Publications of the selected author
1

Title:
Controlling kosztów jakości w ujęciu procesowym = Controlling of Quality Costs in the Process Approach
Source:
Quality Management of Selected Products and Processes = Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Interdyscyplinarność i Innowacyjność Towaroznawstwa)
ISBN:
978-83-7789-429-3 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307095
chapter in monograph
2

Title:
Rola opakowania w kreowaniu ekologicznego wizerunku produktu
Source:
Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 82-87 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-88-4
Nr:
2168298451
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Komunikowanie społecznie odpowiedzialnych działań przez przedsiębiorstwo
Source:
Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2015, s. 17-24 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-93-8
Nr:
2168311955
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Społecznie odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 453-458 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312877
chapter in monograph
See main document
5

Conference:
Konferencja "Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem", Kraków, Polska, od 2013-05-27 do 2013-05-27
Title:
Znaczenie informacji środowiskowej w proekologicznym przedsiębiorstwie
Source:
Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014, s. 18-27 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-02-0
Nr:
2168313157
chapter in conference materials
See main document
6

Conference:
II Konferencja "Dni Ekologii", Kraków, Polska, od 2014-05-27 do 2014-05-27
Title:
Znakowanie ekologiczne produktów kosmetycznych
Source:
Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014, s. 103-113 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-82-2
Nr:
2168302963
chapter in conference materials
See main document
7

Author:
Anna Ryndak , Magdalena Steczko
Conference:
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Jakość w procesie integracji systemów zarządzania, Lublin, Polska, od 2014-05-15 do 2014-05-16
Title:
Koncepcje zarządzania jakością w logistycznie zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Source:
Jakość w procesie integracji systemów zarządzania : materiały z konferencji naukowej, Lublin, 15-16 V 2014 / red. nauk. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014, s. 216-223 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62785-66-7
Nr:
2168331619
chapter in conference materials
8

Author:
Magdalena Steczko , Łucja Struzik
Conference:
Konferencja "Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem", Kraków, Polska, od 2013-05-27 do 2013-05-27
Title:
Program Czystszej Produkcji jako prewencyjna strategia ochrony środowiska
Source:
Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014, s. 68-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-02-0
Nr:
2168313163
chapter in conference materials
See main document
9

Author:
Anna Ryndak , Magdalena Steczko
Conference:
II Konferencja "Dni Ekologii", Kraków, Polska, od 2014-05-27 do 2014-05-27
Title:
Recykling i odzysk odpadów opakowaniowych w Polsce
Source:
Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014, s. 93-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-82-2
Nr:
2168302961
chapter in conference materials
See main document
1
Controlling kosztów jakości w ujęciu procesowym = Controlling of Quality Costs in the Process Approach / Magdalena Steczko // W: Quality Management of Selected Products and Processes = Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - (Interdyscyplinarność i Innowacyjność Towaroznawstwa). - S. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-429-3 ; 978-83-7789-402-6
2
Rola opakowania w kreowaniu ekologicznego wizerunku produktu / Magdalena Steczko // W: Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 82-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-88-4
3
Komunikowanie społecznie odpowiedzialnych działań przez przedsiębiorstwo / Magdalena Steczko // W: Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 17-24. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-93-8
4
Społecznie odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw / Magdalena Steczko, Anna Wrona // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 453-458. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
5
Znaczenie informacji środowiskowej w proekologicznym przedsiębiorstwie / Magdalena Steczko // W: Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - S. 18-27. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-02-0
6
Znakowanie ekologiczne produktów kosmetycznych / Magdalena Steczko, Anna Wrona // W: Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - S. 103-113. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-82-2
7
Koncepcje zarządzania jakością w logistycznie zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem / Anna Ryndak, Magdalena Steczko // W: Jakość w procesie integracji systemów zarządzania : materiały z konferencji naukowej, Lublin, 15-16 V 2014 / red. nauk. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014. - S. 216-223. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62785-66-7
8
Program Czystszej Produkcji jako prewencyjna strategia ochrony środowiska / Magdalena Steczko, Łucja Struzik // W: Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - S. 68-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-02-0
9
Recykling i odzysk odpadów opakowaniowych w Polsce / Anna Ryndak, Magdalena Steczko // W: Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - S. 93-102. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-82-2
1
Steczko M., (2016), Controlling kosztów jakości w ujęciu procesowym. [W:] Lotko M., Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Quality Management of Selected Products and Processes, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 101-109.
2
Steczko M., (2015), Rola opakowania w kreowaniu ekologicznego wizerunku produktu. [W:] Kawecka A. (red.), Przyszłość towaroznawstwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 82-87.
3
Steczko M., (2015), Komunikowanie społecznie odpowiedzialnych działań przez przedsiębiorstwo. [W:] Adamczyk W. (red.), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 17-24.
4
Steczko M., Wrona A., (2015), Społecznie odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 453-458.
5
Steczko M., (2014), Znaczenie informacji środowiskowej w proekologicznym przedsiębiorstwie. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 18-27.
6
Steczko M., Wrona A., (2014), Znakowanie ekologiczne produktów kosmetycznych. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 103-113.
7
Ryndak A., Steczko M., (2014), Koncepcje zarządzania jakością w logistycznie zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Skrzypek E. (red.), Jakość w procesie integracji systemów zarządzania : materiały z konferencji naukowej, Lublin, 15-16 V 2014, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 216-223.
8
Steczko M., Struzik Ł., (2014), Program Czystszej Produkcji jako prewencyjna strategia ochrony środowiska. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 68-80.
9
Ryndak A., Steczko M., (2014), Recykling i odzysk odpadów opakowaniowych w Polsce. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 93-102.
1
@inbook{UEK:2168307095,
author = "Magdalena Steczko",
title = "Controlling kosztów jakości w ujęciu procesowym",
booktitle = "Quality Management of Selected Products and Processes",
pages = "101-109",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-429-3 ; 978-83-7789-402-6",
}
2
@inbook{UEK:2168298451,
author = "Magdalena Steczko",
title = "Rola opakowania w kreowaniu ekologicznego wizerunku produktu",
booktitle = "Przyszłość towaroznawstwa",
pages = "82-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-60391-88-4",
}
3
@inbook{UEK:2168311955,
author = "Magdalena Steczko",
title = "Komunikowanie społecznie odpowiedzialnych działań przez przedsiębiorstwo",
booktitle = "Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami",
pages = "17-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2015",
isbn = "978-83-60391-93-8",
}
4
@inbook{UEK:2168312877,
author = "Magdalena Steczko and Anna Wrona",
title = "Społecznie odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "453-458",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
5
@inbook{UEK:2168313157,
author = "Magdalena Steczko",
title = "Znaczenie informacji środowiskowej w proekologicznym przedsiębiorstwie",
booktitle = "Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "18-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-02-0",
}
6
@inbook{UEK:2168302963,
author = "Magdalena Steczko and Anna Wrona",
title = "Znakowanie ekologiczne produktów kosmetycznych",
booktitle = "Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii",
pages = "103-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-82-2",
}
7
@inbook{UEK:2168331619,
author = "Anna Ryndak and Magdalena Steczko",
title = "Koncepcje zarządzania jakością w logistycznie zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem",
booktitle = "Jakość w procesie integracji systemów zarządzania : materiały z konferencji naukowej, Lublin, 15-16 V 2014",
pages = "216-223",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-62785-66-7",
}
8
@inbook{UEK:2168313163,
author = "Magdalena Steczko and Łucja Struzik",
title = "Program Czystszej Produkcji jako prewencyjna strategia ochrony środowiska",
booktitle = "Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "68-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-02-0",
}
9
@inbook{UEK:2168302961,
author = "Anna Ryndak and Magdalena Steczko",
title = "Recykling i odzysk odpadów opakowaniowych w Polsce",
booktitle = "Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii",
pages = "93-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-82-2",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID