Publications of the selected author
1

Title:
Ocena jakości wybranych miodów obecnych na polskim rynku = Quality Assessment of Honey Available in Polish Market
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (2015) , s. 50-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297147
article
2

Conference:
12th IComSC'13, Poznań, Polska, od 2013-09-16 do 2013-09-19
Title:
Effect of Socio-Demographic Factors on Consumer Preferences and Bee-Honey Consumption
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 89. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-3-7
Nr:
2168294667
varia
3

Title:
Ocena autentyczności miodu pszczelego dostępnego na polskim rynku
Source:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 52. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294635
varia
4

Title:
The Quality of Products Marked with Private Brands on the Example Honey
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 53. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294573
varia
5

Title:
Jakość produktów marki własnej na przykładzie miodu pszczelego = The Quality of Products Marked with Private Brands on the Example Honey
Source:
Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 66-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
Nr:
2168322765
chapter in monograph
1
Ocena jakości wybranych miodów obecnych na polskim rynku = Quality Assessment of Honey Available in Polish Market / Maria Grzebinoga // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (2015), s. 50-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
2
Effect of Socio-Demographic Factors on Consumer Preferences and Bee-Honey Consumption / Maria GRZEBINOGA // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 89. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-3-7
3
Ocena autentyczności miodu pszczelego dostępnego na polskim rynku / Maria Grzebinoga // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 52. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
4
The Quality of Products Marked with Private Brands on the Example Honey / Maria Grzebinoga, Zofia CICHOŃ // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
5
Jakość produktów marki własnej na przykładzie miodu pszczelego = The Quality of Products Marked with Private Brands on the Example Honey / Maria Grzebinoga, Zofia CICHOŃ // W: Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - S. 66-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
1
Grzebinoga M., (2015), Ocena jakości wybranych miodów obecnych na polskim rynku, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1, s. 50-57.
2
Grzebinoga M., (2013), Effect of Socio-Demographic Factors on Consumer Preferences and Bee-Honey Consumption. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 89.
3
Grzebinoga M., (2013), Ocena autentyczności miodu pszczelego dostępnego na polskim rynku. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 52.
4
Grzebinoga M., Cichoń Z., (2012), The Quality of Products Marked with Private Brands on the Example Honey. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 53.
5
Grzebinoga M., Cichoń Z., (2012), Jakość produktów marki własnej na przykładzie miodu pszczelego. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 66-73.
1
@article{UEK:2168297147,
author = "Maria Grzebinoga",
title = "Ocena jakości wybranych miodów obecnych na polskim rynku",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "50-57",
year = "2015",
}
2
@misc{UEK:2168294667,
author = "Maria Grzebinoga",
title = "Effect of Socio-Demographic Factors on Consumer Preferences and Bee-Honey Consumption",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "89",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-3-7",
}
3
@misc{UEK:2168294635,
author = "Maria Grzebinoga",
title = "Ocena autentyczności miodu pszczelego dostępnego na polskim rynku",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "52",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
4
@misc{UEK:2168294573,
author = "Maria Grzebinoga and Zofia Cichoń",
title = "The Quality of Products Marked with Private Brands on the Example Honey",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "53",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
5
@inbook{UEK:2168322765,
author = "Maria Grzebinoga and Zofia Cichoń",
title = "Jakość produktów marki własnej na przykładzie miodu pszczelego",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality Evaluation",
pages = "66-73",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID