Publications of the selected author

1

Conference:
17th International Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Tomaszowice, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-19
Title:
An Assessment of Customers' Position and Awareness in the Credit Market
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 587-601. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 17)
Research program:
This publication was funded by the Ministry of Science and Higher Education awarded to the Finance Department of the University of Economics in Krakow for research for young scientists and participants of doctoral studies.
ISBN:
978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5
Access mode:
Nr:
2168327707
chapter in conference materials
See main document
2

Title:
Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - porównanie rozwiązań
Source:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : wybrane zastosowania / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 125-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-90-4 ; 978-83-65173-91-1
Nr:
2168316285
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Asymmetry of Information on Consumer Credit Market
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 317-323 - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Finance and Law of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322397
chapter in monograph
See main document
4

Conference:
The 5th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2017-10-20 do 2017-10-20
Title:
Credit in Expected Credit Loss Model According to IFRS 9 : Implications for Banks
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2017, s. 315-327. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7
Nr:
2168319871
chapter in conference materials
5

Title:
Rola rachunkowości w ograniczaniu zjawiska asymetrii informacji pomiędzy bankiem a interesariuszami
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 164-173
ISBN:
978-83-8085-133-7
Nr:
2168304493
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Kierunki ewolucji w sprawozdawczości finansowej banków komercyjnych w Polsce
Source:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 108-127
ISBN:
978-83-8085-385-0
Nr:
2168311439
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Zmiany w handlu zagranicznym Polski wynikające z akcesji do Unii Europejskiej = Changes in Polish Foreign Trade Resulting from the Accession to the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 62 (2015) , s. 107-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1203)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168312531
article
8

Title:
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających zarządzanie bankiem
Source:
Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 251-258 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-0-9
Access mode:
Nr:
2168298407
chapter in monograph
See main document
9

Conference:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Title:
Outsourcing usług bankowych na przykładzie placówek partnerskich banku PEKAO S.A.
Source:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 97-103 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Access mode:
Nr:
2168300245
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej
Source:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 193-202 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-9-8
Access mode:
Nr:
2168300623
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Zarządzanie jakością obsługi klienta na przykładzie Banku Pekao S.A.
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 290-295 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312871
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów
Source:
Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak - Słupsk: Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015, s. 185-190 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-00-9
Access mode:
Nr:
2168301337
chapter in monograph
13

Title:
Franchising as a Determinant of Competitive Advantage
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 217-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304105
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Filozofia Kaizen - ewolucyjne podejście w procesie zarządzania
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 283-289 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312869
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe = Historical Buildings in Małopolska Used by Universities
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015) , s. 55-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295511
article
See main document
16

Title:
Wolność i odpowiedzialność przedsiębiorstwa w dobie globalizacji = Freedom and Responsibility in a Globalizing World
Source:
Współczesne Problemy Ekonomiczne : globalizacja, liberalizacja, etyka. - nr 9 (2014) , s. 63-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 819)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168301663
article
17

Title:
Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 91-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168301327
chapter in monograph
See main document
18

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Title:
Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce = Analysis and Evaluation of the Consulting Market in Poland
Source:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 8-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Access mode:
Nr:
2168301311
chapter in conference materials
See main document
19

Title:
Paradoks spekulacyjny na rynku kredytów gotówkowych w Polsce - jakie zmiany czekają nas w niedalekiej przyszłości? = The Speculation Paradox on Cash Loans Market in Poland - what Kind of Changes Can Ensue in the Near Future?
Source:
Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś w badaniach młodych naukowców : ujęcie interdyscyplinarne = Prospects for the Future Yesterday and Today in the Research of Young Scientists : Interdisciplinary Approach / red. Justyna Kinga Stępkowska, Katarzyna Małgorzata Stępkowska - Warszawa: True Colours, 2014, s. 117-126. - Prezentacja slajdów - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63924-07-2
Nr:
2168301315
varia
20

Title:
Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw
Source:
25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy? / red. nauk. Maciej FRĄCZEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 73-83 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-53-2
Nr:
2168301323
chapter in monograph
See main document
1
An Assessment of Customers' Position and Awareness in the Credit Market / Ewelina Pawłowska-Szawara // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 17). - S. 587-601. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf
2
Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - porównanie rozwiązań / Ewelina Pawłowska-Szawara // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : wybrane zastosowania / red. Artur PRĘDKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 125-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-90-4 ; 978-83-65173-91-1
3
Asymmetry of Information on Consumer Credit Market / Ewelina Pawłowska-Szawara // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 317-323. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
4
Credit in Expected Credit Loss Model According to IFRS 9 : Implications for Banks / Anna Biśta, Ewelina Pawłowska-Szawara // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague : Anglo-American University, 2017. - S. 315-327. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7
5
Rola rachunkowości w ograniczaniu zjawiska asymetrii informacji pomiędzy bankiem a interesariuszami / Ewelina Pawłowska // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 164-173. - ISBN 978-83-8085-133-7
6
Kierunki ewolucji w sprawozdawczości finansowej banków komercyjnych w Polsce / Ewelina Pawłowska-Szawara // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 108-127. - ISBN 978-83-8085-385-0
7
Zmiany w handlu zagranicznym Polski wynikające z akcesji do Unii Europejskiej = Changes in Polish Foreign Trade Resulting from the Accession to the European Union / Ewelina Pawłowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1203). - z. 62 (2015), s. 107-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.woiz.pl/pliki/zeszyt_OiZ_62.pdf. - ISSN 0137-2599
8
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających zarządzanie bankiem / Ewelina Pawłowska, Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - S. 251-258. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-0-9. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=FOAHCwAAQBAJ&pg=PP1&dq=Wybrane+zastosowania+narz%C4%99dzi+analitycznych+w+naukach+ekonomicznych&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjkpYuKoLjJAhXJtBQKHZawDxAQ6AEIKjAA
9
Outsourcing usług bankowych na przykładzie placówek partnerskich banku PEKAO S.A. / Ewelina Pawłowska, Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - S. 97-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-1-6. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu
10
Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej / Ewelina Pawłowska, Liwiusz Wojciechowski // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 193-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-9-8. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych
11
Zarządzanie jakością obsługi klienta na przykładzie Banku Pekao S.A. / Agnieszka Mazurek-Czarnecka, Ewelina Pawłowska // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 290-295. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
12
Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów / Anna Katarzyna Wieczór, Ewelina Pawłowska // W: Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. - Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015. - S. 185-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-00-9. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjOj8mzzOrKAhWKCBoKHRwzCFk4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2F4intellect.com%2Fpobierz%2Fplik%3Fpath%3Dksiazki%2Fnauka-i-biznes-czyli-dwa-przenikajace-sie-swiaty.pdf&usg=AFQjCNEYMt73j_wPf_ERfD408YmYzAiqcw&bvm=bv.113943665,d.bGs&cad=rja
13
Franchising as a Determinant of Competitive Advantage / Ewelina Pawłowska, Agnieszka Mazurek-Czarnecka, Andrzej Brożek // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 217-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
14
Filozofia Kaizen - ewolucyjne podejście w procesie zarządzania / Agnieszka Mazurek-Czarnecka, Ewelina Pawłowska // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 283-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
15
Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe = Historical Buildings in Małopolska Used by Universities / Anna Katarzyna Wieczór, Ewelina Pawłowska, Mirosław Henryk Filar // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 55-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
16
Wolność i odpowiedzialność przedsiębiorstwa w dobie globalizacji = Freedom and Responsibility in a Globalizing World / Ewelina Pawłowska // Współczesne Problemy Ekonomiczne : globalizacja, liberalizacja, etyka. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 819). - nr 9 (2014), s. 63-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/819/ZN_819.pdf. - ISSN 2081-9579
17
Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry / Andrzej Brożek, Ewelina Pawłowska, Anna Wieczór // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 91-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
18
Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce = Analysis and Evaluation of the Consulting Market in Poland / Anna Wieczór, Ewelina Pawłowska // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 8-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=9=Fit
19
Paradoks spekulacyjny na rynku kredytów gotówkowych w Polsce - jakie zmiany czekają nas w niedalekiej przyszłości? = The Speculation Paradox on Cash Loans Market in Poland - what Kind of Changes Can Ensue in the Near Future? / Ewelina Pawłowska, Anna Wieczór // W: Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś w badaniach młodych naukowców : ujęcie interdyscyplinarne = Prospects for the Future Yesterday and Today in the Research of Young Scientists : Interdisciplinary Approach / red. Justyna Kinga Stępkowska, Katarzyna Małgorzata Stępkowska. - Warszawa : True Colours, 2014. - S. 117-126. - Streszcz., summ.. - Prezentacja slajdów. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63924-07-2
20
Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw / Anna Wieczór, Ewelina Pawłowska, Mirosław Filar // W: 25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy? / red. nauk. Maciej FRĄCZEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 73-83. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-53-2
1
Pawłowska-Szawara E., (2018), An Assessment of Customers' Position and Awareness in the Credit Market. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 17), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 587-601.
2
Pawłowska-Szawara E., (2017), Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - porównanie rozwiązań. [W:] Prędki A. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : wybrane zastosowania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 125-134.
3
Pawłowska-Szawara E., (2017), Asymmetry of Information on Consumer Credit Market. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 317-323.
4
Biśta A., Pawłowska-Szawara E., (2017), Credit in Expected Credit Loss Model According to IFRS 9 : Implications for Banks. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 315-327.
5
Pawłowska E., (2016), Rola rachunkowości w ograniczaniu zjawiska asymetrii informacji pomiędzy bankiem a interesariuszami. [W:] Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian, Warszawa : Difin SA, s. 164-173.
6
Pawłowska-Szawara E., (2016), Kierunki ewolucji w sprawozdawczości finansowej banków komercyjnych w Polsce. [W:] Andrzejewski M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 108-127.
7
Pawłowska E., (2015), Zmiany w handlu zagranicznym Polski wynikające z akcesji do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 62, s. 107-117; http://zeszyty.woiz.pl/pliki/zeszyt_OiZ_62.pdf
8
Pawłowska E., Mazurek-Czarnecka A., (2015), Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających zarządzanie bankiem. [W:] Prędki A. (red.), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 251-258.
9
Pawłowska E., Mazurek-Czarnecka A., (2015), Outsourcing usług bankowych na przykładzie placówek partnerskich banku PEKAO S.A.. [W:] Wawak S., Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków : Mfiles.pl, s. 97-103.
10
Pawłowska E., Wojciechowski L., (2015), Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej. [W:] Woźniak K. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 193-202.
11
Mazurek-Czarnecka A., Pawłowska E., (2015), Zarządzanie jakością obsługi klienta na przykładzie Banku Pekao S.A.. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 290-295.
12
Wieczór A., Pawłowska E., (2015), Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów. [W:] Olkiewicz M., Drewniak M. (red.), Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, s. 185-190.
13
Pawłowska E., Mazurek-Czarnecka A., Brożek A., (2015), Franchising as a Determinant of Competitive Advantage. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 217-224.
14
Mazurek-Czarnecka A., Pawłowska E., (2015), Filozofia Kaizen - ewolucyjne podejście w procesie zarządzania. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 283-289.
15
Wieczór A., Pawłowska E., Filar M., (2015), Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe, "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 55-59.
16
Pawłowska E., (2014), Wolność i odpowiedzialność przedsiębiorstwa w dobie globalizacji, "Współczesne Problemy Ekonomiczne : globalizacja, liberalizacja, etyka", nr 9, s. 63-72; http://www.wzieu.pl/zn/819/ZN_819.pdf
17
Brożek A., Pawłowska E., Wieczór A., (2014), Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 91-99.
18
Wieczór A., Pawłowska E., (2014), Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 8-16.
19
Wieczór A., Pawłowska E., (2014), Paradoks spekulacyjny na rynku kredytów gotówkowych w Polsce - jakie zmiany czekają nas w niedalekiej przyszłości?. [W:] Stępkowska , Stępkowska (red.), Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś w badaniach młodych naukowców : ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa : True Colours, s. 117-126.
20
Wieczór A., Pawłowska E., Filar M., (2014), Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw. [W:] Frączek M. (red.), 25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 73-83.
1
@inbook{UEK:2168327707,
author = "Pawłowska-Szawara Ewelina",
title = "An Assessment of Customers' Position and Awareness in the Credit Market",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "587-601",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2018",
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5",
}
2
@inbook{UEK:2168316285,
author = "Pawłowska-Szawara Ewelina",
title = "Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - porównanie rozwiązań",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : wybrane zastosowania",
pages = "125-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-90-4 ; 978-83-65173-91-1",
}
3
@inbook{UEK:2168322397,
author = "Pawłowska-Szawara Ewelina",
title = "Asymmetry of Information on Consumer Credit Market",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "317-323",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
4
@inbook{UEK:2168319871,
author = "Biśta Anna and Pawłowska-Szawara Ewelina",
title = "Credit in Expected Credit Loss Model According to IFRS 9 : Implications for Banks",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "315-327",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2017",
isbn = "978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7",
}
5
@inbook{UEK:2168304493,
author = "Pawłowska Ewelina",
title = "Rola rachunkowości w ograniczaniu zjawiska asymetrii informacji pomiędzy bankiem a interesariuszami",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian",
pages = "164-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-133-7",
}
6
@inbook{UEK:2168311439,
author = "Pawłowska-Szawara Ewelina",
title = "Kierunki ewolucji w sprawozdawczości finansowej banków komercyjnych w Polsce",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
pages = "108-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-385-0",
}
7
@article{UEK:2168312531,
author = "Pawłowska Ewelina",
title = "Zmiany w handlu zagranicznym Polski wynikające z akcesji do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 62",
pages = "107-117",
year = "2015",
issn = "",
}
8
@inbook{UEK:2168298407,
author = "Pawłowska Ewelina and Mazurek-Czarnecka Agnieszka",
title = "Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających zarządzanie bankiem",
booktitle = "Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych",
pages = "251-258",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-941408-0-9",
}
9
@inbook{UEK:2168300245,
author = "Pawłowska Ewelina and Mazurek-Czarnecka Agnieszka",
title = "Outsourcing usług bankowych na przykładzie placówek partnerskich banku PEKAO S.A.",
booktitle = "Współczesne trendy w outsourcingu",
pages = "97-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-941408-1-6",
}
10
@inbook{UEK:2168300623,
author = "Pawłowska Ewelina and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych",
pages = "193-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-9-8",
}
11
@inbook{UEK:2168312871,
author = "Mazurek-Czarnecka Agnieszka and Pawłowska Ewelina",
title = "Zarządzanie jakością obsługi klienta na przykładzie Banku Pekao S.A.",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "290-295",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
12
@inbook{UEK:2168301337,
author = "Wieczór Anna Katarzyna and Pawłowska Ewelina",
title = "Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów",
booktitle = "Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy",
pages = "185-190",
adress = "Słupsk",
publisher = "Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland",
year = "2015",
isbn = "978-83-63216-00-9",
}
13
@inbook{UEK:2168304105,
author = "Pawłowska Ewelina and Mazurek-Czarnecka Agnieszka and Brożek Andrzej",
title = "Franchising as a Determinant of Competitive Advantage",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "217-224",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
14
@inbook{UEK:2168312869,
author = "Mazurek-Czarnecka Agnieszka and Pawłowska Ewelina",
title = "Filozofia Kaizen - ewolucyjne podejście w procesie zarządzania",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "283-289",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
15
@article{UEK:2168295511,
author = "Wieczór Anna and Pawłowska Ewelina and Filar Mirosław",
title = "Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2 (92)",
pages = "55-59",
year = "2015",
}
16
@article{UEK:2168301663,
author = "Pawłowska Ewelina",
title = "Wolność i odpowiedzialność przedsiębiorstwa w dobie globalizacji",
journal = "Współczesne Problemy Ekonomiczne : globalizacja, liberalizacja, etyka",
number = "9",
pages = "63-72",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
17
@inbook{UEK:2168301327,
author = "Brożek Andrzej and Pawłowska Ewelina and Wieczór Anna",
title = "Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "91-99",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
18
@inbook{UEK:2168301311,
author = "Wieczór Anna and Pawłowska Ewelina",
title = "Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "8-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
19
@misc{UEK:2168301315,
author = "Wieczór Anna Katarzyna and Pawłowska Ewelina",
title = "Paradoks spekulacyjny na rynku kredytów gotówkowych w Polsce - jakie zmiany czekają nas w niedalekiej przyszłości?",
booktitle = "Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś w badaniach młodych naukowców : ujęcie interdyscyplinarne",
pages = "117-126",
adress = "Warszawa",
publisher = "True Colours",
year = "2014",
isbn = "978-83-63924-07-2",
}
20
@inbook{UEK:2168301323,
author = "Wieczór Anna and Pawłowska Ewelina and Filar Mirosław",
title = "Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw",
booktitle = "25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy?",
pages = "73-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-53-2",
}