Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020
Physical description:
250 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-8175-127-8
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168347072
monograph
2

Author:
Title:
Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-431
Nr:
2168337243
doctoral dissertation
3

Conference:
The 5th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2017-10-20 do 2017-10-20
Title:
Credit in Expected Credit Loss Model According to IFRS 9 : Implications for Banks
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2017, s. 315-327. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7
Access mode:
Nr:
2168319871
chapter in conference materials
4

Author:
Title:
Wycena instrumentów finansowych w wartości godziwej a kontrowersje wokół nowego modelu sprawozdawczości finansowej
Source:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 128-144
ISBN:
978-83-8085-385-0
Nr:
2168311441
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Teraźniejszość i przyszłość rachunkowości zabezpieczeń : MSR 39 a MSSF 9
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 147-163
ISBN:
978-83-8085-133-7
Nr:
2168304491
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem na rynku finansowym
Source:
Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 173-181 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-0-9
Access mode:
Nr:
2168298405
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Metody analizy przyczynowej w diagnozie finansowej przedsiębiorstwa
Source:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 63-69 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-9-8
Access mode:
Nr:
2168300619
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Przetargowe sposoby udzielania zamówień publicznych w Austrii = Tenders as a Method for Awarding Public Procurement Contracts in Austria
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (41) (2014) , s. 93-112. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168298273
article
See main document
9

Author:
Title:
Rola derywatów w ograniczaniu ryzyka rynkowego przedsiębiorstwa = The Role of Derivatives in Reducing Market Risk in a Company
Source:
Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2014, s. 135-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-33-4
Nr:
2168290535
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Podatek od transakcji finansowych jako nowe źródło finansowania gospodarki
Source:
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 244-253 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-689-2
Access mode:
Nr:
2168293201
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Podatek od transakcji finansowych - nowe źródło finansowania gospodarki
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 13. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168292865
varia
1
Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych / Anna BIŚTA. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2020. - 250 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-127-8
2
Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych / Anna Biśta ; . - Kraków : , 2018. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Mariusz ANDRZEJEWSKI ; Promotor pomocniczy: Jan TATAR. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003374
3
Credit in Expected Credit Loss Model According to IFRS 9 : Implications for Banks / Anna Biśta, Ewelina Pawłowska-Szawara // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2017. - S. 315-327. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/Proceedings-from-the-AAU-Conference-IFRS-Prague-2017.pdf
4
Wycena instrumentów finansowych w wartości godziwej a kontrowersje wokół nowego modelu sprawozdawczości finansowej / Anna Biśta // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 128-144. - ISBN 978-83-8085-385-0
5
Teraźniejszość i przyszłość rachunkowości zabezpieczeń : MSR 39 a MSSF 9 / Anna Biśta // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 147-163. - ISBN 978-83-8085-133-7
6
Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem na rynku finansowym / Anna Biśta // W: Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - S. 173-181. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-0-9. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=FOAHCwAAQBAJ&pg=PP1&dq=Wybrane+zastosowania+narz%C4%99dzi+analitycznych+w+naukach+ekonomicznych&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjkpYuKoLjJAhXJtBQKHZawDxAQ6AEIKjAA
7
Metody analizy przyczynowej w diagnozie finansowej przedsiębiorstwa / Anna Biśta // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 63-69. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-9-8. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych
8
Przetargowe sposoby udzielania zamówień publicznych w Austrii = Tenders as a Method for Awarding Public Procurement Contracts in Austria / Anna Biśta // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (41) (2014), s. 93-112. - Summ. - ISSN 1733-0777
9
Rola derywatów w ograniczaniu ryzyka rynkowego przedsiębiorstwa = The Role of Derivatives in Reducing Market Risk in a Company / Anna Biśta // W: Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2014. - S. 135-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-33-4
10
Podatek od transakcji finansowych jako nowe źródło finansowania gospodarki / Anna Biśta // W: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 244-253. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-689-2. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314804
11
Podatek od transakcji finansowych - nowe źródło finansowania gospodarki / Anna Biśta // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 13. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
1
Biśta A., (2020), Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 250 s.
2
Biśta A., (2018), Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych, Prom. Andrzejewski M., Kraków : , 257 k.
3
Biśta A., Pawłowska-Szawara E., (2017), Credit in Expected Credit Loss Model According to IFRS 9 : Implications for Banks. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 315-327.
4
Biśta A., (2016), Wycena instrumentów finansowych w wartości godziwej a kontrowersje wokół nowego modelu sprawozdawczości finansowej. [W:] Andrzejewski M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 128-144.
5
Biśta A., (2016), Teraźniejszość i przyszłość rachunkowości zabezpieczeń : MSR 39 a MSSF 9. [W:] Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian, Warszawa : Difin SA, s. 147-163.
6
Biśta A., (2015), Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem na rynku finansowym. [W:] Prędki A. (red.), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 173-181.
7
Biśta A., (2015), Metody analizy przyczynowej w diagnozie finansowej przedsiębiorstwa. [W:] Woźniak K. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 63-69.
8
Biśta A., (2014), Przetargowe sposoby udzielania zamówień publicznych w Austrii, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (41), s. 93-112.
9
Biśta A., (2014), Rola derywatów w ograniczaniu ryzyka rynkowego przedsiębiorstwa. [W:] Owsiak S. (red.), Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 135-146.
10
Biśta A., (2014), Podatek od transakcji finansowych jako nowe źródło finansowania gospodarki. [W:] Czekaj J., Miklaszewska E., Sułkowska W. (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 244-253.
11
Biśta A., (2014), Podatek od transakcji finansowych - nowe źródło finansowania gospodarki. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13.
1
@book{monUEK:2168347072,
author = "Anna Biśta",
title = "Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
isbn = "978-83-8175-127-8",
}
2
@unpublished{drUEK:2168337243,
author = "Anna Biśta",
title = "Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003374},
}
3
@inbook{mkaUEK:2168319871,
author = "Anna Biśta and Ewelina Pawłowska-Szawara",
title = "Credit in Expected Credit Loss Model According to IFRS 9 : Implications for Banks",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "315-327",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2017",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/Proceedings-from-the-AAU-Conference-IFRS-Prague-2017.pdf},
isbn = "978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7",
}
4
@inbook{fmUEK:2168311441,
author = "Anna Biśta",
title = "Wycena instrumentów finansowych w wartości godziwej a kontrowersje wokół nowego modelu sprawozdawczości finansowej",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
pages = "128-144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-385-0",
}
5
@inbook{fmUEK:2168304491,
author = "Anna Biśta",
title = "Teraźniejszość i przyszłość rachunkowości zabezpieczeń : MSR 39 a MSSF 9",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian",
pages = "147-163",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-133-7",
}
6
@inbook{fmUEK:2168298405,
author = "Anna Biśta",
title = "Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem na rynku finansowym",
booktitle = "Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych",
pages = "173-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {https://books.google.pl/books?id=FOAHCwAAQBAJ&pg=PP1&dq=Wybrane+zastosowania+narz%C4%99dzi+analitycznych+w+naukach+ekonomicznych&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjkpYuKoLjJAhXJtBQKHZawDxAQ6AEIKjAA},
isbn = "978-83-941408-0-9",
}
7
@inbook{fmUEK:2168300619,
author = "Anna Biśta",
title = "Metody analizy przyczynowej w diagnozie finansowej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych",
pages = "63-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-9-8",
}
8
@article{artUEK:2168298273,
author = "Anna Biśta",
title = "Przetargowe sposoby udzielania zamówień publicznych w Austrii",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (41)",
pages = "93-112",
year = "2014",
}
9
@inbook{fmUEK:2168290535,
author = "Anna Biśta",
title = "Rola derywatów w ograniczaniu ryzyka rynkowego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej",
pages = "135-146",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2014",
isbn = "978-83-61310-33-4",
}
10
@inbook{fmUEK:2168293201,
author = "Anna Biśta",
title = "Podatek od transakcji finansowych jako nowe źródło finansowania gospodarki",
booktitle = "Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce",
pages = "244-253",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314804},
isbn = "978-83-7252-689-2",
}
11
@misc{varUEK:2168292865,
author = "Anna Biśta",
title = "Podatek od transakcji finansowych - nowe źródło finansowania gospodarki",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "13",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}