Publications of the selected author

1

Title:
Innowacje ułatwiające przestrzeganie diety bezglutenowej
Source:
Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce / red. nauk. Joanna Jasińska - Wyd. 2 zm.. - Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018, s. 169-177 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65929-46-4
Nr:
2168327491
chapter in monograph
2

Title:
System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF
Source:
Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce / red. nauk. Joanna Jasińska - Wyd. 2 zm.. - Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018, s. 188-199 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65929-46-4
Nr:
2168327497
chapter in monograph
3

Conference:
VII Konferencja Naukowa "Współczesne trendy w zarządzaniu - Gospodarka 4.0", Kraków, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-09
Title:
Herbata - rodzaje, właściwości zdrowotne oraz problem jej autentyczności
Source:
Współczesne trendy w zarządzaniu : jakościowe aspekty w Gospodarce 4.0 / red. nauk. Magdalena WOJNAROWSKA, Ewa PYRZYŃSKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 37-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-31-8 ; 978-83-65907-32-5
Nr:
2168332271
chapter in conference materials
See main document
4

Title:
Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 131-138 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949535-7-7
Nr:
2168324301
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 123-130 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949535-7-7
Nr:
2168324299
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych = Environmentally Sustainable Household Consumption
Source:
General Quality Problems = Ogólne problemy jakości / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2018, s. 124-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografia Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 10)
ISBN:
978-83-7351-856-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325739
chapter in monograph
7

Conference:
XV Sesja Naukowa z cyklu Wyzwania zarządzania jakością, Kraków, Polska, od 2018-04-25 do 2018-04-27
Title:
Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności
Source:
XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949535-6-0
Nr:
2168324321
varia
8

Conference:
XV Sesja Naukowa z cyklu Wyzwania zarządzania jakością, Kraków, Polska, od 2018-04-25 do 2018-04-27
Title:
Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym
Source:
XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 32. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949535-6-0
Nr:
2168324319
varia
9

Title:
Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności? = Is It Possible to Solve the Food Waste Problem?
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018) , s. 474-485. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327571
article
See main document
10

Conference:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Opakowania na miarę XXI wieku", Kraków, Polska, od 2018-03-20 do 2018-03-21
Title:
Znaki jakości na produktach spożywczych
Source:
Wszystkie "wymiary" opakowań : opakowania na miarę XXI wieku : monografia / red. Bartłomiej KABAJA - Kraków: Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, 2018, s. 120-131. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947692-2-2
Nr:
2168327821
chapter in conference materials
See main document
11

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa InterNanoPoland, Katowice, Polska, od 2017-06-22 do 2017-06-23
Title:
Badanie poziomu wiedzy oraz opinii konsumentów będących na diecie bezglutenowej na temat produktów wchodzących w jej skład = The Study of Knowledge and Opinion of Consumers Being on A Gluten-Free Diet About Gluten-Free Food
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 494 (2017) , s. 143-161. - Tytuł numeru: Wybrane zagadnienia z bioekonomii - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327575
article
12

Title:
Kształtowanie jakości w cyklu życia produktu
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 164-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-944230-2-5
Nr:
2168313785
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności = Food Safety Threats : Prevention, Elimination and Control
Source:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 9-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-949236-4-8
Access mode:
Nr:
2168319197
chapter in monograph
See main document
14

Title:
IFS i BRC - międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 156-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-944230-2-5
Nr:
2168313783
chapter in monograph
See main document
15

Conference:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Title:
Żywność probiotyczna jako przykład żywności funkcjonalnej
Source:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017, s. 195-207 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Accountancy of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328217
chapter in conference materials
See main document
16

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 68. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319629
varia
17

Title:
Jakość usług ochrony przed szkodnikami - norma EN 16636:2015
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016, s. 193-200 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-3-1
Nr:
2168305361
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Problematyka znakowania żywności bezglutenowej = General Aspects of Gluten - Free Food Labeling
Source:
Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Interdyscyplinarność i Innowacyjność Towaroznawstwa)
ISBN:
978-83-7789-427-9 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168309061
chapter in monograph
1
Innowacje ułatwiające przestrzeganie diety bezglutenowej / Agnieszka Marszałek // W: Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce / red. nauk. Joanna Jasińska. - Wyd. 2 zm. - Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018. - S. 169-177. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65929-46-4
2
System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF / Agnieszka Marszałek // W: Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce / red. nauk. Joanna Jasińska. - Wyd. 2 zm. - Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018. - S. 188-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65929-46-4
3
Herbata - rodzaje, właściwości zdrowotne oraz problem jej autentyczności / Agnieszka Marszałek // W: Współczesne trendy w zarządzaniu : jakościowe aspekty w Gospodarce 4.0 / red. nauk. Magdalena WOJNAROWSKA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 37-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-31-8 ; 978-83-65907-32-5
4
Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 131-138. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949535-7-7
5
Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 123-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949535-7-7
6
Zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych = Environmentally Sustainable Household Consumption / Agnieszka Marszałek // W: General Quality Problems = Ogólne problemy jakości / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. - (Monografia - Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 10). - S. 124-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-856-8
7
Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności / Agnieszka Marszałek // W: XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-6-0
8
Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym / Agnieszka Marszałek // W: XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 32. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-6-0
9
Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności? = Is It Possible to Solve the Food Waste Problem? / Agnieszka Marszałek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018), s. 474-485. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150170/35%20Agnieszka%20Marsza%C5%82ek.pdf. - ISSN 1898-5084
10
Znaki jakości na produktach spożywczych / Agnieszka Marszałek // W: Wszystkie "wymiary" opakowań : opakowania na miarę XXI wieku : monografia / red. Bartłomiej KABAJA. - Kraków: Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, 2018. - S. 120-131. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947692-2-2
11
Badanie poziomu wiedzy oraz opinii konsumentów będących na diecie bezglutenowej na temat produktów wchodzących w jej skład = The Study of Knowledge and Opinion of Consumers Being on A Gluten-Free Diet About Gluten-Free Food / Agnieszka Marszałek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 494 (2017), s. 143-161. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane zagadnienia z bioekonomii. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/41212/Marszalek_Badanie_Poziomu_Wiedzy_Oraz_Opinii_Konsumentow_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
12
Kształtowanie jakości w cyklu życia produktu / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 164-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-944230-2-5
13
Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności = Food Safety Threats : Prevention, Elimination and Control / Agnieszka Marszałek // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 9-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
14
IFS i BRC - międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 156-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-944230-2-5
15
Żywność probiotyczna jako przykład żywności funkcjonalnej / Agnieszka Marszałek // W: Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - S. 195-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949590-1-2
16
Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności / Agnieszka Marszałek // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 68. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
17
Jakość usług ochrony przed szkodnikami - norma EN 16636:2015 / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016. - S. 193-200. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-3-1
18
Problematyka znakowania żywności bezglutenowej = General Aspects of Gluten - Free Food Labeling / Agnieszka Marszałek // W: Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - (Interdyscyplinarność i Innowacyjność Towaroznawstwa). - S. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-427-9 ; 978-83-7789-402-6
1
Marszałek A., (2018), Innowacje ułatwiające przestrzeganie diety bezglutenowej. [W:] Jasińska J. (red.), Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, s. 169-177.
2
Marszałek A., (2018), System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF. [W:] Jasińska J. (red.), Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, s. 188-199.
3
Marszałek A., (2018), Herbata - rodzaje, właściwości zdrowotne oraz problem jej autentyczności. [W:] Wojnarowska M., Pyrzyńska E. (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu : jakościowe aspekty w Gospodarce 4.0, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-45.
4
Marszałek A., (2018), Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności. [W:] Giemza M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 131-138.
5
Marszałek A., (2018), Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym. [W:] Giemza M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 123-130.
6
Marszałek A., (2018), Zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych. [W:] Lotko M., Żuchowski J., Zieliński R. (red.), General Quality Problems, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 124-130.
7
Marszałek A., (2018), Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności. [W:] XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 33.
8
Marszałek A., (2018), Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym. [W:] XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 32.
9
Marszałek A., (2018), Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności?, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 54 (2), s. 474-485; http://www.ur.edu.pl/file/150170/35%20Agnieszka%20Marsza%C5%82ek.pdf
10
Marszałek A., (2018), Znaki jakości na produktach spożywczych. [W:] Kabaja B. (red.), Wszystkie "wymiary" opakowań : opakowania na miarę XXI wieku : monografia, Kraków : Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, s. 120-131.
11
Marszałek A., (2017), Badanie poziomu wiedzy oraz opinii konsumentów będących na diecie bezglutenowej na temat produktów wchodzących w jej skład, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 494, s. 143-161; http://www.dbc.wroc.pl/Content/41212/Marszalek_Badanie_Poziomu_Wiedzy_Oraz_Opinii_Konsumentow_2017.pdf
12
Marszałek A., (2017), Kształtowanie jakości w cyklu życia produktu. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 164-171.
13
Marszałek A., (2017), Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 9-19.
14
Marszałek A., (2017), IFS i BRC - międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 156-163.
15
Marszałek A., (2017), Żywność probiotyczna jako przykład żywności funkcjonalnej. [W:] Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, s. 195-207.
16
Marszałek A., (2017), Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 68.
17
Marszałek A., (2016), Jakość usług ochrony przed szkodnikami - norma EN 16636:2015. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 193-200.
18
Marszałek A., (2016), Problematyka znakowania żywności bezglutenowej. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 49-59.
1
@inbook{fmUEK:2168327491,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Innowacje ułatwiające przestrzeganie diety bezglutenowej",
booktitle = "Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce",
pages = "169-177",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Sophia",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "978-83-65929-46-4",
}
2
@inbook{fmUEK:2168327497,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF",
booktitle = "Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce",
pages = "188-199",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Sophia",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "978-83-65929-46-4",
}
3
@inbook{mkaUEK:2168332271,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Herbata - rodzaje, właściwości zdrowotne oraz problem jej autentyczności",
booktitle = "Współczesne trendy w zarządzaniu : jakościowe aspekty w Gospodarce 4.0",
pages = "37-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-31-8 ; 978-83-65907-32-5",
}
4
@inbook{fmUEK:2168324301,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "131-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-7-7",
}
5
@inbook{fmUEK:2168324299,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "123-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-7-7",
}
6
@inbook{fmUEK:2168325739,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych",
booktitle = "General Quality Problems",
pages = "124-130",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7351-856-8",
}
7
@misc{varUEK:2168324321,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności",
booktitle = "XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne",
pages = "33",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-6-0",
}
8
@misc{varUEK:2168324319,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym",
booktitle = "XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne",
pages = "32",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-6-0",
}
9
@article{artUEK:2168327571,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności?",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 54 (2)",
pages = "474-485",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.2.35},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/150170/35%20Agnieszka%20Marsza%C5%82ek.pdf},
}
10
@inbook{mkaUEK:2168327821,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Znaki jakości na produktach spożywczych",
booktitle = "Wszystkie "wymiary" opakowań : opakowania na miarę XXI wieku : monografia",
pages = "120-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów",
year = "2018",
isbn = "978-83-947692-2-2",
}
11
@article{artUEK:2168327575,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Badanie poziomu wiedzy oraz opinii konsumentów będących na diecie bezglutenowej na temat produktów wchodzących w jej skład",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "494",
pages = "143-161",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.494.13},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/41212/Marszalek_Badanie_Poziomu_Wiedzy_Oraz_Opinii_Konsumentow_2017.pdf},
}
12
@inbook{fmUEK:2168313785,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Kształtowanie jakości w cyklu życia produktu",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "164-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-944230-2-5",
}
13
@inbook{fmUEK:2168319197,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "9-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
14
@inbook{fmUEK:2168313783,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "IFS i BRC - międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "156-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-944230-2-5",
}
15
@inbook{mkaUEK:2168328217,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Żywność probiotyczna jako przykład żywności funkcjonalnej",
booktitle = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "195-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
16
@misc{varUEK:2168319629,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "68",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
17
@inbook{fmUEK:2168305361,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Jakość usług ochrony przed szkodnikami - norma EN 16636:2015",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "193-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2016",
isbn = "978-83-940189-3-1",
}
18
@inbook{fmUEK:2168309061,
author = "Agnieszka Marszałek",
title = "Problematyka znakowania żywności bezglutenowej",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality",
pages = "49-59",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-427-9 ; 978-83-7789-402-6",
}