Publications of the selected author

1

Conference:
15th European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference, EMCIS 2018, Limassol, Cypr, od 2018-10-04 do 2018-10-05
Title:
Mobile Technology Acceptance Model : an Empirical Study on Users' Acceptance and Usage of Mobile Technology for Knowledge Providing
Source:
European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems / eds. Marinos Themistocleous, Paulo Rupino da Cunha - Cham: Springer, 2019, s. 547-559. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Lecture Notes in Business Information Processing ; 341)
Research program:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-3-030-11394-0 ; 978-3-030-11395-7
Nr:
2168330447
chapter in monograph
2

Title:
Fostering Development of Soft Skills in ICT Curricula : a Case of a Transition Economy
Source:
Information Technology for Development / Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer. - vol. 25, no. 2, spec. iss. The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-dimensional Framework (2019) , s. 250-274. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
Nr:
2168324325
article
See main document
3

Author:
Title:
Zastosowanie technologii mobilnych w dostarczaniu wiedzy : determinanty wykorzystania istniejących specyfikacji i standardów
Source:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 67-81. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1
Access mode:
Nr:
2168331689
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Barata João , Rupino da Cunha Paulo , Stal Janusz
Title:
Mobile Supply Chain Management in the Industry 4.0 Era : an Annotated Bibliography and Guide for Future Research
Source:
Journal of Enterprise Information Management. - vol. 31, iss. 1 (2018) , s. 173-192. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This paper is financed by national funding via the Foundation for Science and Technology and by the European Regional Development Fund (FEDER), through the COMPETE 2020 - Operational Program for Competitiveness and Internationalization (POCI)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o bezpieczeństwie; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka
Nr:
2168321445
article
5

Conference:
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies "Innovation Capability for Socioeconomic Development", Wrosław, Polska, od 2018-10-22 do 2018-10-23
Title:
A SWOT Analysis of Using Mobile Technology in Knowledge Providing in Organisations
Source:
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovation Capability for Socioeconomic Development : Proceedings / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA - Wrocław [etc.]: Uniwersytet Wrocławski, 2018, s. 193-208. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 6/2018)
Research program:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-83-64389-66-5
Nr:
2168333295
chapter in monograph
See main document
6

Conference:
11th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2018, Gdańsk, Polska, od 2018-09-20 do 2018-09-20
Title:
The Acceptance of Mobile Technology in Knowledge Providing Model from the Perspective of User's Characteristics
Source:
Information Systems : Research, Development, Applications, Education / eds. Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski - Cham: Springer, 2018, s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Lecture Notes in Business Information Processing ; vol. 333)
Research program:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-3-030-00059-2 ; 978-3-030-00060-8
Nr:
2168327335
chapter in monograph
7

Conference:
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, Wrosław, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-24
Title:
Towards Integration of Mobile Technology and Knowledge Management in Organizations : a Preliminary Study
Source:
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA, Ralph Sonntag - Wrocław [etc.]: Uniwersytet Wrocławski, 2017, s. 204-214. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 5/2017)
Research program:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-83-64389-64-1
Access mode:
Nr:
2168320809
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Mobile Technology in Knowledge Acquisition : a Preliminary Study
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 123-132 - Bibliogr.
Research program:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Access mode:
Nr:
2168322327
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
UEK w gronie instytucji naukowych z dostępem do Eduroam
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017) , s. 21. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322313
article
10

Conference:
13th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Kraków, Polska, od 2016-06-23 do 2016-06-24
Title:
Why M-Learning Might Appeal to Organisations?
Source:
Online Proceedings of the 13th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS) / ed. Marinos Themistocleous, Vincenzo Morabito, Ahmad Ghoneim - Krakow: EMCIS, 2016, s. [139]-[148]. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication has been financed from funds granted to Faculty of Management, Cracow University of Economics, for supporting research capability
ISBN:
978-9-60-689709-2
Access mode:
Nr:
2168308875
chapter in monograph
11

Author:
Conference:
ECIME 2015 9th European Conference on IS Management and Evaluation Bristol UK, Bristol, Wielka Brytania, od 2015-09-21 do 2015-09-22
Title:
Application of ICT Tools in Enhancing Education in Information Society
Source:
Proceedings of ECIME 2015 9th European Conference on IS Management and Evaluation / ed. by Elias Pimennidis, Mohammed OdehAcademic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2015, s. 160-169. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(European Conference on IS Management and Evaluation)
ISBN:
978-1-910810-54-5
Nr:
2168297353
chapter in monograph
12

Title:
ICT in Supporting Content and Language Integrated Learning : Experience from Poland
Source:
Information Technology for Development / Piotr SOJA, Paulo Rupino da Cunha. - vol. 21, iss. 3, spec. iss. ICT in Transition Economies (2015) , s. 403-425. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne; informatyka
Nr:
2168289093
article
See main document
13

Conference:
The 4th Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2015), Żylina, Słowacja, od 2015-11-09 do 2015-11-13
Title:
A Proposition of an ICT University Course Framework that Supports Business Needs
Source:
Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas - ARSA 2015 / eds Michal Mokryš, Stefan Badura - Zilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2015, s. 137-141. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advanced Research in Scientific Areas ; vol. 4, iss. 1)
ISBN:
978-80-554-1126-2
Nr:
2168301201
chapter in monograph
14

Title:
Object-Oriented Programming Paradigm
Source:
Programming Methods and Tools / [red. nauk. Jan MADEJ] - [Warszawa]: Grupa Wydawnicza Lumina, 2014, s. 94-159
Series:
(Applied Informatics)
ISBN:
978-83-64509-07-0
Access mode:
Nr:
2168304239
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Programming of Mobile Devices
Source:
Programming Methods and Tools / [red. nauk. Jan MADEJ] - [Warszawa]: Grupa Wydawnicza Lumina, 2014, s. 162-210
Series:
(Applied Informatics)
ISBN:
978-83-64509-07-0
Access mode:
Nr:
2168304247
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Towards a Blended Learning CLIL Model Supported by ICT
Source:
Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2014, s. 46-66 - Bibliogr.
Signature:
NP-1490/Magazyn
Nr:
2168303031
See main document
17

Title:
Electronic Data Interchange
Source:
Computer Methods of Data Analysis and Processing / [red. nauk. Paweł LULA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ] - [Warszawa]: Grupa Wydawnicza Lumina, 2014, s. 45-73. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Series:
(Applied Informatics)
ISBN:
978-83-64509-06-3
Access mode:
Nr:
2168286137
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Practice of Imperative Structured Programming
Source:
Programming Methods and Tools / [red. nauk. Jan MADEJ] - [Warszawa]: Grupa Wydawnicza Lumina, 2014, s. 50-92
Series:
(Applied Informatics)
ISBN:
978-83-64509-07-0
Access mode:
Nr:
2168304237
chapter in monograph
See main document
19

Conference:
16th International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2013, Ostrawa, Czechy, od 2013-10-10 do 2013-10-11
Title:
The Possibility of Using the VLE Moodle to Support CLIL
Source:
Information Technology for Practice 2013 : Proceedings / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková - Frýdek-Místek: VŠB-Technické univerzita Ostrava, 2013, s. 148-156. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-3223-4
Access mode:
Nr:
2168263052
chapter in monograph
20

Conference:
The Fourth International Conference on e-Learning (ICEL2013), Ostrawa, Czechy, od 2013-07-08 do 2013-07-10
Title:
Learning Content in a Non-native Language : a Case Study of Blended Learning Modules
Source:
The Fourth International Conference on e-Learning (ICEL2013) - Ostrava: VSB-Technical University, 2013, s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9853483-9-7
Access mode:
Nr:
2168257804
chapter in monograph
21

Author:
Title:
Odwzorcowanie relacyjnego modelu organizacji danych w strukturze hierarchicznej XML
Source:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi) / kier. Jacek WOŁOSZYN2012, s. 120-128 - Bibliogr.
Signature:
NP-1343/2/Magazyn
Nr:
2168273864
See main document
22

Title:
Paradygmat programowania obiektowego
Source:
Metody i narzędzia programowania / [red. nauk. Jan MADEJ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 101-169 - Bibliogr.
Series:
(Informatyka Stosowana - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
ISBN:
978-83-63498-01-6
Nr:
2168235510
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Elektroniczna wymiana danych
Source:
Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych / [red. nauk. Paweł LULA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ] - Kraków: Studio R.C., 2012, s. 51-79 - Bibliogr.
Series:
(Informatyka Stosowana - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
ISBN:
978-83-63498-00-9
Nr:
2168235488
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Teaching Computer Science Blended-learning Modules: a Case Study
Source:
International Conference on e-Learning and e-Technologies in Education (ICEEE) : 24-26 Sept. 2012, Lodz. - Lodz: 2012, s. 119-123. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-4673-1679-8
Nr:
2168288339
chapter in monograph
25

Title:
Praktyka programowania imperatywno-strukturalnego
Source:
Metody i narzędzia programowania / [red. nauk. Jan MADEJ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 51-97
Series:
(Informatyka Stosowana - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
ISBN:
978-83-63498-01-6
Nr:
2168235506
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Blended Learning Approach in INNOTRAIN-IT Project
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 225-239 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243410
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Programowanie urządzeń mobilnych
Source:
Metody i narzędzia programowania / [red. nauk. Jan MADEJ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 173-226 - Bibliogr.
Series:
(Informatyka Stosowana - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
ISBN:
978-83-63498-01-6
Nr:
2168235512
chapter in monograph
See main document
28

Title:
ITSM dla MŚP : Project Innovation Trainning IT Central Europe
Source:
Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2012 / red. Teresa Porębska-Miąc i Henryk Sroka - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 227-243 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-022-2
Nr:
2168237824
chapter in monograph
29

Title:
ITSM Method for SMEs : An INNOTRAIN IT Approach
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 209-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243392
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Systemy mobilne w działalności przedsiębiorstw - uwarunkowania techniczne i organizacyjne
Source:
Społeczeństwo informacyjne : gospodarka, technologie, procesy / red. Colin Hales, Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 173-181
ISBN:
978-83-7252-555-0
Nr:
2168228078
chapter in monograph
See main document
31

Title:
An Empirical Study of Students' Satisfaction with Blended-learning Courses [dokument elektroniczny]
Source:
Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovačný proces v e-learningu / zostavili: Hana Trochanová, Janette Brixová, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak - Bratislava: Ekonóm; Ekonomická univerzita v Bratislave Katedra aplikovanej informatiky FHI, 2011 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3112-2
Nr:
2168226673
chapter in monograph
32

Author:
Conference:
14th International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2011, Ostrawa, Czechy, od 2011-10-06 do 2011-10-07
Title:
Data Personalization in Mobile Environment : the Content Adaptation Problem
Source:
Information Technology for Practice 2011 : Proceedings = Informační technologie pro praxi 2011 : sborník přednášek / [ed. Milena Tvrdíková, Jan Ministr, Petr Rozehnal] - Frýdek-Místek: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. - 14. ročník, s. 175-182. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-2487-1
Access mode:
Nr:
2168229618
chapter in monograph
33

Author:
Title:
M-learning w rozwoju społeczeństwa informacyjnego : analiza specyfikacji i standardów
Source:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych / kier. Jacek WOŁOSZYN2011, s. 95-101
Signature:
NP-1343/Magazyn
Nr:
2168262578
See main document
34

Author:
Title:
Rola technologii XML w e-learningu = The Meaning of XML Technology in E-learning
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010) , s. 139-146. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168217890
article
See main document
35

Author:
Title:
Information and Application Management : Implications for Mobile Business Development
Source:
Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Vol. 15, No. 4 (2010) , s. 43-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168320813
article
36

Author:
Title:
Model systemu adaptacji treści dla urządzeń mobilnych
Source:
Informatyka q przyszłości / red. nauk. Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2010, s. 237-248. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61276-52-4
Nr:
2165780241
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Wykorzystanie narzędzi informatycznych do adaptacji i optymalizacji treści
Source:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2010, s. 44-53
Signature:
NP-1248/3/Magazyn
Nr:
2168266492
See main document
38

Author:
Title:
Sieci neuronowe w segmentacji odbiorców usług komunalnych = Neural Networks in a Council Services Consumers Segmentation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009) , s. 203-220. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50088
article
See main document
39

Author:
Title:
Charakterystyka narzędzi wspierających modelowanie ontologii = Characteristics of Tools that Support Ontology Modelling
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009) , s. 233-244. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50111
article
See main document
40

Author:
Title:
Technologie mobilne jako czynnik warunkujący zmianę paradygmatu działalności gospodarczej
Source:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2009, s. 66-73
Signature:
NP-1248/2/Magazyn
Nr:
2168266482
See main document
41

Author:
Title:
Procesy standaryzacyjne w nauczaniu mobilnym
Source:
Informatyka dla przyszłości / red. nauk. Jerzy Kisielnicki - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2008, s. 362-369 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61276-13-5
Nr:
2161827306
chapter in monograph
42

Title:
Uwarunkowania technologiczne w rozwoju Internetu mobilnego = Technological Considerations of Mobile Web Development
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa] - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008, s. 37-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 8)
ISBN:
978-83-89274-26-7
Nr:
2161822500
chapter in monograph
43

Title:
Uwarunkowania międzyorganizacyjnej integracji systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 279-288. - Na grzb. kolejny nr wydawnictw PŁ: 1796 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-255-9
Nr:
2165776881
chapter in monograph
44

Title:
Bariery integracji międzyorganizacyjnej systemów zarządzania przedsiębiorstwem = The Barriers of Inter-organisational Enterprise Systems Integration
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa] - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008, s. 493-503. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 8)
ISBN:
978-83-89274-26-7
Nr:
2165813388
chapter in monograph
45

Author:
Title:
Standaryzacja języków opisu i wymiany danych biznesowych jako czynnik integrujący działalność przedsiębiorstw
Source:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2008, s. 33-41
Signature:
NP-1248/[1]/Magazyn
Nr:
2168264760
See main document
46

Title:
Reprezentacja obiektów oraz związków między obiektami w modelach semistrukturalnych = Representation of Entities and Relations Between Entities in Semistructural Models
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa] - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008, s. 379-391. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 8)
ISBN:
978-83-89274-26-7
Nr:
2161872606
chapter in monograph
47

Title:
Enterprise System Architecture for Interorganisational Integration
Source:
Internet in the Information Society / Tadeusz Wieczorek (ed.) - Dąbrowa Górnicza: Academy of Business, 2007, s. 28-40. - Summ.
ISBN:
978-83-88936-38-8
Nr:
2165778416
chapter in monograph
48

Title:
Międzyorganizacyjna integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2007, s. 107-118
Research program:
48/KI/1/07/S/409
Signature:
NP-1187/Magazyn
Nr:
2168326465
See main document
49

Title:
Using Web Services in the Development of E-learning Strategy
Source:
Internet in the Information Society / Tadeusz Wieczorek (ed.) - Dąbrowa Górnicza: Academy of Business, 2007, s. 19-27. - Summ.
ISBN:
978-83-88936-38-8
Nr:
2165777420
chapter in monograph
50

Author:
Title:
XBRL w modelowaniu danych finansowych
Source:
Oblicza Internetu / red. nauk. Marek Sokołowski - Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2006, s. 475-484 - Bibliogr.
ISBN:
83-922823-3-7
Nr:
2165814294
chapter in monograph
51

Author:
Title:
Implementacja XML w relacyjnych bazach danych open source
Source:
Technologie informacyjne w zarządzaniu : materiały konferencyjne - Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 2006, s. 41-47. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-87444-72-3
Nr:
2165724952
chapter in monograph
52

Author:
Title:
Narzędzia wspierające modelowanie ontologii
Source:
Sieci semantyczne jako narzędzie reprezentacji wiedzy : raport z realizacji tematu badawczego / kierownik tematu: Paweł LULA2006, s. 87-105 - Bibliogr.
Research program:
74/KI/2/2005/S/246
Signature:
NP-1071/Magazyn
Nr:
2168326891
See main document
53

Title:
Wybrane aspekty pomiaru osiągnięć studenta w procesie zdalnego kształcenia = Some Issues of Students' Assessment in Distance Education Process
Source:
Nowe technologie w kształceniu na odległość : II krajowa konferencja naukowa : materiały konferencyjne, Koszalin-Osieki, 5-7 października 2006 / red. Tomasz Królikowski, Walery Susłow, Błażej Bałasz - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s. 257-263. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7365-112-8
Nr:
2166233981
chapter in monograph
54

Author:
Title:
Symulacyjna analiza efektywności sieci neuronowych w klasyfikacji bezwzorcowej = Simulational Anaysis of Neutral Networks Effectiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 724 (2006) , s. 33-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166036451
article
See main document
55

Author:
Title:
Tworzenie schematu XML w oparciu o relacyjny model danych
Source:
V Konferencja Informatyki Stosowanej, KIS'2006 / red. Józef Zając - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006, s. 211-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916528-3-1
Nr:
2166052712
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Metody lokalizacji użytkownikóww sieci Internet
Source:
IV Konferencja Entuzjastów Informatyki - KEI '2005 r. / org. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Koło Informatyczne Studentów PWSZ w Chełmie - Chełm: PWSZ, 2005, s. 218-228. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916528-2-3
Access mode:
Nr:
2165816376
chapter in monograph
57

Author:
Title:
Geolokalizacja
Source:
Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego) / Paweł LULA, Dariusz PUT, Mariusz GRABOWSKI, Agnieszka ZAJĄC, Janusz STAL ; kier. Paweł LULA2004, s. 71-84
Research program:
60/KI/2/2004/S/170
Signature:
NP-947/Magazyn
Nr:
2168325877
See main document
58

Author:
Title:
Alternatywne metody grupowania i wizualizacji wykorzystujące sieci konkurencyjne
Source:
Trzecia Konferencja Entuzjastów Informatyki - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 253-264. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916528-6-6
Nr:
2166129393
chapter in monograph
59

Title:
Integracja aplikacji biurowych
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 181-191
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225524
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Bazy danych
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 142-180
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225522
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Title:
Próba zastosowania dostępnych usług sieci Internet do rozpowszechniania informacji w szkole wyższej = An Attempt of Application of Services Available in the Internet to Information Distribution at the University
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 547 (2003) , s. 99-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168220944
article
See main document
62

Author:
Title:
Sieci neuronowe w segmentacji rynku
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
230 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Notes:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/585
Nr:
2168304029
doctoral dissertation
63

Author:
Title:
Zastosowanie sieci neuronowych w analizie danych marketingowych
Source:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 185-195 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168246518
chapter in monograph
See main document
64

Author:
Title:
Próba poprawy efektywności działania systemów obsługi baz danych opartych na bezpośrednim dostępie = An Attempt to Improve the Effectiveness of Database Systems Based on Direct Access
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 551 (2000) , s. 105-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168255106
article
See main document
65

Title:
The System of Checking Students' Knowledge with the Use of Wide Area Networks
Source:
SIGCSE Bulletin. - vol. 31, no 3, Sept. (1999) , s. 192. - Pełny tekst dostępny w ACM Digital Library - Bibliogr.
Nr:
2168328363
article
66

Title:
Bazy danych
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 107-133
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
2166191974
chapter in monograph
See main document
67

Conference:
ITiCSE'99. 4th Annual SIGCSE/SIGCUE Conference, Kraków, Polska, od 1999-06-27 do 1999-07-01
Title:
The Use of the Internet in the Teaching Process
Source:
ITiCSE '99 Proceedings of the 4th Annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education / ed. Bill Manaris - New York: Association for Computing Machinery, 1999, s. 193. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
1-58113-087-2
Nr:
2168288335
chapter in monograph
68

Title:
The Use of the Internet in the Teaching Process
Source:
SIGCSE Bulletin. - vol. 31, no 3, Sept. (1999) , s. 193. - Pełny tekst dostępny w ACM Digital Library - Bibliogr.
Nr:
2168291321
article
69

Title:
Informatyka w zadaniach
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1994
Physical description:
95 s.; 24 cm
ISBN:
83-902471-0-0
Access mode:
Nr:
2168320817
monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
93 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
60/KI/2/2004/S/170
Signature:
NP-947/Magazyn
Nr:
2168320823
unpublished scientific work
See related chapters
1
Mobile Technology Acceptance Model : an Empirical Study on Users' Acceptance and Usage of Mobile Technology for Knowledge Providing / Janusz STAL, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems / eds. Marinos Themistocleous, Paulo Rupino da Cunha. - Cham : Springer, 2019. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; 341). - S. 547-559. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-11394-0 ; 978-3-030-11395-7
2
Fostering Development of Soft Skills in ICT Curricula : a Case of a Transition Economy / Janusz STAL, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // Information Technology for Development / Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer. - vol. 25, no. 2, spec. iss. The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-dimensional Framework (2019), s. 250-274. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0268-1102
3
Zastosowanie technologii mobilnych w dostarczaniu wiedzy : determinanty wykorzystania istniejących specyfikacji i standardów / Janusz STAL // W: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 67-81. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WPZWGOW_2.pdf
4
Mobile Supply Chain Management in the Industry 4.0 Era : an Annotated Bibliography and Guide for Future Research / João Barata, Paulo Rupino Da Cunha, Janusz STAL // Journal of Enterprise Information Management. - vol. 31, iss. 1 (2018), s. 173-192. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1741-0398
5
A SWOT Analysis of Using Mobile Technology in Knowledge Providing in Organisations / Janusz STAL, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovation Capability for Socioeconomic Development : Proceedings / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA. - Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, 2018. - (ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 6/2018). - S. 193-208. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64389-66-5
6
The Acceptance of Mobile Technology in Knowledge Providing Model from the Perspective of User's Characteristics / Janusz STAL, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: Information Systems : Research, Development, Applications, Education / eds. Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski. - Cham : Springer, 2018. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; vol. 333). - S. 57-67. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-00059-2 ; 978-3-030-00060-8
7
Towards Integration of Mobile Technology and Knowledge Management in Organizations : a Preliminary Study / Janusz STAL, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings [on-line] / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA, Ralph Sonntag. - Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, 2017. - (ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 5/2017). - S. 204-214. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64389-64-1. - Pełny tekst: http://ictm2017.edukacja.wroc.pl/docs/ICTM2017_Proceedings.pdf
8
Mobile Technology in Knowledge Acquisition : a Preliminary Study / Janusz STAL, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 123-132. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
9
UEK w gronie instytucji naukowych z dostępem do Eduroam / Janusz STAL // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 21. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
10
Why M-Learning Might Appeal to Organisations? / Janusz STAL, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: Online Proceedings of the 13th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS) [on-line] / ed. Marinos Themistocleous, Vincenzo Morabito, Ahmad Ghoneim. - Krakow : EMCIS, 2016. - S. [139]-[148]. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9-60-689709-2. - Pełny tekst: http://emcis2016.emcis.eu/EMCISfiles/EMCIS2016proceedings.pdf
11
Application of ICT Tools in Enhancing Education in Information Society / Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Janusz STAL, Lidia Wojtowicz // W: Proceedings of ECIME 2015 9th European Conference on IS Management and Evaluation : University of the West of England, Bristol, UK : 21-22 September 2015 / ed. by Elias Pimennidis, Mohammed Odeh. - Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2015. - (European Conference on IS Management and Evaluation, ISSN 2048-8912). - S. 160-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-910810-54-5
12
ICT in Supporting Content and Language Integrated Learning : Experience from Poland / Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Janusz STAL // Information Technology for Development / Piotr SOJA, Paulo Rupino da Cunha. - vol. 21, iss. 3, spec. iss. ICT in Transition Economies (2015), s. 403-425. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tandfonline.com/eprint/7UMTSUH4BIbQ4e8b9GhN/full. - ISSN 0268-1102
13
A Proposition of an ICT University Course Framework that Supports Business Needs / Janusz STAL, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas - ARSA 2015 / eds Michal Mokryš, Stefan Badura. - Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2015. - (Advanced Research in Scientific Areas, ISSN 1338-9831 ; vol. 4, iss. 1). - S. 137-141. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1126-2. - Pełny tekst: http://www.arsa-conf.com/archive/?vid=1&aid=2&kid=60401-797
14
Object-Oriented Programming Paradigm / Janusz STAL, Janusz TUCHOWSKI // W: Programming Methods and Tools / [red. nauk. Jan MADEJ]. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - (Applied Informatics). - S. 94-159. - ISBN 978-83-64509-07-0. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/02Z%20Programming%20Methods%20and%20Tools.pdf
15
Programming of Mobile Devices / Janusz STAL, Janusz TUCHOWSKI // W: Programming Methods and Tools / [red. nauk. Jan MADEJ]. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - (Applied Informatics). - S. 162-210. - ISBN 978-83-64509-07-0. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/02Z%20Programming%20Methods%20and%20Tools.pdf
16
Towards a Blended Learning CLIL Model Supported by ICT / G. PALIWODA-PĘKOSZ, J. STAL // W: Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2014), s. 46-66. - Bibliogr.
17
Electronic Data Interchange / Janusz STAL, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: Computer Methods of Data Analysis and Processing / [red. nauk. Paweł LULA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ]. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - (Applied Informatics). - S. 45-73. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-83-64509-06-3. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/01Z%20Computer%20methods%20of%20data%20analysis%20and%20processing.pdf
18
Practice of Imperative Structured Programming / Janusz STAL, Janusz TUCHOWSKI // W: Programming Methods and Tools / [red. nauk. Jan MADEJ]. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - (Applied Informatics). - S. 50-92. - ISBN 978-83-64509-07-0. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/02Z%20Programming%20Methods%20and%20Tools.pdf
19
The Possibility of Using the VLE Moodle to Support CLIL / Janusz STAL, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: Information Technology for Practice 2013 : Proceedings / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková. - Frýdek-Místek : VŠB-Technické univerzita Ostrava, 2013. - S. 148-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-3223-4. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2013/sbornik.pdf
20
Learning Content in a Non-native Language : a Case Study of Blended Learning Modules / Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Janusz STAL // W: The Fourth International Conference on e-Learning (ICEL2013). - Ostrava : VSB-Technical University, 2013. - S. 55-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9853483-9-7. - Pełny tekst: http://sdiwc.net/digital-library/download.php?id=00000665.pdf
21
Odwzorcowanie relacyjnego modelu organizacji danych w strukturze hierarchicznej XML / Janusz STAL // W: Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi) / kier. Jacek WOŁOSZYN. - (2012), s. 120-128. - Bibliogr.
22
Paradygmat programowania obiektowego / Janusz STAL, Janusz TUCHOWSKI // W: Metody i narzędzia programowania / [red. nauk. Jan MADEJ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - (Informatyka Stosowana). - S. 101-169. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63498-01-6
23
Elektroniczna wymiana danych / Janusz STAL, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych / [red. nauk. Paweł LULA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ]. - Kraków : Studio R.C., 2012. - (Informatyka Stosowana). - S. 51-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63498-00-9
24
Teaching Computer Science Blended-learning Modules: a Case Study / STAL J., PALIWODA-PEKOSZ G. // W: International Conference on e-Learning and e-Technologies in Education (ICEEE) : 24-26 Sept. 2012, Lodz. - Lodz, 2012. - S. 119-123. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4673-1679-8
25
Praktyka programowania imperatywno-strukturalnego / Janusz STAL, Janusz TUCHOWSKI // W: Metody i narzędzia programowania / [red. nauk. Jan MADEJ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - (Informatyka Stosowana). - S. 51-97. - ISBN 978-83-63498-01-6
26
Blended Learning Approach in INNOTRAIN-IT Project / Janusz STAL, Mariusz GRABOWSKI, Dariusz PUT, Piotr SOJA, Tadeusz WILUSZ, Agnieszka ZAJĄC // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 225-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
27
Programowanie urządzeń mobilnych / Janusz STAL, Janusz TUCHOWSKI // W: Metody i narzędzia programowania / [red. nauk. Jan MADEJ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - (Informatyka Stosowana). - S. 173-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63498-01-6
28
ITSM dla MŚP : Project Innovation Trainning IT Central Europe / Mariusz GRABOWSKI, Dariusz PUT, Piotr SOJA, Janusz STAL, Tadeusz WILUSZ, Agnieszka ZAJĄC // W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2012 / red. Teresa Porębska-Miąc i Henryk Sroka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 227-243. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-022-2
29
ITSM Method for SMEs : An INNOTRAIN IT Approach / Agnieszka ZAJĄC, Mariusz GRABOWSKI, Dariusz PUT, Piotr SOJA, Janusz STAL, Tadeusz WILUSZ // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 209-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
30
Systemy mobilne w działalności przedsiębiorstw - uwarunkowania techniczne i organizacyjne / Janusz STAL // W: Społeczeństwo informacyjne : gospodarka, technologie, procesy / red. Colin Hales, Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 173-181. - ISBN 978-83-7252-555-0
31
An Empirical Study of Students' Satisfaction with Blended-learning Courses [Dokument elektroniczny] / Janusz STAL, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovačný proces v e-learningu / zostavili: Hana Trochanová, Janette Brixová, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak. - Dane tekstowe (plik pdf). - Bratislava : Ekonóm; Ekonomická univerzita v Bratislave Katedra aplikovanej informatiky FHI, 2011. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 5 ekranów. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3112-2
32
Data Personalization in Mobile Environment : the Content Adaptation Problem / Janusz STAL // Information Technology for Practice 2011 : Proceedings = Informační technologie pro praxi 2011 : sborník přednášek / [ed. Milena Tvrdíková, Jan Ministr, Petr Rozehnal]. - Frýdek-Místek : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. - 14. ročník, s. 175-182. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-2487-1. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2011/sbornik.pdf
33
M-learning w rozwoju społeczeństwa informacyjnego : analiza specyfikacji i standardów / Janusz STAL // W: Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych / kier. Jacek WOŁOSZYN. - (2011), s. 95-101
34
Rola technologii XML w e-learningu = The Meaning of XML Technology in E-learning / Janusz STAL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010), s. 139-146. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170724897. - ISSN 1898-6447
35
Information and Application Management : Implications for Mobile Business Development / Janusz STAL // Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Vol. 15, No. 4 (2010), s. 43-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2708782. - ISSN 1821-3448
36
Model systemu adaptacji treści dla urządzeń mobilnych / Janusz STAL // W: Informatyka q przyszłości / red. nauk. Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. - S. 237-248. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61276-52-4
37
Wykorzystanie narzędzi informatycznych do adaptacji i optymalizacji treści / Janusz STAL // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2010), s. 44-53
38
Sieci neuronowe w segmentacji odbiorców usług komunalnych = Neural Networks in a Council Services Consumers Segmentation / Janusz STAL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 203-220. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164781837. - ISSN 1898-6447
39
Charakterystyka narzędzi wspierających modelowanie ontologii = Characteristics of Tools that Support Ontology Modelling / Janusz STAL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 233-244. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164863262. - ISSN 1898-6447
40
Technologie mobilne jako czynnik warunkujący zmianę paradygmatu działalności gospodarczej / Janusz STAL // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2009), s. 66-73
41
Procesy standaryzacyjne w nauczaniu mobilnym / Janusz STAL // W: Informatyka dla przyszłości / red. nauk. Jerzy Kisielnicki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. - S. 362-369. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61276-13-5
42
Uwarunkowania technologiczne w rozwoju Internetu mobilnego = Technological Considerations of Mobile Web Development / Janusz STAL, Dariusz PUT, Piotr SOJA // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ISSN 1898-8083 ; 8). - S. 37-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-26-7
43
Uwarunkowania międzyorganizacyjnej integracji systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem / Piotr SOJA, Janusz STAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 279-288. - Publikacja jest zbiorem artykułów przygotowanych w związku z konferencją naukową, nt. "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii". - Na grzb. kolejny nr wydawnictw PŁ: 1796. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-255-9
44
Bariery integracji międzyorganizacyjnej systemów zarządzania przedsiębiorstwem = The Barriers of Inter-organisational Enterprise Systems Integration / Piotr SOJA, Janusz STAL, Dariusz PUT // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ISSN 1898-8083 ; 8). - S. 493-503. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-26-7
45
Standaryzacja języków opisu i wymiany danych biznesowych jako czynnik integrujący działalność przedsiębiorstw / Janusz STAL // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2008), s. 33-41
46
Reprezentacja obiektów oraz związków między obiektami w modelach semistrukturalnych = Representation of Entities and Relations Between Entities in Semistructural Models / Dariusz PUT, Piotr SOJA, Janusz STAL // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ISSN 1898-8083 ; 8). - S. 379-391. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-26-7
47
Enterprise System Architecture for Interorganisational Integration / Piotr SOJA, Janusz STAL // W: Internet in the Information Society / Tadeusz Wieczorek (ed.). - Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, 2007. - S. 28-40. - Selected papers of the 4th International Conference on the Internet and the Information Society IIS'07, held in Dąbrowa Górnicza, in June 28029 2007. - Summ. - ISBN 978-83-88936-38-8
48
Międzyorganizacyjna integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwem / Janusz STAL, Piotr SOJA // W: Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2007), s. 107-118
49
Using Web Services in the Development of E-learning Strategy / Janusz STAL, Piotr SOJA // W: Internet in the Information Society / Tadeusz Wieczorek (ed.). - Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, 2007. - S. 19-27. - Selected papers of the 4th International Conference on the Internet and the Information Society IIS'07, held in Dąbrowa Górnicza, in June 28029 2007. - Summ. - ISBN 978-83-88936-38-8
50
XBRL w modelowaniu danych finansowych / Janusz STAL // W: Oblicza Internetu : Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku / red. nauk. Marek Sokołowski. - Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2006. - S. 475-484. - Bibliogr. - ISBN 83-922823-3-7
51
Implementacja XML w relacyjnych bazach danych open source / Janusz STAL // W: Technologie informacyjne w zarządzaniu : materiały konferencyjne. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 2006. - S. 41-47. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-87444-72-3
52
Narzędzia wspierające modelowanie ontologii / Janusz STAL // W: Sieci semantyczne jako narzędzie reprezentacji wiedzy : raport z realizacji tematu badawczego / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2006), s. 87-105. - Bibliogr.
53
Wybrane aspekty pomiaru osiągnięć studenta w procesie zdalnego kształcenia = Some Issues of Students' Assessment in Distance Education Process / Janusz STAL, Piotr SOJA // W: Nowe technologie w kształceniu na odległość : II krajowa konferencja naukowa : materiały konferencyjne, Koszalin-Osieki, 5-7 października 2006 / red. Tomasz Królikowski, Walery Susłow, Błażej Bałasz. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006. - S. 257-263. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7365-112-8
54
Symulacyjna analiza efektywności sieci neuronowych w klasyfikacji bezwzorcowej = Simulational Anaysis of Neutral Networks Effectiveness / Janusz STAL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 724 (2006), s. 33-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
55
Tworzenie schematu XML w oparciu o relacyjny model danych / Janusz STAL // W: V Konferencja Informatyki Stosowanej, KIS'2006 / red. Józef Zając. - Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006. - S. 211-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916528-3-1
56
Metody lokalizacji użytkownikóww sieci Internet / Janusz STAL // W: IV Konferencja Entuzjastów Informatyki - KEI '2005 r. : Chełm, 20-21 maja 2005 r. / org. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Koło Informatyczne Studentów PWSZ w Chełmie. - Chełm : PWSZ, 2005. - S. 218-228. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916528-2-3. - Pełny tekst: http://kis.pwszchelm.pl/publikacje/IV/Stal.pdf
57
Geolokalizacja / [Janusz STAL] // W: Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego) / Paweł LULA, Dariusz PUT, Mariusz GRABOWSKI, Agnieszka ZAJĄC, Janusz STAL ; kier. Paweł LULA. - (2004), s. 71-84
58
Alternatywne metody grupowania i wizualizacji wykorzystujące sieci konkurencyjne / Janusz STAL // W: Trzecia Konferencja Entuzjastów Informatyki : Chełm, 28-29 maja 2004. - Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 253-264. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916528-6-6
59
Integracja aplikacji biurowych / Dariusz DYMEK, Jan MADEJ, Barbara NOWARSKA, Dariusz PUT, Janusz STAL, Agnieszka ZAJĄC, Marek ŻUROWICZ // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 181-191. - ISBN 83-7252-169-7
60
Bazy danych / Dariusz DYMEK, Barbara NOWARSKA, Dariusz PUT, Janusz STAL, Agnieszka ZAJĄC, Marek ŻUROWICZ // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 142-180. - ISBN 83-7252-169-7
61
Próba zastosowania dostępnych usług sieci Internet do rozpowszechniania informacji w szkole wyższej = An Attempt of Application of Services Available in the Internet to Information Distribution at the University / Janusz STAL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 547 (2003), s. 99-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15664. - ISSN 0208-7944
62
Sieci neuronowe w segmentacji rynku / Janusz STAL ; Promotor: Józef POCIECHA. - Kraków, 2001. - 230 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 16 k
63
Zastosowanie sieci neuronowych w analizie danych marketingowych / Janusz STAL // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 185-195. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-052-6
64
Próba poprawy efektywności działania systemów obsługi baz danych opartych na bezpośrednim dostępie = An Attempt to Improve the Effectiveness of Database Systems Based on Direct Access / Janusz STAL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 551 (2000), s. 105-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
65
The System of Checking Students' Knowledge with the Use of Wide Area Networks / Dariusz PUT, Janusz STAL, Marek ŻUROWICZ // SIGCSE Bulletin. - vol. 31, no 3, Sept. (1999), s. 192. - Summ.. - ITiCSE '99 Proceedings of the 4th Annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, June 27 - July 1, 1999 Cracow, Poland. - Pełny tekst dostępny w ACM Digital Library. - Bibliogr. - ISSN 0097-8418
66
Bazy danych / Dariusz Dymek, Dariusz Put, Janusz Stal, Agnieszka ZAJĄC, Marek ŻUROWICZ // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 107-133. - ISBN 83-7252-025-9
67
The Use of the Internet in the Teaching Process / Dariusz PUT, Janusz STAL, Marek ZUROWICZ // W: ITiCSE '99 Proceedings of the 4th Annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education / ed. Bill Manaris. - New York : Association for Computing Machinery, 1999. - S. 193. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 1-58113-087-2
68
The Use of the Internet in the Teaching Process / Dariusz PUT, Janusz STAL, Marek ŻUROWICZ // SIGCSE Bulletin. - vol. 31, no 3, Sept. (1999), s. 193. - Summ.. - ITiCSE '99 Proceedings of the 4th Annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, June 27 - July 1, 1999 Cracow, Poland. - Pełny tekst dostępny w ACM Digital Library. - Bibliogr. - ISSN 0097-8418
69
Informatyka w zadaniach / Janusz STAL, Marek ŻUROWICZ. - Kraków : [s.n.], 1994. - 95 s. ; 24 cm. - ISBN 83-902471-0-0
70
Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego) / Paweł LULA, Dariusz PUT, Mariusz GRABOWSKI, Agnieszka ZAJĄC, Janusz STAL ; kier. Paweł LULA. - Kraków, 2004. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Stal J., Paliwoda-Pękosz G., (2019), Mobile Technology Acceptance Model : an Empirical Study on Users' Acceptance and Usage of Mobile Technology for Knowledge Providing. [W:] Themistocleous M., da Cunha (red.), European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (Lecture Notes in Business Information Processing; 341), Cham : Springer, s. 547-559.
2
Stal J., Paliwoda-Pękosz G., (2019), Fostering Development of Soft Skills in ICT Curricula : a Case of a Transition Economy, "Information Technology for Development", vol. 25, no. 2, spec. iss. The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-dimensional Framework, s. 250-274.
3
Stal J., (2018), Zastosowanie technologii mobilnych w dostarczaniu wiedzy : determinanty wykorzystania istniejących specyfikacji i standardów. [W:] Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 67-81.
4
Barata J., Rupino da Cunha P., Stal J., (2018), Mobile Supply Chain Management in the Industry 4.0 Era : an Annotated Bibliography and Guide for Future Research, "Journal of Enterprise Information Management", vol. 31, iss. 1, s. 173-192.
5
Stal J., Paliwoda-Pękosz G., (2018), A SWOT Analysis of Using Mobile Technology in Knowledge Providing in Organisations. [W:] Kowal J., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G., Soja P. (red.), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovation Capability for Socioeconomic Development : Proceedings, Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, s. 193-208.
6
Stal J., Paliwoda-Pękosz G., (2018), The Acceptance of Mobile Technology in Knowledge Providing Model from the Perspective of User's Characteristics. [W:] Wrycza S., Maślankowski J. (red.), Information Systems : Research, Development, Applications, Education (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 333), Cham : Springer, s. 57-67.
7
Stal J., Paliwoda-Pękosz G., (2017), Towards Integration of Mobile Technology and Knowledge Management in Organizations : a Preliminary Study. [W:] Kowal J., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G., Soja P., Sonntag R. (red.), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings [on-line], Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, s. 204-214.
8
Stal J., Paliwoda-Pękosz G., (2017), Mobile Technology in Knowledge Acquisition : a Preliminary Study. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 123-132.
9
Stal J., (2017), UEK w gronie instytucji naukowych z dostępem do Eduroam, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
10
Stal J., Paliwoda-Pękosz G., (2016), Why M-Learning Might Appeal to Organisations?. [W:] Themistocleous M., Morabito V., Ghoneim A. (red.), Online Proceedings of the 13th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS) [on-line], Krakow : EMCIS, s. [139]-[148].
11
Paliwoda-Pękosz G., Stal J., Wojtowicz L., (2015), Application of ICT Tools in Enhancing Education in Information Society. [W:] Pimennidis E., Odeh M. (red.), Proceedings of ECIME 2015 9th European Conference on IS Management and Evaluation: University of the West of England, Bristol, UK : 21-22 September 2015 (European Conference on IS Management and Evaluation), Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, s. 160-169.
12
Paliwoda-Pękosz G., Stal J., (2015), ICT in Supporting Content and Language Integrated Learning : Experience from Poland, "Information Technology for Development", vol. 21, iss. 3, spec. iss. ICT in Transition Economies, s. 403-425; http://www.tandfonline.com/eprint/7UMTSUH4BIbQ4e8b9GhN/full
13
Stal J., Paliwoda-Pękosz G., (2015), A Proposition of an ICT University Course Framework that Supports Business Needs. [W:] Mokryš M., Badura S. (red.), Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas - ARSA 2015 (Advanced Research in Scientific Areas; vol. 4, iss. 1), Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, s. 137-141.
14
Stal J., Tuchowski J., (2014), Object-Oriented Programming Paradigm. [W:] Madej J. (red.), Programming Methods and Tools, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, s. 94-159.
15
Stal J., Tuchowski J., (2014), Programming of Mobile Devices. [W:] Madej J. (red.), Programming Methods and Tools, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, s. 162-210.
16
Paliwoda-Pękosz G., Stal J., (2014), Towards a Blended Learning CLIL Model Supported by ICT. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych, s. 46-66.
17
Stal J., Paliwoda-Pękosz G., (2014), Electronic Data Interchange. [W:] Lula P., Paliwoda-Pękosz G. (red.), Computer Methods of Data Analysis and Processing, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, s. 45-73.
18
Stal J., Tuchowski J., (2014), Practice of Imperative Structured Programming. [W:] Madej J. (red.), Programming Methods and Tools, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, s. 50-92.
19
Stal J., Paliwoda-Pękosz G., (2013), The Possibility of Using the VLE Moodle to Support CLIL. [W:] Ministr J., Tvrdíková M. (red.), Information Technology for Practice 2013 : Proceedings, Frýdek-Místek : VŠB-Technické univerzita Ostrava, s. 148-156.
20
Paliwoda-Pękosz G., Stal J., (2013), Learning Content in a Non-native Language : a Case Study of Blended Learning Modules. [W:] The Fourth International Conference on e-Learning (ICEL2013), Ostrava : VSB-Technical University, s. 55-63.
21
Stal J., (2012), Odwzorcowanie relacyjnego modelu organizacji danych w strukturze hierarchicznej XML. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi), s. 120-128.
22
Stal J., Tuchowski J., (2012), Paradygmat programowania obiektowego. [W:] Madej J. (red.), Metody i narzędzia programowania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 101-169.
23
Stal J., Paliwoda-Pękosz G., (2012), Elektroniczna wymiana danych. [W:] Lula P., Paliwoda-Pękosz G. (red.), Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych, Kraków : Studio R.C., s. 51-79.
24
Stal J., Paliwoda-Pękosz G., (2012), Teaching Computer Science Blended-learning Modules: a Case Study. [W:] International Conference on e-Learning and e-Technologies in Education (ICEEE) : 24-26 Sept. 2012, Lodz, Lodz :, s. 119-123.
25
Stal J., Tuchowski J., (2012), Praktyka programowania imperatywno-strukturalnego. [W:] Madej J. (red.), Metody i narzędzia programowania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 51-97.
26
Stal J., Grabowski M., Put D., Soja P., Wilusz T., Zając A., (2012), Blended Learning Approach in INNOTRAIN-IT Project. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 225-239.
27
Stal J., Tuchowski J., (2012), Programowanie urządzeń mobilnych. [W:] Madej J. (red.), Metody i narzędzia programowania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 173-226.
28
Grabowski M., Put D., Soja P., Stal J., Wilusz T., Zając A., (2012), ITSM dla MŚP : Project Innovation Trainning IT Central Europe. [W:] Porębska-Miąc T., Sroka H. (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2012, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 227-243.
29
Zając A., Grabowski M., Put D., Soja P., Stal J., Wilusz T., (2012), ITSM Method for SMEs : An INNOTRAIN IT Approach. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 209-224.
30
Stal J., (2011), Systemy mobilne w działalności przedsiębiorstw - uwarunkowania techniczne i organizacyjne. [W:] Hales C., Mikuła B. (red.), Społeczeństwo informacyjne : gospodarka, technologie, procesy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 173-181.
31
Stal J., Paliwoda-Pękosz G., (2011), An Empirical Study of Students' Satisfaction with Blended-learning Courses. [W:] Trochanová , Brixová J., Kršjak M., Blahušiak M. (red.), Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovačný proces v e-learningu, Bratislava : Ekonóm : Ekonomická univerzita v Bratislave Katedra aplikovanej informatiky FHI
32
Stal J., (2011), Data Personalization in Mobile Environment : the Content Adaptation Problem. [W:] Tvrdíková M., Ministr J., Rozehnal P. (red.), Information Technology for Practice 2011 : Proceedings, Frýdek-Místek : VŠB-Technická univerzita Ostrava, s. 175-182.
33
Stal J., (2011), M-learning w rozwoju społeczeństwa informacyjnego : analiza specyfikacji i standardów. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych, s. 95-101.
34
Stal J., (2010), Rola technologii XML w e-learningu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 838, s. 139-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/170724897
35
Stal J., (2010), Information and Application Management : Implications for Mobile Business Development, "Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management", Vol. 15, No. 4, s. 43-52; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2708782
36
Stal J., (2010), Model systemu adaptacji treści dla urządzeń mobilnych. [W:] Chmielarz W., Kisielnicki J., Parys T. (red.), Informatyka q przyszłości, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 237-248.
37
Stal J., (2010), Wykorzystanie narzędzi informatycznych do adaptacji i optymalizacji treści. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3, s. 44-53.
38
Stal J., (2009), Sieci neuronowe w segmentacji odbiorców usług komunalnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 203-220; https://bazekon.uek.krakow.pl/164781837
39
Stal J., (2009), Charakterystyka narzędzi wspierających modelowanie ontologii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 233-244; https://bazekon.uek.krakow.pl/164863262
40
Stal J., (2009), Technologie mobilne jako czynnik warunkujący zmianę paradygmatu działalności gospodarczej. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2, s. 66-73.
41
Stal J., (2008), Procesy standaryzacyjne w nauczaniu mobilnym. [W:] Kisielnicki J. (red.), Informatyka dla przyszłości, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 362-369.
42
Stal J., Put D., Soja P., (2008), Uwarunkowania technologiczne w rozwoju Internetu mobilnego. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, T. 1 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; 8), Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", s. 37-49.
43
Soja P., Stal J., (2008), Uwarunkowania międzyorganizacyjnej integracji systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 279-288.
44
Soja P., Stal J., Put D., (2008), Bariery integracji międzyorganizacyjnej systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, T. 1 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; 8), Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", s. 493-503.
45
Stal J., (2008), Standaryzacja języków opisu i wymiany danych biznesowych jako czynnik integrujący działalność przedsiębiorstw. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1], s. 33-41.
46
Put D., Soja P., Stal J., (2008), Reprezentacja obiektów oraz związków między obiektami w modelach semistrukturalnych. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, T. 1 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; 8), Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", s. 379-391.
47
Soja P., Stal J., (2007), Enterprise System Architecture for Interorganisational Integration. [W:] (ed.) (red.), Internet in the Information Society, Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, s. 28-40.
48
Stal J., Soja P., (2007), Międzyorganizacyjna integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych, s. 107-118.
49
Stal J., Soja P., (2007), Using Web Services in the Development of E-learning Strategy. [W:] (ed.) (red.), Internet in the Information Society, Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, s. 19-27.
50
Stal J., (2006), XBRL w modelowaniu danych finansowych. [W:] Sokołowski M. (red.), Oblicza Internetu: Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 475-484.
51
Stal J., (2006), Implementacja XML w relacyjnych bazach danych open source. [W:] Technologie informacyjne w zarządzaniu : materiały konferencyjne, Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, s. 41-47.
52
Stal J., (2006), Narzędzia wspierające modelowanie ontologii. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Sieci semantyczne jako narzędzie reprezentacji wiedzy : raport z realizacji tematu badawczego, s. 87-105.
53
Stal J., Soja P., (2006), Wybrane aspekty pomiaru osiągnięć studenta w procesie zdalnego kształcenia. [W:] Królikowski T., Susłow W., Bałasz B. (red.), Nowe technologie w kształceniu na odległość : II krajowa konferencja naukowa : materiały konferencyjne, Koszalin-Osieki, 5-7 października 2006, Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 257-263.
54
Stal J., (2006), Symulacyjna analiza efektywności sieci neuronowych w klasyfikacji bezwzorcowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 724, s. 33-47.
55
Stal J., (2006), Tworzenie schematu XML w oparciu o relacyjny model danych. [W:] Zając J. (red.), V Konferencja Informatyki Stosowanej, KIS'2006, Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 211-221.
56
Stal J., (2005), Metody lokalizacji użytkownikóww sieci Internet. [W:] Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie , Naukowe , Studentów PWSZ w Chełmie (red.), IV Konferencja Entuzjastów Informatyki - KEI '2005 r.: Chełm, 20-21 maja 2005 r, Chełm : PWSZ, s. 218-228.
57
Stal J., (2004), Geolokalizacja. [W:] Lula P., Put D., Grabowski M., Zając A., Stal J. (kierownik tematu), Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego), s. 71-84.
58
Stal J., (2004), Alternatywne metody grupowania i wizualizacji wykorzystujące sieci konkurencyjne. [W:] Trzecia Konferencja Entuzjastów Informatyki: Chełm, 28-29 maja 2004, Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 253-264.
59
Dymek D., Madej J., Nowarska B., Put D., Stal J., Zając A., Żurowicz M., (2003), Integracja aplikacji biurowych. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 181-191.
60
Dymek D., Nowarska B., Put D., Stal J., Zając A., Żurowicz M., (2003), Bazy danych. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 142-180.
61
Stal J., (2003), Próba zastosowania dostępnych usług sieci Internet do rozpowszechniania informacji w szkole wyższej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 547, s. 99-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/15664
62
Stal J., (2001), Sieci neuronowe w segmentacji rynku, Prom. Pociecha J., Kraków : , 230 k.
63
Stal J., (2000), Zastosowanie sieci neuronowych w analizie danych marketingowych. [W:] Zeliaś A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 185-195.
64
Stal J., (2000), Próba poprawy efektywności działania systemów obsługi baz danych opartych na bezpośrednim dostępie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 551, s. 105-113; https://bazekon.uek.krakow.pl/10724
65
Put D., Stal J., Żurowicz M., (1999), The System of Checking Students' Knowledge with the Use of Wide Area Networks, "SIGCSE Bulletin", vol. 31, no 3, Sept., s. 192.
66
Put D., Dymek D., Stal J., Zając A., Żurowicz M., (1999), Bazy danych. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 107-133.
67
Put D., Stal J., Żurowicz M., (1999), The Use of the Internet in the Teaching Process. [W:] Manaris B. (red.), ITiCSE '99 Proceedings of the 4th Annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, New York : Association for Computing Machinery, s. 193.
68
Put D., Stal J., Żurowicz M., (1999), The Use of the Internet in the Teaching Process, "SIGCSE Bulletin", vol. 31, no 3, Sept., s. 193.
69
Stal J., Żurowicz M., (1994), Informatyka w zadaniach, Kraków : [s.n.], 95 s.
70
Lula P., Put D., Grabowski M., Zając A., Stal J., (2004), Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego), Lula P. (kier.), Kraków : , 93 k.
1
@inbook{UEK:2168330447,
author = "Stal Janusz and Paliwoda-Pękosz Grażyna",
title = "Mobile Technology Acceptance Model : an Empirical Study on Users' Acceptance and Usage of Mobile Technology for Knowledge Providing",
booktitle = "European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems",
pages = "547-559",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2019",
issn = "1865-1348",
isbn = "978-3-030-11394-0 ; 978-3-030-11395-7",
}
2
@article{UEK:2168324325,
author = "Stal Janusz and Paliwoda-Pękosz Grażyna",
title = "Fostering Development of Soft Skills in ICT Curricula : a Case of a Transition Economy",
journal = "Information Technology for Development",
number = "vol. 25, no. 2, spec. iss. The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-dimensional Framework",
pages = "250-274",
year = "2019",
}
3
@inbook{UEK:2168331689,
author = "Stal Janusz",
title = "Zastosowanie technologii mobilnych w dostarczaniu wiedzy : determinanty wykorzystania istniejących specyfikacji i standardów",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka",
pages = "67-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1",
}
4
@article{UEK:2168321445,
author = "Barata João and Rupino da Cunha Paulo and Stal Janusz",
title = "Mobile Supply Chain Management in the Industry 4.0 Era : an Annotated Bibliography and Guide for Future Research",
journal = "Journal of Enterprise Information Management",
number = "vol. 31, iss. 1",
pages = "173-192",
year = "2018",
}
5
@inbook{UEK:2168333295,
author = "Stal Janusz and Paliwoda-Pękosz Grażyna",
title = "A SWOT Analysis of Using Mobile Technology in Knowledge Providing in Organisations",
booktitle = "International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovation Capability for Socioeconomic Development : Proceedings",
pages = "193-208",
adress = "Wrocław etc.",
publisher = "Uniwersytet Wrocławski",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-64389-66-5",
}
6
@inbook{UEK:2168327335,
author = "Stal Janusz and Paliwoda-Pękosz Grażyna",
title = "The Acceptance of Mobile Technology in Knowledge Providing Model from the Perspective of User's Characteristics",
booktitle = "Information Systems : Research, Development, Applications, Education",
pages = "57-67",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
issn = "1865-1348",
isbn = "978-3-030-00059-2 ; 978-3-030-00060-8",
}
7
@inbook{UEK:2168320809,
author = "Stal Janusz and Paliwoda-Pękosz Grażyna",
title = "Towards Integration of Mobile Technology and Knowledge Management in Organizations : a Preliminary Study",
booktitle = "International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings",
pages = "204-214",
adress = "Wrocław etc.",
publisher = "Uniwersytet Wrocławski",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-64389-64-1",
}
8
@inbook{UEK:2168322327,
author = "Stal Janusz and Paliwoda-Pękosz Grażyna",
title = "Mobile Technology in Knowledge Acquisition : a Preliminary Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "123-132",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
9
@article{UEK:2168322313,
author = "Stal Janusz",
title = "UEK w gronie instytucji naukowych z dostępem do Eduroam",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "21",
year = "2017",
}
10
@inbook{UEK:2168308875,
author = "Stal Janusz and Paliwoda-Pękosz Grażyna",
title = "Why M-Learning Might Appeal to Organisations?",
booktitle = "Online Proceedings of the 13th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS)",
pages = "[139]-[148]",
adress = "Krakow",
publisher = "EMCIS",
year = "2016",
isbn = "978-9-60-689709-2",
}
11
@inbook{UEK:2168297353,
author = "Paliwoda-Pękosz Grażyna and Stal Janusz and Wojtowicz Lidia",
title = "Application of ICT Tools in Enhancing Education in Information Society",
booktitle = "Proceedings of ECIME 2015 9th European Conference on IS Management and Evaluation",
pages = "160-169",
adress = "",
publisher = "Academic Conferences and Publishing International Limited Reading",
year = "2015",
issn = "2048-8912",
isbn = "978-1-910810-54-5",
}
12
@article{UEK:2168289093,
author = "Paliwoda-Pękosz Grażyna and Stal Janusz",
title = "ICT in Supporting Content and Language Integrated Learning : Experience from Poland",
journal = "Information Technology for Development",
number = "vol. 21, iss. 3, spec. iss. ICT in Transition Economies",
pages = "403-425",
year = "2015",
}
13
@inbook{UEK:2168301201,
author = "Stal Janusz and Paliwoda-Pękosz Grażyna",
title = "A Proposition of an ICT University Course Framework that Supports Business Needs",
booktitle = "Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas - ARSA 2015",
pages = "137-141",
adress = "Zilina",
publisher = "EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina",
year = "2015",
issn = "1338-9831",
isbn = "978-80-554-1126-2",
}
14
@inbook{UEK:2168304239,
author = "Stal Janusz and Tuchowski Janusz",
title = "Object-Oriented Programming Paradigm",
booktitle = "Programming Methods and Tools",
pages = "94-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Grupa Wydawnicza Lumina",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-64509-07-0",
}
15
@inbook{UEK:2168304247,
author = "Stal Janusz and Tuchowski Janusz",
title = "Programming of Mobile Devices",
booktitle = "Programming Methods and Tools",
pages = "162-210",
adress = "Warszawa",
publisher = "Grupa Wydawnicza Lumina",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-64509-07-0",
}
16
@unpublished{UEK:2168303031,
author = "Paliwoda-Pękosz Grażyna and Stal Janusz",
title = "Towards a Blended Learning CLIL Model Supported by ICT",
booktitle = "Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych",
pages = "46-66",
year = "2014",
}
17
@inbook{UEK:2168286137,
author = "Stal Janusz and Paliwoda-Pękosz Grażyna",
title = "Electronic Data Interchange",
booktitle = "Computer Methods of Data Analysis and Processing",
pages = "45-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Grupa Wydawnicza Lumina",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-64509-06-3",
}
18
@inbook{UEK:2168304237,
author = "Stal Janusz and Tuchowski Janusz",
title = "Practice of Imperative Structured Programming",
booktitle = "Programming Methods and Tools",
pages = "50-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Grupa Wydawnicza Lumina",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-64509-07-0",
}
19
@inbook{UEK:2168263052,
author = "Stal Janusz and Paliwoda-Pękosz Grażyna",
title = "The Possibility of Using the VLE Moodle to Support CLIL",
booktitle = "Information Technology for Practice 2013 : Proceedings",
pages = "148-156",
adress = "Frýdek-Místek",
publisher = "VŠB-Technické univerzita Ostrava",
year = "2013",
isbn = "978-80-248-3223-4",
}
20
@inbook{UEK:2168257804,
author = "Paliwoda-Pękosz Grażyna and Stal Janusz",
title = "Learning Content in a Non-native Language : a Case Study of Blended Learning Modules",
booktitle = "The Fourth International Conference on e-Learning (ICEL2013)",
pages = "55-63",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2013",
isbn = "978-0-9853483-9-7",
}
21
@unpublished{UEK:2168273864,
author = "Stal Janusz",
title = "Odwzorcowanie relacyjnego modelu organizacji danych w strukturze hierarchicznej XML",
booktitle = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi)",
pages = "120-128",
year = "2012",
}
22
@inbook{UEK:2168235510,
author = "Stal Janusz and Tuchowski Janusz",
title = "Paradygmat programowania obiektowego",
booktitle = "Metody i narzędzia programowania",
pages = "101-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63498-01-6",
}
23
@inbook{UEK:2168235488,
author = "Stal Janusz and Paliwoda-Pękosz Grażyna",
title = "Elektroniczna wymiana danych",
booktitle = "Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych",
pages = "51-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Studio R.C.",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63498-00-9",
}
24
@inbook{UEK:2168288339,
author = "Stal Janusz and Paliwoda-Pękosz Grażyna",
title = "Teaching Computer Science Blended-learning Modules: a Case Study",
booktitle = "International Conference on e-Learning and e-Technologies in Education (ICEEE) : 24-26 Sept. 2012, Lodz.",
pages = "119-123",
adress = "Lodz",
year = "2012",
isbn = "978-1-4673-1679-8",
}
25
@inbook{UEK:2168235506,
author = "Stal Janusz and Tuchowski Janusz",
title = "Praktyka programowania imperatywno-strukturalnego",
booktitle = "Metody i narzędzia programowania",
pages = "51-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63498-01-6",
}
26
@inbook{UEK:2168243410,
author = "Stal Janusz and Grabowski Mariusz and Put Dariusz and Soja Piotr and Wilusz Tadeusz and Zając Agnieszka",
title = "Blended Learning Approach in INNOTRAIN-IT Project",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "225-239",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
27
@inbook{UEK:2168235512,
author = "Stal Janusz and Tuchowski Janusz",
title = "Programowanie urządzeń mobilnych",
booktitle = "Metody i narzędzia programowania",
pages = "173-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63498-01-6",
}
28
@inbook{UEK:2168237824,
author = "Grabowski Mariusz and Put Dariusz and Soja Piotr and Stal Janusz and Wilusz Tadeusz and Zając Agnieszka",
title = "ITSM dla MŚP : Project Innovation Trainning IT Central Europe",
booktitle = "Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2012",
pages = "227-243",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-022-2",
}
29
@inbook{UEK:2168243392,
author = "Zając Agnieszka and Grabowski Mariusz and Put Dariusz and Soja Piotr and Stal Janusz and Wilusz Tadeusz",
title = "ITSM Method for SMEs : An INNOTRAIN IT Approach",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "209-224",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
30
@inbook{UEK:2168228078,
author = "Stal Janusz",
title = "Systemy mobilne w działalności przedsiębiorstw - uwarunkowania techniczne i organizacyjne",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne : gospodarka, technologie, procesy",
pages = "173-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-555-0",
}
31
@inbook{UEK:2168226673,
author = "Stal Janusz and Paliwoda-Pękosz Grażyna",
title = "An Empirical Study of Students' Satisfaction with Blended-learning Courses",
booktitle = "Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovačný proces v e-learningu",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonóm; Ekonomická univerzita v Bratislave Katedra aplikovanej informatiky FHI",
year = "2011",
isbn = "978-80-225-3112-2",
}
32
@inbook{UEK:2168229618,
author = "Stal Janusz",
title = "Data Personalization in Mobile Environment : the Content Adaptation Problem",
booktitle = "Information Technology for Practice 2011 : Proceedings",
number = "14. ročník",
pages = "175-182",
adress = "Frýdek-Místek",
publisher = "VŠB-Technická univerzita Ostrava",
year = "2011",
isbn = "978-80-248-2487-1",
}
33
@unpublished{UEK:2168262578,
author = "Stal Janusz",
title = "M-learning w rozwoju społeczeństwa informacyjnego : analiza specyfikacji i standardów",
booktitle = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych",
pages = "95-101",
year = "2011",
}
34
@article{UEK:2168217890,
author = "Stal Janusz",
title = "Rola technologii XML w e-learningu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "838",
pages = "139-146",
year = "2010",
}
35
@article{UEK:2168320813,
author = "Stal Janusz",
title = "Information and Application Management : Implications for Mobile Business Development",
journal = "Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management",
number = "Vol. 15, No. 4",
pages = "43-52",
year = "2010",
}
36
@inbook{UEK:2165780241,
author = "Stal Janusz",
title = "Model systemu adaptacji treści dla urządzeń mobilnych",
booktitle = "Informatyka q przyszłości",
pages = "237-248",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2010",
isbn = "978-83-61276-52-4",
}
37
@unpublished{UEK:2168266492,
author = "Stal Janusz",
title = "Wykorzystanie narzędzi informatycznych do adaptacji i optymalizacji treści",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3",
pages = "44-53",
year = "2010",
}
38
@article{UEK:50088,
author = "Stal Janusz",
title = "Sieci neuronowe w segmentacji odbiorców usług komunalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "203-220",
year = "2009",
}
39
@article{UEK:50111,
author = "Stal Janusz",
title = "Charakterystyka narzędzi wspierających modelowanie ontologii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "233-244",
year = "2009",
}
40
@unpublished{UEK:2168266482,
author = "Stal Janusz",
title = "Technologie mobilne jako czynnik warunkujący zmianę paradygmatu działalności gospodarczej",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2",
pages = "66-73",
year = "2009",
}
41
@inbook{UEK:2161827306,
author = "Stal Janusz",
title = "Procesy standaryzacyjne w nauczaniu mobilnym",
booktitle = "Informatyka dla przyszłości",
pages = "362-369",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2008",
isbn = "978-83-61276-13-5",
}
42
@inbook{UEK:2161822500,
author = "Stal Janusz and Put Dariusz and Soja Piotr",
title = "Uwarunkowania technologiczne w rozwoju Internetu mobilnego",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1",
pages = "37-49",
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość",
year = "2008",
issn = "1898-8083",
isbn = "978-83-89274-26-7",
}
43
@inbook{UEK:2165776881,
author = "Soja Piotr and Stal Janusz",
title = "Uwarunkowania międzyorganizacyjnej integracji systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii",
pages = "279-288",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-255-9",
}
44
@inbook{UEK:2165813388,
author = "Soja Piotr and Stal Janusz and Put Dariusz",
title = "Bariery integracji międzyorganizacyjnej systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1",
pages = "493-503",
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość",
year = "2008",
issn = "1898-8083",
isbn = "978-83-89274-26-7",
}
45
@unpublished{UEK:2168264760,
author = "Stal Janusz",
title = "Standaryzacja języków opisu i wymiany danych biznesowych jako czynnik integrujący działalność przedsiębiorstw",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1]",
pages = "33-41",
year = "2008",
}
46
@inbook{UEK:2161872606,
author = "Put Dariusz and Soja Piotr and Stal Janusz",
title = "Reprezentacja obiektów oraz związków między obiektami w modelach semistrukturalnych",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1",
pages = "379-391",
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość",
year = "2008",
issn = "1898-8083",
isbn = "978-83-89274-26-7",
}
47
@inbook{UEK:2165778416,
author = "Soja Piotr and Stal Janusz",
title = "Enterprise System Architecture for Interorganisational Integration",
booktitle = "Internet in the Information Society",
pages = "28-40",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Academy of Business",
year = "2007",
isbn = "978-83-88936-38-8",
}
48
@unpublished{UEK:2168326465,
author = "Stal Janusz and Soja Piotr",
title = "Międzyorganizacyjna integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych",
pages = "107-118",
year = "2007",
}
49
@inbook{UEK:2165777420,
author = "Stal Janusz and Soja Piotr",
title = "Using Web Services in the Development of E-learning Strategy",
booktitle = "Internet in the Information Society",
pages = "19-27",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Academy of Business",
year = "2007",
isbn = "978-83-88936-38-8",
}
50
@inbook{UEK:2165814294,
author = "Stal Janusz",
title = "XBRL w modelowaniu danych finansowych",
booktitle = "Oblicza Internetu",
pages = "475-484",
adress = "Elbląg",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2006",
isbn = "83-922823-3-7",
}
51
@inbook{UEK:2165724952,
author = "Stal Janusz",
title = "Implementacja XML w relacyjnych bazach danych open source",
booktitle = "Technologie informacyjne w zarządzaniu : materiały konferencyjne",
pages = "41-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna",
year = "2006",
isbn = "83-87444-72-3",
}
52
@unpublished{UEK:2168326891,
author = "Stal Janusz",
title = "Narzędzia wspierające modelowanie ontologii",
booktitle = "Sieci semantyczne jako narzędzie reprezentacji wiedzy : raport z realizacji tematu badawczego",
pages = "87-105",
year = "2006",
}
53
@inbook{UEK:2166233981,
author = "Stal Janusz and Soja Piotr",
title = "Wybrane aspekty pomiaru osiągnięć studenta w procesie zdalnego kształcenia",
booktitle = "Nowe technologie w kształceniu na odległość : II krajowa konferencja naukowa : materiały konferencyjne, Koszalin-Osieki, 5-7 października 2006",
pages = "257-263",
adress = "Koszalin",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej",
year = "2006",
isbn = "83-7365-112-8",
}
54
@article{UEK:2166036451,
author = "Stal Janusz",
title = "Symulacyjna analiza efektywności sieci neuronowych w klasyfikacji bezwzorcowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "724",
pages = "33-47",
year = "2006",
}
55
@inbook{UEK:2166052712,
author = "Stal Janusz",
title = "Tworzenie schematu XML w oparciu o relacyjny model danych",
booktitle = "V Konferencja Informatyki Stosowanej, KIS'2006",
pages = "211-221",
adress = "Chełm",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2006",
isbn = "83-916528-3-1",
}
56
@inbook{UEK:2165816376,
author = "Stal Janusz",
title = "Metody lokalizacji użytkownikóww sieci Internet",
booktitle = "IV Konferencja Entuzjastów Informatyki - KEI '2005 r.",
pages = "218-228",
adress = "Chełm",
publisher = "PWSZ",
year = "2005",
isbn = "83-916528-2-3",
}
57
@unpublished{UEK:2168325877,
author = "Stal Janusz",
title = "Geolokalizacja",
booktitle = "Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego)",
pages = "71-84",
year = "2004",
}
58
@inbook{UEK:2166129393,
author = "Stal Janusz",
title = "Alternatywne metody grupowania i wizualizacji wykorzystujące sieci konkurencyjne",
booktitle = "Trzecia Konferencja Entuzjastów Informatyki",
pages = "253-264",
adress = "Chełm",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-916528-6-6",
}
59
@inbook{UEK:2168225524,
author = "Dymek Dariusz and Madej Jan and Nowarska Barbara and Put Dariusz and Stal Janusz and Zając Agnieszka and Żurowicz Marek",
title = "Integracja aplikacji biurowych",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "181-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
60
@inbook{UEK:2168225522,
author = "Dymek Dariusz and Nowarska Barbara and Put Dariusz and Stal Janusz and Zając Agnieszka and Żurowicz Marek",
title = "Bazy danych",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "142-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
61
@article{UEK:2168220944,
author = "Stal Janusz",
title = "Próba zastosowania dostępnych usług sieci Internet do rozpowszechniania informacji w szkole wyższej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "547",
pages = "99-110",
year = "2003",
}
62
@phdthesis{UEK:2168304029,
author = "Stal Janusz",
title = "Sieci neuronowe w segmentacji rynku",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
63
@inbook{UEK:2168246518,
author = "Stal Janusz",
title = "Zastosowanie sieci neuronowych w analizie danych marketingowych",
booktitle = "XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.)",
pages = "185-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-052-6",
}
64
@article{UEK:2168255106,
author = "Stal Janusz",
title = "Próba poprawy efektywności działania systemów obsługi baz danych opartych na bezpośrednim dostępie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "551",
pages = "105-113",
year = "2000",
}
65
@article{UEK:2168328363,
author = "Put Dariusz and Stal Janusz and Żurowicz Marek",
title = "The System of Checking Students' Knowledge with the Use of Wide Area Networks",
journal = "SIGCSE Bulletin",
number = "vol. 31, no 3, Sept.",
pages = "192",
year = "1999",
}
66
@inbook{UEK:2166191974,
author = "Put Dariusz and Dymek Dariusz and Stal Janusz and Zając Agnieszka and Żurowicz Marek",
title = "Bazy danych",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "107-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
67
@inbook{UEK:2168288335,
author = "Put Dariusz and Stal Janusz and Żurowicz Marek",
title = "The Use of the Internet in the Teaching Process",
booktitle = "ITiCSE '99 Proceedings of the 4th Annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education",
pages = "193",
adress = "New York",
publisher = "Association for Computing Machinery",
year = "1999",
isbn = "1-58113-087-2",
}
68
@article{UEK:2168291321,
author = "Put Dariusz and Stal Janusz and Żurowicz Marek",
title = "The Use of the Internet in the Teaching Process",
journal = "SIGCSE Bulletin",
number = "vol. 31, no 3, Sept.",
pages = "193",
year = "1999",
}
69
@book{UEK:2168320817,
author = "Stal Janusz and Żurowicz Marek",
title = "Informatyka w zadaniach",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1994",
isbn = "83-902471-0-0",
}
70
@unpublished{UEK:2168320823,
author = "Lula Paweł and Put Dariusz and Grabowski Mariusz and Zając Agnieszka and Stal Janusz",
title = "Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego)",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}