków : , 276 s.
71
Steczkowski J., (1979), Profesor Stefan Schmidt - jego życie i dzieło, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 22, s. 3-17.
72
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 114. - 142 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
73
Steczkowski J., Woźniak M., Zając K., Zeliaś A., (1979), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 409 s.
74
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 116. - 220 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
75
Szymanowicz K., (1978), Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata, Prom. Steczkowski J., Kraków : , 166 k.
76
Steczkowski J. (red.), (1978), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania: materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna
77
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 92. - 386 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
78
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1978. - nr 113. - 182 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
79
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: August 1977, Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 291, 277 s., [44] k.
80
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: Summary: [August 1977], Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 38 s., 41, [44] k.
81
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 99. - 302 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
82
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 78. - 321 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
83
Steczkowski J., (1977), Uwagi na temat nauk praktycznych. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 9-15.
84
Steczkowski J., (1977), Prof. dr hab. Stefan Schmidt 1889-1977, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2-3, s. 3-5; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(2-3)1977.PDF
85
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 87. - 121 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
86
Steczkowski J., (1977), Prof. dr hab. Stefan SCHMIDT (26.VII.1889 r. - 22.I.1977 r.), "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 4/64, s. 117-121.
87
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 88. - 146 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
88
Schmidt S., Steczkowski J., (1977), Organizacja do spraw rolnictwa i wyżywienia, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 20, s. 3-12.
89
Steczkowski J., (1976), Władysław Kwiecień: Współczesne rolnictwo Holandii, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 128-131; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1976.PDF
90
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 79. - 115 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
91
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 82. - 153 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
92
Schmidt S., Steczkowski J., (1975), Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 2), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 18, s. 3-21.
93
Schmidt S., Steczkowski J., (1975), Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 1), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 17, s. 3-27.
94
Steczkowski J., (1975), Matematyka a statystyka indukcyjna : (artykuł dyskusyjny). [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 9-14.
95
Schmidt S., Steczkowski J., (1975), Problemy wahań cyklicznych w warunkach planowania gospodarczego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 44-45.
96
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 66. - 75 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
97
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 65. - 205 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
98
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 69. - 157 s.; 24 cm. - 0208-7944
99
Smaga E., (1974), Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii, Prom. Steczkowski J., Kraków : , [2], II, 82 k., 2 k. złoż.
100
Cyran J., Steczkowski J., Zając K., (1973), Statystyczne metody kontroli jakości produktów, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 325, [3] s.
101
Steczkowski J., Zeliaś A., (1973), W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 171-176; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1973.PDF
102
Schmidt S., Steczkowski J., (1971), Rozważania nad metodami ilościowymi w badaniach rolniczo-ekonomicznych (Matematyka - statystyka jako nauka stosowana, agrobiometria - agroekonometria), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 11, s. 3-24.
103
Steczkowski J., (1970), Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 131 s.
104
Steczkowski J., (1969), Poznanie i prawdopodobieństwo, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 33-44.
105
Steczkowski J., (1969), Propozycja w zakresie stosowania miary asymetrii, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 57-73.
106
Steczkowski J., (1967), Twórczość Jerzego Fiericha w zakresie nauk rolniczych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 5, s. 135-137.
107
Steczkowski J., (1967), Augustyn Woś: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 5, s. 134-137; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(5)1967.pdf
108
Steczkowski J., (1966), Augustyn Woś: Elastyczność produkcji rolniczej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 176-180; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1966.PDF
109
Steczkowski J., (1966), Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 169 s.
110
Steczkowski J., (1966), T. Marszałkowicz: Funkcja produkcji rolniczej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 184-188; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1966.PDF
111
Steczkowski J., (1965), Przestrzenne zróżnicowanie kierunków produkcji rolniczej w województwie krakowskim, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 3, s. 11-26.
112
Steczkowski J., (1965), T. Marszałkowicz: Zastosowanie korelacji do badania efektywności nakładów na produkcję roślinną, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 149-155; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1965.PDF
113
Schmidt S., Steczkowski J., (1964), Treść i metoda badań, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 171-178.
114
Steczkowski J., (1963), Podstawowe pojęcia i przedmiot badań rejonizacyjnych w rolnictwie, "Problemy Ekonomiczne", październik, s. 3-19.
115
Schmidt S., Steczkowski J., (1963), Obliczanie korelacji między szeregami dynamicznymi, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 183-185.
116
Steczkowski J., (1963), Próba ustalenia zasad i metody rejonizacji produkcji rolniczej, Prom. Fierich J., Kraków : , V k., 347 k.
117
Filip T., Steczkowski J., (1962), Próba zastosowania metody przeciętnych różnic do rejonizacji produkcji rolniczej w woj. rzeszowskim, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 5, s. 35-55.
118
Schmidt S., Steczkowski J., Pociej J., (1961), Rzutowanie cen produktów rolnych na plan perspektywiczny, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 17-24.
119
Schmidt S., Steczkowski J., (1960), Uboje trzody chlewnej a zbiory w świetle statystyki, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 75-84.
120
Schmidt S., Steczkowski J., (1960), Produkcja żywca i mięsa wieprzowego w świetle statystyki, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 30-54.
121
Fierich J., Steczkowski J., (1957), Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w powiecie bocheńskim (woj. krakowskie), "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 5, s. 91-114.
122
Steczkowski J. (red.), (2006), Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością, Iwasiewicz A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [58] k.
123
Steczkowski J. (red.), (1993), Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 k.
124
Steczkowski J., (1992), Wybrane aspekty badania jakości wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 k.
1
@book{UEK:51337,
author = "Jan Steczkowski and Piotr Stefanów",
title = "Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów : kontrola odbiorcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-447-8",
}
2
@misc{UEK:51428,
author = "Jan Kanty Steczkowski",
title = "O naprawie skarbu Rzeczypospolitej : referat Jana Steczkowskiego wygłoszony w Towarzystwie Ekonomicznem w Krakowie dnia 5 stycznia 1923 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "BG UEK",
year = "2009",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000000479},
}
3
@article{UEK:2168224272,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Monitorowanie procesów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "643",
pages = "5-20",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/46654328},
}
4
@unpublished{UEK:2168285827,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Pomiar i skale pomiarowe w jedno- i wielokryterialnej ocenia jakości typu",
booktitle = "Metodologia oceny jakości typu",
pages = "2-1 - 2-6",
year = "2002",
}
5
@book{UEK:2168331081,
title = "Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.)",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-092-5",
}
6
@unpublished{UEK:2168281601,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Zasadnicze problemy i pojęcia związane z terminem diagnoza",
booktitle = "Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1]",
pages = "1-6",
year = "2001",
}
7
@misc{UEK:2168331083,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.)",
pages = "5-6",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-092-5",
}
8
@unpublished{UEK:2168282081,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Pobieranie próby dla potrzeb monitorowania procesów",
booktitle = "Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2",
pages = "1-9",
year = "2001",
}
9
@inbook{UEK:2168255034,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Feliks Młynarski : 1884-1972",
booktitle = "Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000",
pages = "165-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-060-7",
}
10
@misc{UEK:2168333591,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Dylematy związane z pojęciem gospodarka wolnorynkowa (liberalna)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999",
pages = "40-41",
year = "2000",
}
11
@article{UEK:2168343027,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Dwadzieścia pięć lat Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1978-2003",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 43-44",
pages = "81-90",
year = "2000",
}
12
@article{UEK:2168272456,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Już wtedy płacili grosze...",
journal = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5",
pages = "20",
year = "2000",
}
13
@article{UEK:2168284061,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Nie było lekko... : reminiscencje po latach",
journal = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "6",
year = "1999",
}
14
@inbook{UEK:2168242988,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Pobieranie próby przy eliminacji przyległych jednostek i jeszcze inne związane z tym zagadnienia",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "91-95",
year = "1997",
isbn = "83-87239-12-7",
}
15
@book{UEK:2168296071,
author = "Jan Steczkowski and Aleksander Zeliaś",
title = "Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-14-3",
}
16
@misc{UEK:2168346284,
author = "Jan Steczkowski",
title = "O wiedzy na odległość słów kilka",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3(42)",
pages = "2-6",
year = "1997",
}
17
@inbook{UEK:2168226980,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Uwagi o metodzie reprezentacyjnej",
booktitle = "Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.]",
pages = "108-116",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
isbn = "83-01-12164-5",
}
18
@inbook{UEK:2168262042,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Wnioskowanie statystyczne. Testowanie hipotez",
booktitle = "Statystyka matematyczna w zastosowaniach",
pages = "128-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-86439-88-2",
}
19
@article{UEK:2168241890,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Jakość techniczna i marketingowa wyrobu",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 39-40",
pages = "19-31",
year = "1996",
}
20
@unpublished{UEK:2168258692,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Jakość techniczna i marketingowa wyrobu",
booktitle = "Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2",
pages = "1-16",
year = "1996",
}
21
@inbook{UEK:2168232044,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia",
pages = "161-170",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-47-5",
}
22
@book{UEK:2168274357,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
isbn = "83-01-11927-6",
}
23
@misc{UEK:2168333509,
author = "Jan Steczkowski",
title = "W poszukiwaniu prawdopodobieństwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "121",
year = "1994",
}
24
@article{UEK:2168254950,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Uogólniona koncepcja jakości dóbr",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "73-90",
year = "1994",
}
25
@inbook{UEK:2168269228,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Z historii statystycznej kontroli jakości i jej kontynuacji",
booktitle = "XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.)",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
}
26
@inbook{UEK:2168269662,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Z historii statystycznej kontroli jakości",
booktitle = "O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca",
pages = "285-296",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-14-9",
}
27
@unpublished{UEK:2168329619,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Uwagi wprowadzające",
booktitle = "Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr",
pages = "1-20",
year = "1993",
}
28
@book{UEK:2168339789,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Platan",
year = "1993",
url = {},
isbn = "83-85222-34-0",
}
29
@article{UEK:2168247204,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Człowiek i jego środowisko",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 35-36",
pages = "3-14",
year = "1992",
}
30
@misc{UEK:2168270322,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
31
@book{UEK:2168276485,
author = "Józef Sala",
title = "Gastronomia w aglomeracjach miejskich : determinanty i kierunki rozwoju",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
issn = "0209-1674",
}
32
@misc{UEK:2168333391,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Czy narodziny paradygmatu? Ewolucja poglądów na metodę reprezentacyjną",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989",
pages = "47",
year = "1991",
}
33
@unpublished{UEK:2168331671,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Uogólniona koncepcja jakości dóbr",
booktitle = "Optymalizacja poziomów jakości dóbr konsumpcyjnych jako czynnik wzrostu gospodarczego i możliwości eksportowych Polski, Problemy optymalizacji poziomów jakości typu",
pages = "4-36",
year = "1991",
}
34
@misc{UEK:2168251858,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
35
@unpublished{UEK:2168330841,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Problemy kosztów w kontroli jakości",
booktitle = "Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji",
pages = "2-24",
year = "1991",
}
36
@unpublished{UEK:2168330835,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Optymalizacyjne aspekty doskonalenia jakości wyrobu i procesu jego wytwarzania",
booktitle = "Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości",
pages = "1-30 [238-268]",
year = "1990",
}
37
@book{UEK:2168345080,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
38
@misc{UEK:2168253708,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
39
@misc{UEK:2168255616,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
40
@misc{UEK:2168235040,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1990",
}
41
@book{UEK:2168242464,
title = "Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1990",
}
42
@article{UEK:2168241428,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Pobieranie próby w badaniach przestrzenno-czasowych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 35, 8 (351)",
pages = "5-8",
year = "1990",
}
43
@article{UEK:2168235232,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Sterowane próbkowanie procesu produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "315",
pages = "63-78",
year = "1990",
}
44
@misc{UEK:2168266966,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
45
@inbook{UEK:2168289531,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Opportunities and Constraints in Agriculture",
booktitle = "The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987",
pages = "52-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
46
@misc{UEK:2168237272,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Duda Ignacy,
editor = Fajferek Antoni,
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
47
@inbook{UEK:2168335027,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Konieczność i przypadek jako atrybuty rzeczywistości",
booktitle = "Wobec największych zagrożeń",
pages = "137-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej",
year = "1988",
}
48
@misc{UEK:2168251976,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
49
@book{UEK:2168345476,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Zbigniew Paszek and Jan Steczkowski",
title = "Sekwencyjne metody kontroli jakości",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1988",
}
50
@book{UEK:2168345718,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1988",
isbn = "83-01-08171-6",
}
51
@article{UEK:2168252070,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Jan Steczkowski",
title = "Opróbkowanie procesów produkcyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "263",
pages = "19-32",
year = "1988",
}
52
@article{UEK:2168252014,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Ilościowe i jakościowe aspekty badań naukowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "263",
pages = "5-17",
year = "1988",
}
53
@misc{UEK:2168252234,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
54
@misc{UEK:2168249354,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
55
@misc{UEK:2168318481,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Metoda reprezentacyjna i jej zastosowanie w badaniach społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "61-63",
year = "1987",
}
56
@misc{UEK:2168246774,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
57
@article{UEK:2168282541,
author = "Jan Steczkowski and Aleksander Zeliaś",
title = "Praktyka a teoria w teorii i praktyce",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 33, 10",
pages = "17-27",
year = "1985",
}
58
@misc{UEK:2168281651,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
59
@misc{UEK:2168245452,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
60
@article{UEK:2168236462,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Eksperyment w badaniach społeczno-ekonomicznych a wnioskowanie statystyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "191",
pages = "93-104",
year = "1984",
}
61
@misc{UEK:2168236430,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
62
@misc{UEK:2168229672,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
63
@unpublished{UEK:2168312989,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
64
@book{UEK:2168348908,
author = "Jan Steczkowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając and Aleksander Zeliaś",
title = "Statystyka matematyczna w zastosowaniach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
65
@book{UEK:2168337693,
author = "Jan Steczkowski and Aleksander Zeliaś",
title = "Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1982",
issn = "",
isbn = "83-01-01591-8",
}
66
@book{UEK:2168262048,
author = "Jan Steczkowski and Aleksander Zeliaś",
title = "Statystyczne metody analizy cech jakościowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1981",
isbn = "83-208-0083-8",
}
67
@article{UEK:2168346790,
author = "Jan Steczkowski and Aleksander Zeliaś",
title = "Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 4",
pages = "49-56",
year = "1981",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21168/1/007%20JAN%20STECZKOWSKI%2C%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf},
}
68
@unpublished{UEK:2168313251,
author = "Barbara Nowarska",
title = "Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
69
@article{UEK:2168344836,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Czy właśnie o to chodzi?",
journal = "Życie Literackie",
number = "31 (1488)",
pages = "15",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6254/index.djvu},
}
70
@unpublished{UEK:2168266000,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
71
@misc{UEK:2168239314,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Profesor Stefan Schmidt - jego życie i dzieło",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 22",
pages = "3-17",
year = "1979",
}
72
@misc{UEK:2168237900,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
73
@book{UEK:2168348906,
author = "Jan Steczkowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając and Aleksander Zeliaś",
title = "Statystyka matematyczna w zastosowaniach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
74
@misc{UEK:2168242346,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
75
@unpublished{UEK:2168304711,
author = "Kinga Szymanowicz",
title = "Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
76
@book{UEK:2168263324,
title = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
77
@misc{UEK:2168249980,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
78
@misc{UEK:2168250056,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1978",
}
79
@misc{UEK:2168315247,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
80
@misc{UEK:2168315271,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
81
@misc{UEK:2168250742,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
82
@misc{UEK:2168249854,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
83
@inbook{UEK:2168243016,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Uwagi na temat nauk praktycznych",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "9-15",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
84
@misc{UEK:2168337763,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Prof. dr hab. Stefan Schmidt 1889-1977",
booktitle = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "2-3",
pages = "3-5",
year = "1977",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(2-3)1977.PDF},
}
85
@misc{UEK:2168250224,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
86
@misc{UEK:2168228098,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Prof. dr hab. Stefan SCHMIDT (26.VII.1889 r. - 22.I.1977 r.)",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 4/64",
pages = "117-121",
year = "1977",
}
87
@misc{UEK:2168249972,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
88
@article{UEK:2168248622,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Organizacja do spraw rolnictwa i wyżywienia",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 20",
pages = "3-12",
year = "1977",
}
89
@article{UEK:2168337761,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Władysław Kwiecień: Współczesne rolnictwo Holandii",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "3",
pages = "128-131",
year = "1976",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1976.PDF},
}
90
@misc{UEK:2168250750,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
91
@misc{UEK:2168242354,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
92
@article{UEK:2168259618,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 2)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 18",
pages = "3-21",
year = "1975",
}
93
@article{UEK:2168259616,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 1)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 17",
pages = "3-27",
year = "1975",
}
94
@inbook{UEK:2168243856,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Matematyka a statystyka indukcyjna : (artykuł dyskusyjny)",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "9-14",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
95
@misc{UEK:2168256096,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Problemy wahań cyklicznych w warunkach planowania gospodarczego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "44-45",
year = "1975",
}
96
@misc{UEK:2168218196,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
97
@misc{UEK:2168217964,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
98
@misc{UEK:2168249762,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
99
@unpublished{UEK:2168266914,
author = "Edward Smaga",
title = "Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
100
@book{UEK:2168345692,
author = "Józef Cyran and Jan Steczkowski and Kazimierz Zając",
title = "Statystyczne metody kontroli jakości produktów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1973",
}
101
@article{UEK:2168337755,
author = "Jan Steczkowski and Aleksander Zeliaś",
title = "W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "171-176",
year = "1973",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1973.PDF},
}
102
@article{UEK:2168261598,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Rozważania nad metodami ilościowymi w badaniach rolniczo-ekonomicznych : (Matematyka - statystyka jako nauka stosowana, agrobiometria - agroekonometria)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 11",
pages = "3-24",
year = "1971",
}
103
@book{UEK:2168286105,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1970",
issn = "",
}
104
@article{UEK:2168260730,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Poznanie i prawdopodobieństwo",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "38",
pages = "33-44",
year = "1969",
}
105
@article{UEK:2168260728,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Propozycja w zakresie stosowania miary asymetrii",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "38",
pages = "57-73",
year = "1969",
}
106
@article{UEK:2168258798,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Twórczość Jerzego Fiericha w zakresie nauk rolniczych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 5",
pages = "135-137",
year = "1967",
}
107
@article{UEK:2168337739,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Augustyn Woś: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "5",
pages = "134-137",
year = "1967",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(5)1967.pdf},
}
108
@article{UEK:2168337735,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Augustyn Woś: Elastyczność produkcji rolniczej",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "176-180",
year = "1966",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1966.PDF},
}
109
@book{UEK:2168286753,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne",
year = "1966",
}
110
@article{UEK:2168337737,
author = "Jan Steczkowski",
title = "T. Marszałkowicz: Funkcja produkcji rolniczej",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4",
pages = "184-188",
year = "1966",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1966.PDF},
}
111
@article{UEK:2168267730,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie kierunków produkcji rolniczej w województwie krakowskim",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 3",
pages = "11-26",
year = "1965",
}
112
@article{UEK:2168337733,
author = "Jan Steczkowski",
title = "T. Marszałkowicz: Zastosowanie korelacji do badania efektywności nakładów na produkcję roślinną",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4",
pages = "149-155",
year = "1965",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1965.PDF},
}
113
@article{UEK:2168337727,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Treść i metoda badań",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "171-178",
year = "1964",
}
114
@article{UEK:2168237702,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Podstawowe pojęcia i przedmiot badań rejonizacyjnych w rolnictwie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "październik",
pages = "3-19",
year = "1963",
}
115
@article{UEK:2168337717,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Obliczanie korelacji między szeregami dynamicznymi",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "183-185",
year = "1963",
}
116
@unpublished{UEK:2168305203,
author = "Jan Steczkowski",
title = "Próba ustalenia zasad i metody rejonizacji produkcji rolniczej",
adress = "Kraków",
year = "1963",
}
117
@article{UEK:2168337715,
author = "Tadeusz Filip and Jan Steczkowski",
title = "Próba zastosowania metody przeciętnych różnic do rejonizacji produkcji rolniczej w woj. rzeszowskim",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "5",
pages = "35-55",
year = "1962",
}
118
@article{UEK:2168337719,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski and J. Pociej",
title = "Rzutowanie cen produktów rolnych na plan perspektywiczny",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "3",
pages = "17-24",
year = "1961",
}
119
@article{UEK:2168337721,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Uboje trzody chlewnej a zbiory w świetle statystyki",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "75-84",
year = "1960",
}
120
@article{UEK:2168337723,
author = "Stefan Schmidt and Jan Steczkowski",
title = "Produkcja żywca i mięsa wieprzowego w świetle statystyki",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4",
pages = "30-54",
year = "1960",
}
121
@article{UEK:2168285211,
author = "Jerzy Fierich and Jan Steczkowski",
title = "Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w powiecie bocheńskim (woj. krakowskie)",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 5",
pages = "91-114",
year = "1957",
}
122
@unpublished{UEK:2166571737,
title = "Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
123
@unpublished{UEK:2168329607,
title = "Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
124
@unpublished{UEK:2168331035,
author = "Jan Steczkowski and and and ",
title = "Wybrane aspekty badania jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}