Publications of the selected author
1

Title:
Restrukturyzacja rozwojowa nowo powstałych przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021, s. 135-145 - Bibliogr.
Research program:
Artykuł naukowy dofinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ze środków na rozwój i utrzymanie potencjału badawczego (umowa nr 012/WFP-KPPE-/01/2019/S/9012)
ISBN:
978-83-7972-446-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356340
chapter in monograph
2

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Solar Energy is an Important Trend in the Development of the Energy Sector in Poland
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 4515-4522. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was financed under the Potential 2020 program from subsidies for science awarded to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355656
chapter in conference materials
3

Title:
Bezpośrednia pomoc publiczna dla przedsiębiorców : doświadczenia nowo powstałych przedsiębiorstw
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2020
Physical description:
193 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji zostało dofinansowane ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ze środków na rozwój i utrzymanie potencjału badawczego (umowa nr 01/WFP-KPPE/01/2019/S/9012)
ISBN:
978-83-8102-333-7
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168347090
monograph
4

Title:
Skuteczność bezpośrednich instrumentów pomocy publicznej dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą
Promotor:
Szewc-Rogalska Alina
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
268 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-471
Nr:
2168340897
doctoral dissertation
5

Title:
Przejawy restrukturyzacji rozwojowej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP
Source:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 141-157 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Access mode:
Nr:
2168325533
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Source:
Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 201-228 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
Access mode:
Nr:
2168314573
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Magdalena Bartczak , Łucja Waligóra , Agnieszka Mazurek-Czarnecka
Title:
Zarządzanie a kreatywność w XXI wieku : nowe modele pracy / czasu wolnego w gospodarce cyfrowej : szanse i zagrożenia
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017
Physical description:
112 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-65357-96-0
Access mode:
Nr:
2168340765
monograph
8

Title:
Analiza skuteczności dotacji na założenie działalności gospodarczej
Source:
Finanse, ekonomia i zarządzanie (FEZ) : współczesne wyzwania teorii i praktyki. [T. 1] / red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła - Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017, s. 49-55 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65357-87-8
Nr:
2168340761
chapter in monograph
9

Title:
Factors and Conditions Determining the Development of Companies Launched Thanks to Grants for Starting One's Own Business
Source:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 243-252 - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Finance and Law of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Access mode:
Nr:
2168322355
chapter in monograph
See main document
10

Conference:
15th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Nowy Sącz, Polska, od 2016-06-20 do 2016-06-21
Title:
Financing the Company with Private Equity/Venture Capital Funds
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2016, s. 219-232. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 15)
Research program:
The Project was financed by: Forms of dissemination and popularization of the results of the research grant for young scientists (BMN) and doctoral students.
ISBN:
978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4
Access mode:
Nr:
2168309987
chapter in conference materials
See main document
11

Title:
Finansowanie działań innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka = Financing of Innovation Activities Undertaken by Companies in the Operational Programme Innovative Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. - nr 3 (2016) , s. 259-269. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168314243
article
12

Title:
Niestabilność finansów publicznych w Polsce - możliwe sposoby finansowania deficytu budżetowego i długu publicznego
Source:
Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak - Słupsk: Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015, s. 6-13 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-00-9
Access mode:
Nr:
2168301333
chapter in monograph
13

Title:
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających zarządzanie bankiem
Source:
Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 251-258 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-0-9
Access mode:
Nr:
2168298407
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Zarządzanie jakością obsługi klienta na przykładzie Banku Pekao S.A.
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 290-295 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312871
chapter in monograph
See main document
15

Conference:
14th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Muszyna, Polska, od 2015-10-05 do 2015-10-06
Title:
The Impact of Operational Programme Innovative Economy on the Growth of Innovativeness of Industrial Companies
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2015, s. 233-243. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 14)
Research program:
This article has been financed from MNiSW funds granted to Cracow University of Economics, Faculty of Finance for the research of young scholars and doctoral students.
ISBN:
978-83-65196-17-0 ; 978-83-65196-21-7
Access mode:
Nr:
2168307005
chapter in conference materials
See main document
16

Title:
Franchising as a Determinant of Competitive Advantage
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 217-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304105
chapter in monograph
See main document
17

Conference:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Title:
Outsourcing usług bankowych na przykładzie placówek partnerskich banku PEKAO S.A.
Source:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 97-103 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Access mode:
Nr:
2168300245
chapter in conference materials
See main document
18

Title:
Filozofia Kaizen - ewolucyjne podejście w procesie zarządzania
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 283-289 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312869
chapter in monograph
See main document
1
Restrukturyzacja rozwojowa nowo powstałych przedsiębiorstw / Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA // W: Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021. - S. 135-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-446-8
2
Solar Energy is an Important Trend in the Development of the Energy Sector in Poland / Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 4515-4522. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/solar-energy-is-an-important-trend-in-the-development-of-the-energy-sector-in-poland/Wstęp:
3
Bezpośrednia pomoc publiczna dla przedsiębiorców : doświadczenia nowo powstałych przedsiębiorstw / Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA. - Warszawa : CeDeWu, 2020. - 193 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-333-7
4
Skuteczność bezpośrednich instrumentów pomocy publicznej dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą / Agnieszka Mazurek-Czarnecka ; Promotor: Alina Szewc-Rogalska ; Promotor pomocniczy: Ksymena ROSIEK. - Kraków, 2019. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
5
Przejawy restrukturyzacji rozwojowej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP / Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 141-157. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
6
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej / Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 201-228. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9. - Pełny tekst: https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf
7
8
Analiza skuteczności dotacji na założenie działalności gospodarczej / Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Finanse, ekonomia i zarządzanie (FEZ) : współczesne wyzwania teorii i praktyki. [T. 1] / red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła. - Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017. - S. 49-55. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65357-87-8
9
Factors and Conditions Determining the Development of Companies Launched Thanks to Grants for Starting One's Own Business / Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 243-252. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf
10
Financing the Company with Private Equity/Venture Capital Funds / Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", cop. 2016. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 15). - S. 219-232. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol15.pdf
11
Finansowanie działań innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka = Financing of Innovation Activities Undertaken by Companies in the Operational Programme Innovative Economy / Agnieszka Mazurek-Czarnecka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. - nr 3 (2016), s. 259-269. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=142768#page1&view=Fit. - ISSN 1899-8658
12
Niestabilność finansów publicznych w Polsce - możliwe sposoby finansowania deficytu budżetowego i długu publicznego / Andrzej Brożek, Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. - Słupsk: Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015. - S. 6-13. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-00-9. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjOj8mzzOrKAhWKCBoKHRwzCFk4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2F4intellect.com%2Fpobierz%2Fplik%3Fpath%3Dksiazki%2Fnauka-i-biznes-czyli-dwa-przenikajace-sie-swiaty.pdf&usg=AFQjCNEYMt73j_wPf_ERfD408YmYzAiqcw&bvm=bv.113943665,d.bGs&cad=rja
13
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających zarządzanie bankiem / Ewelina Pawłowska, Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - S. 251-258. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-0-9. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=FOAHCwAAQBAJ&pg=PP1&dq=Wybrane+zastosowania+narz%C4%99dzi+analitycznych+w+naukach+ekonomicznych&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjkpYuKoLjJAhXJtBQKHZawDxAQ6AEIKjAA
14
Zarządzanie jakością obsługi klienta na przykładzie Banku Pekao S.A. / Agnieszka Mazurek-Czarnecka, Ewelina Pawłowska // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 290-295. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
15
The Impact of Operational Programme Innovative Economy on the Growth of Innovativeness of Industrial Companies / Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2015. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 14). - S. 233-243. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65196-17-0 ; 978-83-65196-21-7. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol14.pdf
16
Franchising as a Determinant of Competitive Advantage / Ewelina Pawłowska, Agnieszka Mazurek-Czarnecka, Andrzej Brożek // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 217-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
17
Outsourcing usług bankowych na przykładzie placówek partnerskich banku PEKAO S.A. / Ewelina Pawłowska, Agnieszka Mazurek-Czarnecka // W: Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - S. 97-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-1-6. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu
18
Filozofia Kaizen - ewolucyjne podejście w procesie zarządzania / Agnieszka Mazurek-Czarnecka, Ewelina Pawłowska // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 283-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
1
Mazurek-Czarnecka A., (2021), Restrukturyzacja rozwojowa nowo powstałych przedsiębiorstw. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 135-145.
2
Mazurek-Czarnecka A., (2021), Solar Energy is an Important Trend in the Development of the Energy Sector in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 4515-4522.
3
Mazurek-Czarnecka A., (2020), Bezpośrednia pomoc publiczna dla przedsiębiorców: doświadczenia nowo powstałych przedsiębiorstw, Warszawa : CeDeWu, 193 s.
4
Mazurek-Czarnecka A., (2019), Skuteczność bezpośrednich instrumentów pomocy publicznej dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, Prom. Szewc-Rogalska A., Kraków : , 268 k.
5
Mazurek-Czarnecka A., (2018), Przejawy restrukturyzacji rozwojowej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 141-157.
6
Mazurek-Czarnecka A., (2017), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej. [W:] Kożuch M. (red.), Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 201-228.
7
Bartczak M., Waligóra Ł., Mazurek-Czarnecka A., (2017), Zarządzanie a kreatywność w XXI wieku: nowe modele pracy / czasu wolnego w gospodarce cyfrowej: szanse i zagrożenia, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 112 s.
8
Mazurek-Czarnecka A., (2017), Analiza skuteczności dotacji na założenie działalności gospodarczej. [W:] Nowakowska-Grunt J., Miciuła I. (red.), Finanse, ekonomia i zarządzanie (FEZ) : współczesne wyzwania teorii i praktyki, [T. 1], Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, s. 49-55.
9
Mazurek-Czarnecka A., (2017), Factors and Conditions Determining the Development of Companies Launched Thanks to Grants for Starting One's Own Business. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 243-252.
10
Mazurek-Czarnecka A., (2016), Financing the Company with Private Equity/Venture Capital Funds. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 15), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 219-232.
11
Mazurek-Czarnecka A., (2016), Finansowanie działań innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 3, s. 259-269; http://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=142768#page1&view=Fit
12
Brożek A., Mazurek-Czarnecka A., (2015), Niestabilność finansów publicznych w Polsce - możliwe sposoby finansowania deficytu budżetowego i długu publicznego. [W:] Olkiewicz M., Drewniak M. (red.), Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, s. 6-13.
13
Pawłowska E., Mazurek-Czarnecka A., (2015), Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających zarządzanie bankiem. [W:] Prędki A. (red.), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 251-258.
14
Mazurek-Czarnecka A., Pawłowska E., (2015), Zarządzanie jakością obsługi klienta na przykładzie Banku Pekao S.A.. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 290-295.
15
Mazurek-Czarnecka A., (2015), The Impact of Operational Programme Innovative Economy on the Growth of Innovativeness of Industrial Companies. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 14), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 233-243.
16
Pawłowska E., Mazurek-Czarnecka A., Brożek A., (2015), Franchising as a Determinant of Competitive Advantage. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 217-224.
17
Pawłowska E., Mazurek-Czarnecka A., (2015), Outsourcing usług bankowych na przykładzie placówek partnerskich banku PEKAO S.A.. [W:] Wawak S., Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków : Mfiles.pl, s. 97-103.
18
Mazurek-Czarnecka A., Pawłowska E., (2015), Filozofia Kaizen - ewolucyjne podejście w procesie zarządzania. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 283-289.
1
@inbook{UEK:2168356340,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "Restrukturyzacja rozwojowa nowo powstałych przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania",
pages = "135-145",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2021",
isbn = "978-83-7972-446-8",
}
2
@inbook{UEK:2168355656,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "Solar Energy is an Important Trend in the Development of the Energy Sector in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "4515-4522",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
3
@book{UEK:2168347090,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "Bezpośrednia pomoc publiczna dla przedsiębiorców : doświadczenia nowo powstałych przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2020",
isbn = "978-83-8102-333-7",
}
4
@unpublished{UEK:2168340897,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "Skuteczność bezpośrednich instrumentów pomocy publicznej dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {},
}
5
@inbook{UEK:2168325533,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "Przejawy restrukturyzacji rozwojowej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP",
booktitle = "Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia",
pages = "141-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436},
isbn = "978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9",
}
6
@inbook{UEK:2168314573,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej",
booktitle = "Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki",
pages = "201-228",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
url = {https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf},
isbn = "978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9",
}
7
@book{UEK:2168340765,
author = "Magdalena Bartczak and Łucja Waligóra and Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "Zarządzanie a kreatywność w XXI wieku : nowe modele pracy / czasu wolnego w gospodarce cyfrowej : szanse i zagrożenia",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Sophia",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-83-65357-96-0",
}
8
@inbook{UEK:2168340761,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "Analiza skuteczności dotacji na założenie działalności gospodarczej",
booktitle = "Finanse, ekonomia i zarządzanie (FEZ) : współczesne wyzwania teorii i praktyki. [T. 1]",
pages = "49-55",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Sophia",
year = "2017",
isbn = "978-83-65357-87-8",
}
9
@inbook{UEK:2168322355,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "Factors and Conditions Determining the Development of Companies Launched Thanks to Grants for Starting One's Own Business",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "243-252",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
10
@inbook{UEK:2168309987,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "Financing the Company with Private Equity/Venture Capital Funds",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "219-232",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2016",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol15.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4",
}
11
@article{UEK:2168314243,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "Finansowanie działań innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie",
number = "3",
pages = "259-269",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1228276},
url = {http://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=142768#page1&view=Fit},
}
12
@inbook{UEK:2168301333,
author = "Andrzej Brożek and Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "Niestabilność finansów publicznych w Polsce - możliwe sposoby finansowania deficytu budżetowego i długu publicznego",
booktitle = "Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy",
pages = "6-13",
adress = "Słupsk",
publisher = "Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland",
year = "2015",
url = {https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjOj8mzzOrKAhWKCBoKHRwzCFk4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2F4intellect.com%2Fpobierz%2Fplik%3Fpath%3Dksiazki%2Fnauka-i-biznes-czyli-dwa-przenikajace-sie-swiaty.pdf&usg=AFQjCNEYMt73j_wPf_ERfD408YmYzAiqcw&bvm=bv.113943665,d.bGs&cad=rja},
isbn = "978-83-63216-00-9",
}
13
@inbook{UEK:2168298407,
author = "Ewelina Pawłowska and Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających zarządzanie bankiem",
booktitle = "Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych",
pages = "251-258",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {https://books.google.pl/books?id=FOAHCwAAQBAJ&pg=PP1&dq=Wybrane+zastosowania+narz%C4%99dzi+analitycznych+w+naukach+ekonomicznych&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjkpYuKoLjJAhXJtBQKHZawDxAQ6AEIKjAA},
isbn = "978-83-941408-0-9",
}
14
@inbook{UEK:2168312871,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka and Ewelina Pawłowska",
title = "Zarządzanie jakością obsługi klienta na przykładzie Banku Pekao S.A.",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "290-295",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
15
@inbook{UEK:2168307005,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "The Impact of Operational Programme Innovative Economy on the Growth of Innovativeness of Industrial Companies",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "233-243",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2015",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol14.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-65196-17-0 ; 978-83-65196-21-7",
}
16
@inbook{UEK:2168304105,
author = "Ewelina Pawłowska and Agnieszka Mazurek-Czarnecka and Andrzej Brożek",
title = "Franchising as a Determinant of Competitive Advantage",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "217-224",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
17
@inbook{UEK:2168300245,
author = "Ewelina Pawłowska and Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "Outsourcing usług bankowych na przykładzie placówek partnerskich banku PEKAO S.A.",
booktitle = "Współczesne trendy w outsourcingu",
pages = "97-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu},
isbn = "978-83-941408-1-6",
}
18
@inbook{UEK:2168312869,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka and Ewelina Pawłowska",
title = "Filozofia Kaizen - ewolucyjne podejście w procesie zarządzania",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "283-289",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID