Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Samopoznanie, to droga do szczęścia człowieka
Source:
Poszerzamy horyzonty. T. 9 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2018, s. 90-94 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-13-9
Access mode:
Nr:
2168327969
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Developing a Bank Using Diversification Strategies
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 53-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322371
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Ethics in Auditing
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 211-217 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310831
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Conference:
7th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics, Kraków, Polska, od 2015-05-25 do 2015-05-27
Title:
Benchmarking w polskiej administracji publicznej - wybrane przykłady
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Enterprises in Knowledge-based Economy / ed. Renata OCZKOWSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 79-86. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-34-8 ; 978-83-65173-35-5
Access mode:
Nr:
2168310587
chapter in conference materials
See main document
1
Samopoznanie, to droga do szczęścia człowieka / Lesya Ratushna // W: Poszerzamy horyzonty. T. 9 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2018. - S. 90-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-13-9. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat9.pdf
2
Developing a Bank Using Diversification Strategies / Lesya Ratushna // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 53-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
3
Ethics in Auditing / Lesya Ratushna // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 211-217. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
4
Benchmarking w polskiej administracji publicznej - wybrane przykłady / Lesya Ratushna // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges for Enterprises in Knowledge-based Economy / ed. Renata OCZKOWSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 79-86. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-34-8 ; 978-83-65173-35-5. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b9/8d/Book%20IV.pdf
1
Ratushna L., (2018), Samopoznanie, to droga do szczęścia człowieka. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 9, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 90-94.
2
Ratushna L., (2017), Developing a Bank Using Diversification Strategies. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 53-61.
3
Ratushna L., (2016), Ethics in Auditing. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 211-217.
4
Ratushna L., (2015), Benchmarking w polskiej administracji publicznej - wybrane przykłady. [W:] Oczkowska R., Śmigielska G. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges for Enterprises in Knowledge-based Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 79-86.
1
@inbook{fmUEK:2168327969,
author = "Lesya Ratushna",
title = "Samopoznanie, to droga do szczęścia człowieka",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 9",
pages = "90-94",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2018",
url = {http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat9.pdf},
isbn = "978-83-63216-13-9",
}
2
@inbook{fmUEK:2168322371,
author = "Lesya Ratushna",
title = "Developing a Bank Using Diversification Strategies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "53-61",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
3
@inbook{fmUEK:2168310831,
author = "Lesya Ratushna",
title = "Ethics in Auditing",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "211-217",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
4
@inbook{mkaUEK:2168310587,
author = "Lesya Ratushna",
title = "Benchmarking w polskiej administracji publicznej - wybrane przykłady",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges for Enterprises in Knowledge-based Economy",
pages = "79-86",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b9/8d/Book%20IV.pdf},
isbn = "978-83-65173-34-8 ; 978-83-65173-35-5",
}