Publications of the selected author
1

Title:
E-usługi w wybranych gminach województwa małopolskiego = E-services in Selected Gminas of Małopolska Voivodeship
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (53) (2018) , s. 340-350. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325985
article
See main document
2

Title:
Wykorzystanie e-usług świadczonych przez urzędy gmin w województwie małopolskim - wyniki badań = Use of E-services Provided by Communes of Małopolska Voivodeship - Results of Research
Source:
Informacja - dobro publiczne czy prywatne? : od nadmiaru do umiaru / red. nauk. Adam Czerwiński, Anna Jańdziak i Marcin Krzesaj - Opole: Uniwersytet Opolski, 2017, s. 63-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7395-784-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329725
chapter in monograph
3

Author:
Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Title:
Ocena serwisów internetowych Urzędów Miast w regionie Małopolskim = Rating of Municipal Councils' Websites in the Malopolska Region
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 270-276. - Streszcz., summ. - Netogr.
ISBN:
978-83-89274-80-9
Nr:
2168303079
chapter in conference materials
See main document
1
E-usługi w wybranych gminach województwa małopolskiego = E-services in Selected Gminas of Małopolska Voivodeship / Jan MADEJ, Michał Widlak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (53) (2018), s. 340-350. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3723. - ISSN 1898-5084
2
Wykorzystanie e-usług świadczonych przez urzędy gmin w województwie małopolskim - wyniki badań = Use of E-services Provided by Communes of Małopolska Voivodeship - Results of Research / Jan MADEJ, Michał Widlak // W: Informacja - dobro publiczne czy prywatne? : od nadmiaru do umiaru / red. nauk. Adam Czerwiński, Anna Jańdziak i Marcin Krzesaj. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2017. - S. 63-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7395-784-8. - Pełny tekst: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991028613149705066
3
Ocena serwisów internetowych Urzędów Miast w regionie Małopolskim = Rating of Municipal Councils' Websites in the Malopolska Region / Michał Widlak // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 270-276. - Streszcz., summ. - Netogr. - ISBN 978-83-89274-80-9
1
Madej J., Widlak M., (2018), E-usługi w wybranych gminach województwa małopolskiego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (53), s. 340-350; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3723
2
Madej J., Widlak M., (2017), Wykorzystanie e-usług świadczonych przez urzędy gmin w województwie małopolskim - wyniki badań. [W:] Czerwiński A., Jańdziak A., Krzesaj M. (red.), Informacja - dobro publiczne czy prywatne? : od nadmiaru do umiaru, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 63-72.
3
Widlak M., (2013), Ocena serwisów internetowych Urzędów Miast w regionie Małopolskim. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 1, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 270-276.
1
@article{UEK:2168325985,
author = "Jan Madej and Michał Widlak",
title = "E-usługi w wybranych gminach województwa małopolskiego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (53)",
pages = "340-350",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.1.29},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3723},
}
2
@inbook{UEK:2168329725,
author = "Jan Madej and Michał Widlak",
title = "Wykorzystanie e-usług świadczonych przez urzędy gmin w województwie małopolskim - wyniki badań",
booktitle = "Informacja - dobro publiczne czy prywatne? : od nadmiaru do umiaru",
pages = "63-72",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2017",
url = {https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991028613149705066},
isbn = "978-83-7395-784-8",
}
3
@inbook{UEK:2168303079,
author = "Michał Widlak",
title = "Ocena serwisów internetowych Urzędów Miast w regionie Małopolskim",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1",
pages = "270-276",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-80-9",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID