Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w Internecie
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
248 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-355
Nr:
2168315721
doctoral dissertation
2

Author:
Title:
The Means-End Approach in Market Segmentation - Clustering of Laddering Data = Podejście środków-celów w segmentacji rynku - analiza skupień danych drabinkowych
Source:
Ekonometria = Econometrics. - nr 4 (54) (2016) , s. 72-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Project was financed by the National Science Center, Poland, decision no. DEC-2013/11/N/HS4/02891
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321921
article
3

Author:
Conference:
International Federation of Classification Societies - IFCS 2015, Bolonia, Włochy, od 2015-07-05 do 2015-07-08
Title:
Segmentation of Online Consumer Behaviour of Polish Youth : a Means-End Approach
Source:
IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts - Bologna: IFCS, 2015, s. 363-364. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168349190
varia
4

Author:
Title:
Formaty kwestionariuszy twardych wywiadów drabinkowych - porównanie = Hard Laddering Questionnaires - Comparison
Source:
Nauki o Zarządzaniu. - nr 3 (24) (2015) , s. 104-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/N/HS4/02891
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168304363
article
5

Author:
Title:
Segmentacja łańcuchów środków-celów : miary podobieństwa sekwencji i ilościowe wskaźniki jakości grupowania a wyniki grupowania = Segmentation of Means-End Chains : Sequence Dissimilarity Measures and Quantitative Cluster Validity Indexes vs. Clustering Results
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 336 (2014) , s. 70-78. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300063
article
6

Author:
Title:
Segmentacja łańcuchów środków-celów w wywiadach drabinkowych - podejście sekwencyjne = Means-End Chains Segmentation in Laddering - Sequential Approach
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014) , s. 116-127. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300051
article
1
Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w Internecie / Anna Myrda ; Promotor: Adam SAGAN. - Kraków, 2016. - 248 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003247
2
The Means-End Approach in Market Segmentation - Clustering of Laddering Data = Podejście środków-celów w segmentacji rynku - analiza skupień danych drabinkowych / Anna Myrda // Ekonometria = Econometrics. - nr 4 (54) (2016), s. 72-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/40221. - ISSN 1507-3866
3
Segmentation of Online Consumer Behaviour of Polish Youth : a Means-End Approach / Anna Mirosława Myrda // W: IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts. - Bologna: IFCS, 2015. - S. 363-364. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf
4
Formaty kwestionariuszy twardych wywiadów drabinkowych - porównanie = Hard Laddering Questionnaires - Comparison / Anna Myrda // Nauki o Zarządzaniu. - nr 3 (24) (2015), s. 104-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/31560/Myrda_Formaty_Kwestionariuszy_Twardych_Wywiadow_Drabinkowych_2015.pdf. - ISSN 2080-6000
5
Segmentacja łańcuchów środków-celów : miary podobieństwa sekwencji i ilościowe wskaźniki jakości grupowania a wyniki grupowania = Segmentation of Means-End Chains : Sequence Dissimilarity Measures and Quantitative Cluster Validity Indexes vs. Clustering Results / Anna Myrda // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 336 (2014), s. 70-78. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/26036/Myrda_Segmentacja_Lancuchow_Srodkow_Celow_Miary_2014.pdf. - ISSN 1899-3192
6
Segmentacja łańcuchów środków-celów w wywiadach drabinkowych - podejście sekwencyjne = Means-End Chains Segmentation in Laddering - Sequential Approach / Anna Myrda // Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014), s. 116-127. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
1
Myrda A., (2016), Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w Internecie, Prom. Sagan A., Kraków : , 248 k.
2
Myrda A., (2016), The Means-End Approach in Market Segmentation - Clustering of Laddering Data, "Ekonometria", nr 4 (54), s. 72-81; http://www.dbc.wroc.pl/publication/40221
3
Myrda A., (2015), Segmentation of Online Consumer Behaviour of Polish Youth : a Means-End Approach. [W:] IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts, Bologna : IFCS, s. 363-364.
4
Myrda A., (2015), Formaty kwestionariuszy twardych wywiadów drabinkowych - porównanie, "Nauki o Zarządzaniu", nr 3 (24), s. 104-111; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/31560/Myrda_Formaty_Kwestionariuszy_Twardych_Wywiadow_Drabinkowych_2015.pdf
5
Myrda A., (2014), Segmentacja łańcuchów środków-celów : miary podobieństwa sekwencji i ilościowe wskaźniki jakości grupowania a wyniki grupowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 336, s. 70-78; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/26036/Myrda_Segmentacja_Lancuchow_Srodkow_Celow_Miary_2014.pdf
6
Myrda A., (2014), Segmentacja łańcuchów środków-celów w wywiadach drabinkowych - podejście sekwencyjne, "Handel Wewnętrzny", nr 1, t. 2, s. 116-127.
1
@unpublished{UEK:2168315721,
author = "Anna Myrda",
title = "Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w Internecie",
adress = "Kraków",
year = "2016",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003247},
}
2
@article{UEK:2168321921,
author = "Anna Myrda",
title = "The Means-End Approach in Market Segmentation - Clustering of Laddering Data",
journal = "Ekonometria",
number = "4 (54)",
pages = "72-81",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2016.4.05},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/40221},
}
3
@misc{UEK:2168349190,
author = "Anna Myrda and and ",
title = "Segmentation of Online Consumer Behaviour of Polish Youth : a Means-End Approach",
booktitle = "IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts",
pages = "363-364",
adress = "Bologna",
publisher = "IFCS",
year = "2015",
url = {http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf},
}
4
@article{UEK:2168304363,
author = "Anna Myrda",
title = "Formaty kwestionariuszy twardych wywiadów drabinkowych - porównanie",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "3 (24)",
pages = "104-111",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/noz.2015.3.09},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/31560/Myrda_Formaty_Kwestionariuszy_Twardych_Wywiadow_Drabinkowych_2015.pdf},
}
5
@article{UEK:2168300063,
author = "Anna Myrda",
title = "Segmentacja łańcuchów środków-celów : miary podobieństwa sekwencji i ilościowe wskaźniki jakości grupowania a wyniki grupowania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "70-78",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.336.07},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/26036/Myrda_Segmentacja_Lancuchow_Srodkow_Celow_Miary_2014.pdf},
}
6
@article{UEK:2168300051,
author = "Anna Myrda",
title = "Segmentacja łańcuchów środków-celów w wywiadach drabinkowych - podejście sekwencyjne",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1, t. 2",
pages = "116-127",
year = "2014",
url = {},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID