Publications of the selected author
1

Title:
Ocena bezpieczeństwa finansowego banków Unii Europejskiej - model biznesowy dużych banków na tle sektora
Source:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 53-66 - Bibliogr.
Signature:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287225
chapter in unpublished scientific work
See main document
2

Title:
Analiza bezpieczeństwa finansowego banków w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem indeksu Z-core = Analysis of banks financial safety in Poland and other countries of European Union with the use of Z-score index - conclusions after crisis
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 1 (2013) , s. 268-282. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284549
article
1
Ocena bezpieczeństwa finansowego banków Unii Europejskiej - model biznesowy dużych banków na tle sektora / Krzysztof KIL, Bartosz Baraniecki // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 53-66. - Bibliogr.
2
Analiza bezpieczeństwa finansowego banków w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem indeksu Z-core = Analysis of banks financial safety in Poland and other countries of European Union with the use of Z-score index - conclusions after crisis / Krzysztof KIL, Bartosz Baraniecki // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 1 (2013), s. 268-282. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_1_23.pdf. - ISSN 2084-5189
1
Kil K., Baraniecki B., (2013), Ocena bezpieczeństwa finansowego banków Unii Europejskiej - model biznesowy dużych banków na tle sektora. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym, s. 53-66.
2
Kil K., Baraniecki B., (2013), Analiza bezpieczeństwa finansowego banków w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem indeksu Z-core, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 2, cz. 1, s. 268-282; http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_1_23.pdf
1
@unpublished{UEK:2168287225,
author = "Krzysztof Kil and Bartosz Baraniecki",
title = "Ocena bezpieczeństwa finansowego banków Unii Europejskiej - model biznesowy dużych banków na tle sektora",
booktitle = "Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym",
pages = "53-66",
year = "2013",
}
2
@article{UEK:2168284549,
author = "Krzysztof Kil and Bartosz Baraniecki",
title = "Analiza bezpieczeństwa finansowego banków w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem indeksu Z-core",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 2, cz. 1",
pages = "268-282",
year = "2013",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_1_23.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID