Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Główne standardy raportowania społecznej odpowiedzialności
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 27-40
ISBN:
978-83-8085-380-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313201
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Marta Łętek , Gergő Barta
Title:
Non-financial Performance Indicators as a New Approach to Measure the Value of Companies
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 247-254 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Access mode:
Nr:
2168304111
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Business Angels as a Potential Financial Engine for Start-Ups and as a Support for Management in Poland
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 557-566 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168296295
chapter in monograph
See main document
1
Główne standardy raportowania społecznej odpowiedzialności / Marta Łętek // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 27-40. - ISBN 978-83-8085-380-5
2
Non-financial Performance Indicators as a New Approach to Measure the Value of Companies / Marta Łętek, Gergő Barta // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 247-254. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf
3
Business Angels as a Potential Financial Engine for Start-Ups and as a Support for Management in Poland / Marta ŁĘTEK // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 557-566. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
1
Łętek M., (2017), Główne standardy raportowania społecznej odpowiedzialności. [W:] KRASODOMSKA J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 27-40.
2
Łętek M., Barta G., (2015), Non-financial Performance Indicators as a New Approach to Measure the Value of Companies. [W:] MIKUŁA B., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 247-254.
3
Łętek M., (2013), Business Angels as a Potential Financial Engine for Start-Ups and as a Support for Management in Poland. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 557-566.
1
@inbook{UEK:2168313201,
author = "Marta Łętek",
title = "Główne standardy raportowania społecznej odpowiedzialności",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "27-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
2
@inbook{UEK:2168304111,
author = "Marta Łętek and Gergő Barta",
title = "Non-financial Performance Indicators as a New Approach to Measure the Value of Companies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "247-254",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf},
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
3
@inbook{UEK:2168296295,
author = "Marta Łętek",
title = "Business Angels as a Potential Financial Engine for Start-Ups and as a Support for Management in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "557-566",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID