Publications of the selected author
1

Title:
Proces zarządzania projektem
Source:
Zarządzanie projektami : zarys problematyki / red. Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022, s. 241-262
ISBN:
978-83-7252-866-7
Nr:
2168369372
chapter in textbook
See main document
2

Title:
Podstawy wielokryterialnej oceny systemów organizacyjnych = Problems of Multi-Criteria Evaluation of Organizational Systems
Source:
Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu / red. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Katarzyna Czernek - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biznes i Zarządzanie)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-233-4463-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325823
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Zarządzanie procesowe
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 67-82
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329201
chapter in textbook
See main document
4

Title:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze
Edition:
Wyd. 2 uzupełnione
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
523 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329059
See related chapters
5

Author:
Title:
Kategoryzacja projektów
Source:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 137-147
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Access mode:
Nr:
2168323771
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329253
chapter in textbook
See main document
7

Title:
Analiza i kategoryzacja projektów w procesie implementacji strategii przedsiębiorstwa = Analysis and Categorization of Projects in the Process of Enterprise Strategy Implementation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018) , s. 58-73. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333773
article
8

Title:
Zarządzanie strategiczne
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 110-127
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329207
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Zarządzanie ryzykiem
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 142-155
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329213
chapter in textbook
See main document
10

Author:
Title:
Zarządzanie projektami
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 301-321
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329251
chapter in textbook
See main document
11

Title:
Struktury organizacyjne
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 42-66
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329199
chapter in textbook
See main document
12

Author:
Title:
Model agregatowej oceny poziomu sprawności zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol, Piotr Jedynak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 31-44 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316733
chapter in monograph
13

Author:
Bartosz Boćko
Title:
Sprawność systemów zarządzania wiedzą w aliansach innowacyjnych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
374 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-399
Nr:
2168325373
doctoral dissertation
14

Author:
Title:
Metoda analizy funkcjonalności w badaniach diagnostycznych i projektowych = Functionality Analysis Method in Diagnostic and Design Research
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 78-89. - Summ.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-08-9
Nr:
2168318239
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Teoretyczne ujęcie analizy diagnostycznej zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa
Source:
Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw / red. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017, s. 400-415 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-936-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316025
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Wykładnia zdolności rozwojowej jako podstawa oceny dojrzałości procesowej przedsiębiorstwa = The Interpretation of a Company's Development Potential as a Basis for Assessing the Maturity of Its Processes
Source:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 17-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319071
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Metodologia performance management w kontekście produktywności strukturalnej i odpowiedzialności za wyniki = Performance Management Methodology in the Context of Structural Productivity and Responsibility for Results
Source:
Meandry teorii i praktyki zarządzania : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Jana Lichtarskiego / red. Grażyna Osbert-Pociecha, Stanisław Nowosielski - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, s. 252-263. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7695-578-0
Nr:
2168308279
chapter in monograph
18

Author:
Title:
Zdolność rozwojowa jako główna determinanta osiągnięć przedsiębiorstwa = Development Potential - the Main Determinant of Company Performance
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016) , s. 361-373. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307999
article
19

Author:
Title:
Paradygmat oceny agregatowej w analizie strategicznej = The Paradigm of Aggregate Assessment in Strategic Analysis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 420 (2016) , s. 275-285. - Tytuł numeru: Strategie : procesy i praktyki - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306793
article
20

Author:
Title:
Analiza decyzyjna w ocenie efektywności projektów
Source:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 88-105
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310475
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Funkcje badawcze w metodologii projektowania systemów organizacyjnych = Research Functions in Designing Organisational Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (954) (2016) , s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311251
article
22

Title:
Metodyka projektowania strategii organizacyjnych przedsiębiorstwa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
471 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-345
Nr:
2168310585
doctoral dissertation
23

Title:
Metoda agregacji bilansującej w kwalifikacji strategii rozwoju technologii = The Balanced Aggregation Method in the Evaluation of Technology Development Strategy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 444 (2016) , s. 74-86. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310501
article
24

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 11-13
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Access mode:
Nr:
2168292975
preface / summary
See main document
25

Author:
Title:
Komunikacja i organizacyjne uczenie się w kontekście wspomagania innowacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
126 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-7252-712-8
Nr:
2168300453
monograph
26

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 9-10
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Access mode:
Nr:
2168288787
preface / summary
See main document
27

Author:
Title:
Koncepcja zarządzania wiedzą i rozwojem przedsiębiorstwa = A Concept for Knowledge and Corporate Development Management
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 26, nr 1 (2015) , s. 169-178. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania : Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168287917
article
28

Title:
Ryzyko i wykonalność projektu
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 205-222
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293181
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Rachunek produktywności strukturalnej w ocenie procesów
Source:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 131-139
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Access mode:
Nr:
2168288829
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Uniwersalne ujęcie metodyki projektowania i wyboru strategii zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Strategie w zarządzaniu organizacjami / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2015, s. 121-144 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-87-7
Nr:
2168299417
chapter in monograph
31

Title:
Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
185 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 24)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-697-7
Nr:
2168299079
monograph
32

Author:
Title:
Operacjonizacja funkcjonalności i skuteczności działania dla potrzeb procesu zarządzania przedsiębiorstwem = The Operationalization of the Functionality and Effectiveness of Activities for the Needs of the Corporate Management Process
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2015) , s. 41-47. - Summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297823
article
33

Author:
Title:
Zastosowanie agregatowej analizy decyzyjnej w organizacji systemów zarządzania procesowego
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 195-200 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296353
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Agregatowa analiza diagnostyczna w badaniu systemów organizacyjnych
Source:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 95-109
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Access mode:
Nr:
2168288817
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Formuły oceny procesów zarządzania w przedsiębiorstwie = Formulas for Assessing Management Processes in a Company
Source:
Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015, s. 179-191. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
Nr:
2168298255
chapter in monograph
36

Author:
Title:
Projektowanie systemów zarządzania strategicznego
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 329-349
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293199
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
673 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292967
See related chapters
38

Author:
Title:
Zakończenie
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 625-626
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Access mode:
Nr:
2168293229
preface / summary
See main document
39

Title:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2015
Physical description:
212 s.: il.; 23 cm
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-8-1
Access mode:
Nr:
2168288785
See related chapters
40

Author:
Title:
Projektowanie systemów zarządzania procesowego
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 313-327
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293195
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Założenia i struktura badań w zakresie projektowania systemów organizacyjnych
Source:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 13-21
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Access mode:
Nr:
2168288789
chapter in monograph
See main document
42

Author:
Title:
Selected Methods for Solving Multi-criteria Decision-making Problems Relating to Design
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 163-172 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Access mode:
Nr:
2168304101
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Model agregatowej analizy decyzyjnej w projektowaniu
Source:
Nowe obszary badań w naukach o zarządzaniu / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2015, s. 107-119 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-86-0
Access mode:
Nr:
2168298585
chapter in monograph
44

Author:
Title:
Przedmowa
Source:
Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 13-14
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-6-7
Nr:
2168284987
preface / summary
See main document
45

Author:
Title:
Model diagnostyczny generalnych wyników działalności w dziedzinie systemu zarządzania strategicznego = A Diagnostic Model for the General Results of Activities Related to a Strategic Management System
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / red. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-88-4
Nr:
2168285811
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Conference:
Zarządzanie strategiczne w w teorii i praktyce, Wrocław, Polska, od 2014-10-15 do 2014-10-17
Title:
Metodyka badania zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa = Methods of Analysing Company's Development Potential
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014) , s. 495-504. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293131
article
47

Author:
Title:
Projektowanie i wybór strategii zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA, s. 7-27
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295079
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Author:
Title:
Preface
Source:
Managing Organizations in the Information Society / red. Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 9-10
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-3-6
Nr:
2168282691
preface / summary
See main document
49

Author:
Title:
Decision Analysis Methods in Designing Improvements in a Company's Organization and Functioning
Source:
Managing Organizations in the Information Society / red. Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 77-94 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-3-6
Nr:
2168282697
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2014
Physical description:
334 s.: il.; 24 cm
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-5-0
Access mode:
Nr:
2168282685
See related chapters
51

Author:
Title:
Analiza zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa w kontekście innowacyjności = An Analysis of the Company's Development Potential in the Context of Innovativeness
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 173-184. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283419
article
52

Author:
Title:
Ramowa koncepcja badań w projektowaniu systemów zarządzania procesowego = A Research Framework for Designing Process Management Systems
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1A (2014) , s. 229-238. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168289057
article
53

Title:
Managing Organizations in the Information Society
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2014
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-935104-3-6
Nr:
2168282689
See related chapters
54

Title:
Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2014
Physical description:
324 s.: il.; 23 cm
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-935104-6-7
Nr:
2168284451
See related chapters
55

Author:
Title:
Situation Analysis and Corporate Development Programming
Source:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / red. Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 25-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Access mode:
Nr:
2168287645
chapter in monograph
See main document
56

Author:
Title:
Przedmowa
Source:
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 11-12 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-5-0
Access mode:
Nr:
2168282721
preface / summary
See main document
57

Author:
Title:
The Feasibility Ratio Method as an Instrument for Risk Assessment in Corporate Process Management Systems
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 197-204 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274367
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Wybrane problemy i metody z zakresu zarządzania strategicznego
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 92-102
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271396
chapter in textbook
See main document
59

Author:
Title:
Metodyka oceny osiągnięć przedsiębiorstwa = Methodology for Assessing Company Achivements
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013) , s. 317-332. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266644
article
60

Author:
Title:
Specyfika przedmiotu badań w doskonaleniu systemów zarządzania procesowego
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA, s. 7-20
Signature:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287069
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Author:
Title:
Zarządzanie procesem projektowania
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 215-228
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271440
chapter in textbook
See main document
62

Author:
Title:
A Procedure for Evaluating Development Potential in the area of Production Capacity = Procedura ewaluacji zdolności rozwojowej w zakresie potencjału wytwórczego przedsiębiorstwa
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 23, nr 2 (2013) , s. 191-204. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279589
article
63

Author:
Title:
Model oceny zdolności przeciwdziałania zagrożeniom w systemie zarządzania procesowego
Source:
Zarządzanie strategiczne, modele biznesu, nowe obszary badań / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2013, s. 68-78 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-82-2
Access mode:
Nr:
2168298589
chapter in monograph
64

Title:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 229-241
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271446
chapter in textbook
See main document
65

Title:
Struktury organizacyjne
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 40-54
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271360
chapter in textbook
See main document
66

Title:
Zarządzanie ryzykiem
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 111-120
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271408
chapter in textbook
See main document
67

Author:
Title:
Wskaźnikowa i punktowa analiza funkcjonalności systemów zarządzania procesowego = The Ratio and Point Analysis of the Functionality of Process Management Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273308
article
68

Title:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
346 [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168237828
See related chapters
69

Author:
Title:
Zarządzanie procesami
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 55-69
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271374
chapter in textbook
See main document
70

Author:
Title:
Specyfika przedmiotu badań w doskonaleniu systemów zarządzania procesowego = The Characteristics of Research Areas in Improving Process Management Systems
Source:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / red. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 17-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168264430
chapter in monograph
See main document
71

Author:
Title:
Zarządzanie procesowe
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 67-82
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237842
chapter in textbook
See main document
72

Author:
Title:
Analiza funkcjonalności w doskonaleniu systemów
Source:
Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian. Część 2 / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2012, s. 91-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-70-9
Access mode:
Nr:
2168298587
chapter in monograph
73

Title:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237986
chapter in textbook
See main document
74

Author:
Title:
Podstawowe problemy metodologii badań w procesie projektowania przedsięwzięć ekonomicznych i organizacyjnych = The Basic problems of Research Methodology in the Process of Designing Economic and Organizational Undertakings
Source:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 171-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168246224
chapter in monograph
See main document
75

Author:
Title:
Trends in Adopting the Functional Approach in Project Management
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 227-241 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242700
chapter in monograph
See main document
76

Title:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Physical description:
190 s.: il.; 24 cm
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235710
See related chapters
77

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Number:
nr 880, 885, 890, 896
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Nr:
2168236544
journal / series editorial
78

Title:
Struktury organizacyjne
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 42-66
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237838
chapter in textbook
See main document
79

Author:
Title:
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
Edition:
Wyd. 1, 6 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
377, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16640-3
Nr:
2168292043
monograph
80

Author:
Title:
Koncepcja kwantyfikacji bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa = The Concept of Quantifying the Company's Strategic Security
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 260 (2012) , s. 442-453. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168248702
article
81

Author:
Title:
Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Process-based Approach to Corporate Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 880 (2012) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236536
article
82

Author:
Title:
Metodyka analizy systemów zarządzania procesowego
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 351-360 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231902
chapter in monograph
See main document
83

Title:
Zarządzanie strategiczne
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 110-127
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237916
chapter in textbook
See main document
84

Author:
Title:
Diagnostyka i projektowanie systemów zarządzania procesowego
Source:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA, s. 9-20
Signature:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263404
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Author:
Title:
The Problem of Corporate Development in Designing a Management Strategy
Source:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 11-22
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235714
chapter in monograph
See main document
86

Title:
Zarządzanie ryzykiem
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 142-155
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237922
chapter in textbook
See main document
87

Author:
Title:
Zarządzanie projektami
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 301-321
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237976
chapter in textbook
See main document
88

Author:
Title:
Ogólna koncepcja analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego = General Concept of Analysis and Design of Process Management Systems (PMS)
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 21, nr 2 (2012) , s. 125-142. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168257596
article
89

Title:
Metody badania i modele rozwoju organizacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Physical description:
344 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-9-0
Nr:
2168235712
90

Title:
Strategie rozwoju organizacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Physical description:
292 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-7-6
Nr:
2168235690
91

Title:
Determinanty potencjału rozwoju organizacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Physical description:
334 s.: il.; 24 cm
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-8-3
Nr:
2168235702
92

Author:
Title:
Generalne formuły postępowania badawczego w procesie projektowania = General Research Procedures Applied in the Design Process
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 20, nr 1 (2012) , s. 167-180. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168257884
article
93

Author:
Title:
Model oceny sprawności systemów zarządzania procesowego = A Model for Assessing the Effectiveness of Process Management Systems
Source:
Systemy i procesy zmian w zarządzaniu : refleksje nad teraźniejszością i wyzwaniami przyszłości / red. Adela Barabasz, Grzegorz Bełz - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, s. 99-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-242-0
Nr:
2168251698
chapter in monograph
94

Title:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
508 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168271654
See related chapters
95

Author:
Title:
Problemy doskonalenia i rozwoju struktur organizacyjnych
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - 8 (2011) , s. 20-31 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 216)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168230278
article
96

Author:
Title:
Koncepcja podejścia funkcjonalnego w zarządzaniu projektami
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA, s. 9-27
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168254988
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Author:
Title:
Metodyka rozwiązywania wieloaspektowych problemów decyzyjnych w procesie zarządzania projektami = The Methodology of Solving Multi-Aspect Decision Problems in the Project Management Process
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 351-360. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222442
article
98

Author:
Title:
Model wyboru strategii zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem wskaźników wykonalności = A Model of Selecting the Corporate Management Strategy Including Feasibility Indicators
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 218 (2011) , s. 219-226. - Tytuł numeru: Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168235894
article
99

Author:
Title:
Podejmowanie decyzji projektowych a ocena ryzyka
Source:
Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2011, s. 94-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-57-0
Nr:
2168233250
chapter in monograph
100

Title:
Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2011
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-5-2
Access mode:
Nr:
2168230192
See related chapters
101

Author:
Title:
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
Edition:
Wyd. 1, dodr. 3
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Physical description:
510 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dla studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych, zarządzania i marketingu, informatyki i ekonometrii oraz dla praktyków - menedżerów., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14846-1
Nr:
2168292019
monograph
102

Author:
Title:
Methods of Aggregate Assessment in Project Decisions = Metody oceny agregatowej w podejmowaniu decyzji projektowych
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 17, nr 1 (2011) , s. 235-254. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168220746
article
103

Author:
Title:
Wybrane metody rozwiązywania wieloaspektowych problemów decyzyjnych w procesie zarządzania projektami
Source:
Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2011, s. 9-21
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-5-2
Access mode:
Nr:
2168230198
chapter in monograph
See main document
104

Author:
Title:
Universal Research Approaches in Designing Development Projects = Uniwersalne podejścia badawcze w projektowaniu przedsięwzięć rozwojowych
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 19, nr 2 (2011) , s. 141-153. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168229254
article
105

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 850, 853, 854, 856, 871
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Nr:
2168219822
journal / series editorial
106

Author:
Title:
Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem = Multi-aspect Analysis of Management Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 871 (2011) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218594
article
107

Author:
Title:
Przełomy w teorii zarządzania
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2011) , s. 7-12. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166344133
article
108

Author:
Title:
Podejście funkcjonalne w kontekście ogólnej metodyki projektowania = The Functional Approach in the Context of a General Design Methodology
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168219886
chapter in monograph
See main document
109

Author:
Title:
Model ogólny analizy bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2011) , s. 9-12. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218988
article
110

Author:
Title:
Metodyka pomiaru sukcesów organizacji w aspekcie skuteczności działania = The Methodology of Measuring the Organization's Success in the Context of Effective Performance
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2011) , s. 303-316. - Tytuł numeru: Źródła sukcesu organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218514
article
111

Author:
Title:
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
Edition:
Wyd. 1, 4 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Physical description:
377, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16640-3
Nr:
2168221222
monograph
112

Author:
Title:
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
Edition:
Wyd. 1, dodr. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Physical description:
510 [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Dla studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych, zarządzania i marketingu, informatyki i ekonometrii oraz dla praktyków - menedżerów., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14846-1
Nr:
2168221856
monograph
113

Author:
Title:
Prawdopodobieństwo subiektywne w wyborze strategii zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2010, s. 114-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-39-6
Nr:
2165911008
chapter in monograph
114

Author:
Title:
Wybrane metody rozwiązywania wieloaspektowych problemów decyzyjnych w procesie zarządzania projektami
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 9-26
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230882
chapter in unpublished scientific work
See main document
115

Title:
Rozwój organizacji Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o. : studium przypadku
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
98 s.: il; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-515-9
Nr:
2166147959
monograph
116

Title:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Redakcja:
Publisher address:
[Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010
Physical description:
476 s.: il.; 24 cm
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-0-7
Access mode:
Nr:
2165416900
See related chapters
117

Author:
Title:
Analiza decyzyjna w projektowaniu strategii zarządzania przedsiębiorstwem = Decision Analysis in Designing a Corporate Management Strategy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 116 (2010) , s. 407-417. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165890762
article
118

Title:
Zarządzanie w kryzysie
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2010
Physical description:
236 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-2-1
Nr:
2165391829
119

Author:
Title:
Kierunki badań nad rozwojem systemów informacji menedżerskiej = Trends in Research on the Development of Managerial Information Systems
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Warszawa: Difin, 2010, s. 21-45. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
2162065929
chapter in monograph
See main document
120

Author:
Title:
Assessment Aspects and Criteria of Corporate Management System = Aspekty i kryteria oceny systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 16, nr 2 (2010) , s. 125-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165632946
article
121

Author:
Title:
Bezpieczeństwo i ryzyko w modelach wyboru strategii przedsiębiorstwa
Source:
Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 21-39
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-1-4
Nr:
2165897253
chapter in monograph
See main document
122

Author:
Title:
Wybrane problemy metodologii badań w projektowaniu rozwoju przedsiębiorstwa = The Selected Problems of the Methodology of Research on Designing Corporate Development
Source:
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 50-65. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-527-6
Nr:
2165743650
chapter in monograph
123

Author:
Title:
Koncepcja badań w sferze projektowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania / red. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010, s. 31-46
ISBN:
978-83-255-1726-7
Nr:
2165673967
chapter in monograph
124

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (2010) , s. 39-40
Nr:
2165910625
review
125

Author:
Title:
Wybrane rachunki kosztów w zarządzaniu procesowym = Selcted Cost Accounts in the Process Management
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 15, nr 1 (2010) , s. 77-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165787879
article
126

Title:
Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2010
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-3-8
Access mode:
Nr:
2165395103
127

Author:
Title:
W pięćdziesięciolecie uzyskania doktoratu przez profesora dr. hab. Jerzego Trzcienieckiego : działalność naukowo-badawcza
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (142), s. 7-15
Ministerial journal list:
b
Nr:
2165725559
varia
128

Title:
Systemy controllingu, monitoringu i audytu
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2010
Physical description:
237 s.: il.; 24 cm
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
U góry okł. : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-1-4
Nr:
52005
See related chapters
129

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 812, 820, 827, 828, 836
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Nr:
2165701592
journal / series editorial
130

Author:
Title:
Metodyka analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 19-30
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Access mode:
Nr:
2165513803
chapter in monograph
See main document
131

Author:
Title:
Wieloaspektowe ujęcie systemu zarządzania przedsiębiorstwem = A Multi-Aspect Approach to Corporate Management System
Source:
Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem / red. Henryk Jagoda, Jan Lichtarski - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2010, s. 281-289. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-016-7
Nr:
2165824431
chapter in monograph
132

Author:
Title:
Identyfikacja procesów jako stadium przygotowawcze w projektowaniu usprawnień = Process Identification - an Introductory Analysis in Designing Improvements
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 52 (2009) , s. 207-213. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51586
article
133

Title:
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 317-419
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157587
chapter in monograph
See main document
134

Author:
Title:
Metodyka wieloaspektowej diagnozy systemów zarządzania
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 531-536
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162031962
chapter in monograph
135

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 799, 801, 810, 811
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Nr:
2165082758
journal / series editorial
136

Author:
Title:
Problemy metodologii badań w projektowaniu ekonomicznym i organizacyjnym = The Problem of Research Methodology in Economic and Organisational Designing
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 12, nr 1 (2009) , s. 205-224. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165785656
article
137

Title:
Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 165-200
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149816
chapter in monograph
See main document
138

Author:
Title:
Metodyka analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 23-36
Signature:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168218964
chapter in unpublished scientific work
See main document
139

Author:
Title:
Rozwój kapitału ludzkiego w formule systemu zarządzania wiedzą = Development of the Human Capital in the Knowledge Management System
Source:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 175-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Nr:
2161885339
chapter in monograph
See main document
140

Author:
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Współczesne problemy programowania rozwoju przedsiębiorstwa = Contemporary Problems Related to Programming of Corporate Development
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 13, nr 2, cz. 2 (2009) , s. 11-29. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165932764
article
141

Title:
Koncepcja i przebieg badań
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 203-240
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149955
chapter in monograph
See main document
142

Title:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 421-442
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157773
chapter in monograph
See main document
143

Author:
Title:
Metodyka oceny potencjału wiedzy w przedsiębiorstwie
Source:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 358-366 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161841273
chapter in monograph
See main document
144

Title:
Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 241-263
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157457
chapter in monograph
See main document
145

Author:
Title:
Agregatowa zdolność rozwojowa jako miernik wartości potencjału strategicznego przedsiębiorstwa = The Aggregate Development Ability - an Indicator of the Corporate Strategic Potential
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/2 (2009) , s. 594-604. - Tytuł numeru: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50340
article
146

Author:
Title:
Programowanie działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zmiennych możliwości realizacyjnych
Source:
Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2009, s. 99-113 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-25-9
Nr:
2165907607
chapter in monograph
147

Author:
Title:
Formuły uniwersalne programowania działalności systemów gospodarczych w zarządzaniu strategicznym
Source:
Zarządzanie strategiczne : problemy, kierunki badań / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2009, s. 137-157 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-60904-05-3
Access mode:
Nr:
2165907986
chapter in monograph
148

Title:
Koncepcja sformalizowanej struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 17-51
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162144762
chapter in monograph
See main document
149

Title:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009
Physical description:
474 s.: il; 24 cm
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
50871
See related chapters
150

Author:
Title:
Ramowy tok postępowania w metodyce doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 117-141
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149634
chapter in monograph
See main document
151

Author:
Title:
Koncepcja oceny bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa = The Concept of an Assessment of the Company's Strategic Security
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 20 (2008) , s. 340-348. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50865
article
152

Author:
Title:
Projektowanie organizacji systemów referencyjnych zarządzania = Planning the Organisation of Management Reference Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 772 (2008) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51348
article
153

Author:
Title:
Zarządzanie wiedzą jako dziedzina
Source:
Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2008, s. 287-294. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61215-06-6
Nr:
2165833888
chapter in monograph
154

Author:
Title:
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
Edition:
Wyd. 1, dodr. 1
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Physical description:
510 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14846-1
Nr:
51895
monograph
155

Title:
Wybrane instrumenty rozwoju personelu
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
94, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-387-7
Nr:
51881
monograph
156

Author:
Title:
Wybrane kierunki badań nad rozwojem firmy = Selected Trends in Research on Corporate Expansion
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 391-401. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50979
chapter in monograph
See main document
157

Author:
Title:
Metodyka doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia procesowego = Methodology of Enterprise Organisational Structure Improvement, with Special Attention to the Process Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 11, nr 1 (2008) , s. 117-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165777174
article
158

Title:
Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw
Source:
Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008, s. 138-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-15-0
Nr:
2165906731
chapter in monograph
159

Author:
Title:
Metodyka projektowania systemów zarządzania procesowego = The Methodology of Designing Process Management Systems
Source:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 147-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165902030
chapter in monograph
160

Author:
Title:
Proces zarządzania zmianami i rozwojem organizacji w kontekście ryzyka subiektywnego
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 23-39
Signature:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230190
chapter in unpublished scientific work
See main document
161

Author:
Title:
Metoda bilansu synergicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Source:
Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2008, s. 167-183 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-60904-01-5
Access mode:
Nr:
2165910368
chapter in monograph
162

Title:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
758 s.: il.; 25 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
2162159125
See related chapters
163

Title:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
671 s.: il.; 25 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
2162129050
164

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 765, 769, 772, 773, 774, 775, 782, 784, 792
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Nr:
2161990424
journal / series editorial
165

Author:
Title:
Procedura kategoryzacji w ocenie efektu synergicznego firmy = Categorisation Procedure in Assessing the Synergistic Effect of a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 782 (2008) , s. 7-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50505
article
166

Author:
Title:
Proces zarządzania zmianami organizacyjnymi w kontekście ryzyka = The Process of Managing Organizational Changes in the Context of Risk
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 255-263. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621390
chapter in monograph
See main document
167

Author:
Title:
Produktywność kapitału ludzkiego jako warunek efektywności organizacji = The Productivity of the Human Capital - a Prerequisite for the Organization's Effectiveness
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007) , s. 83-94. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego - Bibliogr.
Nr:
51009
article
168

Author:
Title:
Model systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Source:
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity / red. Krystyna Jędralska - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2007, s. 103-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-01-3
Nr:
2165910270
chapter in monograph
169

Author:
Title:
Formuła zarządzania projektami w zastosowaniu do planowania strategicznego
Source:
Planowanie strategiczne w warunkach niepewności / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2007, s. 133-148 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
978-83-920319-9-4
Access mode:
Nr:
2165910296
chapter in monograph
170

Author:
Title:
Formuła globalizacji w planowaniu strategicznym = A Globalization Formula in Strategic Planning
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 41-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166094193
chapter in monograph
See main document
171

Author:
Title:
Informacja menedżerska w doskonaleniu procesów zarządzania
Source:
Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki / red. Jerzy Rokita, Wiesław Grudzewski - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2007, s. 157-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88402-95-1
Nr:
2165907399
chapter in monograph
172

Author:
Title:
Metodyka planowania strategicznego = Methodology of the Strategic Planning
Source:
Dynamika zarządzania organizacjami : paradygmaty - metody - zastosowania : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity = The Dynamics of Organization Management : Paradigms - Methods - Applications : the Commemorative Book Issued in the Honor of 50 Years of Scientific Research of prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita / red. Halina Henzel, Anna Lebda-Wyborna, Henryk Bieniok, Anna Lipka, Krzysztof Marcinek, Maria Michałowska, Irena Pyka, Stanisław Stanek, Janusz Wywiał, Urszula Zagóra-Jonszta, Teresa Żbińska - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 197-212. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-814-7
Nr:
2165919889
chapter in monograph
173

Author:
Title:
Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
344 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-43
Nr:
52375
doctoral dissertation
174

Author:
Title:
Metodyka projektowania strategii zarządzania
Source:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 302-314 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166096776
chapter in monograph
See main document
175

Author:
Title:
Aspekt interpretacyjny i metodologiczny projektowania systemów referencyjnych zarządzania = Interpretational and Methodological Aspects of Designing Management Reference Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 727 (2007) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50732
article
176

Author:
Title:
Wybrane metody kontroli kosztów i finansowania przedsięwzięć w zarządzaniu projektami = Selected Methods of Controlling Costs and Financing Enterprises in Project Management
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 10, nr 1 (2007) , s. 9-21. - Tytuł numeru: Wybrane problemy współczesnego zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2165777229
article
177

Author:
Title:
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
Edition:
Wyd. 1, dodr. 3
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Physical description:
377, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15110-2
Nr:
52052
monograph
178

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 727, 736, 747, 748
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Nr:
2162090002
journal / series editorial
179

Title:
Zarządzanie programami i projektami na poziomie operacyjnym w Unii Europejskiej = Programme and Project Management at the Operational Level in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 727 (2007) , s. 249-279. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50733
article
180

Author:
Title:
Metodyka i formalizacja badań w zarządzaniu projektami = Methodology and Formalisation of Project Management Research
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 753 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50883
article
181

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 753, 766
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Nr:
2162207660
journal / series editorial
182

Author:
Title:
Podejście podmiotowo-relacyjne w doskonaleniu struktury organizacyjnej = A Subjective and Relational Approach to Improving Organizational Structure
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2007) , s. 9-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50285
article
183

Author:
Title:
Aspekty interpretacyjne i metodologiczne zarządzania projektami = Interpretation and Methodological Aspects of Project Management
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 9, nr 1 (2006) , s. 161-181. - Tytuł numeru: Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki - Bibliogr.
Nr:
51839
article
184

Author:
Title:
Projektowanie procesów informacyjnych w zarządzaniu firmą = Designing Information Processes in Corporate Management
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 269-279. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218815
chapter in conference materials
See main document
185

Author:
Title:
Procedura operacjonizacji w definiowaniu projektu
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 497-505 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 81)
ISBN:
978-83-7417-203-5
Nr:
2165794360
chapter in monograph
186

Author:
Title:
Metodyka podejmowania decyzji w systemie dwustopniowej oceny projektów = A Decision-Making Methodology in a Two-stage Project Appraisal System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 700 (2006) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52730
article
187

Conference:
Konferencja naukowa "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym", Zakopane Kościelisko, Polska, od 2006-09-14 do 2006-09-17
Title:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
528 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
52146
conference materials
See related chapters
188

Author:
Title:
System celów jako przedmiot wyboru strategicznego = System of Objectives in Strategic Choice
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1137 (2006) , s. 157-167. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce - Bibliogr.
Nr:
51720
article
189

Author:
Title:
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Physical description:
510, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14846-2 ; 978-83-01-14846-1
Nr:
2166352460
monograph
190

Author:
Title:
Strategie rozwoju firmy w kontekście internacjonalizacji
Source:
Strategie korporacji działających w skali ponadnarodowej / red. Jerzy Rokita, Wiesław Grudzewski - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2006, s. 11-21 - Bibliogr.
ISBN:
83-88402-80-3
Nr:
2168292011
chapter in monograph
191

Author:
Title:
Model of System Flexibility in Change Management
Source:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / red. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006, s. 63-72
ISBN:
83-85827-95-1
Nr:
2168264518
chapter in monograph
See main document
192

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 700, 713, 715, 719, 730
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Nr:
2166495918
journal / series editorial
193

Author:
Title:
Implementacja strategii zarządzania a zmiany w strukturze organizacyjnej
Source:
Zarządzanie strategiczne : ujęcie zasobowe / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2006, s. 191-203 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-920319-7-0
Nr:
2168292031
chapter in monograph
194

Conference:
Konferencja naukowa "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym", Zakopane Kościelisko, Polska, od 2006-09-14 do 2006-09-17
Title:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006
Physical description:
475 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
52145
conference materials
195

Author:
Title:
Jerzy Niemczyk: Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych (Determinants, Structure and Strategic Behaviours of Outsourcing Systems). WUE 2006, 273 pp.
Source:
Argumenta Oeconomica. - 1-2 (2006) , s. 181-183
Nr:
2168338993
review
196

Author:
Title:
Categorization as an Instrument in Managing Company Development Capacity
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005) , s. 5-29 - Bibliogr.
Nr:
2166402333
article
197

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 670, 671, 672, 673, 679, 684
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Nr:
2166652432
journal / series editorial
198

Author:
Title:
Analiza elastyczności systemu jako instrument programowania zmian i rozwoju
Source:
Elastyczność organizacji / red. Jerzy Rokita, Wiesław Grudzewski - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2005, s. 20-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-88402-74-9
Nr:
2168292015
chapter in monograph
199

Title:
System informacji menedżerskiej jako instrument wspomagania zarządzania strategicznego w firmie
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
370 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/905
Nr:
2168221288
doctoral dissertation
200

Title:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
551 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166372084
conference materials
201

Author:
Title:
Zarządzanie rozwojem firmy w kontekście globalizacji i konkurencyjności = Enterprise Development in Globalization and Competitiveness Context
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 21-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2165985617
chapter in monograph
See main document
202

Author:
Title:
Zdolność rozwojowa jako miernik wartości potencjału strategicznego firmy = Capacity Development in the Evaluation of Strategic Potential in Enterprise
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4 (2005) , s. 106-115. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : strategie i innowacje - Bibliogr.
Nr:
52836
article
203

Author:
Title:
Organizacja procesów informacyjnych dla potrzeb zarządzania firmą = Organisation of Information Processes for the Needs of Company Management
Source:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 237-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166400167
chapter in conference materials
See main document
204

Author:
Title:
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
Edition:
Wyd. 1, dodr. 2.
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2005
Physical description:
377 s.: tab., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14391-6
Nr:
2168221244
monograph
205

Title:
Zarządzanie rozwojem firmy w sektorze MSP
Source:
Zarządzanie strategiczne : strategie małych firm / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2005, s. 47-67 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-920319-2-X
Access mode:
Nr:
2168232594
chapter in monograph
206

Author:
Title:
Bilansowanie
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 60-61
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269866
lexical items
See main document
207

Author:
Title:
Cykl projektowo-realizacyjny
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 83-84. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269914
lexical items
See main document
208

Author:
Title:
Zarządzanie przez projekty
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 672-673. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270270
lexical items
See main document
209

Author:
Title:
Kryteria oceny projektów
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 235
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270100
lexical items
See main document
210

Author:
Title:
Podejście funkcjonalno-lingwistyczne w badaniu informacji menedżerskiej = Functional-Linguistic Approach in Studies of Managerial Information
Source:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 261-272. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2166111787
chapter in conference materials
See main document
211

Author:
Title:
Referencyjny system informacyjny
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 483
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270200
lexical items
See main document
212

Title:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
411 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165984196
conference materials
See related chapters
213

Author:
Title:
Rachunek koordynacyjny
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 476
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270192
lexical items
See main document
214

Author:
Title:
Budżetowanie
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 64
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269880
lexical items
See main document
215

Author:
Title:
Cele projektowania
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 72
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269884
lexical items
See main document
216

Author:
Title:
Zarządzanie projektami = Project Management
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 671-672. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270266
lexical items
See main document
217

Author:
Title:
Bilans sprawnościowy jako narzędzie oceny potencjału strategicznego firmy = Effectiveness Balance in the Evaluation of Strategic Potential in Enterprise
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1025 (2004) , s. 275-287. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii - Bibliogr.
Nr:
52766
article
218

Author:
Title:
Metodologia projektowania
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 310
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270124
lexical items
See main document
219

Author:
Title:
Diagnostyka efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi = Diagnosing the Effectiveness of Managing Work Resources
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 652 (2004) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220416
article
220

Author:
Title:
Analiza generatywna
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 22
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269844
lexical items
See main document
221

Author:
Title:
Biura projektowe
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 61
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269868
lexical items
See main document
222

Author:
Title:
Analiza ekonomiczna
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 21-22
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269842
lexical items
See main document
223

Title:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
408 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165991210
conference materials
224

Author:
Title:
Cechy użytkowe projektów
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 68
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269882
lexical items
See main document
225

Author:
Title:
Kategoryzacja projektów
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 196-197
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270074
lexical items
See main document
226

Author:
Title:
Metody oceny efektywności zmian organizacyjnych = Effectiveness Methods of Organizational Changes
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 5 (2004) , s. 111-124. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2168220874
article
227

Title:
Leksykon zarządzania
Redakcja:
Romanowska Maria
, Jarosiński Mirosław
, Gierszewska Grażyna
, Janowska Zdzisława
, Nogalski Bogdan
, Trocki Michał
, Wawrzyniak Bogdan
, Dworzecki Zbigniew
, Fornalczyk Anna
, Jeżak Jan
, Cygler Joanna
, Kuczmera-Ludwiczyńska Eleonora
, Leśniak-Łebkowska Grażyna
, Rogowski Waldemar
, Sopińska Agnieszka
, Wachowiak Piotr
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2004
Physical description:
726 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych hasłach
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168230238
See related chapters
228

Author:
Title:
Kwalifikacja finansowania projektów
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 258-259. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270104
lexical items
See main document
229

Author:
Title:
Zarządzanie programami
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 670-671
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270264
lexical items
See main document
230

Author:
Title:
Proces projektowy
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 437
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270176
lexical items
See main document
231

Author:
Title:
Model regulacji w zarządzaniu procesowym
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 335-337. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270134
lexical items
See main document
232

Author:
Title:
Instrumenty zarządzania
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 169
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270046
lexical items
See main document
233

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 647, 648, 652
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Nr:
2168219884
journal / series editorial
234

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 613, 616, 622, 627, 631
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Nr:
2168223284
journal / series editorial
235

Author:
Title:
System kontroli strategicznej w firmie = Strategic Control Systems in the Firm
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 627 (2003) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222616
article
236

Author:
Title:
Metoda dwustopniowej oceny wariantów planów strategicznych
Source:
Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 1 / red. Jan Jeżak - Łódź: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, 2003, s. 601-615. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-913058-3-X
Nr:
2168294767
chapter in monograph
237

Title:
Principal Directions in the Evolution of Strategic Management
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003) , s. 5-26 - Bibliogr.
Nr:
2168230634
article
238

Author:
Title:
Determinanty poziomu organizacyjno-ekonomicznego przedsiębiorstwa : The Organizational and Economical Determinants of Enterprise Development
Source:
Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej : zarządzanie zasobami / red. Ryszard Rutka - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2003, s. 203-214. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie ; 18)
ISBN:
83-88829-78-5
Nr:
2168269024
chapter in monograph
239

Author:
Title:
Strategic Planning and Globalization
Source:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 17-24 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225220
chapter in monograph
See main document
240

Author:
Title:
Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie wyboru opcji strategicznej
Source:
Zarządzanie strategiczne : problemy teorii i praktyki / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2003, s. 239-252 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-3-4
Access mode:
Nr:
2168232688
chapter in monograph
241

Title:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydaw. EJB, 2002
Physical description:
907 s.: tab., wykr.; 26 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226215
conference materials
See related chapters
242

Author:
Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2002-10-23 do 2002-10-24
Title:
Instrumenty analityczno-decyzyjne w zarządzaniu pracą
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 5, Zarządzanie pracą / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002, s. 265-277 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-5-0
Nr:
2168220666
chapter in conference materials
243

Title:
[Konferencje]
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11, s. 40-41
Nr:
2168263020
varia
244

Author:
Title:
Analiza zdolności rozwojowej firmy
Source:
Przedsiębiorstwa wobec wyzwań przyszłości / red. Jerzy Rokita, Wiesław Grudzewski - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2002, s. 113-131 - Bibliogr.
ISBN:
83-88402-16-1
Nr:
2168292013
chapter in monograph
245

Author:
Title:
Modele programowania strategicznego = Strategic Planning Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 574 (2002) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225402
article
246

Author:
Conference:
Konferencja: Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Zakopane, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-20
Title:
Wybrane instrumenty analizy działalności operacyjnej = Selected Instruments Used in the Analysis of Operating Activities
Source:
Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / red. Czesław Kapusta - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 217-235. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-2-7
Nr:
2168241804
chapter in conference materials
247

Author:
Title:
Proces implementacji i kontroli w zarządzaniu strategicznym = The Process of Implementation and Control in Strategic Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 603 (2002) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231004
article
248

Author:
Title:
Uniwersalne ujęcie systemu informacji menedżerskiej = The Models of Managerial Information Systems
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 704-714 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168227152
chapter in conference materials
See main document
249

Author:
Title:
Kierunki poszukiwania strategii organizacyjnej firmy = The Search for Organisational Strategies Within Firms
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 85-97. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224902
chapter in conference materials
See main document
250

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 560, 574, 577, 592, 593, 603
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Nr:
2168224096
journal / series editorial
251

Title:
Koncepcja kontroli strategicznej w zarządzaniu firmą
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 951 (2002) , s. 58-71. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Nr:
2168223134
article
252

Author:
Title:
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Physical description:
377 [1] s.: tab., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13231-0
Nr:
2168235660
monograph
253

Title:
Analiza zmian strukturalnych w kontekście strategii przedsiębiorstwa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
551 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 s. + Aneks: 7 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/520
Nr:
2168262516
doctoral dissertation
254

Title:
Strategia rozwoju uczelni
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Physical description:
252 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230246
monograph
255

Author:
Title:
Podstawy zarządzania firmą : modele, metody, praktyka
Edition:
Wyd. 2 uaktual.
Publisher address:
Kraków; Kluczbork: Antykwa, 2001
Physical description:
529 s.: il.; 24 cm
Series:
(Organizacja i Zarządzanie - Antykwa)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87493-15-5
Nr:
2168236470
monograph
256

Author:
Title:
Calculation of Effectiveness in Operations Management = Calculation of Effectiveness in Operations Management
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 1 (2001) , s. 85-105 - Bibliogr.
Nr:
2168248852
article
257

Title:
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230266
monograph
258

Title:
Kierunki, szkoły i nurty strategicznego zarządzania
Source:
Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2001, s. 19-38. - [odczyt: 14.02.2013] - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-87772-40-2
Access mode:
Nr:
2168246648
chapter in monograph
259

Author:
Title:
Projektowanie strategii zmian organizacyjnych w firmie
Source:
Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu : zarządzanie, modele, koncepcje, strategie / red. Wanda Błaszczyk, Bogusław Kaczmarek - [Łódź]: Uniwersytet Łódzki. Katedra Zarządzania, 2001, s. 111-124. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-915846-2-3
Nr:
2168298103
chapter in monograph
260

Author:
Title:
Metoda agregacji bilansującej w ocenie wariantów projektowych
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001) , s. 189-199. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168236624
article
261

Title:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Number:
no 1
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2001
Nr:
2168249284
journal / series editorial
262

Author:
Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2001-09-10 do 2001-09-12
Title:
Analiza efektywności zmian w zarządzaniu rozwojem firmy
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 223-233 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-4-2
Nr:
2167766818
chapter in conference materials
263

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 561, 564, 567
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Nr:
2168236214
journal / series editorial
264

Author:
Title:
Rachunek menedżerski w zarządzaniu zadaniami = Managerial Accounting in Task Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 561 (2001) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236216
article
265

Author:
Title:
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Physical description:
377 [1] s.: tab., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13231-0
Nr:
2168235658
monograph
266

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Title:
Metodologiczne aspekty rachunku produktywności = Some Aspects of the Concept of Productivity
Source:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 559-567. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168238052
chapter in conference materials
See main document
267

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 534, 544, 554
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Nr:
2168224434
journal / series editorial
268

Author:
Adam Stabryła , Zofia Skrzyńska
Title:
Przyszłość Akademii
Source:
Eksperyment. - nr 5, s. 7
Nr:
2168272686
voice in discussion / interview
269

Conference:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Title:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000
Physical description:
635 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168237574
conference materials
See related chapters
270

Author:
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2000-09-18 do 2000-09-19
Title:
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 429-437 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-3-4
Nr:
2168220634
chapter in conference materials
271

Author:
Title:
Produktywność strukturalna w zarządzaniu rozwojem firmy = Structural Productivity in Managing Company Development
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 3 (2000) , s. 7-17. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2168238950
article
272

Author:
Title:
Podstawy zarządzania firmą : modele, metody, praktyka
Edition:
Wyd. 2 uaktual.
Publisher address:
Kraków; Kluczbork: Antykwa, 2000
Physical description:
534 s.: il.; 24 cm
Series:
(Organizacja i Zarządzanie - Antykwa)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87493-15-5
Nr:
2168292041
monograph
273

Author:
Title:
Metodologia badań w zarządzaniu projektami
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 2 - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 422-431. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168270342
chapter in conference materials
274

Author:
Title:
Koncepcja rachunku produktywności w zarządzaniu firmą = The Conception of the Productivity Account in the Management of a Firm
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 544 (2000) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224192
article
275

Author:
Title:
Program poprawy produktywności w zarządzaniu rozwojem firmy
Source:
W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000, s. 151-160 - Bibliogr.
ISBN:
83-7188-451-6
Nr:
2168229962
chapter in monograph
276

Author:
Title:
Methodological Aspects of Management of Company Development
Source:
Enterprises in the Face of Contemporary Challenges / red. Alessandro Anastasi & Ryszard BOROWIECKI - Cracow ; Messina: Univ. of Economics, 2000, s. 59-65. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-2-7
Nr:
2166550364
chapter in monograph
See main document
277

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 529, 531, 532
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Nr:
2168252916
journal / series editorial
278

Title:
Strategia rozwoju uczelni
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 1999
Physical description:
13 + 25 nlb. s.: il.; 24 cm
Nr:
2168358052
report
279

Title:
Strategia rozwoju uczelni. Cz. 2, Organizacja uczelni
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 1999
Physical description:
75 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168358054
report
280

Author:
Conference:
II Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 1999-09-20 do 1999-09-21
Title:
Doskonalenie organizacji w zarządzaniu rozwojem firmy
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 2 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1999, s. 311-322
ISBN:
83-911343-1-8
Nr:
2167767840
chapter in conference materials
281

Author:
Title:
Project Management as Area of Company Activity
Source:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 63-75. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235354
chapter in conference materials
See main document
282

Author:
Conference:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Title:
Techniki analityczne w usprawnianiu działalności operacyjnej przedsiębiorstwa = Techniques Calculation in Operations Management
Source:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999, s. 355-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237300
chapter in conference materials
See main document
283

Author:
Title:
Rachunek produktywności w diagnostce ekonomicznej przedsiębiorstwa
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (1998) , s. 29-32 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168262142
article
284

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 506, 507, 509, 519
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Nr:
2168234258
journal / series editorial
285

Author:
Title:
Podstawy zarządzania firmą : modele, metody, praktyka
Edition:
[Dodr.]
Publisher address:
Kraków; Kluczbork: Antykwa, 1998
Physical description:
629 s.: il.; 29 cm
Series:
(Organizacja i Zarządzanie - Antykwa)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87493-15-5
Nr:
2168236420
monograph
286

Title:
Współczesne instrumenty zarządzania rozwojem ekonomicznym firmy
Source:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK], s. 1-59 - Bibliogr.
Signature:
NP-527/1/Magazyn
Nr:
2168231980
chapter in unpublished scientific work
See main document
287

Author:
Title:
Strategia rozwojowa firmy : zasady przygotowania opcji strategicznej
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. Andrzej KOZINA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 15-25. - Załączniki
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166323145
chapter in monograph
See main document
288

Author:
Title:
Podstawy metodologiczne zarządzania projektami = Methodological Basis of Projects Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 509 (1998) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238136
article
289

Author:
Title:
Metodologiczne aspekty zarządzania strategicznego = The Methodological Aspects of Strategic Management
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 41-45. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226082
chapter in monograph
See main document
290

Title:
Wspomaganie informacyjne controllingu menedżerskiego w firmie = Information Support of Managerial Control in a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 509 (1998) , s. 191-205. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238142
article
291

Author:
Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Title:
Program poprawy produktywności w zarządzaniu rozwojem firmy = Improvement Productivity Programme in Enterprise Development
Source:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 151-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234296
chapter in conference materials
See main document
292

Author:
Title:
Zarządzanie projektami w usprawnianiu organizacji i funkcjonowania firmy
Source:
Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych - Jurata; Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1997, s. 1-14 [278-291] - Bibliogr.
Nr:
2168278527
chapter in conference materials
293

Author:
Title:
Podstawy zarządzania firmą : modele, metody, praktyka
Publisher address:
Kraków; Kluczbork: Oficyna Wydawnicza "Antykwa", 1997
Physical description:
629 s.: il.; 29 cm
Series:
(Organizacja i Zarządzanie - Antykwa)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87493-15-5
Nr:
2168236416
monograph
294

Author:
Title:
Badania doświadczalne z zakresu zarządzania jakością = Experimental Studies Pertaining to Quality Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 499 (1997) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237794
article
295

Author:
Title:
Ocena efektywności zmian organizacyjnych w zarządzaniu projektami = The Evaluation of the Effectiveness of Organizational Changes in Project Management
Source:
Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem / red. Henryk Bieniok - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1997, s. 121-130. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-81-0
Nr:
2168253888
chapter in monograph
296

Author:
Title:
Zarządzanie operacyjne (na przykładzie FSE ZELPOL S.A.)
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków. Cz. 2 / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1997, s. 56-81 - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12481-4
Nr:
2168243728
chapter in monograph
See main document
297

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 473, 486, 499
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Nr:
2168252760
journal / series editorial
298

Author:
Title:
Zarządzanie projektami (na przykładzie struktury organizacyjnej TECHBUD S.A.)
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków. Cz. 2 / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1997, s. 9-55 - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12481-4
Nr:
2168243726
chapter in monograph
See main document
299

Author:
Title:
Aspekty ekonomiczno-organizacyjne zarządzania jakością - ocena procesu wytwórczego
Source:
Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo EJB, 1997, s. 143-158. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-906641-7-8
Nr:
2168269270
chapter in conference materials
300

Author:
Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Title:
Zmiana i rozwój w zarządzaniu firmą = Management Change and Development in Enterprise
Source:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 119-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168239432
chapter in conference materials
See main document
301

Title:
Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności
Source:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA], s. 9-50 - Bibliogr.
Signature:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234678
chapter in unpublished scientific work
See main document
302

Title:
Instytut Organizacji i Zarządzania
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 59-74
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255652
chapter in monograph
See main document
303

Title:
Rachunek produktywności
Source:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA], s. 51-69 - Bibliogr.
Signature:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234680
chapter in unpublished scientific work
See main document
304

Author:
Title:
Zarządzanie jakością w firmie : (na przykładzie jakości produkcji silnika elektrycznego)
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 317-338. - Załączniki
Nr:
2168268410
chapter in textbook
See main document
305

Author:
Conference:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Title:
Koncepcja zarządzania projektami w kształtowaniu rozwoju firmy = Project Management in Development of the Enterprise
Source:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 309-316. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243480
chapter in conference materials
See main document
306

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 471
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Nr:
2168231908
journal / series editorial
307

Author:
Title:
Modele korporacji i koncernu w warunkach polskich
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 86-110
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255334
chapter in monograph
See main document
308

Author:
Title:
Zarządzanie projektami jako dziedzina działalności firmy
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA, s. 12-33 - Bibliogr.
Signature:
NP-419/Magazyn
Nr:
2168232554
chapter in unpublished scientific work
See main document
309

Author:
Title:
Restrukturyzacja operacyjna firmy PPH Velma S.A.
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 111-136
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255394
chapter in monograph
See main document
310

Author:
Title:
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie przemysłu chemicznego
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 64-85
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255194
chapter in monograph
See main document
311

Author:
Title:
Zarządzanie rozwojem firmy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1996
Physical description:
294 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-87-4
Nr:
2168236018
monograph
312

Author:
Title:
Organizacja systemu informacji menedżerskiej = Organization of Managerial Information System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 471 (1996) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231846
article
313

Author:
Title:
Rozwój jako przedmiot zarządzania
Source:
Rozwój organizacji : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Piotr BUŁA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 35-45 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-63-7
Nr:
2168229888
chapter in conference materials
See main document
314

Title:
System zarządzania strategicznego w firmie = Strategic Management System in the Enterpris
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. Ryszard Rutka - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995, s. 1[79]-8[86]. - Summ.
Nr:
2168248646
chapter in conference materials
315

Title:
Poszukiwanie nowych rozwiązań strukturalnych zakładów opieki zdrowotnej = In Search of New Models of Health Care Centers' Organizational Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 446 (1995) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237708
article
316

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 446, 458
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Nr:
2168237662
journal / series editorial
317

Author:
Title:
Podstawy zarządzania firmą
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Physical description:
314, [2] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-01-11746-X
Nr:
2168236414
monograph
318

Author:
Title:
Zarządzanie rozwojem firmy
Publisher address:
Kraków: Księgarnia Akademicka, 1995
Physical description:
275 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86575-09-3
Nr:
2168236022
monograph
319

Author:
Title:
Modele zarządzania jakością
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 143-169 - Bibliogr.
Signature:
NP-354/Magazyn
Nr:
2168234654
chapter in unpublished scientific work
See main document
320

Title:
System zarządzania strategicznego w firmie = Strategic Management System in the Enterprise
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (82) (1995) , s. 77-85. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252262
article
321

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Title:
Model systemu motywacyjnego dla potrzeb zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 173-184 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230378
chapter in conference materials
See main document
322

Author:
Title:
Aspekty ekonomiczno-organizacyjne zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 59-72 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168229894
chapter in monograph
See main document
323

Author:
Title:
Instytucje zarządzania kontraktowego w polityce prywatyzacyjnej = The Institutions of Contract Management at the Policy of Privatization
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 45, nr 4 (531) (1994) , s. 15-17
Nr:
2168248910
article
324

Author:
Title:
System kontroli w warunkach swobody gospodarczej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1994) , s. 13-14 - Bibliogr.
Nr:
2168238992
article
325

Author:
Title:
Modele systemu zarządzania jakością w kontekście polskich norm = Models of Quality Management Systems in the Context of Polish Standards
Source:
Organizacja i Kierowanie. - nr 4 (78) (1994) , s. 43-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168272284
article
326

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 417, 428, 430, 431, 444, 445
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Nr:
2168276363
journal / series editorial
327

Author:
Title:
Formy i kierunki przekształceń strukturalnych podmiotów gospodarczych = Forms and Directions at Structural Transformations of Economic Entities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 430 (1994) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230014
article
328

Author:
Title:
Motywacja a zarządzanie ludźmi = Motivations and Management
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 4 (1994) , s. 3-12 - Bibliogr.
Nr:
2168239088
article
329

Title:
Organizacja systemu informacji menedżerskiej
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 162-215
Signature:
NP-300/Magazyn
Nr:
2168233010
chapter in unpublished scientific work
See main document
330

Author:
Title:
Organizacja grupy menedżerskiej w zarządzaniu kontraktowym = Organization of a Managerial Group in Contract Management
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 45, nr 5 (532) (1994) , s. 4-6
Nr:
2168248912
article
331

Author:
Title:
Zarządzanie jakością : jakość w świetle polskich norm
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1994) , s. 21-23 - Bibliogr.
Nr:
2168229764
article
332

Title:
Model korporacji w systemie opieki zdrowotnej
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - nr 11 (1993) , s. 2-8 - Bibliogr.
Nr:
2168263500
article
333

Title:
Rozwiązania strukturalne w systemie opieki zdrowotnej
Source:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 43-83 - Bibliogr.
Signature:
NP-186/Magazyn
Nr:
2168232492
chapter in unpublished scientific work
See main document
334

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 407, 408, 412, 413
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Nr:
2168246052
journal / series editorial
335

Author:
Title:
Przedmiot i zakres nauki organizacji i zarządzania
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : materiały pomocnicze - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 5-30 - Bibliogr.
Nr:
2168257120
chapter in academic script
336

Author:
Title:
Controlling w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi = Controlling in the Management of Businesses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 407 (1993) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246050
article
337

Author:
Title:
Modelowanie struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 55-89
Nr:
2168257240
chapter in academic script
See main document
338

Author:
Title:
Analiza zależności w strukturze organizacyjnej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
601 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/838
Nr:
2168257734
doctoral dissertation
339

Author:
Title:
Model systemu motywacyjnego zorientowany zadaniowo (SMZ) = A Target-Oriented Motivational System Model (SMZ)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 375 (1992) , s. 5-22. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246016
article
340

Title:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
173 [1] s. 1 k. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168257234
See related chapters
341

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 366, 373, 375
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Nr:
2168264086
journal / series editorial
342

Title:
Parametryzacja i kwantyfikacja w analizie efektywności organizacyjnej = Parametrization and Quantification in the Analysis of Organizational Effectiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 345 (1991) , s. 85-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239908
article
343

Author:
Title:
Kryteria efektywności struktury organizacyjnej systemu wytwórczego
Source:
Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 12-21
Signature:
NP-90/Magazyn
Nr:
2168285379
chapter in unpublished scientific work
See main document
344

Title:
Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych a formy przekształceń własnościowych
Source:
Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 33-46
Signature:
NP-90/Magazyn
Nr:
2168285383
chapter in unpublished scientific work
See main document
345

Author:
Title:
Dorobek naukowy Profesora Jerzego Trzcienieckiego
Source:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 7-15
Nr:
2168253744
chapter in conference materials
346

Title:
Doskonalenie struktury organizacyjnej
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991
Physical description:
253, [1] s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0835-9
Nr:
2168229970
See related chapters
347

Author:
Title:
Podejście pragmatyczne w badaniu elastyczności organizacji = Pragmatic Approach in the Studies on the Elasticity of Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 345 (1991) , s. 5-23. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239866
article
348

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 345, 348, 371
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Nr:
2168239862
journal / series editorial
349

Author:
Zbigniew Martyniak , Stefan Mynarski , Wacław Gabara , Ryszard Borowiecki , Leszek Pacholski , Alfred Czermiński , Zbigniew Scheloch , Henryk Halama , Eugeniusz Gutman , Lesław Martan , Józef Boroń , Ireneusz Durlik , Jerzy Trzcieniecki , Adam Stabryła
Title:
Przemówienia okolicznościowe
Source:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 115-135
Nr:
2168306373
varia
350

Title:
Metody doskonalenia struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 55-78
ISBN:
83-208-0835-9
Nr:
2168232106
chapter in monograph
See main document
351

Author:
Title:
Modelowanie struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 100-148
ISBN:
83-208-0835-9
Nr:
2168229972
chapter in monograph
See main document
352

Author:
Title:
Controlling w strukturach koordynacyjnych przedsiębiorstwa
Source:
Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 8-16
Signature:
NP-128/Magazyn
Nr:
2168232886
chapter in unpublished scientific work
See main document
353

Title:
Formy procesu zarządzania
Source:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA, s. 7-45
Signature:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232746
chapter in unpublished scientific work
See main document
354

Author:
Title:
Modelowanie elastycznych rozwiązań struktury organizacyjnej = Flexible Models of Organizational Structure Realization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 323 (1990) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240834
article
355

Title:
Podstawy techniki ustalania efektu organizacyjnego = Foundations of the Organizational Effect Determination Technique
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 323 (1990) , s. 99-110. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240860
article
356

Author:
Title:
Elastyczność struktury organizacyjnej = Flexibility of Organizational Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 309 (1990) , s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253500
article
357

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 311, 316, 317, 323, 330
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Nr:
2168283361
journal / series editorial
358

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 286, 291
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Nr:
2168235026
journal / series editorial
359

Title:
Zastosowanie symulacji w usprawnianiu przebiegów decyzyjnych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1989
Physical description:
307 k.: il.; 30 cm
Notes:
Załącznik: złoż. karta perforowana, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/751
Nr:
2168262518
doctoral dissertation
360

Title:
Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania
Source:
Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie. - nr 12 (1989) , s. 175-185. - Rez. - Bibliogr.
Nr:
2168270308
article
361

Author:
Title:
Bazowy plan badań w projektowaniu struktury organizacyjnej = Base Plan op Investigations in Designing the Organizational Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - nr 14 (1988) , s. 161-171. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168292035
article
362

Author:
Title:
Modelowanie struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 135-169
Nr:
2168257858
chapter in academic script
See main document
363

Author:
Title:
Podejście funkcjonalne w usprawnianiu zarządzania = Functional Approach to Management Improvement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 260 (1988) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234934
article
364

Title:
Problems of Studies over Organization Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 95-111 - Bibliogr.
Nr:
2168237302
article
365

Title:
Kierunki i metody badań nad strukturami organizacyjnymi
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 46-81
Nr:
2168306265
chapter in academic script
See main document
366

Title:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
241 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168257848
See related chapters
367

Author:
Title:
Ogólna koncepcja modelowania wzorującego = The General Concept of Pattern Modelling
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 278 (1988) , s. 105-122. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269374
article
368

Author:
Title:
Przedmiot i zakres nauki organizacji i zarządzania
Source:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 11-39 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168239106
chapter in academic script
See main document
369

Author:
Title:
Podstawy procesu zarządzania
Source:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 125-151 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168239116
chapter in academic script
See main document
370

Author:
Title:
Podstawy metodyki badania struktury organizacyjnej = Methodological Basis of Research into Organizational Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 234 (1986) , s. 5-29. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239758
article
371

Title:
Metodologiczne aspekty zarządzania
Redakcja:
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986
Physical description:
200 s.: il.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-04-02343-1
Nr:
2168241652
See related chapters
372

Author:
Title:
Podstawy analizy funkcji zarządzania = Principles of Management Function Analysis
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 121-138. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
Nr:
2168241690
chapter in monograph
See main document
373

Title:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
Physical description:
457, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168229904
See related chapters
374

Title:
Struktura organizacyjna jako przedmiot analizy systemowej = Organizational Structure as an Object of System Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 208 (1985) , s. 7-31. - Rez., summ., Zsfg.
Nr:
2168261310
article
375

Author:
Title:
Kształtowanie struktury hierarchicznej systemu wytwórczego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
218 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/481
Nr:
2168309929
doctoral dissertation
376

Author:
Title:
Podejście całościowe w doskonaleniu struktury organizacyjnej
Source:
Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 1[19]-3[21]. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168292121
varia
377

Author:
Title:
Zakres analizy systemowej procesu zarządzania = The Scope of System Analysis of Management Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 185 (1984) , s. 5-26. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261424
article
378

Title:
Metoda analizy wartości w badaniu potrzeb informacyjnych kierownictwa na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego. [T. 1]
Promotor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
207 k.,: il.,; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/470
Nr:
2168285397
doctoral dissertation
379

Author:
Title:
Proces zarządzania jako przedmiot organizowania = Management Process as Subject of Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 195 (1984) , s. 5-26. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269874
article
380

Title:
Metoda analizy wartości w badaniu potrzeb informacyjnych kierownictwa na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego. [T. 2]
Promotor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
215 k.,: il.,; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/471
Nr:
2168310801
doctoral dissertation
381

Author:
Title:
Analiza systemowa procesu zarządzania = System Analysis of the Management Process
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984
Physical description:
151, [1] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Summ., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-04-01576-5
Nr:
2168239064
book
382

Author:
Title:
Metodyka opracowywania diagnozy struktury organizacyjnej systemów wytwórczych = The Methodology of Making Diagnosis of Organizational Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze = Universitas Iagellonica Cracoviensis Acta Scientiarum Litterarumque. Schedae Iuridicae. - nr 106 (1983) , s. 71-82. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 683)
Nr:
2168292037
article
383

Author:
Title:
Rola służby organizatorskiej w kształtowaniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa = The Part of Organizational Service in the Shaping of an Enterprise's Organizational Structure
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 54-55. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241484
varia
384

Author:
Title:
Organizacja procesu zarządzania w systemie działalności dydaktycznej (SDD) = Organization of Management Process in the Field of Educational Activity
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 49 (1983) , s. 273-276
Nr:
2168359402
article
385

Author:
Title:
Funkcje zarządzania
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983
Physical description:
64 s., [1] k. złoż.: il.; 18 cm.
Series:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 370)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-01636-2
Nr:
2168239072
book
386

Title:
Podstawy ergonomii w organizacji procesu pracy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
191 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168239858
academic script
387

Author:
Title:
Podejście systemowe w organizacji i zarządzaniu
Source:
Organizacja i zarządzanie / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 298-342 - Bibliogr.
Nr:
2168242202
chapter in academic script
See main document
388

Title:
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982
Physical description:
208 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168273004
academic script
389

Author:
Title:
Przedmiot i rozwój nauki organizacji i zarządzania
Source:
Organizacja i zarządzanie / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 9-45 - Bibliogr.
Nr:
2168242232
chapter in academic script
See main document
390

Author:
Title:
Metodyka oceny funkcjonalności systemu zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
368 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/867
Nr:
2168262520
doctoral dissertation
391

Title:
Organizacja i zarządzanie
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
431 s. [11 k. złoż.]: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168242184
See related chapters
392

Author:
Title:
Elementy organizacji procesu zarządzania
Source:
Organizacja i zarządzanie / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 343-386 - Bibliogr.
Nr:
2168242236
chapter in academic script
See main document
393

Author:
Title:
Harmonizacja procesów informacyjnych w strukturze systemów zarządzania
Promotor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
333 k.: il.,; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/444
Nr:
2168285395
doctoral dissertation
394

Author:
Title:
Problemy badań strukturalnych w systemach wytwórczych
Source:
Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 70-81 - Bibliogr.
Nr:
2168227418
chapter in monograph
395

Author:
Title:
Kryteria oceny struktury
Source:
Encyklopedia organizacji i zarządzania - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981, s. 236-237 - Bibliogr.
Nr:
2168292085
lexical items
396

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 124
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Nr:
2168239276
journal / series editorial
397

Author:
Title:
Podstawy sprawności systemu informacyjnego i przebiegu identyfikacji w zarządzaniu = The Basis of the Information System Efficiency and of the Course of Identification Process in Management
Source:
Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu / [red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980, s. 11-50. - Summ., rez.
ISBN:
83-04-00186-1
Nr:
2168230112
chapter in monograph
See main document
398

Author:
Title:
Wstęp do metodologii organizacji i zarządzania
Publisher address:
Kraków: nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980
Physical description:
170 s.: il.; 24 cm
Series:
(Skrypty Uczelniane Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 367)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168292039
academic script
399

Author:
Title:
Projektowanie bazowe procesu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem aspektów funkcjonalnych = The Base Planning of the Management Process with a Particular Consideration of the Functional Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 124 (1980) , s. 5-42. - Rez., summ.
Nr:
2168239278
article
400

Title:
Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu
Redakcja:
Publisher address:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980
Physical description:
179, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang., ros., spis treści ang., ros.,
ISBN:
83-04-00186-1
Nr:
2168230110
See related chapters
401

Author:
Title:
Problem wyboru układu informacyjno-decyzyjnego w zarządzaniu = The Problem of Selectiong the Information-and-Decision System in Management
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 57-58. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252588
varia
402

Title:
Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1980
Physical description:
191 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168239070
textbook
403

Author:
Title:
Technika procesu zarządzania = Technique of the Management Process
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978
Physical description:
74, [2] s.: il.; 23 cm.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168239066
book
404

Author:
Title:
Metodyka budowy zintegrowanej bazy danych = On the Methods of Constructing an Integrated Data Base
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 98 (1978) , s. 27-42. - Summ., rez.
Nr:
2168250714
article
405

Author:
Title:
Relacje systemotwórcze w organizacji działania zbiorowego = Systems-Creating Relationships in Organization of Cooperative Action
Source:
Prakseologia. - nr 1-2 (1977) , s. 249-260. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261300
article
406

Author:
Title:
Metodyka badania administracji i ocena czynnika kierowania = The Methodology of Management Examination and the Evaluation of the Management Factor
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 83 (1976) , s. 29-54. - Rez., summ.
Nr:
2168239588
article
407

Author:
Title:
Problemy badania funkcji w Analizie Wartości
Source:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 19, nr 3 (1976) , s. 10-13 - Bibliogr.
Nr:
2168261302
article
408

Author:
Title:
Dynamika komunikacji w systemie kierowania = Dynamics of Communication in a Management System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 82 (1976) , s. 21-41. - Rez., summ.
Nr:
2168242362
article
409

Title:
Problemy informacji w systemach zarządzania = Some Problems of Informations in the Management
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 19 (1976) , s. 73-81. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239354
article
410

Author:
Title:
Zarządzanie jako proces decyzyjny
Source:
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976, s. 88-111 - Bibliogr.
Nr:
2168340377
chapter in textbook
See main document
411

Author:
Title:
Kierowanie w procesie wytwórczym
Source:
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976, s. 88-111 - Bibliogr.
Nr:
2168340375
chapter in textbook
See main document
412

Author:
Title:
Założenia metodyki badania struktury organizacyjnej
Source:
Organizacja i Kierowanie. - nr 4 (6) (1976) , s. 37-43. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261304
article
413

Author:
Title:
Klasyfikacja w strukturze systemu złożonego = The Role of Classification in the Pattern of the Complex System
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 17 (1975) , s. 59-70. - Summ., rez.
Nr:
2168259710
article
414

Author:
Title:
Modelowanie struktury identyfikacyjnej = Modeling of Identification Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 66 (1975) , s. 15-32. - Summ., rez.
Nr:
2168218226
article
415

Author:
Title:
Podział obszaru decyzyjnego w strukturze systemu zarządzania = Partition of Decision Sphere in the Structure of Management System
Source:
Organizacja i Kierowanie. - nr 1-2 (1975) , s. 91-100
Nr:
2168272286
article
416

Title:
Podstawy badania funkcji wyrobu w świetle teorii klasyfikacji i analizy wymiarowej = Methodological Grounds Value Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 71 (1975) , s. 45-77. - Rez., summ.
Nr:
2168239608
article
417

Author:
Title:
Instytut Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Organizacja i Kierowanie. - nr 1-2, s. 256-259
Nr:
2168272282
varia
418

Author:
Title:
Sprawność kierowania w organizacji złożonej = Effectiveness of Management in a Complex Organization
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 1974
Physical description:
184 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 28)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168242282
monograph
419

Author:
Title:
Jubileusz XXV-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i wychowawczej Prof. dra habil. Jerzego Trzcieniewskiego
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 72, s. 5-8
Nr:
2168249614
varia
420

Author:
Title:
Efektywność nowych rozwiązań i program prac badawczych w analizie wartości
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - lipiec (1974) , s. 10-14
Nr:
2168272528
article
421

Author:
Title:
Dorobek naukowy Prof. dra habil. Jerzego Trzcieniewskiego
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 72, s. 9-15
Nr:
2168249616
varia
422

Author:
Title:
Zjawisko uczenia w procesach kierowanych = Teaching Problem of Management Processes
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 15 (1974) , s. 97-117. - Summ., rez.
Nr:
2168260480
article
423

Author:
Title:
Ekonomizacja systemów technicznych i administracyjnych
Publisher address:
Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Physical description:
36 s.: il.; 18 cm.
Series:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 228)
Nr:
2168239396
book
424

Author:
Title:
Badanie zakresu zmienności funkcjonalnej wyrobu
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973) , s. 44-49
Nr:
2168272580
article
425

Author:
Title:
Podstawy metodologiczne kompleksowego badania organizacji = Methodological Baiss for Complex Study of Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 56 (1973) , s. 23-37. - Summ., rez.
Nr:
2168249940
article
426

Author:
Title:
Badanie funkcji wyrobu w analizie wartości
Source:
Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972, s. 29-47
Nr:
2168278089
chapter in conference materials
427

Author:
Title:
Ustalanie kryteriów podobieństwa w analizie wartości
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 3, kwiecień (1972) , s. 27-46
Nr:
2168272644
article
428

Author:
Title:
Założenia budowy złożonego modelu systemu organizacyjnego = Bases of Structure of Complex Organizing System
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 50 (1972) , s. 113-124. - Rez., summ.
Nr:
2168249752
article
429

Author:
Title:
Nauka o organizacji
Publisher address:
Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
Physical description:
37, [3] s.: il.; 18 cm.
Series:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 163)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168239102
book
430

Author:
Title:
Specjalizacja w systemie organizacyjnym przedsiębiorstwa : (z problemów optymalizacji) = Specialization in the Organization System of Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 44 (1972) , s. 35-59. - Rez., summ.
Nr:
2168250426
article
431

Author:
Title:
Klasyfikacja funkcji wytworu w analizie wartości
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 2, luty (1972) , s. 42-49
Nr:
2168272600
article
432

Author:
Title:
Badanie niektórych przekształceń liniowych w procesie optymalizacji systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa = The Research of Some Linear Transformations in the Optimation Process of an Organization System
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 10 (1971) , s. 87-112. - Summ., rez.
Nr:
2168263390
article
433

Author:
Title:
Liniowe modele optymalizacyjne struktur organizacyjnych
Publisher address:
Kraków: , 1970
Physical description:
323 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/319
Nr:
2168282651
doctoral dissertation
434

Title:
Metodyczne aspekty nauczania "teorii organizacji i zarządzania" na zawodowych studiach zaocznych = The Possibility of the Activation of Teaching of the Theory of Organisation and Management at Professional Extra-Mural Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 37 (1969) , s. 35-54
Nr:
2168365536
article
435

Author:
Title:
Schemat organizacyjny jako graficzny model struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (116) (1967) , s. 31-35
Nr:
2168332833
article
436

Author:
Title:
Rola i miejsce asystenta dyrektora w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego : (artykuł dyskusyjny) = The Role and Standing of the Assistant Manager within the Organizational Structure of an Industrial Plant : (Material for Discussion)
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (106) - 9 (107) (1966) , s. 24-26
Nr:
2168282161
article
Unpublished documents:
1

Title:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
363 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295069
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
406 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287067
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
512 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
9/KPZ/1/2012/S/009
Signature:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263400
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
398 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
159/KPZ/1/2011/S/638
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168254984
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
513 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
31/KPZ/2/2010/S/544
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230874
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
579 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
24/KPZ/1/09/S/488
Signature:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168218956
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
449 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
8/KPZ/1/08/S
Signature:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230172
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
77: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KPZ/1/07/S/411
Signature:
NP-1192/3/Magazyn
Nr:
2168219320
unpublished scientific work
9

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 2, Przegląd badań w zakresie implementacji strategii w firmie
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
120: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
51/KPZ/1/07/S/411
Signature:
NP-1192/2/Magazyn
Nr:
2168219322
unpublished scientific work
10

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
168: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KPZ/1/07/S/411
Signature:
NP-1192/1/Magazyn
Nr:
2168219318
unpublished scientific work
11

Title:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
163 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KPZ/1/2006/S/333
Signature:
NP-1137/Magazyn
Nr:
2166571680
unpublished scientific work
12

Title:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
134 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KPZ/1/2006/S/333
Signature:
NP-1138/Magazyn
Nr:
2166568662
unpublished scientific work
13

Title:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : proces implementacji strategii w firmie : wybrane problemy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
166 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KPZ/1/2006/S/333
Signature:
NP-1136/Magazyn
Nr:
2166583617
unpublished scientific work
14

Title:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
157 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
79/KPZ/2/05/S/251
Signature:
NP-1076/Magazyn
Nr:
2168264744
unpublished scientific work
15

Title:
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
151 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-952/Magazyn
Nr:
2168264746
unpublished scientific work
16

Title:
Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003
Physical description:
259 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-912/Magazyn
Nr:
2168255088
unpublished scientific work
17