Publications of the selected author

1

Title:
Przejawy restrukturyzacji rozwojowej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP
Source:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 141-157 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Access mode:
Nr:
2168325533
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Source:
Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 201-228 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
Nr:
2168314573
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Factors and Conditions Determining the Development of Companies Launched Thanks to Grants for Starting One's Own Business
Source:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 243-252 - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Finance and Law of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Nr:
2168322355
chapter in monograph
See main document
4

Conference:
15th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Nowy Sącz, Polska, od 2016-06-20 do 2016-06-21
Title:
Financing the Company with Private Equity/Venture Capital Funds
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2016, s. 219-232. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 15)
Research program:
The Project was financed by: Forms of dissemination and popularization of the results of the research grant for young scientists (BMN) and doctoral students.
ISBN:
978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4
Access mode:
Nr:
2168309987
chapter in conference materials
See main document
5

Title:
Finansowanie działań innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka = Financing of Innovation Activities Undertaken by Companies in the Operational Programme Innovative Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. - nr 3 (2016) , s. 259-269. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168314243
article
6

Title:
Filozofia Kaizen - ewolucyjne podejście w procesie zarządzania
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 283-289 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312869
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Niestabilność finansów publicznych w Polsce - możliwe sposoby finansowania deficytu budżetowego i długu publicznego
Source:
Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak - Słupsk: Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015, s. 6-13 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-00-9
Access mode:
Nr:
2168301333
chapter in monograph
8

Title:
Franchising as a Determinant of Competitive Advantage
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 217-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304105
chapter in monograph
See main document
9

Conference:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Title:
Outsourcing usług bankowych na przykładzie placówek partnerskich banku PEKAO S.A.
Source:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 97-103 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Access mode:
Nr:
2168300245
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
Zarządzanie jakością obsługi klienta na przykładzie Banku Pekao S.A.
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 290-295 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312871
chapter in monograph
See main document
11

Conference:
14th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Muszyna, Polska, od 2015-10-05 do 2015-10-06
Title:
The Impact of Operational Programme Innovative Economy on the Growth of Innovativeness of Industrial Companies
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2015, s. 233-243. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 14)
Research program:
This article has been financed from MNiSW funds granted to Cracow University of Economics, Faculty of Finance for the research of young scholars and doctoral students.
ISBN:
978-83-65196-17-0 ; 978-83-65196-21-7
Access mode:
Nr:
2168307005
chapter in conference materials
See main document
12

Title:
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających zarządzanie bankiem
Source:
Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 251-258 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-0-9
Access mode:
Nr:
2168298407
chapter in monograph
See main document
1
Przejawy restrukturyzacji rozwojowej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP / Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 141-157. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
2
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej / Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 201-228. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
3
Factors and Conditions Determining the Development of Companies Launched Thanks to Grants for Starting One's Own Business / Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 243-252. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
4
Financing the Company with Private Equity/Venture Capital Funds / Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", cop. 2016. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 15). - S. 219-232. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol15.pdf
5
Finansowanie działań innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka = Financing of Innovation Activities Undertaken by Companies in the Operational Programme Innovative Economy / Agnieszka Mazurek-Czarnecka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. - nr 3 (2016), s. 259-269. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=142768#page1&view=Fit. - ISSN 1899-8658
6
Filozofia Kaizen - ewolucyjne podejście w procesie zarządzania / Agnieszka Mazurek-Czarnecka, Ewelina Pawłowska // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 283-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
7
Niestabilność finansów publicznych w Polsce - możliwe sposoby finansowania deficytu budżetowego i długu publicznego / Andrzej Brożek, Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. - Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015. - S. 6-13. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-00-9. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjOj8mzzOrKAhWKCBoKHRwzCFk4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2F4intellect.com%2Fpobierz%2Fplik%3Fpath%3Dksiazki%2Fnauka-i-biznes-czyli-dwa-przenikajace-sie-swiaty.pdf&usg=AFQjCNEYMt73j_wPf_ERfD408YmYzAiqcw&bvm=bv.113943665,d.bGs&cad=rja
8
Franchising as a Determinant of Competitive Advantage / Ewelina Pawłowska, Agnieszka Mazurek-Czarnecka, Andrzej Brożek // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 217-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
9
Outsourcing usług bankowych na przykładzie placówek partnerskich banku PEKAO S.A. / Ewelina Pawłowska, Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - S. 97-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-1-6. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu
10
Zarządzanie jakością obsługi klienta na przykładzie Banku Pekao S.A. / Agnieszka Mazurek-Czarnecka, Ewelina Pawłowska // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 290-295. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
11
The Impact of Operational Programme Innovative Economy on the Growth of Innovativeness of Industrial Companies / Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2015. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 14). - S. 233-243. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65196-17-0 ; 978-83-65196-21-7. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol14.pdf
12
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających zarządzanie bankiem / Ewelina Pawłowska, Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - S. 251-258. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-0-9. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=FOAHCwAAQBAJ&pg=PP1&dq=Wybrane+zastosowania+narz%C4%99dzi+analitycznych+w+naukach+ekonomicznych&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjkpYuKoLjJAhXJtBQKHZawDxAQ6AEIKjAA
1
Mazurek-Czarnecka A., (2018), Przejawy restrukturyzacji rozwojowej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 141-157.
2
Mazurek-Czarnecka A., (2017), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej. [W:] Kożuch M. (red.), Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 201-228.
3
Mazurek-Czarnecka A., (2017), Factors and Conditions Determining the Development of Companies Launched Thanks to Grants for Starting One's Own Business. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 243-252.
4
Mazurek-Czarnecka A., (2016), Financing the Company with Private Equity/Venture Capital Funds. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 15), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 219-232.
5
Mazurek-Czarnecka A., (2016), Finansowanie działań innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 3, s. 259-269; http://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=142768#page1&view=Fit
6
Mazurek-Czarnecka A., Pawłowska E., (2015), Filozofia Kaizen - ewolucyjne podejście w procesie zarządzania. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 283-289.
7
Brożek A., Mazurek-Czarnecka A., (2015), Niestabilność finansów publicznych w Polsce - możliwe sposoby finansowania deficytu budżetowego i długu publicznego. [W:] Olkiewicz M., Drewniak M. (red.), Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, s. 6-13.
8
Pawłowska E., Mazurek-Czarnecka A., Brożek A., (2015), Franchising as a Determinant of Competitive Advantage. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 217-224.
9
Pawłowska E., Mazurek-Czarnecka A., (2015), Outsourcing usług bankowych na przykładzie placówek partnerskich banku PEKAO S.A.. [W:] Wawak S., Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków : Mfiles.pl, s. 97-103.
10
Mazurek-Czarnecka A., Pawłowska E., (2015), Zarządzanie jakością obsługi klienta na przykładzie Banku Pekao S.A.. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 290-295.
11
Mazurek-Czarnecka A., (2015), The Impact of Operational Programme Innovative Economy on the Growth of Innovativeness of Industrial Companies. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 14), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 233-243.
12
Pawłowska E., Mazurek-Czarnecka A., (2015), Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających zarządzanie bankiem. [W:] Prędki A. (red.), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 251-258.
1
@inbook{UEK:2168325533,
author = "Mazurek-Czarnecka Agnieszka",
title = "Przejawy restrukturyzacji rozwojowej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP",
booktitle = "Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia",
pages = "141-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9",
}
2
@inbook{UEK:2168314573,
author = "Mazurek-Czarnecka Agnieszka",
title = "Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej",
booktitle = "Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki",
pages = "201-228",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9",
}
3
@inbook{UEK:2168322355,
author = "Mazurek-Czarnecka Agnieszka",
title = "Factors and Conditions Determining the Development of Companies Launched Thanks to Grants for Starting One's Own Business",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "243-252",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
4
@inbook{UEK:2168309987,
author = "Mazurek-Czarnecka Agnieszka",
title = "Financing the Company with Private Equity/Venture Capital Funds",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "219-232",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2016",
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4",
}
5
@article{UEK:2168314243,
author = "Mazurek-Czarnecka Agnieszka",
title = "Finansowanie działań innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie",
number = "3",
pages = "259-269",
year = "2016",
}
6
@inbook{UEK:2168312869,
author = "Mazurek-Czarnecka Agnieszka and Pawłowska Ewelina",
title = "Filozofia Kaizen - ewolucyjne podejście w procesie zarządzania",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "283-289",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
7
@inbook{UEK:2168301333,
author = "Brożek Andrzej and Mazurek-Czarnecka Agnieszka",
title = "Niestabilność finansów publicznych w Polsce - możliwe sposoby finansowania deficytu budżetowego i długu publicznego",
booktitle = "Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy",
pages = "6-13",
adress = "Słupsk",
publisher = "Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland",
year = "2015",
isbn = "978-83-63216-00-9",
}
8
@inbook{UEK:2168304105,
author = "Pawłowska Ewelina and Mazurek-Czarnecka Agnieszka and Brożek Andrzej",
title = "Franchising as a Determinant of Competitive Advantage",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "217-224",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
9
@inbook{UEK:2168300245,
author = "Pawłowska Ewelina and Mazurek-Czarnecka Agnieszka",
title = "Outsourcing usług bankowych na przykładzie placówek partnerskich banku PEKAO S.A.",
booktitle = "Współczesne trendy w outsourcingu",
pages = "97-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-941408-1-6",
}
10
@inbook{UEK:2168312871,
author = "Mazurek-Czarnecka Agnieszka and Pawłowska Ewelina",
title = "Zarządzanie jakością obsługi klienta na przykładzie Banku Pekao S.A.",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "290-295",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
11
@inbook{UEK:2168307005,
author = "Mazurek-Czarnecka Agnieszka",
title = "The Impact of Operational Programme Innovative Economy on the Growth of Innovativeness of Industrial Companies",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "233-243",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2015",
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-65196-17-0 ; 978-83-65196-21-7",
}
12
@inbook{UEK:2168298407,
author = "Pawłowska Ewelina and Mazurek-Czarnecka Agnieszka",
title = "Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających zarządzanie bankiem",
booktitle = "Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych",
pages = "251-258",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-941408-0-9",
}