Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Studium przypadków zmian wartości firmy polskich spółek giełdowych = Case Study of Goodwill Changes in Polish Public Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 10 (2014) , s. 87-100. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168300077
article
1
Studium przypadków zmian wartości firmy polskich spółek giełdowych = Case Study of Goodwill Changes in Polish Public Companies / Mateusz Gzyl // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 10 (2014), s. 87-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-WSEI-nr-10.pdf. - ISSN 1734-5391
1
Gzyl M., (2014), Studium przypadków zmian wartości firmy polskich spółek giełdowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 10, s. 87-100; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-WSEI-nr-10.pdf
1
@article{UEK:2168300077,
author = "Mateusz Gzyl",
title = "Studium przypadków zmian wartości firmy polskich spółek giełdowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 10",
pages = "87-100",
year = "2014",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-WSEI-nr-10.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID