Publications of the selected author
1

Title:
Innovative Activity of Polish Entrepreneurs During Economic Crisis
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018) , s. 267-275. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted by Ministry of Science and Higher Education to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics for research for young scientists and participants of Ph.D. studies.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325811
article
2

Title:
Wpływ sektora B+R na konkurencyjność gospodarki Polskiej = B+R Sector Influence on the Polish Economy Competitiveness
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 311 (2017) , s. 208-219. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana/dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168315753
article
3

Conference:
Konferencja: Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa: nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa, Warszawa, Polska, od 2016-10-17 do 2016-10-17
Title:
Liderzy innowacji : doświadczenia Unii Europejskiej = Innovation Leaders : the EU Experience
Source:
Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa : nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa = Innovativeness and International Competitiveness : New Challenges Facing Enterprises and the State / red. nauk. Anna Anetta Janowska, Radosław Malik, Roman Wosiek, Agnieszka Domańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017, s. 331-346. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-165-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320209
chapter in conference materials
4

Title:
Działalność B+R w Unii Europejskiej w świetle realizacji strategii Europa 2020 = European Union R&D Activities in Connection with the Strategy Europe 2020
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 12 (2016) , s. 23-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach udziału w projekcie badawczym Katedry Teorii Ekonomii (nr 051/WE-KTE/02/2015/S/5051), realizowanym na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (kierownik projektu: prof. nadzw. UEK dr hab. Robert W. Włodarczyk)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168311465
article
5

Title:
Kluczowe aspekty realizacji projektów B+R przez polskie przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020
Source:
Współczesne trendy w zarządzaniu projektami / red. Mariusz SOŁTYSIAK, Małgorzata Wesołowska - Kraków: Mfiles.pl, 2016, s. 217-228 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-3-0
Access mode:
Nr:
2168309827
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Uwarunkowania procesu komercjalizacji wiedzy przez sektor MSP = Conditions of Effective Commercialization of Knowledge by SME Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 11 (2015) , s. 15-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168299637
article
7

Title:
Finansowanie inwestycji rzeczowych oraz działalności badawczo-rozwojowej w Unii Europejskiej
Source:
Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Jabłoński - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014, s. 253-267 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62897-95-7
Nr:
2168320197
chapter in monograph
1
Innovative Activity of Polish Entrepreneurs During Economic Crisis / Marcin DĄBKIEWICZ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Krzysztof WACH, Andrzej Marjański. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018), s. 267-275. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
2
Wpływ sektora B+R na konkurencyjność gospodarki Polskiej = B+R Sector Influence on the Polish Economy Competitiveness / Marcin Dąbkiewicz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 311 (2017), s. 208-219. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_311/19.pdf. - ISSN 2083-8611
3
Liderzy innowacji : doświadczenia Unii Europejskiej = Innovation Leaders : the EU Experience / Marcin Dąbkiewicz // W: Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa : nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa = Innovativeness and International Competitiveness : New Challenges Facing Enterprises and the State / red. nauk. Anna Anetta Janowska, Radosław Malik, Roman Wosiek, Agnieszka Domańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017. - S. 331-346. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-165-8
4
Działalność B+R w Unii Europejskiej w świetle realizacji strategii Europa 2020 = European Union R&D Activities in Connection with the Strategy Europe 2020 / Marcin Dąbkiewicz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 12 (2016), s. 23-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/15.12.2016-Zeszyty-Naukowe-NR-12.pdf. - ISSN 1734-5391
5
Kluczowe aspekty realizacji projektów B+R przez polskie przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 / Marcin Dąbkiewicz // W: Współczesne trendy w zarządzaniu projektami / red. Mariusz SOŁTYSIAK, Małgorzata Wesołowska. - Kraków: Mfiles.pl, 2016. - S. 217-228. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-3-0. - Pełny tekst: https://books.google.com/books?isbn=8394140831
6
Uwarunkowania procesu komercjalizacji wiedzy przez sektor MSP = Conditions of Effective Commercialization of Knowledge by SME Sector / Marcin Dąbkiewicz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 11 (2015), s. 15-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf. - ISSN 1734-5391
7
Finansowanie inwestycji rzeczowych oraz działalności badawczo-rozwojowej w Unii Europejskiej / Marcin Dąbkiewicz // W: Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Jabłoński. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014. - S. 253-267. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-95-7
1
Dąbkiewicz M., (2018), Innovative Activity of Polish Entrepreneurs During Economic Crisis, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 1, s. 267-275; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf
2
Dąbkiewicz M., (2017), Wpływ sektora B+R na konkurencyjność gospodarki Polskiej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 311, s. 208-219; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_311/19.pdf
3
Dąbkiewicz M., (2017), Liderzy innowacji : doświadczenia Unii Europejskiej. [W:] Janowska , Malik R., Wosiek R., Domańska A. (red.), Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa : nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 331-346.
4
Dąbkiewicz M., (2016), Działalność B+R w Unii Europejskiej w świetle realizacji strategii Europa 2020, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 12, s. 23-40; https://www.wsei.edu.pl/pliki/15.12.2016-Zeszyty-Naukowe-NR-12.pdf
5
Dąbkiewicz M., (2016), Kluczowe aspekty realizacji projektów B+R przez polskie przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. [W:] Sołtysik M., Wesołowska M. (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu projektami, Kraków : Mfiles.pl, s. 217-228.
6
Dąbkiewicz M., (2015), Uwarunkowania procesu komercjalizacji wiedzy przez sektor MSP, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 11, s. 15-35; https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf
7
Dąbkiewicz M., (2014), Finansowanie inwestycji rzeczowych oraz działalności badawczo-rozwojowej w Unii Europejskiej. [W:] Jabłoński M. (red.), Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, s. 253-267.
1
@article{UEK:2168325811,
author = "Marcin Dąbkiewicz",
title = "Innovative Activity of Polish Entrepreneurs During Economic Crisis",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 1",
pages = "267-275",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf},
}
2
@article{UEK:2168315753,
author = "Marcin Dąbkiewicz",
title = "Wpływ sektora B+R na konkurencyjność gospodarki Polskiej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "311",
pages = "208-219",
year = "2017",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_311/19.pdf},
}
3
@inbook{UEK:2168320209,
author = "Marcin Dąbkiewicz",
title = "Liderzy innowacji : doświadczenia Unii Europejskiej",
booktitle = "Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa : nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa",
pages = "331-346",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2017",
isbn = "978-83-8030-165-8",
}
4
@article{UEK:2168311465,
author = "Marcin Dąbkiewicz",
title = "Działalność B+R w Unii Europejskiej w świetle realizacji strategii Europa 2020",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 12",
pages = "23-40",
year = "2016",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/15.12.2016-Zeszyty-Naukowe-NR-12.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168309827,
author = "Marcin Dąbkiewicz",
title = "Kluczowe aspekty realizacji projektów B+R przez polskie przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020",
booktitle = "Współczesne trendy w zarządzaniu projektami",
pages = "217-228",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2016",
url = {https://books.google.com/books?isbn=8394140831},
isbn = "978-83-941408-3-0",
}
6
@article{UEK:2168299637,
author = "Marcin Dąbkiewicz",
title = "Uwarunkowania procesu komercjalizacji wiedzy przez sektor MSP",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 11",
pages = "15-35",
year = "2015",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168320197,
author = "Marcin Dąbkiewicz",
title = "Finansowanie inwestycji rzeczowych oraz działalności badawczo-rozwojowej w Unii Europejskiej",
booktitle = "Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw",
pages = "253-267",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej",
year = "2014",
isbn = "978-83-62897-95-7",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID