Publications of the selected author

Owsiak Tomasz   

Faculty of Finance,

1

Author:
Title:
Wpływ ufinansowienia na życie społeczne. Recenzja książki - Paul H. Dembinski, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu (tłum. Ł. Komuda, Studio Emka, Warszawa 2011) = The Influence of Financialisation on Social Life - A Book Review of Paul H. Dembinski's Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu (transl. Ł. Komuda, Studio Emka, Warsaw 2011)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014) , s. 123-128
Nr:
2168292677
review
1
Wpływ ufinansowienia na życie społeczne. Recenzja książki - Paul H. Dembinski, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu (tłum. Ł. Komuda, Studio Emka, Warszawa 2011) = The Influence of Financialisation on Social Life - A Book Review of Paul H. Dembinski's Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu (transl. Ł. Komuda, Studio Emka, Warsaw 2011) / Tomasz Owsiak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014), s. 123-128. - Rec. pracy: Paul H. Dembinski, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/662/471
1
Owsiak T., (2014), Wpływ ufinansowienia na życie społeczne. Recenzja książki - Paul H. Dembinski, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu (tłum. Ł. Komuda, Studio Emka, Warszawa 2011), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (935), s. 123-128; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/662/471
1
@article{UEK:2168292677,
author = "Tomasz Owsiak",
title = "Wpływ ufinansowienia na życie społeczne. Recenzja książki - Paul H. Dembinski, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu (tłum. Ł. Komuda, Studio Emka, Warszawa 2011)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (935)",
pages = "123-128",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0935.1108},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/662/471},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID