Publications of the selected author
1

Title:
The Impact of International Financial Reporting Standards on the Quality of Financial Information = Wpływ stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSFF) na jakość informacji finansowej
Source:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 112 (2019) , s. 241-259. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168346416
article
2

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI Vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie, Žilina, Słowacja, od 2017-11-03 do 2017-11-03
Title:
The Quality of the Financial Result and Its Determinants, the Local and Regional Factors
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov / red. Jana Štofková - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2017, s. 95-104. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1402-7
Nr:
2168321347
chapter in conference materials
3

Title:
Znaczenie outsourcingu procesów finansowo-księgowych w działaniu współczesnych przedsiębiorstw w Polsce - analiza rynku usług outsourcingowych w zakresie rachunkowości
Source:
Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. Katarzyna ŚWIETLA - Warszawa: Difin, 2017, s. 134-151
ISBN:
978-83-8085-395-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314481
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Standaryzacja rachunkowości jednostek sektora publicznego w Unii Europejskiej
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 174-185
ISBN:
978-83-8085-133-7
Nr:
2168304497
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Z problematyki weryfikacji wiarygodności ekonomicznej osoby trzeciej wspierającej wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne = The Problem of Verifying Business Credibility of a Third Party Subordinate to a Contractor Applying for a Public Procurement Contract
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (45) (2015) , s. 22-39. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168296761
article
6

Title:
Badanie wiarygodności ekonomicznej ubiegającego się o zamówienie publiczne = Checking Economic Credibility of a Public Procurement Bidder
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (40) (2014) , s. 13-29. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości praktyki. Cz. 1
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295819
article
7

Title:
Analiza ulgi prorodzinnej w kontekście zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych = Analysis of Family Allowance in the Context of Changes in the Income Tax on Individuals
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 87-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168302591
article
8

Title:
An Analysis of Work Time and Income Self-Management Techniques : When You Earn More if You Work Less
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 683-690
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168324805
chapter in monograph
See main document
1
The Impact of International Financial Reporting Standards on the Quality of Financial Information = Wpływ stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSFF) na jakość informacji finansowej / Bartosz GOŁĘBIOWSKI // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 112 (2019), s. 241-259. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/600. - ISSN 0081-6841
2
The Quality of the Financial Result and Its Determinants, the Local and Regional Factors / Marcin KĘDZIOR, Bartosz GOŁĘBIOWSKI // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov / ed. Jana Štofková. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2017. - S. 95-104. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1402-7
3
Znaczenie outsourcingu procesów finansowo-księgowych w działaniu współczesnych przedsiębiorstw w Polsce - analiza rynku usług outsourcingowych w zakresie rachunkowości / Bartosz Gołębiowski // W: Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 134-151. - ISBN 978-83-8085-395-9
4
Standaryzacja rachunkowości jednostek sektora publicznego w Unii Europejskiej / Bartosz Gołębiowski // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 174-185. - ISBN 978-83-8085-133-7
5
Z problematyki weryfikacji wiarygodności ekonomicznej osoby trzeciej wspierającej wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne = The Problem of Verifying Business Credibility of a Third Party Subordinate to a Contractor Applying for a Public Procurement Contract / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Tomasz MAŚLANKA, Anna Mroczek, Bartosz Gołębiowski // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (45) (2015), s. 22-39. - Summ. - ISSN 1733-0777
6
Badanie wiarygodności ekonomicznej ubiegającego się o zamówienie publiczne = Checking Economic Credibility of a Public Procurement Bidder / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Tomasz MAŚLANKA, Jakub Bator, Bartosz Gołębiowski // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (40) (2014), s. 13-29. - Summ.. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości praktyki. Cz. 1. - ISSN 1733-0777
7
Analiza ulgi prorodzinnej w kontekście zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych = Analysis of Family Allowance in the Context of Changes in the Income Tax on Individuals / Bartosz Gołębiowski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014), s. 87-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/528/324. - ISSN 1898-6447
8
An Analysis of Work Time and Income Self-Management Techniques : When You Earn More if You Work Less / Bartosz Gołębiowski // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK . - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 683-690. - ISBN 978-83-62511-82-2
1
Gołębiowski B., (2019), The Impact of International Financial Reporting Standards on the Quality of Financial Information, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 112, s. 241-259; http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/600
2
Kędzior M., Gołębiowski B., (2017), The Quality of the Financial Result and Its Determinants, the Local and Regional Factors. [W:] Štofková J. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 95-104.
3
Gołębiowski B., (2017), Znaczenie outsourcingu procesów finansowo-księgowych w działaniu współczesnych przedsiębiorstw w Polsce - analiza rynku usług outsourcingowych w zakresie rachunkowości. [W:] ŚWIETLA K. (red.), Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, Warszawa : Difin, s. 134-151.
4
Gołębiowski B., (2016), Standaryzacja rachunkowości jednostek sektora publicznego w Unii Europejskiej. [W:] Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian, Warszawa : Difin SA, s. 174-185.
5
Andrzejewski M., Maślanka T., Mroczek A., Gołębiowski B., (2015), Z problematyki weryfikacji wiarygodności ekonomicznej osoby trzeciej wspierającej wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (45), s. 22-39.
6
Andrzejewski M., Maślanka T., Bator J., Gołębiowski B., (2014), Badanie wiarygodności ekonomicznej ubiegającego się o zamówienie publiczne, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (40), s. 13-29.
7
Gołębiowski B., (2014), Analiza ulgi prorodzinnej w kontekście zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (925), s. 87-104; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/528/324
8
Gołębiowski B., (2013), An Analysis of Work Time and Income Self-Management Techniques : When You Earn More if You Work Less. [W:] MALINA A., OCZKOWSKA R., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 683-690.
1
@article{UEK:2168346416,
author = "Bartosz Gołębiowski",
title = "The Impact of International Financial Reporting Standards on the Quality of Financial Information",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 112",
pages = "241-259",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2019/112/14},
url = {http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/600},
}
2
@inbook{UEK:2168321347,
author = "Marcin Kędzior and Bartosz Gołębiowski",
title = "The Quality of the Financial Result and Its Determinants, the Local and Regional Factors",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov",
pages = "95-104",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2017",
isbn = "978-80-554-1402-7",
}
3
@inbook{UEK:2168314481,
author = "Bartosz Gołębiowski",
title = "Znaczenie outsourcingu procesów finansowo-księgowych w działaniu współczesnych przedsiębiorstw w Polsce - analiza rynku usług outsourcingowych w zakresie rachunkowości",
booktitle = "Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach",
pages = "134-151",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-395-9",
}
4
@inbook{UEK:2168304497,
author = "Bartosz Gołębiowski",
title = "Standaryzacja rachunkowości jednostek sektora publicznego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian",
pages = "174-185",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-133-7",
}
5
@article{UEK:2168296761,
author = "Mariusz Andrzejewski and Tomasz Maślanka and Anna Mroczek and Bartosz Gołębiowski",
title = "Z problematyki weryfikacji wiarygodności ekonomicznej osoby trzeciej wspierającej wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (45)",
pages = "22-39",
year = "2015",
}
6
@article{UEK:2168295819,
author = "Mariusz Andrzejewski and Tomasz Maślanka and Jakub Bator and Bartosz Gołębiowski",
title = "Badanie wiarygodności ekonomicznej ubiegającego się o zamówienie publiczne",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (40)",
pages = "13-29",
year = "2014",
}
7
@article{UEK:2168302591,
author = "Bartosz Gołębiowski",
title = "Analiza ulgi prorodzinnej w kontekście zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (925)",
pages = "87-104",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0106},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/528/324},
}
8
@inbook{UEK:2168324805,
author = "Bartosz Gołębiowski",
title = "An Analysis of Work Time and Income Self-Management Techniques : When You Earn More if You Work Less",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "683-690",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID