Publications of the selected author
1

Title:
Zadania z matematyki stosowanej
Edition:
Wyd. 10
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
58, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-372-3
Nr:
2168346932
academic script
2

Title:
Zadania z matematyki stosowanej
Edition:
Wyd. 9
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
58, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-372-3
Nr:
2168292899
academic script
3

Author:
Title:
Charakterystyka funkcji dwóch zmiennych będących funkcjami tylko iloczynu tych zmiennych
Source:
Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze / [red. nauk. Andrzej MALAWSKI przy współudz. Jana TATARA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 75-77
ISBN:
978-83-7252-573-4
Nr:
2168231158
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Charakteryzacja funkcji dwóch zmiennych będących funkcjami tylko ilorazu tych zmiennych
Source:
O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 198-200
ISBN:
978-83-208-1978-6
Nr:
2168266362
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Modelowanie w naukach ekonomicznych i o zarządzaniu za pomocą funkcji wykładniczo-potęgowych
Source:
Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy / red. Alicja Dziuba-Burczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011, s. 129-153
ISBN:
978-83-7571-153-0
Nr:
2168230312
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Recenzja pracy naukowej Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, zrealizowanej w ramach badań statutowych nr 42/KM/2/2010/S/555 pod kierownictwem prof. dra hab. Edwarda Smagi
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA (2010) , s. 3 k.
Nr:
2168280277
review
See main document
7

Title:
Zadania z matematyki stosowanej
Edition:
Wyd. 8
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
58, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-372-3
Nr:
2165710546
academic script
8

Author:
Title:
Zasada ceteris paribus a funkcje o zmiennych rozdzielonych = The Principle of Ceteris Paribus and the Functions of Separated Variables
Source:
Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 133-135 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-043-4
Nr:
2165624492
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Uogólnienia funkcji o zmiennych rozdzielonych i ich własności = The Generalisation of Functions of Separated Variables and Their Properties
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 780 (2008) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50685
article
10

Title:
Zadania z matematyki stosowanej
Edition:
Wyd. 7
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
58, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-372-3
Nr:
52029
academic script
11

Title:
Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych
Edition:
Wyd. 6 popr. i uzup. (dodruk).
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
58, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-281-2
Nr:
2168336181
academic script
12

Author:
Title:
Testy wielokrotnego wyboru z matematyki
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Trapez, 2005
Physical description:
32 s.; 22 cm
ISBN:
83-902-777-3-2
Nr:
2168220926
monograph
13

Title:
Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych
Edition:
Wyd. 6 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
58, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-281-2
Nr:
2167713904
academic script
14

Title:
Metody numeryczne
Edition:
Wyd. 3 popr.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-235-9
Nr:
2168220316
monograph
15

Author:
Title:
Testy wielokrotnego wyboru z matematyki
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Trapez, 2004
Physical description:
32 s.; 22 cm
ISBN:
83-902-777-3-2
Nr:
2168234548
monograph
16

Title:
Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych
Edition:
Wyd. 5.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
54, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-029-1
Nr:
2168265780
academic script
17

Author:
Title:
Zadania z matematyki finansowej
Edition:
[Wyd. 2].
Publisher address:
Kraków: Trapez, 2000
Physical description:
32 s.; 24 cm
ISBN:
83-902777-2-7
Access mode:
Nr:
2168339769
academic script
18

Title:
Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych
Edition:
Wyd. 4 popr.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
54, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-029-1
Nr:
2168265774
academic script
19

Title:
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1998
Edition:
Wyd. 8
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: AE, 1999
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-99-2
Nr:
2168348190
20

Author:
Title:
Skromny hołd moim nauczycielom
Source:
Eksperyment. - nr 3 (1999) , s. 14
Nr:
2168284053
article
21

Title:
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1997
Edition:
Wyd. 7
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: AE, 1997
Physical description:
177 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-45-3
Nr:
2168348184
22

Title:
Przedstawienie funkcji dwóch zmiennych za pomocą iloczynu skalarnego wektorów zależnych od poszczególnych zmiennych = Representation of a Function of Two Variables by Scalar Product of Vectors Depending on Individual Variables
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 480 (1997) , s. 69-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249208
article
23

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 480
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997
Nr:
2168248386
journal / series editorial
24

Title:
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1995
Edition:
Wyd. 6
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: AE, 1996
Physical description:
149 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168348188
25

Author:
Title:
Tematy zadań z matematyki na studia ekonomiczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Trapez Stanisz, 1996
Physical description:
94 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-902777-1-9
Nr:
2168287923
book
26

Title:
Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996
Physical description:
54, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-98-X
Nr:
2168265772
academic script
27

Author:
Title:
Zadania z matematyki finansowej
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Trapez, 1996
Physical description:
27 s.; 24 cm
ISBN:
83-902777-2-7
Access mode:
Nr:
2168339767
academic script
28

Title:
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1994
Edition:
Wyd. 5
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: AE, 1995
Physical description:
128 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168348186
29

Title:
O konstrukcji i własnościach funkcji klasycznie separowalnych utworzonych addytywnie z jednakowych komponentów = A Generalization of the Definition of a Classically Separable Function and the Properties of a Certain Subset of the Set of Additively Separable Functions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 455 (1995) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243954
article
30

Author:
Title:
Zastosowania matematyki w ekonomii
Edition:
Wyd. 2 (popr.).
Publisher address:
Kraków: Trapez, 1995
Physical description:
269 s.; 21 cm
ISBN:
83-902777-0-0
Access mode:
Nr:
2168339777
textbook
31

Author:
Title:
Zastosowania matematyki w ekonomii
Publisher address:
Kraków: Trapez, 1994
Physical description:
269, [3] s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-902777-0-0
Access mode:
Nr:
2168339773
textbook
32

Author:
,
Title:
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1993
Edition:
Wyd. 4
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: AE, 1994
Physical description:
111 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168348178
33

Author:
Title:
Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993
Physical description:
305, [3] s.: il.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Ekonometryczna)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-10969-6
Nr:
2168248706
monograph
34

Title:
Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993
Physical description:
42, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168265770
academic script
35

Title:
Metody numeryczne
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
246, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168278969
academic script
36

Title:
O uogólnieniu pojęcia separowalności = On a Generalization of the Concept of Separability
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 404 (1993) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244790
article
37

Title:
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1992
Edition:
Wyd. 3
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: AE, 1993
Physical description:
96 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168348182
38

Author:
Title:
Zdzisław Hellwig, Studien über losungsmethoden der nichtlinearen statistisch - ökonomischen probleme, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 580, Wrocław 1991, s. 92-153.
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1 (1993) , s. 115-116
Nr:
2168351456
review
39

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 391
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Nr:
2168257484
journal / series editorial
40

Title:
Probabilistyka, separowalność a metody analizy ekonomicznej = Probability, Separability and the Methods of Economic Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 391 (1992) , s. 33-38. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257480
article
41

Author:
Title:
Zastosowania matematyki w ekonomii
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
240, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339771
textbook
42

Title:
Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992
Physical description:
29, [1] s; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168265768
academic script
43

Author:
Title:
Matematyka : kurs przygotowawczy
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
278 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168339765
academic script
44

Title:
Badanie zgodności różnych metod analizy ekonomicznej z kryteriami ich poprawności = An Investigation of the Consistence of Several Methods of Economic Analysis With the Criteria of Their Correctness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 365 (1992) , s. 41-56. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168270328
article
45

Title:
Metody analizy ekonomicznej w gospodarce rynkowej
Source:
Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych / kier. projektu: Tadeusz STANISZ1991, s. 1-16 [44-59] - Bibliogr.
Signature:
NP-76/Magazyn
Nr:
2168332031
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1990
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: AE, 1991
Physical description:
64 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168348180
47

Title:
Kryteria poprawności metod analizy ekonomicznej = Criteria of Correctness of Methods Applied in Economical Analysis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 34 (1991) , s. 135-142. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247170
article
48

Title:
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
200 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168247180
academic script
49

Title:
Odchylenia cząstkowe w wybranych metodach analizy ekonomicznej = Partial Deviations in Selected Methods of Economic Analysis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 33 (1990) , s. 169-175. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226779
article
50

Title:
Problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych
Source:
Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych / kier. Krzesław STOKŁOSA1990, s. 1-10. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[2]/Magazyn
Nr:
2168263780
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Empiryczne miary zmian cech jakości = Empirical Similarity Measures of Mechanisms of Attribute Measure Changes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 327 (1990) , s. 39-46. - Rez., summ.
Nr:
2168253732
article
52

Title:
Rozpoznawanie i identyfikacja reakcji następczych na podstawie badań empirycznych
Source:
Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1] / [koord. programu] Krzesław STOKŁOSA1990, s. 1[39]-17[56] - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[1]/Magazyn
Nr:
2168262982
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Author:
Title:
Funkcje o zmiennych rozdzielonych addytywno-multiplikatywnie = Functions with Additive-Multiplicatively Separable Variables
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 297 (1989) , s. 5-24. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168234972
article
54

Author:
Title:
Matematyka : kurs przygotowawczy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
278 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345462
academic script
55

Author:
Władysław Góral , Tadeusz Stanisz
Title:
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami (1982-1985)
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
Physical description:
338 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-01-08828-1
Nr:
2168345236
book
56

Title:
Związki między odchyleniami cząstkowymi w wybranych metodach analizy finansowej = Relations between Partial Deviations in Selected Methods of Financial Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 297 (1989) , s. 71-79. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168234994
article
57

Author:
Title:
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami (1979-1981)
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
Physical description:
473, [2] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-01-08524-X
Nr:
2168345238
book
58

Title:
Aksjomatyzacja metody analizy ekonomicznej
Source:
Rachunkowość. - nr 4-5 (1989) , s. 137-139 - Bibliogr.
Nr:
2168277371
article
59

Title:
Utożsamianie mechanizmów zmian miar cech jakości
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 70. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263276
varia
See main document
60

Author:
Title:
O separowalności addytywno-multiplikatywnej w statystyce
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988) , s. 161-167. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988 - Bibliogr.
Nr:
2168241032
article
61

Author:
Title:
Funkcje podseparowalne i nadseparowalne. Cz. 2 = Subseparable and Superseparable Functions. Part 2
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 268 (1988) , s. 5-17. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266170
article
62

Title:
Kinetyczne metody oceny stabilności towarów rynkowych
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1988) , s. 5-21 - Bibliogr.
Nr:
2168345982
article
63

Title:
Przekształcalność afiniczna funkcji a separowalność = Affine Transformability of a Function and Separability
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 268 (1988) , s. 29-43. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266174
article
64

Author:
Title:
Separowalność w sensie Leontiewa a separowalność klasyczna
Source:
Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego : materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń - Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986 - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1988, s. 179-196 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168270006
chapter in conference materials
65

Title:
Porównanie odchyleń cząstkowych w różnych metodach analizy ekonomicznej = The Comparison of Partial Deviations in Various Methods of Economic Analysis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 31 (1988) , s. 193-201. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249088
article
66

Author:
Conference:
XXII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. IV Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1986-04-16 do 1986-04-19
Title:
Separowalność w sensie Leontiewa a separowalność klasyczna
Source:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 2, s. 175. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350798
varia
67

Author:
Title:
Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1986
Physical description:
294 s.: il.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Ekonometryczna)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-06327-0
Nr:
2168248724
monograph
68

Title:
Analiza matematyczna II
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1986
Physical description:
124, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Skrypt przeznaczony jest dla studentów I i II roku studiów dziennych kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki, Bibliogr.
Nr:
2168266636
academic script
69

Author:
Title:
II Seminarium naukowe im. Prof. Z. Pawłowskiego (XX Konferencja ekonometryków, statystyków i matematyków akademii ekonomicznych Polski południowej)
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1985. - t. 32, z. 4, s. 411-416
Nr:
2168255920
varia
70

Author:
Title:
Funkcje podseparowalne i nieseparowalne. Cz. 1 = Subseparable and Superseparable Punctions. Part One
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985) , s. 257-276. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254740
article
71

Author:
Conference:
XX Konferencja ekonometryków, statystyków i matematyków akademii ekonomicznych Polski południowej im. prof. Z. Pawłowskiego, Kraków, Polska, od 1984-04-12 do 1984-04-14
Title:
Liniowość modelu ekonometrycznego względem zmiennych objaśniających a liniowość względem parametrów strukturalnych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1985. - t. 32, z. 4, s. 415. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350708
varia
72

Author:
Title:
O nowych metodach badania niezależności zmiennych losowych typu ciągłego = On New Methods of Examining the Independence of Continuous Random Variables
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985) , s. 285-307. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254744
article
73

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 206, 213
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Nr:
2168269444
journal / series editorial
74

Title:
Funkcje o zmiennych rozdzielonych Neumana i ich wykorzystanie w analizie zjawisk ekonomicznych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
113 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/817
Nr:
2168265562
doctoral dissertation
75

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 181, 194
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Nr:
2168237880
journal / series editorial
76

Author:
Title:
Uogólnienie kryterium separowalności funkcji wielu zmiennych = Generalization of the Criterion of Separability of Function of Multiple Variable
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983) , s. 5-11. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251674
article
77

Title:
Metody numeryczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
238 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168257578
academic script
78

Title:
O równaniu funkcyjnym charakteryzującym funkcje zależne tylko od różnic jej argumentów = Characterization of Function Dependent on Differences of its Arguments
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983) , s. 177-185. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251814
article
79

Title:
Elementy algebry liniowej
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Physical description:
196 s.; 24 cm
Notes:
Skrypt przeznaczony jest dla studentów wyższych szkół ekonomicznych, Bibliogr.
ISBN:
83-01-04504-3
Nr:
2168266904
academic script
80

Author:
Title:
Własności funkcji o oddzielonej zmiennej = The Properties of the Function with Separated Variable
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 176 (1983) , s. 29-59. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229652
article
81

Author:
Title:
Propozycja nowej metody wyznaczania parametrów krzywych Törnquista = A Proposition of a New Method for Determining Parameters of Törnquist Curve
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 26 (1983) , s. 127-135. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283827
article
82

Title:
Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t)=f(x)g(t)s(x-t)
Source:
Przegląd Statystyczny1983. - t. 30, z. 1-2, s. 157. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350662
varia
83

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 176
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Nr:
2168229624
journal / series editorial
84

Conference:
XVIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków, Ustronie koło Kępna, Polska, od 1982-05-31 do 1982-06-02
Title:
Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t) = f(x) g(t) s(x-t) = Some Remarks on the Function Equation h(x,t) = f(g) g(t) s(x-t)
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982) , s. 229-240. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168330473
article
85

Author:
Title:
O uogólnieniu pewnego kryterium separowalności funkcji
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1982. - t. 29, z. 3-4, s. 564-565. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350628
varia
86

Author:
Title:
O funkcjach separowalnych Samuelsona = On the Separable Samuelson Functions
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 1-2 (1982) , s. 157-165. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168255828
article
87

Author:
Title:
Przemienność symboli maksimum i minimum a programowanie matematyczne = Computability of Symbols Minimum and Maximum Versus Mathematical Programming
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981) , s. 177-188. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168232270
article
88

Author:
Title:
O pewnych metodach wyznaczania parametrów krzywych nieliniowych (logistycznej i Törnquista) = On SOme Methods of Determining the Parameters of Non-linear Curves (Logistic and Törnquist Curves)
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1981. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 110-111. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333277
varia
89

Author:
Władysław Góral , Tadeusz Stanisz
Title:
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami 1972-1978
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
Physical description:
675, [1] s.: il.; 21 cm
ISBN:
83-01-01-416-4
Nr:
2168345240
book
90

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 131
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Nr:
2168237260
journal / series editorial
91

Author:
Title:
Analiza porównawcza wyznaczania parametrów krzywej logistycznej metodą Hotellinga i Tintnera = Comparative Analyses of Estimation of Logistic Curve Parametres Using Hotelling's and Tintner's Method
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 23 (1980) , s. 43-52. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247416
article
92

Author:
Title:
Zbiór zadań i pytań z wprowadzenia do zastosowań matematyki w ekonomii
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
Physical description:
276 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-01-01379-6
Nr:
2168345282
academic script
93

Author:
Title:
O własnościach pewnej klasy funkcji o zmiennych rozdzielonych, występujących w programowaniu matematycznym = On properties of certain class functions with separated variables connected with mathematical programming
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 21 (1979) , s. 119-133. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248574
article
94

Title:
Algebra liniowa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
152 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki, Bibliogr.
Nr:
2168267468
academic script
95

Author:
Title:
Funkcje o zmiennych rozdzielonych w metodologii procesu zarządzania = The Divided Variable Functions as Found in the Methodology of Management Process
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 63-65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271712
varia
96

Author:
Title:
Modyfikacja współczynnika zależności stochastycznej Z. Hellwiga = Modification of the Z. Hellwig's Stochastic Dependence Coefficient
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 131-132. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271714
varia
97

Author:
Władysław Góral , Tadeusz Stanisz
Title:
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami 1972-1978
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979
Physical description:
675 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-01-01416-4
Nr:
2168284099
book
98

Author:
Conference:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Title:
O nowej metodzie wyznaczania parametrów funkcji logistycznej = On the New Method of Parameter Estimation of Logistical Curve
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 429-437. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244870
article
99

Author:
Title:
Funkcje o danych niektórych elastycznościach cząstkowych = Functions with Given Some Partial Elasticities
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 26, z. 1-2 (1979) , s. 95-100. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278945
article
100

Author:
Mieczysław Okołowicz , Tadeusz Stanisz
Title:
Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 7
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979
Physical description:
275, [2] s.: il.; 21 cm
ISBN:
83-02-00211-9
Nr:
2168344886
book
101

Author:
Title:
Funkcje o danych elastycznościach cząstkowych = Functions with the Set Partial Elasticities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 113 (1978) , s. 119-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250260
article
102

Author:
Title:
O nowej metodzie badania niezależności n zmiennych losowych typu skokowego = On a New Method of Examining the Independency of n Discrete Random Variables
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 1 (1978) , s. 75-86. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237362
article
103

Author:
Title:
Kryteria separowalności funkcji wielu zmiennych = Criteria of Separability of Multidimensional Functions
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 3 (1978) , s. 347-360. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237366
article
104

Author:
Title:
Funkcje o zmiennych rozdzielonych i możliwości ich zastosowania w analizie ekonomicznej = Functions with Separated Variables and Possibilities thir Applications in Economical Analysis
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
219 s.; 25 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 35)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168257556
monograph
105

Author:
Stanisław Kartasiński , Mieczysław Okołowicz , Tadeusz Stanisz
Title:
Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 6
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977
Physical description:
416 s.: il.; 22 cm
Nr:
2168344876
book
106

Author:
Title:
Modyfikacja metody badania niezależności zmiennych losowych typu skokowego = Modification of the Method of Investigating the Independence of Chance Variables of Step Type
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1977. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 385-386. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271778
varia
107

Author:
Title:
Zbiór zadań i pytań z wprowadzenia do zastosowań matematyki w ekonomii
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
182 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345288
academic script
108

Author:
Title:
O granicy pewnego ilorazu = The Case of the Limit of a Quotient
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 65 (1975) , s. 57-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217974
article
109

Author:
Stanisław Kartasiński , Mieczysław Okołowicz , Tadeusz Stanisz
Title:
Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 5
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974
Physical description:
429, [3] s.: il.; 21 cm
Nr:
2168344884
book
110

Author:
Władysław Góral , Tadeusz Stanisz
Title:
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki
Edition:
Wyd. 5 popr.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Physical description:
524 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168345230
book
111

Author:
Władysław Góral , Tadeusz Stanisz
Title:
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki
Edition:
Wyd. 4 zm. i uzup.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
Physical description:
524 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168345232
book
112

Author:
Władysław Góral , Tadeusz Stanisz
Title:
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki na wyższe uczelnie dla pracujących
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968
Physical description:
134, [1] s.: il.; 24 cm
Nr:
2168284103
book
113

Author:
Władysław Góral , Tadeusz Stanisz
Title:
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki : uniwersytety, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie medyczne
Edition:
Wyd. 3 zm. i uzup.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968
Physical description:
420, [3] s.: il.; 21 cm
Nr:
2168345244
book
114

Author:
Władysław Góral , Tadeusz Stanisz
Title:
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki na wyższe uczelnie
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967
Physical description:
401, [1] s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345242
book
115

Author:
Władysław Góral , Tadeusz Stanisz
Title:
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki na wyższe uczelnie
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966
Physical description:
401, [1] s.: il.; 24 cm
Nr:
2168284107
book
Unpublished documents:
1

Author:
Title:
Aproksymacja funkcji separowalnych o zmiennych rozdzielonych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
6 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
100/KM/2005/S/272
Signature:
NP-1016/Magazyn
Nr:
2168318433
unpublished scientific work
2

Author:
Title:
Uogólnienia funkcji o zmiennych rozdzielonych i ich własności, zastosowania w naukach ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
13 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
86/KM/1/04/S/196
Signature:
NP-973/Magazyn
Nr:
2168284489
unpublished scientific work
3

Title:
Funkcje separowalne logarytmicznie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
18 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
093/106/KM/2/03/S
Signature:
NP-1267/Magazyn
Nr:
2163753728
unpublished scientific work
4

Title:
Strategia inwestycyjna wykorzystująca relację częściowego porządku na rynku kapitałowym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
61 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KM/7/2002/S
Signature:
NP-860/Magazyn
Nr:
2168325723
unpublished scientific work
5

Title:
Separowalność zmiennych w modelach ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
15 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-240/Magazyn
Nr:
2168329931
unpublished scientific work
6

Author:
Title:
Estymacja kinetycznych parametrów w równaniach równoległych procesów I i II rzędu degradacji i akceleracji szybkości
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
14 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
64/ISEI/24/91/W
Signature:
NP-102/Magazyn
Nr:
2168332741
unpublished scientific work
7

Title:
Metody analizy ekonomicznej w gospodarce rynkowej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
11 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
31/ISEI/9/91/S
Signature:
NP-124/Magazyn
Nr:
2168331525
unpublished scientific work
8

Title:
Rozdzielność i niezależność struktur ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
23 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-123/Magazyn
Nr:
2168331523
unpublished scientific work
9

Title:
Funkcje o zmiennych rozdzielonych i możliwości ich wykorzystania w analizie ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
15 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-75/Magazyn
Nr:
2168331733
unpublished scientific work
10

Title:
Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
88 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. po art.
Signature:
NP-76/Magazyn
Nr:
2168332027
unpublished scientific work
See related chapters
1
Zadania z matematyki stosowanej / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria Kosiorowska, Barbara Paszek, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 10. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 58, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-372-3
2
Zadania z matematyki stosowanej / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria KOSIOROWSKA, Barbara PASZEK, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 9. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 58, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-372-3
3
Charakterystyka funkcji dwóch zmiennych będących funkcjami tylko iloczynu tych zmiennych / Tadeusz STANISZ // W: Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze / [red. nauk. Andrzej MALAWSKI przy współudz. Jana TATARA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 75-77. - ISBN 978-83-7252-573-4
4
Charakteryzacja funkcji dwóch zmiennych będących funkcjami tylko ilorazu tych zmiennych / Tadeusz STANISZ // W: O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. nauk. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 198-200. - ISBN 978-83-208-1978-6
5
Modelowanie w naukach ekonomicznych i o zarządzaniu za pomocą funkcji wykładniczo-potęgowych / Tadeusz STANISZ // W: Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy / red. Alicja Dziuba-Burczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. - S. 129-153. - ISBN 978-83-7571-153-0
6
Recenzja pracy naukowej Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, zrealizowanej w ramach badań statutowych nr 42/KM/2/2010/S/555 pod kierownictwem prof. dra hab. Edwarda Smagi / Tadeusz STANISZ // Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 3 k.. - Rec. pracy: Edward SMAGA (kier. projektu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 - praca niepublikowana. Sygn. NP-1226/3
7
Zadania z matematyki stosowanej / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria KOSIOROWSKA, Barbara PASZEK, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 8. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 58, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-372-3
8
Zasada ceteris paribus a funkcje o zmiennych rozdzielonych = The Principle of Ceteris Paribus and the Functions of Separated Variables / Tadeusz STANISZ // W: Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - S. 133-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-043-4
9
Uogólnienia funkcji o zmiennych rozdzielonych i ich własności = The Generalisation of Functions of Separated Variables and Their Properties / Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 780 (2008), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161643944. - ISSN 1898-6447
10
Zadania z matematyki stosowanej / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria KOSIOROWSKA, Barbara PASZEK, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 7. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 58, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-372-3
11
Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria KOSIOROWSKA, Barbara PASZEK, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 6 popr. i uzup. (dodruk). - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 58, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-281-2
12
Testy wielokrotnego wyboru z matematyki / Tadeusz STANISZ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Wydawnictwo Trapez, 2005. - 32 s. ; 22 cm. - ISBN 83-902-777-3-2
13
Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria KOSIOROWSKA, Barbara PASZEK, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 58, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-281-2
14
Metody numeryczne / Maria KOSIOROWSKA, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 3 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-235-9
15
Testy wielokrotnego wyboru z matematyki / Tadeusz STANISZ. - Kraków: Wydaw. Trapez, 2004. - 32 s. ; 22 cm. - ISBN 83-902-777-3-2
16
Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria KOSIOROWSKA, Barbara PASZEK, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 54, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-029-1
17
Zadania z matematyki finansowej / Tadeusz STANISZ. - [Wyd. 2]. - Kraków: Trapez, 2000. - 32 s. ; 24 cm. - ISBN 83-902777-2-7
18
Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria KOSIOROWSKA, Barbara PASZEK, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 4 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 54, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-029-1
19
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1998 / oprac. Tadeusz STANISZ. - Wyd. 8. - Kraków: AE, 1999. - 192 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-99-2
20
Skromny hołd moim nauczycielom / Tadeusz STANISZ // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999), s. 14
21
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1997 / oprac. Tadeusz STANISZ. - Wyd. 7. - Kraków: AE, 1997. - 177 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-45-3
22
Przedstawienie funkcji dwóch zmiennych za pomocą iloczynu skalarnego wektorów zależnych od poszczególnych zmiennych = Representation of a Function of Two Variables by Scalar Product of Vectors Depending on Individual Variables / Anna GRYGLASZEWSKA; Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 480 (1997), s. 69-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - nr 480. - ISSN 0208-7944
24
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1995 / oprac. Tadeusz STANISZ. - Wyd. 6. - Kraków: AE, 1996. - 149 s. : il. ; 24 cm
25
Tematy zadań z matematyki na studia ekonomiczne / Tadeusz STANISZ. - Kraków: Wydawnictwo Trapez Stanisz, 1996. - 94 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-902777-1-9
26
Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria KOSIOROWSKA, Barbara PASZEK, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 3 zm. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - 54, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-98-X
27
Zadania z matematyki finansowej / Tadeusz STANISZ. - Kraków: Wydaw. Trapez, 1996. - 27 s. ; 24 cm. - ISBN 83-902777-2-7
28
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1994 / oprac. Tadeusz STANISZ. - Wyd. 5. - Kraków: AE, 1995. - 128 s. : il. ; 24 cm
29
O konstrukcji i własnościach funkcji klasycznie separowalnych utworzonych addytywnie z jednakowych komponentów = A Generalization of the Definition of a Classically Separable Function and the Properties of a Certain Subset of the Set of Additively Separable Functions / Anna GRYGLASZEWSKA, Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 455 (1995), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
30
Zastosowania matematyki w ekonomii / Tadeusz STANISZ. - Wyd. 2 (popr.). - Kraków: Trapez, 1995. - 269 s. ; 21 cm. - ISBN 83-902777-0-0
31
Zastosowania matematyki w ekonomii / Tadeusz STANISZ. - Kraków: Trapez, 1994. - 269, [3] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-902777-0-0
32
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1993 / oprac. Tadeusz STANISZ. - Wyd. 4. - Kraków: AE, 1994. - 111 s. : il. ; 24 cm
33
Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych / Tadeusz STANISZ. - Wyd. 2 popr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 305, [3] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Ekonometryczna). - ISBN 83-01-10969-6
34
Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria KOSIOROWSKA, Barbara PASZEK, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - 42, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
35
Metody numeryczne / Maria KOSIOROWSKA, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 246, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
36
O uogólnieniu pojęcia separowalności = On a Generalization of the Concept of Separability / Anna GRYGLASZEWSKA, Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 404 (1993), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1992 / oprac. Tadeusz STANISZ. - Wyd. 3. - Kraków: AE, 1993. - 96 s. : il. ; 24 cm
38
Zdzisław Hellwig, Studien über losungsmethoden der nichtlinearen statistisch - ökonomischen probleme, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 580, Wrocław 1991, s. 92-153. / Tadeusz STANISZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1 (1993), s. 115-116. - Rec. pracy: Hellwig Z., Studien über losungsmethoden der nichtlinearen statistisch - ökonomischen probleme, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 580, Wrocław 1991, s. 92-153. - ISSN 0033-2372
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 391. - ISSN 0208-7944
40
Probabilistyka, separowalność a metody analizy ekonomicznej = Probability, Separability and the Methods of Economic Analysis / Anna GRYGLASZEWSKA, Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 391 (1992), s. 33-38. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
41
Zastosowania matematyki w ekonomii / Tadeusz STANISZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 240, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
42
Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria KOSIOROWSKA, Barbara PASZEK, Tadeusz STANISZ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - 29, [1] s ; 24 cm. - Bibliogr.
43
Matematyka : kurs przygotowawczy / Tadeusz STANISZ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 278 s. : il. ; 24 cm
44
Badanie zgodności różnych metod analizy ekonomicznej z kryteriami ich poprawności = An Investigation of the Consistence of Several Methods of Economic Analysis With the Criteria of Their Correctness / Anna GRYGLASZEWSKA, Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 365 (1992), s. 41-56. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
45
Metody analizy ekonomicznej w gospodarce rynkowej / Anna GRYGLASZEWSKA, Tadeusz STANISZ // W: Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych / kier. projektu: Tadeusz STANISZ. - (1991), s. 1-16 [44-59]. - Bibliogr.
46
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1990 / oprac. Tadeusz STANISZ. - Kraków: AE, 1991. - 64 s. : il. ; 24 cm
47
Kryteria poprawności metod analizy ekonomicznej = Criteria of Correctness of Methods Applied in Economical Analysis / Anna GRYGLASZEWSKA, Tadeusz STANISZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991), s. 135-142. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
48
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów / Elżbieta KONDRATOWICZ, Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - 200 s. : il. ; 24 cm
49
Odchylenia cząstkowe w wybranych metodach analizy ekonomicznej = Partial Deviations in Selected Methods of Economic Analysis / Anna GRYGLASZEWSKA, Tadeusz STANISZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 169-175. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
50
Problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych / Elżbieta KONDRATOWICZ, Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych / kier. Krzesław STOKŁOSA. - (1990), s. 1-10. - Streszcz. - Bibliogr.
51
Empiryczne miary zmian cech jakości = Empirical Similarity Measures of Mechanisms of Attribute Measure Changes / Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 327 (1990), s. 39-46. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
52
Rozpoznawanie i identyfikacja reakcji następczych na podstawie badań empirycznych / Edward STANISZ, Tadeusz SMAGA // W: Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1] / [koord. programu] Krzesław STOKŁOSA. - (1990), s. 1[39]-17[56]. - Bibliogr.
53
Funkcje o zmiennych rozdzielonych addytywno-multiplikatywnie = Functions with Additive-Multiplicatively Separable Variables / Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 297 (1989), s. 5-24. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
54
Matematyka : kurs przygotowawczy / Tadeusz STANISZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - 278 s. : il. ; 24 cm
55
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami (1982-1985) / Władysław Góral, Tadeusz STANISZ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 338 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-01-08828-1
56
Związki między odchyleniami cząstkowymi w wybranych metodach analizy finansowej = Relations between Partial Deviations in Selected Methods of Financial Analysis / Anna GRYGLASZEWSKA, Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 297 (1989), s. 71-79. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
57
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami (1979-1981) / Tadeusz STANISZ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 473, [2] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-01-08524-X
58
Aksjomatyzacja metody analizy ekonomicznej / Anna GRYGLASZEWSKA, Tadeusz STANISZ // Rachunkowość. - nr 4-5 (1989), s. 137-139. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
59
Utożsamianie mechanizmów zmian miar cech jakości / Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 70. - Dostępne tylko streszczenie
60
O separowalności addytywno-multiplikatywnej w statystyce / Tadeusz STANISZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988), s. 161-167. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
61
Funkcje podseparowalne i nadseparowalne. Cz. 2 = Subseparable and Superseparable Functions. Part 2 / Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 268 (1988), s. 5-17. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
62
Kinetyczne metody oceny stabilności towarów rynkowych / Krzesław STOKŁOSA, Tadeusz STANISZ, Edward SMAGA, Elżbieta KONDRATOWICZ, Maria CZECHOWSKA-LISZKA // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1988), s. 5-21. - Bibliogr.
63
Przekształcalność afiniczna funkcji a separowalność = Affine Transformability of a Function and Separability / Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 268 (1988), s. 29-43. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
64
Separowalność w sensie Leontiewa a separowalność klasyczna / Tadeusz STANISZ // W: Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego : materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń - Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1988. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 179-196. - Bibliogr.
65
Porównanie odchyleń cząstkowych w różnych metodach analizy ekonomicznej = The Comparison of Partial Deviations in Various Methods of Economic Analysis / Anna GRYGLASZEWSKA, Tadeusz STANISZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 193-201. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
66
Separowalność w sensie Leontiewa a separowalność klasyczna / Tadeusz STANISZ // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 2 (1987), s. 175. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
67
Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych / Tadeusz STANISZ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1986. - 294 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Ekonometryczna). - ISBN 83-01-06327-0
68
Analiza matematyczna II / Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1986. - 124, [1] s. : il. ; 24 cm. - Skrypt przeznaczony jest dla studentów I i II roku studiów dziennych kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki. - Bibliogr.
69
II Seminarium naukowe im. Prof. Z. Pawłowskiego (XX Konferencja ekonometryków, statystyków i matematyków akademii ekonomicznych Polski południowej) / Tadeusz STANISZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 4 (1985), s. 411-416. - ISSN 0033-2372
70
Funkcje podseparowalne i nieseparowalne. Cz. 1 = Subseparable and Superseparable Punctions. Part One / Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985), s. 257-276. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
71
Liniowość modelu ekonometrycznego względem zmiennych objaśniających a liniowość względem parametrów strukturalnych / Tadeusz STANISZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 4 (1985), s. 415. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
72
O nowych metodach badania niezależności zmiennych losowych typu ciągłego = On New Methods of Examining the Independence of Continuous Random Variables / Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985), s. 285-307. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
73
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 206, 213. - ISSN 0208-7944
74
Funkcje o zmiennych rozdzielonych Neumana i ich wykorzystanie w analizie zjawisk ekonomicznych / Anna GRYGLASZEWSKA ; Promotor: Tadeusz STANISZ. - Kraków, 1985. - 113 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 181, 194. - ISSN 0208-7944
76
Uogólnienie kryterium separowalności funkcji wielu zmiennych = Generalization of the Criterion of Separability of Function of Multiple Variable / Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983), s. 5-11. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
77
Metody numeryczne / Maria KOSIOROWSKA, Tadeusz STANISZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - 238 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
78
O równaniu funkcyjnym charakteryzującym funkcje zależne tylko od różnic jej argumentów = Characterization of Function Dependent on Differences of its Arguments / Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983), s. 177-185. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
79
Elementy algebry liniowej / Jolanta KUBALA, Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 196 s. ; 24 cm. - Skrypt przeznaczony jest dla studentów wyższych szkół ekonomicznych. - Bibliogr. - ISBN 83-01-04504-3
80
Własności funkcji o oddzielonej zmiennej = The Properties of the Function with Separated Variable / Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 176 (1983), s. 29-59. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
81
Propozycja nowej metody wyznaczania parametrów krzywych Törnquista = A Proposition of a New Method for Determining Parameters of Törnquist Curve / Tadeusz STANISZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983), s. 127-135. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
82
Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t)=f(x)g(t)s(x-t) / Anna GRYGLASZEWSKA, Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 1-2 (1983), s. 157. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
83
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 176. - ISSN 0208-7944
84
Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t) = f(x) g(t) s(x-t) = Some Remarks on the Function Equation h(x,t) = f(g) g(t) s(x-t) / Anna GRYGLASZEWSKA, Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 229-240. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
85
O uogólnieniu pewnego kryterium separowalności funkcji / Tadeusz STANISZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4 (1982), s. 564-565. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
86
O funkcjach separowalnych Samuelsona = On the Separable Samuelson Functions / Tadeusz STANISZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 1-2 (1982), s. 157-165. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
87
Przemienność symboli maksimum i minimum a programowanie matematyczne = Computability of Symbols Minimum and Maximum Versus Mathematical Programming / Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981), s. 177-188. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
88
O pewnych metodach wyznaczania parametrów krzywych nieliniowych (logistycznej i Törnquista) = On SOme Methods of Determining the Parameters of Non-linear Curves (Logistic and Törnquist Curves) / Tadeusz STANISZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 110-111. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
89
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami 1972-1978 / W. Góral, T. STANISZ. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 675, [1] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-01-01-416-4
90
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 131. - ISSN 0208-7944
91
Analiza porównawcza wyznaczania parametrów krzywej logistycznej metodą Hotellinga i Tintnera = Comparative Analyses of Estimation of Logistic Curve Parametres Using Hotelling's and Tintner's Method / Tadeusz STANISZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 43-52. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
92
Zbiór zadań i pytań z wprowadzenia do zastosowań matematyki w ekonomii / Tadeusz STANISZ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 276 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-01-01379-6
93
O własnościach pewnej klasy funkcji o zmiennych rozdzielonych, występujących w programowaniu matematycznym = On properties of certain class functions with separated variables connected with mathematical programming / Tadeusz STANISZ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 21 (1979), s. 119-133. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
94
Algebra liniowa / Jolanta KUBALA, Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - 152 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki. - Bibliogr.
95
Funkcje o zmiennych rozdzielonych w metodologii procesu zarządzania = The Divided Variable Functions as Found in the Methodology of Management Process / Tadeusz STANISZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 63-65. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
96
Modyfikacja współczynnika zależności stochastycznej Z. Hellwiga = Modification of the Z. Hellwig's Stochastic Dependence Coefficient / Tadeusz STANISZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 131-132. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
97
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami 1972-1978 / W. Góral, T. STANISZ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. - 675 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-01-01416-4
98
O nowej metodzie wyznaczania parametrów funkcji logistycznej = On the New Method of Parameter Estimation of Logistical Curve / Tadeusz STANISZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 429-437. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
99
Funkcje o danych niektórych elastycznościach cząstkowych = Functions with Given Some Partial Elasticities / Tadeusz STANISZ // Przegląd Statystyczny. - t. 26, z. 1-2 (1979), s. 95-100. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
100
Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 7 / Mieczysław Okołowicz, Tadeusz STANISZ. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. - 275, [2] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-02-00211-9
101
Funkcje o danych elastycznościach cząstkowych = Functions with the Set Partial Elasticities / Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 113 (1978), s. 119-128. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
102
O nowej metodzie badania niezależności n zmiennych losowych typu skokowego = On a New Method of Examining the Independency of n Discrete Random Variables / Tadeusz STANISZ // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 1 (1978), s. 75-86. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
103
Kryteria separowalności funkcji wielu zmiennych = Criteria of Separability of Multidimensional Functions / Tadeusz STANISZ // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 3 (1978), s. 347-360. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
104
Funkcje o zmiennych rozdzielonych i możliwości ich zastosowania w analizie ekonomicznej = Functions with Separated Variables and Possibilities thir Applications in Economical Analysis / Tadeusz STANISZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - 219 s. ; 25 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 35)
105
Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 6 / Stanisław Kartasiński, Mieczysław Okołowicz, Tadeusz STANISZ. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. - 416 s. : il. ; 22 cm
106
Modyfikacja metody badania niezależności zmiennych losowych typu skokowego = Modification of the Method of Investigating the Independence of Chance Variables of Step Type / Tadeusz STANISZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 385-386. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
107
Zbiór zadań i pytań z wprowadzenia do zastosowań matematyki w ekonomii / Tadeusz STANISZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976. - 182 s. : il. ; 24 cm
108
O granicy pewnego ilorazu = The Case of the Limit of a Quotient / Tadeusz STANISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 65 (1975), s. 57-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
109
Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 5 / Stanisław Kartasiński, Mieczysław Okołowicz, Tadeusz STANISZ. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. - 429, [3] s. : il. ; 21 cm
110
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki / Władysław Góral, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 5 popr. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 524 s. : il. ; 21 cm
111
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki / Władysław Góral, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 4 zm. i uzup. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 524 s. : il. ; 21 cm
112
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki na wyższe uczelnie dla pracujących / Władysław Góral i Tadeusz STANISZ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - 134, [1] s. : il. ; 24 cm
113
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki : uniwersytety, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie medyczne / Władysław Góral, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 3 zm. i uzup. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - 420, [3] s. : il. ; 21 cm
114
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki na wyższe uczelnie / Władysław Góral, Tadeusz STANISZ. - Wyd. 2. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. - 401, [1] s. : il. ; 24 cm
115
Tematy egzaminów wstępnych z fizyki na wyższe uczelnie / Władysław Góral, Tadeusz STANISZ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - 401, [1] s. : il. ; 24 cm
116
Aproksymacja funkcji separowalnych o zmiennych rozdzielonych / Tadeusz STANISZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 6 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
117
Uogólnienia funkcji o zmiennych rozdzielonych i ich własności, zastosowania w naukach ekonomicznych / Tadeusz STANISZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 13 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
118
Funkcje separowalne logarytmicznie / Anna GRYGLASZEWSKA, Tadeusz STANISZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 18 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
119
Strategia inwestycyjna wykorzystująca relację częściowego porządku na rynku kapitałowym / Kierownik tematu: Tadeusz STANISZ, wykonawcy: Tadeusz STANISZ, Krzysztof GUZIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 61 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
120
Separowalność zmiennych w modelach ekonomicznych / Anna GRYGLASZEWSKA, Tadeusz STANISZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 15 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
121
Estymacja kinetycznych parametrów w równaniach równoległych procesów I i II rzędu degradacji i akceleracji szybkości / Edward SMAGA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 14 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
122
Metody analizy ekonomicznej w gospodarce rynkowej / kier. tematu: Tadeusz STANISZ ; zespół: Anna GRYGLASZEWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 11 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
123
Rozdzielność i niezależność struktur ekonomicznych / Anna GRYGLASZEWSKA, Tadeusz STANISZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 23 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
124
Funkcje o zmiennych rozdzielonych i możliwości ich wykorzystania w analizie ekonomicznej / Anna GRYGLASZEWSKA, Tadeusz STANISZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 15 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
125
Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych / kier. projektu: Tadeusz STANISZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 88 k. ; 30 cm. - Bibliogr. po art.
1
Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (2020), Zadania z matematyki stosowanej, Wyd. 10Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 58, [1] s.
2
Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (2013), Zadania z matematyki stosowanej, Wyd. 9Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 58, [1] s.
3
Stanisz T., (2012), Charakterystyka funkcji dwóch zmiennych będących funkcjami tylko iloczynu tych zmiennych. [W:] Malawski A., Tatar J. (red.), Spotkania z królową nauk: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 75-77.
4
Stanisz T., (2011), Charakteryzacja funkcji dwóch zmiennych będących funkcjami tylko ilorazu tych zmiennych. [W:] Moździerz A., Surówka K. (red.), O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 198-200.
5
Stanisz T., (2011), Modelowanie w naukach ekonomicznych i o zarządzaniu za pomocą funkcji wykładniczo-potęgowych. [W:] Dziuba-Burczyk A. (red.), Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 129-153.
6
Stanisz T., (2010), Recenzja pracy naukowej Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, zrealizowanej w ramach badań statutowych nr 42/KM/2/2010/S/555 pod kierownictwem prof. dra hab. Edwarda Smagi. . [W:] Smaga E. (red.), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 3 k..
7
Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (2010), Zadania z matematyki stosowanej, Wyd. 8Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 58, [1] s.
8
Stanisz T., (2009), Zasada ceteris paribus a funkcje o zmiennych rozdzielonych. [W:] Fatuła D. (red.), Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 133-135.
9
Stanisz T., (2008), Uogólnienia funkcji o zmiennych rozdzielonych i ich własności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 780, s. 5-13; https://bazekon.uek.krakow.pl/161643944
10
Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (2007), Zadania z matematyki stosowanej, Wyd. 7Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 58, [1] s.
11
Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (2006), Zadania z matematyki stosowanej: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych, Wyd. 6 popr. i uzup. (dodruk).Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 58, [1] s.
12
Stanisz T., (2005), Testy wielokrotnego wyboru z matematyki, Wyd. 2 popr.Kraków : Wydawnictwo Trapez, 32 s.
13
Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (2005), Zadania z matematyki stosowanej: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych, Wyd. 6 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 58, [1] s.
14
Kosiorowska M., Stanisz T., (2004), Metody numeryczne, Wyd. 3 popr.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 270 s.
15
Stanisz T., (2004), Testy wielokrotnego wyboru z matematyki, Kraków : Wydaw. Trapez, 32 s.
16
Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (2001), Zadania z matematyki stosowanej: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych, Wyd. 5.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 54, [1] s.
17
Stanisz T., (2000), Zadania z matematyki finansowej, [Wyd. 2].Kraków : Trapez, 32 s.
18
Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (1999), Zadania z matematyki stosowanej: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych, Wyd. 4 popr.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 54, [1] s.
19
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1998, (1999), Wyd. 8Kraków : AE, 192 s.
20
Stanisz T., (1999), Skromny hołd moim nauczycielom, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 14.
21
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1997, (1997), Wyd. 7Kraków : AE, 177 s.
22
Gryglaszewska A., Stanisz T., (1997), Przedstawienie funkcji dwóch zmiennych za pomocą iloczynu skalarnego wektorów zależnych od poszczególnych zmiennych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 480, s. 69-74.
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ] Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - nr 480. - . - 0208-7944
24
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1995, (1996), Wyd. 6Kraków : AE, 149 s.
25
Stanisz T., (1996), Tematy zadań z matematyki na studia ekonomiczne, Kraków : Wydawnictwo Trapez Stanisz, 94 s.
26
Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (1996), Zadania z matematyki stosowanej: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych, Wyd. 3 zm.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 54, [1] s.
27
Stanisz T., (1996), Zadania z matematyki finansowej, Kraków : Wydaw. Trapez, 27 s.
28
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1994, (1995), Wyd. 5Kraków : AE, 128 s.
29
Gryglaszewska A., Stanisz T., (1995), O konstrukcji i własnościach funkcji klasycznie separowalnych utworzonych addytywnie z jednakowych komponentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 455, s. 5-15.
30
Stanisz T., (1995), Zastosowania matematyki w ekonomii, Wyd. 2 (popr.).Kraków : Trapez, 269 s.
31
Stanisz T., (1994), Zastosowania matematyki w ekonomii, Kraków : Trapez, 269, [3] s.
32
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1993, (1994), Wyd. 4Kraków : AE, 111 s.
33
Stanisz T., (1993), Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, Wyd. 2 popr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305, [3] s.
34
Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (1993), Zadania z matematyki stosowanej: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych, Wyd. 2 zm.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 42, [1] s.
35
Kosiorowska M., Stanisz T., (1993), Metody numeryczne, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 246, [1] s.
36
Gryglaszewska A., Stanisz T., (1993), O uogólnieniu pojęcia separowalności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 404, s. 5-21.
37
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1992, (1993), Wyd. 3Kraków : AE, 96 s.
38
Stanisz T., (1993), Zdzisław Hellwig, Studien über losungsmethoden der nichtlinearen statistisch - ökonomischen probleme, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 580, Wrocław 1991, s. 92-153., "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 1, s. 115-116.
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 391. - . - 0208-7944
40
Gryglaszewska A., Stanisz T., (1992), Probabilistyka, separowalność a metody analizy ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 391, s. 33-38.
41
Stanisz T., (1992), Zastosowania matematyki w ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 240, [1] s.
42
Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (1992), Zadania z matematyki stosowanej: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 29, [1] s
43
Stanisz T., (1992), Matematyka: kurs przygotowawczy, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 278 s.
44
Gryglaszewska A., Stanisz T., (1992), Badanie zgodności różnych metod analizy ekonomicznej z kryteriami ich poprawności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 365, s. 41-56.
45
Gryglaszewska A., Stanisz T., (1991), Metody analizy ekonomicznej w gospodarce rynkowej. [W:] Stanisz T. (kierownik tematu), Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych, s. 1-16 [44-59].
46
Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1990, (1991), Kraków : AE, 64 s.
47
Gryglaszewska A., Stanisz T., (1991), Kryteria poprawności metod analizy ekonomicznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 34, s. 135-142.
48
Kondratowicz E., Smaga E., Stanisz T., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1990), Kinetyka kwalitonomiczna: kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów, Stokłosa K. (red.), Wyd. 2 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 200 s.
49
Gryglaszewska A., Stanisz T., (1990), Odchylenia cząstkowe w wybranych metodach analizy ekonomicznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 169-175.
50
Kondratowicz E., Smaga E., Stanisz T., Stokłosa K., (1990), Problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych. [W:] Stokłosa K. (kierownik tematu), Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych, s. 1-10.
51
Smaga E., Stanisz T., (1990), Empiryczne miary zmian cech jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 327, s. 39-46.
52
Smaga E., Stanisz T., (1990), Rozpoznawanie i identyfikacja reakcji następczych na podstawie badań empirycznych. [W:] Stokłosa K. (kierownik tematu), Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1], s. 1[39]-17[56].
53
Stanisz T., (1989), Funkcje o zmiennych rozdzielonych addytywno-multiplikatywnie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 297, s. 5-24.
54
Stanisz T., (1989), Matematyka: kurs przygotowawczy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 278 s.
55
Góral W., Stanisz T., (1989), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami (1982-1985), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 338 s.
56
Gryglaszewska A., Stanisz T., (1989), Związki między odchyleniami cząstkowymi w wybranych metodach analizy finansowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 297, s. 71-79.
57
Stanisz T., (1989), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami (1979-1981), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 473, [2] s.
58
Gryglaszewska A., Stanisz T., (1989), Aksjomatyzacja metody analizy ekonomicznej, "Rachunkowość", nr 4-5, s. 137-139.
59
Smaga E., Stanisz T., (1988), Utożsamianie mechanizmów zmian miar cech jakości. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 70.
60
Stanisz T., (1988), O separowalności addytywno-multiplikatywnej w statystyce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 404, s. 161-167.
61
Stanisz T., (1988), Funkcje podseparowalne i nadseparowalne. Cz. 2, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 268, s. 5-17.
62
Stokłosa K., Stanisz T., Smaga E., Kondratowicz E., Czechowska-Liszka M., (1988), Kinetyczne metody oceny stabilności towarów rynkowych, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 5-21.
63
Smaga E., Stanisz T., (1988), Przekształcalność afiniczna funkcji a separowalność, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 268, s. 29-43.
64
Stanisz T., (1988), Separowalność w sensie Leontiewa a separowalność klasyczna. [W:] Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego: materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń - Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 179-196.
65
Gryglaszewska A., Stanisz T., (1988), Porównanie odchyleń cząstkowych w różnych metodach analizy ekonomicznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 193-201.
66
Stanisz T., (1987), Separowalność w sensie Leontiewa a separowalność klasyczna, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 2, s. 175.
67
Stanisz T., (1986), Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 294 s.
68
Smaga E., Stanisz T., (1986), Analiza matematyczna II, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 124, [1] s.
69
Stanisz T., (1985), II Seminarium naukowe im. Prof. Z. Pawłowskiego (XX Konferencja ekonometryków, statystyków i matematyków akademii ekonomicznych Polski południowej), "Przegląd Statystyczny", t. 32, z. 4, s. 411-416.
70
Stanisz T., (1985), Funkcje podseparowalne i nieseparowalne. Cz. 1, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 257-276.
71
Stanisz T., (1985), Liniowość modelu ekonometrycznego względem zmiennych objaśniających a liniowość względem parametrów strukturalnych, "Przegląd Statystyczny", t. 32, z. 4, s. 415.
72
Stanisz T., (1985), O nowych metodach badania niezależności zmiennych losowych typu ciągłego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 285-307.
73
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 206, 213. - . - 0208-7944
74
Gryglaszewska A., (1985), Funkcje o zmiennych rozdzielonych Neumana i ich wykorzystanie w analizie zjawisk ekonomicznych, Prom. Stanisz T., Kraków : , 113 k.
75
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 181, 194. - . - 0208-7944
76
Stanisz T., (1983), Uogólnienie kryterium separowalności funkcji wielu zmiennych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 5-11.
77
Kosiorowska M., Stanisz T., (1983), Metody numeryczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 238 s.
78
Smaga E., Stanisz T., (1983), O równaniu funkcyjnym charakteryzującym funkcje zależne tylko od różnic jej argumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 177-185.
79
Kubala J., Smaga E., Stanisz T., (1983), Elementy algebry liniowej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 196 s.
80
Stanisz T., (1983), Własności funkcji o oddzielonej zmiennej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 176, s. 29-59.
81
Stanisz T., (1983), Propozycja nowej metody wyznaczania parametrów krzywych Törnquista, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 26, s. 127-135.
82
Gryglaszewska A., Smaga E., Stanisz T., (1983), Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t)=f(x)g(t)s(x-t), "Przegląd Statystyczny", t. 30, z. 1-2, s. 157.
83
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 176. - . - 0208-7944
84
Gryglaszewska A., Smaga E., Stanisz T., (1982), Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t) = f(x) g(t) s(x-t), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 215, s. 229-240.
85
Stanisz T., (1982), O uogólnieniu pewnego kryterium separowalności funkcji, "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 3-4, s. 564-565.
86
Stanisz T., (1982), O funkcjach separowalnych Samuelsona, "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 1-2, s. 157-165.
87
Stanisz T., (1981), Przemienność symboli maksimum i minimum a programowanie matematyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 177-188.
88
Stanisz T., (1981), O pewnych metodach wyznaczania parametrów krzywych nieliniowych (logistycznej i Törnquista), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 110-111.
89
Góral W., Stanisz T., (1981), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami 1972-1978, Wyd. 2 popr.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 675, [1] s.
90
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 131. - . - 0208-7944
91
Stanisz T., (1980), Analiza porównawcza wyznaczania parametrów krzywej logistycznej metodą Hotellinga i Tintnera, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 43-52.
92
Stanisz T., (1980), Zbiór zadań i pytań z wprowadzenia do zastosowań matematyki w ekonomii, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 276 s.
93
Stanisz T., (1979), O własnościach pewnej klasy funkcji o zmiennych rozdzielonych, występujących w programowaniu matematycznym, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 21, s. 119-133.
94
Kubala J., Smaga E., Stanisz T., (1979), Algebra liniowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 152 s.
95
Stanisz T., (1979), Funkcje o zmiennych rozdzielonych w metodologii procesu zarządzania, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 63-65.
96
Stanisz T., (1979), Modyfikacja współczynnika zależności stochastycznej Z. Hellwiga, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 131-132.
97
Góral W., Stanisz T., (1979), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami 1972-1978, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 675 s.
98
Stanisz T., (1979), O nowej metodzie wyznaczania parametrów funkcji logistycznej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 160 (182), s. 429-437.
99
Stanisz T., (1979), Funkcje o danych niektórych elastycznościach cząstkowych, "Przegląd Statystyczny", t. 26, z. 1-2, s. 95-100.
100
Okołowicz M., Stanisz T., (1979), Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 7, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 275, [2] s.
101
Stanisz T., (1978), Funkcje o danych elastycznościach cząstkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 113, s. 119-128.
102
Stanisz T., (1978), O nowej metodzie badania niezależności n zmiennych losowych typu skokowego, "Przegląd Statystyczny", t. 25, z. 1, s. 75-86.
103
Stanisz T., (1978), Kryteria separowalności funkcji wielu zmiennych, "Przegląd Statystyczny", t. 25, z. 3, s. 347-360.
104
Stanisz T., (1977), Funkcje o zmiennych rozdzielonych i możliwości ich zastosowania w analizie ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 219 s.
105
Kartasiński S., Okołowicz M., Stanisz T., (1977), Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 6, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 416 s.
106
Stanisz T., (1977), Modyfikacja metody badania niezależności zmiennych losowych typu skokowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 385-386.
107
Stanisz T., (1976), Zbiór zadań i pytań z wprowadzenia do zastosowań matematyki w ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 182 s.
108
Stanisz T., (1975), O granicy pewnego ilorazu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 65, s. 57-64.
109
Kartasiński S., Okołowicz M., Stanisz T., (1974), Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 5, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 429, [3] s.
110
Góral W., Stanisz T., (1974), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki, Wyd. 5 popr.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 524 s.
111
Góral W., Stanisz T., (1972), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki, Wyd. 4 zm. i uzup.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 524 s.
112
Góral W., Stanisz T., (1968), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki na wyższe uczelnie dla pracujących, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 134, [1] s.
113
Góral W., Stanisz T., (1968), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki: uniwersytety, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie medyczne, Wyd. 3 zm. i uzup.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 420, [3] s.
114
Góral W., Stanisz T., (1967), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki na wyższe uczelnie, Wyd. 2Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 401, [1] s.
115
Góral W., Stanisz T., (1966), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki na wyższe uczelnie, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 401, [1] s.
116
Stanisz T., (2005), Aproksymacja funkcji separowalnych o zmiennych rozdzielonych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 6 k.
117
Stanisz T., (2004), Uogólnienia funkcji o zmiennych rozdzielonych i ich własności, zastosowania w naukach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 13 k.
118
Gryglaszewska A., Stanisz T., (2003), Funkcje separowalne logarytmicznie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 18 s.
119
Stanisz T., Guzik K., (2002), Strategia inwestycyjna wykorzystująca relację częściowego porządku na rynku kapitałowym, Stanisz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 k.
120
Gryglaszewska A., Stanisz T., (1993), Separowalność zmiennych w modelach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 15 k.
121
Smaga E., (1992), Estymacja kinetycznych parametrów w równaniach równoległych procesów I i II rzędu degradacji i akceleracji szybkości, Stanisz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 14 k.
122
Gryglaszewska A., Stanisz T., (1992), Metody analizy ekonomicznej w gospodarce rynkowej, Stanisz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 11 k.
123
Gryglaszewska A., Stanisz T., (1991), Rozdzielność i niezależność struktur ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 k.
124
Gryglaszewska A., Stanisz T., (1991), Funkcje o zmiennych rozdzielonych i możliwości ich wykorzystania w analizie ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 15 k.
125
Stanisz T. (red.), (1991), Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
1
@book{UEK:2168346932,
author = "Anna Gryglaszewska and Maria Kosiorowska and Barbara Paszek and Tadeusz Stanisz",
title = "Zadania z matematyki stosowanej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
edition = "Wyd. 10",
isbn = "978-83-7252-372-3",
}
2
@book{UEK:2168292899,
author = "Anna Gryglaszewska and Maria Kosiorowska and Barbara Paszek and Tadeusz Stanisz",
title = "Zadania z matematyki stosowanej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
edition = "Wyd. 9",
isbn = "978-83-7252-372-3",
}
3
@inbook{UEK:2168231158,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Charakterystyka funkcji dwóch zmiennych będących funkcjami tylko iloczynu tych zmiennych",
booktitle = "Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze",
pages = "75-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-573-4",
}
4
@inbook{UEK:2168266362,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Charakteryzacja funkcji dwóch zmiennych będących funkcjami tylko ilorazu tych zmiennych",
booktitle = "O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka",
pages = "198-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1978-6",
}
5
@inbook{UEK:2168230312,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Modelowanie w naukach ekonomicznych i o zarządzaniu za pomocą funkcji wykładniczo-potęgowych",
booktitle = "Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy",
pages = "129-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7571-153-0",
}
6
@article{UEK:2168280277,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Recenzja pracy naukowej Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, zrealizowanej w ramach badań statutowych nr 42/KM/2/2010/S/555 pod kierownictwem prof. dra hab. Edwarda Smagi",
journal = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "3 k.",
year = "2010",
}
7
@book{UEK:2165710546,
author = "Anna Gryglaszewska and Maria Kosiorowska and Barbara Paszek and Tadeusz Stanisz",
title = "Zadania z matematyki stosowanej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
edition = "Wyd. 8",
isbn = "978-83-7252-372-3",
}
8
@inbook{UEK:2165624492,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Zasada ceteris paribus a funkcje o zmiennych rozdzielonych",
booktitle = "Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty",
pages = "133-135",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-043-4",
}
9
@article{UEK:50685,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Uogólnienia funkcji o zmiennych rozdzielonych i ich własności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "780",
pages = "5-13",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161643944},
}
10
@book{UEK:52029,
author = "Anna Gryglaszewska and Maria Kosiorowska and Barbara Paszek and Tadeusz Stanisz",
title = "Zadania z matematyki stosowanej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
edition = "Wyd. 7",
isbn = "978-83-7252-372-3",
}
11
@book{UEK:2168336181,
author = "Anna Gryglaszewska and Maria Kosiorowska and Barbara Paszek and Tadeusz Stanisz",
title = "Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
edition = "Wyd. 6 popr. i uzup. (dodruk).",
isbn = "83-7252-281-2",
}
12
@book{UEK:2168220926,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Testy wielokrotnego wyboru z matematyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Trapez",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-902-777-3-2",
}
13
@book{UEK:2167713904,
author = "Anna Gryglaszewska and Maria Kosiorowska and Barbara Paszek and Tadeusz Stanisz",
title = "Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
edition = "Wyd. 6 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-281-2",
}
14
@book{UEK:2168220316,
author = "Maria Kosiorowska and Tadeusz Stanisz",
title = "Metody numeryczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-235-9",
}
15
@book{UEK:2168234548,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Testy wielokrotnego wyboru z matematyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Trapez",
year = "2004",
isbn = "83-902-777-3-2",
}
16
@book{UEK:2168265780,
author = "Anna Gryglaszewska and Maria Kosiorowska and Barbara Paszek and Tadeusz Stanisz",
title = "Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 5.",
isbn = "83-7252-029-1",
}
17
@book{UEK:2168339769,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Zadania z matematyki finansowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Trapez",
year = "2000",
url = {},
edition = "[Wyd. 2].",
isbn = "83-902777-2-7",
}
18
@book{UEK:2168265774,
author = "Anna Gryglaszewska and Maria Kosiorowska and Barbara Paszek and Tadeusz Stanisz",
title = "Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 popr.",
isbn = "83-7252-029-1",
}
19
@book{UEK:2168348190,
title = "Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1998",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1999",
edition = "Wyd. 8",
isbn = "83-87239-99-2",
}
20
@article{UEK:2168284053,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Skromny hołd moim nauczycielom",
journal = "Eksperyment",
number = "3",
pages = "14",
year = "1999",
}
21
@book{UEK:2168348184,
title = "Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1997",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1997",
edition = "Wyd. 7",
isbn = "83-87239-45-3",
}
22
@article{UEK:2168249208,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz",
title = "Przedstawienie funkcji dwóch zmiennych za pomocą iloczynu skalarnego wektorów zależnych od poszczególnych zmiennych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "480",
pages = "69-74",
year = "1997",
}
23
@misc{UEK:2168248386,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
}
24
@book{UEK:2168348188,
title = "Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1995",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1996",
edition = "Wyd. 6",
}
25
@book{UEK:2168287923,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Tematy zadań z matematyki na studia ekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Trapez Stanisz",
year = "1996",
isbn = "83-902777-1-9",
}
26
@book{UEK:2168265772,
author = "Anna Gryglaszewska and Maria Kosiorowska and Barbara Paszek and Tadeusz Stanisz",
title = "Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "83-86439-98-X",
}
27
@book{UEK:2168339767,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Zadania z matematyki finansowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Trapez",
year = "1996",
url = {},
isbn = "83-902777-2-7",
}
28
@book{UEK:2168348186,
title = "Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1994",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1995",
edition = "Wyd. 5",
}
29
@article{UEK:2168243954,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz",
title = "O konstrukcji i własnościach funkcji klasycznie separowalnych utworzonych addytywnie z jednakowych komponentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "455",
pages = "5-15",
year = "1995",
}
30
@book{UEK:2168339777,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Zastosowania matematyki w ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Trapez",
year = "1995",
url = {},
edition = "Wyd. 2 (popr.).",
isbn = "83-902777-0-0",
}
31
@book{UEK:2168339773,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Zastosowania matematyki w ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Trapez",
year = "1994",
url = {},
isbn = "83-902777-0-0",
}
32
@book{UEK:2168348178,
author = " and ",
title = "Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1994",
edition = "Wyd. 4",
}
33
@book{UEK:2168248706,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr.",
issn = "",
isbn = "83-01-10969-6",
}
34
@book{UEK:2168265770,
author = "Anna Gryglaszewska and Maria Kosiorowska and Barbara Paszek and Tadeusz Stanisz",
title = "Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
35
@book{UEK:2168278969,
author = "Maria Kosiorowska and Tadeusz Stanisz",
title = "Metody numeryczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
36
@article{UEK:2168244790,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz",
title = "O uogólnieniu pojęcia separowalności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "404",
pages = "5-21",
year = "1993",
}
37
@book{UEK:2168348182,
title = "Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1992",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1993",
edition = "Wyd. 3",
}
38
@article{UEK:2168351456,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Zdzisław Hellwig, Studien über losungsmethoden der nichtlinearen statistisch - ökonomischen probleme, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 580, Wrocław 1991, s. 92-153.",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 1",
pages = "115-116",
year = "1993",
}
39
@misc{UEK:2168257484,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
40
@article{UEK:2168257480,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz",
title = "Probabilistyka, separowalność a metody analizy ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "391",
pages = "33-38",
year = "1992",
}
41
@book{UEK:2168339771,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Zastosowania matematyki w ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
url = {},
}
42
@book{UEK:2168265768,
author = "Anna Gryglaszewska and Maria Kosiorowska and Barbara Paszek and Tadeusz Stanisz",
title = "Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1992",
}
43
@book{UEK:2168339765,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Matematyka : kurs przygotowawczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
url = {},
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
44
@article{UEK:2168270328,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz",
title = "Badanie zgodności różnych metod analizy ekonomicznej z kryteriami ich poprawności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "365",
pages = "41-56",
year = "1992",
url = {},
}
45
@unpublished{UEK:2168332031,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz",
title = "Metody analizy ekonomicznej w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych",
pages = "1-16 [44-59]",
year = "1991",
}
46
@book{UEK:2168348180,
title = "Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1990",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1991",
}
47
@article{UEK:2168247170,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz",
title = "Kryteria poprawności metod analizy ekonomicznej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 34",
pages = "135-142",
year = "1991",
}
48
@book{UEK:2168247180,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Edward Smaga and Tadeusz Stanisz and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
49
@article{UEK:2168226779,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz",
title = "Odchylenia cząstkowe w wybranych metodach analizy ekonomicznej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "169-175",
year = "1990",
}
50
@unpublished{UEK:2168263780,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Edward Smaga and Tadeusz Stanisz and Krzesław Stokłosa",
title = "Problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych",
booktitle = "Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych ",
pages = "1-10",
year = "1990",
}
51
@article{UEK:2168253732,
author = "Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Empiryczne miary zmian cech jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "327",
pages = "39-46",
year = "1990",
}
52
@unpublished{UEK:2168262982,
author = "Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Rozpoznawanie i identyfikacja reakcji następczych na podstawie badań empirycznych",
booktitle = "Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1]",
pages = "1[39]-17[56]",
year = "1990",
}
53
@article{UEK:2168234972,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Funkcje o zmiennych rozdzielonych addytywno-multiplikatywnie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "297",
pages = "5-24",
year = "1989",
}
54
@book{UEK:2168345462,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Matematyka : kurs przygotowawczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
55
@book{UEK:2168345236,
author = "Władysław Góral and Tadeusz Stanisz",
title = "Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami (1982-1985)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
isbn = "83-01-08828-1",
}
56
@article{UEK:2168234994,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz",
title = "Związki między odchyleniami cząstkowymi w wybranych metodach analizy finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "297",
pages = "71-79",
year = "1989",
}
57
@book{UEK:2168345238,
author = "Tadeusz Stanisz and ",
title = "Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami (1979-1981)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
isbn = "83-01-08524-X",
}
58
@article{UEK:2168277371,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz",
title = "Aksjomatyzacja metody analizy ekonomicznej",
journal = "Rachunkowość",
number = "4-5",
pages = "137-139",
year = "1989",
}
59
@misc{UEK:2168263276,
author = "Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Utożsamianie mechanizmów zmian miar cech jakości",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "70",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
60
@article{UEK:2168241032,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "O separowalności addytywno-multiplikatywnej w statystyce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "404",
pages = "161-167",
adress = "",
year = "1988",
}
61
@article{UEK:2168266170,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Funkcje podseparowalne i nadseparowalne. Cz. 2",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "268",
pages = "5-17",
year = "1988",
}
62
@article{UEK:2168345982,
author = "Krzesław Stokłosa and Tadeusz Stanisz and Edward Smaga and Elżbieta Kondratowicz and Maria Czechowska-Liszka",
title = "Kinetyczne metody oceny stabilności towarów rynkowych",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "5-21",
year = "1988",
}
63
@article{UEK:2168266174,
author = "Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Przekształcalność afiniczna funkcji a separowalność",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "268",
pages = "29-43",
year = "1988",
}
64
@inbook{UEK:2168270006,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Separowalność w sensie Leontiewa a separowalność klasyczna",
booktitle = "Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego : materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń - Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986",
pages = "179-196",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1988",
issn = "",
}
65
@article{UEK:2168249088,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz",
title = "Porównanie odchyleń cząstkowych w różnych metodach analizy ekonomicznej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "193-201",
year = "1988",
}
66
@misc{UEK:2168350798,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Separowalność w sensie Leontiewa a separowalność klasyczna",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 2",
pages = "175",
year = "1987",
}
67
@book{UEK:2168248724,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1986",
issn = "",
isbn = "83-01-06327-0",
}
68
@book{UEK:2168266636,
author = "Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Analiza matematyczna II",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1986",
}
69
@misc{UEK:2168255920,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "II Seminarium naukowe im. Prof. Z. Pawłowskiego (XX Konferencja ekonometryków, statystyków i matematyków akademii ekonomicznych Polski południowej)",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 32, z. 4",
pages = "411-416",
year = "1985",
}
70
@article{UEK:2168254740,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Funkcje podseparowalne i nieseparowalne. Cz. 1",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "257-276",
year = "1985",
}
71
@misc{UEK:2168350708,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Liniowość modelu ekonometrycznego względem zmiennych objaśniających a liniowość względem parametrów strukturalnych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 32, z. 4",
pages = "415",
year = "1985",
}
72
@article{UEK:2168254744,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "O nowych metodach badania niezależności zmiennych losowych typu ciągłego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "285-307",
year = "1985",
}
73
@misc{UEK:2168269444,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
74
@unpublished{UEK:2168265562,
author = "Anna Gryglaszewska",
title = "Funkcje o zmiennych rozdzielonych Neumana i ich wykorzystanie w analizie zjawisk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
75
@misc{UEK:2168237880,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
76
@article{UEK:2168251674,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Uogólnienie kryterium separowalności funkcji wielu zmiennych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "5-11",
year = "1983",
}
77
@book{UEK:2168257578,
author = "Maria Kosiorowska and Tadeusz Stanisz",
title = "Metody numeryczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
78
@article{UEK:2168251814,
author = "Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "O równaniu funkcyjnym charakteryzującym funkcje zależne tylko od różnic jej argumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "177-185",
year = "1983",
}
79
@book{UEK:2168266904,
author = "Jolanta Kubala and Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Elementy algebry liniowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1983",
isbn = "83-01-04504-3",
}
80
@article{UEK:2168229652,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Własności funkcji o oddzielonej zmiennej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "176",
pages = "29-59",
year = "1983",
}
81
@article{UEK:2168283827,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Propozycja nowej metody wyznaczania parametrów krzywych Törnquista",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 26",
pages = "127-135",
year = "1983",
}
82
@misc{UEK:2168350662,
author = "Anna Gryglaszewska and Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t)=f(x)g(t)s(x-t)",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 30, z. 1-2",
pages = "157",
year = "1983",
}
83
@misc{UEK:2168229624,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
84
@article{UEK:2168330473,
author = "Anna Gryglaszewska and Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t) = f(x) g(t) s(x-t)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "215",
pages = "229-240",
adress = "",
year = "1982",
}
85
@misc{UEK:2168350628,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "O uogólnieniu pewnego kryterium separowalności funkcji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 29, z. 3-4",
pages = "564-565",
year = "1982",
}
86
@article{UEK:2168255828,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "O funkcjach separowalnych Samuelsona",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 29, z. 1-2",
pages = "157-165",
year = "1982",
}
87
@article{UEK:2168232270,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Przemienność symboli maksimum i minimum a programowanie matematyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "177-188",
year = "1981",
}
88
@misc{UEK:2168333277,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "O pewnych metodach wyznaczania parametrów krzywych nieliniowych (logistycznej i Törnquista)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "110-111",
year = "1981",
}
89
@book{UEK:2168345240,
author = "Władysław Góral and Tadeusz Stanisz",
title = "Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami 1972-1978",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1981",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-01-01-416-4",
}
90
@misc{UEK:2168237260,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
91
@article{UEK:2168247416,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Analiza porównawcza wyznaczania parametrów krzywej logistycznej metodą Hotellinga i Tintnera",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "43-52",
year = "1980",
}
92
@book{UEK:2168345282,
author = "Tadeusz Stanisz and ",
title = "Zbiór zadań i pytań z wprowadzenia do zastosowań matematyki w ekonomii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1980",
isbn = "83-01-01379-6",
}
93
@article{UEK:2168248574,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "O własnościach pewnej klasy funkcji o zmiennych rozdzielonych, występujących w programowaniu matematycznym",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 21",
pages = "119-133",
year = "1979",
}
94
@book{UEK:2168267468,
author = "Jolanta Kubala and Edward Smaga and Tadeusz Stanisz",
title = "Algebra liniowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
95
@misc{UEK:2168271712,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Funkcje o zmiennych rozdzielonych w metodologii procesu zarządzania",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "63-65",
year = "1979",
}
96
@misc{UEK:2168271714,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Modyfikacja współczynnika zależności stochastycznej Z. Hellwiga",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "131-132",
year = "1979",
}
97
@book{UEK:2168284099,
author = "Władysław Góral and Tadeusz Stanisz",
title = "Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami 1972-1978",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1979",
isbn = "83-01-01416-4",
}
98
@article{UEK:2168244870,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "O nowej metodzie wyznaczania parametrów funkcji logistycznej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "160 (182)",
pages = "429-437",
adress = "",
year = "1979",
}
99
@article{UEK:2168278945,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Funkcje o danych niektórych elastycznościach cząstkowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 26, z. 1-2",
pages = "95-100",
year = "1979",
}
100
@book{UEK:2168344886,
author = "Mieczysław Okołowicz and Tadeusz Stanisz",
title = "Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 7",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "1979",
isbn = "83-02-00211-9",
}
101
@article{UEK:2168250260,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Funkcje o danych elastycznościach cząstkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "113",
pages = "119-128",
year = "1978",
}
102
@article{UEK:2168237362,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "O nowej metodzie badania niezależności n zmiennych losowych typu skokowego",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 25, z. 1",
pages = "75-86",
year = "1978",
}
103
@article{UEK:2168237366,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Kryteria separowalności funkcji wielu zmiennych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 25, z. 3",
pages = "347-360",
year = "1978",
}
104
@book{UEK:2168257556,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Funkcje o zmiennych rozdzielonych i możliwości ich zastosowania w analizie ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
issn = "",
}
105
@book{UEK:2168344876,
author = "Stanisław Kartasiński and Mieczysław Okołowicz and Tadeusz Stanisz",
title = "Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 6",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "1977",
}
106
@misc{UEK:2168271778,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Modyfikacja metody badania niezależności zmiennych losowych typu skokowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "385-386",
year = "1977",
}
107
@book{UEK:2168345288,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Zbiór zadań i pytań z wprowadzenia do zastosowań matematyki w ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
108
@article{UEK:2168217974,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "O granicy pewnego ilorazu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "65",
pages = "57-64",
year = "1975",
}
109
@book{UEK:2168344884,
author = "Stanisław Kartasiński and Mieczysław Okołowicz and Tadeusz Stanisz",
title = "Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 5",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "1974",
}
110
@book{UEK:2168345230,
author = "Władysław Góral and Tadeusz Stanisz",
title = "Tematy egzaminów wstępnych z fizyki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1974",
edition = "Wyd. 5 popr.",
}
111
@book{UEK:2168345232,
author = "Władysław Góral and Tadeusz Stanisz",
title = "Tematy egzaminów wstępnych z fizyki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1972",
edition = "Wyd. 4 zm. i uzup.",
}
112
@book{UEK:2168284103,
author = "Władysław Góral and Tadeusz Stanisz",
title = "Tematy egzaminów wstępnych z fizyki na wyższe uczelnie dla pracujących",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
113
@book{UEK:2168345244,
author = "Władysław Góral and Tadeusz Stanisz",
title = "Tematy egzaminów wstępnych z fizyki : uniwersytety, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie medyczne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
edition = "Wyd. 3 zm. i uzup.",
}
114
@book{UEK:2168345242,
author = "Władysław Góral and Tadeusz Stanisz",
title = "Tematy egzaminów wstępnych z fizyki na wyższe uczelnie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1967",
edition = "Wyd. 2",
}
115
@book{UEK:2168284107,
author = "Władysław Góral and Tadeusz Stanisz",
title = "Tematy egzaminów wstępnych z fizyki na wyższe uczelnie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1966",
}
116
@unpublished{UEK:2168318433,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Aproksymacja funkcji separowalnych o zmiennych rozdzielonych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
117
@unpublished{UEK:2168284489,
author = "Tadeusz Stanisz",
title = "Uogólnienia funkcji o zmiennych rozdzielonych i ich własności, zastosowania w naukach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
118
@unpublished{UEK:2163753728,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz",
title = "Funkcje separowalne logarytmicznie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
119
@unpublished{UEK:2168325723,
author = "Tadeusz Stanisz and Krzysztof Guzik",
title = "Strategia inwestycyjna wykorzystująca relację częściowego porządku na rynku kapitałowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
120
@unpublished{UEK:2168329931,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz",
title = "Separowalność zmiennych w modelach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
121
@unpublished{UEK:2168332741,
author = "Edward Smaga",
title = "Estymacja kinetycznych parametrów w równaniach równoległych procesów I i II rzędu degradacji i akceleracji szybkości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
122
@unpublished{UEK:2168331525,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz",
title = "Metody analizy ekonomicznej w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
123
@unpublished{UEK:2168331523,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz and ",
title = "Rozdzielność i niezależność struktur ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
124
@unpublished{UEK:2168331733,
author = "Anna Gryglaszewska and Tadeusz Stanisz",
title = "Funkcje o zmiennych rozdzielonych i możliwości ich wykorzystania w analizie ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
125
@unpublished{UEK:2168332027,
title = "Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID