Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 255-263
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344428
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Należności krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 188-199
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344422
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Błędy lat ubiegłych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 19-23
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344360
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Podatek odroczony
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 877-892
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344438
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Wartości szacunkowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 24-25
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344362
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 16-18
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344358
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Rachunek przepływów pieniężnych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 367-398
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344430
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Leasing
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 942-974
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344448
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Należności długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 160-163
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344414
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Zdarzenia po dacie bilansu
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 26-28
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344364
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Środki trwałe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 83-123
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344404
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Kontrakty długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 975-1002
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344450
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 239-254
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344426
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 8-15
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344354
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 222-238
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344424
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 917-924
ISBN:
978-83-8198-190-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344442
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 224-239
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334345
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Błędy lat ubiegłych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 16-20
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334299
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 3-124
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340067
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 240-255
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334347
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Klasyfikacja środków trwałych
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 333-376
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340085
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Kontrakty długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 880-907
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334377
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Obszar swobody w rachunkowości
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2019
Physical description:
150, [2] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-952-4
Access mode:
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168340527
monograph
24

Title:
Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej
Source:
Rachunkowość. - R. 70, nr 11 (2019) , s. 13-26. - Streszcz.
Nr:
2168344132
unreviewed article
25

Author:
Title:
Podatek odroczony
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 779-794
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334367
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Wartości szacunkowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 21-22
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334301
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Listy kontrolne (checklist)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 469-492
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340087
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 256-263
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334351
chapter in monograph
See main document
29

Title:
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw
Source:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019) , s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This publication was funded out of the financial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
Nr:
2168332605
article
30

Title:
Leasing
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 848-879
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334375
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej
Source:
Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury / red. Teresa Krawczyk - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 957-967
Series:
(Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-942-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340703
chapter in monograph
32

Author:
Title:
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 8-13
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334295
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Zdarzenia po dacie bilansu
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 23-25
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334303
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Środki trwałe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 87-126
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334331
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 819-830
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334371
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 14-15
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334297
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Rachunek przepływów pieniężnych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 364-395
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334353
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 547-562
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340091
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 853-863
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340099
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 125-147
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340069
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Należności długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 163-166
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334337
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 1277-1295
Series:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340103
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Należności krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 190-201
ISBN:
978-83-8158-148-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334343
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 477-491
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334275
chapter in book
See main document
45

Author:
Title:
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-428
Nr:
2168333607
doctoral dissertation
46

Title:
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych
Source:
Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018) , s. 3-11. - Streszcz.
Nr:
2168328921
unreviewed article
47

Title:
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 745-755
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328917
chapter in book
See main document
48

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 3-112
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328861
chapter in monograph
See main document
49

Author:
Title:
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 113-133
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328863
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Klasyfikacja środków trwałych
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 353-401
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328877
chapter in monograph
See main document
51

Author:
Marek Piotrowski , Anna Staszel
Title:
Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 549-565
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328915
chapter in book
See main document
52

Title:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 525-535
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328883
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 669-675
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328887
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1099-1121
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328891
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Katarzyna Charchut , Anna Staszel
Title:
Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe
Source:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 463-471
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328911
chapter in book
See main document
56

Title:
Listy kontrolne (checklist)
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 495-521
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328881
chapter in monograph
See main document
57

Author:
Dorota Adamek-Hyska , Paweł Barnik , Mieczysława Cellary , Adam Cabała , Elżbieta Dworak , Karolina Gierszewska , Artur Hołda , Jarosław Jurga , Wojciech Lachiewicz , Marek Rotkiewicz , Bożena Rudnicka , Anna Staszel
Title:
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
XXIV, 404 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8147-8
Nr:
2168328627
book
58

Author:
Title:
Zdarzenia po dacie bilansu
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 22-24
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328661
chapter in monograph
See main document
59

Author:
Title:
Wartości szacunkowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 20-21
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328651
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Title:
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 113-131
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318799
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Należności krótkoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 143-154
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328679
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Leasing
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 704-734
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328843
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 53-62 - Bibliogr.
Research program:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Access mode:
Nr:
2168322243
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 907-929
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318865
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 3-111
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318795
chapter in monograph
See main document
66

Title:
Kontrakty długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 735-762
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328845
chapter in monograph
See main document
67

Author:
Title:
Należności długoterminowe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 117-120
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328675
chapter in monograph
See main document
68

Author:
Title:
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 13-14
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328643
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Klasyfikacja środków trwałych
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 347-408
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318861
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Środki trwałe
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 63-96
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328671
chapter in monograph
See main document
71

Author:
Title:
Podatek odroczony
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 633-648
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328833
chapter in monograph
See main document
72

Author:
Title:
Błędy lat ubiegłych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 15-19
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328645
chapter in monograph
See main document
73

Title:
Klasyfikacja środków trwałych
Source:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 417-438
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328609
chapter in book
74

Author:
Title:
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 191-197
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328681
chapter in monograph
See main document
75

Title:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 677-686
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328839
chapter in monograph
See main document
76

Author:
Title:
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 7-12
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328635
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Rachunek przepływów pieniężnych
Source:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 361-392
ISBN:
978-83-8128-148-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328689
chapter in monograph
See main document
78

Title:
Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 41-59
ISBN:
978-83-8085-380-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313203
chapter in monograph
See main document
79

Title:
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 155-162 - Bibliogr.
Research program:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310825
chapter in monograph
See main document
80

Title:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 573-593
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305563
chapter in monograph
See main document
81

Author:
Title:
Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych = The Impact of Provisions and Impairment Losses on Assets on the Reliability of Financial Indicators
Source:
Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych / red. nauk. Piotr Karpuś, Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 137-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-7784-868-5
Nr:
2168312219
chapter in monograph
82

Author:
Title:
Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016) , s. 65-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313067
article
83

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1-107
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305529
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World
Source:
China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016) , s. 205-225. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307241
article
85

Author:
Title:
Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej = Accounting as a Science Based on Research Into the Range of Subject Matters of Polish Scientific Literature
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 268 (2016) , s. 187-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308283
article
86

Author:
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia 2015 - Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy, Bańska Bystrzyca, Słowacja, od 2015-10-27 do 2015-10-27
Title:
Reliability of economic intelligence and stability of financial markets = Spoľahlivosť ekonomickej inteligencie a stabilita finančných trhov
Source:
Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy = Financial Stability and Sustainable Growth in the European Union : Current Situation and Perspectives / editori Marta Orviská, Peter Krištofík, Peter Pisár - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum; Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2015, s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication was funded out of the financial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-80-557-1054-9
Access mode:
Nr:
2168310629
chapter in conference materials
87

Author:
Conference:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Title:
Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT
Source:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 115-121 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Access mode:
Nr:
2168300247
chapter in conference materials
See main document
88

Conference:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Title:
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 99-116. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Access mode:
Nr:
2168294969
chapter in conference materials
89

Title:
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 193-202 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Accountancy of the Cracow Univesity of Economics (Project No. 014/WZ-KR/02/2015/S/5014)
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168304333
chapter in monograph
See main document
90

Author:
Title:
Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw = Consideration for Human Capital as a Unit's Basic Resource into the Financial Management of a Company
Source:
Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 231-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-687-2
Nr:
2168300239
chapter in monograph
91

Title:
Polityka rachunkowości
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1-77
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299231
chapter in monograph
See main document
92

Author:
Title:
Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II = The Rules of Implementation and Functioning of the Scheme of Insurance Systems Solvency and Reinsurance Called Solvency II
Source:
Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Teresa Hanna Bednarczyk - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-688-9
Nr:
2168300155
chapter in monograph
93

Title:
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299829
chapter in monograph
See main document
94

Author:
Title:
Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego
Source:
Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 44-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65046-02-4
Nr:
2168299983
chapter in monograph
95

Title:
Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Source:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 13-19 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-9-8
Access mode:
Nr:
2168300615
chapter in monograph
See main document
96

Author:
Title:
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania
Source:
Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014, s. 75-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-450-2
Nr:
2168300199
chapter in monograph
97

Author:
Conference:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Warszawa, Polska, od 2014-11-21 do 2014-11-21
Title:
Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji = From the Basic Laws of Physics to an Explanation what Capital Is : Introduction of Dobija's Model of Capital
Source:
Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014, s. 298-311. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-431-2
Nr:
2168300005
chapter in conference materials
98

Author:
Title:
Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa
Source:
Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy / red. Teresa H. Bednarczyk, Anna Korzeniowska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014, s. 99-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-543-1
Nr:
2168300009
chapter in monograph
99

Title:
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?
Source:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 325-332 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Access mode:
Nr:
2168287659
chapter in monograph
See main document
100

Author:
Title:
Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych = The History of Accounting - One of the Oldest Economic Disciplines
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 127-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299975
article
101

Author:
Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Title:
Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych = The Role of the Internal Control and Audit in the Management of a Unit in the Sector of Public Finance
Source:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Access mode:
Nr:
2168301157
chapter in conference materials
See main document
102

Author:
Title:
Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników
Source:
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 41-49 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-7-4
Access mode:
Nr:
2168300017
chapter in monograph
See main document
103

Author:
Title:
Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov? = Education in Accountancy : Will Certification of the Accounting Profession in Poland Result in an Increase in the Quality of the Accounting Occupation?
Source:
Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií / ed. Erika L'apinová, Jolana Gubalová - Banská Bystrica: Belianum, 2014, s. [1]-[8]. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-557-0748-8
Access mode:
Nr:
2168304931
chapter in monograph
104

Author:
Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Title:
Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej = The Analytical and Monitoring Model in the Risk Management of an Economic Unit
Source:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 129-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Access mode:
Nr:
2168310627
chapter in conference materials
See main document
105

Title:
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
246, [1] s.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość - Wydawnictwo C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
Nr:
2168289951
monograph
106

Author:
Title:
Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych
Source:
Zarządzanie długiem w gospodarce / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2013, s. 221-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-390-1
Nr:
2168299977
chapter in monograph
107

Author:
Conference:
Wyzwania Współczesnej Ekonomii, Finansów, Towaroznawstwa i Zarządzania, Kraków, Polska, od 2012-12-11 do 2012-12-11
Title:
Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości
Source:
Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013, s. 93-102. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-4-9
Nr:
2168300223
chapter in conference materials
108

Author:
Title:
Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne = The Causes and Effects of Financial Crisis : Controversial Theoretical Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 51-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299973
article
109

Author:
Title:
Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych = Financial Reporting in the Global Financial Crisis - an Analysis of the Corrective Actions Taken
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 93-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299969
article
110

Author:
Title:
Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda
Source:
Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2013, s. 49-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-2-9
Nr:
2168300015
chapter in monograph
See main document
111

Author:
Title:
Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 219-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168299981
chapter in monograph
See main document
112

Author:
Title:
Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych = The Use of Mathematical Methods in the Social Sciences
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 63-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299971
article
113

Author:
Conference:
V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Rachunkowość u progu nowej dekady", Kraków, Polska, od 2010-12-01 do 2010-12-03
Title:
Twórczy księgowy
Source:
Rachunkowość u progu nowej dekady / [red. Bartosz Lorenc] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 229-234 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-8-7
Nr:
2168300161
chapter in conference materials
1
Rozliczenia międzyokresowe przychodów / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 255-263. - ISBN 978-83-8198-190-3
2
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 188-199. - ISBN 978-83-8198-190-3
3
Błędy lat ubiegłych / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 19-23. - ISBN 978-83-8198-190-3
4
Podatek odroczony / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 877-892. - ISBN 978-83-8198-190-3
5
Wartości szacunkowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 24-25. - ISBN 978-83-8198-190-3
6
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 16-18. - ISBN 978-83-8198-190-3
7
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 367-398. - ISBN 978-83-8198-190-3
8
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 942-974. - ISBN 978-83-8198-190-3
9
Należności długoterminowe / Anna Staszel // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 160-163. - ISBN 978-83-8198-190-3
10
Zdarzenia po dacie bilansu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 26-28. - ISBN 978-83-8198-190-3
11
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 83-123. - ISBN 978-83-8198-190-3
12
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 975-1002. - ISBN 978-83-8198-190-3
13
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 239-254. - ISBN 978-83-8198-190-3
14
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 8-15. - ISBN 978-83-8198-190-3
15
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 222-238. - ISBN 978-83-8198-190-3
16
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 917-924. - ISBN 978-83-8198-190-3
17
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 224-239. - ISBN 978-83-8158-148-6
18
Błędy lat ubiegłych / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 16-20. - ISBN 978-83-8158-148-6
19
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-124. - ISBN 978-83-8158-458-6
20
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 240-255. - ISBN 978-83-8158-148-6
21
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 333-376. - ISBN 978-83-8158-458-6
22
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 880-907. - ISBN 978-83-8158-148-6
23
Obszar swobody w rachunkowości / Anna STASZEL. - Warszawa : Difin, 2019. - 150, [2] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-952-4
24
Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Rachunkowość. - R. 70, nr 11 (2019), s. 13-26. - Streszcz. - ISSN 0481-5475
25
Podatek odroczony / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 779-794. - ISBN 978-83-8158-148-6
26
Wartości szacunkowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 21-22. - ISBN 978-83-8158-148-6
27
Listy kontrolne (checklist) / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 469-492. - ISBN 978-83-8158-458-6
28
Rozliczenia międzyokresowe przychodów / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 256-263. - ISBN 978-83-8158-148-6
29
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw / Anna STASZEL, Artur HOŁDA // Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019), s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529. - ISSN 2080-5993
30
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 848-879. - ISBN 978-83-8158-148-6
31
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej / Anna STASZEL // W: Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury / red. Teresa Krawczyk. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 957-967. - ISBN 978-83-8158-942-0
32
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 8-13. - ISBN 978-83-8158-148-6
33
Zdarzenia po dacie bilansu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 23-25. - ISBN 978-83-8158-148-6
34
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 87-126. - ISBN 978-83-8158-148-6
35
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 819-830. - ISBN 978-83-8158-148-6
36
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 14-15. - ISBN 978-83-8158-148-6
37
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 364-395. - ISBN 978-83-8158-148-6
38
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Mariusz Pogoński // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 547-562. - ISBN 978-83-8158-458-6
39
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 853-863. - ISBN 978-83-8158-458-6
40
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 125-147. - ISBN 978-83-8158-458-6
41
Należności długoterminowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 163-166. - ISBN 978-83-8158-148-6
42
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1277-1295. - ISBN 978-83-8158-458-6
43
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 190-201. - ISBN 978-83-8158-148-6
44
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 477-491. - ISBN 978-83-8158-461-6
45
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych / Anna STASZEL ; Promotor: Artur HOŁDA. - Kraków, 2018. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003371
46
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018), s. 3-11. - Streszcz. - ISSN 0481-5475
47
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 745-755. - ISBN 978-83-812-8580-3
48
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-112. - ISBN 978-83-812-8583-4
49
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 113-133. - ISBN 978-83-812-8583-4
50
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 353-401. - ISBN 978-83-812-8583-4
51
Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym / Marek Piotrowski, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 549-565. - ISBN 978-83-812-8580-3
52
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 525-535. - ISBN 978-83-812-8583-4
53
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 669-675. - ISBN 978-83-812-8583-4
54
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1099-1121. - ISBN 978-83-812-8583-4
55
Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe / Katarzyna Charchut, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 463-471. - ISBN 978-83-812-8580-3
56
Listy kontrolne (checklist) / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 495-521. - ISBN 978-83-812-8583-4
57
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych / D. Adamek-Hyska, P. Barnik, M. Cellary, A. Cabała, E. Dworak, K. Gierszewska, A. HOŁDA, J. Jurga, W. Lachiewicz, M. Rotkiewicz, B. Rudnicka, A. STASZEL. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XXIV, 404 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - ISBN 978-83-812-8147-8
58
Zdarzenia po dacie bilansu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 22-24. - ISBN 978-83-8128-148-5
59
Wartości szacunkowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 20-21. - ISBN 978-83-8128-148-5
60
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 113-131. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
61
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 143-154. - ISBN 978-83-8128-148-5
62
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 704-734. - ISBN 978-83-8128-148-5
63
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 53-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
64
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 907-929. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
65
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 3-111. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
66
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 735-762. - ISBN 978-83-8128-148-5
67
Należności długoterminowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 117-120. - ISBN 978-83-8128-148-5
68
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 13-14. - ISBN 978-83-8128-148-5
69
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 347-408. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
70
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 63-96. - ISBN 978-83-8128-148-5
71
Podatek odroczony / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 633-648. - ISBN 978-83-8128-148-5
72
Błędy lat ubiegłych / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 15-19. - ISBN 978-83-8128-148-5
73
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 417-438. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
74
Rozliczenia międzyokresowe przychodów / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 191-197. - ISBN 978-83-8128-148-5
75
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 677-686. - ISBN 978-83-8128-148-5
76
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 7-12. - ISBN 978-83-8128-148-5
77
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 361-392. - ISBN 978-83-8128-148-5
78
Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu / Anna STASZEL, Paweł ZIENIUK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 41-59. - ISBN 978-83-8085-380-5
79
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 155-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
80
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 573-593. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
81
Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych = The Impact of Provisions and Impairment Losses on Assets on the Reliability of Financial Indicators / Anna STASZEL // W: Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych / red. nauk. Piotr Karpuś, Elżbieta Wrońska-Bukalska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - S. 137-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-868-5
82
Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego / Anna STASZEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016), s. 65-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1138/902. - ISSN 1898-6447
83
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 1-107. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
84
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016), s. 205-225. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf. - ISSN 1537-1514
85
Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej = Accounting as a Science Based on Research Into the Range of Subject Matters of Polish Scientific Literature / Anna STASZEL // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 268 (2016), s. 187-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/18.pdf. - ISSN 2083-8611
86
Reliability of economic intelligence and stability of financial markets = Spoľahlivosť ekonomickej inteligencie a stabilita finančných trhov / Anna STASZEL // W: Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy [on-line] = Financial Stability and Sustainable Growth in the European Union : Current Situation and Perspectives / editori Marta Orviská, Peter Krištofík, Peter Pisár. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum; Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2015. - S. 1-7. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-557-1054-9. - Pełny tekst: https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2015/prispevky%20a%20prezentacie/Sekcie/Staszel.pdf
87
Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT / Anna Staszel // W: Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - S. 115-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-1-6. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu
88
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 99-116. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
89
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 193-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
90
Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw = Consideration for Human Capital as a Unit's Basic Resource into the Financial Management of a Company / Anna STASZEL // W: Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 231-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-687-2
91
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 1-77. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
92
Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II = The Rules of Implementation and Functioning of the Scheme of Insurance Systems Solvency and Reinsurance Called Solvency II / Anna STASZEL // W: Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Teresa Hanna Bednarczyk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-688-9
93
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
94
Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego / Anna STASZEL // W: Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 44-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65046-02-4
95
Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Anna Staszel, Grzegorz Pamuła // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 13-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-9-8. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych
96
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania / Anna Staszel // W: Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 75-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-450-2
97
Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji = From the Basic Laws of Physics to an Explanation what Capital Is : Introduction of Dobija's Model of Capital / Anna Staszel // W: Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014. - S. 298-311. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-431-2
98
Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa / Anna Staszel // W: Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy / red. Teresa H. Bednarczyk, Anna Korzeniowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 99-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-543-1
99
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud? / Artur HOŁDA, Anna Staszel // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=326=Fit
100
Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych = The History of Accounting - One of the Oldest Economic Disciplines / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014), s. 127-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/530. - ISSN 1898-6447
101
Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych = The Role of the Internal Control and Audit in the Management of a Unit in the Sector of Public Finance / Anna Staszel // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit
102
Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników / Anna Staszel // W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 41-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-7-4. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami
103
Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov? = Education in Accountancy : Will Certification of the Accounting Profession in Poland Result in an Increase in the Quality of the Accounting Occupation? / Anna Staszel // W: Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií [on-line] / ed. Erika L'apinová, Jolana Gubalová. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - S. [1]-[8]. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-557-0748-8. - Pełny tekst: http://www.ef.umb.sk/konferencie/vdrsp/zb/pdf/Staszel.pdf
104
Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej = The Analytical and Monitoring Model in the Risk Management of an Economic Unit / Anna Staszel // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 129-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit
105
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy / Artur HOŁDA, Anna Staszel. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - 246, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Rachunkowość). - ISBN 978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
106
Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych / Anna Staszel // W: Zarządzanie długiem w gospodarce / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. - S. 221-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-390-1
107
Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości / Anna Staszel // W: Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 93-102. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-4-9
108
Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne = The Causes and Effects of Financial Crisis : Controversial Theoretical Issues / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013), s. 51-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/705. - ISSN 1898-6447
109
Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych = Financial Reporting in the Global Financial Crisis - an Analysis of the Corrective Actions Taken / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013), s. 93-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/761/586. - ISSN 1898-6447
110
Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda / Anna Staszel // W: Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2013. - S. 49-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-2-9
111
Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms / Anna Staszel // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 219-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
112
Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych = The Use of Mathematical Methods in the Social Sciences / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013), s. 63-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/730/552. - ISSN 1898-6447
113
Twórczy księgowy / Anna Staszel // W: Rachunkowość u progu nowej dekady / [red. Bartosz Lorenc]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 229-234. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-8-7
1
Staszel A., (2020), Rozliczenia międzyokresowe przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 255-263.
2
Hołda A., Staszel A., (2020), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 188-199.
3
Staszel A., (2020), Błędy lat ubiegłych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 19-23.
4
Staszel A., (2020), Podatek odroczony. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 877-892.
5
Staszel A., (2020), Wartości szacunkowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 24-25.
6
Staszel A., (2020), Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 16-18.
7
Hołda A., Staszel A., (2020), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 367-398.
8
Hołda A., Staszel A., (2020), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 942-974.
9
Staszel A., (2020), Należności długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 160-163.
10
Staszel A., (2020), Zdarzenia po dacie bilansu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 26-28.
11
Hołda A., Staszel A., (2020), Środki trwałe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 83-123.
12
Hołda A., Staszel A., (2020), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 975-1002.
13
Hołda A., Staszel A., (2020), Zobowiązania długo- i krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 239-254.
14
Staszel A., (2020), Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 8-15.
15
Hołda A., Staszel A., (2020), Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 222-238.
16
Hołda A., Staszel A., (2020), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 917-924.
17
Hołda A., Staszel A., (2019), Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 224-239.
18
Staszel A., (2019), Błędy lat ubiegłych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 16-20.
19
Hołda A., Staszel A., (2019), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-124.
20
Hołda A., Staszel A., (2019), Zobowiązania długo- i krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 240-255.
21
Hołda A., Staszel A., (2019), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 333-376.
22
Hołda A., Staszel A., (2019), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 880-907.
23
Staszel A., (2019), Obszar swobody w rachunkowości, Warszawa : Difin, 150, [2] s.
24
Hołda A., Staszel A., (2019), Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej, "Rachunkowość", R. 70, nr 11, s. 13-26.
25
Staszel A., (2019), Podatek odroczony. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 779-794.
26
Staszel A., (2019), Wartości szacunkowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 21-22.
27
Hołda A., Staszel A., (2019), Listy kontrolne (checklist). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 469-492.
28
Staszel A., (2019), Rozliczenia międzyokresowe przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 256-263.
29
Staszel A., Hołda A., (2019), The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions, "Financial Sciences", vol. 24, nr 1, s. 94-114; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529
30
Hołda A., Staszel A., (2019), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 848-879.
31
Staszel A., (2019), Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej. [W:] Krawczyk T. (red.), Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 957-967.
32
Staszel A., (2019), Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 8-13.
33
Staszel A., (2019), Zdarzenia po dacie bilansu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 23-25.
34
Hołda A., Staszel A., (2019), Środki trwałe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 87-126.
35
Hołda A., Staszel A., (2019), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 819-830.
36
Staszel A., (2019), Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 14-15.
37
Hołda A., Staszel A., (2019), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 364-395.
38
Hołda A., Staszel A., Pogoński M., (2019), Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 547-562.
39
Staszel A., (2019), Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 853-863.
40
Staszel A., (2019), Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 125-147.
41
Staszel A., (2019), Należności długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 163-166.
42
Hołda A., Staszel A., (2019), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1277-1295.
43
Hołda A., Staszel A., (2019), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 190-201.
44
Hołda A., Staszel A., (2019), Sporządzanie sprawozdań elektronicznych. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 477-491.
45
Staszel A., (2018), Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych, Prom. Hołda A., Kraków : , 231 k.
46
Hołda A., Staszel A., (2018), "Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych, "Rachunkowość", R.69, nr 3, s. 3-11.
47
Hołda A., Staszel A., (2018), Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 745-755.
48
Hołda A., Staszel A., (2018), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-112.
49
Staszel A., (2018), Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 113-133.
50
Hołda A., Staszel A., (2018), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 353-401.
51
Piotrowski M., Staszel A., (2018), Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 549-565.
52
Hołda A., Staszel A., (2018), Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 525-535.
53
Staszel A., (2018), Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 669-675.
54
Hołda A., Staszel A., (2018), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1099-1121.
55
Charchut K., Staszel A., (2018), Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 463-471.
56
Hołda A., Staszel A., (2018), Listy kontrolne (checklist). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 495-521.
57
Adamek-Hyska D., Barnik P., Cellary M., Cabała A., Dworak E., Gierszewska K., Hołda A., Jurga J., Lachiewicz W., Rotkiewicz M., Rudnicka B., Staszel A., (2017), Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXIV, 404 s.
58
Staszel A., (2017), Zdarzenia po dacie bilansu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 22-24.
59
Staszel A., (2017), Wartości szacunkowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 20-21.
60
Staszel A., (2017), Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 113-131.
61
Hołda A., Staszel A., (2017), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 143-154.
62
Hołda A., Staszel A., (2017), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 704-734.
63
Hołda A., Staszel A., (2017), Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 53-62.
64
Hołda A., Staszel A., (2017), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 907-929.
65
Hołda A., Staszel A., (2017), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-111.
66
Hołda A., Staszel A., (2017), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 735-762.
67
Staszel A., (2017), Należności długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 117-120.
68
Staszel A., (2017), Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 13-14.
69
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 347-408.
70
Hołda A., Staszel A., (2017), Środki trwałe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 63-96.
71
Staszel A., (2017), Podatek odroczony. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 633-648.
72
Staszel A., (2017), Błędy lat ubiegłych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 15-19.
73
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Walczak P. (red.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 417-438.
74
Staszel A., (2017), Rozliczenia międzyokresowe przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 191-197.
75
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 677-686.
76
Staszel A., (2017), Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 7-12.
77
Hołda A., Staszel A., (2017), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 361-392.
78
Staszel A., Zieniuk P., (2017), Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 41-59.
79
Hołda A., Staszel A., (2016), Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 155-162.
80
Hołda A., Staszel A., (2016), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 573-593.
81
Staszel A., (2016), Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych. [W:] Karpuś P., Wrońska-Bukalska E. (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 137-148.
82
Staszel A., (2016), Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (958), s. 65-80; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1138/902
83
Hołda A., Staszel A., (2016), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-107.
84
Hołda A., Staszel A., (2016), Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World, "China-USA Business Review", vol. 15, no. 5, s. 205-225; http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf
85
Staszel A., (2016), Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 268, s. 187-195; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/18.pdf
86
Staszel A., (2015), Reliability of economic intelligence and stability of financial markets. [W:] Orviská , Krištofík P., Pisár P. (red.), Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy [on-line], Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, s. 1-7.
87
Staszel A., (2015), Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT. [W:] Wawak S., Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków : Mfiles.pl, s. 115-121.
88
Hołda A., Staszel A., (2015), The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 99-116.
89
Hołda A., Staszel A., (2015), Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 193-202.
90
Staszel A., (2015), Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. [W:] Wrońska-Bukalska E. (red.), Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 231-244.
91
Hołda A., Staszel A., (2015), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-77.
92
Staszel A., (2015), Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II. [W:] Bednarczyk (red.), Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 173-184.
93
Hołda A., Staszel A., (2015), Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 132-143.
94
Staszel A., (2015), Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego. [W:] Kamieniecka M., Nóżka A. (red.), Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 44-53.
95
Staszel A., Pamuła G., (2015), Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W:] Woźniak K. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 13-19.
96
Staszel A., (2014), Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania. [W:] Kamieniecka M., Nóżka A. (red.), Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 75-82.
97
Staszel A., (2014), Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji. [W:] Szmidt C. (red.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 298-311.
98
Staszel A., (2014), Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa. [W:] Bednarczyk , Korzeniowska A. (red.), Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 99-106.
99
Hołda A., Staszel A., (2014), Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 325-332.
100
Staszel A., (2014), Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (925), s. 127-138; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/530
101
Staszel A., (2014), Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 49-59.
102
Staszel A., (2014), Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników. [W:] Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T. (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Kraków : Mfiles.pl, s. 41-49.
103
Staszel A., (2014), Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov?. [W:] L'apinová E., Gubalová J. (red.), Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií [on-line], Banská Bystrica : Belianum, s. [1]-[8].
104
Staszel A., (2014), Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 129-141.
105
Hołda A., Staszel A., (2014), Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli: podejście pragmatyczne: teoria, zadania, testy, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 246, [1] s.
106
Staszel A., (2013), Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych. [W:] Kamieniecka M., Korzeniowska A., Misterek W. (red.), Zarządzanie długiem w gospodarce, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 221-224.
107
Staszel A., (2013), Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości. [W:] Zygulski P. (red.), Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 93-102.
108
Staszel A., (2013), Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 920, s. 51-65; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/705
109
Staszel A., (2013), Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 913, s. 93-105; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/761/586
110
Staszel A., (2013), Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda. [W:] Wawak S. (red.), Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 49-56.
111
Staszel A., (2013), Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 219-226.
112
Staszel A., (2013), Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 917, s. 63-72; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/730/552
113
Staszel A., (2010), Twórczy księgowy. [W:] Lorenc B. (red.), Rachunkowość u progu nowej dekady, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 229-234.
1
@inbook{UEK:2168344428,
author = "Anna Staszel",
title = "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "255-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
2
@inbook{UEK:2168344422,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Należności krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "188-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
3
@inbook{UEK:2168344360,
author = "Anna Staszel",
title = "Błędy lat ubiegłych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "19-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
4
@inbook{UEK:2168344438,
author = "Anna Staszel",
title = "Podatek odroczony",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "877-892",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
5
@inbook{UEK:2168344362,
author = "Anna Staszel",
title = "Wartości szacunkowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "24-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
6
@inbook{UEK:2168344358,
author = "Anna Staszel",
title = "Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "16-18",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
7
@inbook{UEK:2168344430,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "367-398",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
8
@inbook{UEK:2168344448,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Leasing",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "942-974",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
9
@inbook{UEK:2168344414,
author = "Anna Staszel",
title = "Należności długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "160-163",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
10
@inbook{UEK:2168344364,
author = "Anna Staszel",
title = "Zdarzenia po dacie bilansu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "26-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
11
@inbook{UEK:2168344404,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Środki trwałe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "83-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
12
@inbook{UEK:2168344450,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Kontrakty długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "975-1002",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
13
@inbook{UEK:2168344426,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Zobowiązania długo- i krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "239-254",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
14
@inbook{UEK:2168344354,
author = "Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "8-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
15
@inbook{UEK:2168344424,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "222-238",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
16
@inbook{UEK:2168344442,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Klasyfikacja Środków Trwałych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "917-924",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
17
@inbook{UEK:2168334345,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "224-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
18
@inbook{UEK:2168334299,
author = "Anna Staszel",
title = "Błędy lat ubiegłych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "16-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
19
@inbook{UEK:2168340067,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "3-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-458-6",
}
20
@inbook{UEK:2168334347,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Zobowiązania długo- i krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "240-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
21
@inbook{UEK:2168340085,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "333-376",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-458-6",
}
22
@inbook{UEK:2168334377,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Kontrakty długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "880-907",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
23
@book{UEK:2168340527,
author = "Anna Staszel",
title = "Obszar swobody w rachunkowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-8085-952-4",
}
24
@article{UEK:2168344132,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 70, 11",
pages = "13-26",
year = "2019",
}
25
@inbook{UEK:2168334367,
author = "Anna Staszel",
title = "Podatek odroczony",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "779-794",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
26
@inbook{UEK:2168334301,
author = "Anna Staszel",
title = "Wartości szacunkowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "21-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
27
@inbook{UEK:2168340087,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Listy kontrolne (checklist)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "469-492",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-458-6",
}
28
@inbook{UEK:2168334351,
author = "Anna Staszel",
title = "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "256-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
29
@article{UEK:2168332605,
author = "Anna Staszel and Artur Hołda",
title = "The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions",
journal = "Financial Sciences",
number = "vol. 24, 1",
pages = "94-114",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/fins.2019.1.06},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529},
}
30
@inbook{UEK:2168334375,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Leasing",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "848-879",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
31
@inbook{UEK:2168340703,
author = "Anna Staszel",
title = "Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej",
booktitle = "Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury",
pages = "957-967",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-942-0",
}
32
@inbook{UEK:2168334295,
author = "Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "8-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
33
@inbook{UEK:2168334303,
author = "Anna Staszel",
title = "Zdarzenia po dacie bilansu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "23-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
34
@inbook{UEK:2168334331,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Środki trwałe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "87-126",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
35
@inbook{UEK:2168334371,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Klasyfikacja Środków Trwałych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "819-830",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
36
@inbook{UEK:2168334297,
author = "Anna Staszel",
title = "Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "14-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
37
@inbook{UEK:2168334353,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "364-395",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
38
@inbook{UEK:2168340091,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel and Mariusz Pogoński",
title = "Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "547-562",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-458-6",
}
39
@inbook{UEK:2168340099,
author = "Anna Staszel",
title = "Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "853-863",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-458-6",
}
40
@inbook{UEK:2168340069,
author = "Anna Staszel",
title = "Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "125-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-458-6",
}
41
@inbook{UEK:2168334337,
author = "Anna Staszel",
title = "Należności długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "163-166",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
42
@inbook{UEK:2168340103,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "1277-1295",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-458-6",
}
43
@inbook{UEK:2168334343,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Należności krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "190-201",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
44
@inbook{UEK:2168334275,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Sporządzanie sprawozdań elektronicznych",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2019",
pages = "477-491",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-461-6",
}
45
@unpublished{UEK:2168333607,
author = "Anna Staszel",
title = "Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003371},
}
46
@article{UEK:2168328921,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Niskocenność w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych",
journal = "Rachunkowość",
number = "R.69, 3",
pages = "3-11",
year = "2018",
}
47
@inbook{UEK:2168328917,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "745-755",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
48
@inbook{UEK:2168328861,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "3-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
49
@inbook{UEK:2168328863,
author = "Anna Staszel",
title = "Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "113-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
50
@inbook{UEK:2168328877,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "353-401",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
51
@inbook{UEK:2168328915,
author = "Marek Piotrowski and Anna Staszel",
title = "Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "549-565",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
52
@inbook{UEK:2168328883,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "525-535",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
53
@inbook{UEK:2168328887,
author = "Anna Staszel",
title = "Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "669-675",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
54
@inbook{UEK:2168328891,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "1099-1121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
55
@inbook{UEK:2168328911,
author = "Katarzyna Charchut and Anna Staszel",
title = "Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "463-471",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
56
@inbook{UEK:2168328881,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Listy kontrolne (checklist)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "495-521",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
57
@book{UEK:2168328627,
author = "Dorota Adamek-Hyska and Paweł Barnik and Mieczysława Cellary and Adam Cabała and Elżbieta Dworak and Karolina Gierszewska and Artur Hołda and Jarosław Jurga and Wojciech Lachiewicz and Marek Rotkiewicz and Bożena Rudnicka and Anna Staszel",
title = "Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8147-8",
}
58
@inbook{UEK:2168328661,
author = "Anna Staszel",
title = "Zdarzenia po dacie bilansu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "22-24",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
59
@inbook{UEK:2168328651,
author = "Anna Staszel",
title = "Wartości szacunkowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "20-21",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
60
@inbook{UEK:2168318799,
author = "Anna Staszel",
title = "Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "113-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
61
@inbook{UEK:2168328679,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Należności krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "143-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
62
@inbook{UEK:2168328843,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Leasing",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "704-734",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
63
@inbook{UEK:2168322243,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "53-62",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
64
@inbook{UEK:2168318865,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "907-929",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
65
@inbook{UEK:2168318795,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "3-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
66
@inbook{UEK:2168328845,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Kontrakty długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "735-762",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
67
@inbook{UEK:2168328675,
author = "Anna Staszel",
title = "Należności długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "117-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
68
@inbook{UEK:2168328643,
author = "Anna Staszel",
title = "Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "13-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
69
@inbook{UEK:2168318861,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "347-408",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
70
@inbook{UEK:2168328671,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Środki trwałe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "63-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
71
@inbook{UEK:2168328833,
author = "Anna Staszel",
title = "Podatek odroczony",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "633-648",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
72
@inbook{UEK:2168328645,
author = "Anna Staszel",
title = "Błędy lat ubiegłych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "15-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
73
@inbook{UEK:2168328609,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych",
pages = "417-438",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "Wyd. 4",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8",
}
74
@inbook{UEK:2168328681,
author = "Anna Staszel",
title = "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "191-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
75
@inbook{UEK:2168328839,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Klasyfikacja Środków Trwałych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "677-686",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
76
@inbook{UEK:2168328635,
author = "Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "7-12",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
77
@inbook{UEK:2168328689,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "361-392",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
78
@inbook{UEK:2168313203,
author = "Anna Staszel and Paweł Zieniuk",
title = "Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "41-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
79
@inbook{UEK:2168310825,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "155-162",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
80
@inbook{UEK:2168305563,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "573-593",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
81
@inbook{UEK:2168312219,
author = "Anna Staszel",
title = "Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych",
booktitle = "Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych",
pages = "137-148",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7784-868-5",
}
82
@article{UEK:2168313067,
author = "Anna Staszel",
title = "Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (958)",
pages = "65-80",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0958.1005},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1138/902},
}
83
@inbook{UEK:2168305529,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "1-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
84
@article{UEK:2168307241,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World",
journal = "China-USA Business Review",
number = "vol. 15, no. 5",
pages = "205-225",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17265/1537-1514/2016.05.001},
url = {http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf},
}
85
@article{UEK:2168308283,
author = "Anna Staszel",
title = "Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "268",
pages = "187-195",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/18.pdf},
}
86
@inbook{UEK:2168310629,
author = "Anna Staszel",
title = "Reliability of economic intelligence and stability of financial markets",
booktitle = "Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy",
pages = "1-7",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum; Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta",
year = "2015",
url = {https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2015/prispevky%20a%20prezentacie/Sekcie/Staszel.pdf},
isbn = "978-80-557-1054-9",
}
87
@inbook{UEK:2168300247,
author = "Anna Staszel",
title = "Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT",
booktitle = "Współczesne trendy w outsourcingu",
pages = "115-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu},
isbn = "978-83-941408-1-6",
}
88
@inbook{UEK:2168294969,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "99-116",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
url = {http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf},
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
89
@inbook{UEK:2168304333,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "193-202",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
90
@inbook{UEK:2168300239,
author = "Anna Staszel",
title = "Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw",
booktitle = "Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy",
pages = "231-244",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-687-2",
}
91
@inbook{UEK:2168299231,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "1-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
92
@inbook{UEK:2168300155,
author = "Anna Staszel",
title = "Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II",
booktitle = "Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy",
pages = "173-184",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-688-9",
}
93
@inbook{UEK:2168299829,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "132-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264},
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
94
@inbook{UEK:2168299983,
author = "Anna Staszel",
title = "Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego",
booktitle = "Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki",
pages = "44-53",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-65046-02-4",
}
95
@inbook{UEK:2168300615,
author = "Anna Staszel and Grzegorz Pamuła",
title = "Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych",
pages = "13-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-9-8",
}
96
@inbook{UEK:2168300199,
author = "Anna Staszel",
title = "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania",
booktitle = "Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji",
pages = "75-82",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7784-450-2",
}
97
@inbook{UEK:2168300005,
author = "Anna Staszel",
title = "Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji",
booktitle = "Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii",
pages = "298-311",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2014",
isbn = "978-83-7561-431-2",
}
98
@inbook{UEK:2168300009,
author = "Anna Staszel",
title = "Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa",
booktitle = "Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy",
pages = "99-106",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7784-543-1",
}
99
@inbook{UEK:2168287659,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "325-332",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=326=Fit},
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
100
@article{UEK:2168299975,
author = "Anna Staszel",
title = "Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (925)",
pages = "127-138",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0108},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/530},
}
101
@inbook{UEK:2168301157,
author = "Anna Staszel",
title = "Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "49-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit},
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
102
@inbook{UEK:2168300017,
author = "Anna Staszel",
title = "Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania organizacjami",
pages = "41-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-7-4",
}
103
@inbook{UEK:2168304931,
author = "Anna Staszel",
title = "Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov?",
booktitle = "Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií",
pages = "[1]-[8]",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Belianum",
year = "2014",
url = {http://www.ef.umb.sk/konferencie/vdrsp/zb/pdf/Staszel.pdf},
isbn = "978-80-557-0748-8",
}
104
@inbook{UEK:2168310627,
author = "Anna Staszel",
title = "Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "129-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit},
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
105
@book{UEK:2168289951,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5",
}
106
@inbook{UEK:2168299977,
author = "Anna Staszel",
title = "Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych",
booktitle = "Zarządzanie długiem w gospodarce",
pages = "221-224",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7784-390-1",
}
107
@inbook{UEK:2168300223,
author = "Anna Staszel",
title = "Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości",
booktitle = "Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "93-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-931384-4-9",
}
108
@article{UEK:2168299973,
author = "Anna Staszel",
title = "Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "920",
pages = "51-65",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/705},
}
109
@article{UEK:2168299969,
author = "Anna Staszel",
title = "Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "913",
pages = "93-105",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/761/586},
}
110
@inbook{UEK:2168300015,
author = "Anna Staszel",
title = "Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda",
booktitle = "Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji",
pages = "49-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-2-9",
}
111
@inbook{UEK:2168299981,
author = "Anna Staszel",
title = "Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "219-226",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
112
@article{UEK:2168299971,
author = "Anna Staszel",
title = "Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "917",
pages = "63-72",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/730/552},
}
113
@inbook{UEK:2168300161,
author = "Anna Staszel",
title = "Twórczy księgowy",
booktitle = "Rachunkowość u progu nowej dekady",
pages = "229-234",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-931384-8-7",
}