Publications of the selected author

1

Title:
Leasing
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 848-879
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334375
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 256-263
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334351
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 8-13
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334295
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Błędy lat ubiegłych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 16-20
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334299
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 240-255
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334347
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 477-491
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334275
chapter in book
See main document
7

Title:
Rachunek przepływów pieniężnych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 364-395
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334353
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Kontrakty długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 880-907
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334377
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Wartości szacunkowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 21-22
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334301
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Środki trwałe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 87-126
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334331
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Należności krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 190-201
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334343
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Podatek odroczony
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 779-794
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334367
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 224-239
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334345
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 819-830
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334371
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Należności długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 163-166
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334337
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 14-15
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334297
chapter in monograph
See main document
17

Title:
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw
Source:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019) , s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This publication was funded out of the financial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
Nr:
2168332605
article
18

Author:
Title:
Zdarzenia po dacie bilansu
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 23-25
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334303
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 525-535
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328883
chapter in monograph
See main document
20

Title:
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych
Source:
Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018) , s. 3-11. - Streszcz.
Nr:
2168328921
article
21

Title:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1099-1121
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328891
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Artur HOŁDA, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-428
Nr:
2168333607
doctoral dissertation
23

Author:
Charchut Katarzyna , Staszel Anna
Title:
Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 463-471
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328911
chapter in book
See main document
24

Title:
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 745-755
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328917
chapter in book
See main document
25

Author:
Title:
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 113-133
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328863
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Klasyfikacja środków trwałych
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 353-401
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328877
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 3-112
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328861
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Listy kontrolne (checklist)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 495-521
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328881
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Piotrowski Marek , Staszel Anna
Title:
Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 549-565
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328915
chapter in book
See main document
30

Author:
Title:
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 669-675
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328887
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Środki trwałe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 63-96
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328671
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 191-197
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328681
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 53-62 - Bibliogr.
Research program:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Access mode:
Nr:
2168322243
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Błędy lat ubiegłych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 15-19
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328645
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 113-131
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318799
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 7-12
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328635
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Należności krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 143-154
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328679
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Leasing
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 704-734
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328843
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Kontrakty długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 735-762
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328845
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 41-59
ISBN:
978-83-8085-380-5
Nr:
2168313203
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 907-929
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318865
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 677-686
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328839
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Rachunek przepływów pieniężnych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 361-392
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328689
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Klasyfikacja środków trwałych
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 347-408
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318861
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
Podatek odroczony
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 633-648
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328833
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Adamek-Hyska Dorota , Barnik Paweł , Cellary Mieczysława , Cabała Adam , Dworak Elżbieta , Gierszewska Karolina , Hołda Artur , Jurga Jarosław , Lachiewicz Wojciech , Rotkiewicz Marek , Rudnicka Bożena , Staszel Anna
Title:
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
XXIV, 404 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8147-8
Nr:
2168328627
book
47

Author:
Title:
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 13-14
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328643
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Title:
Wartości szacunkowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 20-21
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328651
chapter in monograph
See main document
49

Author:
Title:
Należności długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 117-120
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328675
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 3-111
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318795
chapter in monograph
See main document
51

Author:
Title:
Zdarzenia po dacie bilansu
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 22-24
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328661
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Klasyfikacja środków trwałych
Source:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 417-438
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328609
chapter in book
53

Title:
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 155-162 - Bibliogr.
Research program:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310825
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1-107
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305529
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Title:
Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych = The Impact of Provisions and Impairment Losses on Assets on the Reliability of Financial Indicators
Source:
Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych / red. nauk. Piotr Karpuś, Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 137-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-7784-868-5
Nr:
2168312219
chapter in monograph
56

Title:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 573-593
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305563
chapter in monograph
See main document
57

Author:
Title:
Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016) , s. 65-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313067
article
58

Title:
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World
Source:
China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016) , s. 205-225. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307241
article
59

Author:
Title:
Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej = Accounting as a Science Based on Research Into the Range of Subject Matters of Polish Scientific Literature
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 268 (2016) , s. 187-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308283
article
60

Title:
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299829
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Title:
Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II = The Rules of Implementation and Functioning of the Scheme of Insurance Systems Solvency and Reinsurance Called Solvency II
Source:
Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Teresa Hanna Bednarczyk - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-688-9
Nr:
2168300155
chapter in monograph
62

Author:
Title:
Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego
Source:
Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 44-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65046-02-4
Nr:
2168299983
chapter in monograph
63

Title:
Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Source:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 13-19 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-9-8
Access mode:
Nr:
2168300615
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1-77
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299231
chapter in monograph
See main document
65

Author:
Title:
Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw = Consideration for Human Capital as a Unit's Basic Resource into the Financial Management of a Company
Source:
Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 231-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-687-2
Nr:
2168300239
chapter in monograph
66

Title:
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 193-202 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Accountancy of the Cracow Univesity of Economics (Project No. 014/WZ-KR/02/2015/S/5014)
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168304333
chapter in monograph
See main document
67

Conference:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Title:
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 99-116. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Access mode:
Nr:
2168294969
chapter in conference materials
68

Author:
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia 2015 - Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy, Bańska Bystrzyca, Słowacja, od 2015-10-27 do 2015-10-27
Title:
Reliability of economic intelligence and stability of financial markets = Spoľahlivosť ekonomickej inteligencie a stabilita finančných trhov
Source:
Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy = Financial Stability and Sustainable Growth in the European Union : Current Situation and Perspectives / editori Marta Orviská, Peter Krištofík, Peter Pisár - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum; Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2015, s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication was funded out of the financial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-80-557-1054-9
Access mode:
Nr:
2168310629
chapter in conference materials
69

Author:
Conference:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Title:
Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT
Source:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 115-121 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Access mode:
Nr:
2168300247
chapter in conference materials
See main document
70

Author:
Title:
Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov? = Education in Accountancy : Will Certification of the Accounting Profession in Poland Result in an Increase in the Quality of the Accounting Occupation?
Source:
Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií / ed. Erika L'apinová, Jolana Gubalová - Banská Bystrica: Belianum, 2014, s. [1]-[8]. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-557-0748-8
Access mode:
Nr:
2168304931
chapter in monograph
71

Author:
Title:
Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników
Source:
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 41-49 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-7-4
Access mode:
Nr:
2168300017
chapter in monograph
See main document
72

Author:
Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Title:
Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej = The Analytical and Monitoring Model in the Risk Management of an Economic Unit
Source:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 129-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Access mode:
Nr:
2168310627
chapter in conference materials
See main document
73

Title:
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?
Source:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 325-332 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Access mode:
Nr:
2168287659
chapter in monograph
See main document
74

Author:
Title:
Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych = The History of Accounting - One of the Oldest Economic Disciplines
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 127-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299975
article
75

Author:
Conference:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Warszawa, Polska, od 2014-11-21 do 2014-11-21
Title:
Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji = From the Basic Laws of Physics to an Explanation what Capital Is : Introduction of Dobija's Model of Capital
Source:
Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014, s. 298-311. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-431-2
Nr:
2168300005
chapter in conference materials
76

Author:
Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Title:
Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych = The Role of the Internal Control and Audit in the Management of a Unit in the Sector of Public Finance
Source:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Access mode:
Nr:
2168301157
chapter in conference materials
See main document
77

Title:
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
246, [1] s.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość - Wydawnictwo C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
Nr:
2168289951
monograph
78

Author:
Title:
Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa
Source:
Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy / red. Teresa H. Bednarczyk, Anna Korzeniowska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014, s. 99-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-543-1
Nr:
2168300009
chapter in monograph
79

Author:
Title:
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania
Source:
Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014, s. 75-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-450-2
Nr:
2168300199
chapter in monograph
80

Author:
Conference:
Wyzwania Współczesnej Ekonomii, Finansów, Towaroznawstwa i Zarządzania, Kraków, Polska, od 2012-12-11 do 2012-12-11
Title:
Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości
Source:
Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013, s. 93-102. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-4-9
Nr:
2168300223
chapter in conference materials
81

Author:
Title:
Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych = Financial Reporting in the Global Financial Crisis - an Analysis of the Corrective Actions Taken
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 93-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299969
article
82

Author:
Title:
Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych = The Use of Mathematical Methods in the Social Sciences
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 63-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299971
article
83

Author:
Title:
Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych
Source:
Zarządzanie długiem w gospodarce / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2013, s. 221-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-390-1
Nr:
2168299977
chapter in monograph
84

Author:
Title:
Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne = The Causes and Effects of Financial Crisis : Controversial Theoretical Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 51-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299973
article
85

Author:
Title:
Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda
Source:
Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2013, s. 49-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-2-9
Nr:
2168300015
chapter in monograph
See main document
86

Author:
Title:
Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 219-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168299981
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Conference:
V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Rachunkowość u progu nowej dekady", Kraków, Polska, od 2010-12-01 do 2010-12-03
Title:
Twórczy księgowy
Source:
Rachunkowość u progu nowej dekady / [red. Bartosz Lorenc] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 229-234 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-8-7
Nr:
2168300161
chapter in conference materials
1
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 848-879. - ISBN 978-83-8158-148-6
2
Rozliczenia międzyokresowe przychodów / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 256-263. - ISBN 978-83-8158-148-6
3
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 8-13. - ISBN 978-83-8158-148-6
4
Błędy lat ubiegłych / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 16-20. - ISBN 978-83-8158-148-6
5
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 240-255. - ISBN 978-83-8158-148-6
6
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 477-491. - ISBN 978-83-8158-461-6
7
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 364-395. - ISBN 978-83-8158-148-6
8
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 880-907. - ISBN 978-83-8158-148-6
9
Wartości szacunkowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 21-22. - ISBN 978-83-8158-148-6
10
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 87-126. - ISBN 978-83-8158-148-6
11
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 190-201. - ISBN 978-83-8158-148-6
12
Podatek odroczony / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 779-794. - ISBN 978-83-8158-148-6
13
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 224-239. - ISBN 978-83-8158-148-6
14
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 819-830. - ISBN 978-83-8158-148-6
15
Należności długoterminowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 163-166. - ISBN 978-83-8158-148-6
16
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 14-15. - ISBN 978-83-8158-148-6
17
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw / Anna STASZEL, Artur HOŁDA // Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019), s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529. - ISSN 2080-5993
18
Zdarzenia po dacie bilansu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 23-25. - ISBN 978-83-8158-148-6
19
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 525-535. - ISBN 978-83-812-8583-4
20
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018), s. 3-11. - Streszcz. - ISSN 0481-5475
21
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1099-1121. - ISBN 978-83-812-8583-4
22
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych / Anna STASZEL ; Promotor: Artur HOŁDA. - Kraków, 2018. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003371
23
Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe / Katarzyna Charchut, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 463-471. - ISBN 978-83-812-8580-3
24
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 745-755. - ISBN 978-83-812-8580-3
25
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 113-133. - ISBN 978-83-812-8583-4
26
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 353-401. - ISBN 978-83-812-8583-4
27
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-112. - ISBN 978-83-812-8583-4
28
Listy kontrolne (checklist) / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 495-521. - ISBN 978-83-812-8583-4
29
Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym / Marek Piotrowski, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 549-565. - ISBN 978-83-812-8580-3
30
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 669-675. - ISBN 978-83-812-8583-4
31
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 63-96. - ISBN 978-83-8128-148-5
32
Rozliczenia międzyokresowe przychodów / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 191-197. - ISBN 978-83-8128-148-5
33
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 53-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
34
Błędy lat ubiegłych / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 15-19. - ISBN 978-83-8128-148-5
35
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 113-131. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
36
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 7-12. - ISBN 978-83-8128-148-5
37
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 143-154. - ISBN 978-83-8128-148-5
38
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 704-734. - ISBN 978-83-8128-148-5
39
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 735-762. - ISBN 978-83-8128-148-5
40
Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu / Anna STASZEL, Paweł ZIENIUK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 41-59. - ISBN 978-83-8085-380-5
41
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 907-929. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
42
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 677-686. - ISBN 978-83-8128-148-5
43
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 361-392. - ISBN 978-83-8128-148-5
44
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 347-408. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
45
Podatek odroczony / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 633-648. - ISBN 978-83-8128-148-5
46
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych / D. Adamek-Hyska, P. Barnik, M. Cellary, A. Cabała, E. Dworak, K. Gierszewska, A. HOŁDA, J. Jurga, W. Lachiewicz, M. Rotkiewicz, B. Rudnicka, A. STASZEL. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XXIV, 404 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - ISBN 978-83-812-8147-8
47
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 13-14. - ISBN 978-83-8128-148-5
48
Wartości szacunkowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 20-21. - ISBN 978-83-8128-148-5
49
Należności długoterminowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 117-120. - ISBN 978-83-8128-148-5
50
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 3-111. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
51
Zdarzenia po dacie bilansu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 22-24. - ISBN 978-83-8128-148-5
52
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 417-438. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
53
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 155-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
54
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 1-107. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
55
Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych = The Impact of Provisions and Impairment Losses on Assets on the Reliability of Financial Indicators / Anna STASZEL // W: Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych / red. nauk. Piotr Karpuś, Elżbieta Wrońska-Bukalska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - S. 137-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-868-5
56
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 573-593. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
57
Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego / Anna STASZEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016), s. 65-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1138/902. - ISSN 1898-6447
58
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016), s. 205-225. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf. - ISSN 1537-1514
59
Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej = Accounting as a Science Based on Research Into the Range of Subject Matters of Polish Scientific Literature / Anna STASZEL // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 268 (2016), s. 187-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/18.pdf. - ISSN 2083-8611
60
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
61
Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II = The Rules of Implementation and Functioning of the Scheme of Insurance Systems Solvency and Reinsurance Called Solvency II / Anna STASZEL // W: Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Teresa Hanna Bednarczyk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-688-9
62
Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego / Anna STASZEL // W: Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 44-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65046-02-4
63
Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Anna Staszel, Grzegorz Pamuła // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 13-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-9-8. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych
64
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 1-77. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
65
Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw = Consideration for Human Capital as a Unit's Basic Resource into the Financial Management of a Company / Anna STASZEL // W: Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 231-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-687-2
66
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 193-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
67
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 99-116. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
68
Reliability of economic intelligence and stability of financial markets = Spoľahlivosť ekonomickej inteligencie a stabilita finančných trhov / Anna STASZEL // W: Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy [on-line] = Financial Stability and Sustainable Growth in the European Union : Current Situation and Perspectives / editori Marta Orviská, Peter Krištofík, Peter Pisár. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum; Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2015. - S. 1-7. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-557-1054-9. - Pełny tekst: https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2015/prispevky%20a%20prezentacie/Sekcie/Staszel.pdf
69
Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT / Anna Staszel // W: Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - S. 115-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-1-6. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu
70
Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov? = Education in Accountancy : Will Certification of the Accounting Profession in Poland Result in an Increase in the Quality of the Accounting Occupation? / Anna Staszel // W: Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií [on-line] / ed. Erika L'apinová, Jolana Gubalová. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - S. [1]-[8]. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-557-0748-8. - Pełny tekst: http://www.ef.umb.sk/konferencie/vdrsp/zb/pdf/Staszel.pdf
71
Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników / Anna Staszel // W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 41-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-7-4. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami
72
Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej = The Analytical and Monitoring Model in the Risk Management of an Economic Unit / Anna Staszel // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 129-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit
73
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud? / Artur HOŁDA, Anna Staszel // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=326=Fit
74
Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych = The History of Accounting - One of the Oldest Economic Disciplines / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014), s. 127-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/530. - ISSN 1898-6447
75
Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji = From the Basic Laws of Physics to an Explanation what Capital Is : Introduction of Dobija's Model of Capital / Anna Staszel // W: Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014. - S. 298-311. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-431-2
76
Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych = The Role of the Internal Control and Audit in the Management of a Unit in the Sector of Public Finance / Anna Staszel // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit
77
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy / Artur HOŁDA, Anna Staszel. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - 246, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Rachunkowość). - ISBN 978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
78
Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa / Anna Staszel // W: Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy / red. Teresa H. Bednarczyk, Anna Korzeniowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 99-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-543-1
79
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania / Anna Staszel // W: Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 75-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-450-2
80
Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości / Anna Staszel // W: Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 93-102. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-4-9
81
Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych = Financial Reporting in the Global Financial Crisis - an Analysis of the Corrective Actions Taken / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013), s. 93-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/761/586. - ISSN 1898-6447
82
Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych = The Use of Mathematical Methods in the Social Sciences / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013), s. 63-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/730/552. - ISSN 1898-6447
83
Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych / Anna Staszel // W: Zarządzanie długiem w gospodarce / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. - S. 221-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-390-1
84
Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne = The Causes and Effects of Financial Crisis : Controversial Theoretical Issues / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013), s. 51-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/705. - ISSN 1898-6447
85
Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda / Anna Staszel // W: Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2013. - S. 49-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-2-9
86
Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms / Anna Staszel // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 219-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
87
Twórczy księgowy / Anna Staszel // W: Rachunkowość u progu nowej dekady / [red. Bartosz Lorenc]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 229-234. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-8-7
1
Hołda A., Staszel A., (2019), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 848-879.
2
Staszel A., (2019), Rozliczenia międzyokresowe przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 256-263.
3
Staszel A., (2019), Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 8-13.
4
Staszel A., (2019), Błędy lat ubiegłych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 16-20.
5
Hołda A., Staszel A., (2019), Zobowiązania długo- i krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 240-255.
6
Hołda A., Staszel A., (2019), Sporządzanie sprawozdań elektronicznych. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 477-491.
7
Hołda A., Staszel A., (2019), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 364-395.
8
Hołda A., Staszel A., (2019), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 880-907.
9
Staszel A., (2019), Wartości szacunkowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 21-22.
10
Hołda A., Staszel A., (2019), Środki trwałe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 87-126.
11
Hołda A., Staszel A., (2019), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 190-201.
12
Staszel A., (2019), Podatek odroczony. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 779-794.
13
Hołda A., Staszel A., (2019), Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 224-239.
14
Hołda A., Staszel A., (2019), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 819-830.
15
Staszel A., (2019), Należności długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 163-166.
16
Staszel A., (2019), Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 14-15.
17
Staszel A., Hołda A., (2019), The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions, "Financial Sciences", vol. 24, nr 1, s. 94-114; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529
18
Staszel A., (2019), Zdarzenia po dacie bilansu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 23-25.
19
Hołda A., Staszel A., (2018), Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 525-535.
20
Hołda A., Staszel A., (2018), "Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych, "Rachunkowość", R.69, nr 3, s. 3-11.
21
Hołda A., Staszel A., (2018), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 1099-1121.
22
Staszel A., (2018), Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych, Prom. Hołda A., Kraków : , 231 k.
23
Charchut K., Staszel A., (2018), Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 463-471.
24
Hołda A., Staszel A., (2018), Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 745-755.
25
Staszel A., (2018), Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 113-133.
26
Hołda A., Staszel A., (2018), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 353-401.
27
Hołda A., Staszel A., (2018), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 3-112.
28
Hołda A., Staszel A., (2018), Listy kontrolne (checklist). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 495-521.
29
Piotrowski M., Staszel A., (2018), Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 549-565.
30
Staszel A., (2018), Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 669-675.
31
Hołda A., Staszel A., (2017), Środki trwałe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 63-96.
32
Staszel A., (2017), Rozliczenia międzyokresowe przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 191-197.
33
Hołda A., Staszel A., (2017), Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 53-62.
34
Staszel A., (2017), Błędy lat ubiegłych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 15-19.
35
Staszel A., (2017), Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 113-131.
36
Staszel A., (2017), Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 7-12.
37
Hołda A., Staszel A., (2017), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 143-154.
38
Hołda A., Staszel A., (2017), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 704-734.
39
Hołda A., Staszel A., (2017), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 735-762.
40
Staszel A., Zieniuk P., (2017), Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 41-59.
41
Hołda A., Staszel A., (2017), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 907-929.
42
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 677-686.
43
Hołda A., Staszel A., (2017), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 361-392.
44
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 347-408.
45
Staszel A., (2017), Podatek odroczony. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 633-648.
46
Adamek-Hyska D., Barnik P., Cellary M., Cabała A., Dworak E., Gierszewska K., Hołda A., Jurga J., Lachiewicz W., Rotkiewicz M., Rudnicka B., Staszel A., (2017), Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXIV, 404 s.
47
Staszel A., (2017), Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 13-14.
48
Staszel A., (2017), Wartości szacunkowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 20-21.
49
Staszel A., (2017), Należności długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 117-120.
50
Hołda A., Staszel A., (2017), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-111.
51
Staszel A., (2017), Zdarzenia po dacie bilansu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 22-24.
52
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Walczak P. (red.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 417-438.
53
Hołda A., Staszel A., (2016), Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 155-162.
54
Hołda A., Staszel A., (2016), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-107.
55
Staszel A., (2016), Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych. [W:] Karpuś P., Wrońska-Bukalska E. (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 137-148.
56
Hołda A., Staszel A., (2016), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 573-593.
57
Staszel A., (2016), Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (958), s. 65-80; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1138/902
58
Hołda A., Staszel A., (2016), Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World, "China-USA Business Review", vol. 15, no. 5, s. 205-225; http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf
59
Staszel A., (2016), Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 268, s. 187-195; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/18.pdf
60
Hołda A., Staszel A., (2015), Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 132-143.
61
Staszel A., (2015), Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II. [W:] Bednarczyk (red.), Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 173-184.
62
Staszel A., (2015), Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego. [W:] Kamieniecka M., Nóżka A. (red.), Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 44-53.
63
Staszel A., Pamuła G., (2015), Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W:] Woźniak K. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 13-19.
64
Hołda A., Staszel A., (2015), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-77.
65
Staszel A., (2015), Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. [W:] Wrońska-Bukalska E. (red.), Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 231-244.
66
Hołda A., Staszel A., (2015), Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 193-202.
67
Hołda A., Staszel A., (2015), The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 99-116.
68
Staszel A., (2015), Reliability of economic intelligence and stability of financial markets. [W:] Orviská , Krištofík P., Pisár P. (red.), Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy [on-line], Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, s. 1-7.
69
Staszel A., (2015), Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT. [W:] Wawak S., Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków : Mfiles.pl, s. 115-121.
70
Staszel A., (2014), Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov?. [W:] L'apinová E., Gubalová J. (red.), Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií [on-line], Banská Bystrica : Belianum, s. [1]-[8].
71
Staszel A., (2014), Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników. [W:] Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T. (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Kraków : Mfiles.pl, s. 41-49.
72
Staszel A., (2014), Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 129-141.
73
Hołda A., Staszel A., (2014), Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 325-332.
74
Staszel A., (2014), Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (925), s. 127-138; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/530
75
Staszel A., (2014), Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji. [W:] Szmidt C. (red.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 298-311.
76
Staszel A., (2014), Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 49-59.
77
Hołda A., Staszel A., (2014), Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli: podejście pragmatyczne: teoria, zadania, testy, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 246, [1] s.
78
Staszel A., (2014), Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa. [W:] Bednarczyk , Korzeniowska A. (red.), Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 99-106.
79
Staszel A., (2014), Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania. [W:] Kamieniecka M., Nóżka A. (red.), Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 75-82.
80
Staszel A., (2013), Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości. [W:] Zygulski P. (red.), Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 93-102.
81
Staszel A., (2013), Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 913, s. 93-105; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/761/586
82
Staszel A., (2013), Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 917, s. 63-72; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/730/552
83
Staszel A., (2013), Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych. [W:] Kamieniecka M., Korzeniowska A., Misterek W. (red.), Zarządzanie długiem w gospodarce, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 221-224.
84
Staszel A., (2013), Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 920, s. 51-65; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/705
85
Staszel A., (2013), Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda. [W:] Wawak S. (red.), Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 49-56.
86
Staszel A., (2013), Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 219-226.
87
Staszel A., (2010), Twórczy księgowy. [W:] Lorenc B. (red.), Rachunkowość u progu nowej dekady, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 229-234.
1
@inbook{UEK:2168334375,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Leasing",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "848-879",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
2
@inbook{UEK:2168334351,
author = "Staszel Anna",
title = "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "256-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
3
@inbook{UEK:2168334295,
author = "Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "8-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
4
@inbook{UEK:2168334299,
author = "Staszel Anna",
title = "Błędy lat ubiegłych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "16-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
5
@inbook{UEK:2168334347,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Zobowiązania długo- i krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "240-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
6
@inbook{UEK:2168334275,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Sporządzanie sprawozdań elektronicznych",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2019",
pages = "477-491",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-461-6",
}
7
@inbook{UEK:2168334353,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "364-395",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
8
@inbook{UEK:2168334377,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Kontrakty długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "880-907",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
9
@inbook{UEK:2168334301,
author = "Staszel Anna",
title = "Wartości szacunkowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "21-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
10
@inbook{UEK:2168334331,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Środki trwałe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "87-126",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
11
@inbook{UEK:2168334343,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Należności krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "190-201",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
12
@inbook{UEK:2168334367,
author = "Staszel Anna",
title = "Podatek odroczony",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "779-794",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
13
@inbook{UEK:2168334345,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "224-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
14
@inbook{UEK:2168334371,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja Środków Trwałych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "819-830",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
15
@inbook{UEK:2168334337,
author = "Staszel Anna",
title = "Należności długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "163-166",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
16
@inbook{UEK:2168334297,
author = "Staszel Anna",
title = "Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "14-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
17
@article{UEK:2168332605,
author = "Staszel Anna and Hołda Artur",
title = "The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions",
journal = "Financial Sciences",
number = "vol. 24, 1",
pages = "94-114",
year = "2019",
}
18
@inbook{UEK:2168334303,
author = "Staszel Anna",
title = "Zdarzenia po dacie bilansu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "23-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
19
@inbook{UEK:2168328883,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "525-535",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
20
@article{UEK:2168328921,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Niskocenność w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych",
journal = "Rachunkowość",
number = "R.69, 3",
pages = "3-11",
year = "2018",
}
21
@inbook{UEK:2168328891,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "1099-1121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
22
@unpublished{UEK:2168333607,
author = "Staszel Anna",
title = "Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
23
@inbook{UEK:2168328911,
author = "Charchut Katarzyna and Staszel Anna",
title = "Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "463-471",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
24
@inbook{UEK:2168328917,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "745-755",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
25
@inbook{UEK:2168328863,
author = "Staszel Anna",
title = "Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "113-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
26
@inbook{UEK:2168328877,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "353-401",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
27
@inbook{UEK:2168328861,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "3-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
28
@inbook{UEK:2168328881,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Listy kontrolne (checklist)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "495-521",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
29
@inbook{UEK:2168328915,
author = "Piotrowski Marek and Staszel Anna",
title = "Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "549-565",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
30
@inbook{UEK:2168328887,
author = "Staszel Anna",
title = "Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "669-675",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
31
@inbook{UEK:2168328671,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Środki trwałe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "63-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
32
@inbook{UEK:2168328681,
author = "Staszel Anna",
title = "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "191-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
33
@inbook{UEK:2168322243,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "53-62",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
34
@inbook{UEK:2168328645,
author = "Staszel Anna",
title = "Błędy lat ubiegłych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "15-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
35
@inbook{UEK:2168318799,
author = "Staszel Anna",
title = "Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "113-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
36
@inbook{UEK:2168328635,
author = "Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "7-12",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
37
@inbook{UEK:2168328679,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Należności krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "143-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
38
@inbook{UEK:2168328843,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Leasing",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "704-734",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
39
@inbook{UEK:2168328845,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Kontrakty długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "735-762",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
40
@inbook{UEK:2168313203,
author = "Staszel Anna and Zieniuk Paweł",
title = "Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "41-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
41
@inbook{UEK:2168318865,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "907-929",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
42
@inbook{UEK:2168328839,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja Środków Trwałych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "677-686",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
43
@inbook{UEK:2168328689,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "361-392",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
44
@inbook{UEK:2168318861,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "347-408",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
45
@inbook{UEK:2168328833,
author = "Staszel Anna",
title = "Podatek odroczony",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "633-648",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
46
@book{UEK:2168328627,
author = "Adamek-Hyska Dorota and Barnik Paweł and Cellary Mieczysława and Cabała Adam and Dworak Elżbieta and Gierszewska Karolina and Hołda Artur and Jurga Jarosław and Lachiewicz Wojciech and Rotkiewicz Marek and Rudnicka Bożena and Staszel Anna",
title = "Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8147-8",
}
47
@inbook{UEK:2168328643,
author = "Staszel Anna",
title = "Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "13-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
48
@inbook{UEK:2168328651,
author = "Staszel Anna",
title = "Wartości szacunkowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "20-21",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
49
@inbook{UEK:2168328675,
author = "Staszel Anna",
title = "Należności długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "117-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
50
@inbook{UEK:2168318795,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "3-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
51
@inbook{UEK:2168328661,
author = "Staszel Anna",
title = "Zdarzenia po dacie bilansu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "22-24",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
52
@inbook{UEK:2168328609,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych",
pages = "417-438",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "Wyd. 4",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8",
}
53
@inbook{UEK:2168310825,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "155-162",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
54
@inbook{UEK:2168305529,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "1-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
55
@inbook{UEK:2168312219,
author = "Staszel Anna",
title = "Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych",
booktitle = "Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych",
pages = "137-148",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7784-868-5",
}
56
@inbook{UEK:2168305563,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "573-593",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
57
@article{UEK:2168313067,
author = "Staszel Anna",
title = "Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (958)",
pages = "65-80",
year = "2016",
}
58
@article{UEK:2168307241,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World",
journal = "China-USA Business Review",
number = "vol. 15, no. 5",
pages = "205-225",
year = "2016",
}
59
@article{UEK:2168308283,
author = "Staszel Anna",
title = "Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "268",
pages = "187-195",
year = "2016",
}
60
@inbook{UEK:2168299829,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "132-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
61
@inbook{UEK:2168300155,
author = "Staszel Anna",
title = "Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II",
booktitle = "Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy",
pages = "173-184",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-688-9",
}
62
@inbook{UEK:2168299983,
author = "Staszel Anna",
title = "Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego",
booktitle = "Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki",
pages = "44-53",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-65046-02-4",
}
63
@inbook{UEK:2168300615,
author = "Staszel Anna and Pamuła Grzegorz",
title = "Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych",
pages = "13-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-9-8",
}
64
@inbook{UEK:2168299231,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "1-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
65
@inbook{UEK:2168300239,
author = "Staszel Anna",
title = "Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw",
booktitle = "Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy",
pages = "231-244",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-687-2",
}
66
@inbook{UEK:2168304333,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "193-202",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
67
@inbook{UEK:2168294969,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "99-116",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
68
@inbook{UEK:2168310629,
author = "Staszel Anna",
title = "Reliability of economic intelligence and stability of financial markets",
booktitle = "Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy",
pages = "1-7",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum; Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta",
year = "2015",
isbn = "978-80-557-1054-9",
}
69
@inbook{UEK:2168300247,
author = "Staszel Anna",
title = "Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT",
booktitle = "Współczesne trendy w outsourcingu",
pages = "115-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-941408-1-6",
}
70
@inbook{UEK:2168304931,
author = "Staszel Anna",
title = "Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov?",
booktitle = "Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií",
pages = "[1]-[8]",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Belianum",
year = "2014",
isbn = "978-80-557-0748-8",
}
71
@inbook{UEK:2168300017,
author = "Staszel Anna",
title = "Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania organizacjami",
pages = "41-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-7-4",
}
72
@inbook{UEK:2168310627,
author = "Staszel Anna",
title = "Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "129-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
73
@inbook{UEK:2168287659,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "325-332",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
74
@article{UEK:2168299975,
author = "Staszel Anna",
title = "Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (925)",
pages = "127-138",
year = "2014",
}
75
@inbook{UEK:2168300005,
author = "Staszel Anna",
title = "Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji",
booktitle = "Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii",
pages = "298-311",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2014",
isbn = "978-83-7561-431-2",
}
76
@inbook{UEK:2168301157,
author = "Staszel Anna",
title = "Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "49-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
77
@book{UEK:2168289951,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5",
}
78
@inbook{UEK:2168300009,
author = "Staszel Anna",
title = "Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa",
booktitle = "Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy",
pages = "99-106",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7784-543-1",
}
79
@inbook{UEK:2168300199,
author = "Staszel Anna",
title = "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania",
booktitle = "Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji",
pages = "75-82",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7784-450-2",
}
80
@inbook{UEK:2168300223,
author = "Staszel Anna",
title = "Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości",
booktitle = "Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "93-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-931384-4-9",
}
81
@article{UEK:2168299969,
author = "Staszel Anna",
title = "Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "913",
pages = "93-105",
year = "2013",
}
82
@article{UEK:2168299971,
author = "Staszel Anna",
title = "Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "917",
pages = "63-72",
year = "2013",
}
83
@inbook{UEK:2168299977,
author = "Staszel Anna",
title = "Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych",
booktitle = "Zarządzanie długiem w gospodarce",
pages = "221-224",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7784-390-1",
}
84
@article{UEK:2168299973,
author = "Staszel Anna",
title = "Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "920",
pages = "51-65",
year = "2013",
}
85
@inbook{UEK:2168300015,
author = "Staszel Anna",
title = "Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda",
booktitle = "Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji",
pages = "49-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-2-9",
}
86
@inbook{UEK:2168299981,
author = "Staszel Anna",
title = "Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "219-226",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
87
@inbook{UEK:2168300161,
author = "Staszel Anna",
title = "Twórczy księgowy",
booktitle = "Rachunkowość u progu nowej dekady",
pages = "229-234",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-931384-8-7",
}