Publications of the selected author

1

Title:
Ocena zasadności i możliwych skutków wprowadzenia przez Europejski Bank Centralny ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej = Assessment on the Validity and Possible Effects of the Introduction of the European Central Bank Quantitative Easing
Source:
Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Teresa Hanna Bednarczyk - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 11-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-688-9
Nr:
2168300141
chapter in monograph
2

Title:
Przetargowe sposoby udzielania zamówień publicznych w Czechach = Tendering Methods for Awarding Public Procurement Contracts in the Czech Republic
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (42) (2014) , s. 73-99. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295673
article
See main document
1
Ocena zasadności i możliwych skutków wprowadzenia przez Europejski Bank Centralny ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej = Assessment on the Validity and Possible Effects of the Introduction of the European Central Bank Quantitative Easing / Aleksandra Mazurkiewicz // W: Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Teresa Hanna Bednarczyk. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015. - S. 11-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-688-9
2
Przetargowe sposoby udzielania zamówień publicznych w Czechach = Tendering Methods for Awarding Public Procurement Contracts in the Czech Republic / Aleksandra Mazurkiewicz // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (42) (2014), s. 73-99. - Summ. - ISSN 1733-0777
1
Mazurkiewicz A., (2015), Ocena zasadności i możliwych skutków wprowadzenia przez Europejski Bank Centralny ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej. [W:] Bednarczyk (red.), Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 11-20.
2
Mazurkiewicz A., (2014), Przetargowe sposoby udzielania zamówień publicznych w Czechach, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (42), s. 73-99.
1
@inbook{fmUEK:2168300141,
author = "Aleksandra Mazurkiewicz",
title = "Ocena zasadności i możliwych skutków wprowadzenia przez Europejski Bank Centralny ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej",
booktitle = "Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy",
pages = "11-20",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-688-9",
}
2
@article{artUEK:2168295673,
author = "Aleksandra Mazurkiewicz",
title = "Przetargowe sposoby udzielania zamówień publicznych w Czechach",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (42)",
pages = "73-99",
year = "2014",
}