Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Wiedza i innowacje podstawą tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy = Knowledge and Innovation - Basis of Creation of Competitive Advantage in the Knowledge Economy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 44 (4/2015), cz. 1 (2015) , s. 153-162. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168305609
article
See main document
2

Author:
Title:
Obowiązki informacyjne spółek publicznych = Information Obligations of Public Companies
Source:
Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 145-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-687-2
Nr:
2168300233
chapter in monograph
3

Author:
Conference:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Warszawa, Polska, od 2014-11-21 do 2014-11-21
Title:
Rola banku centralnego w łagodzeniu skutków kryzysu finansowego = The Role of the Central Bank in Mitigating the Effects of the Financial Crisis
Source:
Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014, s. 312-326. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-431-2
Nr:
2168300007
chapter in conference materials
1
Wiedza i innowacje podstawą tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy = Knowledge and Innovation - Basis of Creation of Competitive Advantage in the Knowledge Economy / Marta Grądziel // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 44 (4/2015), cz. 1 (2015), s. 153-162. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/99906/14_Gr%C4%85dziel_Marta.pdf. - ISSN 1898-5084
2
Obowiązki informacyjne spółek publicznych = Information Obligations of Public Companies / Marta Grądziel // W: Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 145-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-687-2
3
Rola banku centralnego w łagodzeniu skutków kryzysu finansowego = The Role of the Central Bank in Mitigating the Effects of the Financial Crisis / Marta Grądziel // W: Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014. - S. 312-326. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-431-2
1
Grądziel M., (2015), Wiedza i innowacje podstawą tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 44 (4/2015), cz. 1, s. 153-162; http://www.ur.edu.pl/file/99906/14_Gr%C4%85dziel_Marta.pdf
2
Grądziel M., (2015), Obowiązki informacyjne spółek publicznych. [W:] Wrońska-Bukalska E. (red.), Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 145-158.
3
Grądziel M., (2014), Rola banku centralnego w łagodzeniu skutków kryzysu finansowego. [W:] Szmidt C. (red.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 312-326.
1
@article{artUEK:2168305609,
author = "Marta Grądziel",
title = "Wiedza i innowacje podstawą tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 44 (4/2015), cz. 1",
pages = "153-162",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.1.14},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/99906/14_Gr%C4%85dziel_Marta.pdf},
}
2
@inbook{fmUEK:2168300233,
author = "Marta Grądziel",
title = "Obowiązki informacyjne spółek publicznych",
booktitle = "Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy",
pages = "145-158",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-687-2",
}
3
@inbook{mkaUEK:2168300007,
author = "Marta Grądziel",
title = "Rola banku centralnego w łagodzeniu skutków kryzysu finansowego",
booktitle = "Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii",
pages = "312-326",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2014",
isbn = "978-83-7561-431-2",
}