Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Mikroekonomia
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
323 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-590-1
Nr:
2168299265
textbook
2

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji
Source:
Teoria i praktyka gospodarowania we współczesnym świecie / red. Magdalena Knapińska, Katarzyna Szarzec - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2014, s. 358-368. - Księga z okazji Jubileuszu 70-lecia oraz 45-lecia pracy zawodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Profesora dr. hab. Wacława Jarmołowicza - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-802-0
Nr:
2168283471
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Globalna strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego
Source:
Wyzwania ekonomiczne XXI wieku / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii, 2012, s. 9-23. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7518-533-1
Nr:
2168266782
chapter in monograph
4

Title:
Uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych na rynku kredytów w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
294 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-206
Nr:
2168226761
doctoral dissertation
5

Author:
Title:
Mikroekonomia
Edition:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
323 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-590-1
Nr:
2168237470
textbook
6

Author:
Title:
Polityka i instrumenty Unii Europejskiej w zakresie zwiększania zatrudnienia i zwalczania bezrobocia = The EU's Policy and Instruments for Increasing Employment and Counteracting Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 13 (2012) , s. 37-52. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255220
article
7

Title:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
Physical description:
230 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1486-2
Nr:
2168221852
8

Author:
Zofia Dach , Dorota Kozina
Title:
Polski a hiszpański rynek pracy w latach 2000-2009 = Labour Markets in Poland and Spain in 2000-2009
Source:
Polityka Społeczna. - nr 3 (2011) , s. 16-23. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168224070
article
9

Author:
Title:
Globalna strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH, s. 1(4)-15(19) - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265044
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Author:
Title:
Rozwój społeczno-gospodarczy w teorii ekonomii = Socio-economic Development in Economic Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 872 (2011) , s. 5-16. - summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218558
article
11

Author:
Mirosław Bochenek , Zofia Dach
Title:
Aleksandry Lityńskiej zmagania z historią ekonomii
Source:
Studia z historii ekonomii : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesor Aleksandry Lityńskiej / red. Mirosław Bochenek - Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2011, s. 21-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62049-11-0
Nr:
2168222712
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Mikroekonomia : dla studiów licencjackich
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2010
Physical description:
307 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-24-8
Nr:
2167641867
monograph
13

Title:
Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
274 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-36-1
Access mode:
Nr:
2168230346
14

Author:
Title:
Globalizacja - wyzwania i zagrożenia
Source:
Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 13-29
ISBN:
978-83-61686-20-0
Nr:
2168230460
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
203s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-20-0
Nr:
2168230456
See related chapters
16

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Edition:
Wyd. 4 popr.
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-28-6
Nr:
52352
monograph
17

Author:
Title:
Outsourcing i offshoring na przykładzie Chin i Indii
Source:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 53-60 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165697153
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Uwarunkowania i kierunki przemian sektora elektroenergetycznego w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
250 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-107
Nr:
51490
doctoral dissertation
19

Author:
Title:
Conditions for Changes of Labour Markets in the Modern World
Source:
Labour Market in EU and in the World / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2009, s. 7-17. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Economics & Competition Policy ; no. 14)
ISBN:
978-83-60903-64-3
Nr:
2165764136
chapter in monograph
20

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-12-5
Nr:
51692
monograph
21

Author:
Title:
Głos w dyskusji na temat systemu kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (30), s. 23
Access mode:
Nr:
2168275045
voice in discussion / interview
22

Title:
Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008
Physical description:
191 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-922045-9-6
Nr:
51791
See related chapters
23

Author:
Title:
Praca w dobie społeczeństwa informacyjnego
Source:
Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia DACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 11-32
ISBN:
978-83-7252-431-7
Nr:
2165818776
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Kontrowersje wokół roli państwa we współczesnej gospodarce rynkowej
Source:
Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008, s. 11-26
ISBN:
978-83-922045-9-6
Nr:
2165618116
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Mikroekonomia dla studiów licencjackich
Edition:
Wyd. 2 uzup., (dodr.).
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 2008
Physical description:
307 s.: il.; 24 cm
Notes:
Na s. tyt. rok wyd. 2007 dotyczący wyd. 2., na s. red.: zam. 180/2008., Bibliogr.
ISBN:
978-83-915964-3-2
Nr:
2168218406
monograph
26

Title:
Kontrowersje wokół sprawiedliwości ekonomicznej : teoria i praktyka
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
222 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-91
Nr:
51602
doctoral dissertation
27

Title:
Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
151 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-431-7
Nr:
51420
See related chapters
28

Author:
Title:
Kapitał ludzki w gospodarstwie domowym i jego wykorzystanie na rynku pracy w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-83
Nr:
51596
doctoral dissertation
29

Author:
Title:
Przemiany współczesnych rynków pracy = Changes on Contemporary Labour Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 6 (2008) , s. 249-263. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165951387
article
30

Author:
Title:
Kontrowersje wokół roli państwa we współczesnej gospodarce rynkowej
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH, s. 7-24 - Bibliogr.
Research program:
23/KMie/1/2007/S/384
Signature:
NP-1037/[2]/Magazyn
Nr:
2168317937
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Internacjonalizacja polskiego rynku pracy w świetle procesów globalizacyjnych zachodzących na świecie
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 7-26
ISBN:
978-83-7252-340-2
Nr:
2165903144
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Mikroekonomia : dla studiów licencjackich
Edition:
Wyd. 2 (uzup.).
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 2007
Physical description:
307 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-915964-3-2
Nr:
52092
monograph
33

Author:
Title:
Przyszłość pracy w cywilizacji informatycznej = The Future of Work in Information Civilization
Source:
Rozwój : godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody : księga pamiątkowa prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka / red. Barbara Piontek, Wojciech Piontek - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 275-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1721-8
Nr:
2165650900
chapter in monograph
34

Title:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
[2], 174 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-340-2
Nr:
52012
See related chapters
35

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 701, 707, 711, 728
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Nr:
2166531109
journal / series editorial
36

Title:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)
Number:
nr 4
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: PTE Oddział w Krakowie, 2006
Nr:
2166411047
journal / series editorial
37

Author:
Title:
Polityka regulacyjna państwa na rynku usług telekomunikacyjnych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
265 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-2
Nr:
52629
doctoral dissertation
38

Author:
Title:
Internacjonalizacja polskiego rynku pracy w świetle procesów globalizacyjnych w świecie
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1] / kier. Zofia DACH, s. 6-27 - Bibliogr.
Signature:
NP-1037/1/Magazyn
Nr:
2168265236
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005
Physical description:
774 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
52290
conference materials
See related chapters
40

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 676, 686
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Nr:
2166528976
journal / series editorial
41

Author:
Title:
Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej
Source:
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 265-282 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-269-3
Nr:
2166501202
chapter in monograph
See main document
42

Author:
Title:
Mikroekonomia : dla studiów licencjackich
Edition:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 2005
Physical description:
307 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-915964-2-7
Nr:
2167637856
monograph
43

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Bezrobocie - wczoraj, dziś i jutro = Unemployment - Yesterday, Today and Tomorrow
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 519-540. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166202422
chapter in conference materials
See main document
44

Author:
Title:
Rynek pracy i bezrobocie
Source:
Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 140-167
ISBN:
83-908535-7-4
Nr:
2168220266
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
Kontrowersje wokół roli państwa w gospodarce rynkowej
Source:
Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 50-68
ISBN:
83-908535-7-4
Nr:
2168220264
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 606, 632, 642, 646, 650, 662
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Nr:
2168219138
journal / series editorial
47

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Bezrobocie - wczoraj, dziś i jutro
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218068
varia
See main document
48

Author:
Title:
Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
359 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/260
Nr:
2168221664
doctoral dissertation
49

Author:
Title:
Globalizacja gospodarki światowej
Source:
Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 250-271
ISBN:
83-908535-7-4
Nr:
2168220270
chapter in monograph
See main document
50

Author:
Title:
Płaca w społecznej nauce Kościoła katolickiego = Remuneration in Social Teachings of the Catholic Church
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 8 (2004) , s. 129-136. - Summ.
Nr:
52236
article
51

Title:
Podstawy makroekonomii
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004
Physical description:
277 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-908535-7-4
Nr:
2168220136
See related chapters
52

Author:
Title:
Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej
Source:
Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 193-212
ISBN:
83-908535-7-4
Nr:
2168220268
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Wprowadzenie do ekonomii
Edition:
Wyd. 6 popr. i uzup.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
118 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-237-5
Nr:
2168222900
54

Author:
Title:
Płaca
Source:
Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / red. Andrzej Zwoliński - Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003, s. 361-364 - Bibliogr.
ISBN:
83-88822-56-X
Nr:
2168307361
lexical items
55

Author:
Title:
Global Problems of the Contemporary World
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 1 (2003) , s. 9-17 - Bibliogr.
Nr:
2168225196
article
56

Author:
Title:
Gospodarka
Source:
Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / red. Andrzej Zwoliński - Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003, s. 170-171
ISBN:
83-88822-56-X
Nr:
2168307359
lexical items
57

Author:
Title:
Dylematy wolnego rynku = Free Market Dilemmas
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 7 (2003) , s. 151-157. - Summ.
Nr:
52219
article
58

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 594, 597, 629, 635
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Nr:
2168226162
journal / series editorial
59

Author:
Title:
Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 187-208
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168258530
chapter in academic script
See main document
60

Author:
Title:
Proces wymiany w ujęciu historycznym
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 11-18
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168257770
chapter in academic script
See main document
61

Title:
Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. : czynniki, bariery, perspektywy
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
107, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-145-X
Nr:
2168254248
monograph
62

Title:
Mikroekonomia
Edition:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
345 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168257768
See related chapters
63

Author:
Title:
Modele rynku - struktury rynkowe
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 174-186
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168258528
chapter in academic script
See main document
64

Title:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 89-106
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168306579
chapter in academic script
See main document
65

Author:
Title:
Teoria produkcji
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 133-158 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168258518
chapter in academic script
See main document
66

Author:
Title:
Teoria kosztów
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 159-173
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168258526
chapter in academic script
See main document
67

Title:
Skracanie i uelastycznianie czasu pracy jako instrumenty ograniczania bezrobocia na przykładzie Francji
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
180 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/518
Nr:
2168273382
doctoral dissertation
68

Author:
Title:
Globalne problemy współczesnego świata = Global Problems of Today's World
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 6 (2002) , s. 7-15. - Summ.
Nr:
2168223186
article
69

Author:
Title:
Spółki akcyjne (korporacje)
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 107-132
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168257806
chapter in academic script
See main document
70

Author:
Title:
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = The Small and Medium-Sized Enterprise Sector in the Light of Poland's Accession to the European Union
Source:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 179-190. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224510
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: PTE. Oddział, 2002
Physical description:
328 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. częśc. przy ref.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224498
See related chapters
72

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 575, 596, 600, 607, 615
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Nr:
2168225622
journal / series editorial
73

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 2002
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-915964-1-9
Nr:
2168266878
monograph
74

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 585, 589
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Nr:
2168230658
journal / series editorial
75

Author:
Title:
Integracja Polski z Unią Europejską a sektor małych i średnich przedsiębiorstw = Poland's Integration with the European Union, and the Sector of Small and Medium Business
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 7-17. - Summ.
Nr:
2168229812
article
76

Title:
Wprowadzenie do ekonomii
Edition:
Wyd. 5
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
116 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-095-X
Nr:
2168260422
77

Author:
Title:
Podstawy mikroekonomii
Edition:
Wyd. 3 zmienione
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Synaba", 2001
Physical description:
267 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-915964-0-0
Nr:
2168259680
textbook
78

Author:
Title:
Globalne problemy współczesnego świata
Source:
Nowy Przegląd Wszechpolski. - nr 11-12 (2001) , s. 29-32
Nr:
2168320427
unreviewed article
79

Author:
Title:
Bezrobocie w krajach Unii Europejskiej i strategie jego ograniczania = Unemployment in the EU Countries and Strategies of Fighting Unemployment
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 4 (2000) , s. 7-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224282
article
80

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 552, 555
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Nr:
2168238766
journal / series editorial
81

Author:
Title:
Wzrost aktywności krajów Unii Europejskiej na polu walki z bezrobociem = Rise in Activities of the European Union Member States Regarding the Fight against Unemployment
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 387-397. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168250498
chapter in monograph
See main document
82

Title:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską
Redakcja:
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999
Physical description:
350 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
We wstępie: [...] materiały z konferencji naukowej nt. "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską", zorganizowanej 21 maja 1999 r. przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie przy współudziale Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów z Katowic.,
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249404
conference materials
See related chapters
83

Title:
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 98-174
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227252
chapter in monograph
See main document
84

Author:
Title:
Układy partnerskie w lokalnym rozwoju gospodarczym w Wielkiej Brytanii
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
238 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/552
Nr:
2168273384
doctoral dissertation
85

Title:
Wprowadzenie do ekonomii
Edition:
Wyd. 4 popr. i uzup.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
116 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-026-7
Nr:
2168260242
86

Author:
Title:
Rynek pracy w Polsce w okresie dostosowań do wymogów Unii Europejskiej = Labour Market in Poland in the Period of Adjustment to the European Union
Source:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 157-169. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249424
chapter in conference materials
See main document
87

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 537
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Nr:
2168238764
journal / series editorial
88

Author:
Title:
Podstawy mikroekonomii
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Synaba", 1999
Physical description:
247 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-908010-2-7
Nr:
2168259678
textbook
89

Author:
Title:
Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w transformującej się gospodarce polskiej = Special Economic Zones and their Role in the Polish Economy at the Stage of Transformation
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244546
article
90

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 1999
Physical description:
262 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-908010-1-9
Nr:
2168266876
monograph
91

Author:
Title:
Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w transformującej się gospodarce polskiej
Source:
Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 1-12 - Bibliogr.
Signature:
NP-631/Magazyn
Nr:
2168269510
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Author:
Title:
Kilka uwag o etosie nauczyciela akademickiego
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - nr 6 (1999) , s. 198-204
Nr:
2168368834
article
93

Author:
Mirosław Bochenek , Zofia Dach
Title:
Uwagi o nazwie nauki "ekonomia" = Remarks on the Name of Science Economic
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998) , s. 5-11. - Summ.
Nr:
2168251678
article
94

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 512, 515
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Nr:
2168244958
journal / series editorial
95

Title:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Number:
nr 2
Redakcja:
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1998
Nr:
2168242920
journal / series editorial
96

Author:
Title:
Podstawy mikroekonomii
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Synaba", 1998
Physical description:
247 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-908010-0-0
Nr:
2168259676
textbook
97

Author:
Title:
Strategie działania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku (studium przypadku własności pracowniczej na przykładzie ZPC "Wawel" S.A.)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
130 s.: il.; 30 cm + Autoreferat: 11 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/793
Nr:
2168273380
doctoral dissertation
98

Author:
Title:
Kiedyś było ciasno, niewygodnie
Source:
Eksperyment. - nr 2, s. 10
Nr:
2168357796
varia
99

Title:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 87-105
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168306705
chapter in academic script
See main document
100

Title:
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego = Economic Situation of Households in the Period of Economic System Transformation
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 1 (1997) , s. 7-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252762
article
101

Author:
Title:
Modele rynku - struktury rynkowe
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 170-182
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168258644
chapter in academic script
See main document
102

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 490, 498, 501, 502
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Nr:
2168253582
journal / series editorial
103

Author:
Title:
Rola państwa w kształtowaniu rynku pracy w Polsce
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4] / kierownik tematów: Zofia DACH, s. 1-10 - Bibliogr.
Research program:
121/KMie/1/96/S
Signature:
NP-199/[4]/Magazyn
Nr:
2168334055
chapter in unpublished scientific work
See main document
104

Author:
Mirosław Bochenek
Title:
Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
213 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/718
Nr:
2168273378
doctoral dissertation
105

Author:
Title:
Migracja zarobkowa w procesie transformacji systemowej w Polsce = Earnings Migration in the Process of Transformation in Poland
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 (1997) , s. 2-5
Nr:
2168266648
article
106

Title:
Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 183-202
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168306731
chapter in academic script
See main document
107

Title:
Wprowadzenie do ekonomii
Edition:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
113 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-27-5
Nr:
2168257736
108

Author:
Title:
Migracja zarobkowa w procesie transformacji systemowej w Polsce
Source:
Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA, s. 3-13
Signature:
NP-464/Magazyn
Nr:
2168258838
chapter in unpublished scientific work
See main document
109

Author:
Title:
Teoria produkcji
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 127-152
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168258638
chapter in academic script
See main document
110

Title:
Teoria kosztów
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 153-169
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168306723
chapter in academic script
See main document
111

Title:
Mikroekonomia
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
338 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168258580
See related chapters
112

Title:
Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Physical description:
143 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-02-X
Nr:
2168249580
monograph
113

Author:
Title:
Spółki akcyjne (korporacje)
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 106-126
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168258634
chapter in academic script
See main document
114

Author:
Title:
Proces wymiany w ujęciu historycznym
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 11-18
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168258590
chapter in academic script
See main document
115

Author:
Title:
Interwencjonizm państwowy na rynku pracy
Source:
Rynek Pracy. - nr 5 (1996) , s. 57-62
Nr:
2168343125
article
116

Author:
Title:
Procesy migracyjne a rynek pracy w Polsce
Source:
Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne, Wisła, 3-5 czerwca 1996 / red. Ewa Okoń-Horodyńska - Katowice: AE, 1996, s. 357-361
ISBN:
83-86434-21-X
Nr:
2168256392
chapter in conference materials
117

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 463, 465, 466, 476
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Notes:
.,
Nr:
2168248092
journal / series editorial
118

Title:
Dochody gospodarstw domowych i skłonność do oszczędzania
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[16]-27[45]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265890
chapter in unpublished scientific work
119

Author:
Title:
Bezrobocie młodzieży w Polsce
Source:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 183-200
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226186
chapter in monograph
See main document
120

Author:
Title:
Młodzież na rynku pracy w Polsce
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna / kierownik tematów: Zofia DACH, s. 1-19 [3]-[21] - Bibliogr.
Signature:
NP-199/[3]/Magazyn
Nr:
2168257144
chapter in unpublished scientific work
See main document
121

Author:
Title:
Teoria produkcji
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 127-152
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168260204
chapter in academic script
See main document
122

Author:
Title:
Modele rynku - struktury rynkowe
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 170-182
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168260228
chapter in academic script
See main document
123

Title:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 87-105
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168306781
chapter in academic script
See main document
124

Author:
Title:
Proces wymiany w ujęciu historycznym
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 11-18
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168260052
chapter in academic script
See main document
125

Author:
Title:
Cele i zadania polityki zatrudnienia w Polsce = Goals and Tasks of the Employment Policy in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 450 (1995) , s. 5-20. - Summ.
Nr:
2168262786
article
126

Author:
Title:
Spółki akcyjne (korporacje)
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 106-126
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168260200
chapter in academic script
See main document
127

Title:
Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 183-202
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168306831
chapter in academic script
See main document
128

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 450
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Nr:
2168262784
journal / series editorial
129

Title:
Dług bankowy jako instrument w strategii wypierania firmy oligopolistycznej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1995
Physical description:
172 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/776
Nr:
2168273374
doctoral dissertation
130

Title:
Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
88 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-38-6
Nr:
2168241830
monograph
131

Title:
Mikroekonomia
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995
Physical description:
294 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168260050
See related chapters
132

Title:
Teoria kosztów
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 153-169
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168306815
chapter in academic script
See main document
133

Author:
Title:
Ocena przebiegu transformacji gospodarki polskiej w obrębie rynku pracy
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu / kierownik tematu: Zofia DACH, s. 1-24 [2]-[25]
Signature:
NP-199/[1]/Magazyn
Nr:
2168256158
chapter in unpublished scientific work
See main document
134

Author:
Title:
Przeobrażenia na rynku pracy w Polsce pod wpływem restrukturyzacji
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH, s. 1-22 [3]-[24]
Signature:
NP-199/[2]/Magazyn
Nr:
2168256518
chapter in unpublished scientific work
See main document
135

Author:
Title:
Wpływ restrukturyzacji gospodarki polskiej na rynek pracy
Source:
Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: PTE, 1994, s. 17-32
Nr:
2168251950
chapter in conference materials
See main document
136

Author:
Title:
Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki = Unemployment - Challenge to Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 434 (1994) , s. 5-18. - Summ.
Nr:
2168251154
article
137

Title:
Mikroekonomia - zachowania rynkowe
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: [Brzeska Oficyna Wydawnicza], 1994
Physical description:
152 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168271086
academic script
138

Author:
Title:
Rynek pracy
Source:
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994, s. s.65-80
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 18)
ISBN:
83-86077-55-7
Nr:
2168238562
chapter in monograph
See main document
139

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 437, 443
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Nr:
2168254676
journal / series editorial
140

Author:
Title:
Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 164-167
Nr:
2168253224
chapter in academic script
See main document
141

Author:
Title:
Korporacje
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 90-106
Nr:
2168258938
chapter in academic script
See main document
142

Author:
Title:
Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej = Unemployment in the Period of Major Transformation of the Polish Economy
Publisher address:
Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1993
Physical description:
98, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 16)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-04127-8
Nr:
2168259684
monograph
143

Title:
Teoria kosztów
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 131-147
Nr:
2168306415
chapter in academic script
See main document
144

Author:
Title:
Kształtowanie się rynku pracy w Polsce : aneks
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 229-236
Nr:
2168269128
chapter in academic script
See main document
145

Author:
Title:
Korzyści i koszty skali produkcji
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 144-147
Nr:
2168253218
chapter in academic script
See main document
146

Author:
Title:
Wpływ urynkowienia gospodarki oraz prywatyzacji na rynek pracy
Source:
Własność prywatna / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Inf. Ekon., 1993, s. 229-236
Nr:
2168254900
chapter in conference materials
See main document
147

Title:
Elementy mikroekonomii
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
237 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168268500
See related chapters
148

Author:
Title:
Modele rynku - struktury rynkowe
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 150-162
Nr:
2168226291
chapter in academic script
See main document
149

Title:
Równowaga przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach rynkowych
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 161-180
Nr:
2168306417
chapter in academic script
See main document
150

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 65-89
Nr:
2168258936
chapter in academic script
See main document
151

Author:
Title:
Teoria produkcji
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 109-132
Nr:
2168226285
chapter in academic script
See main document
152

Author:
Title:
Korporacje
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 92-108
Nr:
2168226271
chapter in academic script
See main document
153

Author:
Title:
Teoria produkcji
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 107-130
Nr:
2168258940
chapter in academic script
See main document
154

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 67-91
Nr:
2168226267
chapter in academic script
See main document
155

Title:
Elementy mikroekonomii
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
238 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168226259
See related chapters
156

Author:
Title:
Kształtowanie się rynku pracy w Polsce
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 229-236
Nr:
2168253222
chapter in academic script
See main document
157

Author:
Title:
Klasyfikacja kosztów produkcji
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 135-137
Nr:
2168253214
chapter in academic script
See main document
158

Author:
Title:
Przychód całkowity, przeciętny i krańcowy w warunkach doskonałej konkurencji i czystego monopolu
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 161-164
Nr:
2168226293
chapter in academic script
See main document
159

Author:
Title:
Modele rynku - struktury rynkowe
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 148-160
Nr:
2168258946
chapter in academic script
See main document
160

Title:
Wprowadzenie do ekonomii
Edition:
Wyd. 2 popr.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
106 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168257710
161

Author:
Title:
Optimum produkcji monopolu
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 167-170
Nr:
2168253226
chapter in academic script
See main document
162

Author:
Title:
Funkcja kosztów : koszty a wielkość produkcji
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 137-144
Nr:
2168253216
chapter in academic script
See main document
163

Title:
Rynek pracy i płace
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 215-229
Nr:
2168258960
chapter in academic script
See main document
164

Author:
Title:
Ekonomiczno-społeczne skutki bezrobocia
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 25, nr 2 (1993) , s. 12-18
Nr:
2168261610
article
165

Author:
Title:
Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce w latach 1990-1991 = Combating Unemployment in Poland in 1990-1991
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 34, nr 9 (1992) , s. 24-31
Nr:
2168261606
article
166

Title:
Mikroekonomia - zachowania rynkowe
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
123 [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168271082
academic script
167

Title:
Wprowadzenie do ekonomii
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
105 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168257680
168

Author:
Title:
Polityka krajów zachodnich w walce z bezrobociem = West Countries Policy in Fighting with Unemployment
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 34, nr 7 (1992) , s. 1-7
Nr:
2168261602
article
169

Author:
Title:
Prawno-administracyjne rozwiązania w obszarze rynku pracy i ich efekty
Source:
Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS, s. 1[126]-28[153]
Signature:
NP-86/Magazyn
Nr:
2168279053
chapter in unpublished scientific work
See main document
170

Author:
Title:
Cykle koniunkturalne : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
23, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168271178
academic script
171

Author:
Title:
Feminizacja szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1970-1987 = Feminization of Higher Education in Poland in the Years 1970-1987
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 334 (1991) , s. 83-100. - Summ., rez.
Nr:
2168232012
article
172

Author:
Title:
Skutki przechodzenia do gospodarki rynkowej na rynku pracy
Source:
Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 27-49
Nr:
2168271094
chapter in monograph
See main document
173

Author:
Title:
Skutki przechodzenia do gospodarki rynkowej na rynku pracy
Source:
Przebieg procesu transformacji własności w Polsce / kier. Zofia DACH, s. 1[32]-30[61]
Signature:
NP-69/Magazyn
Nr:
2168271368
chapter in unpublished scientific work
See main document
174

Title:
Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
88 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168271088
See related chapters
175

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
28, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168271148
academic script
176

Author:
Title:
Bezrobocie w warunkach kształtowania się gospodarki rynkowej w Polsce
Source:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 63-74
Nr:
2168251842
chapter in monograph
See main document
177

Author:
Title:
Wpływ polityki zabezpieczenia społecznego na procesy demograficzne w wybranych krajach kapitalistycznych = Effect of the Social Security Policy on the Demographic Processes in Selected Capitalist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991) , s. 85-100. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168273306
article
178

Author:
Title:
Korporacje : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
21, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168271144
academic script
179

Author:
Title:
Dyskusja
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. Anna PIECHNIK-KURDZIEL - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991, s. 94-95
Nr:
2168270484
voice in discussion / interview
See main document
180

Author:
Title:
Teoria produkcji : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
27, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168271170
academic script
181

Author:
Title:
Cykliczny rozwój kapitalizmu
Source:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 48-61
Nr:
2168255748
chapter in academic script
See main document
182

Author:
Title:
The Feminization of Employment at the Background of the Vocational Activity of Women in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990) , s. 75-97
Nr:
2168250074
article
183

Author:
Title:
Antycykliczny interwencjonizm państwowy
Source:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 61-73
Nr:
2168255750
chapter in academic script
See main document
184

Title:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990
Physical description:
223 s.; 24 cm
Nr:
2168255714
See related chapters
185

Author:
Title:
Kształtowanie się rynku pracy w Polsce : teoria i praktyka
Source:
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI, s. 1[84]-20[103]
Signature:
NP-19/Magazyn
Nr:
2168267480
chapter in unpublished scientific work
See main document
186

Author:
Title:
Wykształcenie, zatrudnienie i płace kobiet w Szwecji
Source:
Polityka Społeczna. - nr 7 (1989) , s. 27-30
Nr:
2168271518
article
187

Author:
Title:
Ekonomia polityczna kapitalizmu : przewodnik metodyczny
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
40 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250878
book
188

Author:
Title:
Women's Participation in Higher Education in Poland 1970-1984
Source:
Higher Education. - vol. 17, iss. 1 (1988) , s. 27-39. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168364692
article
189

Title:
Ekonomia polityczna : przewodnik metodyczny dla studentów kierunku Towaroznawstwa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
33 s.; 24 cm
Nr:
2168273204
academic script
190

Author:
Title:
Kobiety w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1970-1984
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 35, nr 2 (1987) , s. 17-29
Nr:
2168282557
article
191

Author:
Title:
Status i rola kobiet w krajach EWG = Position and Role of Women in the Countries of European Common Market
Source:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 3-4 (127-128) (1987) , s. 35-51. - Summ.
Nr:
2168282515
article
192

Author:
Title:
Učešće žena u visokom školstvu u PoÎskoǰ od 1970-1984 god
Source:
Godišnjak : Ekonomskog Fakulteta u Kragujevcu (1987) , s. 241-252
Nr:
2168255078
article
193

Author:
Title:
Aktywność zawodowa i płace kobiet w USA
Source:
Polityka Społeczna. - nr 8 (1987) , s. 18-22
Nr:
2168258850
article
194

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Sytuacja na rynku pracy w ramach reformy gospodarczej
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 251-266
Nr:
2168265826
chapter in conference materials
See main document
195

Author:
Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 301
Nr:
2168265834
voice in discussion / interview
See main document
196

Author:
Title:
Feminizacja zatrudnienia na tle aktywności zawodowej kobiet w Polsce = Feminization of Employment at the Background of the Professional Activity of Women in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 219 (1986) , s. 7-21. - Summ., rez.
Nr:
2168231094
article
197

Author:
Title:
Polityka zatrudnienia w ramach reformy gospodarczej
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 39, 11 (457) (1984) , s. 503-507
Nr:
2168271496
article
198

Author:
Title:
Problemy racjonalizacji zatrudnienia w Polsce w latach 1970-1982 = Problems of Rationalization of the Employment in Poland in the Period 1970-1982
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 27 (1984) , s. 35-46. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272868
article
199

Author:
Title:
Ludność i zatrudnienie w europejskich krajach RWPG w latach 1950-1990 = Population and Employment in European C.M.E.A. Countries (1950-1990)
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 38, 2 (442) (1983) , s. 85-89
Nr:
2168269490
article
200

Author:
Title:
Granice aktywności zawodowej kobiet w krajach socjalistycznych
Source:
Polityka Społeczna. - nr 8 (1982) , s. 31-34
Nr:
2168271510
article
201

Author:
Title:
Czynniki wpływające na wydajność pracy kobiet = Factors Affecting Women's Labour Effeciency
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 145 (1981) , s. 121-130. - Rez., summ.
Nr:
2168234358
article
202

Author:
Title:
Współpraca krajów RWPG w zakresie wykorzystania zasobów pracy = Cooperation in the Comecon Countries in the Field the Use of Workforce Supply
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 140 (1981) , s. 21-40. - Summ., rez.
Nr:
2168229976
article
203

Author:
Title:
Aktywność zawodowa kobiet w krajach socjalistycznych = Women's Professional Activity in the Socialist Countries.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1980
Physical description:
257 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 45)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168261592
monograph
204

Author:
Title:
Rozwój gospodarczy europejskich krajów RWPG = Economic Development of the CMEA European Countries
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 23, nr 9 (208) (1978) , s. 40-44
Nr:
2168364302
article
205

Author:
Title:
Zawód wyuczony a wykonywany
Source:
Polityka Społeczna. - nr 5 (1977) , s. 4-6
Nr:
2168241240
article
206

Author:
Title:
Zróżnicowanie płac w Polsce według płci i jego podstawowe przyczyny = Wage Differentiation According to Sex and its Main Causes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 85 (1976) , s. 121-133. - Rez., summ.
Nr:
2168239828
article
207

Author:
Title:
Wykształcenie, a aktywizacja zawodowa kobiet
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 31, 11 (367) (1976) , s. 616-619
Nr:
2168271474
article
208

Author:
Title:
Praca zawodowa kobiet w Polsce w latach 1950-1972 i jej aspekty ekonomiczno-społeczne
Publisher address:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1976
Physical description:
288, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168261588
monograph
209

Author:
Title:
Aktywność zawodowa kobiet a dzietność rodziny
Source:
Przegląd Związkowy. - nr 10 (314) (1975) , s. 17-18
Nr:
2168271406
article
210

Author:
Title:
Sytuacja materialna rodziny a aktywność zawodowa kobiet = The Living Standard of the Family and Women's Professional Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 75 (1975) , s. 141-154. - Summ., rez.
Nr:
2168250592
article
211

Author:
Title:
Zatrudnienie kobiet według charakteru wykonywanej pracy = Employment of Women by Nature of Their Work
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 20, nr 7 (170) (1975) , s. 46-48
Nr:
2168364202
article
212

Author:
Title:
Różne drogi kwalifikacji i awansu kobiet
Source:
Przegląd Związkowy. - nr 6 (310) (1975) , s. 10-12
Nr:
2168271404
article
213

Author:
Title:
Przestrzenne dysproporcje na rynku pracy kobiet w latach 1960-1972 = Spatial Disproportions on the Women's Labour Market in 1960-1972
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 19, nr 2 (153) (1974) , s. 37-40
Nr:
2168364198
article
214

Author:
Title:
Problemy kształcenia zawodowego dziewcząt
Source:
Nowe Drogi : organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. - nr 3(298) (1974) , s. 151-158
Nr:
2168271400
article
215

Author:
Title:
Sytuacja kobiet na rynku pracy w latach 1955-1972 = Situation of Women on Labour Market
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 19, nr 1 (152) (1974) , s. 33-36
Nr:
2168364194
article
216

Author:
Title:
Usługi - słabe miejsce naszej gospodarki
Source:
Przegląd Związkowy. - nr 2 (293) (1974) , s. 23-25
Nr:
2168271402
article
217

Author:
Title:
Próba oceny ekonomicznej efektywności pracy zawodowej kobiet
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 28, 11 (333) (1973) , s. 756-761
Nr:
2168252514
article
218

Author:
Title:
Jak z tą aktywizacją?
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 45 (1973) , s. 8
Access mode:
Nr:
2168271376
article
219

Author:
Title:
Praca zawodowa kobiet w gospodarce uspołecznionej Polski Ludowej w latach 1950-1970 i jej aspekty ekonomiczno społeczne
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
438 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/68
Nr:
2168272736
doctoral dissertation
220

Author:
Title:
Aktywność zawodowa kobiet w dużych miastach Polski w latach 1958-1968
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 26, 1 (302) (1971) , s. 30-35
Nr:
2168271412
article
221

Author:
Title:
Stan i perspektywy produkcji i zużycia nawozów mineralnych w Polsce a możliwość likwidacji importu zbóż = The Present Situation and Prospective Production of Mineral Fertilizers and Their Consumption in Poland and the Possibilities of Liquidation of Grain Imports
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1968) , s. 24-39. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252708
article
Unpublished documents:
1

Title:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
131/KTE/1/2011/S/610
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265038
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2010
Physical description:
234 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
64/KTE/2/2010/S/562
Signature:
NP-743/Magazyn
Nr:
2168282097
unpublished scientific work
3

Title:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
266 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
42/KMie/1/2009/S/506
Signature:
NP-1037/3/Magazyn
Nr:
2168265426
unpublished scientific work
4

Author:
, , , , , ,
Title:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
192 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
23/KMie/1/2007/S/384
Signature:
NP-1037/[2]/Magazyn
Nr:
2168233924
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
167 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
23/KMie/1/2005/S/215
Signature:
NP-1037/1/Magazyn
Nr:
2168265234
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
[73] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych pracach
Research program:
121/KMie/1/96/S
Signature:
NP-199/[4]/Magazyn
Nr:
2168334053
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
112 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych pracach
Research program:
88/KMie/2/95/S ; 89/KMie/3/95/S
Signature:
NP-199/[3]/Magazyn
Nr:
2168257138
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
200 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych pracach
Research program:
27/KMie/2/94/S ; 28/KMie/3/94/S
Signature:
NP-199/[2]/Magazyn
Nr:
2168256212
unpublished scientific work
See related chapters
9

Title:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
135 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych pracach
Research program:
58/KMie/1/93/S
Signature:
NP-199/[1]/Magazyn
Nr:
2168256122
unpublished scientific work
See related chapters
10

Title:
Przebieg procesu transformacji własności w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
112 s.: il.; 30 cm
Signature:
NP-69/Magazyn
Nr:
2168271262
unpublished scientific work
See related chapters
1
Mikroekonomia / Zofia DACH. - Wyd. 2. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 323 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-590-1
2
Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji / Zofia DACH // W: Teoria i praktyka gospodarowania we współczesnym świecie / red. nauk. Magdalena Knapińska, Katarzyna Szarzec. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2014. - S. 358-368. - Księga z okazji Jubileuszu 70-lecia oraz 45-lecia pracy zawodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Profesora dr. hab. Wacława Jarmołowicza. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-802-0
3
Globalna strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego / Zofia DACH // W: Wyzwania ekonomiczne XXI wieku / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii, 2012. - S. 9-23. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7518-533-1
4
Uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych na rynku kredytów w Polsce / Grzegorz WAŁĘGA ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2012. - 294 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002518
5
Mikroekonomia / Zofia Dach. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 323 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-590-1
6
Polityka i instrumenty Unii Europejskiej w zakresie zwiększania zatrudnienia i zwalczania bezrobocia = The EU's Policy and Instruments for Increasing Employment and Counteracting Unemployment / Zofia DACH // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 37-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
7
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1486-2
8
Polski a hiszpański rynek pracy w latach 2000-2009 = Labour Markets in Poland and Spain in 2000-2009 / Zofia DACH, Dorota Kozina // Polityka Społeczna. - nr 3 (2011), s. 16-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-4729
9
Globalna strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego / Zofia DACH // W: Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH. - (2011), s. 1(4)-15(19). - Bibliogr.
10
Rozwój społeczno-gospodarczy w teorii ekonomii = Socio-economic Development in Economic Theory / Zofia DACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 872 (2011), s. 5-16. - summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171187605. - ISSN 1898-6447
11
Aleksandry Lityńskiej zmagania z historią ekonomii / Mirosław Bochenek, Zofia DACH // W: Studia z historii ekonomii : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesor Aleksandry Lityńskiej / red. Mirosław Bochenek. - Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2011. - S. 21-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62049-11-0
12
Mikroekonomia : dla studiów licencjackich / Zofia DACH. - Wyd. 3. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2010. - 307 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-24-8
13
Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - 274 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-36-1. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/wydawnictwo/ksiazki,otoczenie-ekonomiczne-a-zachowania-podmiotow-rynkowych,25.html
14
Globalizacja - wyzwania i zagrożenia / Zofia DACH // W: Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 13-29. - ISBN 978-83-61686-20-0
15
Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - 203s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-20-0
16
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Wyd. 4 popr. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-28-6
17
Outsourcing i offshoring na przykładzie Chin i Indii / Zofia DACH // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 53-60. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
18
Uwarunkowania i kierunki przemian sektora elektroenergetycznego w Polsce / Tomasz TYLEC ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2009. - 250 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Conditions for Changes of Labour Markets in the Modern World / Zofia DACH // W: Labour Market in EU and in the World / scientific ed. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2009. - (Economics & Competition Policy ; no. 14). - S. 7-17. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-64-3
20
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Wyd. 3. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-12-5
21
Głos w dyskusji na temat systemu kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Zofia DACH // Kurier UEK. - nr 5 (30) (2009), s. 23. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
22
Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. - 191 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922045-9-6
23
Praca w dobie społeczeństwa informacyjnego / Zofia DACH // W: Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia DACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 11-32. - ISBN 978-83-7252-431-7
24
Kontrowersje wokół roli państwa we współczesnej gospodarce rynkowej / Zofia DACH // W: Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. - S. 11-26. - ISBN 978-83-922045-9-6
25
Mikroekonomia dla studiów licencjackich / Zofia DACH. - Wyd. 2 uzup., (dodr.). - Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 2008. - 307 s. : il. ; 24 cm. - Na s. tyt. rok wyd. 2007 dotyczący wyd. 2., na s. red.: zam. 180/2008. - Bibliogr. - ISBN 978-83-915964-3-2
26
Kontrowersje wokół sprawiedliwości ekonomicznej : teoria i praktyka / Ryszard KOWALSKI ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2008. - 222 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia DACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 151 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-431-7
28
Kapitał ludzki w gospodarstwie domowym i jego wykorzystanie na rynku pracy w Polsce / Paweł DROBNY ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2008. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Przemiany współczesnych rynków pracy = Changes on Contemporary Labour Markets / Zofia DACH // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008), s. 249-263. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
30
Kontrowersje wokół roli państwa we współczesnej gospodarce rynkowej / Zofia DACH // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH. - (2007), s. 7-24. - Bibliogr.
31
Internacjonalizacja polskiego rynku pracy w świetle procesów globalizacyjnych zachodzących na świecie / Zofia DACH // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 7-26. - ISBN 978-83-7252-340-2
32
Mikroekonomia : dla studiów licencjackich / Zofia DACH. - Wyd. 2 (uzup.). - Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 2007. - 307 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-915964-3-2
33
Przyszłość pracy w cywilizacji informatycznej = The Future of Work in Information Civilization / Zofia DACH // W: Rozwój : godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody : księga pamiątkowa prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka / [red. Barbara Piontek, Wojciech Piontek]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - S. 275-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1721-8
34
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - [2], 174 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-340-2
35
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 701, 707, 711, 728. - ISSN 0208-7944
36
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Zofia DACH. - Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2006. - nr 4. - ISSN 1644-8979
37
Polityka regulacyjna państwa na rynku usług telekomunikacyjnych / Adrian SOLEK ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, [2006]. - 265 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Internacjonalizacja polskiego rynku pracy w świetle procesów globalizacyjnych w świecie / Zofia DACH // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1] / kier. Zofia DACH. - (2005), s. 6-27. - Bibliogr.
39
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - 774 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-922045-4-9
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 676, 686. - ISSN 0208-7944
41
Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej / Zofia DACH // W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 265-282. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-269-3
42
Mikroekonomia : dla studiów licencjackich / Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 2005. - 307 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-915964-2-7
43
Bezrobocie - wczoraj, dziś i jutro = Unemployment - Yesterday, Today and Tomorrow / Zofia DACH // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 519-540. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9
44
Rynek pracy i bezrobocie / Zofia DACH // W: Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 140-167. - ISBN 83-908535-7-4
45
Kontrowersje wokół roli państwa w gospodarce rynkowej / Zofia DACH // W: Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 50-68. - ISBN 83-908535-7-4
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 606, 632, 642, 646, 650, 662. - ISSN 0208-7944
47
Bezrobocie - wczoraj, dziś i jutro / Zofia DACH // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
48
Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego / Artur POLLOK ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2004. - 359 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
Globalizacja gospodarki światowej / Zofia DACH // W: Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 250-271. - ISBN 83-908535-7-4
50
Płaca w społecznej nauce Kościoła katolickiego = Remuneration in Social Teachings of the Catholic Church / Zofia DACH // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 129-136. - Summ. - ISSN 1506-7351
51
Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - 277 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-908535-7-4
52
Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej / Zofia DACH // W: Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 193-212. - ISBN 83-908535-7-4
53
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 118 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-237-5
54
Płaca / Zofia DACH // W: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / red. Andrzej Zwoliński. - Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003. - S. 361-364. - Bibliogr. - ISBN 83-88822-56-X
55
Global Problems of the Contemporary World / Zofia DACH // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Józef MACHACZKA]. - nr 1 (2003), s. 9-17. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
56
Gospodarka / Zofia DACH // W: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / red. Andrzej Zwoliński. - Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003. - S. 170-171. - ISBN 83-88822-56-X
57
Dylematy wolnego rynku = Free Market Dilemmas / Zofia DACH // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 151-157. - Summ. - ISSN 1506-7351
58
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - nr 594, 597, 629, 635. - ISSN 0208-7944
59
Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej / Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 187-208. - ISBN 83-7252-101-8
60
Proces wymiany w ujęciu historycznym / Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 11-18. - ISBN 83-7252-101-8
61
Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. : czynniki, bariery, perspektywy / Michał Gabriel WOŹNIAK ; [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 107, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-145-X
62
Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 345 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-101-8
63
Modele rynku - struktury rynkowe / Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 174-186. - ISBN 83-7252-101-8
64
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej / Zofia MIERZWA, Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 89-106. - ISBN 83-7252-101-8
65
Teoria produkcji / Zofii DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 133-158. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-101-8
66
Teoria kosztów / Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 159-173. - ISBN 83-7252-101-8
67
Skracanie i uelastycznianie czasu pracy jako instrumenty ograniczania bezrobocia na przykładzie Francji / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2002. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
68
Globalne problemy współczesnego świata = Global Problems of Today's World / Zofia DACH // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - nr 6 (2002), s. 7-15. - Summ. - ISSN 1506-7351
69
Spółki akcyjne (korporacje) / Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 107-132. - ISBN 83-7252-101-8
70
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = The Small and Medium-Sized Enterprise Sector in the Light of Poland's Accession to the European Union / Zofia DACH // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002. - S. 179-190. - Summ. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
71
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002. - 328 s. : wykr. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. częśc. przy ref. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
72
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - nr 575, 596, 600, 607, 615. - ISSN 0208-7944
73
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 2002. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-915964-1-9
74
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 585, 589. - ISSN 0208-7944
75
Integracja Polski z Unią Europejską a sektor małych i średnich przedsiębiorstw = Poland's Integration with the European Union, and the Sector of Small and Medium Business / Zofia DACH // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 7-17. - Summ. - ISSN 1506-7351
76
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 116 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-095-X
77
Podstawy mikroekonomii / Zofia DACH. - Wyd. 3 zmienione. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Synaba", 2001. - 267 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-915964-0-0
78
Globalne problemy współczesnego świata / Zofia DACH // Nowy Przegląd Wszechpolski. - nr 11-12 (2001), s. 29-32. - ISSN 1234-8910
79
Bezrobocie w krajach Unii Europejskiej i strategie jego ograniczania = Unemployment in the EU Countries and Strategies of Fighting Unemployment / Zofia DACH // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 7-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
80
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 552, 555. - ISSN 0208-7944
81
Wzrost aktywności krajów Unii Europejskiej na polu walki z bezrobociem = Rise in Activities of the European Union Member States Regarding the Fight against Unemployment / Zofia DACH // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 387-397. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
82
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - 350 s. : wykr. ; 24 cm. - We wstępie: [...] materiały z konferencji naukowej nt. "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską", zorganizowanej 21 maja 1999 r. przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie przy współudziale Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów z Katowic. - ISBN 83-907648-2-2
83
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym / Stanisław BELNIAK, Zofia DACH, Leszek KAŁKOWSKI, Marek LEŚNIAK, Stanisław OWSIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Artur POLLOK, Andrzej SZOPA // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 98-174. - ISBN 83-01-12752-X
84
Układy partnerskie w lokalnym rozwoju gospodarczym w Wielkiej Brytanii / Ewa PIASECKA ; . - Kraków : , 1999. - 238 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Zofia DACH. - Bibliogr.
85
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 116 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-026-7
86
Rynek pracy w Polsce w okresie dostosowań do wymogów Unii Europejskiej = Labour Market in Poland in the Period of Adjustment to the European Union / Zofia DACH // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 157-169. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
87
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - nr 537. - ISSN 0208-7944
88
Podstawy mikroekonomii / Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Synaba", 1999. - 247 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-908010-2-7
89
Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w transformującej się gospodarce polskiej = Special Economic Zones and their Role in the Polish Economy at the Stage of Transformation / Zofia DACH // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 7-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
90
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 1999. - 262 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-908010-1-9
91
Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w transformującej się gospodarce polskiej / Zofia DACH // W: Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - ([1999]), s. 1-12. - Bibliogr.
92
Kilka uwag o etosie nauczyciela akademickiego / Zofia DACH // Zarządzanie i Edukacja. - nr 6 (1999), s. 198-204. - ISSN 1428-474X
93
Uwagi o nazwie nauki "ekonomia" = Remarks on the Name of Science Economic / Mirosław Bochenek, Zofia DACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998), s. 5-11. - Summ. - ISSN 0208-7944
94
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 512, 515. - ISSN 0208-7944
95
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1998. - nr 2. - ISSN 1506-7351
96
Podstawy mikroekonomii / Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Synaba", 1998. - 247 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-908010-0-0
97
Strategie działania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku (studium przypadku własności pracowniczej na przykładzie ZPC "Wawel" S.A.) / Joanna KRZYŻAK ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 1998. - 130 s. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 11 k. - Bibliogr.
98
Kiedyś było ciasno, niewygodnie / Zofia DACH // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 2 (1998), s. 10. - ISSN 1509-5975
99
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej / Zofia MIERZWA, Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 87-105. - ISBN 83-87239-37-2
100
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego = Economic Situation of Households in the Period of Economic System Transformation / Zofia DACH, Artur POLLOK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 7-24. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
101
Modele rynku - struktury rynkowe / Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 170-182. - ISBN 83-87239-37-2
102
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 490, 498, 501, 502. - ISSN 0208-7944
103
Rola państwa w kształtowaniu rynku pracy w Polsce / Zofia DACH // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4] / kierownik tematów: Zofia DACH. - (1997), s. 1-10. - Bibliogr.
104
Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej / Mirosław Bochenek ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 1997. - 213 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
105
Migracja zarobkowa w procesie transformacji systemowej w Polsce = Earnings Migration in the Process of Transformation in Poland / Zofia DACH // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 (1997), s. 2-5. - ISSN 0032-6186
106
Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej / Zofia DACH, Ewa KRZYŚCIAK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 183-202. - ISBN 83-87239-37-2
107
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 113 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-27-5
108
Migracja zarobkowa w procesie transformacji systemowej w Polsce / Zofia DACH // W: Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA. - ([1997]), s. 3-13
109
Teoria produkcji / Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 127-152. - ISBN 83-87239-37-2
110
Teoria kosztów / Ewa KRZYŚCIAK, Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 153-169. - ISBN 83-87239-37-2
111
Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 338 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-37-2
112
Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej / Barbara KIENIEWICZ, Bogumiła SZOPA ; [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 143 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-02-X
113
Spółki akcyjne (korporacje) / Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 106-126. - ISBN 83-87239-37-2
114
Proces wymiany w ujęciu historycznym / Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 11-18. - ISBN 83-87239-37-2
115
Interwencjonizm państwowy na rynku pracy / Zofia DACH // Rynek Pracy. - nr 5 (1996), s. 57-62. - ISSN 1233-4103
116
Procesy migracyjne a rynek pracy w Polsce / Zofia DACH // W: Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne, Wisła, 3-5 czerwca 1996 / red. Ewa Okoń-Horodyńska. - Katowice: AE, 1996. - S. 357-361. - ISBN 83-86434-21-X
117
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 463, 465, 466, 476. - . - ISSN 0208-7944
118
Dochody gospodarstw domowych i skłonność do oszczędzania / Zofia DACH, Artur POLLOK // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[16]-27[45]
119
Bezrobocie młodzieży w Polsce / Zofia DACH // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 183-200. - ISBN 83-86077-913
120
Młodzież na rynku pracy w Polsce / Zofia DACH // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna / kierownik tematów: Zofia DACH. - (1996), s. 1-19 [3]-[21]. - Bibliogr.
121
Teoria produkcji / Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 127-152. - ISBN 83-86439-32-7
122
Modele rynku - struktury rynkowe / Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 170-182. - ISBN 83-86439-32-7
123
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej / Zofia MIERZWA, Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 87-105. - ISBN 83-86439-32-7
124
Proces wymiany w ujęciu historycznym / Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 11-18. - ISBN 83-86439-32-7
125
Cele i zadania polityki zatrudnienia w Polsce = Goals and Tasks of the Employment Policy in Poland / Zofia DACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 450 (1995), s. 5-20. - Summ. - ISSN 0208-7944
126
Spółki akcyjne (korporacje) / Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 106-126. - ISBN 83-86439-32-7
127
Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej / Zofia DACH, Ewa KRZYŚCIAK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 183-202. - ISBN 83-86439-32-7
128
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 450. - ISSN 0208-7944
129
Dług bankowy jako instrument w strategii wypierania firmy oligopolistycznej / Krzysztof KOSIEC ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 1995. - 172 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 14 k. - Bibliogr.
130
Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego / Aleksandra LITYŃSKA ; [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 88 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-38-6
131
Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - 294 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-32-7
132
Teoria kosztów / Ewa KRZYŚCIAK, Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 153-169. - ISBN 83-86439-32-7
133
Ocena przebiegu transformacji gospodarki polskiej w obrębie rynku pracy / Zofia DACH // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu / kierownik tematu: Zofia DACH. - (1994), s. 1-24 [2]-[25]
134
Przeobrażenia na rynku pracy w Polsce pod wpływem restrukturyzacji / Zofia DACH // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH. - ([1994]), s. 1-22 [3]-[24]
135
Wpływ restrukturyzacji gospodarki polskiej na rynek pracy / Zofia DACH // W: Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: PTE, 1994. - S. 17-32
136
Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki = Unemployment - Challenge to Polish Economy / Zofia DACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 434 (1994), s. 5-18. - Summ. - ISSN 0208-7944
137
Mikroekonomia - zachowania rynkowe / Adam CYGAN, Zofia DACH, Krzysztof KOSIEC. - Wyd. 2 zm. - Kraków: [Brzeska Oficyna Wydawnicza], 1994. - 152 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
138
Rynek pracy / Zofia DACH // W: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 18). - S. s.65-80. - ISBN 83-86077-55-7
139
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 437, 443. - ISSN 0208-7944
140
Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 164-167
141
Korporacje / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 90-106
142
Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej = Unemployment in the Period of Major Transformation of the Polish Economy / Zofia DACH. - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1993. - 98, [2] s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 16). - ISBN 83-04-04127-8
143
Teoria kosztów / Ewa KRZYŚCIAK, Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 131-147
144
Kształtowanie się rynku pracy w Polsce : aneks / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 229-236
145
Korzyści i koszty skali produkcji / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 144-147
146
Wpływ urynkowienia gospodarki oraz prywatyzacji na rynek pracy / Zofia DACH // W: Własność prywatna / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Inf. Ekon., 1993. - S. 229-236
147
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
148
Modele rynku - struktury rynkowe / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 150-162
149
Równowaga przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach rynkowych / Zofia DACH, Ewa KRZYŚCIAK // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 161-180
150
Przedsiębiorstwo / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 65-89
151
Teoria produkcji / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 109-132
152
Korporacje / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 92-108
153
Teoria produkcji / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 107-130
154
Przedsiębiorstwo / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 67-91
155
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 238 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
156
Kształtowanie się rynku pracy w Polsce / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 229-236
157
Klasyfikacja kosztów produkcji / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 135-137
158
Przychód całkowity, przeciętny i krańcowy w warunkach doskonałej konkurencji i czystego monopolu / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 161-164
159
Modele rynku - struktury rynkowe / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 148-160
160
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 106 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
161
Optimum produkcji monopolu / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 167-170
162
Funkcja kosztów : koszty a wielkość produkcji / Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 137-144
163
Rynek pracy i płace / Krystyna PRZYBYLSKA, Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 215-229
164
Ekonomiczno-społeczne skutki bezrobocia / Zofia DACH // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 25, nr 2 (1993), s. 12-18. - ISSN 0032-6186
165
Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce w latach 1990-1991 = Combating Unemployment in Poland in 1990-1991 / Zofia DACH // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 34, nr 9 (1992), s. 24-31. - ISSN 0032-6186
166
Mikroekonomia - zachowania rynkowe / Adam CYGAN, Zofia DACH, Krzysztof KOSIEC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 123 [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
167
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 105 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
168
Polityka krajów zachodnich w walce z bezrobociem = West Countries Policy in Fighting with Unemployment / Zofia DACH // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 34, nr 7 (1992), s. 1-7. - ISSN 0032-6186
169
Prawno-administracyjne rozwiązania w obszarze rynku pracy i ich efekty / Zofia DACH // W: Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS. - (1992), s. 1[126]-28[153]
170
Cykle koniunkturalne : pomocnicze materiały dydaktyczne / Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 23, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
171
Feminizacja szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1970-1987 = Feminization of Higher Education in Poland in the Years 1970-1987 / Zofia DACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 334 (1991), s. 83-100. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
172
Skutki przechodzenia do gospodarki rynkowej na rynku pracy / Zofia DACH // W: Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 27-49
173
Skutki przechodzenia do gospodarki rynkowej na rynku pracy / Zofia DACH // W: Przebieg procesu transformacji własności w Polsce / kier. Zofia DACH. - (1991), s. 1[32]-30[61]
174
Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 88 s. : il. ; 21 cm
175
Przedsiębiorstwo : pomocnicze materiały dydaktyczne / Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 28, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
176
Bezrobocie w warunkach kształtowania się gospodarki rynkowej w Polsce / Zofia DACH // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 63-74
177
Wpływ polityki zabezpieczenia społecznego na procesy demograficzne w wybranych krajach kapitalistycznych = Effect of the Social Security Policy on the Demographic Processes in Selected Capitalist Countries / Zofia DACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991), s. 85-100. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
178
Korporacje : pomocnicze materiały dydaktyczne / Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 21, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
179
Dyskusja / Zofia DACH // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - S. 94-95
180
Teoria produkcji : pomocnicze materiały dydaktyczne / Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 27, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
181
Cykliczny rozwój kapitalizmu / Zofia DACH // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 48-61
182
The Feminization of Employment at the Background of the Vocational Activity of Women in Poland / Zofia DACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990), s. 75-97. - ISSN 0208-7944
183
Antycykliczny interwencjonizm państwowy / Zofia DACH // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 61-73
184
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - 223 s. ; 24 cm
185
Kształtowanie się rynku pracy w Polsce : teoria i praktyka / Zofia DACH // W: Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - (1990), s. 1[84]-20[103]
186
Wykształcenie, zatrudnienie i płace kobiet w Szwecji / Zofia DACH // Polityka Społeczna. - nr 7 (1989), s. 27-30. - ISSN 0137-4729
187
Ekonomia polityczna kapitalizmu : przewodnik metodyczny / Zofia DACH ; [red. nauk. Stanisław LIS]. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - 40 s. : il. ; 24 cm
188
Women's Participation in Higher Education in Poland 1970-1984 / Zofia DACH // Higher Education. - vol. 17, iss. 1 (1988), s. 27-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00130898.pdf. - ISSN 0018-1560
189
Ekonomia polityczna : przewodnik metodyczny dla studentów kierunku Towaroznawstwa / Zofia DACH, Jerzy JÓZEFCZYK, Urszula LORENOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 33 s. ; 24 cm
190
Kobiety w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1970-1984 / Zofia DACH // Życie Szkoły Wyższej. - R. 35, nr 2 (1987), s. 17-29. - ISSN 0591-2377
191
Status i rola kobiet w krajach EWG = Position and Role of Women in the Countries of European Common Market / Zofia DACH // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 3-4 (127-128) (1987), s. 35-51. - Summ. - ISSN 0137-3528
192
Učešće žena u visokom školstvu u PoÎskoǰ od 1970-1984 god / Zofia DACH // Godišnjak : Ekonomskog Fakulteta u Kragujevcu. - (1987/1988), s. 241-252. - ISSN 0351-4145
193
Aktywność zawodowa i płace kobiet w USA / Zofia DACH // Polityka Społeczna. - nr 8 (1987), s. 18-22. - ISSN 0137-4729
194
Sytuacja na rynku pracy w ramach reformy gospodarczej / Zofia DACH // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 251-266
195
Dyskusja / Zofia DACH // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 301
196
Feminizacja zatrudnienia na tle aktywności zawodowej kobiet w Polsce = Feminization of Employment at the Background of the Professional Activity of Women in Poland / Zofia DACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 219 (1986), s. 7-21. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
197
Polityka zatrudnienia w ramach reformy gospodarczej / Zofia DACH // Gospodarka Planowa. - R. 39, 11 (457) (1984), s. 503-507. - ISSN 0017-2421
198
Problemy racjonalizacji zatrudnienia w Polsce w latach 1970-1982 = Problems of Rationalization of the Employment in Poland in the Period 1970-1982 / Zofia DACH // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 35-46. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
199
Ludność i zatrudnienie w europejskich krajach RWPG w latach 1950-1990 = Population and Employment in European C.M.E.A. Countries (1950-1990) / Zofia DACH // Gospodarka Planowa. - R. 38, 2 (442) (1983), s. 85-89. - ISSN 0017-2421
200
Granice aktywności zawodowej kobiet w krajach socjalistycznych / Zofia DACH // Polityka Społeczna. - nr 8 (1982), s. 31-34. - ISSN 0137-4729
201
Czynniki wpływające na wydajność pracy kobiet = Factors Affecting Women's Labour Effeciency / Zofia DACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981), s. 121-130. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
202
Współpraca krajów RWPG w zakresie wykorzystania zasobów pracy = Cooperation in the Comecon Countries in the Field the Use of Workforce Supply / Zofia DACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 140 (1981), s. 21-40. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
203
Aktywność zawodowa kobiet w krajach socjalistycznych = Women's Professional Activity in the Socialist Countries / Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1980. - 257 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 45)
204
Rozwój gospodarczy europejskich krajów RWPG = Economic Development of the CMEA European Countries / Zofia DACH // Wiadomości Statystyczne. - R. 23, nr 9 (208) (1978), s. 40-44. - ISSN 0043-518X
205
Zawód wyuczony a wykonywany / Zofia DACHOWA // Polityka Społeczna. - nr 5 (1977), s. 4-6. - ISSN 0137-4729
206
Zróżnicowanie płac w Polsce według płci i jego podstawowe przyczyny = Wage Differentiation According to Sex and its Main Causes / Zofia DACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 85 ([1976]), s. 121-133. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
207
Wykształcenie, a aktywizacja zawodowa kobiet / Zofia DACH // Gospodarka Planowa. - R. 31, 11 (367) (1976), s. 616-619. - ISSN 0017-2421
208
Praca zawodowa kobiet w Polsce w latach 1950-1972 i jej aspekty ekonomiczno-społeczne / Zofia DACH. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1976. - 288, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
209
Aktywność zawodowa kobiet a dzietność rodziny / Zofia DACH // Przegląd Związkowy. - nr 10 (314) (1975), s. 17-18. - ISSN 0137-8392
210
Sytuacja materialna rodziny a aktywność zawodowa kobiet = The Living Standard of the Family and Women's Professional Activity / Zofia DACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 75 (1975), s. 141-154. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
211
Zatrudnienie kobiet według charakteru wykonywanej pracy = Employment of Women by Nature of Their Work / Zofia DACH // Wiadomości Statystyczne. - R. 20, nr 7 (170) (1975), s. 46-48. - ISSN 0043-518X
212
Różne drogi kwalifikacji i awansu kobiet / Zofia DACH // Przegląd Związkowy. - nr 6 (310) (1975), s. 10-12. - ISSN 0137-8392
213
Przestrzenne dysproporcje na rynku pracy kobiet w latach 1960-1972 = Spatial Disproportions on the Women's Labour Market in 1960-1972 / Zofia DACH // Wiadomości Statystyczne. - R. 19, nr 2 (153) (1974), s. 37-40. - ISSN 0043-518X
214
Problemy kształcenia zawodowego dziewcząt / Zofia DACH // Nowe Drogi : organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. - nr 3(298) (1974), s. 151-158
215
Sytuacja kobiet na rynku pracy w latach 1955-1972 = Situation of Women on Labour Market / Zofia DACH // Wiadomości Statystyczne. - R. 19, nr 1 (152) (1974), s. 33-36. - ISSN 0043-518X
216
Usługi - słabe miejsce naszej gospodarki / Zofia DACH // Przegląd Związkowy. - nr 2 (293) (1974), s. 23-25. - ISSN 0137-8392
217
Próba oceny ekonomicznej efektywności pracy zawodowej kobiet / Zofia DACH // Gospodarka Planowa. - R. 28, 11 (333) (1973), s. 756-761. - ISSN 0017-2421
218
Jak z tą aktywizacją? / Zofia DACH // Życie Gospodarcze. - nr 45 (1973), s. 8. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1973/nr045/index.pdf. - ISSN 0137-7299
219
Praca zawodowa kobiet w gospodarce uspołecznionej Polski Ludowej w latach 1950-1970 i jej aspekty ekonomiczno społeczne / Zofia DACH ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1973. - 438 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
220
Aktywność zawodowa kobiet w dużych miastach Polski w latach 1958-1968 / Zofia DACH // Gospodarka Planowa. - R. 26, 1 (302) (1971), s. 30-35. - ISSN 0017-2421
221
Stan i perspektywy produkcji i zużycia nawozów mineralnych w Polsce a możliwość likwidacji importu zbóż = The Present Situation and Prospective Production of Mineral Fertilizers and Their Consumption in Poland and the Possibilities of Liquidation of Grain Imports / Zofia DACH // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1968), s. 24-39. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
222
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - s. ; 30 cm. - Bibliogr.
223
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH. - Kraków: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2010. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
224
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 266 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
225
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 192 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
226
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1] / kier. Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 167 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
227
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4] / kierownik tematów: Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - [73] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach
228
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna / kierownik tematów: Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 112 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach
229
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 200 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach
230
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu / kierownik tematu: Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 135 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach
231
Przebieg procesu transformacji własności w Polsce / kier. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 112 s. : il. ; 30 cm
1
Dach Z., (2015), Mikroekonomia, Wyd. 2Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 323 s.
2
Dach Z., (2014), Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji. [W:] Knapińska M., Szarzec K. (red.), Teoria i praktyka gospodarowania we współczesnym świecie, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 358-368.
3
Dach Z., (2012), Globalna strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego. [W:] Kopycińska D. (red.), Wyzwania ekonomiczne XXI wieku, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii, s. 9-23.
4
Wałęga G., (2012), Uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych na rynku kredytów w Polsce, Prom. Dach Z., Kraków : , 294 k.
5
Dach Z., (2012), Mikroekonomia, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 323 s.
6
Dach Z., (2012), Polityka i instrumenty Unii Europejskiej w zakresie zwiększania zatrudnienia i zwalczania bezrobocia, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 13, s. 37-52.
7
Dach Z. (red.), (2011), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę: teoria i praktyka, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 230 s.
8
Dach Z., Kozina D., (2011), Polski a hiszpański rynek pracy w latach 2000-2009, "Polityka Społeczna", nr 3, s. 16-23.
9
Dach Z., (2011), Globalna strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski, s. 1(4)-15(19).
10
Dach Z., (2011), Rozwój społeczno-gospodarczy w teorii ekonomii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 872, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/171187605
11
Bochenek M., Dach Z., (2011), Aleksandry Lityńskiej zmagania z historią ekonomii. [W:] Bochenek M. (red.), Studia z historii ekonomii : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesor Aleksandry Lityńskiej, Toruń : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, s. 21-61.
12
Dach Z., (2010), Mikroekonomia: dla studiów licencjackich, Wyd. 3Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 307 s.
13
Dach Z. (red.), (2010), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 274 s.
14
Dach Z., (2010), Globalizacja - wyzwania i zagrożenia. [W:] Dach Z. (red.), Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 13-29.
15
Dach Z. (red.), (2010), Polska wobec procesów globalizacji: aspekty społeczno-ekonomiczne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 203s.
16
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (2010), Zbiór zadań z mikroekonomii, Wyd. 4 popr.Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 270 s.
17
Dach Z., (2010), Outsourcing i offshoring na przykładzie Chin i Indii. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 53-60.
18
Tylec T., (2009), Uwarunkowania i kierunki przemian sektora elektroenergetycznego w Polsce, Prom. Dach Z., Kraków : , 250 k.
19
Dach Z., (2009), Conditions for Changes of Labour Markets in the Modern World. [W:] Kopycińska (red.), Labour Market in EU and in the World, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 7-17.
20
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (2009), Zbiór zadań z mikroekonomii, Wyd. 3Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 270 s.
21
Dach Z., (2009), Głos w dyskusji na temat systemu kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
22
Dach Z. (red.), (2008), Państwo a rynek we współczesnej gospodarce: wybrane problemy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 191 s.
23
Dach Z., (2008), Praca w dobie społeczeństwa informacyjnego. [W:] Dach Z. (red.), Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-32.
24
Dach Z., (2008), Kontrowersje wokół roli państwa we współczesnej gospodarce rynkowej. [W:] Dach Z. (red.), Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 11-26.
25
Dach Z., (2008), Mikroekonomia dla studiów licencjackich, Wyd. 2 uzup., (dodr.).Kraków : Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 307 s.
26
Kowalski R., (2008), Kontrowersje wokół sprawiedliwości ekonomicznej: teoria i praktyka, Prom. Dach Z., Kraków : , 222 k.
27
Dach Z. (red.), (2008), Rynek pracy w Polsce: aspekty ekonomiczno-społeczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 151 s.
28
Drobny P., (2008), Kapitał ludzki w gospodarstwie domowym i jego wykorzystanie na rynku pracy w Polsce, Prom. Dach Z., Kraków : , 257 k.
29
Dach Z., (2008), Przemiany współczesnych rynków pracy, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 6, s. 249-263.
30
Dach Z., (2007), Kontrowersje wokół roli państwa we współczesnej gospodarce rynkowej. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek, s. 7-24.
31
Dach Z., (2007), Internacjonalizacja polskiego rynku pracy w świetle procesów globalizacyjnych zachodzących na świecie. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-26.
32
Dach Z., (2007), Mikroekonomia: dla studiów licencjackich, Wyd. 2 (uzup.).Kraków : Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 307 s.
33
Dach Z., (2007), Przyszłość pracy w cywilizacji informatycznej. [W:] Piontek B., Piontek W. (red.), Rozwój: godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody : księga pamiątkowa prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 275-296.
34
Dach Z. (red.), (2007), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, [2], 174 s.
35
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 701, 707, 711, 728. - . - 0208-7944
36
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Zofia DACH Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2006. - nr 4. - . - 1644-8979
37
Solek A., (2006), Polityka regulacyjna państwa na rynku usług telekomunikacyjnych, Prom. Dach Z., Kraków : , 265 k.
38
Dach Z., (2005), Internacjonalizacja polskiego rynku pracy w świetle procesów globalizacyjnych w świecie. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1], s. 6-27.
39
Dach Z., Pollok A. (red.), (2005), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 774 s.
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 676, 686. - . - 0208-7944
41
Dach Z., (2005), Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 265-282.
42
Dach Z., (2005), Mikroekonomia: dla studiów licencjackich, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 307 s.
43
Dach Z., (2005), Bezrobocie - wczoraj, dziś i jutro. [W:] DACH Z., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 519-540.
44
Dach Z., (2004), Rynek pracy i bezrobocie. [W:] Dach Z., Szopa B. (red.), Podstawy makroekonomii, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 140-167.
45
Dach Z., (2004), Kontrowersje wokół roli państwa w gospodarce rynkowej. [W:] Dach Z., Szopa B. (red.), Podstawy makroekonomii, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 50-68.
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 606, 632, 642, 646, 650, 662. - . - 0208-7944
47
Dach Z., (2004), Bezrobocie - wczoraj, dziś i jutro. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 27-28.
48
Pollok A., (2004), Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, Prom. Dach Z., Kraków : , 359 k.
49
Dach Z., (2004), Globalizacja gospodarki światowej. [W:] Dach Z., Szopa B. (red.), Podstawy makroekonomii, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 250-271.
50
Dach Z., (2004), Płaca w społecznej nauce Kościoła katolickiego, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 129-136.
51
Dach Z., Szopa B. (red.), (2004), Podstawy makroekonomii, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 277 s.
52
Dach Z., (2004), Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej. [W:] Dach Z., Szopa B. (red.), Podstawy makroekonomii, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 193-212.
53
Dach Z. (red.), (2004), Wprowadzenie do ekonomii, Wyd. 6 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 118 s., [1] k. tabl. złoż.
54
Dach Z., (2003), Płaca. [W:] Zwoliński A. (red.), Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom : Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 361-364.
55
Dach Z., (2003), Global Problems of the Contemporary World, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 1, s. 9-17.
56
Dach Z., (2003), Gospodarka. [W:] Zwoliński A. (red.), Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom : Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 170-171.
57
Dach Z., (2003), Dylematy wolnego rynku, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 151-157.
58
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - nr 594, 597, 629, 635. - . - 0208-7944
59
Dach Z., (2002), Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 187-208.
60
Dach Z., (2002), Proces wymiany w ujęciu historycznym. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-18.
61
Woźniak M., (2002), Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90.: czynniki, bariery, perspektywy, Dach Z. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 107, [2] s.
62
Dach Z. (red.), (2002), Mikroekonomia, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 345 s.
63
Dach Z., (2002), Modele rynku - struktury rynkowe. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 174-186.
64
Mierzwa Z., Dach Z., (2002), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 89-106.
65
Dach Z., (2002), Teoria produkcji. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 133-158.
66
Dach Z., (2002), Teoria kosztów. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 159-173.
67
Puzio-Wacławik B., (2002), Skracanie i uelastycznianie czasu pracy jako instrumenty ograniczania bezrobocia na przykładzie Francji, Prom. Dach Z., Kraków : , 180 k.
68
Dach Z., (2002), Globalne problemy współczesnego świata, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 7-15.
69
Dach Z., (2002), Spółki akcyjne (korporacje). [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 107-132.
70
Dach Z., (2002), Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. [W:] Dach Z. (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : PTE. Oddział, s. 179-190.
71
Dach Z. (red.), (2002), Gospodarka Polski na przełomie wieków: księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : PTE. Oddział, 328 s.
72
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - nr 575, 596, 600, 607, 615. - . - 0208-7944
73
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (2002), Zbiór zadań z mikroekonomii, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 270 s.
74
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 585, 589. - . - 0208-7944
75
Dach Z., (2001), Integracja Polski z Unią Europejską a sektor małych i średnich przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 7-17.
76
Dach Z. (red.), (2001), Wprowadzenie do ekonomii, Wyd. 5Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 116 s.
77
Dach Z., (2001), Podstawy mikroekonomii, Wyd. 3 zmienioneKraków : Wydawnictwo Naukowe "Synaba", 267 s.
78
Dach Z., (2001), Globalne problemy współczesnego świata, "Nowy Przegląd Wszechpolski", nr 11-12, s. 29-32.
79
Dach Z., (2000), Bezrobocie w krajach Unii Europejskiej i strategie jego ograniczania, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 7-16.
80
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 552, 555. - . - 0208-7944
81
Dach Z., (2000), Wzrost aktywności krajów Unii Europejskiej na polu walki z bezrobociem. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 387-397.
82
Dach Z. (red.), (1999), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 350 s.
83
Belniak S., Dach Z., Kałkowski L., Leśniak M., Owsiak S., Maciejowski S., Pollok A., Szopa A., (1999), Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 98-174.
84
Piasecka E., (1999), Układy partnerskie w lokalnym rozwoju gospodarczym w Wielkiej Brytanii, Prom. Dach Z., Kraków : , 238 k.
85
Dach Z. (red.), (1999), Wprowadzenie do ekonomii, Wyd. 4 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 116 s.
86
Dach Z., (1999), Rynek pracy w Polsce w okresie dostosowań do wymogów Unii Europejskiej. [W:] Dach Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 157-169.
87
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - nr 537. - . - 0208-7944
88
Dach Z., (1999), Podstawy mikroekonomii, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Synaba", 247 s.
89
Dach Z., (1999), Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w transformującej się gospodarce polskiej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 7-14.
90
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (1999), Zbiór zadań z mikroekonomii, Kraków : Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 262 s.
91
Dach Z., ([1999]), Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w transformującej się gospodarce polskiej. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji polskiej gospodarki, s. 1-12.
92
Dach Z., (1999), Kilka uwag o etosie nauczyciela akademickiego, "Zarządzanie i Edukacja", nr 6, s. 198-204.
93
Bochenek M., Dach Z., (1998), Uwagi o nazwie nauki "ekonomia", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 515, s. 5-11.
94
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 512, 515. - . - 0208-7944
95
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH] Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1998. - nr 2. - . - 1506-7351
96
Dach Z., (1998), Podstawy mikroekonomii, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Synaba", 247 s.
97
Krzyżak J., (1998), Strategie działania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku (studium przypadku własności pracowniczej na przykładzie ZPC "Wawel" S.A.), Prom. Dach Z., Kraków : , 130 s.
98
Dach Z., (1998), Kiedyś było ciasno, niewygodnie, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 10.
99
Mierzwa Z., Dach Z., (1997), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 87-105.
100
Dach Z., Pollok A., (1997), Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 7-24.
101
Dach Z., (1997), Modele rynku - struktury rynkowe. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 170-182.
102
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 490, 498, 501, 502. - . - 0208-7944
103
Dach Z., (1997), Rola państwa w kształtowaniu rynku pracy w Polsce. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4], s. 1-10.
104
Bochenek M., (1997), Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej, Prom. Dach Z., Kraków : , 213 k.
105
Dach Z., (1997), Migracja zarobkowa w procesie transformacji systemowej w Polsce, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 5, s. 2-5.
106
Dach Z., Krzyściak E., (1997), Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej. [W:] DACH Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 183-202.
107
Dach Z. (red.), (1997), Wprowadzenie do ekonomii, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 113 s.
108
Dach Z., ([1997]), Migracja zarobkowa w procesie transformacji systemowej w Polsce. [W:] Maciejowska E. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji, s. 3-13.
109
Dach Z., (1997), Teoria produkcji. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 127-152.
110
Krzyściak E., Dach Z., (1997), Teoria kosztów. [W:] DACH Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 153-169.
111
Dach Z. (red.), (1997), Mikroekonomia, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 338 s.
112
Kieniewicz B., Szopa B., (1997), Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej, Dach Z. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 143 s.
113
Dach Z., (1997), Spółki akcyjne (korporacje). [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 106-126.
114
Dach Z., (1997), Proces wymiany w ujęciu historycznym. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-18.
115
Dach Z., (1996), Interwencjonizm państwowy na rynku pracy, "Rynek Pracy", nr 5, s. 57-62.
116
Dach Z., (1996), Procesy migracyjne a rynek pracy w Polsce. [W:] Okoń-Horodyńska E. (red.), Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne, Wisła, 3-5 czerwca 1996, Katowice : AE, s. 357-361.
117
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 463, 465, 466, 476. - . - 0208-7944
118
Dach Z., Pollok A., (1996), Dochody gospodarstw domowych i skłonność do oszczędzania. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[16]-27[45].
119
Dach Z., (1996), Bezrobocie młodzieży w Polsce. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 183-200.
120
Dach Z., (1996), Młodzież na rynku pracy w Polsce. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna, s. 1-19 [3]-[21].
121
Dach Z., (1995), Teoria produkcji. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 127-152.
122
Dach Z., (1995), Modele rynku - struktury rynkowe. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 170-182.
123
Mierzwa Z., Dach Z., (1995), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 87-105.
124
Dach Z., (1995), Proces wymiany w ujęciu historycznym. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-18.
125
Dach Z., (1995), Cele i zadania polityki zatrudnienia w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 450, s. 5-20.
126
Dach Z., (1995), Spółki akcyjne (korporacje). [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 106-126.
127
Dach Z., Krzyściak E., (1995), Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej. [W:] DACH Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 183-202.
128
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 450. - . - 0208-7944
129
Kosiec K., (1995), Dług bankowy jako instrument w strategii wypierania firmy oligopolistycznej, Prom. Dach Z., Kraków : , 172 k.
130
Lityńska A., (1995), Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego, Dach Z. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 s.
131
Dach Z. (red.), (1995), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 294 s.
132
Krzyściak E., Dach Z., (1995), Teoria kosztów. [W:] DACH Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 153-169.
133
Dach Z., (1994), Ocena przebiegu transformacji gospodarki polskiej w obrębie rynku pracy. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu, s. 1-24 [2]-[25].
134
Dach Z., ([1994]), Przeobrażenia na rynku pracy w Polsce pod wpływem restrukturyzacji. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu, s. 1-22 [3]-[24].
135
Dach Z., (1994), Wpływ restrukturyzacji gospodarki polskiej na rynek pracy. [W:] KOZIOŁ L. (red.), Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : PTE, s. 17-32.
136
Dach Z., (1994), Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 434, s. 5-18.
137
Cygan A., Dach Z., Kosiec K., (1994), Mikroekonomia - zachowania rynkowe, Wyd. 2 zm.Kraków : [Brzeska Oficyna Wydawnicza], 152 s.
138
Dach Z., (1994), Rynek pracy. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 18), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", s. s.65-80.
139
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 437, 443. - . - 0208-7944
140
Dach Z., (1993), Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 164-167.
141
Dach Z., (1993), Korporacje. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 90-106.
142
Dach Z., (1993), Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 16), Wrocław - Warszawa - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 98, [2] s.
143
Krzyściak E., Dach Z., (1993), Teoria kosztów. [W:] DACH Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131-147.
144
Dach Z., (1993), Kształtowanie się rynku pracy w Polsce : aneks. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 229-236.
145
Dach Z., (1993), Korzyści i koszty skali produkcji. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 144-147.
146
Dach Z., (1993), Wpływ urynkowienia gospodarki oraz prywatyzacji na rynek pracy. [W:] Wawak T. (red.), Własność prywatna, Kraków : Wydaw. Inf. Ekon., s. 229-236.
147
Dach Z. (red.), (1993), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 237 s.
148
Dach Z., (1993), Modele rynku - struktury rynkowe. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 150-162.
149
Dach Z., Krzyściak E., (1993), Równowaga przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach rynkowych. [W:] DACH Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 161-180.
150
Dach Z., (1993), Przedsiębiorstwo. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-89.
151
Dach Z., (1993), Teoria produkcji. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109-132.
152
Dach Z., (1993), Korporacje. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 92-108.
153
Dach Z., (1993), Teoria produkcji. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 107-130.
154
Dach Z., (1993), Przedsiębiorstwo. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 67-91.
155
Dach Z. (red.), (1993), Elementy mikroekonomii, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 238 s.
156
Dach Z., (1993), Kształtowanie się rynku pracy w Polsce. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 229-236.
157
Dach Z., (1993), Klasyfikacja kosztów produkcji. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 135-137.
158
Dach Z., (1993), Przychód całkowity, przeciętny i krańcowy w warunkach doskonałej konkurencji i czystego monopolu. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 161-164.
159
Dach Z., (1993), Modele rynku - struktury rynkowe. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 148-160.
160
Dach Z. (red.), (1993), Wprowadzenie do ekonomii, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 106 s.
161
Dach Z., (1993), Optimum produkcji monopolu. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 167-170.
162
Dach Z., (1993), Funkcja kosztów : koszty a wielkość produkcji. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 137-144.
163
Przybylska K., Dach Z., (1993), Rynek pracy i płace. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 215-229.
164
Dach Z., (1993), Ekonomiczno-społeczne skutki bezrobocia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 25, nr 2, s. 12-18.
165
Dach Z., (1992), Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce w latach 1990-1991, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 34, nr 9, s. 24-31.
166
Cygan A., Dach Z., Kosiec K., (1992), Mikroekonomia - zachowania rynkowe, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 123 [1] s.
167
Dach Z. (red.), (1992), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
168
Dach Z., (1992), Polityka krajów zachodnich w walce z bezrobociem, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 34, nr 7, s. 1-7.
169
Dach Z., (1992), Prawno-administracyjne rozwiązania w obszarze rynku pracy i ich efekty. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej, s. 1[126]-28[153].
170
Dach Z., (1992), Cykle koniunkturalne: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23, [1] s.
171
Dach Z., (1991), Feminizacja szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1970-1987, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 334, s. 83-100.
172
Dach Z., (1991), Skutki przechodzenia do gospodarki rynkowej na rynku pracy. [W:] Dach Z. (red.), Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 27-49.
173
Dach Z., (1991), Skutki przechodzenia do gospodarki rynkowej na rynku pracy. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Przebieg procesu transformacji własności w Polsce, s. 1[32]-30[61].
174
Dach Z. (red.), (1991), Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 s.
175
Dach Z., (1991), Przedsiębiorstwo: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28, [1] s.
176
Dach Z., (1991), Bezrobocie w warunkach kształtowania się gospodarki rynkowej w Polsce. [W:] Woźniak M. (red.), Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 63-74.
177
Dach Z., (1991), Wpływ polityki zabezpieczenia społecznego na procesy demograficzne w wybranych krajach kapitalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 85-100.
178
Dach Z., (1991), Korporacje: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21, [1] s.
179
Dach Z., "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium", s. 94-95.
180
Dach Z., (1991), Teoria produkcji: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 27, [1] s.
181
Dach Z., (1990), Cykliczny rozwój kapitalizmu. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 48-61.
182
Dach Z., (1990), The Feminization of Employment at the Background of the Vocational Activity of Women in Poland, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 300, s. 75-97.
183
Dach Z., (1990), Antycykliczny interwencjonizm państwowy. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 61-73.
184
Dach Z. (red.), (1990), Ekonomia polityczna: wybrane zagadnienia: skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 223 s.
185
Dach Z., (1990), Kształtowanie się rynku pracy w Polsce : teoria i praktyka. [W:] Rybarski A. (kierownik tematu), Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy), s. 1[84]-20[103].
186
Dach Z., (1989), Wykształcenie, zatrudnienie i płace kobiet w Szwecji, "Polityka Społeczna", nr 7, s. 27-30.
187
Dach Z., (1989), Ekonomia polityczna kapitalizmu: przewodnik metodyczny, Lis S. (red.), Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 40 s.
188
Dach Z., (1988), Women's Participation in Higher Education in Poland 1970-1984, "Higher Education", vol. 17, iss. 1, s. 27-39; https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00130898.pdf
189
Dach Z., Józefczyk J., Lorenowicz U., (1988), Ekonomia polityczna: przewodnik metodyczny dla studentów kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 s.
190
Dach Z., (1987), Kobiety w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1970-1984, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 35, nr 2, s. 17-29.
191
Dach Z., (1987), Status i rola kobiet w krajach EWG, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 3-4 (127-128), s. 35-51.
192
Dach Z., (1987), Učešće žena u visokom školstvu u PoÎskoǰ od 1970-1984 god, "Godišnjak", s. 241-252.
193
Dach Z., (1987), Aktywność zawodowa i płace kobiet w USA, "Polityka Społeczna", nr 8, s. 18-22.
194
Dach Z., (1986), Sytuacja na rynku pracy w ramach reformy gospodarczej. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 251-266.
195
Dach Z., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 301.
196
Dach Z., (1986), Feminizacja zatrudnienia na tle aktywności zawodowej kobiet w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 219, s. 7-21.
197
Dach Z., (1984), Polityka zatrudnienia w ramach reformy gospodarczej, "Gospodarka Planowa", R. 39, 11 (457), s. 503-507.
198
Dach Z., (1984), Problemy racjonalizacji zatrudnienia w Polsce w latach 1970-1982, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 35-46.
199
Dach Z., (1983), Ludność i zatrudnienie w europejskich krajach RWPG w latach 1950-1990, "Gospodarka Planowa", R. 38, 2 (442), s. 85-89.
200
Dach Z., (1982), Granice aktywności zawodowej kobiet w krajach socjalistycznych, "Polityka Społeczna", nr 8, s. 31-34.
201
Dach Z., (1981), Czynniki wpływające na wydajność pracy kobiet, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 145, s. 121-130.
202
Dach Z., (1981), Współpraca krajów RWPG w zakresie wykorzystania zasobów pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 140, s. 21-40.
203
Dach Z., (1980), Aktywność zawodowa kobiet w krajach socjalistycznych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 45), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 257 s.
204
Dach Z., (1978), Rozwój gospodarczy europejskich krajów RWPG, "Wiadomości Statystyczne", R. 23, nr 9 (208), s. 40-44.
205
Dachowa Z., (1977), Zawód wyuczony a wykonywany, "Polityka Społeczna", nr 5, s. 4-6.
206
Dach Z., (1976), Zróżnicowanie płac w Polsce według płci i jego podstawowe przyczyny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 85, s. 121-133.
207
Dach Z., (1976), Wykształcenie, a aktywizacja zawodowa kobiet, "Gospodarka Planowa", R. 31, 11 (367), s. 616-619.
208
Dach Z., (1976), Praca zawodowa kobiet w Polsce w latach 1950-1972 i jej aspekty ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Książka i Wiedza, 288, [1] s.
209
Dach Z., (1975), Aktywność zawodowa kobiet a dzietność rodziny, "Przegląd Związkowy", nr 10 (314), s. 17-18.
210
Dach Z., (1975), Sytuacja materialna rodziny a aktywność zawodowa kobiet, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 141-154.
211
Dach Z., (1975), Zatrudnienie kobiet według charakteru wykonywanej pracy, "Wiadomości Statystyczne", R. 20, nr 7 (170), s. 46-48.
212
Dach Z., (1975), Różne drogi kwalifikacji i awansu kobiet, "Przegląd Związkowy", nr 6 (310), s. 10-12.
213
Dach Z., (1974), Przestrzenne dysproporcje na rynku pracy kobiet w latach 1960-1972, "Wiadomości Statystyczne", R. 19, nr 2 (153), s. 37-40.
214
Dach Z., (1974), Problemy kształcenia zawodowego dziewcząt, "Nowe Drogi", nr 3(298), s. 151-158.
215
Dach Z., (1974), Sytuacja kobiet na rynku pracy w latach 1955-1972, "Wiadomości Statystyczne", R. 19, nr 1 (152), s. 33-36.
216
Dach Z., (1974), Usługi - słabe miejsce naszej gospodarki, "Przegląd Związkowy", nr 2 (293), s. 23-25.
217
Dach Z., (1973), Próba oceny ekonomicznej efektywności pracy zawodowej kobiet, "Gospodarka Planowa", R. 28, 11 (333), s. 756-761.
218
Dach Z., (1973), Jak z tą aktywizacją?, "Życie Gospodarcze", nr 45, s. 8; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1973/nr045/index.pdf
219
Dach Z., (1973), Praca zawodowa kobiet w gospodarce uspołecznionej Polski Ludowej w latach 1950-1970 i jej aspekty ekonomiczno społeczne, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 438 k.
220
Dach Z., (1971), Aktywność zawodowa kobiet w dużych miastach Polski w latach 1958-1968, "Gospodarka Planowa", R. 26, 1 (302), s. 30-35.
221
Dach Z., (1968), Stan i perspektywy produkcji i zużycia nawozów mineralnych w Polsce a możliwość likwidacji importu zbóż, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 24-39.
222
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski, (2011), Dach Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s.
223
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę: analiza porównawcza, (2010), Dach Z. (kier.), Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny], 234 k.
224
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych, (2009), Dach Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 266 s.
225
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek, (2007), Dach Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 192 s.
226
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1], (2005), Dach Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 167 s.
227
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4], (1997), Dach Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [73] k.
228
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna, (1996), Dach Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 112 k.
229
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu, (1994), Dach Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 200 k.
230
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu, (1994), Dach Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 135 k.
231
Przebieg procesu transformacji własności w Polsce, (1991), Dach Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 112 s.
1
@book{UEK:2168299265,
author = "Zofia Dach",
title = "Mikroekonomia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7252-590-1",
}
2
@inbook{UEK:2168283471,
author = "Zofia Dach",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji",
booktitle = "Teoria i praktyka gospodarowania we współczesnym świecie",
pages = "358-368",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2014",
isbn = "978-83-7417-802-0",
}
3
@inbook{UEK:2168266782,
author = "Zofia Dach",
title = "Globalna strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego",
booktitle = "Wyzwania ekonomiczne XXI wieku",
pages = "9-23",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii",
year = "2012",
isbn = "978-83-7518-533-1",
}
4
@unpublished{UEK:2168226761,
author = "Grzegorz Wałęga",
title = "Uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych na rynku kredytów w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002518},
}
5
@book{UEK:2168237470,
author = "Zofia Dach",
title = "Mikroekonomia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-590-1",
}
6
@article{UEK:2168255220,
author = "Zofia Dach",
title = "Polityka i instrumenty Unii Europejskiej w zakresie zwiększania zatrudnienia i zwalczania bezrobocia",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "13",
pages = "37-52",
year = "2012",
}
7
@book{UEK:2168221852,
title = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1486-2",
}
8
@article{UEK:2168224070,
author = "Zofia Dach and Dorota Kozina",
title = "Polski a hiszpański rynek pracy w latach 2000-2009",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "3",
pages = "16-23",
year = "2011",
}
9
@unpublished{UEK:2168265044,
author = "Zofia Dach",
title = "Globalna strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego",
booktitle = "Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski",
pages = "1(4)-15(19)",
year = "2011",
}
10
@article{UEK:2168218558,
author = "Zofia Dach",
title = "Rozwój społeczno-gospodarczy w teorii ekonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "872",
pages = "5-16",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171187605},
}
11
@inbook{UEK:2168222712,
author = "Mirosław Bochenek and Zofia Dach",
title = "Aleksandry Lityńskiej zmagania z historią ekonomii",
booktitle = "Studia z historii ekonomii : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesor Aleksandry Lityńskiej",
pages = "21-61",
adress = "Toruń",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2011",
isbn = "978-83-62049-11-0",
}
12
@book{UEK:2167641867,
author = "Zofia Dach",
title = "Mikroekonomia : dla studiów licencjackich",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2010",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-83-61686-24-8",
}
13
@book{UEK:2168230346,
title = "Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
url = {http://www.krakow.pte.pl/wydawnictwo/ksiazki,otoczenie-ekonomiczne-a-zachowania-podmiotow-rynkowych,25.html},
isbn = "978-83-61686-36-1",
}
14
@inbook{UEK:2168230460,
author = "Zofia Dach",
title = "Globalizacja - wyzwania i zagrożenia",
booktitle = "Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne",
pages = "13-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-20-0",
}
15
@book{UEK:2168230456,
title = "Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-20-0",
}
16
@book{UEK:52352,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
edition = "Wyd. 4 popr.",
isbn = "978-83-61686-28-6",
}
17
@inbook{UEK:2165697153,
author = "Zofia Dach",
title = "Outsourcing i offshoring na przykładzie Chin i Indii",
booktitle = "Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu",
pages = "53-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-497-3",
}
18
@unpublished{UEK:51490,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Uwarunkowania i kierunki przemian sektora elektroenergetycznego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
19
@inbook{UEK:2165764136,
author = "Zofia Dach",
title = "Conditions for Changes of Labour Markets in the Modern World",
booktitle = "Labour Market in EU and in the World",
pages = "7-17",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-60903-64-3",
}
20
@book{UEK:51692,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-83-61686-12-5",
}
21
@misc{UEK:2168275045,
author = "Zofia Dach",
title = "Głos w dyskusji na temat systemu kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "23",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009},
}
22
@book{UEK:51791,
title = "Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-922045-9-6",
}
23
@inbook{UEK:2165818776,
author = "Zofia Dach",
title = "Praca w dobie społeczeństwa informacyjnego",
booktitle = "Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne",
pages = "11-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-431-7",
}
24
@inbook{UEK:2165618116,
author = "Zofia Dach",
title = "Kontrowersje wokół roli państwa we współczesnej gospodarce rynkowej",
booktitle = "Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy",
pages = "11-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-922045-9-6",
}
25
@book{UEK:2168218406,
author = "Zofia Dach",
title = "Mikroekonomia dla studiów licencjackich",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe SYNABA",
year = "2008",
edition = "Wyd. 2 uzup., (dodr.).",
isbn = "978-83-915964-3-2",
}
26
@unpublished{UEK:51602,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Kontrowersje wokół sprawiedliwości ekonomicznej : teoria i praktyka",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
27
@book{UEK:51420,
title = "Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-431-7",
}
28
@unpublished{UEK:51596,
author = "Paweł Drobny",
title = "Kapitał ludzki w gospodarstwie domowym i jego wykorzystanie na rynku pracy w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
29
@article{UEK:2165951387,
author = "Zofia Dach",
title = "Przemiany współczesnych rynków pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "6",
pages = "249-263",
year = "2008",
}
30
@unpublished{UEK:2168317937,
author = "Zofia Dach",
title = "Kontrowersje wokół roli państwa we współczesnej gospodarce rynkowej",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek ",
pages = "7-24",
year = "2007",
}
31
@inbook{UEK:2165903144,
author = "Zofia Dach",
title = "Internacjonalizacja polskiego rynku pracy w świetle procesów globalizacyjnych zachodzących na świecie",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce",
pages = "7-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-340-2",
}
32
@book{UEK:52092,
author = "Zofia Dach",
title = "Mikroekonomia : dla studiów licencjackich",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe SYNABA",
year = "2007",
edition = "Wyd. 2 (uzup.).",
isbn = "978-83-915964-3-2",
}
33
@inbook{UEK:2165650900,
author = "Zofia Dach",
title = "Przyszłość pracy w cywilizacji informatycznej",
booktitle = "Rozwój : godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody : księga pamiątkowa prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka",
pages = "275-296",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2007",
isbn = "978-83-208-1721-8",
}
34
@book{UEK:52012,
title = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-340-2",
}
35
@misc{UEK:2166531109,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
}
36
@misc{UEK:2166411047,
title = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE Oddział w Krakowie",
year = "2006",
}
37
@unpublished{UEK:52629,
author = "Adrian Solek",
title = "Polityka regulacyjna państwa na rynku usług telekomunikacyjnych",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
38
@unpublished{UEK:2168265236,
author = "Zofia Dach",
title = "Internacjonalizacja polskiego rynku pracy w świetle procesów globalizacyjnych w świecie",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1]",
pages = "6-27",
year = "2005",
}
39
@book{UEK:52290,
title = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
40
@misc{UEK:2166528976,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
41
@inbook{UEK:2166501202,
author = "Zofia Dach",
title = "Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera",
pages = "265-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-269-3",
}
42
@book{UEK:2167637856,
author = "Zofia Dach",
title = "Mikroekonomia : dla studiów licencjackich",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe SYNABA",
year = "2005",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-915964-2-7",
}
43
@inbook{UEK:2166202422,
author = "Zofia Dach",
title = "Bezrobocie - wczoraj, dziś i jutro",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
pages = "519-540",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
44
@inbook{UEK:2168220266,
author = "Zofia Dach",
title = "Rynek pracy i bezrobocie",
booktitle = "Podstawy makroekonomii",
pages = "140-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-7-4",
}
45
@inbook{UEK:2168220264,
author = "Zofia Dach",
title = "Kontrowersje wokół roli państwa w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Podstawy makroekonomii",
pages = "50-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-7-4",
}
46
@misc{UEK:2168219138,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
47
@misc{UEK:2168218068,
author = "Zofia Dach",
title = "Bezrobocie - wczoraj, dziś i jutro",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "27-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
48
@unpublished{UEK:2168221664,
author = "Artur Pollok",
title = "Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
49
@inbook{UEK:2168220270,
author = "Zofia Dach",
title = "Globalizacja gospodarki światowej",
booktitle = "Podstawy makroekonomii",
pages = "250-271",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-7-4",
}
50
@article{UEK:52236,
author = "Zofia Dach",
title = "Płaca w społecznej nauce Kościoła katolickiego",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "129-136",
year = "2004",
}
51
@book{UEK:2168220136,
title = "Podstawy makroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-7-4",
}
52
@inbook{UEK:2168220268,
author = "Zofia Dach",
title = "Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Podstawy makroekonomii",
pages = "193-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-7-4",
}
53
@book{UEK:2168222900,
title = "Wprowadzenie do ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 6 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-237-5",
}
54
@inbook{UEK:2168307361,
author = "Zofia Dach",
title = "Płaca",
booktitle = "Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II",
pages = "361-364",
adress = "Radom",
publisher = "Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne",
year = "2003",
isbn = "83-88822-56-X",
}
55
@article{UEK:2168225196,
author = "Zofia Dach",
title = "Global Problems of the Contemporary World",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "1",
pages = "9-17",
year = "2003",
}
56
@inbook{UEK:2168307359,
author = "Zofia Dach",
title = "Gospodarka",
booktitle = "Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II",
pages = "170-171",
adress = "Radom",
publisher = "Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne",
year = "2003",
isbn = "83-88822-56-X",
}
57
@article{UEK:52219,
author = "Zofia Dach",
title = "Dylematy wolnego rynku",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "7",
pages = "151-157",
year = "2003",
}
58
@misc{UEK:2168226162,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
}
59
@inbook{UEK:2168258530,
author = "Zofia Dach",
title = "Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "187-208",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
60
@inbook{UEK:2168257770,
author = "Zofia Dach",
title = "Proces wymiany w ujęciu historycznym",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "11-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
61
@book{UEK:2168254248,
author = "Michał Gabriel Woźniak",
title = "Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. : czynniki, bariery, perspektywy",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-145-X",
}
62
@book{UEK:2168257768,
title = "Mikroekonomia",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
63
@inbook{UEK:2168258528,
author = "Zofia Dach",
title = "Modele rynku - struktury rynkowe",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "174-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
64
@inbook{UEK:2168306579,
author = "Zofia Mierzwa and Zofia Dach",
title = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "89-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
65
@inbook{UEK:2168258518,
author = "Zofia Dach",
title = "Teoria produkcji",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "133-158",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
66
@inbook{UEK:2168258526,
author = "Zofia Dach",
title = "Teoria kosztów",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "159-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
67
@unpublished{UEK:2168273382,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Skracanie i uelastycznianie czasu pracy jako instrumenty ograniczania bezrobocia na przykładzie Francji",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
68
@article{UEK:2168223186,
author = "Zofia Dach",
title = "Globalne problemy współczesnego świata",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "6",
pages = "7-15",
year = "2002",
}
69
@inbook{UEK:2168257806,
author = "Zofia Dach",
title = "Spółki akcyjne (korporacje)",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "107-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
70
@inbook{UEK:2168224510,
author = "Zofia Dach",
title = "Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej",
booktitle = "Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "179-190",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE. Oddział",
year = "2002",
isbn = "83-908535-4-X ; 83-908535-5-8",
}
71
@book{UEK:2168224498,
title = "Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE. Oddział",
year = "2002",
isbn = "83-908535-4-X ; 83-908535-5-8",
}
72
@misc{UEK:2168225622,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
73
@book{UEK:2168266878,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe SYNABA",
year = "2002",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-915964-1-9",
}
74
@misc{UEK:2168230658,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
75
@article{UEK:2168229812,
author = "Zofia Dach",
title = "Integracja Polski z Unią Europejską a sektor małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "7-17",
year = "2001",
}
76
@book{UEK:2168260422,
title = "Wprowadzenie do ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 5",
isbn = "83-7252-095-X",
}
77
@book{UEK:2168259680,
author = "Zofia Dach",
title = "Podstawy mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Synaba",
year = "2001",
edition = "Wyd. 3 zmienione",
isbn = "83-915964-0-0",
}
78
@article{UEK:2168320427,
author = "Zofia Dach",
title = "Globalne problemy współczesnego świata",
journal = "Nowy Przegląd Wszechpolski",
number = "11-12",
pages = "29-32",
year = "2001",
}
79
@article{UEK:2168224282,
author = "Zofia Dach",
title = "Bezrobocie w krajach Unii Europejskiej i strategie jego ograniczania",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "4",
pages = "7-16",
year = "2000",
}
80
@misc{UEK:2168238766,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
81
@inbook{UEK:2168250498,
author = "Zofia Dach",
title = "Wzrost aktywności krajów Unii Europejskiej na polu walki z bezrobociem",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "387-397",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
82
@book{UEK:2168249404,
title = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
83
@inbook{UEK:2168227252,
author = "Stanisław Belniak and Zofia Dach and Leszek Kałkowski and Marek Leśniak and Stanisław Owsiak and Stanisław Maciejowski and Artur Pollok and Andrzej Szopa",
title = "Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "98-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
84
@unpublished{UEK:2168273384,
author = "Ewa Piasecka",
title = "Układy partnerskie w lokalnym rozwoju gospodarczym w Wielkiej Brytanii",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
85
@book{UEK:2168260242,
title = "Wprowadzenie do ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-026-7",
}
86
@inbook{UEK:2168249424,
author = "Zofia Dach",
title = "Rynek pracy w Polsce w okresie dostosowań do wymogów Unii Europejskiej",
booktitle = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "157-169",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
87
@misc{UEK:2168238764,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
88
@book{UEK:2168259678,
author = "Zofia Dach",
title = "Podstawy mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Synaba",
year = "1999",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-908010-2-7",
}
89
@article{UEK:2168244546,
author = "Zofia Dach",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w transformującej się gospodarce polskiej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "7-14",
year = "1999",
}
90
@book{UEK:2168266876,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe SYNABA",
year = "1999",
isbn = "83-908010-1-9",
}
91
@unpublished{UEK:2168269510,
author = "Zofia Dach",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w transformującej się gospodarce polskiej",
booktitle = "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki",
pages = "1-12",
year = "1999",
}
92
@article{UEK:2168368834,
author = "Zofia Dach",
title = "Kilka uwag o etosie nauczyciela akademickiego",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "6",
pages = "198-204",
year = "1999",
}
93
@article{UEK:2168251678,
author = "Mirosław Bochenek and Zofia Dach",
title = "Uwagi o nazwie nauki ekonomia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "515",
pages = "5-11",
year = "1998",
}
94
@misc{UEK:2168244958,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
95
@misc{UEK:2168242920,
title = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1998",
}
96
@book{UEK:2168259676,
author = "Zofia Dach",
title = "Podstawy mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Synaba",
year = "1998",
isbn = "83-908010-0-0",
}
97
@unpublished{UEK:2168273380,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Strategie działania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku (studium przypadku własności pracowniczej na przykładzie ZPC Wawel S.A.)",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
98
@misc{UEK:2168357796,
author = "Zofia Dach",
title = "Kiedyś było ciasno, niewygodnie",
booktitle = "Eksperyment",
number = "2",
pages = "10",
year = "1998",
}
99
@inbook{UEK:2168306705,
author = "Zofia Mierzwa and Zofia Dach",
title = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "87-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
100
@article{UEK:2168252762,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok",
title = "Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "1",
pages = "7-24",
year = "1997",
}
101
@inbook{UEK:2168258644,
author = "Zofia Dach",
title = "Modele rynku - struktury rynkowe",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "170-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
102
@misc{UEK:2168253582,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
103
@unpublished{UEK:2168334055,
author = "Zofia Dach",
title = "Rola państwa w kształtowaniu rynku pracy w Polsce",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4]",
pages = "1-10",
year = "1997",
}
104
@unpublished{UEK:2168273378,
author = "Mirosław Bochenek",
title = "Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
105
@article{UEK:2168266648,
author = "Zofia Dach",
title = "Migracja zarobkowa w procesie transformacji systemowej w Polsce",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "5",
pages = "2-5",
year = "1997",
}
106
@inbook{UEK:2168306731,
author = "Zofia Dach and Ewa Krzyściak",
title = "Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "183-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
107
@book{UEK:2168257736,
title = "Wprowadzenie do ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-27-5",
}
108
@unpublished{UEK:2168258838,
author = "Zofia Dach",
title = "Migracja zarobkowa w procesie transformacji systemowej w Polsce",
booktitle = "Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji",
pages = "3-13",
year = "1997",
}
109
@inbook{UEK:2168258638,
author = "Zofia Dach",
title = "Teoria produkcji",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "127-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
110
@inbook{UEK:2168306723,
author = "Ewa Krzyściak and Zofia Dach",
title = "Teoria kosztów",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "153-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
111
@book{UEK:2168258580,
title = "Mikroekonomia",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
112
@book{UEK:2168249580,
author = "Barbara Kieniewicz and Bogumiła Szopa",
title = "Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-02-X",
}
113
@inbook{UEK:2168258634,
author = "Zofia Dach",
title = "Spółki akcyjne (korporacje)",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "106-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
114
@inbook{UEK:2168258590,
author = "Zofia Dach",
title = "Proces wymiany w ujęciu historycznym",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "11-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
115
@article{UEK:2168343125,
author = "Zofia Dach",
title = "Interwencjonizm państwowy na rynku pracy",
journal = "Rynek Pracy",
number = "5",
pages = "57-62",
year = "1996",
}
116
@inbook{UEK:2168256392,
author = "Zofia Dach",
title = "Procesy migracyjne a rynek pracy w Polsce",
booktitle = "Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne, Wisła, 3-5 czerwca 1996",
pages = "357-361",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1996",
isbn = "83-86434-21-X",
}
117
@misc{UEK:2168248092,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
118
@unpublished{UEK:2168265890,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok",
title = "Dochody gospodarstw domowych i skłonność do oszczędzania",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[16]-27[45]",
year = "1996",
}
119
@inbook{UEK:2168226186,
author = "Zofia Dach",
title = "Bezrobocie młodzieży w Polsce",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "183-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
120
@unpublished{UEK:2168257144,
author = "Zofia Dach",
title = "Młodzież na rynku pracy w Polsce",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna ",
pages = "1-19 [3]-[21]",
year = "1996",
}
121
@inbook{UEK:2168260204,
author = "Zofia Dach",
title = "Teoria produkcji",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "127-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
122
@inbook{UEK:2168260228,
author = "Zofia Dach",
title = "Modele rynku - struktury rynkowe",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "170-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
123
@inbook{UEK:2168306781,
author = "Zofia Mierzwa and Zofia Dach",
title = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "87-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
124
@inbook{UEK:2168260052,
author = "Zofia Dach",
title = "Proces wymiany w ujęciu historycznym",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "11-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
125
@article{UEK:2168262786,
author = "Zofia Dach",
title = "Cele i zadania polityki zatrudnienia w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "450",
pages = "5-20",
year = "1995",
}
126
@inbook{UEK:2168260200,
author = "Zofia Dach",
title = "Spółki akcyjne (korporacje)",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "106-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
127
@inbook{UEK:2168306831,
author = "Zofia Dach and Ewa Krzyściak",
title = "Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "183-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
128
@misc{UEK:2168262784,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
129
@unpublished{UEK:2168273374,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Dług bankowy jako instrument w strategii wypierania firmy oligopolistycznej",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
130
@book{UEK:2168241830,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-38-6",
}
131
@book{UEK:2168260050,
title = "Mikroekonomia",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
132
@inbook{UEK:2168306815,
author = "Ewa Krzyściak and Zofia Dach",
title = "Teoria kosztów",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "153-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
133
@unpublished{UEK:2168256158,
author = "Zofia Dach",
title = "Ocena przebiegu transformacji gospodarki polskiej w obrębie rynku pracy",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu ",
pages = "1-24 [2]-[25]",
year = "1994",
}
134
@unpublished{UEK:2168256518,
author = "Zofia Dach",
title = "Przeobrażenia na rynku pracy w Polsce pod wpływem restrukturyzacji",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu ",
pages = "1-22 [3]-[24]",
year = "1994",
}
135
@inbook{UEK:2168251950,
author = "Zofia Dach",
title = "Wpływ restrukturyzacji gospodarki polskiej na rynek pracy",
booktitle = "Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "17-32",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1994",
}
136
@article{UEK:2168251154,
author = "Zofia Dach",
title = "Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "434",
pages = "5-18",
year = "1994",
}
137
@book{UEK:2168271086,
author = "Adam Cygan and Zofia Dach and Krzysztof Kosiec",
title = "Mikroekonomia - zachowania rynkowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Brzeska Oficyna Wydawnicza",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
138
@inbook{UEK:2168238562,
author = "Zofia Dach",
title = "Rynek pracy",
booktitle = "Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce",
pages = "s.65-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secesja",
year = "1994",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-55-7",
}
139
@misc{UEK:2168254676,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
140
@inbook{UEK:2168253224,
author = "Zofia Dach",
title = "Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "164-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
141
@inbook{UEK:2168258938,
author = "Zofia Dach",
title = "Korporacje",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "90-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
142
@book{UEK:2168259684,
author = "Zofia Dach",
title = "Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1993",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-04-04127-8",
}
143
@inbook{UEK:2168306415,
author = "Ewa Krzyściak and Zofia Dach",
title = "Teoria kosztów",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "131-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
144
@inbook{UEK:2168269128,
author = "Zofia Dach",
title = "Kształtowanie się rynku pracy w Polsce : aneks",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "229-236",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
145
@inbook{UEK:2168253218,
author = "Zofia Dach",
title = "Korzyści i koszty skali produkcji",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "144-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
146
@inbook{UEK:2168254900,
author = "Zofia Dach",
title = "Wpływ urynkowienia gospodarki oraz prywatyzacji na rynek pracy",
booktitle = "Własność prywatna",
pages = "229-236",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Inf. Ekon.",
year = "1993",
}
147
@book{UEK:2168268500,
title = "Elementy mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
148
@inbook{UEK:2168226291,
author = "Zofia Dach",
title = "Modele rynku - struktury rynkowe",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "150-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
149
@inbook{UEK:2168306417,
author = "Zofia Dach and Ewa Krzyściak",
title = "Równowaga przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach rynkowych",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "161-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
150
@inbook{UEK:2168258936,
author = "Zofia Dach",
title = "Przedsiębiorstwo",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "65-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
151
@inbook{UEK:2168226285,
author = "Zofia Dach",
title = "Teoria produkcji",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "109-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
152
@inbook{UEK:2168226271,
author = "Zofia Dach",
title = "Korporacje",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "92-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
153
@inbook{UEK:2168258940,
author = "Zofia Dach",
title = "Teoria produkcji",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "107-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
154
@inbook{UEK:2168226267,
author = "Zofia Dach",
title = "Przedsiębiorstwo",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "67-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
155
@book{UEK:2168226259,
title = "Elementy mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
156
@inbook{UEK:2168253222,
author = "Zofia Dach",
title = "Kształtowanie się rynku pracy w Polsce",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "229-236",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
157
@inbook{UEK:2168253214,
author = "Zofia Dach",
title = "Klasyfikacja kosztów produkcji",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "135-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
158
@inbook{UEK:2168226293,
author = "Zofia Dach",
title = "Przychód całkowity, przeciętny i krańcowy w warunkach doskonałej konkurencji i czystego monopolu",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "161-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
159
@inbook{UEK:2168258946,
author = "Zofia Dach",
title = "Modele rynku - struktury rynkowe",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "148-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
160
@book{UEK:2168257710,
title = "Wprowadzenie do ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
161
@inbook{UEK:2168253226,
author = "Zofia Dach",
title = "Optimum produkcji monopolu",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "167-170",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
162
@inbook{UEK:2168253216,
author = "Zofia Dach",
title = "Funkcja kosztów : koszty a wielkość produkcji",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "137-144",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
163
@inbook{UEK:2168258960,
author = "Krystyna Przybylska and Zofia Dach",
title = "Rynek pracy i płace",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "215-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
164
@article{UEK:2168261610,
author = "Zofia Dach",
title = "Ekonomiczno-społeczne skutki bezrobocia",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 25, 2",
pages = "12-18",
year = "1993",
}
165
@article{UEK:2168261606,
author = "Zofia Dach",
title = "Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce w latach 1990-1991",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 34, 9",
pages = "24-31",
year = "1992",
}
166
@book{UEK:2168271082,
author = "Adam Cygan and Zofia Dach and Krzysztof Kosiec",
title = "Mikroekonomia - zachowania rynkowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
167
@book{UEK:2168257680,
title = "Wprowadzenie do ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
168
@article{UEK:2168261602,
author = "Zofia Dach",
title = "Polityka krajów zachodnich w walce z bezrobociem",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 34, 7",
pages = "1-7",
year = "1992",
}
169
@unpublished{UEK:2168279053,
author = "Zofia Dach",
title = "Prawno-administracyjne rozwiązania w obszarze rynku pracy i ich efekty",
booktitle = "Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej",
pages = "1[126]-28[153]",
year = "1992",
}
170
@book{UEK:2168271178,
author = "Zofia Dach",
title = "Cykle koniunkturalne : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
171
@article{UEK:2168232012,
author = "Zofia Dach",
title = "Feminizacja szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1970-1987",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "334",
pages = "83-100",
year = "1991",
}
172
@inbook{UEK:2168271094,
author = "Zofia Dach",
title = "Skutki przechodzenia do gospodarki rynkowej na rynku pracy",
booktitle = "Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce",
pages = "27-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
173
@unpublished{UEK:2168271368,
author = "Zofia Dach",
title = "Skutki przechodzenia do gospodarki rynkowej na rynku pracy",
booktitle = "Przebieg procesu transformacji własności w Polsce",
pages = "1[32]-30[61]",
year = "1991",
}
174
@book{UEK:2168271088,
title = "Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
175
@book{UEK:2168271148,
author = "Zofia Dach",
title = "Przedsiębiorstwo : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
176
@inbook{UEK:2168251842,
author = "Zofia Dach",
title = "Bezrobocie w warunkach kształtowania się gospodarki rynkowej w Polsce",
booktitle = "Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia",
pages = "63-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
177
@article{UEK:2168273306,
author = "Zofia Dach",
title = "Wpływ polityki zabezpieczenia społecznego na procesy demograficzne w wybranych krajach kapitalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "346",
pages = "85-100",
year = "1991",
url = {},
}
178
@book{UEK:2168271144,
author = "Zofia Dach",
title = "Korporacje : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
179
@misc{UEK:2168270484,
author = "Zofia Dach",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium",
pages = "94-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy",
year = "1991",
}
180
@book{UEK:2168271170,
author = "Zofia Dach",
title = "Teoria produkcji : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
181
@inbook{UEK:2168255748,
author = "Zofia Dach",
title = "Cykliczny rozwój kapitalizmu",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "48-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
182
@article{UEK:2168250074,
author = "Zofia Dach",
title = "The Feminization of Employment at the Background of the Vocational Activity of Women in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "300",
pages = "75-97",
year = "1990",
}
183
@inbook{UEK:2168255750,
author = "Zofia Dach",
title = "Antycykliczny interwencjonizm państwowy",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "61-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
184
@book{UEK:2168255714,
title = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
185
@unpublished{UEK:2168267480,
author = "Zofia Dach",
title = "Kształtowanie się rynku pracy w Polsce : teoria i praktyka",
booktitle = "Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy)",
pages = "1[84]-20[103]",
year = "1990",
}
186
@article{UEK:2168271518,
author = "Zofia Dach",
title = "Wykształcenie, zatrudnienie i płace kobiet w Szwecji",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "7",
pages = "27-30",
year = "1989",
}
187
@book{UEK:2168250878,
author = "Zofia Dach",
title = "Ekonomia polityczna kapitalizmu : przewodnik metodyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
188
@article{UEK:2168364692,
author = "Zofia Dach",
title = "Women's Participation in Higher Education in Poland 1970-1984",
journal = "Higher Education",
number = "vol. 17, iss. 1",
pages = "27-39",
year = "1988",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/BF00130898},
url = {https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00130898.pdf},
}
189
@book{UEK:2168273204,
author = "Zofia Dach and Jerzy Józefczyk and Urszula Lorenowicz",
title = "Ekonomia polityczna : przewodnik metodyczny dla studentów kierunku Towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
190
@article{UEK:2168282557,
author = "Zofia Dach",
title = "Kobiety w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1970-1984",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 35, 2",
pages = "17-29",
year = "1987",
}
191
@article{UEK:2168282515,
author = "Zofia Dach",
title = "Status i rola kobiet w krajach EWG",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "3-4 (127-128)",
pages = "35-51",
year = "1987",
}
192
@article{UEK:2168255078,
author = "Zofia Dach",
title = "Učešće žena u visokom školstvu u PoÎskoǰ od 1970-1984 god",
journal = "Godišnjak : Ekonomskog Fakulteta u Kragujevcu",
pages = "241-252",
year = "1987",
}
193
@article{UEK:2168258850,
author = "Zofia Dach",
title = "Aktywność zawodowa i płace kobiet w USA",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "8",
pages = "18-22",
year = "1987",
}
194
@inbook{UEK:2168265826,
author = "Zofia Dach",
title = "Sytuacja na rynku pracy w ramach reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "251-266",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
195
@misc{UEK:2168265834,
author = "Zofia Dach",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "301",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
196
@article{UEK:2168231094,
author = "Zofia Dach",
title = "Feminizacja zatrudnienia na tle aktywności zawodowej kobiet w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "219",
pages = "7-21",
year = "1986",
}
197
@article{UEK:2168271496,
author = "Zofia Dach",
title = "Polityka zatrudnienia w ramach reformy gospodarczej",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 39, 11 (457)",
pages = "503-507",
year = "1984",
}
198
@article{UEK:2168272868,
author = "Zofia Dach",
title = "Problemy racjonalizacji zatrudnienia w Polsce w latach 1970-1982",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "35-46",
year = "1984",
}
199
@article{UEK:2168269490,
author = "Zofia Dach",
title = "Ludność i zatrudnienie w europejskich krajach RWPG w latach 1950-1990",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 38, 2 (442)",
pages = "85-89",
year = "1983",
}
200
@article{UEK:2168271510,
author = "Zofia Dach",
title = "Granice aktywności zawodowej kobiet w krajach socjalistycznych",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "8",
pages = "31-34",
year = "1982",
}
201
@article{UEK:2168234358,
author = "Zofia Dach",
title = "Czynniki wpływające na wydajność pracy kobiet",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "145",
pages = "121-130",
year = "1981",
}
202
@article{UEK:2168229976,
author = "Zofia Dach",
title = "Współpraca krajów RWPG w zakresie wykorzystania zasobów pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "140",
pages = "21-40",
year = "1981",
}
203
@book{UEK:2168261592,
author = "Zofia Dach",
title = "Aktywność zawodowa kobiet w krajach socjalistycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1980",
issn = "0209-1674",
}
204
@article{UEK:2168364302,
author = "Zofia Dach",
title = "Rozwój gospodarczy europejskich krajów RWPG",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 23, 9 (208)",
pages = "40-44",
year = "1978",
}
205
@article{UEK:2168241240,
author = "Zofia Dachowa",
title = "Zawód wyuczony a wykonywany",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "5",
pages = "4-6",
year = "1977",
}
206
@article{UEK:2168239828,
author = "Zofia Dach",
title = "Zróżnicowanie płac w Polsce według płci i jego podstawowe przyczyny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "85",
pages = "121-133",
year = "1976",
}
207
@article{UEK:2168271474,
author = "Zofia Dach",
title = "Wykształcenie, a aktywizacja zawodowa kobiet",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 31, 11 (367)",
pages = "616-619",
year = "1976",
}
208
@book{UEK:2168261588,
author = "Zofia Dach",
title = "Praca zawodowa kobiet w Polsce w latach 1950-1972 i jej aspekty ekonomiczno-społeczne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1976",
}
209
@article{UEK:2168271406,
author = "Zofia Dach",
title = "Aktywność zawodowa kobiet a dzietność rodziny",
journal = "Przegląd Związkowy",
number = "10 (314)",
pages = "17-18",
year = "1975",
}
210
@article{UEK:2168250592,
author = "Zofia Dach",
title = "Sytuacja materialna rodziny a aktywność zawodowa kobiet",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "75",
pages = "141-154",
year = "1975",
}
211
@article{UEK:2168364202,
author = "Zofia Dach",
title = "Zatrudnienie kobiet według charakteru wykonywanej pracy",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 20, 7 (170)",
pages = "46-48",
year = "1975",
}
212
@article{UEK:2168271404,
author = "Zofia Dach",
title = "Różne drogi kwalifikacji i awansu kobiet",
journal = "Przegląd Związkowy",
number = "6 (310)",
pages = "10-12",
year = "1975",
}
213
@article{UEK:2168364198,
author = "Zofia Dach",
title = "Przestrzenne dysproporcje na rynku pracy kobiet w latach 1960-1972",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 19, 2 (153)",
pages = "37-40",
year = "1974",
}
214
@article{UEK:2168271400,
author = "Zofia Dach",
title = "Problemy kształcenia zawodowego dziewcząt",
journal = "Nowe Drogi : organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej",
number = "3(298)",
pages = "151-158",
year = "1974",
}
215
@article{UEK:2168364194,
author = "Zofia Dach",
title = "Sytuacja kobiet na rynku pracy w latach 1955-1972",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 19, 1 (152)",
pages = "33-36",
year = "1974",
}
216
@article{UEK:2168271402,
author = "Zofia Dach",
title = "Usługi - słabe miejsce naszej gospodarki",
journal = "Przegląd Związkowy",
number = "2 (293)",
pages = "23-25",
year = "1974",
}
217
@article{UEK:2168252514,
author = "Zofia Dach",
title = "Próba oceny ekonomicznej efektywności pracy zawodowej kobiet",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 28, 11 (333)",
pages = "756-761",
year = "1973",
}
218
@article{UEK:2168271376,
author = "Zofia Dach",
title = "Jak z tą aktywizacją?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "45",
pages = "8",
year = "1973",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1973/nr045/index.pdf},
}
219
@unpublished{UEK:2168272736,
author = "Zofia Dach",
title = "Praca zawodowa kobiet w gospodarce uspołecznionej Polski Ludowej w latach 1950-1970 i jej aspekty ekonomiczno społeczne",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
220
@article{UEK:2168271412,
author = "Zofia Dach",
title = "Aktywność zawodowa kobiet w dużych miastach Polski w latach 1958-1968",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 26, 1 (302)",
pages = "30-35",
year = "1971",
}
221
@article{UEK:2168252708,
author = "Zofia Dach",
title = "Stan i perspektywy produkcji i zużycia nawozów mineralnych w Polsce a możliwość likwidacji importu zbóż",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "24-39",
year = "1968",
}
222
@unpublished{UEK:2168265038,
title = "Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
223
@unpublished{UEK:2168282097,
title = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2010",
}
224
@unpublished{UEK:2168265426,
title = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
225
@unpublished{UEK:2168233924,
author = " and and and and and and ",
title = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
226
@unpublished{UEK:2168265234,
title = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
227
@unpublished{UEK:2168334053,
title = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
228
@unpublished{UEK:2168257138,
title = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
229
@unpublished{UEK:2168256212,
title = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
230
@unpublished{UEK:2168256122,
title = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
231
@unpublished{UEK:2168271262,
title = "Przebieg procesu transformacji własności w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID