Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Efektywność projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych w Polsce
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
221 k.: il.; 30 cm
Notes:
Brak zgody Autora na udostępnianie., Bibliogr.
Signature:
eDr-429
Nr:
2168339395
doctoral dissertation
2

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Partial Effectiveness of Scientific Projects Financed through Public Funds = Efektywność cząstkowa projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 116-117. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336707
varia
3

Author:
Title:
Projekt naukowy jako narzędzie finansowania nauki = A Scientific Project as A Financing Tool for Science
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 436 (2016) , s. 209-218. - Tytuł numeru: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka - etyka - środowisko - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312529
article
4

Author:
Title:
Wpływ trwałości projektów finansowych ze środków unijnych na korekty finansowe = Sustainability of Projects Financed from European Funds and the Risk of Imposing a Financial Correction
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 4 (2016) , s. 393-402. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312517
article
1
Efektywność projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych w Polsce / Kamila Prucia ; Promotor: Maria KOSEK-WOJNAR ; Promotor pomocniczy: Piotr PODSIADŁO. - Kraków, 2018. - 221 k. : il. ; 30 cm. - Brak zgody Autora na udostępnianie. - Bibliogr.
2
Partial Effectiveness of Scientific Projects Financed through Public Funds = Efektywność cząstkowa projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych / Kamila Prucia // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 116-117. - Dostępne tylko streszczenia
3
Projekt naukowy jako narzędzie finansowania nauki = A Scientific Project as A Financing Tool for Science / Kamila Prucia // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 436 (2016), s. 209-218. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka - etyka - środowisko. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/37028. - ISSN 1899-3192
4
Wpływ trwałości projektów finansowych ze środków unijnych na korekty finansowe = Sustainability of Projects Financed from European Funds and the Risk of Imposing a Financial Correction / Kamila Prucia // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 4 (2016), s. 393-402. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/h/article/download/3481/3510. - ISSN 0459-9586
1
Prucia K., (2018), Efektywność projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych w Polsce, Prom. Kosek-Wojnar M., Kraków : , 221 k.
2
Prucia K., (2017), Partial Effectiveness of Scientific Projects Financed through Public Funds. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 116-117.
3
Prucia K., (2016), Projekt naukowy jako narzędzie finansowania nauki, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 436, s. 209-218; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/37028
4
Prucia K., (2016), Wpływ trwałości projektów finansowych ze środków unijnych na korekty finansowe, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 50, nr 4, s. 393-402; http://journals.umcs.pl/h/article/download/3481/3510
1
@unpublished{UEK:2168339395,
author = "Kamila Prucia",
title = "Efektywność projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
2
@misc{UEK:2168336707,
author = "Kamila Prucia",
title = "Partial Effectiveness of Scientific Projects Financed through Public Funds",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "116-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168312529,
author = "Kamila Prucia",
title = "Projekt naukowy jako narzędzie finansowania nauki",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "436",
pages = "209-218",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.436.21},
url = {http://direct.dbc.wroc.pl/publication/37028},
}
4
@article{UEK:2168312517,
author = "Kamila Prucia",
title = "Wpływ trwałości projektów finansowych ze środków unijnych na korekty finansowe",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 50, 4",
pages = "393-402",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.393},
url = {http://journals.umcs.pl/h/article/download/3481/3510},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID